Huyện Kỳ Anh tiếp nhận 28 giáo viên biệt phái đến vùng khó khăn
(Baohatinh.vn) - Sáng 9/9, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt 28 giáo viên THCS biệt phái về công tác trên địa bàn.
dab0x13386x147c0x160f5x15f97x18bd6x16409x13356xdcf5xX7x13d5bx1252bxe8c3x14b7ex10c69xedb2xX5x11e1fxXax170ffxe9ddx13e47x124d2x1928ax18476xX3x14f78xf2fcxX3x17aefxX17xX1xX3xXexXdx11aeaxXbxX3xX17xX1x180dbxX17xX3x18b13x18cb9xX3x17a69xXdxe2c4x157edxX3x191ccxXdx100c9xX17xX3x1084bxXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3x15718xX22xX17xX3xX32x11f91xX17xX2dxX3x10ec5xX1x108f8xX3xX4axX1x1870dxX17xX0x108c0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x10eecxXaxX12x1022axX2fxX17xX2dxX3xe68exX53xX6dx1839axX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3x13ebaxX13xeb06xX3xXcx17fafxX17xX1x17e5bxX3xXexfd5axX3xX4xX1xe2b4xX4xX3xX2dx1084cxXbxX3xed88xX92xXexX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xXcxX13x10df6xX68xX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX32x18963xX3xX4x16c05xX17xX2dxX3xXexX2fxX4xX3xXex1384cxX34xX17xX3xX41x106bbxX6xX3xX37xX81xX17x10fe9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc51xX30xX65xX15xX3xXbxXa8xX10xX17xXexX10xXc2xXaxX12xX0xXdxX95xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX17xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1795axXdxX65xXexX1x1607axX3xe525xX2xf0eaxXbx100c7x18739xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX10cxX3x15453xX2x17ce7xXbxX112xX113xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX53xX53xXdxXcdxX37xX6xX30xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcdxX32xX17xX53xX17xX10xX107xX7xX53xX2xX6dxdcf6xX10exX53xX10exX147xX65xX2xX2xX2xX147xX2axX11dxX110xXexX6dxX11fxX147xX6dxX2axX5xX11fxXcdxfae1xXbxX2dx1884bxXc2xX9xX10exX11dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xXexXdxX22xXbxX3xX17xX1xX27xX17xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX41xX22xX17xX3xX32xX46xX17xX2dxX3xX4axX1xX4cxX3xX4axX1xX50xX17xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX30xX17xXaxX12xeb12xf107xX17xX1xX3xX41x1132bxX30xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xX2dxX92xXbxX3xX95xX92xXexX3xX4xX2fxX4xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xXcxX13xXa8xX68xX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX32xXb6xX3xX4xXb9xX17xX2dxX3xXexX2fxX4xX3xXexXc2xX34xX17xX3xX41xXc7xX6xX3xX37xX81xX17xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX30xX65xX15xXaxX12xf700xXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX4xX2fxX4xX3xXexXc2x1525fx15a00xX17xX2dxX3xXcxX13xXa8xX68xX3xXexX1xX14x10249xX4xX3xX65xXdxX16xX17xX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX2dx169fdxX95xX10cxX3xX2xX110xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX65xX1cdxX15xX3xX95xXb9xX17xX3xXcxX30xX2fxX17xX3x16eb7xX3xX1c7x11836xX3xX27dxX3xXcxXdxX17xX113xX3xX2bxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3x164fbxX50xX17xX3x121cbxX3xX68xe625xX3xX27dxX3x11e2cxXc7xX6xX3xX299xX3xX22fxXdxX2fxX30xX3xX65x172d1xX4xX3xX4xXb9xX17xX2dxX3xX65x14d03xX17xX113xX3xX110xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX65xX1cdxX15xX3xXexXdxX22xX17xX2dxX3xX1cxX17xX1xX3xX41xX22xX17xX3xXex17605xX3xX4xX2fxX4xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX23fx185b7xX17xX2dxX3xX19xX1xX34xX70xX3xXa8xX6xX17xX3xX1c7xX24cxX4xX70xX3x1602axX2dxX1xXdxX3x14019xX14xX2b5xX17xX70xX3xX13xX23fxX2e6xX17xX2dxX3xX68xX2e6xX17xX70xX3xXexX1xXc7xX3xX112xX1c8xX3xX13xX25fxX17xX2dxX3xX1c7xX84xX17xX1xXcdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX30xX65xX15xX3xXbxXa8xX10xX17xXexX10xXc2xXaxX12xX0xXdxX95xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX17xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX107xXdxX65xXexX1xX10cxX3xX10exX2xX110xXbxX112xX113xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX10cxX3xX11dxX2xX11fxXbxX112xX113xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX53xX53xXdxXcdxX37xX6xX30xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcdxX32xX17xX53xX17xX10xX107xX7xX53xX2xX6dxX147xX10exX53xX10exX147xX65xX2xX2xX2xX147xX147xX11fxX110xXexX110xX11fxX2xX147xX11dxX5xX11fxXcdxX15dxXbxX2dxX160xXc2xX9xX2bxX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xXexXdxX22xXbxX3xX17xX1xX27xX17xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX41xX22xX17xX3xX32xX46xX17xX2dxX3xX4axX1xX4cxX3xX4axX1xX50xX17xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX30xX17xXaxX12xXcxX1x110e8xX15xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX2f8xX2dxX14xX15xf50dxX17xX3xX68xdac8xX3xXcxX1xXdxX22xXexX3xX7fxXcxX13xXa8xX68xX3xX2f8xX2dxX14xX15xX427xX17xX3xXcxfb66xXexX3xXcxX1xX81xX17xX1xX70xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXa8xX6xX17xX3xX1c7xX24cxX4xX87xX10cxX3xX0xX10xX95xX12xX19xX1xXb9xX17xX2dxX3xXexX1xX14xX24cxX4xX3xX65xXdxX16xX17xX3xXbxX1xf76bxXdxX3xX41xXdxXb6xX14xX3xX41xX24cxX17xX2dxX3xX41xXdxX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX17xX1xX23fxX17xX2dxX3xXexXb9xXdxX3xX112xX14xX17xX2dxX3xXbxX1xX30xX17xX2dxX3xX32xX81xX30xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX70xX3xX7xe18bxX17xX3xX7xX81xX17xX2dxX3xX32xXb6xX3xX32xX46xX17xX2dxX3xX7xX2b5xX14xX3xX32xX46xX17xX2dxX3xX112xX6xX3xX4xXb9xX17xX2dxX3xXexX2fxX4xXcdxX0xX53xX10xX95xX12xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXc2xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX27dxXexX1xX14xX95xX37xX27dxX6xX17xX65xX27dxX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f8xX1xX81xX3x113a5xX3xXcx15b1fxXcdxX3xX295xXdxX17xX1xX70xX3xXexX1xX41bxX15xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xe859xX17xX3xX112xX14xX17xX2dxX3xXbxX1xX30xX17xX2dxX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xXexX1cdxXdxX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xXaxX3xX1xXc2xX10x193ebxX9xXaxX53xX17xX14xXdxX27dxX1xX30xX17xX2dxX27dxX7xX30xX17xX2dxX27dxX5xX6xX53xX17xX1xX6xX27dxX30xX27dxXexXbxX27dxX32xXdxX17xX1xX27dxXexX1xX6xX15xX27dxX2dxXdxX6xX30xX27dxX32xX6xX17xX27dxX112xX14xX17xX2dxX27dxXbxX1xX30xX17xX2dxX27dxX37xXdxX10xXexX27dxXbxX1xX6xXdxX27dxXexX6xXdxX27dxX4axX15xX27dxX6xX17xX1xX53xX2x182b8xX2bxX5b5xX2xX5b5xXcdxX1xXexX95xXaxX12xX0xXdxX95xX2dxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX53xX95xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX2axX11fxX53xX17xX10xX107xX7xX53xX2xX6dxX147xX110xX53xX2xX2axX2bxX65xX110xX2axX2axX11dxX11fxX2axX2axXexX2axX11fxX2axX110xX11fxX5xX11fxXcdxX15dxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xXexXdxX22xXbxX3xX17xX1xX27xX17xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX41xX22xX17xX3xX32xX46xX17xX2dxX3xX4axX1xX4cxX3xX4axX1xX50xX17xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX32xX12xX0xX7xXexXc2xX30xX17xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f8xX1xX81xX3xX525xX3xXcxX528xXcdxX3xX295xXdxX17xX1xX70xX3xXexX1xX41bxX15xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX53cxX17xX3xX112xX14xX17xX2dxX3xXbxX1xX30xX17xX2dxX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xXexX1cdxXdxX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xXaxX3xX1xXc2xX10xX563xX9xXaxX53xX17xX14xXdxX27dxX1xX30xX17xX2dxX27dxX7xX30xX17xX2dxX27dxX5xX6xX53xX17xX1xX6xX27dxX30xX27dxXexXbxX27dxX32xXdxX17xX1xX27dxXexX1xX6xX15xX27dxX2dxXdxX6xX30xX27dxX32xX6xX17xX27dxX112xX14xX17xX2dxX27dxXbxX1xX30xX17xX2dxX27dxX37xXdxX10xXexX27dxXbxX1xX6xXdxX27dxXexX6xXdxX27dxX4axX15xX27dxX6xX17xX1xX53xX2xX5b5xX2bxX5b5xX2xX5b5xXcdxX1xXexX95xXaxX12xX2f8xX1xX81xX3xX525xX3xXcxX528xXcdxX3xX295xXdxX17xX1xX70xX3xXexX1xX41bxX15xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX53cxX17xX3xX112xX14xX17xX2dxX3xXbxX1xX30xX17xX2dxX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xXexX1cdxXdxX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexXc2xX30xX17xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX2f8xX1xX81xX3xX525xX3xX112xX1c8xX3xX13xX23fxX17xX2dxX3xX1c7xX24cxX4xX70xX3xXcxX528xX3xX295xXdxX17xX1xX3xX7fxX2f8xX2dxX1xX16xX3xX1cxX17xX87xX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX17xX2e6xXdxX3xX4xXb9xX17xX2dxX3xXexX2fxX4xX3xX2dxX41bxX17xX3xX11dxX110xX4axX95xX3xX17xX1xX23fxX17xX2dxX3xXexX1xX41bxX15xX3xX2f8xX2dxX14xX15xX427xX17xX3xX68xX42bxX3xXcxX1xXdxX22xXexX3xX27dxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xXcxXc2xX23fxX240xX17xX2dxX3xXcxX13xXa8xX68xX3xX2f8xX2dxX14xX15xX427xX17xX3xXcxX441xXexX3xXcxX1xX81xX17xX1xX3xX7fxXa8xX6xX17xX3xX1c7xX24cxX4xX70xX3xX13xX81xX3xXcxX84xX17xX1xX87xX3xX32xX53cxX17xX3xX112xX14xX17xX2dxX3xXbxX1xX30xX17xX2dxX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xXexX1xX10xX30xX3xX4xX1xdd08xX3xXexXc2xX23fxX2e6xX17xX2dxX3xX4xX80bxX6xX3xXexfa55xX17xX1xX3xX41x170f3xX3xX41xX22xX17xX3xX41xXdxX81exX95xX3xXexXc2xX23fxX240xX17xX2dxX3xX112xX6xX3xX1xX2e6xX17xX3xX1xX81xX17xX2dxX3xX4xX1xX2acxX4xX3xX4axX95xX70xX3xXexX1xX14xX24cxX4xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xXcdxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX32xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX14xX5xX12xX0xX65xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc2xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX32xX12xX0xX53xX65xXdxX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX30xX65xX15xXaxX12xX68x15845xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX41xX23fx163f0xX4xX3xX4xX29cxX3xX41xXdxX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX41xX22xX17xX3xX4xX2fxX4xX3xXexXc2xX23fxX240xX17xX2dxX3xX525xX3xX32xX46xX17xX2dxX3xXexX1xX23fxX8a9xX17xX2dxX70xX3xX112xX1c8xX3xX4axX1xX4cxX3xX4axX1xX50xX17xX3xX4xX80bxX6xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xX17xX1xX23fxX10cxX3xX19xX1axX3xX68xX2e6xX17xX70xX3xX19xX1axX3xX1c7xX2b5xX95xX70xX3xX19xX1axX3xX1c7xX1cdxX4xX70xX3xX19xX1axX3xXcxX1xX23fxX8a9xX17xX2dxX70xX3xX19xX1axX3xX19xX1xX6xX17xX2dxX70xX3xX19xX1axX3xX2fdxX14xX2b5xX17x145e2xX3xXexXc2xX30xX17xX2dxX3xX2axX3xX17xX50xX95xX3xX1x10bf1xX4xXcdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX30xX65xX15xX3xXbxXa8xX10xX17xXexX10xXc2xXaxX12xX0xXdxX95xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX17xXexX10xXc2xX3xX65xXexX1xX14xX95xX37xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX107xXdxX65xXexX1xX10cxX3xX10exX2xX110xXbxX112xX113xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX10cxX3xX11dxX2xX11fxXbxX112xX113xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX53xX53xXdxXcdxX37xX6xX30xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcdxX32xX17xX53xX17xX10xX107xX7xX53xX2xX6dxX147xX10exX53xX2xX2axX2bxX65xX2xX2xX2axX11fxX11fxX2axX10exXexX6dxX2bxX10exX2bxX5xX6dxX27dxX10exX147xX65xX2xX2xX2xX147xX147xX147xX147xXexX2xX2xX6dxX5b5xX2xX5xX11fxXcdxX15dxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xXexXdxX22xXbxX3xX17xX1xX27xX17xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX41xX22xX17xX3xX32xX46xX17xX2dxX3xX4axX1xX4cxX3xX4axX1xX50xX17xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX30xX17xXaxX12xX1c7xX1c8xX17xX1xX3xX41xX1cdxX30xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xXexXc2xX6xX30xX3xX4xX2fxX4xX3x17534xX14xX15xX22xXexX3xX41xXc7xX17xX1xX3xX4xX1xX30xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX32xXb6xX3xX4xXb9xX17xX2dxX3xXexX2fxX4xX3xXexX1cdxXdxX3xXcxXc2xX23fxX240xX17xX2dxX3xXcxX13xXa8xX68xX3xX1c7xX2b5xX95xX3xX13xX8a9xXbxXcdxXcdxXcdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX30xX65xX15xX3xXbxXa8xX10xX17xXexX10xXc2xXaxX12xX0xXdxX95xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX17xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX107xXdxX65xXexX1xX10cxX3xX10exX2xX110xXbxX112xX113xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX10cxX3xX11dxX2xX11fxXbxX112xX113xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX53xX53xXdxXcdxX37xX6xX30xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcdxX32xX17xX53xX17xX10xX107xX7xX53xX2xX6dxX147xX10exX53xX2xX2axX2bxX65xX2xX2xX2axX11fxX11fxX11dxX2xXexX10exX147xX11dxX11fxX5xX2bxX27dxX10exX147xX65xX2xX2xX2xX11dxX2xX11fxX11dxXexX2axX6dxX110xX2axX110xX5xX11fxXcdxX15dxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xXexXdxX22xXbxX3xX17xX1xX27xX17xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX41xX22xX17xX3xX32xX46xX17xX2dxX3xX4axX1xX4cxX3xX4axX1xX50xX17xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX30xX17xXaxX12xXcdxXcdxXcdxX3xX32xX81xX3xXcxXc2xX23fxX240xX17xX2dxX3xXcxX13xXa8xX68xX3xX19xX1axX3xX1c7xX1cdxX4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX30xX65xX15xXaxX12xXcxX1cdxXdxX3xX37xX14xX8axXdxX3xX2dxX92xXbxX3xX95xX92xXexX70xX3xX5xX1c8xX17xX1xX3xX41xX1cdxX30xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xX41xX1c8xX3xX41xX24cxX17xX2dxX3xX32xXdxX34xX17xX3xX4xX2fxX4xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX41xX23fxX8a9xX4xX3xX4xX29cxX3xX41xXdxX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX70xX3xXexX50xX17xX2dxX3xX4xX23fxX240xX17xX2dxX3xX2dxXdxde9bxXbxX3xX41x12135xX3xX4xX2fxX4xX3xXexXc2xX23fxX240xX17xX2dxX3xX4axX1xX4cxX3xX4axX1xX50xX17xX113xX3xX41xXb6xX3xX17xX2dxX1xXc7xX3xX4xX2fxX4xX3xXexXc2xX23fxX240xX17xX2dxX3xXexXdxX22xXbxX3xX17xX1xX27xX17xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xXexX1cdxX30xX3xX95xX93fxXdxX3xX41xXdxXb6xX14xX3xX4axXdxX16xX17xX3xXexX1xX14xX27xX17xX3xX5xX8a9xXdxX3xX32xXb6xX3xX4xX1x13b3dxX3xX525xX70xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX30xX1cdxXexX70xX3xX7x11c01xXbxX3xX112xX22xXbxX3xX4xXb9xX17xX2dxX3xX32xXdxX16xX4xX3xXbxX1xX46xX3xX1xX8a9xXbxX3xX41xX81exX3xX4xX2fxX4xX3xXexX1xX41bxX15xX3xX4xXb9xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX1xX30xX81xX17xX3xXexX1xX81xX17xX1xX3xXexX89bxXexX3xX17xX1xXdxX16xX95xX3xX32xX2acxX3xX41xX23fxX8a9xX4xX3xX2dxXdxX6xX30xXcdxX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXc2xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX27dxXexX1xX14xX95xX37xX27dxX6xX17xX65xX27dxX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX22xXbxX3xX17xX1xX27xX17xX3xX2xX2axX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xXcxX13xXa8xX68xX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX32xXb6xX3xX4xXb9xX17xX2dxX3xXexX2fxX4xX3xXexX1cdxXdxX3xXcxX2fdxX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xXaxX3xX1xXc2xX10xX563xX9xXaxX53xX2dxXdxX6xX30xX27dxX65xX14xX4xX53xXexXdxX10xXbxX27dxX17xX1xX6xX17xX27dxX2xX2axX27dxX2dxXdxX6xX30xX27dxX32xXdxX10xX17xX27dxXexX1xX4xX7xX27dxX37xXdxX10xXexX27dxXbxX1xX6xXdxX27dxX32xX10xX27dxX4xX30xX17xX2dxX27dxXexX6xX4xX27dxXexX6xXdxX27dxXexX112xX27dxX4axX15xX27dxX6xX17xX1xX53xX2xX5b5xX2bxX110xX147xX147xXcdxX1xXexX95xXaxX12xX0xXdxX95xX2dxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX53xX95xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX2axX11fxX53xX17xX10xX107xX7xX53xX2xX6dxX147xX110xX53xX2xX11fxX10exX65xX147xX2xX11fxX2axX11dxX2axX2xXexX2bxX147xX2bxX11fxX5xX11dxX27dxX2xX2axX2bxX65xX147xX2xX11fxX11fxX11dxX2axX5b5xXexX6dxX6dxX147xX10exX2axX5xX11fxXcdxX15dxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xXexXdxX22xXbxX3xX17xX1xX27xX17xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX41xX22xX17xX3xX32xX46xX17xX2dxX3xX4axX1xX4cxX3xX4axX1xX50xX17xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX32xX12xX0xX7xXexXc2xX30xX17xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX22xXbxX3xX17xX1xX27xX17xX3xX2xX2axX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xXcxX13xXa8xX68xX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX32xXb6xX3xX4xXb9xX17xX2dxX3xXexX2fxX4xX3xXexX1cdxXdxX3xXcxX2fdxX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xXaxX3xX1xXc2xX10xX563xX9xXaxX53xX2dxXdxX6xX30xX27dxX65xX14xX4xX53xXexXdxX10xXbxX27dxX17xX1xX6xX17xX27dxX2xX2axX27dxX2dxXdxX6xX30xX27dxX32xXdxX10xX17xX27dxXexX1xX4xX7xX27dxX37xXdxX10xXexX27dxXbxX1xX6xXdxX27dxX32xX10xX27dxX4xX30xX17xX2dxX27dxXexX6xX4xX27dxXexX6xXdxX27dxXexX112xX27dxX4axX15xX27dxX6xX17xX1xX53xX2xX5b5xX2bxX110xX147xX147xXcdxX1xXexX95xXaxX12xXcxXdxX22xXbxX3xX17xX1xX27xX17xX3xX2xX2axX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xXcxX13xXa8xX68xX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX32xXb6xX3xX4xXb9xX17xX2dxX3xXexX2fxX4xX3xXexX1cdxXdxX3xXcxX2fdxX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexXc2xX30xX17xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX68xX2fxX17xX2dxX3xX11dxX53xX6dxX70xX3xXcxX2fdxX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xX7fxX13xX81xX3xXcxX84xX17xX1xX87xX3xXexX8axX3xX4xX1xX8exX4xX3xX2dxX92xXbxX3xX95xX92xXexX3xX2xX2axX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xXcxX13xXa8xX68xX3xX37xXdxX16xXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX32xXb6xX3xX4xXb9xX17xX2dxX3xXexX2fxX4xX3xXexXc2xX34xX17xX3xX41xXc7xX6xX3xX37xX81xX17xXcdxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX32xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX14xX5xX12xX0xX65xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc2xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX32xX12xX0xX53xX65xXdxX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX14xXexX1xX30xXc2xXaxX12xX295x142c5xX3xX295xXdxX427xX17xX0xX53xXbxX12
Vũ Viễn