Việt Nam chỉ mất 20 năm để chuyển sang giai đoạn dân số già
Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam được các nhà khoa học dự báo thuộc hàng nhanh nhất thế giới và Việt Nam chỉ mất khoảng 20-22 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già.
8a2bxc39cx8b15xa3c8x11a32xf177xb902xc3f8x12f5dxX7x11bfbx14a04xf0edxb192x118faxd096xX5xa95dxXaxab48x108b9xXdx92ebxXexX3xeaeexX6x11729xX3xX4xX1x10c12xX3xX1ax9d3axXexX3x14355xe09exX3x9ac7xd933xX1axX3x1166exe2ddxX3xX4xX1x116fbx1323dxX2cxX27xX3xX7xX6xX27x14568xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX2bxd044xdfb1xX27xX3x150c4x14fedxX27xX3xX7xa356xX3xX38xXdxf3b0xX0xc26axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12674xX10xX6xX44xXaxX12xXcxX49xX4xX3xX2bxb027xX3xX38xXdxX4dxX3xX1x11b05xX6xX3xX44xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX4x14701xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2bx910dx12861xX4xX3xX4x14fecxX4xX3xX27xX1xX4dxX3x8bbaxX1xX40xX6xX3xX1x91eaxX4xX3xX44x14948xX3x13c6fxX8dxX40xX3xXexX1xX30xX69xX4xX3xX1xX4dxX27xX38xX3xX27xX1xX6xX27xX1xX3xX27xX1xX21xXexX3xXexX1xc5f5xX3xX38xXdxa2f6xXdxX3xe755xX4dxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX1axX21xXexX3xX94xX1xX40xd3efxX27xX38xX3xX24xX25x13424xX24xX24xX3xX27xX28xX1axX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX2cxX27xX3xXexc06dxX3xX38xXdxX6xXdxX3xX2bxX40xX41xX27xX3xX38xXdxX4dxX3xX1xX70xX6xX3xX44xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX7xX6xX27xX38xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX2bxX40xX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX38xXdxX4dxa1a6xX0xX4fxXbxX12xX0xX44xXdxXc3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX44xX10xXexX6xXdxX5xX7xce38xX13fxX7xX30xX1axX1axX6x1040cxX31xX3xX4xX1axX7xXe0xX44xX10xX7xX4xX3xXbxcd16xX10xX27xXexX10xX146xXaxX12xX0xXdxX1axX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX27xXexX10xX146xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXax139a9xXdxX44xXexX1x14ab1xX3x8e8cxX24xX25xXbx9b8ex121f1xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX17cxX3xX2xX25xX2xa690xXbxX182xX183xXaxX3xX7xX146xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX127xXa0xX6xX40xX1xX6xXexXdxX27xX1xX127xXc3xX27xX4fxX27xX10xX177xX7xX4fxX2x119b8x14e3fxX25xX4fxX2xX25xe4b8xX44xX1b8xX2xX1b8xX2xdf85xX24xX190xXexX17exX1b8xX2xX190xX5xX2xXe0xX2xX25xXc3xXdxX10xXexX27xX6xX1axX44xX6xX27xX7xX40xX38xXdxX6xX1xX40xX6xX127x957dxXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX1axX21xXexX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1axX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX2cxX27xX3xX7xX6xX27xX38xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX2bxX40xX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX38xXdxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX44xXdxXc3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9266xX40xX44xX31xXaxX12xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xa53cxX27xX1xX3xXexX1xcd89xX4xX3xXa0xX88xXc0xX4xX3xXc3xX4dxX40xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX2bxX40xX41xX27xX3xX38xXdxX4dxX3xX1xX70xX6xX3xX44xX45xX27xX3xX7xX49xX3xXexXf3xX3xX27xX28xX1axX3xX24xX25xX2xX2xX127xX3xXcxdb05xX3xX5xX15xX3xX27xX38xX88x10ae0xXdxX3xX4xX6xX40xX3xXexX30x9482xXdxX3xa21exXexXf3xX3xX1bexX25xX3xXexX30xX293xXdxX3xXexX146xe89axX3xX5x11602xX27xc7fexX3xXexX146xX2a7xX27xX3xXexX293xX27xX38xX3xX44xX45xX27xX3xX7xX49xX3xXexX28xX27xX38xX3xX5xX2a7xX27xX3xXc3xXc0xXdxX3xXexX49xX4xX3xX2bxX69xX3xX27xX1xX6xX27xX1xX3xX4xX1xX70xX27xX38x143ccxX3xXexXf3xX3xX17exX2dbxX2xa2ebxX3xX296xX27xX28xX1axX3xX2xX1b2xX1b2xX1b2xX2a9xX3xX5xX2a7xX27xX3xX17exX2dbxX1bexX2e3xX3xX296xX24xX25xX25xX1b2xX2a9xX3xXc3xX4dxX3xX1xXdxX15xX27xX3xX27xX6xX31xX3xX5xX4dxX3xX94xX1xX40xXdaxX27xX38xX3xX2xX24xX2e3xX2dbxX3xXexX88xa931xX27xX38xX3xX2bxX88xX31dxX27xX38xX3xX94xX1xX40xXdaxX27xX38xX3xX2xX2xX2dbxX1b2xX3xXexX146xXdxX15xX30xX3xX27xX38xX88xX28axXdxX127xX4fxX127xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX238xX40xX44xX31xX3xXbxX153xX10xX27xXexX10xX146xXaxX12xX0xXdxX1axX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX44xXexX1xX30xX1axXa0xX3xX44xX1xXdxX44xX10xX3xXdxX153xX10xX27xXexX10xX146xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX44xXexX1xX17cxX3xX1b8xX25x9201xXbxX182xX183xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX17cxX3xX190xX190xX17exXbxX182xX183xXaxX3xX7xX146xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX127xXa0xX6xX40xX1xX6xXexXdxX27xX1xX127xXc3xX27xX4fxX27xX10xX177xX7xX4fxX2xX1b2xX1b3xX25xX4fxX2xX25xX1b8xX44xX1b8xX2xX1b8xX2xX1b2xX25xX1b2xXexX1bexX190xX2xX190xX17exX5xX25xX127xX1dexXbxX38xc476xX146xX9xX24xX1b2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX1axX21xXexX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1axX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX2cxX27xX3xX7xX6xX27xX38xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX2bxX40xX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX38xXdxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX44xXdxXc3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX44xX146xX10xX5xX6xXexX10xX44xXaxX12xX0xX7xXexX146xX40xX27xX38xX12xXcxXdxX27xX3xX5xXdxX2a7xX27xX3x14ba0xX30xX6xX27xX17cxX0xX4fxX7xXexX146xX40xX27xX38xX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXe0xXexX1xX30xX1axXa0xXe0xX6xX27xX44xXe0xX7xX6xXbxX40xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax13be1xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX5exX4dxX3xXcxd8ebxX27xX1xX3xX38xda2axX27xX3xX2xX2dbxX190xX3xXexX146xXdxX15xX30xX3xX27xX38xX88xX28axXdxX2dbxX3xX4xX1xXdxXbcxX1axX3xX1xX31dxX27xX3xX2xX2dbxX190xX2e3xX3xX4xXdaxX3xX27xX88xXc0xX4xXaxX3xX1xX146xX10x8af1xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX27xX1xXe0xXexX146xXdxX4fxX44xX6xX27xXe0xX7xX40xXe0xX1xX6xXe0xXexXdxX27xX1xXe0xX38xX6xX27xXe0xX2xXe0xX190xXe0xXexX146xXdxX10xX30xXe0xX27xX38xX30xX40xXdxXe0xX4xX1xXdxX10xX1axXe0xX1xX40xX27xXe0xX2xXe0xX190xXe0xX4xX6xXe0xX27xX30xX40xX4xX4fxX2xX390xX1b8xX1bexX17exX1b3xX127xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX38xX3xX7xX146xX4xX9xXaxX4fxX1axX10xX44xXdxX6xX4fxX2xX24xX25xX4fxX27xX10xX177xX7xX4fxX2xX1b2xX24xX390xX4fxX2xX25xX1bexX44xX1b3xX2xX1b8xX25xX1b8xX1b8xX24xXexX2xX1b8xX17exX1b8xX5xX2xX25xXe0xX390xX25xX44xX24xX25xX25xX2xX1b2xX1b3xX1b3xXexX2xX390xX190xX1b8xX17exX5xX25xX127xX1dexXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX1axX21xXexX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1axX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX2cxX27xX3xX7xX6xX27xX38xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX2bxX40xX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX38xXdxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX44xXdxXc3xX12xX0xX7xXexX146xX40xX27xX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX490xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX5exX4dxX3xXcxX49bxX27xX1xX3xX38xX4a0xX27xX3xX2xX2dbxX190xX3xXexX146xXdxX15xX30xX3xX27xX38xX88xX28axXdxX2dbxX3xX4xX1xXdxXbcxX1axX3xX1xX31dxX27xX3xX2xX2dbxX190xX2e3xX3xX4xXdaxX3xX27xX88xXc0xX4xXaxX3xX1xX146xX10xX4cfxX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX27xX1xXe0xXexX146xXdxX4fxX44xX6xX27xXe0xX7xX40xXe0xX1xX6xXe0xXexXdxX27xX1xXe0xX38xX6xX27xXe0xX2xXe0xX190xXe0xXexX146xXdxX10xX30xXe0xX27xX38xX30xX40xXdxXe0xX4xX1xXdxX10xX1axXe0xX1xX40xX27xXe0xX2xXe0xX190xXe0xX4xX6xXe0xX27xX30xX40xX4xX4fxX2xX390xX1b8xX1bexX17exX1b3xX127xX1xXexX1axXaxX12xX490xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX5exX4dxX3xXcxX49bxX27xX1xX3xX38xX4a0xX27xX3xX2xX2dbxX190xX3xXexX146xXdxX15xX30xX3xX27xX38xX88xX28axXdxX2dbxX3xX4xX1xXdxXbcxX1axX3xX1xX31dxX27xX3xX2xX2dbxX190xX2e3xX3xX4xXdaxX3xX27xX88xXc0xX4xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX146xX40xX27xX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX12xXcxX41xXdxX3xX1xX69xXdxX3xX27xX38xX1xe9bfxX3xXexX146xX9exX4xX3xXexX30xX31xXbcxX27xX3xXexX40xX4dxX27xX3xX453xX30xX49xX4xX3xX4x10b67xX27xX38xX3xXa0xX49xX3xX94xXbcxXexX3xX453xX30xXdaxX3xX7xX31dxX3xXa0xX69xX3xXexX293xX27xX38xX3xX2bxXdx114a0xX30xX3xXexX146xX6xX3xX44xX45xX27xX3xX7xX49xX3xXc3xX4dxX3xX27xX1xX4dxX3xX2a4xX3xX27xX28xX1axX3xX24xX25xX2xX1b2xX3xX44xXdxc52exX27xX3xX146xX6xX3xX7xX8dxX27xX38xX3xX2xX2xX4fxX390xX2dbxX3x13ed9xX1xX70xX3xXcxX1xX7bxX3xXexX88xXc0xX27xX38xX3xX153xX1xX249xX27xX1xX3xXbxX1xX7bxX3xX13xX88xX31dxX27xX38xX3x9b67x144c0xX27xX1xX3xX5exX30xX15xX3xX94xX1x14388xX27xX38xX3xX2bxX6c0xX27xX1xX2dbxX3xX4xX30xX69xX4xX3xXexX293xX27xX38xX3xX2bxXdxX6f4xX30xX3xXexX146xX6xX3xX2bxf24bxX3xX44xXdxX716xX27xX3xX146xX6xX3xX2bx97f0xX27xX38xX3xX94xXbcxX3xX1xX40xX41xX4xX1xX2dbxX3xX1axX6xX27xX38xX3xX5xX41xXdxX3xX27xX1xXdxX6f4xX30xX3xc078xX3xX27xX38xX1xX49bxX6xX3xX453xX30xX6xX27xX3xXexX146xX9axX27xX38xX127xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX44xXdxXc3xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX146xX30xX27xX38xX3xa8dexX30xX49xX4xX3xX7x143c3xX3xX94xX1xX6d8xX27xX38xX3xX4x1239fxX27xX3xX5xX4dxX3xX453xX30xX49xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX2bxX6d8xX27xX38xX3xX44xX45xX27xX3xX27xX1xX21xXexX3xX1xX4dxX27xX1xX3xXexXdxX27xX1xXaxX3xX1xX146xX10xX4cfxX9xXaxX4fxX453xX30xX40xX4xXe0xXexX10xX4fxXexX146xX30xX27xX38xXe0xX453xX30xX40xX4xXe0xX7xX10xXe0xX94xX1xX40xX27xX38xXe0xX4xX40xX27xXe0xX5xX6xXe0xX453xX30xX40xX4xXe0xX38xXdxX6xXe0xX44xX40xX27xX38xXe0xX44xX6xX27xXe0xX27xX1xX6xXexXe0xX1xX6xX27xX1xXe0xXexXdxX27xX1xX4fxX2xX390xX1b3xX1b8xX25xX1bexX127xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX38xX3xX7xX146xX4xX9xXaxX4fxX1axX10xX44xXdxX6xX4fxX2xX24xX25xX4fxX27xX10xX177xX7xX4fxX2xX1b2xX24xX1b3xX4fxX2xX25xX1b8xX44xX190xX2xX24xX190xX390xX1b8xX1b2xXexX24xX1b2xX2xX24xX5xX2xX127xX1dexXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX1axX21xXexX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1axX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX2cxX27xX3xX7xX6xX27xX38xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX2bxX40xX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX38xXdxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX44xXdxXc3xX12xX0xX7xXexX146xX40xX27xX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX146xX30xX27xX38xX3xX7ccxX30xX49xX4xX3xX7xX7d2xX3xX94xX1xX6d8xX27xX38xX3xX4xX7dbxX27xX3xX5xX4dxX3xX453xX30xX49xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX2bxX6d8xX27xX38xX3xX44xX45xX27xX3xX27xX1xX21xXexX3xX1xX4dxX27xX1xX3xXexXdxX27xX1xXaxX3xX1xX146xX10xX4cfxX9xXaxX4fxX453xX30xX40xX4xXe0xXexX10xX4fxXexX146xX30xX27xX38xXe0xX453xX30xX40xX4xXe0xX7xX10xXe0xX94xX1xX40xX27xX38xXe0xX4xX40xX27xXe0xX5xX6xXe0xX453xX30xX40xX4xXe0xX38xXdxX6xXe0xX44xX40xX27xX38xXe0xX44xX6xX27xXe0xX27xX1xX6xXexXe0xX1xX6xX27xX1xXe0xXexXdxX27xX1xX4fxX2xX390xX1b3xX1b8xX25xX1bexX127xX1xXexX1axXaxX12xXcxX146xX30xX27xX38xX3xX7ccxX30xX49xX4xX3xX7xX7d2xX3xX94xX1xX6d8xX27xX38xX3xX4xX7dbxX27xX3xX5xX4dxX3xX453xX30xX49xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX2bxX6d8xX27xX38xX3xX44xX45xX27xX3xX27xX1xX21xXexX3xX1xX4dxX27xX1xX3xXexXdxX27xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX146xX40xX27xX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX12xX238xX8dxX40xX3xX4xX8dxX40xX3xX4xX7bxX6xX3x126bdxXdxX2a7xX27xX3xX5exX89xXbxX3xX7ccxX30xX49xX4xX3xX94xX1xX750xX27xX38xX3xX2bxX6c0xX27xX1xX3xXc3xX4dxX40xX3xX27xX28xX1axX3xX24xX25xX24xX390xX2dbxX3x10d3exX27xX3xX745xX69xX3xX7xX7d2xX3xXc3xX88xX89xXexX3xX1ax9bbcxXexX3xXcxX146xX30xX27xX38xX3xX7ccxX30xX49xX4xX3xX2bxX2cxX3xXexX146xX2a4xX3xXexX1xX4dxX27xX1xX3xX453xX30xX49xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX2bxX6d8xX27xX38xX3xX44xX45xX27xX3xX27xX1xX21xXexX3xXexX1xXbcxX3xX38xXdxXc0xXdxX127xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX44xXdxXc3xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9e8xXdxX2a7xX27xX3xX5exX89xXbxX3xX453xX30xX49xX4xX17cxX3xX490xX45xX27xX3xX7xX49xX3xXexX1xXbcxX3xX38xXdxXc0xXdxX3xX7xX7d2xX3xX2bxX41xXexX3xX1b2xX2dbxX390xX3xXexX282xX3xX27xX38xX88xX28axXdxX3xXc3xX4dxX40xX3xX27xX28xX1axX3xX24xX25xX1b8xX25xXaxX3xX1xX146xX10xX4cfxX9xXaxX4fxX453xX30xX40xX4xXe0xXexX10xX4fxX5xXdxX10xX27xXe0xX1xX40xXbxXe0xX453xX30xX40xX4xXe0xX44xX6xX27xXe0xX7xX40xXe0xXexX1xX10xXe0xX38xXdxX40xXdxXe0xX7xX10xXe0xX44xX6xXexXe0xX1b2xXe0xX390xXe0xXexX31xXe0xX27xX38xX30xX40xXdxXe0xXc3xX6xX40xXe0xX27xX6xX1axXe0xX24xX25xX1b8xX25xX4fxX2xX390xX1b3xX1b3xX24xX1bexX127xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX38xX3xX7xX146xX4xX9xXaxX4fxX1axX10xX44xXdxX6xX4fxX2xX24xX25xX4fxX27xX10xX177xX7xX4fxX2xX1b2xX24xX1b3xX4fxX2xX24xX1b3xX44xX24xX2xX25xX1b8xX25xX1b8xX1bexXexX1b2xX1b3xX1b2xX1b2xX2xX5xX25xX127xX1dexXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX1axX21xXexX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1axX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX2cxX27xX3xX7xX6xX27xX38xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX2bxX40xX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX38xXdxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX44xXdxXc3xX12xX0xX7xXexX146xX40xX27xX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9e8xXdxX2a7xX27xX3xX5exX89xXbxX3xX453xX30xX49xX4xX17cxX3xX490xX45xX27xX3xX7xX49xX3xXexX1xXbcxX3xX38xXdxXc0xXdxX3xX7xX7d2xX3xX2bxX41xXexX3xX1b2xX2dbxX390xX3xXexX282xX3xX27xX38xX88xX28axXdxX3xXc3xX4dxX40xX3xX27xX28xX1axX3xX24xX25xX1b8xX25xXaxX3xX1xX146xX10xX4cfxX9xXaxX4fxX453xX30xX40xX4xXe0xXexX10xX4fxX5xXdxX10xX27xXe0xX1xX40xXbxXe0xX453xX30xX40xX4xXe0xX44xX6xX27xXe0xX7xX40xXe0xXexX1xX10xXe0xX38xXdxX40xXdxXe0xX7xX10xXe0xX44xX6xXexXe0xX1b2xXe0xX390xXe0xXexX31xXe0xX27xX38xX30xX40xXdxXe0xXc3xX6xX40xXe0xX27xX6xX1axXe0xX24xX25xX1b8xX25xX4fxX2xX390xX1b3xX1b3xX24xX1bexX127xX1xXexX1axXaxX12xX9e8xXdxX2a7xX27xX3xX5exX89xXbxX3xX453xX30xX49xX4xX17cxX3xX490xX45xX27xX3xX7xX49xX3xXexX1xXbcxX3xX38xXdxXc0xXdxX3xX7xX7d2xX3xX2bxX41xXexX3xX1b2xX2dbxX390xX3xXexX282xX3xX27xX38xX88xX28axXdxX3xXc3xX4dxX40xX3xX27xX28xX1axX3xX24xX25xX1b8xX25xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX146xX40xX27xX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX12xX490xX45xX27xX3xX7xX49xX3xXexX1xXbcxX3xX38xXdxXc0xXdxX3xX44xX9exX3xX94xXdxXbcxX27xX3xX7xX7d2xX3xXexX28xX27xX38xX3xX5xX2a7xX27xX3xX1b2xX2dbxX390xX3xXexX282xX3xX27xX38xX88xX28axXdxX3xXc3xX4dxX40xX3xX27xX28xX1axX3xX24xX25xX1b8xX25xX3xXexXf3xX3xX4xX40xX27xX3xX7xX49xX3xX1xXdxX15xX27xX3xXexX41xXdxX3xX5xX4dxX3xX390xX2dbxX390xX3xXexX282xX3xX27xX38xX88xX28axXdxX2dbxX3xXexX146xX40xX27xX38xX3xX2bxX70xX3xX44xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX94xX1xX30xX3xXc3xX9exX4xX3xX4xX1xX45xX30xX3xX727xX1xXdxX3xX4x13fe6xX27xX3xe60cxX6xX1xX6xX146xX6xX3xX4xX70xX3xXexX1xX2cxX3xXexX28xX27xX38xX3xX38xX21xXbxX3xX2bxX6d8xXdxX127xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX44xXdxXc3xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX490xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2bxX41xXexX3xX38xX4a0xX27xX3xX1b2xX1b8xX3xXexX146xXdxX15xX30xX3xX27xX38xX88xX28axXdxXaxX3xX1xX146xX10xX4cfxX9xXaxX4fxX31xXe0xXexX10xX4fxX44xX6xX27xXe0xX7xX40xXe0xXc3xXdxX10xXexXe0xX27xX6xX1axXe0xX44xX6xXexXe0xX38xX6xX27xXe0xX1b2xX1b8xXe0xXexX146xXdxX10xX30xXe0xX27xX38xX30xX40xXdxX4fxX2xX1bexX390xX190xX1b8xX1b3xX127xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX38xX3xX7xX146xX4xX9xXaxX4fxX1axX10xX44xXdxX6xX4fxX2xX24xX25xX4fxX27xX10xX177xX7xX4fxX2xX1b2xX25xX24xX4fxX2xX25xX1b8xX44xX25xX2xX1b8xX24xX190xX1b8xX1bexXexX24xX1b3xX1b8xX2xX5xX2xX127xXbxX27xX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX1axX21xXexX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1axX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX2cxX27xX3xX7xX6xX27xX38xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX2bxX40xX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX38xXdxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX44xXdxXc3xX12xX0xX7xXexX146xX40xX27xX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX490xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2bxX41xXexX3xX38xX4a0xX27xX3xX1b2xX1b8xX3xXexX146xXdxX15xX30xX3xX27xX38xX88xX28axXdxXaxX3xX1xX146xX10xX4cfxX9xXaxX4fxX31xXe0xXexX10xX4fxX44xX6xX27xXe0xX7xX40xXe0xXc3xXdxX10xXexXe0xX27xX6xX1axXe0xX44xX6xXexXe0xX38xX6xX27xXe0xX1b2xX1b8xXe0xXexX146xXdxX10xX30xXe0xX27xX38xX30xX40xXdxX4fxX2xX1bexX390xX190xX1b8xX1b3xX127xX1xXexX1axXaxX12xX490xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2bxX41xXexX3xX38xX4a0xX27xX3xX1b2xX1b8xX3xXexX146xXdxX15xX30xX3xX27xX38xX88xX28axXdxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX146xX40xX27xX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX12xX490xX45xX27xX3xX7xX49xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX27xX28xX1axX3xX24xX25xX2xX17exX3xXexX28xX27xX38xX3xXexX1xX2a7xX1axX3xX1axX69xXexX3xXexX146xXdxX15xX30xX3xX27xX38xX88xX28axXdxX3xX7xX40xX3xXc3xXc0xXdxX3xX27xX28xX1axX3xX24xX25xX2xX390xX2dbxX3xX2a4xX3xX1axX24fxX4xX3xX1b2xX1b3xX2dbxX1bexX390xX3xXexX146xXdxX15xX30xX3xX27xX38xX88xX28axXdxX127xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX44xXdxXc3xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX30xX5xX12xX0xX44xXdxXc3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX146xXaxX12xX0xX4fxX44xXdxXc3xX12xX0xX4fxX44xXdxXc3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd26xX40xX30xX146xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xXcxXcx91d9xX13xX18xX0xX4fxXbxX12