Thủ tướng cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 liệt sĩ Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Cùng đó còn có 492 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, Bộ LĐTB&XH, Bộ Quốc phòng và 35 tỉnh, thành phố trong cả nước.
b3cexe762x11229x11f9ax135c4xc428xeacbxc4e1x11338xX7x133e3xf18ax126dex13b29x106ddx10f5exX5x10301xXaxcf8exXcxX1xc7ccxX3xXexfa77xdbc4xda32xea9exX3xX4x124eaxXbxX3x13e8ex143a6xX1axX1bxX3xXaxXcx1434dxX3x12233xcaebx10449xX4xX3xX1bxX1xXdxX3xX4x124c8xX1axX1bxXaxX3xX4xX1x12e1axX3x11586xX3xX5xXdx14470xXexX3xX7x12bb3xX3xb92dx14495xX3xXcxX45xX1axX1xX0xf47fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX6xd85axXaxX12x12cb1xb603xX1axX1bxX3x13131xf1c6xX3xX4x1428fxX1axX3xX4xX6axX3x11bcbx10b2bxee89xX3xX5xXdxX41xXexX3xX7xX45xX3xXexX1xX2bx11059xX4xX3xc1d3xX82xX3xX64xX34xX1axX1bxX3xX6xX1ax11816xX3xX85xX82xX3xe972xd10dxXcxX85xf994xbffexX47xX8fxX3xX85xX82xX3xfdf8xX2bxX2cxX4xX3xXbxX1xX6dxX1axX1bxX3xcf05xX48xX3xeef2xba58xX3xXex1066fxX1axX1xX8fxX3xXexX1xX48xX1axX1xX3xXbxX1xX2cxX3xXexdc78xX3bxX1axX1bxX3xX4xe716xX3xX1axX18xX19xX4x1103fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX3bxX61x11578xXaxX3xX7xXexXe1xX5xX10xX9xXaxXexX10x10218xXex10b0bxX6xX5xXdxX1bxX1ax11d29xX3xX4xX10xX1axXexX10xXc2xe4cdxXaxX12xX0xXdx11516xX1bxX3xX7xXexXe1xX5xX10xX9xXaxef71xXdxX61xXexX1xXf5xXafxXafxe253xXbxXedxXfdxX1xX10xXdxX1bxX1xXexXf5xXaexX3dx14062xXbxXedxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX2bxX3xXexX2bxX3bxX1axX1bxX3xX4xX6xXbxX3xX21xX6xX1axX1bxX3xXexX3bxX3xX2axX2bxX3bxX4xX3xX1bxX1xXdxX3xX4xX3bxX1axX1bxX3xX4xX1xX3bxX3xX3dxX3xX5xXdxX10xXexX3xX7xXdxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1axX1xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf5xX4fxX4fxXdxXcexX21xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX1axX1xXcexXabxX1axX4fxX1axX10xX10cxX7xX4fxX2xX121xX75xdd8exX4fxX121xX121xX61xXafxX114xX189xXexX73xX75xX3dxX2xX5xX114xXcex11f7exXbxX1bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX2bxX102xX21xX3xX61xX1xXdxX61xX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX3bxX61xXe1xXaxX12xX3dxX3xX5xXdxX41xXexX3xX7xf1abxX3xX47xX48xX3xXcxX45xX1axX1xX3xX69xX18x118c7xX4xX3xX4xX1exXbxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXaxXcxX28xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX1bxX1xXdxX3xX4xX34xX1axX1bxXaxX3xX69xX1dexXexX3xX1axX48xXe1xX3xX1bx13a48xX102xXf5xX3xX64xX1xXdx100c7xX1axX3xX7xX1d2xX3x11210xX1bxX2bxXe1x12a55xX1axX3x14300x11f75xX1axX3xX47xX65xX1axX1bxX3xdff5xX1axX1bxX2bxXe1xd5fbxX1axX3xX2axX2bxefd9xX1axX3xXedx13213xX3x13b5ex1379dxX1axX3x11716xXdxX41xX102xX8fxX3xX1xX2bxXe1xX41xX1axX3xX47xX18xX234xX1axX1bxX3xX233xX234xX1axX8fxX3xX1xXe1xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexXc2xX3bxX1axX1bxX3xX7x122dcxX3xX1axX1bxX1xXdxX41xXbxX3xX4xX1xX2cxX1axX1bxX3x10fa2xX1d2xX3xX4xb7e6xX2bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1axX1bxX48xXe1xX3xXaexX4fxXaexX4fxX2xX74xX3dxX189xd708xXfdxX3xX95x11d4fxXdxX3xX69xX82xXdxX3xXexXc2xX18xcd63xX1axX1bxX3xX213xX1bxX2bxXe1xX217xX1axX3x11bd7xX1xf22exX4xX3xX213xXdxX228xX102xX3xX223xX1axX1bxX2bxXe1xX228xX1axX3xX2axX2bxX22dxX1axX3xXedxX231xX3xXcxX1x13a0dxX1axX1xX3xX94xX82xX4xX8fxX3xX1xX2bxXe1xX41xX1axX3xX94xX82xX4xX3xX47xX48xX8fxX3xX1xXe1xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexXc2xX3bxX1axX1bxX3xX7xX25dxX3xX1axX1bxX1xXdxX41xXbxX3xX4xX1xX2cxX1axX1bxX3xX26cxX1d2xX3xX4xX270xX2bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1axX1bxX48xXe1xX3xX2xX114xX4fxX189xX4fxX2xX74xX121xX75xX285xXfdxX3xX64xX1xXdxX20dxX1axX3xX7xX1d2xX3xX47xX3bxX48xX1axX1bxX3xX233xX1d2xX3xX64xX6xX3bxX3xX223xX1axX1bxX2bxXe1xX228xX1axX3xX2axX2bxX22dxX1axX3xXedxX231xX3xX95xX270xX4xX3x12c65xX1xX3bxX1axX1bxX8fxX3xX1xX2bxXe1xX41xX1axX3xX95xX270xX4xX3xXcxX1x13f43xX8fxX3xX1xXe1xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexXc2xX3bxX1axX1bxX3xX7xX25dxX3xX1axX1bxX1xXdxX41xXbxX3xX4xX1xX2cxX1axX1bxX3xX26cxX1d2xX3xX4xX270xX2bxX3xX1axX18xX19xX4xX285xXfdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX3bxX61xXe1xXaxX12xXcxXc2xX2bxX1axX1bxX3xX7xX1d2xX3xXcxXc2xd474xX1axX3xX21axX21bxX1axX3xX47xX206xX1axX1bxX3xX223xX1axX1bxX2bxXe1xX228xX1axX3xX2axX2bxX22dxX1axX3xXedxX231xX3xX233xX234xX1axX3xXcxf034xXe1xX8fxX3xX1xX2bxXe1xX41xX1axX3xX47xX18xX234xX1axX1bxX3xX233xX234xX1axX8fxX3xX1xXe1xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXabxcd9axX3xX7xX25dxX3xX1axX1bxX1xXdxX41xXbxX3xXedxX3b8xXe1xX3xX61xX25dxX1axX1bxX3xXabxX48xX3xX21xXc8xX3bxX3xXabxX41xX3xXcxX28xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX1axX1bxX48xXe1xX3xX2xXaexX4fxX75xX4fxX2xX74xX189xXafxX285xXfdxX3xX64xX34xX1axX1bxX3xX1axX1xX3b8xX1axX3xX213xX1bxX2bxXe1xX217xX1axX3xXcxX1xX20dxX3xcbd8x14030xX1axX3xX223xX1axX1bxX2bxXe1xX228xX1axX3xX2axX2bxX22dxX1axX3xXedxX231xX3xX99xX2bxX3b8xX1axX3xc7d1xX228xX1axX8fxX3xX1xX2bxXe1xX41xX1axX3xX213xX1bxX1xXdxX3xX99xX2bxX3b8xX1axX8fxX3xX1xXe1xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexXc2xX3bxX1axX1bxX3xX7xX25dxX3xX1axX1bxX1xXdxX41xXbxX3xX4xX1xX2cxX1axX1bxX3xX26cxX1d2xX3xX4xX270xX2bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1axX1bxX48xXe1xX3xX75xX121xX4fxXafxX4fxX2xX74xX3dxX189xX285xXfdxX3xXcxX1xX18xX234xX1axX1bxX3xX21xXdxX1axX1xX3xX2xX4fxX73xX3xXcxXc2xX397xX1axX3xX21axX21bxX1axX3xX26cxX231xX3bxX3xX223xX1axX1bxX2bxXe1xX228xX1axX3xX2axX2bxX22dxX1axX3xXedxX231xX3xXcxX1xX289xX4xX1xX3xX213xX1bxX349xX4xX8fxX3xX1xX2bxXe1xX41xX1axX3xXcxX1xX289xX4xX1xX3xX47xX48xX8fxX3xX1xXe1xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXabxX3d6xX3xX7xX25dxX3xX1axX1bxX1xXdxX41xXbxX3xXedxX3b8xXe1xX3xX61xX25dxX1axX1bxX3xXabxX48xX3xX21xXc8xX3bxX3xXabxX41xX3xXcxX28xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX1axX1bxX48xXe1xX3xX2xXafxX4fxX3dxX4fxX75xX114xX2xX3dxX285xXcexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX3bxX61xXe1xXaxX12xX213xX1bxX3bxX48xXdxX3xX47xX48xX3xXcxX45xX1axX1xX8fxX3xX4xX22dxX4xX3xXexXb2xX1axX1xX8fxX3xXexX1xX48xX1axX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX4xX6axX3xX5xXdxX41xXexX3xX7xX1d2xX3xX69xX18xX1dexX4xX3xX4xX1exXbxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXaxXcxX28xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX1bxX1xXdxX3xX4xX34xX1axX1bxXaxX3xX69xX1dexXexX3xX1axX48xXe1xX3xX1bxX206xX102xXf5xX3xed1axX1axX3x141daxXdxX6xX1axX1bxX8fxX3xX85xX289xX4xX3xX94xXdxX228xX2bxX8fxX3xX85xX2a0xX4xX3xX213xXdxX1axX1xX8fxX3xX85xX20dxX1axX3xXcxXc2xX10xX8fxX3xX95xX2a0xe8dexX3xX213xX34xX1axX1bxX8fxX3xX95xXdxX41xX1axX3xX85xXdxX228xX1axX8fxX3xX95xX206xX1axX1bxX3xXcxX1xX22dxXbxX8fxX3xX47xX48xX3xX213xX6xX102xX8fxX3xX47xX48xX3xX213xX82xXdxX8fxX3xX47xXc8xXdxX3xX237xX18xX234xX1axX1bxX8fxX3xX47xXc8xXdxX3xX336xX1xX6dxX1axX1bxX8fxX3xX47xc105xX2bxX3xX58axXdxX6xX1axX1bxX8fxX3xXcxX1xX48xX1axX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX47xX206xX3xX64xX1x1158dxX3xX26cxXdxX1axX1xX8fxX3xX47xX18xX1axX1bxX3xX43cxX228xX1axX8fxX3xX94xX48xX3bxX3xX64xX6xXdxX8fxX3xX94xX3bxX1axX1bxX3xX587xX1axX8fxX3xX213xX6xX102xX3xX95xX2baxX1axX1xX8fxX3xX213xXdxX1axX1xX3xX85xX3d6xX1axX1xX8fxX3xX213xXdxX1axX1xX3xXcxX1xX2bxX5f5xX1axX8fxX3xX213xX1bxX1xX41xX3xX587xX1axX8fxX3xX336xX1x10142xX3xXcxX1xX349xX8fxX3xXa0xX2bxXc8xX1axX1bxX3xX85xX3d6xX1axX1xX8fxX3xXa0xX2bxXc8xX1axX1bxX3xX213xX6xX102xX8fxX3xXa0xX2bxXc8xX1axX1bxX3xX213xXdxX1axX1xX8fxX3xXa0xX2bxXc8xX1axX1bxX3xX213xX1bxX231xXdxX8fxX3xXa0xX2bxXc8xX1axX1bxX3xXcxXc2xX2baxX8fxX3xX233xX6axX4xX3xXcxXc2xX21bxX1axX1bxX8fxX3xX233xX234xX1axX3xX94xX6xX8fxX3xXcxXdxX424xX1axX3xX58axXdxX6xX1axX1bxX8fxX3xXcxX1xX22dxXdxX3xX85xX3d6xX1axX1xX8fxX3xXcxX1xX22dxXdxX3xX213xX1bxX2bxXe1xX228xX1axX8fxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX47xX6axX6xX8fxX3xXcxX1x13a8cxX6xX3xXcxX1xXdxX228xX1axX3xX47xX2bxX20dxX8fxX3xXcxXc2xX48xX3xX21axXdxX1axX1xX8fxX3xX21axX45xX1axX1xX3xX94xX3bxX1axX1bxX3xX0xX10xX102xX12xX0xX7xXexXc2xX3bxX1axX1bxX12xX223xX64xX1xXdxX3xXexXdxX20dxXexX3xX102xff27xXdxX3xXedxX10xX102xX3xXexX289xXdxX3xX69xX3b8xXe1xXf5xX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX61xX6xX4xX1xXefxX7xX6xX4xX1xXcexXbxX61x1208fxXaxX3xX1xXc2xX10xX742xX9xXaxX1xXexXexXbxXf5xX4fxX4fxXdxXcexX21xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX1axX1xXcexXabxX1axX4fxX1axX10xX10cxX7xX4fxX2xX121xX75xX189xX4fxX2xX114xX3dxX61xXafxX114xX189xX73xX114xX2xXafxXexX3dxX2xX114xX75xX5xX73xXcexXbxX61xX742xXaxX3xXexX6xXc2xX1bxX10xXexX9xXax13f8exX21xX5xX6xX1axX5b0xXaxX12xX61xX6xX4xX1xXefxX7xX6xX4xX1xXcexXbxX61xX742xX285xXcexX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexXc2xX3bxX1axX1bxX12xX0xX4fxX10xX102xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX3bxX61xXe1xXaxX12xX237xX25dxX3xX5b0xXdxX20dxX1axX8fxX3xX5xX217xX3xXexXc2xX6xX3bxX3xX21xX22xX1axX1bxX3xXaxXcxX28xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX1bxX1xXdxX3xX4xX34xX1axX1bxXaxX3xX4xX1xX3bxX3xX73xX74xX189xX3xXexX1xX3b8xX1axX3xX1axX1xX3b8xX1axX3xX5xXdxX41xXexX3xX7xX1d2xX3xX7xef0exX3xX69xX18xX1dexX4xX3xXexX28xX3xX4xX1xX270xX4xX3xXabxX48xX3bxX3xX4xX1xXdxX424xX2bxX3xX1axX1bxX48xXe1xX3xX2xX189xX4fxX121xX3xXexX289xXdxX3xX85xXc8xX3bxX3xXexX48xX1axX1bxX3xX47xX206xX3xX64xX1xX60exX3xX26cxXdxX1axX1xX3xX223xX47xX48xX3xX213xX82xXdxX285xXcexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX587xX2bxXexX1xX3bxXc2xXaxX12xX47xXcexX99xX0xX4fxXbxX12
H.X