Tết Dương lịch được nghỉ bao nhiêu ngày?
Mới đây, Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội đã có thông báo về lịch nghỉ các ngày lễ, Tết năm 2016.
1b35x20b4x3ec6x3857x7ff5x99fcxX0x901dx493cxa408xafecx2afax227ax555dxXcxa809xb22ax3411x5deexX2xafa3xXax958cxXfxX4xX11x81acxX13xX8x498bx62d9x3134x834ax989dxX8xXax23f4xX9xX6xX8x7b2exX1dx32b9xX9xX8xX1fxX20xX6x8754xX8x2b66xXbx88c2xX8xX1fxX6xX2x5accx4dc6xX8xX1fxX20xb0e3x8e85x5b00xX0xa66axX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xa105xX15xXbxX1xXfxX4x9764x8dafxX2xX8xX27xa60bxX3ex9800xX8x1f6cx5765xX8x4224xXbxX33xX8xX27xX60xX1fxX20xX8x81b0xX8xX11xX6xX1dxX1exX1fxX20xX8xX5fxX2xX1fxX6xX8xX3xX3dxX8xa9ccx6c60xX8xX6xX60xX2xX8xX27xX7dxX8xX9x96f2xX8xX13xX6x2346xX1fxX20xX8xX31x5936xX33xX8xX3x40a4xX8xXaxX23xX9xX6xX8xX1fxX20xX6xX2fxX8xX9xX90xX9xX8xX1fxX20xX3dxX3exX8xXax7161xX5dxX8xX11xX19xX13xX8xX1fx7631x439fxX8x473bx3a0axX7x50cex8079xX0xX41xX10xX4xX0xX41xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15x87e4xX13x93c8xXbxXaxX2xX20xX1fx9345xX8x949fxX39xXcxX13xX2x30b3xX3ex93c7xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX5fxX33xX1xX3exXfxX4xX11xX19xX13xX8xX1xX1dxX1exX1fxX20xX8xXaxX23xX9xX6xX8xXb5xXb6xX7xXb8xX8x4fa3xX1exX2xX8xX3xX3dxX33xX8xX13xX6xbe23xX8xXb8xX8xX1fxX38xX1fxX8xX1fxX20xX1dx348dxX2xX8xXaxXbxX33xX8xX27xX60xX1fxX20xX8xXcx256fxX8xX27xX1dxX29xX9xX8xX1fxX20xX6xX2fxX8xXaxX2xX94xX1fxX8xbb56xX8xX1fxX20xX3dxX3exX8xX27xX19xX1fxX8x2743xX6x6eeexX8xX1fxX6xa2fbxX13xX8xX9xX146xXbxX8xX13xX39x9128xX1fxX8xX27xX87xXb9xX8xX11xX106x8489xX8xX9xX90xX9xX8xX9xX1exX8xade1xX39xXbxX1fxX5dxX8xX27xX1exX1fxX8xX3xX23xX8x9cbfxX6xX8bxX1fxX20xX8xX13xX6x6501xX9xX8xX6xX2x6058xX1fxX8xXaxX23xX9xX6xX8xX1fxX20xX6xX2fxX8xX9x241dxX8xX27xX23xX1fxX6xX8xX6xXbxX2xX8xX1fxX20xX3dxX3exX8xX13xX6xX110xX8x8578xX5dxX8xX144xX6xX146xX8xX1fxX6xX14axX13xX8xX13xX6x6120xX8xXcxX128xX8xX9xXb2xX1fxX8xX9xX110xX8xX3xX3dxX33xX8xX9xX6xX1dxX1exX1fxX20xX8xX13xX106xX1afxX1fxX6xX5dxX8xX172xX19xX8xX6xX33x965cxX9xX6xX8xX9x5827xX8xX13xX6x35eexX8xX9xX146xXbxX8xX27xX1exX1fxX8xX3xX23xX8xX27xX1dbxX8xX31xX18dxX8xX13xX106x82d6xX8xXaxX23xX9xX6xX8xX1fxX20xX6xX2fxX8xX10xX6x67eexX8xX6xX29xX10xX5dxX8xX27x64bdxX1fxX20xX8xX10xX6xX90xX10xX8xXaxX39xX14axX13xXb9xX0xX41xX10xX4xX0xX13xXbxX31xXaxX15xX4xX0xX13xX31xX33xX1xX3exX4xX0xX13xX106xX4xX0xX13xX1xX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xXd0xX13xXd2xXbxXaxX2xX20xX1fxXd8xX8xXdaxX39xXcxX13xX2xXdfxX3exXe1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX5fxX33xX1xX3exXfxX4xX0xX2xXb3xX20xX8xXcxX106xX9xXexXfxX41xX41xX2xXb9xX31xXbxX33xX6xXbxX13xX2xX1fxX6xXb9xX3xX1fxX41xX1fxX15xbec6xXcxX41xX7x4410x7091xX1a1xX41xX7xXb6xX27axX1xX27bxXb6xXb8xXb6xX7xXb6xXb6xX13x7b65xX27axX139xX27bxX28axXaxXb6xXb9xXdaxX10xX20xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX33x3393xXb3xXbxX20xX15xXfxX8xX41xX4xX0xX41xX13xX1xX4xX0xX41xX13xX106xX4xX0xX41xX13xX31xX33xX1xX3exX4xX0xX41xX13xXbxX31xXaxX15xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xXd0xX13xXd2xXbxXaxX2xX20xX1fxXd8xX8xXdaxX39xXcxX13xX2xXdfxX3exXe1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX5fxX33xX1xX3exXfxX4xX11xX6xX8bxX1fxX20xX8xX31xX90xX33xX8xX9x92faxX1fxX20xX8xX3exX38xX39xX8xX9xX153xX39xX8xX9xX90xX9xX8xX9xX1exX8xX165xX39xXbxX1fxX5dxX8xX27xX1exX1fxX8xX3xX23xX8xX31xX18dxX8xX13xX106xX1f0xX8xX13xX106xX17axX9xX8xX6xX29xX10xX8xXax938fxX8xX27xX1dbxX8xX20xX2xb95cxX2xX8xX165xX39xX3exX19xX13xX8xX9xX8bxX1fxX20xX8xX3xX2xX17fxX9xX8xX13xX106xX33xX1fxX20xX8xX27xX29xX13xX8xX1fxX20xX6xX2fxX8xX11xX19xX13xX8xX10xX6xX1d7xX9xX8xX3xX1d7xX8xX13xX18dxX13xX8xX3exX38xX39xX8xX9xX153xX39xX8xX9xX146xXbxX8xX1fxX6xX5bxX1fxX8xX1xX5bxX1fxXb9xX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX3exXaxX15xXexXfxX13xX15xXd0xX13xXd2xXbxXaxX2xX20xX1fxXd8xX8xXdaxX39xXcxX13xX2xXdfxX3exXe1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX5fxX33xX1xX3exXfxX4xa353xX29xX13xX8xX1fxX20xX6xX2fxX8xX11xX19xX13xX8x6e72xXb3xX8xXaxX23xX9xX6xX8xXb5xXb6xX7xXb8xX8xX5dxX8xX1fxX20xX1dxX11bxX2xX8xXaxXbxX33xX8xX27xX60xX1fxX20xX8xX27xX1dxX29xX9xX8xX1fxX20xX6xX2fxX8xX28axX8xX1fxX20xX3dxX3exX5dxX8xX13xX15cxX8xX1fxX20xX3dxX3exX8xXb8xXb9xXb5xXb9xXb5xXb6xX7xXb8xX8xX27xX19xX1fxX8xX6xX19xX13xX8xX1fxX20xX3dxX3exX8xX7xX27bxXb9xXb5xXb9xXb5xXb6xX7xXb8xX8x3d8exX13xX110xX9xX8xX13xX15cxX8xX1fxX20xX3dxX3exX8xXb5x5a87xX8xX13xX6xX90xX1fxX20xX8xX144xX6xX1d2xX10xX8xX1fxXb2xXb3xX8x5a05xX13xX8xX56xX1fexX2xX8xX27xX19xX1fxX8xX6xX19xX13xX8xX1fxX20xX3dxX3exX8xX1a1xX8xX13xX6xX90xX1fxX20xX8x6e6dxX2xX38xX1fxX20xX8xX1fxXb2xXb3xX8xX5fxX1f0xX1fxX6xX8xX11xX6xX5bxX1fx8216xX8xX3xX3dxX8xX172xX6xX8bxX1fxX20xX8xX13xX6xX17axX9xX8xX6xX2xX17fxX1fxX8xX6xX33xX90xX1fxX8xX27x72d1xX2xX8xX1fxX20xX3dxX3exX8xX1fxX20xX6xX2fxX8xX6x4cedxX1fxX20xX8xX13xX39xX153xX1fxXb9xX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x855bxX33xX39xX106xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX33xX8xX1cxX5bxX1fxX8xX3xX2xX17fxX13xX0xX41xX10xX4
congthanh