5 sedan bán nhiều nhất tháng đầu năm 2022
Accent giành lại vị trí số một, đẩy Vios xuống thứ ba, City leo lên thứ hai, trong khi K3 và Attrage giữ nguyên thứ tự so với tháng 12/2021.
44d2x4d42x52c7x9dfdx58f8x872dx4fb0x60aex90a0xX7x9dafxb19exa63cxca37x5d0dx6784xX5x97f1xXax6f47x9cbdxX3xX7xX10xa432xX6x9173xX3x60c7x6f37xX19xX3xX19xX1xXdx7ed8xc1e7xX3xX19xX1x6879xXexX3xXexX1xX1cxX19x6fdexX3x76b6x996fxX23xX3xX19xc9f7x5f82xX3x7aa6x5ec0xX38xX38xX0x8583xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6b87xX10xX6xX17xXaxX12xb6fcxX4xX4xX10xX19xXexX3xX2exXdxa689xX19xX1xX3xX5xbd08xXdxX3x9bd8xa2dexX3xXexbce7x9004xX3xX7x51a6xX3xX36x6689xXex5e96xX3xX30x87bfx9ab8xX3xa9dbxXdx5053xX7xX3x9803xX23xX6bxX19xX2exX3xXexX1x8f82xX3xX1bxX6xX70xX3x85d2xXdxXexX74xX3xX5xX10xX78xX3xX5x45a9xX19xX3xXexX1xX83xX3xX1xX6xXdxX70xX3xXexX67xX78xX19xX2exX3x7400xX1xXdxX3x82b2x90a1xX3xX63xX5bxX3xX52xXexXexX67xX6xX2exX10xX3xX2exXdx792fxX3xX19xX2exX23xX74xX93xX19xX3xXexX1xX83xX3xXex58b1xX3xX7xX78xX3xX63xb360xXdxX3xXexX1xX1cxX19xX2exX3xX2xX38xX3dxX38xX39xX38xX2x9f4dxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb0f7xX78xX17xX74xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX7xX67xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXddxX1bxX6xX78xX1xX6xXexXdxX19xX1xXddxX63xX19xX3dxX19xX10x5c2exX7xX3dxX38xX38xX39x4c0exX3dxX2xX38x5223xX17xX13xX38xX38x9256xXaaxX38xX11axXexX11fxX39xX116xX2xX5xX2xXddx72bdxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX7xX10xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX19xX1xXdxX22xX23xX3xX19xX1xX27xXexX3xXexX1xX1cxX19xX2exX3xX30xX31xX23xX3xX19xX35xX36xX3xX38xX39xX38xX38xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX78xX17xX74xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX89xX10xX19xXexX10xX67xX3xX17xXexX1xX23xX36xX1bxX3xX17xX1xXdxX17xX10xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX110xXdxX17xXexX1x7d27xX3xX2xX2xX11fxX39xXbxX7bx7da9xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX1a5xX3xX116x4b5bxX39xXbxX7bxX1adxXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXddxX1bxX6xX78xX1xX6xXexXdxX19xX1xXddxX63xX19xX3dxX19xX10xX110xX7xX3dxX38xX38xX39xX116xX3dxX2xX38xX11axX17xX13xX38xX38xX11fxX38xXaax8a89xXexX13xX1e9xX11axX11fxX11axX5xX39xXddxX12bxXbxX2exbf71xX67xX9xX2xX13xX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX7xX10xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX19xX1xXdxX22xX23xX3xX19xX1xX27xXexX3xXexX1xX1cxX19xX2exX3xX30xX31xX23xX3xX19xX35xX36xX3xX38xX39xX38xX38xXaxX3xX110xXdxX17xXexX1xX9xXaxX2xX2xX11fxX39xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX116xX1b8xX39xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xX17xXdxX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX67xX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX7xXexX67xX78xX19xX2exX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX93xX19xX3xaf4bxX23xX6xX19xX1a5xX0xX3dxX7xXexX67xX78xX19xX2exX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x867dxXexX1xX23xX36xX1bxX293xX6xX19xX17xX293xX7xX6xXbxX78xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax76f5xX1xXb9xX19xX2exX3xX36x4aa3xX23xX3xadf4xXexX2bcxX3xXexX31xX36xX3xX2exXdxX1cxX3xX13xX39xX39xX293xX116xX39xX39xX3xXexX67xXdx6a95xX23xX3xX30x46efxX19xX2exX3xX1bxX1cxX19xX3xX4xX1xX60xX74xX3xX19xX1xX27xXexX3xX76xXdxX2d3xXexX3xX2b2xX6xX36xXaxX3xX1xX67xX10x876axX9xXaxX3dxX7bxX10xX3dxX19xX1xX23xX19xX2exX293xX36xX6xX23xX293xX78xXexX78xX293xXexX6xX36xX293xX2exXdxX6xX293xX13xX39xX39xX293xX116xX39xX39xX293xXexX67xXdxX10xX23xX293xX17xX78xX19xX2exX293xX1bxX6xX19xX293xX4xX1xX6xX74xX293xX19xX1xX6xXexX293xX63xXdxX10xXexX293xX19xX6xX36xX3dxX38xX38xX1b8xX1e9xX116xX1b8xXddxX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX7xX67xX4xX9xXaxX3dxX36xX10xX17xXdxX6xX3dxX2xX38xX39xX3dxX19xX10xX110xX7xX3dxX38xX38xX39xX1b8xX3dxX2xX38xX11axX17xX2xX38xX38xX2xX1b8xX11fxXaaxXexX1b8xX116xX38xX39xX5xX11fxXddxX12bxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX7xX10xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX19xX1xXdxX22xX23xX3xX19xX1xX27xXexX3xXexX1xX1cxX19xX2exX3xX30xX31xX23xX3xX19xX35xX36xX3xX38xX39xX38xX38xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX17xXdxX63xX12xX0xX7xXexX67xX78xX19xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b2xX1xXb9xX19xX2exX3xX36xX2b9xX23xX3xX2bcxXexX2bcxX3xXexX31xX36xX3xX2exXdxX1cxX3xX13xX39xX39xX293xX116xX39xX39xX3xXexX67xXdxX2d3xX23xX3xX30xX2d7xX19xX2exX3xX1bxX1cxX19xX3xX4xX1xX60xX74xX3xX19xX1xX27xXexX3xX76xXdxX2d3xXexX3xX2b2xX6xX36xXaxX3xX1xX67xX10xX2f6xX9xXaxX3dxX7bxX10xX3dxX19xX1xX23xX19xX2exX293xX36xX6xX23xX293xX78xXexX78xX293xXexX6xX36xX293xX2exXdxX6xX293xX13xX39xX39xX293xX116xX39xX39xX293xXexX67xXdxX10xX23xX293xX17xX78xX19xX2exX293xX1bxX6xX19xX293xX4xX1xX6xX74xX293xX19xX1xX6xXexX293xX63xXdxX10xXexX293xX19xX6xX36xX3dxX38xX38xX1b8xX1e9xX116xX1b8xXddxX1xXexX36xXaxX12xX2b2xX1xXb9xX19xX2exX3xX36xX2b9xX23xX3xX2bcxXexX2bcxX3xXexX31xX36xX3xX2exXdxX1cxX3xX13xX39xX39xX293xX116xX39xX39xX3xXexX67xXdxX2d3xX23xX3xX30xX2d7xX19xX2exX3xX1bxX1cxX19xX3xX4xX1xX60xX74xX3xX19xX1xX27xXexX3xX76xXdxX2d3xXexX3xX2b2xX6xX36xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX67xX78xX19xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX1xX23xX6exX4xX3xXexX31xX36xX3xXexXdxX22xX19xX3xX17x602axX3xXexXdx9e8axXbxX3xX4x6a8cxX19xX70xX3xX2bcxXexX2bcxX3xX2exXdxX1cxX3xX13xX39xX39xX293xX116xX39xX39xX3xXexX67xXdxX2d3xX23xX3xX30xX2d7xX19xX2exX3xXexXdxX4d4xXbxX3xXex85b0xX4xX3xX35xX19xX3xXa5xX1xX1cxX4xX1xX3xXexX67xX78xX19xX2exX3xX19xX35xX36xX3xX38xX39xX38xX2xX3xX63xXcdxXdxX3xX19xX1xXdxX22xX23xX3xX36xX2b9xX23xX3xX7bxX10xX3xX30xX60xXexX3xX17xX78xX6xX19xX1xX3xX7xX6bxX3xX4xX6xX78xX3xX19xX1x44e3xX3xXa9xXdxX6xX3x4514xX10xX5xXexX78xX7xX70xX3x6ab9xXdxXexX7xX23xX1bxXdxX7xX1xXdxX3xac31xXbxX6xX19xX17xX10xX67xX70xX3xX4cxX78xX19xX17xX6xX3xX89xXdxXexX74xXddxXddxXddxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX17xXdxX63xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxba31xX78xX60xXexX3xX2bcxX3xXexX2bcxX3x77bexX1xX78xXexc010xX3xX4x9e6dxX6xX3xXcxX78xX74xX78xXexX6xX70xX3xX4cxX78xX19xX17xX6xX3xX7xa940xX3xX67xX6xX3xX36xa09cxXexX3xXa5xX1xX1cxX4xX1xX3xX76xXdxX2d3xXexX3xX7xX6xX23xX3xXcxX4d4xXexX3xX2b2xX2exX23xX74xX93xX19xX3xX30xX1cxX19xXaxX3xX1xX67xX10xX2f6xX9xXaxX3dxX7bxX10xX3dxX5xX78xX6xXexX293xX78xX293xXexX78xX293xX1xX78xXexX293xX4xX23xX6xX293xXexX78xX74xX78xXexX6xX293xX1xX78xX19xX17xX6xX293xX7xX10xX293xX67xX6xX293xX36xX6xXexX293xXa5xX1xX6xX4xX1xX293xX63xXdxX10xXexX293xX7xX6xX23xX293xXexX10xXexX293xX19xX2exX23xX74xX10xX19xX293xX17xX6xX19xX3dxX38xX38xX1b8xX116xX116xX116xXddxX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX7xX67xX4xX9xXaxX3dxX36xX10xX17xXdxX6xX3dxX2xX38xX39xX3dxX19xX10xX110xX7xX3dxX38xX38xX39xX13xX3dxX2xX38xX11axX17xXaaxX2xX38xX2xXaaxXaaxX38xXexX38xX38xX116xX11fxX5xX2xXddxX12bxXbxX10xX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX7xX10xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xX19xX1xXdxX22xX23xX3xX19xX1xX27xXexX3xXexX1xX1cxX19xX2exX3xX30xX31xX23xX3xX19xX35xX36xX3xX38xX39xX38xX38xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX17xXdxX63xX12xX0xX7xXexX67xX78xX19xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX588xX78xX60xXexX3xX2bcxX3xXexX2bcxX3xX592xX1xX78xXexX596xX3xX4xX599xX6xX3xXcxX78xX74xX78xXexX6xX70xX3xX4cxX78xX19xX17xX6xX3xX7xX5abxX3xX67xX6xX3xX36xX5b1xXexX3xXa5xX1xX1cxX4xX1xX3xX76xXdxX2d3xXexX3xX7xX6xX23xX3xXcxX4d4xXexX3xX2b2xX2exX23xX74xX93xX19xX3xX30xX1cxX19xXaxX3xX1xX67xX10xX2f6xX9xXaxX3dxX7bxX10xX3dxX5xX78xX6xXexX293xX78xX293xXexX78xX293xX1xX78xXexX293xX4xX23xX6xX293xXexX78xX74xX78xXexX6xX293xX1xX78xX19xX17xX6xX293xX7xX10xX293xX67xX6xX293xX36xX6xXexX293xXa5xX1xX6xX4xX1xX293xX63xXdxX10xXexX293xX7xX6xX23xX293xXexX10xXexX293xX19xX2exX23xX74xX10xX19xX293xX17xX6xX19xX3dxX38xX38xX1b8xX116xX116xX116xXddxX1xXexX36xXaxX12xX588xX78xX60xXexX3xX2bcxX3xXexX2bcxX3xX592xX1xX78xXexX596xX3xX4xX599xX6xX3xXcxX78xX74xX78xXexX6xX70xX3xX4cxX78xX19xX17xX6xX3xX7xX5abxX3xX67xX6xX3xX36xX5b1xXexX3xXa5xX1xX1cxX4xX1xX3xX76xXdxX2d3xXexX3xX7xX6xX23xX3xXcxX4d4xXexX3xX2b2xX2exX23xX74xX93xX19xX3xX30xX1cxX19xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX67xX78xX19xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXedxX6exX3xX30xX2bcxXdxX3xXcxX78xX74xX78xXexX6xX3xX76xX10xX5xX78x77e5xX3xX63xX5bxX3xX52xX63xX6xX19xX7d5xX6xX70xX3xX4cxX78xX19xX17xX6xX3xX89xXdxX63xXdxX4xX3xX1xX6xX74xX3xX54axb76axX13xX3xX5xX5bxX3xX19xX1xXb9xX19xX2exX3xX36xX2b9xX23xX3xX7bxX10xX3xX7xX5b1xXbxX3xX30xX53cx70edxX4xX3xX67xX6xX3xX36xX5b1xXexX3xXexX60xXdxX3xX76xXdxX2d3xXexX3xX2b2xX6xX36xX70xX3xX1xX83xX6xX3xX1xa3faxX19xX3xX5xX5bxX36xX3xX7xX2bcxXdxX3xX30xX6exX19xX2exX3xXexX1xX93xX36xX3xXexX1xX64xX3xXexX67xX53cx4b89xX19xX2exX3xX19xX2exX6xX74xX3xXexX67xX78xX19xX2exX3xX17xX64xXbxX3xX30xX31xX23xX3xX19xX35xX36xX3xX38xX39xX38xX38xXddxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX17xXdxX63xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX3dxX23xX5xX12xX0xX17xXdxX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX67xXaxX12xX0xX3dxX17xXdxX63xX12xX0xX3dxX17xXdxX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX542xX78xX23xX67xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX78xX3xX76xX2b2x462bxX0xX3dxXbxX12