Lý do nhiều người phấn khích với nỗi sợ ma quỷ
Sợ hãi là phản ứng tự nhiên trước các mối nguy hiểm, đồng thời đem lại cảm giác khiến nhiều người thích thú.
f9e9x18fedx18ac9x11103x126c6x199e6x164abxffbex19c97xX7x109c3x110e9x154d5x190c4x18e1ex13cabxX5x13168xXax19c28x18566x13b2axX3x17802x174e9xX3x15558xX1xXdx13675x16437xX3xX19x138a4x159b8x1846axXdxX3xXbxX1x111abxX19xX3x11026xX1x149fexX4xX1xX3x173d7x19b15xXdxX3xX19x129f7xXdxX3xX7x1767axX3x12323xX6xX3x19769xX1dx105a1xX0x11cc8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15fa2xX10xX6xX16xXaxX12xfb56xX39xX3xX1xfe58xXdxX3xX5x10eb9xX3xXbxX1x116a4xX19xX3x104e9xX19xX20xX3xXex12d1bxX3xX19xX1xXdx11dc5xX19xX3xXex1086fxX21xX31xX4xX3xX4x195b7xX4xX3xX3bx10a90xXdxX3xX19xX20xX1dx12da9xX3xX1xXdx11e05xX3bx17254xX3x18004x166e4xX19xX20xX3xXexX1xX22xXdxX3xX8cxX10xX3bxX3xX5x18772xXdxX3xX4xX63xX3bxX3xX20xXdxX7axX4xX3xX2axX1xXdx137e6xX19xX3xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX1xX3xXexX1x17caax161dexX0xX42xXbxX12xX0xX6xX74xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX19xXexX10xX19xXex15a60xX16xX10xXexX6xXdxX5xX3x12c19xX4xX2axXdexX16xX10xXexX6xXdxX5xX3xfee1xXdxX16xXexX1xXdexX4xX17xX3bxX3bxX17xX19xX3x15affxX5xX17xX4xX2axXdexX6xX16xX7xXdexX4xX17xX19xX19xX10xX4xXexXaxX12xX0xXexX6xXfexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5x11fc1xX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxXf1xXdxX16xXexX1x1777exX3xX2x1405bxX13ax1826dx17771xXaxX3xXfexX17xX74xX16xX10xX74xX9xXaxX13axXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX20xX9xXaxX13axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX16xX16xXdxX19xX20xX9xXax126b6xXaxX3xX6xX5xXdxX20xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX74xXaxX12xX0xXexXfexX17xX16xX84xX12xX0xXexX74xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX20xX1xXexX137xX3xX168xX13ax140d0xXc2x19de5x1110dx109bdxXbx10d59xX13dxXaxX12xX0xXexX16xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX20xX1xXexX137xX3xX168xX13axX196xXc2xX198xX199xX19axXbxX19cxX13dxXaxX12xX0xXdxX3bxX20xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxXf1xXdxX16xXexX1xX137xX198xX13axX13axXbxX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX84xX3xX16xX17xX3xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xX19xX20xX1dxX17xXdxX3xXbxX1xX6xX19xX3xX2axX1xXdxX4xX1xX3xX30xX17xXdxX3xX19xX17xXdxX3xX7xX17xX3xX3bxX6xX3xX3exX1dxX84xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6x17d05xX84x13a81xX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX216xX84xX13xX17xX6xX16xX10xX16xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX42xX42xXdxXc2xXfexX6xX17xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc2xX30xX19xX42xX19xX10xXf1xX7xX42xX2xX19axX196xX196xX42xX19axX19axX16xX2x14356xX255xX13axX13axX2xX198xXexX199xX13ax183dexX25exX5xX13axXc2x1769exXbxX20xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX16xX12xX0xX42xXexX74xX12xX0xXexX74xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX20xX1xXexX137xX3xX196xX168xXbxX19cxX13dxXaxX12xX0xXexX16xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX20xX1xXexX137xX3xX196xX168xXbxX19cxX13dxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxXexX10xX19cxXex13468xX6xX5xXdxX20xX19xX137xX3xX263xX1dxX7xXexXdxXe6xX84xX13dxXaxX12x14ee4xX1xXdxX1cxX1dxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX74xX27xXexX3xXexX1xX2cxX4xX1xX3xXexX74xX63xXdxX3xX19xX20xX1xXdx10629xX3bxX3xX7xX6bxX3xX7xX39xX3xX1xX5bxXdxXc2xX3x14c9axX19xX1xX137xX3xX122xX74xX17xX7xX7xXf1xX6xX5xX2axXc2xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX16xX12xX0xX42xXexX74xX12xX0xX42xXexXfexX17xX16xX84xX12xX0xX42xXexX6xXfexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18feexX17xX16xX84xXaxX12xX13x1339cxX3xX1x155bcxXdxX3xX51xX6xX5xX5xX17xXf1xX10xX10xX19xX3xX16xXdxX345xX19xX3xX74xX6xX3xX30xX5fxX17xX3xX19xX20xX5fxX84xX3xX168xX2xX42xX2xX13axX3xX1xX5fxX19xX20xX3xX19x16cd3xX3bxX3xX5xX5fxX3xX7xX6bxX3xX2axXdxX2f8xX19xX3xX74xX27xXexX3xX8cxX21xX39xX4xX3xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX4xX1xX22xX3xX8cx123b7xX19xX8axX3xX16xfba4xX3xX5xX345xX3xX1xX348xXdxX3xX19xX5fxX84xX3xXfex16d37xXexX3xX19xX20xX1dxX8dxX19xX3xXex106bdxX3xX19xX35xXdxX3xX7xX39xX3xX1xX5bxXdxX3xX19xX20xX1dxX84xX70xX19xX3xXexX1x16fe6xX84xX3xX4xX3cdxX6xX3xX4xX17xX19xX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xXexX74xX21xX31xX4xX3xX4xX7axX4xX3xX1xXdxX2f8xX19xX3xXexX21xX39xX19xX20xX3xX7xXdxX70xX1dxX3xX19xX1xXdxX70xX19xX3xX19xX1xX21xX3xX3bxX6xX3xX3exX1dxX40xXc2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33exX17xX16xX84xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX4xX7axX4xX3xX19xX1xX5fxX3xXex1255bxX3bxX3xX5xX14xX3xX1x19161xX4xX3xXexX9bxXdxX3x15ef8xX9bxXdxX3xX1xX433xX4xX3xX33exX6xX19xX20xX3x174e2xX6xX84xX19xX10xX8axX3x15496x15dfbxX8axX3xX7xX39xX3xX1xX5bxXdxX3xX5xX5fxX3xXbxX1xX63xX19xX3xX66xX19xX20xX3xXfexX63xX19xX3xX19xX372xX19xX20xX3xX19xX1x179acxX3bxX3xXfexX63xX17xX3xX30xX2f8xX3xX4xX1xXc1xX19xX20xX3xXexX6xX3xX2axX1x12a20xXdxX3xX19xX1x1a0faxX19xX20xX3xX3bxX7exXdxX3xX8cxX10xX3xX16xX433xX6xX8axX3xX19xX1xX21xX19xX20xX3xX19xX39axX3xX4x10b72xX19xX20xX3xX4xX39axX3xXexX1xX88xX3xX3bxX6xX19xX20xX3xX5xX9bxXdxX3xX19xXdxX1cxX3bxX3xXbxX1xX27xX19xX3xX2axX1xX2cxX4xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX16xX17xX3xX1xX433xX3xX4xX39axX3xXexX1xX88xX3xXexX1xX17xX7axXexX3xX2axX1xX485xXdxX3xX19xX1xX48axX19xX20xX3xX7xX1dxX84xX3xX19xX20xX1x13674xX3xXexX1xX21xX22xX19xX20xX3xX19xX20xX5fxX84xX3xX1xX17x18942xX4xX3xX2axX1xXdxX3xX1xX433xX3xX30xX21xX39xXexX3xX3exX1dxX6xX3xX8cxX21xX39xX4xX3xX19xX35xXdxX3xX7xX39xX8axX3xX218xX19xX16xX10xXbxX10xX19xX16xX10xX19xXexX3xX1x14a55xX3bxX3xX255xX25exX42xX2xX13axX3xX8cxX21xX6xX3xXexXdxX19xXc2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33exX17xX16xX84xXaxX12x19771xX1xX63xX19xX3xX66xX19xX20xX3xX7xX39xX3xX1xX5bxXdxX3xXfexX3adxXexX3xX19xX20xX1dxX8dxX19xX3xXexX3b7xX3xX19xX5bxX17xX3xX74xX8dxXdxX3xX5xX6xX19xX3xX2axX1xX3adxXbxX3xX4x129d5xX3xXexX1xX88xX8axX3xXexX9bxX17xX3xX74xX6xX3xX19xX1xX48axX19xX20xX3xXexX1xX6xX84xX3xX8cx15547xXdxX3xX4x1331dxX19xX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX8cxX88xX3xXbxX1x12538xX19xX20xX3xX30xX2f8xX3xX1xX17xX50dxX4xX3xX4xX1xX9bxX84xX3xXexX74xX7exX19xXc2xX3xX122x19388xX3xXexX1xX88xX8axX3xX19xX35xXdxX3xX7xX39xX3xX1x1032axX19xX1xX3xXexX1xX5fxX19xX1xX3x13d50xX3xX1xX9bxX4xX1xX3xX1xX9bxX19xX1xX3xX19xX1xX42cxX19xX3xX19xX470xX3bxX3xXexX74xX17xX19xX20xX3xXexX1xX39fxX84xX3xXexX1xX7axXdxX3xX16xX21xX58fxX19xX20xX8axX3xX30xX39fxX19xX20xX3xX19xX5bxX17xX3xX4xX1xf9efxX1dxX3xXexX74xX7axX4xX1xX3xX19xX1xXdxX2f8xX3bxX3xXbxX1xX7axXexX3xX1xXdxX2f8xX19xX3xX19xX1xX48axX19xX20xX3xXfexXdxXaaxX19xX3xX8cxX5a9xXdxX3xX4xX63xX3bxX3xX19cxXc1xX4xX3xX16xX17xX3xX4xX7axX4xX3xXexX7axX4xX3xX19xX1xX42cxX19xX3xX2axX2cxX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX1xX3xXexX9bxX17xX3xX19xX70xX19xXc2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33exX17xX16xX84xXaxX12xXcxX7axX4xX3xX19xX1xX42cxX19xX3xX2axX2cxX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX1xX3xX19xX35xXdxX3xX7xX39xX3xX20xX42cxX84xX3xX74xX6xX3xXbxX1xX63xX19xX3xX66xX19xX20xX3xX7xX39xX3xX1xX5bxXdxX3xX5ecxX3xX1xX9bxX4xX1xX3xX1xX9bxX19xX1xX3xX19xX1xX42cxX19xX8axX3xX2axX2cxX4xX1xX3xX1xX17xX9bxXexX3xX19xX1xX48axX19xX20xX3xX2axX1xX1dxX3xX30xX6bxX4xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX20xXdxX6xX3xX3exX1dxX7axX3xXexX74xX5e2xX19xX1xX3xX4xX1xX1dx1515fxX19xX3xXfexX623xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX7axX4xX3xX4xX1xX66xX4xX3xX19xX372xX19xX20xX3xX30x19720xX19xX3xX8cxX348xX19xX20xX3xX4xX5adxX19xX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX8cxX88xX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xX8cxX27xX1dxX3xX1xX17xX50dxX4xX3xXfexX485xX3xX4xX1xX9bxX84xXc2xX3xX2d9xX39axX3xX4xX4a4xX19xX20xX3xX20xXdxX63xXdxX3xXbxX1xX39axX19xX20xX3xX4xX7axX4xX3xX1xX17xX74xX3bxX17xX19xX10xX3xX4xX372xX19xX20xX3xXexX1x18701xX19xX20xX3xX30xX5fxX3xX2axX2cxX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX1xX3xX1xX2f8xX3xXexX1xX5adxX19xX3xX2axXdxX19xX1xX3xX20xXdxX6xX17xX3xX4xX63xX3bxX8axX3xX20xXdxXc1xXbxX3xX4xX58fxX3xXexX1xX88xX3xXexX1xX6xX84xX3xX8cxX5a9xXdxX3xX8cxX88xX3xX4xX1xX1dxX6fdxX19xX3xXfexX623xX3xXexX7exXexX3xX1xX58fxX19xX3xX4xX1xX17xX3xXexX5e2xX19xX1xX3xX1xX1dxX7exX19xX20xX3xX19xX20xX1dxX84xX3xX1xXdxX88xX3bxXc2xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xXfexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX122xX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxXf1xXdxX16xXexX1xX137xX3xX2xX13axX13axX13cxX13dxXaxX3xXfexX17xX74xX16xX10xX74xX9xXaxX13axXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX20xX9xXaxX13axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX16xX16xXdxX19xX20xX9xXaxX168xXaxX3xX6xX5xXdxX20xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX74xXaxX12xX0xXexXfexX17xX16xX84xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX3bxX20xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxXf1xXdxX16xXexX1xX137xX198xX13axX13axXbxX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX84xX3xX16xX17xX3xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xX19xX20xX1dxX17xXdxX3xXbxX1xX6xX19xX3xX2axX1xXdxX4xX1xX3xX30xX17xXdxX3xX19xX17xXdxX3xX7xX17xX3xX3bxX6xX3xX3exX1dxX84xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX216xX84xX218xX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX216xX84xX13xX17xX6xX16xX10xX16xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX42xX42xXdxXc2xXfexX6xX17xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc2xX30xX19xX42xX19xX10xXf1xX7xX42xX2xX19axX196xX196xX42xX19axX19axX16xX2xX255xX255xX13axX13axX2xX198xXexX255xX198xX25exX168xX5xX2xXc2xX263xXbxX20xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX16xX12xX0xX42xXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxXexX10xX19cxXexX2c7xX6xX5xXdxX20xX19xX137xX3xX263xX1dxX7xXexXdxXe6xX84xX13dxXaxX12xX560xX1xX63xX19xX3xX66xX19xX20xX3xX7xX39xX3xX1xX5bxXdxX3xXfexX3adxXexX3xX19xX20xX1dxX8dxX19xX3xXexX3b7xX3xX19xX5bxX17xX8axX3xX7xX6xX1dxX3xX8cxX39axX3xX5xX6xX19xX3xX74xX6xX3xX2axX1xX3adxXbxX3xX4xX58fxX3xXexX1xX88xXc2xX3xX306xX19xX1xX137xX3xX33exX2d9xX2xX3xX44exX6xX20xX6xX216xXdxX19xX10xXc2xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX16xX12xX0xX42xXexX74xX12xX0xX42xXexXfexX17xX16xX84xX12xX0xX42xXexX6xXfexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33exX17xX16xX84xXaxX12xX2d9xX5bxX17xX3xX4xX1xX1dxX84xX88xX19xX3xX7xX6xX19xX20xX3xXexX74xX9bxX19xX20xX3xXexX1xX7axXdxX3xX4xX63xX19xX1xX3xX20xXdxX7axX4xX3xX4xX6xX17xX8axX3xX8cxX8dxX19xX20xX3xXex18d28xX3xX3bxX3adxXexX3xX3bxX5ecxX3xX74xX348xX19xX20xX8axX3xXbxX1xXaaxX3xX3exX1dxX63xX19xX3xX20xXdxX5bxX19xX3xX74xX6xX8axX3xX1xX58fxXdxX3xXexX1xX5ecxX3xXfexX3adxXexX3xX8cxX5adxX1dxX3xX20xX27xXbxX3xX1xX58fxX19xXc2xX3xX2d9xX1xX623xXbxX3xXexXdxX3bxX3xX30xX5fxX3xX1xX1dxX84xXaaxXexX3xX7axXbxX3xXexX372xX19xX20xX3xX5xX70xX19xXc2xX3xX13xX21xX1dxX3xXexX1xX53axX19xX20xX3xX3bxX7axX1dxX3xX30xX5fxX3xX20xX5xX1dxX4xX17xX7xX10xX3xX8cxXaaxX19xX3xX4xX7axX4xX3xX4xX58fxX3xX19cxX21xX58fxX19xX20xX3xX4xX4a4xX19xX20xX3xXexX372xX19xX20xXc2xX3xX2d9xX1xX48axX19xX20xX3xX4xX58fxX3xX3exX1dxX6xX19xX3xX2axX1xX53axX19xX20xX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX84xXaaxX1dxX3xXexX74xX17xX19xX20xX3xX2axX1xX17xX63xX19xX1xX3xX2axX1xX3adxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX8dxX19xX3xX19xX1xX21xX3xX8cxX21xX22xX19xX20xX3xX74xX1dxX348xXexX3xX20xXdxX63xX3bxX3xX1xX17xX9bxXexX3xX8cxX348xX19xX20xXc2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33exX17xX16xX84xXaxX12xX51xX8dxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX3bxX5bxX3xX5xX5fxX3xXbxX1xX5adxX19xX3xX19xX5bxX17xX3xX2axXaaxXexX3xX19xX7exXdxX3xX4xX1xX50dxXexX3xX4xX1x10fcexX3xX30xX31xXdxX3xX1xX9bxX4xX1xX3xX1xX9bxX19xX1xX3xX19xX1xX42cxX19xXc2xX3xX51xX8dxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX3bxX5bxX3xX30xX5fxX3xX30xX485xX3xX19xX5bxX17xX3xXexX74xX21xX31xX4xX3xXexX74xX7axX19xX3xX20xXdxXc1xXbxX3xX19xX5bxX17xX3xX1xXdxX88xX1dxX3xX30xX1cxX3xX4xX7axX4xX3xX3bxX7exXdxX3xX8cxX10xX3xX16xX433xX6xXc2xX3xX122xX7axX4xX3xXfexX348xX3xXbxX1xX716xX19xX3xX19xX5fxX84xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX20xXdxX6xX3xX3exX1dxX7axX3xXexX74xX5e2xX19xX1xX3xX19cxX9ecxX3xX5xX14xX3xXexX5e2xX19xX1xX3xX1xX1dxX7exX19xX20xX3xXfexX716xX4xX3xX4xX6xX17xX3xX1xX58fxX19xX8axX3xX20xXdxXc1xXbxX3xX4xX17xX19xX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX19xX1xX716xX19xX3xXfexXdxXaaxXexX3xX3bxX348xXexX3xX3bxX7exXdxX3xX8cxX10xX3xX16xX433xX6xX3xX5xX5fxX3xXexX1xX716xXexX3xX1xX6xX84xX3xX20xXdxX63xXc2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33exX17xX16xX84xXaxX12x12fe5xX2cxX3xX16xX5d3xX8axX3xX2axX1xXdxX3xX20xX50dxXbxX3xX7xX21xX3xXexX9ecxX3xX19xX20xX17xX5fxXdxX3xXexX6bxX3xX19xX1xXdxX70xX19xX8axX3xX4xX17xX19xX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX4xX39axX3xXexX1xX88xX3xXexX74xX63xXdxX3xX19xX20xX1xXdxX2f8xX3bxX3xX4xX63xX3bxX3xX19cxXc1xX4xX3xX7xX39xX3xX1xX5bxXdxX3xX3bxX5bxX19xX1xX3xX5xXdxX2f8xXexXc2xX3xXcxX1dxX84xX3xX19xX1xXdxX70xX19xX8axX3xXbxX1xX63xX19xX3xX66xX19xX20xX3xX2axX1xXdxX3xXexX1xX27xX84xX3xX4xX17xX19xX3xX7xX21xX3xXexX9ecxX3xX8cxX39axX3xXexX74xX17xX19xX20xX3xX30xX21xX22xX19xX3xXexX1xXc1xX3xX5xX9bxXdxX3xXexX1xXdxX70xX19xX3xX30xX1cxX3xXexX5bbxX3xX3bxX5bbxX3xX1xX17xX50dxX4xX3xXbxX1xX27xX19xX3xX2axX1xX2cxX4xX1xXc2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33exX17xX16xX84xXaxX12xXcxX21xX58fxX19xX20xX3xXexX6bxX3xX30xX31xXdxX3xX8cxX348xX19xX20xX3xX30xX716xXexX8axX3xX4xX17xX19xX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xXexX1xX21xX22xX19xX20xX3xX1xX433xX4xX3xX4xX63xX3bxX3xX20xXdxX7axX4xX3xX7xX39xX3xX1xX5bxXdxX3xX3exX1dxX6xX3xX4xX7axX4xX3xXexX74xX63xXdxX3xX19xX20xX1xXdxX2f8xX3bxX3xX4xX7axX3xX19xX1xX42cxX19xX8axX3xX4xX1xX769xX19xX20xX3xX1xX9bxX19xX3xX19xX1xX21xX3xX7xX39xX3xX4xX1xX39axX3xX19xXaaxX1dxX3xXexX3b7xX19xX20xX3xXfexX623xX3xX4xX1xX39axX3xX4xX3adxX19xXc2xX3xXcxX1dxX84xX3xX19xX1xXdxX70xX19xX8axX3xX4xX17xX19xX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX4xX5bbxX19xX3xXfexXdxXaaxXexX3xX7xX39xX3xX3exX1dxX6xX3xX3bxX348xXexX3xXbxX1xX21xX58fxX19xX20xX3xXexX1xX66xX4xX3xXexXdxX70xX19xX3xXexXdxXaaxX19xX3xX30xX5fxX3xX8cxX348xX4xX3xX8cxX7axX17xX8axX3xX8cxX39axX3xX5xX5fxX3xX3exX1dxX6xX3xX4xX1x10fdbxX3xX16x15be1xX19xX3xXfexX470xX19xX20xX3xX19xX20xX53axX19xX3xX19xX20xX48axXc2xX3xXbf1xX2cxX3xX16xX5d3xX8axX3xX3bxX433xXdxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX7xXb0cxX3xXexX74xX5ecxX3xX19xX70xX19xX3xX8cxX1cxX3xXbxX1xX5bbxX19xX20xX3xX30xX5fxX3xX5xX17xX3xX7xX39xX3xX2axX1xXdxX3xXexX1xX27xX84xX3xXfexXdxX88xX19xX3xX4xX63xX19xX1xX3xXfexX7axX17xX3xX4xX1xX39axX3xX16xX48axXc2xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xXfexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX122xX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxXf1xXdxX16xXexX1xX137xX3xX2xX13axX13axX13cxX13dxXaxX3xXfexX17xX74xX16xX10xX74xX9xXaxX13axXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX20xX9xXaxX13axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX16xX16xXdxX19xX20xX9xXaxX168xXaxX3xX6xX5xXdxX20xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX74xXaxX12xX0xXexXfexX17xX16xX84xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX3bxX20xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxXf1xXdxX16xXexX1xX137xX198xX13axX13axXbxX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX84xX3xX16xX17xX3xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xX19xX20xX1dxX17xXdxX3xXbxX1xX6xX19xX3xX2axX1xXdxX4xX1xX3xX30xX17xXdxX3xX19xX17xXdxX3xX7xX17xX3xX3bxX6xX3xX3exX1dxX84xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX216xX84xX13xX17xX6xX16xX10xX16xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX42xX42xXdxXc2xXfexX6xX17xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc2xX30xX19xX42xX19xX10xXf1xX7xX42xX2xX19axX196xX196xX42xX19axX19axX16xX2xX255xX255xX13axX13axX2xX198xXexX2x1970exX168xX198xX5xX255xXc2xX263xXbxX20xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX16xX12xX0xX42xXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxXexX10xX19cxXexX2c7xX6xX5xXdxX20xX19xX137xX3xX263xX1dxX7xXexXdxXe6xX84xX13dxXaxX12xX122xX63xX3bxX3xX20xXdxX7axX4xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX39axX3xXexX1xX88xX3xXaxX5xX42cxX84xXaxX3xX2axX1xXdxX3xX4xX39fxX19xX20xX3xXexX74xX63xXdxX3xX19xX20xX1xXdxX2f8xX3bxX3xX19xX35xXdxX3xX7xX39xX3xX30xX31xXdxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX2axX1xX7axX4xXc2xX3xX306xX19xX1xX137xX3xX560xXdxX19xXexX10xX74xX10xX7xXexXc2xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX16xX12xX0xX42xXexX74xX12xX0xX42xXexXfexX17xX16xX84xX12xX0xX42xXexX6xXfexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33exX17xX16xX84xXaxX12xX44exX348xXexX3xX19xX20xX1dxX84xX70xX19xX3xX19xX1xX42cxX19xX3xX2axX1xXdxXaaxX19xX3xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX1xX3xX4xX63xX3bxX3xX20xXdxX7axX4xX3xX7xX39xX3xX1xX5bxXdxX3xX5xX5fxX3xX19xX39axX3xX20xX42cxX84xX3xX74xX6xX3xX7xX6bxX3xX7xX6xX17xX3xX19xX1xX5bxX19xX20xXc2xX3xfe08xX1xXdxX3xX3bxX348xXexX3xXexX5e2xX19xX1xX3xX1xX1dxX7exX19xX20xX3xX8cxX7axX19xX20xX3xX7xX39xX3xX19cxX63xX84xX3xX74xX6xX8axX3xX4xX17xX19xX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX7xXb0cxX3xX4xX63xX19xX1xX3xX20xXdxX7axX4xX3xX4xX6xX17xX3xX8cxX348xX3xX30xX5fxX3xX2axX1xX53axX19xX20xX3xX4xX5bbxX19xX3xX19xX20xX1xX4fdxX3xX8cxXaaxX19xX3xX19xX1xX48axX19xX20xX3xX30xX27xX19xX3xX8cxX1cxX3xXexX1xX21xX22xX19xX20xX3xX19xX20xX5fxX84xX3xX19xX1xX21xX3xX74xX3adxX4xX3xX74xX7exXdxX3xX5ecxX3xX19xX58fxXdxX3xX5xX5fxX3bxX3xX30xXdxX2f8xX4xX3xX1xX6xX84xX3xX5xX17xX3xX5xX3adxX19xX20xX3xX30xX1cxX3xX2ax1010cxX3xXexX1xXdxX3xX7xX3adxXbxX3xXexX31xXdxXc2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33exX17xX16xX84xXaxX12xX2d9xX20xX17xX5fxXdxX3xX74xX6xX8axX3xX4xX63xX3bxX3xX19cxXc1xX4xX3xX4xX4a4xX19xX20xX3xX4xX39axX3xXexX1xX88xX3xX5xX42cxX84xX3xX5xX6xX19xX3xX3bxX348xXexX3xX4xX7axX4xX1xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX4xX6bxX4xX3xX2axX1xXdxX3xXexX74xX63xXdxX3xX3exX1dxX6xX3xXexX5e2xX19xX1xX3xX1xX1dxX7exX19xX20xX3xX8cxX7axX19xX20xX3xX7xX39xX3xX19xX5fxX84xX3xX30xX31xXdxX3xX19xX1xX48axX19xX20xX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX2axX1xX7axX4xXc2xX3xXbf1xX2cxX3xX16xX5d3xX8axX3xX2axX1xXdxX3xXexX1xX27xX84xX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX8cxXdxX3xX4xX39fxX19xX20xX3xXexX74xX17xX19xX20xX3xX19xX1xX5fxX3xX3bxX6xX3xX4xX1xX1dxX84xX88xX19xX3xXexX3b7xX3xX5xX6xX3xX1x14fd3xXexX3xX7xX6xX19xX20xX3xX4xX21xX22xXdxX3xXbxX1xX7axX3xX5xX70xX19xX8axX3xXfexX9bxX19xX3xX4xX4a4xX19xX20xX3xX7xXb0cxX3xXfexX623xX3xX19xX1xXdxX345xX3bxX3xX4xX63xX3bxX3xX20xXdxX7axX4xX3xX30xX1dxXdxX3xX30x169c8xXc2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33exX17xX16xX84xXaxX12x13862xXaaxX1dxX3xXexX7exX3xX4xX1xX3cdxX3xX8cxX9bxX17xX3xX5xXdxX70xX19xX3xX2axXaaxXexX3xX4xX7axX4xX3xX84xXaaxX1dxX3xXexX7exX3xX74xXdxX70xX19xX20xX3xX74xXb0cxX3xX19xX1xX21xX3xXexX5e2xX19xX1xX3xX1xX1dxX7exX19xX20xX8axX3xX7xX6bxX3xX7xX6xX17xX3xX19xX1xX5bxX19xX20xX3xX1xX6xX84xX3xX7xX6bxX3xX5xX42cxX84xX3xX5xX6xX19xX3xX3bxX6xX19xX20xX3xXexX2cxX19xX1xX3xX19cxX5bxX3xX1xX348xXdxX3xX4xX1xX2cxX19xX1xX3xX5xX5fxX3xX4xX63xX3bxX3xX20xXdxX7axX4xX3xX2axXdxX88xX3bxX3xX7xX17xX7axXexXc2xX3xX1033xX1xXdxX3xX19xX5bxX17xX3xX19xX1xX716xX19xX3xX74xX6xX3xX3bxX7exXdxX3xX8cxX10xX3xX16xX433xX6xX3xX5xX5fxX3xXexX1xX716xXexX3xX1xX6xX84xX3xX20xXdxX63xX8axX3xXaxX16xX7axX19xX3xX19xX1xX5bxX19xXaxX3xX5xX9bxXdxX3xXexX74xX63xXdxX3xX19xX20xX1xXdxX2f8xX3bxX3xX8cxX39axX3xX30xX5fxX3xXexX716xX19xX3xX1xX21xX5ecxX19xX20xX3xX4xX63xX3bxX3xX20xXdxX7axX4xX3xX2axX2cxX4xX1xX3xX8cxX348xX19xX20xX8axX3xX4xX1xXc1xX19xX20xX3xXexX6xX3xXexX1xX27xX84xX3xX3bxX5e2xX19xX1xX3xX5xX5fxX3bxX3xX4xX1xX3cdxX3xX8cxX21xX39xX4xX3xXexX5e2xX19xX1xX3xX1xX5e2xX19xX1xXc2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33exX17xX16xX84xXaxX12xX1033xX1xXdxX3xX30xX21xX39xXexX3xX3exX1dxX6xX3xXbxX1xX63xX19xX3xX66xX19xX20xX3xX7xX39xX3xX1xX5bxXdxX3xXfexX6xX19xX3xX8cxX5adxX1dxX8axX3xX4xX1xXc1xX19xX20xX3xXexX6xX3xXexX1xX21xX22xX19xX20xX3xXexX1xX27xX84xX3xXexX1xX485xX6xX3xX3bxX5bxX19xX8axX3xX4xX3cdxX19xX20xX3xX4xX7exX3xX5xX9bxXdxX3xX4xX63xX3bxX3xX20xXdxX7axX4xX3xX6xX19xX3xXexX17xX5fxX19xX3xX30xX5fxX3xXexX6bxX3xXexXdxX19xX3xX1xX58fxX19xX3xX30xX1cxX3xX2axX1xX63xX3xX19xX372xX19xX20xX3xX8cxX7exXdxX3xXbxX1xX39axX3xX30xX31xXdxX3xXexX1xX66xX3xX30xX3b7xX6xX3xX20xX42cxX84xX3xX74xX6xX3xX7xX6bxX3xX1xX17xX63xX19xX20xX3xX5xX17xX9bxX19xXc2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33exX17xX16xX84xXaxX12xX44exX35xXdxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX7xXb0cxX3xX4xX39axX3xX4xX63xX3bxX3xX19xX1xX716xX19xX3xX2axX1xX7axX4xX3xX19xX1xX6xX1dxX3xX30xX1cxX3xX19xX1xX48axX19xX20xX3xXexX1xX66xX3xX8cxX7axX19xX20xX3xX7xX39xX3xX1xX6xX84xX3xXbxX1xX27xX19xX3xX2axX1xX2cxX4xX1xXc2xX3xX2d9xXaaxX1dxX3xX19xX20xX21xX22xXdxX3xX8cxX39axX3xX19xX1xX716xX19xX3xXexX1xX27xX84xX3xX3bxX7exXdxX3xX8cxX10xX3xX16xX433xX6xX3xX3exX1dxX7axX3xX4xX1xX42cxX19xX3xXexX1xX6bxX4xX8axX3xXbxX1xX63xX19xX3xX66xX19xX20xX3xX7xX39xX3xX1xX5bxXdxX3xX4xX6bxX4xX3xX8cxX348xX3xX4xX39axX3xXexX1xX88xX3xX5xX27xX19xX3xX7axXexX3xX4xX63xX3bxX3xX20xXdxX7axX4xX3xX2axXdxX88xX3bxX3xX7xX17xX7axXexX3xXexX5e2xX19xX1xX3xX1xX1dxX7exX19xX20xXc2xX3xX44exX50dxXexX3xX2axX1xX7axX4xX8axX3xX19xXaaxX1dxX3xXexX74xX63xXdxX3xX19xX20xX1xXdxX2f8xX3bxX3xX2axX1xX53axX19xX20xX3xX8cxX3cdxX3xX2axX2cxX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX1xX3xXbxX1xX5adxX19xX3xX19xX5bxX17xX3xX4xX63xX3bxX3xX19cxXc1xX4xX8axX3xX1xX17xX50dxX4xX3xX19xXaaxX1dxX3xX3exX1dxX7axX3xX2axX1xX53axX19xX20xX3xXexX1xX6bxX4xX3xX8cxX7exXdxX3xX30xX31xXdxX3xXbxX1xX5adxX19xX3xX19xX5bxX17xX3xX19xX1xX716xX19xX3xXexX1xX66xX4xX8axX3xXexX74xX63xXdxX3xX19xX20xX1xXdxX2f8xX3bxX3xX8cxX39axX3xX4xX39axX3xXexX1xX88xX3xX20xX42cxX84xX3xX74xX6xX3xX7xX6bxX3xX19xX1xX5fxX3bxX3xX4xX1xX7axX19xXc2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX17xX1dxX74xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXbf1xX19x15e17xX19cxXbxX74xX10xX7xX7xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX6xX74xXexXdxX4xX5xX10xX12