Giá xăng lại giảm "nhỏ giọt" 260 đồng/lít
Giá xăng RON92 giảm 260 đồng/lít; giá xăng E5 giảm 425 đồng/lít trong khi giá dầu diesel giảm mạnh đến 1.112 đồng/lít.
9ccx181ex9b23x7b7ax8ac7x5dcdx38f1xcb5bx353fxX7x55eax8743x46efxc80fxa46exa12bxX5x4b45xXaxX3xX7xXexc2b9xX5xX10xX9xXaxXexX10x767bxXexa89cxX6xX5xXdxa88axdeb6xce56xX3xae5ax8acdxX7xXexXdx5e0axX15x2052xXax8d7ax108axXdxa8dexX3xX1cx832dxX23xX22xX3xX5x4633xXdxX3xX22xXdxdbeax2286xX3xXaxX23xX1x8722xX3xX22xXdx8e64xXexXaxX3x271dxa84ex617fxX3x4679x661dxX23xX22xc9f3xX5x56f4xXexX0xX55xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx761exX10xX6xc360xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xXdxX32xX3xX1cxX35xX23xX22xX3x628cx5358x9237x8766xX4dxX3xX22xXdxX3fxX40xX3xX4dxX4exX4fxX3xX51xX52xX23xX22xX55xX5xX57xXexX2dxX3xX22xXdxX32xX3xX1cxX35xX23xX22xX3x1bd0x1d15xX3xX22xXdxX3fxX40xX3x6ce2xX4dxXb8xX3xX51xX52xX23xX22xX55xX5xX57xXexX3xXex9773xd579xX23xX22xX3xaea2xX1xXdxX3xX22xXdxX32xX3xX6cx1fa9xX27xX3xX6cxXdxX10xX7xX10xX5xX3xX22xXdxX3fxX40xX3xX40xX3axX23xX1xX3xX51x5e9dxX23xX3xX2x983exX2xX2xX4dxX3xX51xX52xX23xX22xX55xX5xX57xXexXf4xX0xX55xXbxX2fxX0xXexX6xbbc4xX5xX10xX3xb826xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX4dxX4fxX4fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6cxX6cxXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX109xXcexXcdxX6cxX10xXcdxX9xXaxX4fxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXcdxXaxX2fxX0xXexX109xXcexX6cxX15xX2fxX0xXexXcdxX2fxX0xXexX6cxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX6xX3xXcexX23xX4xX5xXdxX4xXd2xX9xXaxXcdxX10xXexX27xXcdxX23xX3xX7xX1xXcexX10dx9db4xX40xX6xX22xX10x4e76xXexX1xXdxX7xXf4xX7xXcdxX4x61f8xXaxX3xX1xXcdxX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX55xX55xX6xX6cxX40xXdxX23xXf4xX109xX6xXcexX1xX6xXexXdxX23xX1xXf4x1749xX23xX55xXdxX40xX22xX55x1913x7cd3xX55xXexX1cbxX1ccxX1cbxXbfxX1cbxXf4xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX10dxXdxXbxX10xX109xXcexX1cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX2fxX0xXdxX40xX22xX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX55xX55xXdxXf4xX109xX6xXcexX1xX6xXexXdxX23xX1xXf4xX1c4xX23xX55xX23xX10xX10dxX7xX55xX2xXb8xX4dxX98xX55xX2xX4fxX4exX6cxX2xX2xX4exX4dxX2xX4fxX4fxXexX1cbxX1ccxX1cbxXbfxX1cbxX5xX4fxXf4xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXcexX196xX40xX6xX22xX10xXaxX3xX55xX2fxX0xX55xX6xX2fxX0xX55xXexX6cxX2fxX0xX55xXexXcdxX2fxX0xX55xXexX109xXcexX6cxX15xX2fxX0xX55xXexX6xX109xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx40ffxXcexX6cxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxd478xXdxad65xX23xX3xa114x4ea7xX23xX22xX3xXcxX1xb863x966exX23xX22xX3xX1exX3xXcx1c18xXdxX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xX51xXdbxX27xX3xX22xXdx1b4cxX3xX4xX1xXdx7fa1xX27xX3xX23xX6xX15xX3xX19bxX4dxX4fxX55xc475xX1a4xX3xX51x7089xX3xX4xba7bxX3xXexX1xX295xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX1c4xX2b7xX3xX1c4xXdx55ccxX4xX3xX51xXdxX2b7xX27xX3xX1xX2a3xX23xX1xX3xX22xXdxX32xX3xX1cxX35xX23xX22xX3xX6cxXdbxX27xX3xXexX1xX10xXcexX3xX4xX1xX27xX3xXd2xc2e4xX3xX2xXb8xX3xX23xX22xX2a3xX15xXf4xX3xXcxX1xX10xXcexX3xX51xX2c9x80b5xX3xX28fxXdxX291xX23xX3xX26cx57a2xX3x4826xX27xX15xXf0xXexX3xX51x8447xX23xX1xX3xX22xXdx4215xX3xX23xX22xX27xX15xX291xX23xX3xX40x5f45xX4xX3xXexXcdxX57xX4xX1xX3xX5x22c7xXbxX3xX31axX27x9a05xX3xX26cxX96xX30xX3xX1cxX35xX23xX22xX3xX6cxXdbxX27xX3xX23xX1xX29bxX3xX1xXdxX2daxX23xX3xX1xX2a3xX23xX1xX3xX1c4xX2a3xX3xX23xX22x7ee4xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX3xX7x4c29xX3xX6cx5573xX23xX22xX3xX31axX27xX340xX3xX26cxX96xX30xX3xX1cxX35xX23xX22xX3xX6cxXdbxX27xXf4xX0xX55xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26cxXcexX6cxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxc553xX6xX27xX3xXd2xX1xXdxX3xXexX1xb1b8xX4xX3xX1xXdxX2daxX23xX3xXexXcdxX57xX4xX1xX3xX5xX33bxXbxX3xX1c4xX2a3xX3xX23xX22xX362xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX3xX7xX36bxX3xX6cxX36exX23xX22xX3xX31axX27xX340xX3xX26cxX96xX30xX310xX3xX28fxXdxX291xX23xX3xX26cxX318xX3xX31axX27xX15xXf0xXexX3xX51xX321xX23xX1xX3xX51xXdxX2b7xX27xX3xX4xX1xc06fxX23xX1xX3xX22xXdxX3fxX40xX3xX22xXdxX32xX3xX4dxX4exX4fxX3xX51xX52xX23xX22xX55xX5xX57xXexX3xX51x8957xXdxX3xX1c4x5122xXdxX3xX40x50e6xXexX3xX1xX2a3xX23xX22xX3xX1cxX35xX23xX22xX3xX95xX96xX97xX98xX4dxX2dxX3xX22xXdxX3fxX40xX3xXbfxX4dxXb8xX3xX51xX52xX23xX22xX55xX5xX57xXexX3xX51xX424xXdxX3xX1c4xX428xXdxX3xX1cxX35xX23xX22xX3xXb7xXb8xX2dxX3xX22xXdxX3fxX40xX3xX2xXf4xX2xX2xX4dxX3xX51xX52xX23xX22xX55xX5xX57xXexX3xX51xX424xXdxX3xX1c4xX428xXdxX3xX6cxXdbxX27xX3xX6cxXdxX10xX7xX10xX5xX3xX4fxX310xX4fxXb8xX3b5xX2dxX3xX22xXdxX3fxX40xX3xX2xXf4xX2xX4dxX1cbxX3xX51xX52xX23xX22xX55xX5xX57xXexX3xX51xX424xXdxX3xX1c4xX428xXdxX3xX6cxXdbxX27xX3xX1xX45xX6xX3xX1c4xX2a3xX3xX22xXdxX3fxX40xX3xX1cbxX2c2xX4dxX3xX51xX52xX23xX22xX55xXd2xX22xX3xX51xX424xXdxX3xX1c4xX428xXdxX3xX6cxXdbxX27xX3xX40xX6xcb0axX27xXexX3xX2xX1cbxX4fxX294xX3b5xXcxX3xX1ccxX310xXb8xX3b5xXf4xX0xX55xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26cxXcexX6cxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX97xX1xX29bxX3xX1c4xX33bxX15xX310xX3xX7xX6xX27xX3xXd2xX1xXdxX3xX51xXdxX2b7xX27xX3xX4xX1xX409xX23xX1xX3xX22xXdxX3fxX40xX310xX3xX22xXdxX32xX3xX1cxX35xX23xX22xX3xX95xX96xX97xX3xX98xX4dxX3xXd2xX1xX295xX23xX22xX3xX4xX6xXcexX3xX1xX29cxX23xX3xX40xX331xX4xX3xX22xXdxX32xX3xX4dxX4fxXf4xX2xX4dxX4fxX3xX51xX52xX23xX22xX55xX5xX57xXexXf4xX3x6b49xX35xX23xX22xX3xXb7xXb8xX3xXd2xX1xX295xX23xX22xX3xX4xX6xXcexX3xX1xX29cxX23xX3xX40xX331xX4xX3xX22xXdxX32xX3xX2xX98xXf4xX4exX4dxXb8xX3xX51xX52xX23xX22xX55xX5xX57xXexXf4xX3xbd7axXdbxX27xX3xX6cxXdxX10xX7xX10xX5xX3xX4fxX310xX4fxXb8xX3b5xX3xXd2xX1xX295xX23xX22xX3xX4xX6xXcexX3xX1xX29cxX23xX3xX40xX331xX4xX3xX22xXdxX32xX3xX2xXbfxXf4xX4exX1cbxX2xX3xX51xX52xX23xX22xX55xX5xX57xXexXf4xX3xX30xXdxX32xX3xX109xX32xX23xX3xX6cxXdbxX27xX3xX1xX45xX6xX3xXd2xX1xX295xX23xX22xX3xX4xX6xXcexX3xX1xX29cxX23xX3xX2xX1ccxXf4xX2c2xXb8xX4fxX3xX51xX52xX23xX22xX55xX5xX57xXexXf4xX3xX5a1xXdbxX27xX3xX40xX6xX4d7xX27xXexX3xX2xX1cbxX4fxX294xX3b5xXcxX3xX1ccxX310xXb8xX3b5xX3xXd2xX1xX295xX23xX22xX3xX4xX6xXcexX3xX1xX29cxX23xX3xX40xX331xX4xX3xX22xXdxX32xX3xX2xX2xXf4xXbfxX1ccxXbfxX3xX51xX52xX23xX22xX55xXd2xX22xXf4xX0xX55xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26cxXcexX6cxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX2b2xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexXcdxX57xX4xX1xX3xX5xX33bxXbxX310xX3xX4xX1xXdxX3xX7xX36bxX3xX6cxX36exX23xX22xX3xX31axX27xX340xX3xX26cxX96xX30xX3xX1cxX35xX23xX22xX3xX6cxXdbxX27xX3xX51xX424xXdxX3xX1c4xX428xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX40xX42cxXexX3xX1xX2a3xX23xX22xX3xX1cxX35xX23xX22xX3xX6cxXdbxX27xX3xX32xXbxX3xX6cxX36exX23xX22xX3xXexX362xX3xX2xXb8xX1xX4fxX4fx6997xX3xX23xX22xX2a3xX15xX3xX4dxX4fxX55xX2c2xXf4xX3xXcxX1xX2b2xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX51xXdxX2b7xX27xX3xX4xX1xX409xX23xX1xX3xX22xXdxX32xX3xX109xX32xX23xX3xX4xX32xX4xX3xX40xX42cxXexX3xX1xX2a3xX23xX22xX3xX1cxX35xX23xX22xX3xX6cxXdbxX27xX3xX6cxXcexX3xXexX1xX29bxX29cxX23xX22xX3xX23xX1xdd30xX23xX3xX51xXdbxX27xX3xX40xX424xXdxX3xXd2xXdxX23xX1xX3xX6cxXcexX6xX23xX1xX3xX1cxX35xX23xX22xX3xX6cxXdbxX27xX3xX31axX27xX15xX3xX51xX321xX23xX1xX3xX23xX1xX29bxX23xX22xX3xXd2xX1xX295xX23xX22xX3xX40xX27xX318xX23xX3xX1xX29cxX23xX3xX2xXb8xX1xX4fxX4fxX6d5xX3xX23xX22xX2a3xX15xX3xX4dxX4fxX55xX2c2xX55xX4dxX4fxX2xXb8xXf4xX0xX55xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26cxXcexX6cxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xXcexX3xX26cxX318xX3xX294xX295xX23xX22xX3xXcxX1xX29bxX29cxX23xX22xX310xX3xX109x258exX23xX1xX3xX31axX27xX721xX23xX3xX22xXdxX32xX3xXexX1xX2a3xX23xX1xX3xXbxX1xa7e8xX40xX3xX1cxX35xX23xX22xX3xX6cxXdbxX27xX3xXexX1xXf0xX3xX22xXdxX428xXdxX3xXexXcdxXcexX23xX22xX3xX2xXb8xX3xX23xX22xX2a3xX15xX3xX19bxXd2x79d2xX3xXexX362xX3xXb8xX55xX2c2xX3xX51xXf0xX23xX3xX1xXf0xXexX3xX23xX22xX2a3xX15xX3xX2xX98xX55xX2c2xX1a4xX3xX5xX2a3xX3xX2c2xXbfxX310xX4fxX4exX4fxX3x4e01xX3b5xX5a1xX55xXexX1x5b6cxX23xX22xX3xX51xX424xXdxX3xX1c4xX428xXdxX3xX1cxX35xX23xX22xX3xX95xX96xX97xX98xX4dxX2dxX3xX4exX4exX310xXbfxXb8xX1cbxX3xX81cxX3b5xX5a1xX55xXexX1xX822xX23xX22xX3xX51xX424xXdxX3xX1c4xX428xXdxX3xX6cxXdbxX27xX3xX6cxXdxX10xX7xX10xX5xX3xX4fxX310xX4fxXb8xX3b5xX2dxX3xX4exX4exX310xX4exX1ccxX2xX3xX81cxX3b5xX5a1xX55xXexX1xX822xX23xX22xX3xX51xX424xXdxX3xX1c4xX428xXdxX3xX6cxXdbxX27xX3xX1xX45xX6xX3xX1c4xX2a3xX3xX1ccxX2xXb8xX310xXb8xXb8xX2c2xX3xX81cxX3b5xX5a1xX55xXex53b0xX23xX3xX51xX424xXdxX3xX1c4xX428xXdxX3xX6cxXdbxX27xX3xX40xX6xX4d7xX27xXexX3xX2xX1cbxX4fxX294xX3b5xXcxX3xX1ccxX310xXb8xX3b5xXf4xX55xXf4xX0xX55xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b5xXcexX27xXcdxX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xXcexX3xX97xX22xX27xX15xb931xX23xX3x368cxX27xX2fexX23xX1xX55x5f25xX96xX8e2xXf4xX8e2xX97xX0xX55xXbxX2f
namthanh