Sửa một số quy định về tiền lương
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
4bf5x5560xda5bxaeeex601bxadb0x11604x11657x67b8xX7xb86exf87cx10f6bx120c5xe988x64d9xX5x7acdxXax10881x1019axf05exX6xX3xab47x7489xXexX3xX7xd162xX3xf52ex5558xd5d2xX3xb5bcxf28fx88e6xX1xX3x12b44xe225xX3xXexXdxX28xX24xX3xX5xf896x12125xX24xa02fxX0xaef7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12bf9xX10xX6x7663xXaxX12x560dxX1xcf0axX24xX1xX3xXbxX1x5043xX3xX27xfae6xX6xX3xd7b0xX6xX24xX3xX1xa6cfxX24xX1xX3x86ebxX33xX1xX23xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX2xb7b6xX2xX35xX6cxa3a8xX2xac9dxX35xX61x6b2ax121adxX4axaa13xX3xX7xX14xX6xX3xX22x11939xXdx121f9xX3xX58xX7fxX3xX7xX1fxX24xX33xX3xX17xX18xXexX3xX7xX1cxX3xX22xXdxX28xX1fxX3xX4xX52xX6xX3xX61xX33xX1xX23xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX7xX1cxX3x8db5xae1bxX35xX6cxX70xX2xe43exX35xX61xX75xX76xX4axX78xX3xX24xX33xX5dxX20xX3xX2xXa8xX35x8d53xX35xX6cxX70xX2xXaexX3xX4xX52xX6xX3xX4axX1xX4cxX24xX1xX3xXbxX1xX52xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxd7aexXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX5dxX24xX1xX3xX17xX18xXexX3xX7xX1cxX3xX22xXdxX28xX1fxX3xX4xX52xX6xX3xf6daxX18xX3xX5xX1fxba3dxXexX3xX5xX6x11e7fxX3xX22xX18xX24xX33xX3xX27xX28xX3xXexXdxX28xX24xX3xX5xX30xX31xX24xX33x4c3cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX10xX24xXexX10x108acxXaxX12xX0xXdxX17xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4axX10xX24xXexX10xX131xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxd121xXdxX47xXexX1xc7f1xX3x12646xX6cxX70xXbxaddbx7617xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX155xX3xXa8xX70xXbexXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX35xX35xXdxX11cxX58xX6xX108xX1xX6xXexXdxX24xX1xX11cxX27xX24xX35xX24xX10xX150xX7xX35xX2xX72xXaex11458xX35xX2xX70xXbexX47xX157xX2xXbexX70xX72xXaexX70xXexX72xXbexX72xXa9xX5xXa8xX76xX7xX1fxX6xX76xX17xX108xXexX76xX7xX108xX76xX1exX1fxX20xX76xX47xXdxX24xX1xX11cxb7a5xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xXexX3xX7xX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX27xX28xX3xXexXdxX28xX24xX3xX5xX30xX31xX24xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX6xXbxXexXdxX108xX24xXaxX12xa1e1xX24xX1xX3xX17xXdxX24xX1xX3xX1x7f2cxX6xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX108xX47xX20xXaxX12xb3efxX28xX3xX24xX33xX1fxX20x664axX24xX3xXex602cxX4xX3xX15bx6eddxX20xX3xX47xdc59xX24xX33xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX17x57e5xX4xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX81xX3xX61xX33xX1xX23xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX24xX229xX1fxX3xX131xffeexX155xX3xd57axX108xX6xX24xX1xX3xX24xX33xX1xXdx5a30xXbxX3xX15bxX231xX20xX3xX47xX235xX24xX33xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX17xX23fxX4xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xX5xX5dxX17xX3xX4xX31xX3xX7xca87xX3xX22xb037xX3xXexX131xfdb8xX3xX5xX30xX31xX24xX33xX3xX4xX1xX108xX3xX24xX33xX30xc854xXdxX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xX1xX30xX28exX24xX33xX3xX5xX30xX31xX24xX33xX3xXexX1xX10xX108xX3xX7xX295xX24xX3xXbxX1x6f82xX17xX81xX3xX22xX295xX17xX3xX58xX295xX108xX3xX4x5ae6xX4xX3xX24xX33xX1fxX20xX229xX24xX3xXexX22dxX4xX155xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX108xX47xX20xXaxX12xX2xX11cxX3xX75xX23xX24xX1xX3xX17xX23fxX4xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xX22xX30x123a5xX4xX3xXexX1xX235xX4xX3xX1xXdxX268xX24xX3xX4xX1xX108xX3xXexX55xX24xX33xX3xX58xX30x5a6dxX4xX3xX4xb808xX24xX33xX3xX27xXdxX268xX4xX81xX3xXexX55xX24xX33xX3xX4xX32axX24xX33xX3xX22xX108x107d2xX24xX3xX27xX5dxX3xXexX108xX5dxX24xX3xX58xX18xX3xX1exX1fxX2d4xX3xXexX131xcbb9xX24xX1xX3xX7xX295xX24xX3xX15bxX1fxaf57xXexX3xX7xX295xX24xX3xXbxX1xX2c7xX17xX81xX3xX47xX23xX4xX1xX3xX27x5ad2xX3xXexX131xX229xX24xX3xX4xX31xX3xX7xX28exX3xXexX7fxX3xX4xX1xX23fxX4xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xbfc5xX1xX108xX6xX3xX1xX20bxX4xX81xX3xXexX7fxX3xX4xX1xX23fxX4xX3xX7xX295xX24xX3xX15bxX1fxX35exXexX3xX1xX30exXbxX3xX5x992bxX11cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX108xX47xX20xXaxX12xX6cxX11cxX3xfa25xX23fxX4xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xX22xX30xX30exX4xX3xX15bxX231xX20xX3xX47xX235xX24xX33xX3xXexX131xX229xX24xX3xX4xX31xX3xX7xX28exX3xX4xX35exXbxX3xX58xX103xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX4xX32axX24xX33xX3xX27xXdxX268xX4xX3xX1xX108x105c6xX4xX3xX4xX1xX23fxX4xX3xX47xX6xX24xX1xX81xX3xXbxX1x794exX3xX1xX30exXbxX3xX27xX326xXdxX3xX4xX35exXbxX3xX58xX103xX4xX81xX3xXexX131xX354xX24xX1xX3xX22xX18xX3xX22xX5dxX108xX3xXexX340xX108xX3xX4xX52xX6xX3xX24xX33xX30xX2a4xXdxX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX81xX3xX1exX1fxX20xX3xXexX131xX354xX24xX1xX3xX4xX32axX24xX33xX3xX24xX33xX1xX268xX81xX3xXexXdxX229xX1fxX3xX4xX1xX1fxX2c7xX24xX3xX38fxebdexX3xXexX1xX1fxX103xXexX3xX4xX52xX6xX3xX17xX2d4xX20xX3xX17x7651xX4xX3xXexX1xXdxXe2xXexX3xX58xX23xX3xX27xX5dxX3xX58xX295xX108xX3xX22xX295xX17xX3xX4xX2d4xX4xX3xXexXdxX229xX1fxX3xX4xX1xX1fxX2c7xX24xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX11cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX108xX47xX20xXaxX12xXaexX11cxX3xX3c9xX23fxX4xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xXbxX1xX295xXdxX3xX5xX5dxX3xX17xX23fxX4xX3xXexX131xX1fxX24xX33xX3xX58xX354xX24xX1xX3xXexXdxX229xX24xX3xXexXdxXe2xX24xX81xX3xX58xX295xX108xX3xX22xX295xX17xX3xX7xX1cxX3xX22xX32axX24xX33xX3xX24xX33xX30xX2a4xXdxX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xXexX1xX235xX4xX3xX1xXdxX268xX24xX3xX22xX30xX30exX4xX3xX17xX5dxX3xX38fxX1xX32axX24xX33xX3xXbxX1xX295xXdxX3xX38fxc5e1xX108xX3xX47xX5dxXdxX3xXexX1xX2a4xXdxX3xX33xXdxX6xX24xX3xX5xX5dxX17xX3xX27xXdxX268xX4xX3xXexXdxX229xX1fxX3xX4xX1xX1fxX2c7xX24xX3xX4xX52xX6xX3xX47xX108xX6xX24xX1xX3xX24xX33xX1xXdxX268xXbxX3xXexX1xX10xX108xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX4xX52xX6xX3xXbxX1xX2d4xXbxX3xX5xX1fxX103xXexX11cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX108xX47xX20xXaxX12xXa8xX11cxX3xX3c9xX23fxX4xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xX17xX326xXdxX3xXbxX1xX295xXdxX3xX22xX30xX30exX4xX3xX2d4xXbxX3xX47xX371xX24xX33xX3xXexX1xX14xX3xXexX131xX30xX326xX4xX3xX38fxX1xXdxX3xX58xX6xX24xX3xX1xX5dxX24xX1xX3xX4xX1xX4cxX24xX1xX3xXexX1xX23fxX4xX11cxX3xX25exX108xX6xX24xX1xX3xX24xX33xX1xXdxX268xXbxX3xXbxX1xX295xXdxX3xXexX1xX32axX24xX33xX3xX58xX2d4xX108xX3xX4xX1xX108xX3xX24xX33xX30xX2a4xXdxX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xX58xXdxXe2xXexX3xX4cxXexX3xX24xX1xX35exXexX3xX2xXbexX3xX24xX33xX5dxX20xX3xXexX131xX30xX326xX4xX3xX38fxX1xXdxX3xX2d4xXbxX3xX47xX371xX24xX33xX3xXexX1xX14xX11cxX3xXcxX1xX2a4xXdxX3xX33xXdxX6xX24xX3xX2d4xXbxX3xX47xX371xX24xX33xX3xXexX1xX14xX3xXexX417xX20xX3xXexX1xX10xX108xX3xXexX4cxX24xX1xX3xX4xX1xX35exXexX3xX4xX32axX24xX33xX3xX27xXdxX268xX4xX81xX3xX24xX1xX30xX24xX33xX3xXexX1cxXdxX3xX22xX6xX3xX38fxX1xX32axX24xX33xX3xX1exX1fxX2d4xX3xXaexX3xXexX1xX2d4xX24xX33xX3xX27xX5dxX3xXbxX1xX295xXdxX3xX22xX2d4xX24xX1xX3xX33xXdxX2d4xX3xX27xXdxX268xX4xX3xXexX1xX235xX4xX3xX1xXdxX268xX24xX3xX17xX23fxX4xX11cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX108xX47xX20xXaxX12xXcxX131xX30xX2a4xX24xX33xX3xX1xX30exXbxX3xXexX131xX108xX24xX33xX3xXexX1xX2a4xXdxX3xX33xXdxX6xX24xX3xX5xX5dxX17xX3xX27xXdxX268xX4xX3xXexXdxX229xX1fxX3xX4xX1xX1fxX2c7xX24xX81xX3xX17xX23fxX4xX3xXexX1xX235xX4xX3xXexXe2xX3xXexX1xX235xX4xX3xX1xXdxX268xX24xX3xXexX4cxX24xX1xX3xXexX1xX10xX108xX3xX7xX295xX24xX3xX5xX30xX30exX24xX33xX3xXexX1xX35exXbxX3xX1xX31xX24xX3xXbex72b7xX3xX1xX108xX407xX4xX3xX4xX6xX108xX3xX1xX31xX24xX3xX2xX70xX72fxX3xX7xX108xX3xX27xX326xXdxX3xX17xX23fxX4xX3xX22xX30xX30exX4xX3xX33xXdxX6xX108xX81xX3xX1xX108xX407xX4xX3xX17xX23fxX4xX3xXexX1xX235xX4xX3xXexXe2xX3xXexX1xX235xX4xX3xX1xXdxX268xX24xX3xXexX4cxX24xX1xX3xXexX1xX10xX108xX3xXexX1xX2a4xXdxX3xX33xXdxX6xX24xX3xX4xX6xX108xX3xX1xX31xX24xX3xXbexX72fxX3xX1xX108xX407xX4xX3xXexX1xX35exXbxX3xX1xX31xX24xX3xX2xX70xX72fxX3xX7xX108xX3xX27xX326xXdxX3xX17xX23fxX4xX3xX22xX30xX30exX4xX3xX33xXdxX6xX108xX3xXexX1xX354xX3xX47xX108xX6xX24xX1xX3xX24xX33xX1xXdxX268xXbxX3xXbxX1xX295xXdxX3xX22xXdxX28xX1fxX3xX4xX1x4f2bxX24xX1xX3xX5xX340xXdxX3xX17xX23fxX4xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX11cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX108xX47xX20xXaxX12xXbexX11cxX3xX3c9xX23fxX4xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xXbxX1xX295xXdxX3xX22xX30xX30exX4xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX38fx51a0xX3xX131xX5dxX3xX7xX108xX2d4xXexX81xX3xX22xX2d4xX24xX1xX3xX33xXdxX2d4xX3xX22xX291xX3xX7xX14xX6xX3xX22xX7fxXdxX81xX3xX58xX7fxX3xX7xX1fxX24xX33xX81xX3xX22xXdxX28xX1fxX3xX4xX1xX7d6xX24xX1xX3xX4xX1xX108xX3xXbxX1xX417xX3xX1xX30exXbxX11cxX3x1094bxX1xXdxX3xX15bxX231xX20xX3xX47xX235xX24xX33xX3xX1xX108xX407xX4xX3xX7xX14xX6xX3xX22xX7fxXdxX81xX3xX58xX7fxX3xX7xX1fxX24xX33xX81xX3xX22xXdxX28xX1fxX3xX4xX1xX7d6xX24xX1xX3xX17xX23fxX4xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX81xX3xX47xX108xX6xX24xX1xX3xX24xX33xX1xXdxX268xXbxX3xXbxX1xX295xXdxX3xXexX1xX6xX17xX3xX38fxX1xX295xX108xX3xX3afxX3xX38fxXdxXe2xX24xX3xX4xX52xX6xX3xXexX7fxX3xX4xX1xX23fxX4xX3xX22xX340xXdxX3xX47xXdxX268xX24xX3xXexX103xXbxX3xXexX1xX291xX3xX24xX33xX30xX2a4xXdxX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xXexX340xXdxX3xX47xX108xX6xX24xX1xX3xX24xX33xX1xXdxX268xXbxX3xX27xX5dxX3xX4xX32axX24xX33xX3xX58xX1cxX3xX4xX32axX24xX33xX3xX38fxX1xX6xXdxX3xXexX340xXdxX3xX24xX31xXdxX3xX5xX5dxX17xX3xX27xXdxX268xX4xX3xX4xX52xX6xX3xX24xX33xX30xX2a4xXdxX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xXexX131xX30xX326xX4xX3xX38fxX1xXdxX3xXexX1xX235xX4xX3xX1xXdxX268xX24xX81xX3xX22x1180cxX24xX33xX3xXexX1xX2a4xXdxX3xX33xX14xXdxX3xX4xX31xX3xX1exX1fxX6xX24xX3xX1exX1fxX295xX24xX3xX5xX3afxX3xX24xX1xX5dxX3xX24xX30xX326xX4xX3xX27xX28xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xX4xX35exXbxX3xX1xX1fxX20xX268xX24xX3xX24xX31xXdxX3xX22xX407xXexX3xX4xX31xX3xX7xX28exX3xX7xX295xX24xX3xX15bxX1fxX35exXexX3xX4xX52xX6xX3xX47xX108xX6xX24xX1xX3xX24xX33xX1xXdxX268xXbxX11cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX108xX47xX20xXaxX12xX61xX33xX1xX23xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX4xcc8dxX24xX33xX3xX58xX7fxX3xX7xX1fxX24xX33xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX27xX28xX3xXexX131xX2d4xX4xX1xX3xX24xX1xXdxX268xX17xX3xXexX7fxX3xX4xX1xX23fxX4xX3xXexX1xX235xX4xX3xX1xXdxX268xX24xX3xX27xXdxX268xX4xX3xX15bxX231xX20xX3xX47xX235xX24xX33xX3xXexX1xX6xX24xX33xX3xX5xX30xX31xX24xX33xX81xX3xX58xX295xX24xX33xX3xX5xX30xX31xX24xX33xX3xX27xX5dxX3xX22xX23xX24xX1xX3xX17xX23fxX4xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xXexX131xX108xX24xX33xX3xXexX131xX30xX2a4xX24xX33xX3xX1xX30exXbxX3xX47xX108xX6xX24xX1xX3xX24xX33xX1xXdxX268xXbxX3xX7xX14xX3xX47xX371xX24xX33xX3xX47xX30xX326xXdxX3xX2xX70xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX11cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX108xX47xX20xXaxX12xX61xX33xX1xX23xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX24xX229xX1fxX3xX131xX25bxX155xX3xX25exX108xX6xX24xX1xX3xX24xX33xX1xXdxX268xXbxX3xXexX7fxX3xX4xX1xX23fxX4xX3xX15bxX231xX20xX3xX47xX235xX24xX33xX3xX1xX108xX407xX4xX3xX131xX5dxX3xX7xX108xX2d4xXexX3xX7xX14xX6xX3xX22xX7fxXdxX3xX58xX7fxX3xX7xX1fxX24xX33xX3xXexX1xX6xX24xX33xX3xX5xX30xX31xX24xX33xX81xX3xX58xX295xX24xX33xX3xX5xX30xX31xX24xX33xX81xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX17xX23fxX4xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xX27xX5dxX3xX33xX14xXdxX3xX4xX31xX3xX1exX1fxX6xX24xX3xX1exX1fxX295xX24xX3xX5xX3afxX3xX24xX1xX5dxX3xX24xX30xX326xX4xX3xX27xX28xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xX4xX35exXbxX3xX1xX1fxX20xX268xX24xX3xX24xX31xXdxX3xX22xX407xXexX3xX4xX31xX3xX7xX28exX3xX7xX295xX24xX3xX15bxX1fxX35exXexX81xX3xX38fxXdxX24xX1xX3xX47xX108xX6xX24xX1xX3xX4xX52xX6xX3xX47xX108xX6xX24xX1xX3xX24xX33xX1xXdxX268xXbxX3xX22xX291xX3xXexX1xX10xX108xX3xX47xX25bxXdxX81xX3xX38fxXdxX291xX17xX3xXexX131xX6xX3xXexX1xX10xX108xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX1xX3xXexX340xXdxX3xX61xX33xX1xX23xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX24xX5dxX20xX11cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX108xX47xX20xXaxX12xX75xX1cxXdxX3xX27xX326xXdxX3xX47xX108xX6xX24xX1xX3xX24xX33xX1xXdxX268xXbxX3xX7xX14xX3xX47xX371xX24xX33xX3xX47xX30xX326xXdxX3xX2xX70xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xX22xX30xX30exX4xX3xX17xXdx52b6xX24xX3xXexX1xX52xX3xXexX371xX4xX3xX33xX14xXdxX3xXexX1xX6xX24xX33xX3xX5xX30xX31xX24xX33xX81xX3xX58xX295xX24xX33xX3xX5xX30xX31xX24xX33xX81xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX17xX23fxX4xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xX4xX1xX108xX3xX4xX31xX3xX1exX1fxX6xX24xX3xX1exX1fxX295xX24xX3xX5xX3afxX3xX24xX1xX5dxX3xX24xX30xX326xX4xX3xX27xX28xX3xX5xX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xX4xX35exXbxX3xX1xX1fxX20xX268xX24xX3xX24xX31xXdxX3xX22xX407xXexX3xX4xX31xX3xX7xX28exX3xX7xX295xX24xX3xX15bxX1fxX35exXexX81xX3xX38fxXdxX24xX1xX3xX47xX108xX6xX24xX1xX3xX4xX52xX6xX3xX47xX108xX6xX24xX1xX3xX24xX33xX1xXdxX268xXbxX11cxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX108xX47xX20xXaxX12xX61xX33xX1xX23xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX4xX481xX3xX1xXdxX268xX1fxX3xX5xX235xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX5dxX24xX1xX3xXexX55xX3xX24xX33xX5dxX20xX3xX2xX35xX2xX2xX35xX6cxX70xX2xX72xX11cxX0xX35xXbxX12xX0xX47xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX131xX10xX5xX6xXexX10xX47xXaxX12xX0xX7xXexX131xX108xX24xX33xX12xXcxXdxX24xX3xX5xXdxX229xX24xX3xX1exX1fxX6xX24xX155xX0xX35xX7xXexX131xX108xX24xX33xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX76xXexX1xX1fxX17xX58xX76xX6xX24xX47xX76xX7xX6xXbxX108xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxa790xX2d4xX4xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX5xX340xXdxX3xX4xX371xX3xXexX1xX291xX3xXexX55xX24xX33xX3xX24xX1xX481xX17xX3xX22xX1cxXdxX3xXexX30xX30exX24xX33xX3xX7x99d6xX3xXexd506xX24xX33xX3xXexX1fxX7fxXdxX3xX24xX33xX1xX7d6xX3xX1xX30xX1fxX3xXexX55xX3xX24xXd6bxX17xX3xX6cxX70xX6cxX2xXaxX3xX1xX131xX10xa51axX9xXaxX35xX4xX1xXdxX24xX1xX76xX7xX6xX4xX1xX76xX15bxX6xX76xX1xX108xXdxX35xX15bxX6xX4xX76xX47xXdxX24xX1xX76xX5xX6xXdxX76xX4xX1fxX76xXexX1xX10xX76xXexX1fxX24xX33xX76xX24xX1xX108xX17xX76xX47xX108xXdxX76xXexX1fxX108xX24xX33xX76xX7xX10xX76xXexX6xX24xX33xX76xXexX1fxX108xXdxX76xX24xX33xX1xXdxX76xX1xX1fxX1fxX76xXexX1fxX76xX24xX6xX17xX76xX6cxX70xX6cxX2xX35xX2xXbexXa9xX157xX157xX72xX11cxX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX33xX3xX7xX131xX4xX9xXaxX35xX17xX10xX47xXdxX6xX35xX2xX6cxX70xX35xX24xX10xX150xX7xX35xX2xX72xXaexXaexX35xX2xX70xX157xX47xXbexX2xX70xX2xX70xX6cxX191xXexXa9xX72xX6cxX157xX5xX191xX76xXexX6xX24xX33xX76xXexX1fxX108xXdxX76xX24xX33xX1xXdxX76xX1xX1fxX1fxX11cxX1baxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xXexX3xX7xX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX27xX28xX3xXexXdxX28xX24xX3xX5xX30xX31xX24xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX47xXdxX27xX12xX0xX7xXexX131xX108xX24xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd3fxX2d4xX4xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX5xX340xXdxX3xX4xX371xX3xXexX1xX291xX3xXexX55xX24xX33xX3xX24xX1xX481xX17xX3xX22xX1cxXdxX3xXexX30xX30exX24xX33xX3xX7xXd68xX3xXexXd6bxX24xX33xX3xXexX1fxX7fxXdxX3xX24xX33xX1xX7d6xX3xX1xX30xX1fxX3xXexX55xX3xX24xXd6bxX17xX3xX6cxX70xX6cxX2xXaxX3xX1xX131xX10xXd8dxX9xXaxX35xX4xX1xXdxX24xX1xX76xX7xX6xX4xX1xX76xX15bxX6xX76xX1xX108xXdxX35xX15bxX6xX4xX76xX47xXdxX24xX1xX76xX5xX6xXdxX76xX4xX1fxX76xXexX1xX10xX76xXexX1fxX24xX33xX76xX24xX1xX108xX17xX76xX47xX108xXdxX76xXexX1fxX108xX24xX33xX76xX7xX10xX76xXexX6xX24xX33xX76xXexX1fxX108xXdxX76xX24xX33xX1xXdxX76xX1xX1fxX1fxX76xXexX1fxX76xX24xX6xX17xX76xX6cxX70xX6cxX2xX35xX2xXbexXa9xX157xX157xX72xX11cxX1xXexX17xXaxX12xXd3fxX2d4xX4xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX5xX340xXdxX3xX4xX371xX3xXexX1xX291xX3xXexX55xX24xX33xX3xX24xX1xX481xX17xX3xX22xX1cxXdxX3xXexX30xX30exX24xX33xX3xX7xXd68xX3xXexXd6bxX24xX33xX3xXexX1fxX7fxXdxX3xX24xX33xX1xX7d6xX3xX1xX30xX1fxX3xXexX55xX3xX24xXd6bxX17xX3xX6cxX70xX6cxX2xX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX131xX108xX24xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xX75xX481xX3xX5xX5dxX3xX24xX18xXdxX3xX47xX1fxX24xX33xX3xX7xXd68xX3xX22xX30xX30exX4xX3xX4xX371xX3xXexX1xX291xX3xX1xX481xX6xX3xXexX340xXdxX3x1274cxX1fxX103xXexX3xXfcexX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX3xX7xX14xX6xX3xX22xX7fxXdxX3xX17xX5dxX3xXfexX18xX3xXfcexX6xX108xX3xX22xX18xX24xX33xX81xX3xXcxX1xX30xX31xX24xX33xX3xX58xXdxX24xX1xX3xX27xX5dxX3xXd3fx878exX3xX1xX18xXdxX3x10065xXfcexX75xXcxXfexXd3fxX44xecafxX3xX7xXd68xX3xX4xX1xX52xX3xXexX131xX354xX3xX7xX108xX340xX24xX3xXexX1xX295xX108xX11cxX0xX35xXbxX12xX0xX35xX47xXdxX27xX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfexX1004xXdxX3xX58xa30exX3xX38fxX1xX108xX295xX24xX3xX4xX1xXdxX3xX24xX33xX108xX5dxXdxX3xX5xX30xX31xX24xX33xX3xX4xX52xX6xX3xX4xX2d4xX24xX3xX58xX18xX3xX4xX32axX24xX33xX3xX4xX1xX23fxX4xXaxX3xX1xX131xX10xXd8dxX9xXaxX35xX4xX1xXdxX24xX1xX76xXexX131xXdxX35xX58xX6xXdxX76xX58xX108xX76xX38fxX1xX108xX6xX24xX76xX4xX1xXdxX76xX24xX33xX108xX6xXdxX76xX5xX1fxX108xX24xX33xX76xX4xX1fxX6xX76xX4xX6xX24xX76xX58xX108xX76xX4xX108xX24xX33xX76xX4xX1xX1fxX4xX35xX2xXbexXbexX70xXa9xX2xX11cxX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX33xX3xX7xX131xX4xX9xXaxX35xX17xX10xX47xXdxX6xX35xX2xX6cxX70xX35xX24xX10xX150xX7xX35xX2xX72xX6cxX2xX35xX191xX191xX47xXaexX70xXbexX2xX191xX6cxX70xXexXa8xX191xXaexX5xX70xX11cxX1baxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xXexX3xX7xX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX1xX3xX27xX28xX3xXexXdxX28xX24xX3xX5xX30xX31xX24xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX47xXdxX27xX12xX0xX7xXexX131xX108xX24xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfexX1004xXdxX3xX58xX104axX3xX38fxX1xX108xX295xX24xX3xX4xX1xXdxX3xX24xX33xX108xX5dxXdxX3xX5xX30xX31xX24xX33xX3xX4xX52xX6xX3xX4xX2d4xX24xX3xX58xX18xX3xX4xX32axX24xX33xX3xX4xX1xX23fxX4xXaxX3xX1xX131xX10xXd8dxX9xXaxX35xX4xX1xXdxX24xX1xX76xXexX131xXdxX35xX58xX6xXdxX76xX58xX108xX76xX38fxX1xX108xX6xX24xX76xX4xX1xXdxX76xX24xX33xX108xX6xXdxX76xX5xX1fxX108xX24xX33xX76xX4xX1fxX6xX76xX4xX6xX24xX76xX58xX108xX76xX4xX108xX24xX33xX76xX4xX1xX1fxX4xX35xX2xXbexXbexX70xXa9xX2xX11cxX1xXexX17xXaxX12xXfexX1004xXdxX3xX58xX104axX3xX38fxX1xX108xX295xX24xX3xX4xX1xXdxX3xX24xX33xX108xX5dxXdxX3xX5xX30xX31xX24xX33xX3xX4xX52xX6xX3xX4xX2d4xX24xX3xX58xX18xX3xX4xX32axX24xX33xX3xX4xX1xX23fxX4xX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX131xX108xX24xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xXfexX6xX24xX3xX1xX5dxX24xX1xX3xX24xX33xX1xX23xX3xX1exX1fxX20xXe2xXexX3xX6cxX191xX3xX76xX3xX1xX18xXdxX3xX24xX33xX1xX23xX3xX5xa76fxX24xX3xXexX1xX23fxX3xX191xX3xXfexX6xX24xX3xX4axX1xX35exXbxX3xX1xX5dxX24xX1xX3xXcxX131xX1fxX24xX33xX3xX30xX31xX24xX33xX3xX38fxX1xX481xX6xX3xX2xX6cxX3xX27xX28xX3xX4xX295xXdxX3xX4xX2d4xX4xX1xX3xX4xX1xX4cxX24xX1xX3xX7xX2d4xX4xX1xX3xXexXdxX28xX24xX3xX5xX30xX31xX24xX33xX11cxX11cxX11cxX0xX35xXbxX12xX0xX35xX47xXdxX27xX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX35xX1fxX5xX12xX0xX47xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX131xXaxX12xX0xX35xX47xXdxX27xX12xX0xX35xX47xXdxX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX108xX1fxX131xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX108xX3xX4axX1xXdxX24xX1xXbxX1xX1fxX11cxX27xX24xX0xX35xXbxX12