Những tình huống thoát nạn khó tin khi “thần chết ngủ quên”
Những khoảnh khắc thoát nạn chỉ trong gang tấc không khỏi khiến cho người ta được một phen thót tim.
5722xb364x7547xc9a8x693bx6b56x588dx79cdx8781xX7xcf16xa507xa044xcac8x62a7x8e47xX5x94cexXaxc8ddxc440xX1xc0b8x70efx6e1fxX3xXex9db4xX16xX1xX3xX1xd754xb6cdxX16xX17xX3xXexX1x7a51xbc47xXexX3xX16x6c85xX16xX3xc51axX1x8497xX3xXexXdxX16xX3xX2exX1xXdxX3x97e5xXexX1x711axX16xX3xX4xX1xafe6xXexX3xX16xX17x8269xX3x7078xX1fxccdexX16xbba6xX0x7fd6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxafefxX10xX6xcedaxXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX2exX1xX26xb9ecxX16xX1xX3xX2exX1x8140xX4xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX16xX2bxX16xX3xX4xX1xba1fxX3xXex9364xX26xX16xX17xX3xX17xX6xX16xX17xX3xXex945exX4xX3xX2exX1xbfbfxX16xX17xX3xX2exX1x88c4xXdxX3xX2exX1xXdxX42xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX16xX17x59a0xa019xXdxX3xXexX6xX3xaf47xXaax5b14xX4xX3xcfc9x97e3xXexX3xXbxX1xX10xX16xX3xXexX1xX30xXexX3xXexXdxXb6x8062xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx99f9xX26xX61xc53axX3xXbx6330xX10xX16xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxXb6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX16xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXax80b6xXdxX61xXexX1x57d1xX3x7dbaxX2xbb5axXbx7cb6x7655xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX106xX3xcf78xb5a0x62ebxXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4fxX4fxXdxXc7x8c82xX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7x5aafxX16xX4fxX16xX10xX101xX7xX4fxae36x9dc2xX2x9e2bxX4fxX2xX140xX108xX61xX2xX140x690axX140xX119xX140xX108xXexX108xX140xX108xX140xX5xX140xb987xX2xX156xX2xX10axX119xX142xX119xX108xX117xX108xX117xX140xX156xX101xXdxX61xXexX1xX10axX140xXc7xX17xXdxd30bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX1xX3xX1xX1fxX20xX16xX17xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX16xX2bxX16xX3xX2exX1xX30xX3xXexXdxX16xX3xX2exX1xXdxX3xX3axXexX1xX3dxX16xX3xX4xX1xX42xXexX3xX16xX17xX47xX3xX49xX1fxX4bxX16xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX26xX16xXaxX12xXddxX95xX3xX17xX27xXdxX3xX137xc23exX16xX3xXexX1xX6dxX16xX3xX16xX1xXdxX4bxX16xX3xX16xX1xXaaxX3xX2exX1xX95xX16xX17xX3xX4xX30xX3xX17xX1axX3xX10cxX6dxXdaxX3xX85xX6xXc7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX26xX61xXdaxX3xXbxXddxX10xX16xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxXb6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX16xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX61xXexX1xX106xX3xX108xX2xX10axXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX106xX3xX117xX118xX108xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4fxX4fxXdxXc7xX12dxX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7xX137xX16xX4fxX16xX10xX101xX7xX4fxX13fxX140xX2xX142xX4fxX2xX140xX108xX61xX2xX140xX14axX140xX14axX2xX119xXexX13fxX2xX5xX14axX156xX13fxXc7xX17xXdxX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX1xX3xX1xX1fxX20xX16xX17xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX16xX2bxX16xX3xX2exX1xX30xX3xXexXdxX16xX3xX2exX1xXdxX3xX3axXexX1xX3dxX16xX3xX4xX1xX42xXexX3xX16xX17xX47xX3xX49xX1fxX4bxX16xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX26xX16xXaxX12xXcxX27xX4xX3xX1xX2bxXdxX3xX2exX1xX95xX16xX17xX3xX5xXaaxXabxX16xX17xX3xX4xX47xX6xX3xX137xXdx8570xX4xX3xXb1xX10xX26xX3xXexX6xXdxX3xX16xX17xX1xX10xX3xX2exX1xXdxX3xXb1xXdxX3xXb1xXaaxXabxX16xX17xXc7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX26xX61xXdaxX3xXbxXddxX10xX16xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxXb6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX16xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX61xXexX1xX106xX3xX108xX2xX10axXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX106xX3xX117xX118xX108xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4fxX4fxXdxXc7xX12dxX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7xX137xX16xX4fxX16xX10xX101xX7xX4fxX13fxX140xX2xX142xX4fxX2xX140xX108xX61xX2xX140xX14axX140xX14axX10axX118xXexX118xX140xX119xX13fxX5xX13fxX156xX117xXc7xX17xXdxX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX1xX3xX1xX1fxX20xX16xX17xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX16xX2bxX16xX3xX2exX1xX30xX3xXexXdxX16xX3xX2exX1xXdxX3xX3axXexX1xX3dxX16xX3xX4xX1xX42xXexX3xX16xX17xX47xX3xX49xX1fxX4bxX16xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX26xX16xXaxX12xXddxX27xX4xX3xX4xX95xX3xX17xX27xXdxX3xXexX85xX27xX16xX1xX3xX85xX6xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX1xb826xX16xX17xX3xXexX95xXdxX3xXb1xXdxX3xX49xX1fxX6xX3xX4xX27xXdxX3xX10cxX10xXb6xX3xX16xc653xX26xXc7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX26xX61xXdaxX3xXbxXddxX10xX16xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxXb6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX16xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX61xXexX1xX106xX3xX108xX2xX10axXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX106xX3xX13fxX10axX119xXbxX10cxX10dxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4fxX4fxXdxXc7xX12dxX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7xX137xX16xX4fxX16xX10xX101xX7xX4fxX13fxX140xX2xX142xX4fxX2xX140xX108xX61xX2xX140xX14axX2xX140xX117xX10axXexX119xX119xX10axX10axX5xX119xX156xX118xXc7xX17xXdxX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX1xX3xX1xX1fxX20xX16xX17xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX16xX2bxX16xX3xX2exX1xX30xX3xXexXdxX16xX3xX2exX1xXdxX3xX3axXexX1xX3dxX16xX3xX4xX1xX42xXexX3xX16xX17xX47xX3xX49xX1fxX4bxX16xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX26xX16xXaxX12x847dxX1xX26xX6dxX16xX1xX3xX2exX1xX73xX4xX3xX3axXexX1xX3dxX16xX3xX4xX1xX42xXexX3xX16xX17xX47xX3xX49xX1fxX4bxX16xX4dxX3xX2exX1xXdxX42xX16xX3xX12dxX6xX26xX3xX16xX17xXaaxXabxXdxX3xXbxX1xX6dxXdxX3xXexX1xX30xXexX3xXexXdxXb6xXc7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX10xX16xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxXb6xX17xX3xXdxX61xX9xXaxX17xXdxX16exX156xXdxXb6xX6xX17xX10xX156xX17xXdxX16exX156xX118xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX10xX101xX7xX156xXdxXb6xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxX61xXdxX7xXbxX5xX6xXdaxX106xX3xX12dxX5xX26xX4xX2exX10dxX3xX101xXdxX61xXexX1xX106xX3xX108xX2xX10axXbxX10cxX10dxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX106xX3xX117xX118xX108xXbxX10cxX10dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX1xX3xX1xX1fxX20xX16xX17xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX16xX2bxX16xX3xX2exX1xX30xX3xXexXdxX16xX3xX2exX1xXdxX3xXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXc7xX12dxX6xX26xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7xX137xX16xX4fxX16xX10xX101xX7xX4fxX13fxX140xX2xX142xX4fxX2xX140xX108xX61xX2xX140xX14axX2xX13fxX13fxX119xXexX118xX140xX2xX142xX5xX2xXc7xX17xXdxX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX1xX3xX1xX1fxX20xX16xX17xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX16xX2bxX16xX3xX2exX1xX30xX3xXexXdxX16xX3xX2exX1xXdxX3xX3axXexX1xX3dxX16xX3xX4xX1xX42xXexX3xX16xX17xX47xX3xX49xX1fxX4bxX16xX4dxXaxX3xX101xXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX140xX140x5d2fxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX26xX16xXaxX12xaeebxX3dxX16xX3xXb1xX42xX16xX3xX16xc727xXdxX3xXexX1xX1axX3xX3axXexX1xX3dxX16xX3xX4xX1xX42xXexX4dxX3xX1xX42xXexX3xX7x57a1xX4xXaxXc7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8a7cxX26xX1fxX85xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX61xX6xX16xX137xXdxX10xXexXc7xX137xX16xX0xX4fxXbxX12