Nghi ngờ “lợi ích nhóm”, “sân sau” là có căn cứ
Qua một số vụ án lớn và kết quả kiểm tra của UBKTTW gần đây cho thấy những nghi ngờ về “lợi ích nhóm”, “sân sau” của dư luận cử tri là có căn cứ.
75e2x12136xbbd3xd9c0x1285dx12e62xecc0xa10ax7d12xX7x12c9axc47cxf55cxb634x13658x815bxX5xbb17xXaxfaf8xad44xbcb1xX1xXdxX3x10270xX14x10dfcxX3xb0a4xX5x12636xXdxX3x123e7xX4xX1xX3xX18xX1xb780xac0exadcfxa49fxX3xX1cxX7xe224xX18xX3xX7xX6x11757xX29xX3xX5xb895xX3xX4xX27xX3xX4x144b9xX18xX3xX4x1156bxX0x813axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7abxX10xX6x124b4xXaxX12x113f9xX33xX6xX3xX28x11e61xXexX3xX7xb589xX3xf9f3x1222fxX3x11ce5xX18xX3xX5x9b9cxX18xX3xX63xX37xX3xc5eax13e6fxXexX3xba06xX33x10856xX3xX70xXdxfa58xX28xX3xXex1198dxX6xX3xX4xc71exX6xX3x8b87xc91dx11698xXcxXcx137e7xX3xX14x109b7xX18xX3x10d48xX2ex11b7axX3xX4xX1xe18dxX3xXexX1xa004xX92xX3xX18xX1xf9efxX18xX14xX3xX18xX14xX1xXdxX3xX18xX14xX1axX3xX63x13289xX3xX1cxX5xX1exXdxX3xX21xX4xX1xX3xX18xX1xX27xX28xX29xX2axX3xX1cxX7xX2exX18xX3xX7xX6xX33xX29xX3xX4xX82xX6xX3xX55x87c2xX3xX5xX33x8558xX18xX3xX4x12b4axX3xXexX7exXdxX3xX5xX37xX3xX4xX27xX3xX4xX3dxX18xX3xX4xX41x8c86xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12x13700xX2exX92xX3xX5xX37xX3xX18xX1xXd2xX18xX3xX90xf43bxX18xX1xX3xX4xX82xX6xX3xX85x14179xX3x133b5xX6xX18xX3xXcxXcexX3xXbxX1xX66xXbxX3xX70xX1xXdxX3xXexX1x10f83xX28xX3xXexX7exX6xX3xX86xX66xX96xX3xX4xX66xX96xX3xX4xX82xX6xX3xa113xX1xX21xX18xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX63xXadxX3xX4x115d7xX18xX14xX3xXexX66xX4xX3xXbxX1xf423xX18xX14xX2axX3xX4xX1xX61xX18xX14xX3xXexX1xX6xX28xX3xX18xX1xb52dxX18xX14xX3xX18xX3dxX28xX3x882fx98cexX2xc582xX2axX3xX90xXcexX1exX4xX3xXexX7ex10dcdxX18xX1xX3xX85xX114xX3xX116xX6xX18xX3xXcxX1xXcexX1axX18xX14xX3xX63xX64xX3xX58xX33xX61xX4xX3xX1xX5dxXdxX2axX3xX7xX66xX18xX14xX3xX18xX6xX92xX3xbd30xX2x14196xX43xX1a4x1003fxXe8xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xX0xX116xX12x13835xXdx12c49xX4xX3xXex805fxX18xX14xX3xX74xX33xX37xX3xX4xX82xX6xX3xe8a5xX4xX10xX6xX18xX116xX6xX18xX70xX2axX3xX4xX1xXdxX3xX1xX96xX6xX3xX1xcdafxX18xX14xX3xe375xX3xX1c1xX13xX3xe6c9xX1xX6xX7exX28xX6xX3xX14xX2exX92xX3xX116xX41xX4xX3xee25x9988xX4xX0xX43xX116xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xX86xX66xX96xX3xX4xX66xX96xX3xXexX1xX128xX28xX3xXexX7exX6xX3xX4xX82xX6xX3xX85xX114xX3xX116xX6xX18xX3xXcxXcexX3xXbxX1xX66xXbxX3xX4xX1xX96xX3xX116xXdxX71xXexX2axX3xX4xe09fxX3xX74xX33xX6xX18xX3xXexX1xX128xX28xX3xXexX7exX6xX3xX90xX1e7xX18xX14xX3xXexX17axX18xX1xX3xX63xX6axXdxX3xX90xX66xX18xX1xX3xX14xXdxX66xX3xX4xX82xX6xX3xX13bxX1xX21xX18xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX63xXadxX3xX18xX1xX9fxX18xX14xX3xX70xX71xXexX3xX74xX33xX76xX3xX90xf0fexX3xX90x1371dxXexX3xX90xXcexX1exX4xX3xXexX7exX96xX18xX14xX3xX63xXdxX1c3xX4xX3xXbxX1xX66xXexX3xX1xXdxX1c3xX18xX2axX3xX1ffxXd6xX3xX5x9bbcxX3xX1xX37xX18xX1xX3xX63xXdxX3xXexX1xX6xX28xX3xX18xX1xX165xX18xX14xXe8xX3x113faxXcexX6axXdxX3xX7x8bb9xX3xX4xX1x95b8xX3xX90xX294xX96xX3xX70xX10bxXbxX3xXexX1xX1axXdxX2axX3xX70xXdxc085xX18xX3xX74xX33xX92xX71xXexX3xX4xX82xX6xX3xX86xX6xX18xX3xX13bxX1xX2d6xX3xX90xX294xX96xX3xXcxX7exX33xX18xX14xX3xXcexX24axX18xX14xX3xX63xXadxX3xX1f0xX13bxXcxX13xX2axX3xX28xX5dxXexX3xX7xX61xX3xX63xX64xX3xX66xX18xX3xX70xXdxX18xX1xX3xXexX71xX2axX3xXexX1xX6xX28xX3xX18xX1xX165xX18xX14xX3xX18xX14xX1xXdxX2e8xX28xX3xXexX7ex10c64xX18xX14xX2axX3xXbxX1xX41xX4xX3xXexX294xXbxX3xX90xX291xX3xX90xXcexX1exX4xX3xX90xXdxXadxX33xX3xXexX7exX6xX2axX3xXexX7exX33xX92xX3xXexX61xX2axX3xX1ffx855bxXexX3xX1ffxXd6xX3xX18xX14xX1xXdxX2e8xX28xX3xX28xXdxX18xX1xX2axX3xX14xX27xXbxX3xXbxX1xX8dxX18xX3xX4xX82xX18xX14xX3xX4xX61xX3xX18xXdxXadxX28xX3xXexXdxX18xX3xX4xX82xX6xX3xX18xX1xX2exX18xX3xX55xX2exX18xX3xX63xX37xX96xX3xX74xX33xX92xX71xXexX3xXexX2exX28xX3xX4xX1xX61xX18xX14xX3xXexX1xX6xX28xX3xX18xX1xX165xX18xX14xX3xX4xX82xX6xX3xXfexX76xX18xX14xX3xX63xX37xX3xX13xX1xX37xX3xX18xXcexX6axX4xX3xXexX6xXe8xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xXcxX33xX92xX3xX18xX1xXdxX2e8xX18xX2axX3xX4xX24axX3xX74xX33xX6xX18xX3xXexX1xX128xX28xX3xXexX7exX6xX3xX4xX165xX18xX14xX3xX90xX66xX18xX1xX3xX14xXdxX66xX3xX28xX5dxXexX3xX7xX61xX3xX116xXdxX1c3xX18xX3xXbxX1xX66xXbxX3xXbxX1xX153xX18xX14xX3xX18xX14xca7axX6xX3xXexX1xX6xX28xX3xX18xX1xX165xX18xX14xX3xX4xX153xX18xX3xX1xX17axX18xX1xX3xXexX1xX41xX4xX2axX3xX1xXdxX1c3xX33xX3xX74xX33xX76xX3xXexX1xX9axXbxXe8xX3xX13bxX76xXdxX3xX4xX66xX4xX1xX3xXexX1xX82xX3xXexX64xX4xX3xX1xX37xX18xX1xX3xX4xX1xX21xX18xX1xX3xXexX7exX2e8xX18xX3xX28xX5dxXexX3xX7xX61xX3xX5x1114bxX18xX1xX3xX63xX2d2xX4xX3xX4xX153xX18xX3xX4xX1xXcexX6xX3xXbxX1xX66xXexX3xX1xX33xX92xX3xX1xXdxX1c3xX33xX3xX74xX33xX76xXe8xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xX116xX5xX10xX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX28xX6xX7exX14xXdxX18x10e7exX3xX16dxXbxX1ffxX3xX6xX33xXexX96x132b8xXaxX12xX0xXexX116xX96xX55xX92xX12xX0xXexX7exX12xX0xXexX55xX12xX0xXdxX28xX14xX3xX7xX7exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4c2xX43xX43xXdxXe8xX116xX6xX96xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe8xX63xX18xX43xX18xX10xce54xX7xX43xX2xX170x9483xf96dxX43xX170xX170xX55xX16dxX2xX505x1378dxX2xX50exX506xXexX505xX1a4xX170xX506xX5xX16exXe8xcfaexXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX28xX7x8255xXbxX1xX96xXexX96xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX14xX1xXdxX3xX18xX14xX96xX3xX5xX96xXdxX3xXdxX4xX1xX3xX18xX1xX96xX28xX3xX7xX6xX18xX3xX7xX6xX33xX3xX5xX6xX3xX4xX96xX3xX4xX6xX18xX3xX4xX33xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX7exX12xX0xXexX7exX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX6xXbxXexXdxX96xX18xXaxX12xX1f0xX1xXdxX2e8xX18xX3xX1xX33fxXbxX3xXexX1xX41xX3xX2xX50exX3xX4xX82xX6xX3xX85xX114xX3xX116xX6xX18xX3xXcxX1xXcexX1axX18xX14xX3xX63xX64xX3xX58xX33xX61xX4xX3xX1xX5dxXdxX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX7exX12xX0xX43xXexX116xX96xX55xX92xX12xX0xX43xXexX6xX116xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xX1c1xXadxX3xX70xX2e8xX3xX70xX1xX6xXdxX3xXexX37xXdxX3xX7xX76xX18xX2axX3xXexX7exX96xX18xX14xX3xX18xX3dxX28xX3xX16dxX16exX2xX170xX3xX7xX61xX3xX5xXcexX1exX18xX14xX3xX116xX76xX18xX3xX70xX2e8xX3xX70xX1xX6xXdxX3xX5xX37xX3xX7exX9axXexX3xX5xX6axX18xX2axX3xX18xX1xXcexX18xX14xX3xX4xX1xX2d6xX3xX1ffxX66xX4xX3xX28xXdxX18xX1xX3xX90xX61xXdxX3xX63xX6axXdxX3xX170xX170xX3xX18xX14xXcexX1axXdxX43xX2xXe8xX2xX2xX505xXe8xX50exX16dxX16dxX3xX18xX14xXcexX1axXdxX3xX90xX291xX3xX70xX2e8xX3xX70xX1xX6xXdxX3xX1a2xX4xX1xXdxX71xX28xX3xX16exX2axX16exX16exX170x99f5xX1a7xX2axX3xX70xX71xXexX3xX74xX33xX76xX3xX1ffxX66xX4xX3xX28xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX66xXexX3xX1xXdxX1c3xX18xX3xX505xX3xXexX7exXcexX1axX18xX14xX3xX1xX1exXbxX3xX63xXdxX3xXbxX1xX294xX28xX2axX3xX14xXdxX76xX28xX3xX18xX1xXdxXadxX33xX3xX7xX96xX3xX63xX6axXdxX3xX4xX66xX4xX3xX18xX3dxX28xX3xXexX7exXcexX6axX4xXe8xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xXcxX7exX96xX18xX14xX3xX70xX1xXdxX3xX90xX27xX2axX3xXexX1xX10xX96xX3xXbxX1xX76xX18xX3xX66xX18xX1xX3xX4xX82xX6xX3xX116xX66xX96xX3xX4xX1xX21xX2axX3xX4xXd6xX3xXexX7exXdxX3xX4xX1xX96xX3xXexX1xX9axX92xX3xX4xX153xX18xX3xX4xX27xX3xX18xX1xXdxXadxX33xX3xXexX7exXcexX1axX18xX14xX3xX1xX1exXbxX3xX70xX2e8xX3xX70xX1xX6xXdxX3xXexX37xXdxX3xX7xX76xX18xX2axX3xXexX1xX33xX3xX18xX1xXd2xXbxX3xX70xX1xX149xX18xX14xX3xXexX7exX33xX18xX14xX3xXexX1xX2d2xX4xX3xX18xX1xXcexX18xX14xX3xX70xX1xX149xX18xX14xX3xX90xXcexX1exX4xX3xXbxX1xX66xXexX3xX1xXdxX1c3xX18xX2axX3xX1ffxXd6xX3xX5xX2b6xX4ccxX3xX63xXdxX1c3xX4xX3xX14xXdxX76xXdxX3xXexX7exX17axX18xX1xX3xX18xX14xX33xX1e7xX18xX3xX14xX61xX4xX3xXexX37xXdxX3xX7xX76xX18xX3xXexX3dxX18xX14xX3xXexX1xX2e8xX28xX3xXexX7exX96xX18xX14xX3xX28xX5dxXexX3xX7xX61xX3xXexX7exXcexX1axX18xX14xX3xX1xX1exXbxX3xX4xX153xX18xX3xX4xX1xXcexX6xX3xX1xX1exXbxX3xX5xX2b6xX2axX3xXexX1xXd2xX28xX3xX4xX1xX21xX3xXbxX1xX76xX18xX3xX4xX76xX28xX2axX3xX14xX2exX92xX3xX116xX41xX4xX3xX1ffxX200xX4xX3xXexX7exX96xX18xX14xX3xX55xXcexX3xX5xX33xXd2xX18xXe8xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xX13bxX165xX18xX14xX3xXexX1xX10xX96xX3xX13bxX1xX82xX3xX18xX1xXdxX1c3xX28xX3xX85xX114xX3xX116xX6xX18xX3xXcxXcexX3xXbxX1xX66xXbxX3xe6c6xX2e8xX3xXcxX1xX10bxX3xX13xX14xX6xX2axX3xXexX7exX96xX18xX14xX3xXexX1xX2d2xX4xX3xXexX71xX3xX63xXdxX1c3xX4xX3xXexX1c7xX18xX14xX3xX74xX33xX37xX3xX90xX7axX3xX14xXdxX76xXdxX3xX74xX33xX92xX71xXexX3xX4xX149xX18xX14xX3xX63xXdxX1c3xX4xX2axX3xX1xX61xXdxX3xX5xX5dxX3xX116x126dbxX18xX14xX3xX1xX17axX18xX1xX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX1c7xX18xX14xX3xX74xX33xX37xX3xX63x12f07xX18xX3xX4xX153xX18xX3xX55xXdxb5e3xX18xX3xX7exX6xX3xX7exX9axXexX3xXbxX1xX41xX4xX3xXexX294xXbxX2axX3xX55xXcexX6axXdxX3xX18xX1xXdxXadxX33xX3xX1xX17axX18xX1xX3xXexX1xX41xX4xXe8xX3xX1c1xXdxX1c3xX4xX3xX18xX5dxXbxX3xX5xX294xXdxX3xX74xX33xX37xX3xXexX1c7xX18xX14xX3xX1xX8dxX33xX3xX18xX1xXcexX3xX4xX1xX2d6xX3xX90xXcexX1exX4xX3xXexX1xX2d2xX4xX3xX1xXdxX1c3xX18xX3xX7xX6xX33xX3xX70xX1xXdxX3xX4xX27xX3xXbxX1xX66xXexX3xX1xXdxX1c3xX18xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX294xX28xXe8xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xX58xX33xX6xX3xX28xX5dxXexX3xX7xX61xX3xX63xX64xX3xX66xX18xX3xX1ffxX369xXexX3xX1ffxXd6xX3xX14xX8dxX18xX3xX90xX2exX92xX2axX3xX55xXcexX3xX5xX33xXd2xX18xX3xX7exX9axXexX3xX116xX41xX4xX3xX1ffxX200xX4xX3xXexX7exXcexX6axX4xX3xX63xXdxX1c3xX4xX3xXexX1c7xX18xX14xX3xX74xX33xX37xX3xX4xX82xX6xX3xX13xX14xX2exX18xX3xX1xX37xX18xX14xX3xX1d3xX4xX10xX6xX18xX116xX6xX18xX70xX3xX63xX37xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX96xX6xX3xX1xX1e7xX18xX14xX3xX4xX1xX96xX3xX116xX66xX4xX3xX7x10302xX3xX4xX82xX6xX3xX13bxX149xX18xX14xX3xXexX92xX3xX13bx12a1axX3xXbxX1xX8dxX18xX3xX1c1xX13xX3xX1f0xX1xX6xX7exX28xX6xe1cexX3xX85xX114xX3xX116xX6xX18xX3xXcxXcexX3xXbxX1xX66xXbxX3xX4xX1xX96xX3xX7exX882xX18xX14xX2axX3xX90xX2exX92xX3xX5xX37xX3xX63xX9axX18xX3xX90xXadxX3xX5xX6axX18xX2axX3xX5xXdxX2e8xX18xX3xX74xX33xX6xX18xX3xX90xX71xX18xX3xX90xX294xX96xX3xX90xX41xX4xX3xX18xX14xX1xXadxX3xX18xX14xX1xXdxX1c3xXbxX2axX3xX90xX294xX96xX3xX90xX41xX4xX3xX4xX149xX18xX14xX3xX63xX64xX3xX63xX37xX3xX1f0xX13bxXcxX13xX3xX4xX8dxX18xX3xX90xXcexX1exX4xX3xX13bxX1xX21xX18xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX90xX66xX18xX1xX3xX14xXdxX66xX2axX3xX18xX14xX1xXdxX2e8xX18xX3xX4xX41xX33xX3xX90xX7axX3xX4xX27xX3xX74xX33xX92xX3xX90xX10bxX18xX1xX3xX18xX14xX3dxX18xX3xX4xX1xX1c7xX18xX3xXexX17axX18xX1xX3xXexX7exX294xX18xX14xX3xX18xX37xX92xXe8xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xX13bxX64xX3xXexX1xX7axX2axX3xX116xX66xX96xX3xX4xX66xX96xX3xX55xX89axX18xX3xXexX1xX149xX18xX14xX3xXexXdxX18xX3xXexX432xX3xX116xX66xX96xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX1xX96xX3xX116xXdxX71xXexX2axX3xXexX7exX96xX18xX14xX3xX63xX64xX3xX66xX18xX3xX116xX33xX149xX18xX3xX5xXd2xX33xX3xX1ffxX76xX92xX3xX7exX6xX3xXexX294xXdxX3xX13bxX149xX18xX14xX3xXexX92xX3xX13bxX9baxX3xXbxX1xX8dxX18xX3xX1c1xX13xX3xX1f0xX1xX6xX7exX28xX6xX2axX3xX4xX66xX4xX3xX116xX10bxX3xX4xX66xX96xX3xX70xX1xX6xXdxX3xX18xX1xXd2xX18xX3xX90xX291xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXadxX18xX3xXaxX1xX96xX6xX3xX1xX1e7xX18xX14xXaxX3xX4xX1xX96xX3xX116xX66xX4xX3xX7xX487xX3xXexX294xXdxX3xX18xX1xXdxXadxX33xX3xX116xX1c3xX18xX1xX3xX63xXdxX1c3xX18xX3xX5xX2e8xX18xX3xXexX6axXdxX3xX170xX2axec07xX3xXexX114xX3xX90xX1e7xX18xX14xX3xX90xX7axX3xX90xXcexX1exX4xX3xX116xX66xX4xX3xX7xX487xX3xX70xX2e8xX3xX90xX24axX18xX3xXexX1xX33xX61xX4xX3xX4xX1xX96xX3xX116xX1c3xX18xX1xX3xX18xX1xX2exX18xXe8xX3xXcxX7exX96xX18xX14xX3xX63xX64xX3xX90xX294xXdxX3xX66xX18xX3xX1ffxX76xX92xX3xX7exX6xX3xXexX294xXdxX3xX1d3xX4xX10xX6xX18xX116xX6xX18xX70xX2axX3xX149xX18xX14xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX1c1xX3dxX18xX3xX58xX33x872exX18xX1xX3xX90xX291xX3xXexX1xX432xX6xX3xX18xX1xXd2xX18xX3xX63xX37xX3xX18xX5dxXbxX3xX5xX294xXdxX3xX16dxX16exX3xXexX114xX3xX90xX1e7xX18xX14xX3xX90xX291xX3xX18xX1xXd2xX18xX3xX4xX82xX6xX3xX13xX14xX33xX92xX8a3xX18xX3xdfcdxX33xX2exX18xX3x141e4xX24axX18xXe8xX3xX13bxX24axX3xX74xX33xX6xX18xX3xX90xXdxXadxX33xX3xXexX7exX6xX3xX90xX291xX3xXexX1xX33xX3xX14xXdxX9fxX3xXexX294xXdxX3xX18xX1xX37xX3xX13xX14xX33xX92xX8a3xX18xX3xXcxX7exXcexX1axX18xX14xX3xX2ccxX33xX92xX2axX3xX4xX66xX18xX3xX116xX5dxX3xX52xX76xXdxX3xX74xX33xX6xX18xX3xXexX1xX37xX18xX1xX3xXbxX1xX61xX3xX52xX1e7xX3xX13bxX1xX21xX3x11313xXdxX18xX1xX3x13abbxX50exX3xXbxX1xX96xX18xX14xX3xX116xX17axX3xX63xX6axXdxX3xXexX9baxX18xX14xX3xX4xX5dxX18xX14xX3xX14xX8dxX18xX3xX2xX3xXexX2d6xX3xX90xX1e7xX18xX14xX2axX3xX5xX37xX3xX7xX61xX3xXexXdxXadxX18xX3xX1xX61xXdxX3xX5xX5dxX3xX4xX82xX6xX3xX4xX66xX4xX3xX55xX96xX6xX18xX1xX3xX18xX14xX1xXdxX1c3xXbxXe8xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xX0xX116xX12xX0xX116xX12xXfexXadxX3xX18xX14xX1xX10bxX3xX13bxX1xX21xX18xX1xX3xXbxX1xX82xX3xXexX9baxX18xX14xX3xX70xXdxX7axX28xX3xXexX7exX6xX3xX63xXdxX1c3xX4xX3xX116xX9baxX3xX18xX1xXdxX1c3xX28xX3xX4xX66xX18xX3xX116xX5dxX3xXexX7exX2e8xX18xX3xX4xX76xX3xX18xXcexX6axX4xX0xX43xX116xX12xX0xX43xX116xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xX85xX114xX3xX116xX6xX18xX3xXcxXcexX3xXbxX1xX66xXbxX3xX4xX165xX18xX14xX3xXexX66xX18xX3xXexX1xX37xX18xX1xX3xX63xX6axXdxX3xX90xX66xX18xX1xX3xX14xXdxX66xX3xX4xX82xX6xX3xX13bxX1xX21xX18xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX63xXadxX3xX18xX1xX9fxX18xX14xX3xXexX1e7xX18xX3xXexX294xXdxX2axX3xX1xX294xX18xX3xX4xX1xX71xX2axX3xX18xX14xX33xX92xX2e8xX18xX3xX18xX1xX2exX18xX3xXexX7exX96xX18xX14xX3xX4xX149xX18xX14xX3xXexX66xX4xX3xX1f0xX13bxXcxX13xX3xX63xX37xX3xX4xX1xX96xX3xX7exX882xX18xX14xX2axX3xX1xXdxX1c3xX18xX3xX18xX6xX92xX3xX63xXdxX1c3xX4xX3xXexX1xX2d2xX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX66xXbxX3xX5xX33xXd2xXexX3xX18xX27xXdxX3xX4xX1xX33xX18xX14xX3xX63xX37xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX5xX33xXd2xXexX3xX63xXadxX3xX1f0xX13bxXcxX13xX3xX18xX27xXdxX3xX7exXdxX2e8xX18xX14xX3xX4xX153xX18xX3xX4xX1xXcexX6xX3xX18xX14xX1xXdxX2e8xX28xXe8xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xf8e6xX3xXexX1xX41xX4xX2axX3xX90xX294xX96xX3xX90xX41xX4xX3xX4xX149xX18xX14xX3xX63xX64xX3xX4xX82xX6xX3xX28xX5dxXexX3xX116xX5dxX3xXbxX1xXd2xX18xX3xX4xX66xX18xX3xX116xX5dxX2axX3xX4xX149xX18xX14xX3xX4xX1xX41xX4xX3xX4xX153xX18xX3xX1xX294xX18xX3xX4xX1xX71xX4ccxX3xX63xXdxX1c3xX4xX3xX18xX1xX165xX18xX14xX3xX18xX1xXdxX8a3xX33xX2axX3xXexXdxX2e8xX33xX3xX4xX2d2xX4xX2axX3xX90xX153xXdxX3xX1xX61xXdxX3xX5xX5dxX3xXexX7exX96xX18xX14xX3xX74xX33xX66xX3xXexX7exX17axX18xX1xX3xX14xXdxX76xXdxX3xX74xX33xX92xX71xXexX3xX4xX149xX18xX14xX3xX63xXdxX1c3xX4xX3xX4xX82xX6xX3xX18xX14xXcexX1axXdxX3xX55xX2exX18xX2axX3xX55xX96xX6xX18xX1xX3xX18xX14xX1xXdxX1c3xXbxX3xX63xX89axX18xX3xX4xX153xX18xX3xX1ffxX76xX92xX3xX7exX6xX4ccxX0xXdxX12xX1cxX0xX43xXdxX12xX28xX5dxXexX3xX116xX5dxX3xXbxX1xXd2xX18xX3xX4xX66xX18xX3xX116xX5dxX3xX4xX1xX21xX18xX1xX3xX74xX33xX92xXadxX18xX3xX4xX153xX18xX3xX1xX37xX18xX1xX3xX90xX5dxX18xX14xX3xX14xX2exX92xX3xXexX6xXdxX3xXexXdxX71xX18xX14xX3xX4xX1xX96xX3xX116xX5dxX3xX28xX66xX92xX3xX55xX96xX3xXexX1xX6xX28xX3xX18xX1xX165xX18xX14xX2axX3xX5xX1exXdxX3xX21xX4xX1xX3xX18xX1xX27xX28xXe8xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xX86xX66xX96xX3xX4xX66xX96xX3xX4xX165xX18xX14xX3xXexX1xd529xX18xX14xX3xXexX1xe0dexX18xX14xX3xX4xX1xX2d6xX3xX7ex7d36xX2axX3xX28xX5dxXexX3xX7xX61xX3xX4xX66xX18xX3xX116xX5dxX2axX3xX4xX149xX18xX14xX3xX4xX1xX41xX4xX3xX4xX153xX18xX3xX4xX27xX3xX55xX9axX33xX3xX1xXdxX1c3xX33xX3xXexXdxX71xXbxX3xXexX6xX92xX2axX3xX116xX76xX96xX3xX70xX2e8xX3xX4xX1xX96xX3xX55xX96xX6xX18xX1xX3xX18xX14xX1xXdxX1c3xXbxXe8xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xX1cxX13xX71xX33xX3xX18xX1xXcexX3xXexX7exXcexX6axX4xX3xX90xX2exX92xX2axX3xXexX17axX18xX1xX3xXexX7exX294xX18xX14xX3xX1cxX5xX1exXdxX3xX21xX4xX1xX3xX18xX1xX27xX28xX29xX2axX3xX1cxX7xX2exX18xX3xX7xX6xX33xX29xX3xX28xX6axXdxX3xX4xX1xX2d6xX3xX5xX37xX3xX18xX14xX1xXdxX3xX18xX14xX1axX3xX4xX82xX6xX3xX55xXcexX3xX5xX33xXd2xX18xX3xX4xXd6xX3xXexX7exXdxX3xX18xX1xXcexX18xX14xX3xX74xX33xX6xX3xX28xX5dxXexX3xX7xX61xX3xX63xX64xX3xX66xX18xX3xX5xX6axX18xX3xX90xXcexX1exX4xX3xX90xXcexX6xX3xX7exX6xX3xX1ffxX369xXexX3xX1ffxXd6xX3xX14xX8dxX18xX3xX90xX2exX92xX2axX3xX74xX33xX6xX3xX70xX71xXexX3xX74xX33xX76xX3xX70xXdxX7axX28xX3xXexX7exX6xX3xX4xX82xX6xX3x10cecxX92xX3xX116xX6xX18xX3xX87xXdxX7axX28xX3xXexX7exX6xX3xXcxX7exX33xX18xX14xX3xXcexX24axX18xX14xX3xX4xX1xX96xX3xXexX1xX9axX92xX3xX18xX1xX9fxX18xX14xX3xX18xX14xX1xXdxX3xX18xX14xX1axX3xX4xX82xX6xX3xX55xXcexX3xX5xX33xXd2xX18xX3xX4xXd6xX3xXexX7exXdxX3xX5xX37xX3xX4xX27xX3xX4xX3dxX18xX3xX4xX41xX29xX3xe47exX3xX116xX66xX96xX3xX4xX66xX96xX3xX90xX66xX18xX1xX3xX14xXdxX66xXe8xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xXcxX432xX3xX4xX66xX4xX3xX18xX1xXd2xX18xX3xX90xX10bxX18xX1xX3xXexX7exX2e8xX18xX2axX3xX85xX114xX3xX116xX6xX18xX3xXcxXcexX3xXbxX1xX66xXbxX3xX70xXdxX71xX18xX3xX18xX14xX1xX10bxX3xX58xX33xX61xX4xX3xX1xX5dxXdxX2axX3xX13bxX1xX21xX18xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX4xX8dxX18xX3xX1ffxX2exX92xX3xX55xX2d2xX18xX14xX3xX74xX33xX92xX3xX90xX10bxX18xX1xX3xX63xXadxX3xX70xXdxX7axX28xX3xX7xX96xX66xXexX3xXexX37xXdxX3xX7xX76xX18xX2axX3xXexX1xX33xX3xX18xX1xXd2xXbxX3xX4xX82xX6xX3xX28xX33fxXdxX3xX18xX14xXcexX1axXdxX3xXexX7exX96xX18xX14xX3xXexX96xX37xX18xX3xX1ffxX291xX3xX1xX5dxXdxX4ccxX3xXexXdxX71xXbxX3xXexX64xX4xX3xX1xX96xX37xX18xX3xXexX1xXdxX1c3xX18xX3xX4xX66xX4xX3xX74xX33xX92xX3xX90xX10bxX18xX1xX3xX63xXadxX3xX28xXdxX18xX1xX3xX116xX294xX4xX1xX2axX3xX70xXdxX7axX28xX3xX7xX96xX66xXexX3xXexX37xXdxX3xX7xX76xX18xX2axX3xXexX1xX33xX3xX18xX1xXd2xXbxX3xX4xX82xX6xX3xX18xX14xXcexX1axXdxX3xX4xX27xX3xX4xX1xX41xX4xX3xX63xX64xX2axX3xX74xX33xX92xXadxX18xX3xX1xX294xX18xX2axX3xX18xX1xX9axXexX3xX5xX37xX3xX4xX66xX4xX3xX18xX5dxXdxX3xX55xX33xX18xX14xX3xX70xXdxX7axX28xX3xXexX7exX6xX2axX3xX14xXdxX66xX28xX3xX7xX66xXexX2axX3xX1ffxX66xX4xX3xX28xXdxX18xX1xX3xX63xXdxX1c3xX4xX3xX70xX2e8xX3xX70xX1xX6xXdxX2axX3xXexX7exX66xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX1c3xX28xX3xX14xXdxX76xXdxX3xXexX7exX17axX18xX1xX3xX63xXdxX1c3xX4xX3xXexX3dxX18xX14xX2axX3xX14xXdxX76xX28xX3xXexX37xXdxX3xX7xX76xX18xX2axX3xX4xX66xX4xX3xX70xX1xX96xX76xX18xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2e8xX33xX2axX3xX14xXdxX6xX96xX3xX55xX10bxX4xX1xX3xX4xX27xX3xX14xXdxX66xX3xXexX7exX10bxX3xX5xX6axX18xX4ccxX3xX74xX33xX92xX3xX90xX10bxX18xX1xX3xX7exXf7axX3xX4xX1xX71xX3xXexX37xXdxX3xX1ffxXd6xX3xX5xX2b6xX3xX90xX61xXdxX3xX63xX6axXdxX3xX18xX14xXcexX1axXdxX3xX70xX2e8xX3xX70xX1xX6xXdxX3xXexX37xXdxX3xX7xX76xX18xX3xX70xX1xX149xX18xX14xX3xXexX7exX33xX18xX14xX3xXexX1xX2d2xX4xXe8xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX96xX55xX92xXaxX12xX13bxX1xX21xX18xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX4xX1xX2d6xX3xX90xX294xX96xX3xXexX9baxX18xX14xX3xX70xXdxX7axX28xX3xXexX7exX6xX3xX63xXadxX3xX4xX149xX18xX14xX3xXexX66xX4xX3xX116xX9baxX3xX18xX1xXdxX1c3xX28xX3xX4xX66xX18xX3xX116xX5dxX3xXexX7exX96xX18xX14xX3xXbxX1xX294xX28xX3xX63xXdxX3xX4xX76xX3xX18xXcexX6axX4xX3xX90xX7axX3xXexX7exX76xX3xX5xX1axXdxX3xX55xXcexX3xX5xX33xXd2xX18xX3xX4xXd6xX3xXexX7exXdxX3xX63xXadxX3xXexX17axX18xX1xX3xXexX7exX294xX18xX14xX3xX116xX9baxX3xX18xX1xXdxX1c3xX28xX3xX4xX66xX18xX3xX116xX5dxX3xX14xXdxX9fxX3xX4xX1xX41xX4xX3xX63xX64xX3xX5xX291xX18xX1xX3xX90xX294xX96xX2axX3xX74xX33xX76xX18xX3xX5xX2b6xX3xX70xX1xX149xX18xX14xX3xX90xX200xX18xX14xX3xX74xX33xX92xX3xX90xX10bxX18xX1xX2axX3xX116xX9baxX3xX18xX1xXdxX1c3xX28xX3xX5xX291xX18xX1xX3xX90xX294xX96xX3xX18xX1xXdxXadxX33xX3xX1xX24axX18xX3xX4xX149xX18xX14xX3xX4xX1xX41xX4xX2axX3xX116xX61xX3xXexX7exX21xX3xX18xX14xXcexX1axXdxX3xXexX1xX2exX18xX3xX63xX37xX96xX3xX18xX1xX9fxX18xX14xX3xX63xX10bxX3xXexX7exX21xX3xX55xX8a3xX3xXbxX1xX66xXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX6xX28xX3xX18xX1xX165xX18xX14xXe8xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc04xX96xX33xX7exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX96xX3xX1c1xX1d3xX1c1xX0xX43xXbxX12