Video: Làng lá dong có tiếng ở Hà Tĩnh “hối hả” vào vụ Tết
(Baohatinh.vn) - Về làng Vĩnh Phúc, xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ cận ngày tiễn ông Táo về Trời đã thấy không khí hối hả cắt lá mang ra chợ Tết. Trên khuôn mặt mỗi người dân nơi đây đều rạng rỡ nụ cười nhờ lá dong năm nay được mùa, giá cao.
384dx5845xa26cxb3c9xb55cx5857xa246x8143x7c43xX7x6ddex49eax832ax6a5bx6133x551dxX5x848fxXax5aeax7232xXdxae3axX10xa0f3x843exX3x4e91x3ddax9694xadddxX3xX5xb027xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX4x453fxX3xXexXdx5a22xX1cxX1dxX3x4814xX3xa0b3xX1bxX3xXcx530dxX1cxX1xX3xXaxX1x50e5xXdxX3xX1x4a3fxXaxX3x8876xX1bxX17xX3xX43xad22xX3xXcxX2cxXexX0x6467xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX10xX6xX15xXaxX12xX13xad27xX3xX5xX1bxX1cxX1dxX3xX13xX36xX1cxX1xX3x3e2dxX1x4701xX4x7e30xX3xaadex6531xX3x8e6ax7157xX4xX3xX13xX36xX1cxX1xX74xX3xX1x9507x6cddx6acfxX1cxX3xX79xX7axX4xX3xXcxX1xaf2bxX3xX4x3abbxX1cxX3xX1cxX1dxX1bxX85xX3xXexXdx5987xX1cxX3x735axX1cxX1dxX3xXcxX20xX17xX3xX43xX64xX3xXcx4292x84a1xXdxX3xb4b5xX77xX3xXexX1x8ef0xX85xX3x772bxX1xX9fxX1cxX1dxX3xXb7xX1x6ee8xX3xX1xX3cxXdxX3xX1xX40xX3xX4x6ae9xXexX3xX5xX20xX3x8ae0xX6xX1cxX1dxX3xXabxX6xX3xX4xX1x702cxX3xXcxX2cxXex9d91xX3xXcxXabxa112xX1cxX3xXb7xX1xX84xX9fxX1cxX3xXcfx5b20xXexX3xXcfx8639xXdxX3xX1cxX1dx4036xXacxXdxX3xX15x5c30xX1cxX3xX1cx581axXdxX3xXafxXfaxX85xX3xXafxX64xX84xX3xXabx65ffxX1cxX1dxX3xXabxace7xX3xX1cxX48xX3xX4xXf5xXacxXdxX3xX1cxX1xXacxX3xX5xX20xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX1cxb49fxXcfxX3xX1cxX6xX85xX3xXafxXf5xXd9xX4xX3xXcfxb707xX6xX74xX3xX1dxXdxX20xX3xX4xX6xX17xXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5601xX10xX1cxXexX10xXabxXaxX12xX0xXdxXcfxX1dxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX4exX6xXbxXbxX7xX4exX17xXbxX10xX1cxX4exXcfxX10xX15xXdxX6xX4exXexX1xX84xXcfx70b1x647cxXbxX9xX1cxX10x4eaexX7xX4exX2x97fax5627x8b50xX4exX2xX180xX181xX15xX2xX2x5f94xX189xX2x9fe8x6a68xXexX18dxX180x8b8bxX191xX5xX191xXdex8984xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXcfxX4xX10x4506xX17xX175xX196xX10xX4xXexX3xX15xX1dxXcfxX10xX15xXdxX6xX3xX43xXdxX15xX10xX17xX3xXcfxXbxX189xXaxX3xX15xX6xXexX6xX1a5xXexX85xXbxX10xX9xXaxX43xXdxX15xX10xX17xX4exXcfxXbxX189xXaxX3xX15xX6xXexX6xX1a5xX10xX1cxX4xX17xX15xX10xX9xXax9600x425cxX85x516bx9bf9xX10x5ef8xX43xX17xa408xX1e7xX1e3xa97axX17bx73f7xX4exX1e3xX1ax4864xX1f1xXex5fe3xX43xX1e7xX1xX1xX1f8xXb7xX1f5xX43xX43xX1efxX7xX70xX10xX1f8x8e1cxX17bxX4ex98e8xX191x8befxabebxX4xX1f5xX43xX13xXcxX17x425dxX1ax4622xXb7xa486xX207xX1dxX1efxX7x805fxX1cxX1dxX196xX214xX1f1xX85xX216xX189x455cxX76xX15xX20cxX218xX1axX196xX1e4x84b6x84dexX70xX1dxX207xX13xXbxXdxX20axX191xX20cxX4xX1cxX207xXcxXabxX1efxX218xXexXdxX43xX181xXb7xX1f1xX1e4xX1cxX17bxX18cxXabxX1e4xX85xX196xa0dcxX17fxX22exX17bxX20axX226xX1e4xXaxX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX12xX0xX7xXexXabxX17xX1cxX1dxX12xX13xX1f1xX1e4xX1f8x646fxX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX32xX1bxX3xXcxX36xX1cxX1xX3xXafxXf5xXd9xX4xX3xXcfxX133xX6xX0xX4exX7xXexXabxX17xX1cxX1dxX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20cxX17xX15xX85xXaxX12xX0xXdxXcfxX1dxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX15xXexX1xX18xX181xX180xX180xXbxX76x7de3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX18xX189xX180xX180xXbxX76xX2d1xX15xXdxX7xXbxX5xX6xX85xX18xX175xX5xX17xX4xXb7xX2d1xXcfxX6xXabxX1dxXdxX1cxX1a5xX5xX10xX20dxXexX18xX6xX84xXexX17xX2d1xXcfxX6xXabxX1dxXdxX1cxX1a5xXabxXdxX1dxX1xXexX18xX6xX84xXexX17xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18xX4exX4exXdxXdexX175xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXdexX43xX1cxX4exX1cxX10xX17bxX7xX4exX2xX17fxX180xX181xX4exX218xX218xX15xX191xX180xX18cxX18cxX2xX2xX181xXexX18cxX180xX189xX180xX5xX180xXdexX196xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX43xXdxX15xX10xX17xX3xX5xX6xX1cxX1dxX3xX5xX6xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX4xX17xX3xXexXdxX10xX1cxX1dxX3xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX1xX17xXdxX3xX1xX6xX3xX43xX6xX17xX3xX43xX84xX3xXexX10xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXexX1a5xX6xX5xXdxX1dxX1cxX18xX3xX196xX84xX7xXexXdxX20dxX85xX2d1xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX1cxX1dxXf5xXacxXdxX3xX15xXfaxX1cxX3xXafx5a8axX6xX3xXbxX1xXf5xXfexX1cxX1dxX3xX4xX1xX17xX3xX175xXdxX2cxXexX74xX3xX5xX20xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX5xX17xX10axXdxX3xXafx385axXbxX3xX1cxX1xXb4xXexX3xXafxX6xX1cxX1dxX3xXafxXf5xXd9xX4xX3xX175xX20xX1cxX3xXexX10axXdxX3xX43xXf5xXacxX1cxX3xX43xadb8xXdxX3xX1dxXdxX20xX3xX181xX180xX3xXafxX2cxX1cxX3xX218xX180xX3xX1cxX1dxX1x4073xX1cxX3xXafxb5f4xX1cxX1dxX4exX2xX180xX180xX3xX5xX20xX74xX3xX5xX17xX10axXdxX3xXexXabxX84xX1cxX1dxX3xX175xX428xX1cxX1xX3xX18cxX180xX3xX1cxX1dxX1xX428xX1cxX3xXafxX42cxX1cxX1dxX4exX2xX180xX180xX3xX5xX20xX74xX3xX5xX17xX10axXdxX3xX1cxX1x9643xX3xX1cxX1xXb4xXexX3xX226xX180xXdexX180xX180xX180xX3xXafxX42cxX1cxX1dxX4exX2xX180xX180xX3xX5xX20xXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20cxX17xX15xX85xXaxX12xX0xXdxXcfxX1dxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX15xXexX1xX18xX181xX180xX180xXbxX76xX2d1xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX18xX189xX180xX180xXbxX76xX2d1xX15xXdxX7xXbxX5xX6xX85xX18xX175xX5xX17xX4xXb7xX2d1xXcfxX6xXabxX1dxXdxX1cxX1a5xX5xX10xX20dxXexX18xX6xX84xXexX17xX2d1xXcfxX6xXabxX1dxXdxX1cxX1a5xXabxXdxX1dxX1xXexX18xX6xX84xXexX17xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18xX4exX4exXdxXdexX175xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXdexX43xX1cxX4exX1cxX10xX17bxX7xX4exX2xX17fxX180xX181xX4exX218xX218xX15xX191xX180xX18cxX18cxX2xX2xX181xXexX2xX2xX226xX189xX5xX2xXdexX196xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX43xXdxX15xX10xX17xX3xX5xX6xX1cxX1dxX3xX5xX6xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX4xX17xX3xXexXdxX10xX1cxX1dxX3xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX1xX17xXdxX3xX1xX6xX3xX43xX6xX17xX3xX43xX84xX3xXexX10xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXexX1a5xX6xX5xXdxX1dxX1cxX18xX3xX196xX84xX7xXexXdxX20dxX85xX2d1xXaxX12xX214xX17xX3xX43xX414xXdxX3xX1cxX126xXcfxX3xXexXabxXf5xX414xX4xX74xX3xX5xX20xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX30xX3xX5xX1bxX1cxX1dxX3xX13xX36xX1cxX1xX3xX70xX1xX72xX4xX3xX1cxX126xXcfxX3xX1cxX6xX85xX3xXafxX3f4xXbxX3xX1xXfexX1cxX3xXabxXb4xXexX3xX1cxX1xXdxX64xX84xX3xX1cxXe2xX1cxX3xXexX1xXf5xXfexX1cxX1dxX3xX5xX20xXdxX3xXexX1xXf5xXacxX1cxX1dxX3xXcfxX84xX6xX3xX4xX40xX3xX43xXf5xXacxX1cxXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20cxX17xX15xX85xXaxX12xX0xXdxXcfxX1dxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX15xXexX1xX18xX181xX180xX180xXbxX76xX2d1xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX18xX189xX180xX180xXbxX76xX2d1xX15xXdxX7xXbxX5xX6xX85xX18xX175xX5xX17xX4xXb7xX2d1xXcfxX6xXabxX1dxXdxX1cxX1a5xX5xX10xX20dxXexX18xX6xX84xXexX17xX2d1xXcfxX6xXabxX1dxXdxX1cxX1a5xXabxXdxX1dxX1xXexX18xX6xX84xXexX17xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18xX4exX4exXdxXdexX175xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXdexX43xX1cxX4exX1cxX10xX17bxX7xX4exX2xX17fxX180xX181xX4exX218xX218xX15xX191xX180xX18cxX18cxX2xX2xX181xXexX18cxX18cxX17fxX226xX5xX191xXdexX196xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX43xXdxX15xX10xX17xX3xX5xX6xX1cxX1dxX3xX5xX6xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX4xX17xX3xXexXdxX10xX1cxX1dxX3xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX1xX17xXdxX3xX1xX6xX3xX43xX6xX17xX3xX43xX84xX3xXexX10xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXexX1a5xX6xX5xXdxX1dxX1cxX18xX3xX196xX84xX7xXexXdxX20dxX85xX2d1xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXb7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xXdxX86xXcfxX3xX4x98c5xX6xX3xX1cxX1dxXf5xXacxXdxX3xX15xXfaxX1cxX3xX5xX1bxX1cxX1dxX3xX13xX36xX1cxX1xX3xX70xX1xX72xX74xX3xXexXabxX42cxX1cxX1dxX3xX4xXfaxX85xX3xX5xX20xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xXb7xX1xX9fxX1cxX1dxX3xXb7xX1xX28xX3xX1cxX1xXf5xX1cxX1dxX3xX43xafdaxX1cxX3xXafx921cxXdxX3xX1xX465xXdxX3xXbxX1xX40xXdxX3xX4xX1xX126xXcfxX3xX7xX28xX4xX3xXafxX72xX1cxX1dxX3xX4xX20xX4xX1xX3xXafx7c34xX3xX4xX28xX3xXafxXf5xXd9xX4xX3xX4xX1xXb4xXexX3xX5xXf5xXd9xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xX4xX6xX17xX3xX1cxX1xXb4xXexXdexX3xXcxXabxX40xXdxX3xaa9exX84xX6xX3xX1cxX1xXdxX64xX84xX3xXafxXacxXdxX3xXexXabxX42cxX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xX15xX17xX1cxX1dxX74xX3xX175xX1bxX3xX4xX17xX1cxX3xXexXbfxX4xX1xX3xX5x57d4xX85xX3xXafxXf5xXd9xX4xX3xXb7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xXdxX86xXcfxX3xX4xX1xX126xXcfxX3xX4xXfaxX85xX3xX5xX20xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX1cxX1xXf5xX3xX175xX28xX1cxX3xXbxX1xXfaxX1cxX3xX1dxX1bxX3xX43xX1bxX17xX3xX4xX20xX4xX3xX1dxX3cxX4xX3xX4xXfaxX85xX74xX3xX5xX84xX9fxX1cxX3xX1dxXdx7c5axX3x62b7xXcfxX3xX4xX1xX17xX3xXafxXb4xXexX3xX43xXf5xXacxX1cxX3xX7x6cb0xX3xXafxXf5xXd9xX4xX3xX1cxX1xXdxX64xX84xX3xX5xX20xX3xX1xXfexX1cxXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20cxX17xX15xX85xXaxX12xX0xXdxXcfxX1dxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX15xXexX1xX18xX181xX180xX180xXbxX76xX2d1xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX18xX189xX180xX180xXbxX76xX2d1xX15xXdxX7xXbxX5xX6xX85xX18xX175xX5xX17xX4xXb7xX2d1xXcfxX6xXabxX1dxXdxX1cxX1a5xX5xX10xX20dxXexX18xX6xX84xXexX17xX2d1xXcfxX6xXabxX1dxXdxX1cxX1a5xXabxXdxX1dxX1xXexX18xX6xX84xXexX17xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18xX4exX4exXdxXdexX175xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXdexX43xX1cxX4exX1cxX10xX17bxX7xX4exX2xX17fxX180xX181xX4exX218xX218xX15xX191xX180xX18cxX18cxX2xX2xX181xXexX191xX180xX181xX5xX226xXdexX196xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX43xXdxX15xX10xX17xX3xX5xX6xX1cxX1dxX3xX5xX6xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX4xX17xX3xXexXdxX10xX1cxX1dxX3xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX1xX17xXdxX3xX1xX6xX3xX43xX6xX17xX3xX43xX84xX3xXexX10xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXexX1a5xX6xX5xXdxX1dxX1cxX18xX3xX196xX84xX7xXexXdxX20dxX85xX2d1xXaxX12xX79xX795xX3xX5xX20xX3xX5xXe2xX1cxX3xXafxX64xX84xX74xX3xXb7xX1xX9fxX1cxX1dxX3xX175xX3d2xX3xXabxX20xX4xX1xX74xX3xX7bcxX84xX126xX1cxX74xX3xX1cxX1dxXf5xXacxXdxX3xXexXabxX42cxX1cxX1dxX3xXexX1xXf5xXacxX1cxX1dxX3xX76xX84xX85xXe2xX1cxX3xX1dxXdxX833xX3xX43xXf5xXacxX1cxX3xXb7xXbfxX1cxX3xX1dxXdxX28xX74xX3xX175xX28xX1cxX3xXbxX1xXfaxX1cxX3xXafxX10axXcfxX3xXafxX72xX1cxX1dxX3xXexX1xXacxXdxX3xX43xX48xX74xX3xXbxX1xX40xXdxX3xXex4d29xX6xX3xX5xX20xX3xX4xX1xXfaxX1cxX3xXafxX795xX3xX1cxX1xX833xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xXbxX1xXbfxX6xX3xXexXabxXe2xX1cxX3xX5xX84xX9fxX1cxX3xXafxXf5xXd9xX4xX3xXabx7287xX1cxX1dxX3xX175xX40xX1cxX74xX3xX76xX6xX1cxX1xX3xXexX3cxXexXdexX3xX79xX795xX3xXexX1bxX84xX3xX5xX20xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX4xX28xX3xX4xX84xX3cxX1cxX1dxX3xX15xX1bxXdxX74xX3xXbxX1xXdxX2cxX1cxX3xXabxXa12xX1cxX1dxX74xX3xXb7xX1xX17xX40xX1cxX1dxX3xX4xX20xX4xX1xX3xX1dxXdxX833xX6xX3xX4xX20xX4xX3xX175xX48xXdxX3xX5xX20xX3xX4xX7e6xX1cxX1dxX3xXafxXf5xXd9xX4xX3xXexXabxX42cxX1cxX1dxX3xXcfxX7axX4xX3xXafxXa12xX3xXb7xX1xX9fxX1cxX1dxX3xX7bcxX84xX20xX3xX15xX1bxX85xXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20cxX17xX15xX85xXaxX12xX0xXdxXcfxX1dxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX15xXexX1xX18xX181xX180xX180xXbxX76xX2d1xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX18xX189xX180xX180xXbxX76xX2d1xX15xXdxX7xXbxX5xX6xX85xX18xX175xX5xX17xX4xXb7xX2d1xXcfxX6xXabxX1dxXdxX1cxX1a5xX5xX10xX20dxXexX18xX6xX84xXexX17xX2d1xXcfxX6xXabxX1dxXdxX1cxX1a5xXabxXdxX1dxX1xXexX18xX6xX84xXexX17xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18xX4exX4exXdxXdexX175xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXdexX43xX1cxX4exX1cxX10xX17bxX7xX4exX2xX17fxX180xX181xX4exX218xX218xX15xX191xX180xX18cxX18cxX2xX2xX181xXexX191xX180xX180xX226xX5xX189xXdexX196xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX43xXdxX15xX10xX17xX3xX5xX6xX1cxX1dxX3xX5xX6xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX4xX17xX3xXexXdxX10xX1cxX1dxX3xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX1xX17xXdxX3xX1xX6xX3xX43xX6xX17xX3xX43xX84xX3xXexX10xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXexX1a5xX6xX5xXdxX1dxX1cxX18xX3xX196xX84xX7xXexXdxX20dxX85xX2d1xXaxX12x7b81xX1cxX1dxX3xX79xXecxX1cxX1dxX3x92a3xX1dxX8fxX4xX3xX1axXd9xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x4227xX18xX3x4bd9xXbb5xX126xXcfxX3xX1cxX6xX85xX74xX3xX15xX17xX3xX5xX17xX3xX7xXd9xX3xXb7xX1xX6xX1cxX3xX1xXdxX2cxXcfxX3xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX1cxXe2xX1cxX3xXexb151xX3xXabxXb4xXexX3xX7xX414xXcfxX3xX4xX20xX4xX3xXexX1xXf5xXfexX1cxX1dxX3xX5xX20xXdxX3xXexXbeexX3xXcxX70xX3xX32xX1bxX3xXcxX36xX1cxX1xX3xX43xX1bxX3xXbb5xX1dxX1xX86xX3xX1e9xX1cxX3xXafxX77xX3xXafxX2cxX1cxX3xXaxXafxXecxXexX3xX4xX8fxX4xXaxXdexX3xX79xX795xX3xXaxX4xX1xXc9xX4xX3xX126xX1cxXaxX74xX3xX1cxX1xXdxX64xX84xX3xXexX1xXf5xXfexX1cxX1dxX3xX5xX20xXdxX3xXcfxX84xX6xX3xX76xX17xX1cxX1dxX3xX5xX1bxX3xX5xXdxX64xX1cxX3xXexX6xX85xX3xX4xXc9xXexX3xX7xX10axX4xX1xX3xX4xX40xX3xX4xX1xX48xX4xX3xXexXabxX17xX1cxX1dxX3xXcfxXa12xXexX3xX175xX84x7d48xXdx9330xXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20cxX17xX15xX85xXaxX12xX0xXdxXcfxX1dxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX15xXexX1xX18xX181xX180xX180xXbxX76xX2d1xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX18xX189xX180xX180xXbxX76xX2d1xX15xXdxX7xXbxX5xX6xX85xX18xX175xX5xX17xX4xXb7xX2d1xXcfxX6xXabxX1dxXdxX1cxX1a5xX5xX10xX20dxXexX18xX6xX84xXexX17xX2d1xXcfxX6xXabxX1dxXdxX1cxX1a5xXabxXdxX1dxX1xXexX18xX6xX84xXexX17xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18xX4exX4exXdxXdexX175xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXdexX43xX1cxX4exX1cxX10xX17bxX7xX4exX2xX17fxX180xX181xX4exX218xX218xX15xX191xX180xX18cxX18cxX2xX2xX181xXexX189xX18cxX189xX189xX5xX18cxXdexX196xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX43xXdxX15xX10xX17xX3xX5xX6xX1cxX1dxX3xX5xX6xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX4xX17xX3xXexXdxX10xX1cxX1dxX3xX17xX3xX1xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX1xX17xXdxX3xX1xX6xX3xX43xX6xX17xX3xX43xX84xX3xXexX10xXexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxX17xX1cxXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXexX1a5xX6xX5xXdxX1dxX1cxX18xX3xX196xX84xX7xXexXdxX20dxX85xX2d1xXaxX12xX1axX20xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX5xX84xX9fxX1cxX3xX5xX1bxX3xX1cxX1dxX84xX42cxX1cxX3xXexX1xX84xX3xX1cxX1xX92xXbxX3xX4xX1xXbfxX1cxX1xX3xX4xX732xX6xX3xX1cxX1dxXf5xXacxXdxX3xX15xXfaxX1cxX3xX5xX1bxX1cxX1dxX3xX13xX36xX1cxX1xX3xX70xX1xX72xX4xX3xXcfxXf0xXdxX3xXb7xX1xXdxX3xXcxX2cxXexX3xXafxX2cxX1cxXdexX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX175xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15xX7bcxX84xX17xXexX10xXaxX12xX0xXexX1xX10xX6xX15xX12xX0xXexXabxX12xX0xXexX1xX12xX0xX4exXexX1xX12xX0xXexX1xX3xX4xX17xX5xX7xXbxX6xX1cxX9xXaxX191xXaxX12xX0xX4exXexX1xX12xX0xX4exXexXabxX12xX0xX4exXexX1xX10xX6xX15xX12xX0xXexX175xX17xX15xX85xX12xX0xXexXabxX12xX0xXexX15xX3xX4xX17xX5xX7xXbxX6xX1cxX9xXaxX226xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20cxX17xX15xX85xXaxX12xX0xX10xXcfxX12xX14exX40xX3xX5xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX28xX3xX1xXfexX1cxX3xX2xX191xX18cxX3xX1xXa12xX3xX4xX28xX3xXafxXb4xXexX3xXexXabxX42cxX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xX15xX17xX1cxX1dxX74xX3xXcfxXf0xXdxX3xX1cxX1xX1bxX3xXexXabxX84xX1cxX1dxX3xX175xX428xX1cxX1xX3xX4xX28xX3xXb7xX1xX17xX40xX1cxX1dxX3xX180xX74xX18cxX3xXafxX2cxX1cxX3xX2xX3xX7xX1bxX17xXdexX3xX1axX20xX3xX15xX17xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX72xXbxX3xXcfxX6xX1cxX1dxX3xX5xX10axXdxX3xX4xX20xXdxX3xXcxX2cxXexX3xX7xX84xX1cxX1dxX3xXexX72xX4xX3xX43xX1bxX3xXb4xXcfxX3xX4xX72xX1cxX1dxXdexX3xXcxX2cxXexX3xXbb5xX1dxX84xX85xXe2xX1cxX3xXafxX20xX1cxX3xX1cxX126xXcfxX3xX1cxX6xX85xX74xX3xX1cxX1xX1bxX3xXbfxXexX3xXexX1xX428xX3xXexX1xX84xX3xX43xX64xX3xXb7xX1xX17xX40xX1cxX1dxX3xX189xX3xXexXabxXdxX86xX84xX74xX3xX1cxX1xX1bxX3xX1cxX1xXdxX64xX84xX3xX191xX180xX3xXexXabxXdxX86xX84xX3xXexXbeexX3xX4xXfaxX85xX3xX5xX20xX3xX15xX17xX1cxX1dxX0xX4exX10xXcfxX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20cxX17xX15xX85xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xX76xXexX1a5xX6xX5xXdxX1dxX1cxX18xX3xXabxXdxX1dxX1xXexX2d1xXaxX12xX0xX7xXexXabxX17xX1cxX1dxX12xXbacxX1cxX1dxX3xX32xX17xX1bxX1cxX1dxX3xX1efxX84xXfaxX1cxX3xX24exX84xX6xX1cxX1dxX3xX1a5xX3xXcxXabxXf5xX30xX1cxX1dxX3xXexX1xX9fxX1cxX3xX13xX36xX1cxX1xX3xX70xX1xX72xX4xX0xX4exX7xXexXabxX17xX1cxX1dxX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX15xX12xX0xX4exXexXabxX12xX0xX4exXexX175xX17xX15xX85xX12xX0xXexX20dxX17xX17xXexX12xX0xXexXabxX12xX0xXexX1xX3xX4xX17xX5xX7xXbxX6xX1cxX9xXaxX191xXaxX12xX0xX4exXexX1xX12xX0xXexX1xX12xX0xX4exXexX1xX12xX0xX4exXexXabxX12xX0xX4exXexX20dxX17xX17xXexX12xX0xX4exXexX6xX175xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e9xX84xXexX1xX17xXabxXaxX12xX1e9xX1cxX1xX3xXcxXb4xX1cxX0xX4exXbxX12
Anh Tấn