Đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể gắn với xây dựng đô thị loại II
(Baohatinh.vn) - Sáng 12/12, BTV Thành ủy TP. Hà Tĩnh tổ chức họp đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN năm 2016, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.
e658x11d9bxfcdcx11256x11aabx143eex15890x13788xf6caxX7x16cd3x16211x17b76x10ec7x1109bx132cdxX5x1017dxXax14aaax10545xeaefxX3x138c3xX6xX3xX4x159dcxX4xX3x1720ex1349cxX4xX3xXexXdx15f42x10cc1x17229xX3x12034xX1xXdx16939xX1dxX3x10007xX1exX3xX4xX1exX3xXexX1x1047cxX3x171ecx15828xX27xX3xX2dx17898xXdxX3x183cfx1566exfb81xX3x1682cx1198axX27xX37xX3x17863x12dd0xX3xXexX1x1848axX3xX5x12f5bx16f67xXdxX3x17bfexX54xX0x11b1fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14915xX10xX6xX43xXaxX12x13cd3xX1axX27xX37xX3xX2x17bdfxX57xX2xX72xX25xX3x17665xXcx1171bxX3xXcxX1x11ef8xX27xX1xX3x13ac2xX41xX3xXcx11f27x11e8dxX3xX66xX7exX3xXcxffd2xX27xX1xX3xXex12260xX3xX4xX1x14c5exX4xX3xX1x14818xXbxX3xX48xX1axX27xX1xX3xX37xXdxX1axX3xXex12255xX27xX1xX3xX1xXa7xX27xX1xX3x182abxXcx10b34xfb2dxX66xX25xX3xf659xX86xXb2x13b3cx101e0xX3xX27x16177xX1dxX3xX72x166fcxX2x11fcexX25xX3xX48xX14xX3xX16xX6xX3xXbxX1x13978x11407xX27xX37xX3xX1xXcfxX3cxX27xX37xX25xX3xX1dxX1exX4xX3xXexXdxX23xX24xX25xX3xX27xX1xXdxX2axX1dxX3xX2dxX1exX3xX27xXbexX1dxX3xX72xXc2xX2x119fcxX87xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX50xX43xX41xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexXb2xX6xX5xXdxX37xX27x1425axX3xX4xX10xX27xXexX10xX16x13b96xXaxX12xX0xXdxX1dxX37xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX87x14d66xX6xX50xX1xX6xXexXdxX27xX1xX87xX2dxX27xX57xX27xX10x17a90xX7xX57xX2xXc4x16684xXc2xX57xX2xXc2xX14axX43xX2xX2xX72x183cbxX2xX72xX14axXexXf5xX72x187f7xXf5xX5xX2xXc2xX87x13ffcxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX43xX10xX3xX16xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX1dxX24xX4xX3xXexXdxX10xX24xX3xX27xX1xXdxX10xX1dxX3xX2dxX24xX3xX4xX24xX3xXexX1xX10xX3xX37xX6xX27xX3xX2dxX50xXdxX3xX3fxX6xX41xX3xX43xX24xX27xX37xX3xX43xX50xX3xXexX1xXdxX3xX5xX50xX6xXdxX3xXdxXdxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX43xXexX1xX11dxX14axX14axXc2xXbxX3fxX125xX1xX10xXdxX37xX1xXexX11dx18250xXc4xX14axXbxX3fxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX50xX43xX41xXaxX12xXbbxXbexX1dxX3xX72xXc2xX2xXc4xX3xX1dx12c93xX4xX3xX43x18ab9xX3xX5xX7exX3xX27xXbexX1dxX3xX4x125c9xX3xX27xX1xXdxX14xX24xX3x10dbexX1xX1ffxX3xX207xX1xXbexX27xX3xXexX16xX23xX27xX3xX4xX1axX4xX3xX5xX8dxX27xX1xX3xX2dxX44xX4xX25xX3xXexX24xX41xX3xX27xX1xXdxX23xX27xX25xX3xXexXa7xX27xX1xX3xX1xXa7xX27xX1xX3xXb0xXcxXb2xXb3xX66xX3xX4xX82xX6xX3xXcxX86xX87xX3xX66xX7exX3xXcxX8dxX27xX1xX3xX4xX1ffxX3xX7xX44xX3xXexXbexX27xX37xX3xXexX16xXcfx17d4fxX27xX37xX25xX3xX4xX1xX24xX41xX35xX27xX3xX136xXdx180d9xX27xX3xXex18b7bxX4xX1xX3xX4xX44xX4xX125xX3xXb7xX86xXb2xXbaxXbbxX3xX48xXcfx169a0xX4xX3xX48x1457axX1dxX3xX136xX283xX50xX87xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX50xX43xX41xXaxX12xXcxX92xX27xX37xX3xX37xXdxX1axX3xXexX16xX4dxX3xX7xX283xX27xX3xX3fxX24x1153bxXexX3xX4xX1axX4xX3xX27xX37xX7exX27xX1xX3xX207xXdxX27xX1xX3xXexX26axX3xXcfxX3cxX4xX3xX48xX51xXexX3xX15bxX87xXf5xX1c9xX15bxX3xXex1240dxX3xX48x14467xX27xX37xX3x15f46xf9acxX72xX25xX2dexXc4xf006xX3xX207xX26axX3xX1xX50xX51xX4xX1x1544bxX25xX3xXexXbexX27xX37xX3xXf5xX25xX154xX154xX2e3xX3xX7xX50xX3xX2dxX3cxXdxX3xX27xXbexX1dxX3xX72xXc2xX2xX14axX87xX3x13a9dxXdxX1axX3xXexX16xX4dxX3xX7xX283xX27xX3xX3fxX24xX2b2xXexX3xXcx17006xXb2x10ea6xX7axX3xXcfxX3cxX4xX3xX48xX51xXexX3xX14axX87xX154xX72xXf5xX3xXexX2d6xX3xX48xX2d9xX27xX37xX25xX3xX48xX51xXexX3xX2dexXc4xX25xX2xX2dexX2e3xX3xX207xX26axX3xX1xX50xX51xX4xX1xX25xX3xXexXbexX27xX37xX3xX15bxX25xXc2xX2dexX2e3xX3xX7xX50xX3xX2dxX3cxXdxX3xX27xXbexX1dxX3xX72xXc2xX2xX14axX125xX3xX37xXdxX1axX3xXexX16xX4dxX3xX7xX283xX27xX3xX3fxX24xX2b2xXexX3xX27xX37xX7exX27xX1xX3x153d0xXbbxX3xXb2xX3xXcxXcxX382xXbbxX3xXcfxX3cxX4xX3xX48xX51xXexX3xX2xX87xXc2xX1c9xX72xX3xXexX2d6xX3xX48xX2d9xX27xX37xX25xX3xX48xX51xXexX3xX2dexXc2xX25xX2xX1c9xX2e3xX3xX207xX26axX3xX1xX50xX51xX4xX1xX25xX3xXexXbexX27xX37xX3xX2xX25xX14axXf5xX2e3xX3xX7xX50xX3xX2dxX3cxXdxX3xX27xXbexX1dxX3xX72xXc2xX2xX14axX125xX3xX37xXdxX1axX3xXexX16xX4dxX3xX7xX283xX27xX3xX3fxX24xX2b2xXexX3xX27xX37xX7exX27xX1xX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX27xX37xX3xXcfxX3cxX4xX3xX48xX51xXexX3xX72xX87xXc2xXf5xXc4xX3xXexX2d6xX3xX48xX2d9xX27xX37xX25xX3xX48xX51xXexX3xX15bxXf5xX25xX72xX1c9xX2e3xX3xX207xX26axX3xX1xX50xX51xX4xX1xX25xX3xXexXbexX27xX37xX3xX2xXc2xX25xXf5xX15bxX2e3xX3xX7xX50xX3xX2dxX3cxXdxX3xX27xXbexX1dxX3xX72xXc2xX2xX14axX87xX3xXcxX1xX24xX3xX27xX37xX40xX27xX3xX7xX1axX4xX1xX3xX4xX82xX6xX3xXcxX86xX87xX3xX66xX7exX3xXcxX8dxX27xX1xX3xXcfxX3cxX4xX3xX48xX51xXexX3xXf5xXc2xX2xX25xX154xX2xX14axX3xXexX2d6xX3xX48xX2d9xX27xX37xX25xX3xX48xX51xXexX3xXf5xX15bxX2e3xX3xX207xX26axX3xX1xX50xX51xX4xX1xX87xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX382xX6xXbxXexXdxX50xX27xXaxX12xX0xXdxX1dxX37xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX87xX136xX6xX50xX1xX6xXexXdxX27xX1xX87xX2dxX27xX57xX27xX10xX145xX7xX57xX2xXc4xX14axXc2xX57xX2xXc2xX14axX43xX2xX2xX72xX154xX2xX154xX2xXexX2xXc2xXc2xX14axX5xX15bxX87xX161xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX43xX10xX3xX16xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX1dxX24xX4xX3xXexXdxX10xX24xX3xX27xX1xXdxX10xX1dxX3xX2dxX24xX3xX4xX24xX3xXexX1xX10xX3xX37xX6xX27xX3xX2dxX50xXdxX3xX3fxX6xX41xX3xX43xX24xX27xX37xX3xX43xX50xX3xXexX1xXdxX3xX5xX50xX6xXdxX3xXdxXdxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX43xXexX1xX11dxX14axX14axXc2xXbxX3fxX125xX1xX10xXdxX37xX1xXexX11dxX1c9xXc4xXf5xXbxX3fxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX382xX6xXbxXexXdxX50xX27xXaxX12xX86xX1xX1ffxX3xX382xX1xX82xX3xXexX4dxX4xX1xX3xe938xX78xXbbxX320xX3xXcxX86xX3xX66xX7exX3xXcxX8dxX27xX1xX3xf779xXcfxXd0xX27xX37xX3xXb7xX24x18c37xX4xX3xXcxX24xX2b2xX27xX3xX136xX1axX50xX3xX4xX1axX50xX3xXexXa7xX27xX1xX3xX1xXa7xX27xX1xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX2axX27xX3xX27xX1xXdxX2axX1dxX3xX2dxX1exX3xX27xXbexX1dxX3xX72xXc2xX2xXc4xX3xX2dxX7exX3xX207xX26axX3xX1xX50xX51xX4xX1xX3xX27xXbexX1dxX3xX72xXc2xX2xXf5xX87xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX50xX43xX41xXaxX12xXcxX2d6xX3xX5xX2axX3xX1x18610xX3xX37xXdxX6xX3xX48xXa7xX27xX1xX3xX2dxXbexX27xX3xX1xX1ffxX6xX3xX48xX51xXexX3xX15bxX2dexX2e3xX25xX3xXexX1xX49xX27xX25xX3xXexX92xX3xX2dxXbexX27xX3xX1xX1ffxX6xX3xXcfxX3cxX4xX3xX48xX51xXexX3xX15bxX72xX2e3xX125xX3xXexX2d6xX3xX5xX2axX3xX27xX37xXcfx10865xXdxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX37xXdxX6xX3xX136xX283xX50xX3xX1xXdxX35xX1dxX3xX41xX3xXexX26axX3xX48xX51xXexX3xX207xX1xX50xX283xX27xX37xX3xX15bxX1c9xX2e3xX125xX3xX2xXc2xXc2xX2e3xX3xX3fxf0bfxX25xX3xXbxX1xXcfxX62dxX27xX37xX3xX48xX51xXexX3xX4xXd0xX3xX7xX25cxX3xX2dx10c56xX27xX37xX3xX1dxX51xX27xX1xX25xX3xXbaxXcxX57bxX382xXb2xX6cxX6cxX382xX13xX3xX2dxX672xX27xX37xX3xX4xX1xX38xX4x12348xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX50xX43xX41xXaxX12xXbbxXbexX1dxX3xX72xXc2xX2xXf5xX25xX3xX43xX44xX3xX136xX1axX50xX3xXexXa7xX27xX1xX3xX1xXa7xX27xX1xX3xX207xXdxX27xX1xX3xXexX26axX3xX37xX1f1xXbxX3xX27xX1xXdxX14xX24xX3xX207xX1xX1ffxX3xX207xX1xXbexX27xX25xX3xXexX1xX7exX27xX1xX3xXbxX1xX583xX3xXexXdxX26axXbxX3xXexX1exX4xX3xXex14424xXbxX3xXexX16xX24xX27xX37xX3xX4xX1x1716dxX3xX48xX51xX50xX25xX3xX16xX7exX3xX7xX50xX1axXexX25xX3xX207xXdxX35xX1dxX3xXexX16xX6xX3xX2dxX7exX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX27xX37xX3xX37xXdxX283xXdxX3xXbxX1xX1axXbxX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX2axX27xX3xX4xX1axX4xX3xX2dxXbexX27xX3xX136xX283xX27xX3xX4xX1xX6fbxX3xX48xX51xX50xX3xX2dxX14xX3xXexXbexX27xX37xX3xX4xXcfxX62dxX27xX37xX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX27xX37xX3xXexX1xX7exX27xX1xX3xXbxX1xX583xX3xX48xX51xXexX3xX48xX49xX3xXexX1xX4dxX3xX5xX50xX51xXdxX3xX54xX54xX3xX2dxX7exX50xX3xX27xXbexX1dxX3xX72xXc2xX2xX15bxX3xX2dxX7exX3xXbxX1xX1axXexX3xXexX16xXdxX35xX27xX3xXexX1xX10xX50xX3xX1xXcfxX3cxX27xX37xX3xX2dxXbexX27xX3xX1dxXdxX27xX1xX25xX3xX1xXdxX2axX27xX3xX48xX51xXdxX25xX3xX136xX14xX3xX2dxX672xX27xX37xX87xX3xXcxX6f0xXbxX3xXexX16xX24xX27xX37xX3xX4xX1xX6fbxX3xX48xX51xX50xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexX16xXdxX35xX27xX3xX7xX283xX27xX3xX3fxX24xX2b2xXexX25xX3xX43xX24xX41xX3xXexX16xXa7xX3xXexX583xX4xX3xX48xX5eaxX3xXexXbexX27xX37xX3xXexX16xXcfxX25cxX27xX37xX3xX207xXdxX27xX1xX3xXexX26axX3xX37xX38xX27xX3xX2dxX3cxXdxX3xX4xX1xX24xX41xX35xX27xX3xX48xX92xXdxX3xX4xXd0xX3xX4xX2b2xX24xX3xX207xXdxX27xX1xX3xXexX26axX25xX3xX136xX283xX50xX3xX48xX283xX1dxX3xX6xX27xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX3fxX65dxX3xX1xX5eaxXdxX87xX3xXcxX1xX44xX4xX3xX1xXdxX2axX27xX3xXexX583xXexX3xX4xX1axX4xX3xX4xX1xX26exX27xX1xX3xX7xX1axX4xX1xX3xX3fxX65dxX3xX1xX5eaxXdxX25xX3xX27xX40xX27xX37xX3xX4xX6xX50xX3xX48xX62dxXdxX3xX7xX583xX27xX37xX3xX2dxX6f0xXexX3xX4xX1xX2b2xXexX25xX3xXexXdxX27xX1xX3xXexX1x11d4fxX27xX3xX4xX82xX6xX3xX27xX1xX40xX27xX3xX43xX40xX27xX87xX3xX86xX1xX2b2xX27xX3xX48xX2b2xX24xX3xXexX92xX27xX37xX3xX37xXdxX1axX3xXexX16xX4dxX3xX7xX283xX27xX3xX3fxX24xX2b2xXexX3xX4xX1axX4xX3xX27xX37xX7exX27xX1xX3xX48xX51xXexX3xX2dexX87xXf5xX154xX2dexX3xXexX2d6xX3xX48xX2d9xX27xX37xX25xX3xXexX1xX24xX3xX27xX37xX40xX27xX3xX7xX1axX4xX1xX3xX15bxX14axXc2xX3xXexX2d6xX3xX48xX2d9xX27xX37xX25xX3xXexX1xX7exX27xX1xX3xX5xX6f0xXbxX3xX1dxX3cxXdxX3xX72xXc2xXc2xX3xX43xX50xX6xX27xX1xX3xX27xX37xX1xXdxX2axXbxX87xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX50xX43xX41xXaxX12xX0xXdxX1dxX37xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX87xX136xX6xX50xX1xX6xXexXdxX27xX1xX87xX2dxX27xX57xX27xX10xX145xX7xX57xX2xXc4xX14axXc2xX57xX2xXc2xX14axX43xX2xX2xX72xX154xX72xXc2xX2xXexX15bxXf5xX2dexX15bxX5xX2dexX87xX161xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX43xX10xX3xX16xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX1dxX24xX4xX3xXexXdxX10xX24xX3xX27xX1xXdxX10xX1dxX3xX2dxX24xX3xX4xX24xX3xXexX1xX10xX3xX37xX6xX27xX3xX2dxX50xXdxX3xX3fxX6xX41xX3xX43xX24xX27xX37xX3xX43xX50xX3xXexX1xXdxX3xX5xX50xX6xXdxX3xXdxXdxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX43xXexX1xX11dxX14axX14axXc2xXbxX3fxX125xX1xX10xXdxX37xX1xXexX11dxX1c9xXc4xXf5xXbxX3fxX125xX43xXdxX7xXbxX5xX6xX41xX11dxX136xX5xX50xX4xX207xX125xX1dxX6xX16xX37xXdxX27xXb2xX5xX10x1513cxXexX11dxX6xX24xXexX50xX125xX1dxX6xX16xX37xXdxX27xXb2xX16xXdxX37xX1xXexX11dxX6xX24xXexX50xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX382xX6xXbxXexXdxX50xX27xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexXb2xX6xX5xXdxX37xX27xX11dxX3xX161xX24xX7xXexXdxX9e5xX41xX125xXaxX12xX86xX1xX1ffxX3xX78xX26exX3xXexX1xXcfxX3xXcxX1xXcfxX62dxX27xX37xX3xXexX16xX44xX4xX3xXcxX1xX7exX27xX1xX3xX82xX41xX3xX13xX6f0xX24xX3xXcxX1xX4dxX3xXcxX1xX82xX41xX11dxX3xX0xX10xX1dxX12xX13xX14xX3xX27xX37xX1xX4dxX3xX56bxX78xXbbxX320xX3xXexX1xX7exX27xX1xX3xXbxX1xX583xX3xX5xX7exX1dxX3xX16x154c7xX3xX1xXd0xX27xX3xX4xX1axX4xX3xX27xX37xX24xX41xX23xX27xX3xX27xX1xX40xX27xX3xX207xX1xX49xX27xX37xX3xX1xX50xX7exX27xX3xXexX1xX7exX27xX1xX3xX136xX5eaxX3xX4xX1xX6fbxX3xXexXdxX23xX24xX3xX207xX26axX3xX1xX50xX51xX4xX1xX3xX27xXbexX1dxX3xX72xXc2xX2xXc4xX125xX3xX48xXcfxX6xX3xX16xX6xX3xX27xX1xX672xX27xX37xX3xX2dxX2b2xX27xX3xX48xX14xX3xX4xX583xXexX3xX5xXa85xXdxX3xX2dxX7exX3xXexX16xX1axX4xX1xX3xX27xX1xXdxX2axX1dxX3xX4xX82xX6xX3xX4xX1xX26exX27xX1xX3x14171xX24xX41xX14xX27xX3xX48xX4dxX6xX3xXbxX1xXcfxXd0xX27xX37xX87xX3xX382xX1axX4xX3xX136xX5eaxX3xX4xX1xX6fbxX3xXexXdxX23xX24xX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX27xX37xX3xX48xX49xX3xXexX1xX4dxX3xX5xX50xX51xXdxX3xX54xX54xX3xX4xX88cxX27xX3xXbxX1xX283xXdxX3xX4xX1exX3xXexX1xX35xX3xX1xX1ffxX6xX3xX1xXd0xX27xX3xX2dxX7exX3xXexX1xX35xX3xX1xXdxX2axX27xX3xX48xXcfxX27fxX4xX3xXb00xX24xX41xX26axXexX3xXexX40xX1dxX3xX4xX82xX6xX3xXexX1xX7exX27xX1xX3xXbxX1xX583xX87xX3xXcxX16xX50xX27xX37xX3xX4xX1axX4xX3xX4xXd0xX3xX4xX1xX26axX3xX1x14cddxX3xXexX16xX27fxX3xX7xX283xX27xX3xX3fxX24xX2b2xXexX25xX3xX207xXdxX27xX1xX3xX43xX50xX6xX27xX1xX25xX3xX27xX23xX27xX3xX4xX1ffxX3xX4xX1xX26exX27xX1xX3xX7xX1axX4xX1xX3xX207xX1xX24xX41xX26axX27xX3xX207xX1xX26exX4xX1xX3xX48xX35xX3xX7xX283xX27xX3xXbxX1x16c10xX1dxX3xX48xX6xX3xX43xX51xX27xX37xX3xX1xXd0xX27xX87xX0xX57xX10xX1dxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX50xX43xX41xXaxX12xXcxX51xXdxX3xX1xX5eaxXdxX3xX27xX37xX1xX4dxX25xX3xX78xX26exX3xXexX1xXcfxX3xXcxX1xX7exX27xX1xX3xX82xX41xX3xXbbxX37xX24xX41x143dbxX27xX3xX66xX2d9xX27xX37xX3xX57bxX8dxX27xX1xX3xX48xX14xX3xX27xX37xX1xX4dxX3xX56bxX78xXbbxX320xX3xXexX1xX7exX27xX1xX3xXbxX1xX583xX3xXexXdxX26axXbxX3xXexX1exX4xX3xX5xX7exX1dxX3xX16xXa85xX3xX27xX1xX672xX27xX37xX3xX27xX37xX24xX41xX23xX27xX3xX27xX1xX40xX27xX25xX3xXexX2d9xX27xX3xXexX51xXdxX3xXexX16xX50xX27xX37xX3xXb00xX24xX1axX3xXexX16xXa7xX27xX1xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX2axX27xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX1xX6fbxX3xXexXdxX23xX24xX25xX3xX27xX1xXdxX2axX1dxX3xX2dxX1exX3xX27xXbexX1dxX3xX72xXc2xX2xXc4xX3xX48xX35xX3xX3fxX1axX4xX3xX48xX4dxX27xX1xX3xX27xX1xX672xX27xX37xX3xX37xXdxX283xXdxX3xXbxX1xX1axXbxX3xXexX16xX50xX27xX37xX3xXexX1xX62dxXdxX3xX37xXdxX6xX27xX3xXexX3cxXdxX87xX3xX78xX23xX27xX3xX4xX51xX27xX1xX3xX27xX1xX672xX27xX37xX3xX1dxX1f1xXexX3xX48xX51xXexX3xX48xXcfxX27fxX4xX25xX3xXexX1xX7exX27xX1xX3xXbxX1xX583xX3xX2dx1046bxX27xX3xX4x16a70xX27xX3xX27xX1xXdxX14xX24xX3xX1xX51xX27xX3xX4xX1xX26axX25xX3xX48xX1f1xX4xX3xX136xXdxX2axXexX3xXexX16xX50xX27xX37xX3xX5xX65dxX27xX1xX3xX48xX51xX50xX3xX2dxX7exX3xX4xX1xX6fbxX3xX48xX51xX50xX25xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX1xX6fbxX3xXexXdxX23xX24xX3xX48xX51xXexX3xX207xX26axXexX3xXb00xX24xX283xX3xXexX1xX2b2xXbxX25xX3xX27xX1xXdxX14xX24xX3xX207xX26axXexX3xXb00xX24xX283xX3xX207xX1xX49xX27xX37xX3xX1xX50xX7exX27xX3xXexX1xX7exX27xX1xX3xXexX1xX10xX50xX3xX207xX26axX3xX1xX50xX51xX4xX1xX87xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX50xX43xX41xXaxX12xX78xX26exX3xXexX1xXcfxX3xXcxX1xX7exX27xX1xX3xX82xX41xX3xX41xX23xX24xX3xX4xX88cxX24xX3xXexXdxX26axXbxX3xXexX1exX4xX3xX16xX7exX3xX7xX50xX1axXexX25xX3xXexXdxX26axXbxX3xXexX1xX24xX3x150a2xX3xX207xXdxX26axX27xX3xX4xX82xX6xX3xX4xX1axX4xX3xX48xX51xXdxX3xX136xXdxX35xX24xX3xX136xX92xX3xX7xX24xX27xX37xX3xX5xX51xXdxX3xX4xX1axX4xX3xX4xX1xX6fbxX3xXexXdxX23xX24xX3xXexX16xX50xX27xX37xX3xXexX1xX62dxXdxX3xX37xXdxX6xX27xX3xXexX3cxXdxX87xX3xXb3xX40xX41xX3xX43xX44xX27xX37xX3xX27xX1xXdxX2axX1dxX3xX2dxX1exX3xX4xX1exX3xXexX1xX35xX3xXexX16xX50xX27xX37xX3xX27xX1xX1ffxX1dxX3xX27xX1xXdxX2axX1dxX3xX2dxX1exX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX27xX37xX3xX48xX49xX3xXexX1xX4dxX3xX5xX50xX51xXdxX3xX54xX54xX3xXexX16xX50xX27xX37xX3xX27xXbexX1dxX3xX72xXc2xX2xXf5xX25xX3xX37xX38xX27xX3xX2dxX3cxXdxX3xX4xX1axX4xX3xX27xX37xX24xX2d9xX27xX3xX5xX44xX4xX25xX3xX4xX1xX26exX27xX1xX3xX7xX1axX4xX1xX87xX3xX30cxXdxX283xXdxX3xXbxX1xX1axXbxX3xXexX1xX62dxXdxX3xX37xXdxX6xX27xX3xXexX3cxXdxX3xX5xX7exX3xXbxX1xX283xXdxX3xXexX6f0xXbxX3xXexX16xX24xX27xX37xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX2axX27xX3xX4xX1axX4xX3xX27xX1xXdxX2axX1dxX3xX2dxX1exX3xX4xX1xX26exX27xX1xX25xX3xX48xX1f1xX4xX3xX136xXdxX2axXexX3xX136xX1axX1dxX3xX7xX1axXexX3xX207xX26axX3xX1xX50xX51xX4xX1xX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX27xX37xX3xX48xX49xX3xXexX1xX4dxX3xX5xX50xX51xXdxX3xX54xX54xX3xX2dxX7exX3xXbxX1xX283xXdxX3xX37xX38xX27xX3xX2dxX3cxXdxX3xX2dxXdxX2axX4xX3xX207xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX1exX4xX25xX3xX3fx1739fxX3xX5xXdcdxX3xX27xX1xX672xX27xX37xX3xX1xX51xX27xX3xX4xX1xX26axX3xX41xX26axX24xX3xX207x16e3fxX1dxX87xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX50xX43xX41xXaxX12xX382xX1f5xX27xX37xX3xX2dxX3cxXdxX3xX48xX1ffxX25xX3xX5xX7exX1dxX3xX16xXa85xX3xX1xXd0xX27xX3xX2dxX14xX3xX4xX1xX6fbxX3xXexXdxX23xX24xX3xXexX1xX24xX3xX27xX37xX40xX27xX3xX7xX1axX4xX1xX3xXexX16xX50xX27xX37xX3xX27xXbexX1dxX3xX72xXc2xX2xXf5xX3xXbxX1xX1f5xX3xX1xX27fxXbxX3xX2dxX3cxXdxX3xX1dxX96xX4xX3xX48xX5eaxX3xXexXbexX27xX37xX3xXexX16xXcfxX25cxX27xX37xX3xX4xX82xX6xX3xX48xX4dxX6xX3xXbxX1xXcfxXd0xX27xX37xX3xX2dxX7exX3xX1dxX1exX4xX3xXexXdxX23xX24xX3xXexX1xX24xX3xX27xX37xX40xX27xX3xX7xX1axX4xX1xX3xX4xX1xX24xX27xX37xX3xX4xX82xX6xX3xXexX6fbxX27xX1xX87xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX24xXexX1xX50xX16xXaxX12xX320xXcfxXd0xX27xX37xX3xX382xX1xXdxX26axX27xX0xX57xXbxX12
Dương Chiến