Cận cảnh Syria đổ nát sau đòn không kích của Mỹ và đồng minh
Chỉ trong thời gian rất ngắn, các tên lửa mà Mỹ và đồng minh bắn tới tấp vào lãnh thổ Syria đã biến một số mục tiêu quân sự ở đây thành đống đổ nát.
e995xf7e7x139cax19d43x13321x180ddx1a7d8x1357bx1971exfb99x16a90x17aecx180f4x1024fx118bax16d43xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax12b0ex1ab24x1a329xXexX0x1a9bcxXaxX17xX18xX19xXexX0x19b8dx1b542xX19x1a282xXexX0xXax15b43xX9x13d96xXdxX18x11508xX2fx135b3x1670cx126b8xX5x18437xXbxXdxX17xX32xXexX4x10290x1be7fxX9xX2cx1bbb3xX3dxXaxX9x1a51cxX26x1773cxX35xX18xX9x12642x10562xX9xX3dx188a7xXbxX9xX2fxX18x16a96xX9xX4ax18de8xX3dxX9x18e6bxXax12e70xX3dx18853xX9xX59x136bdxX2cxXaxX9xX2cx189c8xX18xX9x15a00x179cexX9xf712xfbe1xX9xX4ax145e6xX3dxX5dxX9xXcxX35xX3dxXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x155e7xX17xX18xX19xX32xXexX4xXax1a038xX9xXbxX46xX24xX3dxX5dxX9xXbxXaxfb15xX35xX9xX5dxX35xX18xX3dxX9xX46x13379xXbxX9xX3dxX5dx17e3dxX3dx1607exX9xX2cxX4exX2cxX9xXbx18d2exX3dxX9xXdx12bf2xX18xX9xXcxX6cxX9xX68xX69xX9xX6bxX6cxX9xX4axX6fxX3dxX5dxX9xXcxX35xX3dxXaxX9xX23xXa7xX3dxX9xXbx130ebxX35xX9xXbxXa2xX33xX9xX6bxX6cxX24xX9xXdx15052xX3dxXaxX9xXbxXaxX4bxX9xX44xX26xX46xX35xX18xX9xX4axXdbxX9xX23xX35x13e66xX3dxX9xXcx1376bxXbxX9xX2fx16920xX9xXcx1353cxX2cxX9xXbxX35xXb0xX53xX9x127efxX53x1bcf9xX3dxX9xX2fx19181xX9x16fffxX9xX4axX103xX26xX9xXbxXaxX6cxX3dxXaxX9xX4axXf6xX3dxX5dxX9xX4axX4bxX9xX3dxX4exXbx17807xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x120c8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5dxX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x1ae1fxX1cxX1cxX35xX120xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX120xX6bxX3dxX1cxX3dxX17x197efxX2fxX1cxX2axf8dcxX2axfcdexX1cx1a43exX160xX19x14148xX2axX163xX163x1672fxX2ax18817xXbxX2ax106e6xX169xX163xXdxX163xX120x18e23xX33xX5dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX2fxX26xX46xX35xX18xX9xX19xX24xX9xX3dxX18xXbxX9xX2fxX18xX53xX9xX19xX24xX3dxX9xX59xXaxX24xX3dxX5dxX9xX59xX35xX2cxXaxX9xX2cxX53xX18xX9xXcxX26xX9xX6bxX18xX9xX19xX24xX3dxX5dxX9xXcxX35xX3dxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fx18865xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x15644xXbxX1c4xX18xXdxX35xX5dxX3dxX144xX9xX172xX53xX2fxXbxX35x13dd3xX26x1001bxX32xXexX87x10557xX3dxXaxX9xX40xX3dxXaxX9xXcxXf2xXbxX9xX2cx17637xX9xX2fxX109xX9xXbx125fcxX35xX9xX44xX26xX46xX35xX18xX9xX23x16410xX9xXbxX6cxX3dxX9xX33xXaxX4exX9xX2fxX18xX53xX9xX4ax19b08xXbxX9xX59xXaxX5bxX3dxX5dxX9xX59xX60xX2cxXaxX9xX19xX24xX9xX68xX69xX9xX6bxX6cxX9xX4axX6fxX3dxX5dxX9xXcxX35xX3dxXaxX9x12e3fx17e10xX3dxXaxXa9xX9xX7xXaxX4exX33x141c1xX9xXbxX35xXeexX3dxX9xXaxX6cxX3dxXaxX9xX6bxX6cxX24xX9xXbxXf6xX35xX9xX2ax15c9cxX1cx14cabxX9xX251xX5dxX35xX99xX9xX68xX69xX25bxX120xX9x1145dxX3dxXaxX144xX9x14255xX17xX53xXbxX17xX46xX2fxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5dxX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX144xX1cxX1cxX35xX120xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX120xX6bxX3dxX1cxX3dxX17xX158xX2fxX1cxX2axX15cxX2axX15exX1cxX160xX160xX19xX163xX2axX163xX163xX167xX2axX169xXbxX16cxX163xX2axX169xXdxX2axX120xX172xX33xX5dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX2fxX26xX46xX35xX18xX9xX19xX24xX9xX3dxX18xXbxX9xX2fxX18xX53xX9xX19xX24xX3dxX9xX59xXaxX24xX3dxX5dxX9xX59xX35xX2cxXaxX9xX2cxX53xX18xX9xXcxX26xX9xX6bxX18xX9xX19xX24xX3dxX5dxX9xXcxX35xX3dxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1c4xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1efxXbxX1c4xX18xXdxX35xX5dxX3dxX144xX9xX172xX53xX2fxXbxX35xX1fexX26xX200xX32xXexX68xXf2xXbxX9xXdxX60xX3dxXaxX9xX2cx13f0exX53xX9xXax166ebxX18xX9xX44xX26xX46xX35xX18xX9xX109xX9xX23xXb0xX3dxX9xXbxX46xX24xX3dxX5dxX9xX5xX46xX53xX3dxX5dxX9xXbxX103xXcxX9x17200xX5dxXaxX35xXb0xX3dxX9xX2cxX377xX53xX9x180aexXaxX24xX18xX9xXax16e2dxX2cxX9xX109xX9xX2xX18xXcxX18xX2fxX2cxX53xX2fxXa9xX9xX44xX26xX46xX35xX18xXa9xX9xX4axXdbxX9xXbxX46xX109xX9xXbxXaxX6cxX3dxXaxX9xX4axXf6xX3dxX5dxX9xX4axX4bxX9xX3dxX4exXbxX9xX2fxX18xX53xX9xX2cxX53xXf2xX2cxX9xXbxXa2xX3dxX9xX2cxX5bxX3dxX5dxX9xX3dx19a44xX35xX9xXbxX46xXb0xX3dxX120xX9xX27exX3dxXaxX144xX9xX283xX17xX53xXbxX17xX46xX2fxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5dxX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX144xX1cxX1cxX35xX120xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX120xX6bxX3dxX1cxX3dxX17xX158xX2fxX1cxX2axX15cxX2axX15exX1cxX160xX160xX19xX163xX2axX163xX163xX167xX2axX169xXbxX272xX16cxX272xX15exXdxX16cxX120xX172xX33xX5dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX2fxX26xX46xX35xX18xX9xX19xX24xX9xX3dxX18xXbxX9xX2fxX18xX53xX9xX19xX24xX3dxX9xX59xXaxX24xX3dxX5dxX9xX59xX35xX2cxXaxX9xX2cxX53xX18xX9xXcxX26xX9xX6bxX18xX9xX19xX24xX3dxX5dxX9xXcxX35xX3dxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1c4xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX68xXf2xXbxX9xX101xX53xX40xX9xXbxXb0xX3dxX9xXdxXb4xX18xX9xXdxX24xX18xX9xX101xX53xX18xX9xX23xff72xX53xX9xXbxX46xX99xX35xX9xXbxXaxX65xX9xX4axX5bxX9xX2xX18xXcxX18xX2fxX2cxX53xX2fxX9xX2cxX65xX18xX9xX44xX26xX46xX35xX18xX9xX6bxX6cxX24xX9xX3dxX5dxX6cxX26xX9xX2axX272xX1cxX272xX9xX251xX5dxX35xX99xX9xX44xX26xX46xX35xX18xX25bxX120xX9xX27exX3dxXaxX144xX9xX44xX252xX39axX252xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5dxX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX144xX1cxX1cxX35xX120xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX120xX6bxX3dxX1cxX3dxX17xX158xX2fxX1cxX2axX15cxX2axX15exX1cxX160xX160xX19xX163xX2axX163xX163xX167xX2axX169xXbxX270xX15cxX15exX169xXdxX270xX120xX172xX33xX5dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX2fxX26xX46xX35xX18xX9xX19xX24xX9xX3dxX18xXbxX9xX2fxX18xX53xX9xX19xX24xX3dxX9xX59xXaxX24xX3dxX5dxX9xX59xX35xX2cxXaxX9xX2cxX53xX18xX9xXcxX26xX9xX6bxX18xX9xX19xX24xX3dxX5dxX9xXcxX35xX3dxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1c4xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1efxXbxX1c4xX18xXdxX35xX5dxX3dxX144xX9xX172xX53xX2fxXbxX35xX1fexX26xX200xX32xXexX68xXf2xXbxX9xX2fx14701xX9xX101xX53xX18xX3dxX9xX101xX53xX103xX3dxX9xX4axXf2xX35xX9xX44xX26xX46xX35xX18xX9xX4axX18xX3dxX5dxX9xX5dxXaxX35xX9xXaxX204xX3dxXaxX9xX2cxX40xX3dxXaxX9xXbx1982cxX230xX3dxX5dxX9xX4axX4bxX9xX3dxX4exXbxX9xX23xXb0xX3dxX9xXbxX46xX24xX3dxX5dxX9xX5xX46xX53xX3dxX5dxX9xXbxX103xXcxX9xX39axX5dxXaxX35xXb0xX3dxX9xX2cxX377xX53xX9xX3a5xXaxX24xX18xX9xXaxX3abxX2cxX9xX109xX9xX2xX18xXcxX18xX2fxX2cxX53xX2fxX120xX9xX27exX3dxXaxX144xX9xX283xX17xX53xXbxX17xX46xX2fxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5dxX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX144xX1cxX1cxX35xX120xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX120xX6bxX3dxX1cxX3dxX17xX158xX2fxX1cxX2axX15cxX2axX15exX1cxX160xX160xX19xX163xX2axX163xX163xX167xX2axX169xXbxX15cxX2axX169xX15cxXdxX272xX120xX172xX33xX5dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX2fxX26xX46xX35xX18xX9xX19xX24xX9xX3dxX18xXbxX9xX2fxX18xX53xX9xX19xX24xX3dxX9xX59xXaxX24xX3dxX5dxX9xX59xX35xX2cxXaxX9xX2cxX53xX18xX9xXcxX26xX9xX6bxX18xX9xX19xX24xX3dxX5dxX9xXcxX35xX3dxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1c4xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1efxXbxX1c4xX18xXdxX35xX5dxX3dxX144xX9xX172xX53xX2fxXbxX35xX1fexX26xX200xX32xXexX7xXaxX60xX18xX9xX44xX26xX46xX35xX18xX9xX46xXa2xXbxX9xXcxX18xX26xX9xX4axXdbxX9xX59xX221xX33xX9xXbxXaxX99xX35xX9xX2fxX211xX9xXbxX4exX3dxX9xXdxX107xX2cxX9xXdxX639xX230xX3dxX5dxX9xX3dxXb0xX3dxX9xXbxXaxX35x13595xXbxX9xXaxX217xX35xX9xX6bx15f6axX9xX3dxX5dxX639xX99xX35xX9xX59xXaxX5bxX3dxX5dxX9xX2cxX3edxX120xX9xX7xXaxX60xX18xX9xX68xX69xX9xX2cxXaxX24xX9xX46x16ea4xX3dxX5dxX9xXcxXf9xX2cxX9xXbxX35xXb0xX53xX9xXaxX3abxX9xXbxXa2xX3dxX9xX2cxX5bxX3dxX5dxX9xXdxX6cxX9xX2cxX4exX2cxX9xX2cxX211xX9xX2fxX109xX9xX3dxX5dxXaxX35xXb0xX3dxX9xX2cxX377xX53xX9xX6bxX6cxX9xX2fxX40xX3dxX9xX1efxX53xXa2xXbxX9xX6bx114e0xX9xX59xXaxX60xX9xXaxX3edxX18xX9xXaxX3abxX2cxX120xX9xX27exX3dxXaxX144xX9xX283xX17xX53xXbxX17xX46xX2fxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5dxX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX144xX1cxX1cxX35xX120xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX120xX6bxX3dxX1cxX3dxX17xX158xX2fxX1cxX2axX15cxX2axX15exX1cxX160xX160xX19xX163xX2axX163xX163xX167xX2axX169xXbxX272xX270xX15exX160xXdxX15exX120xX172xX33xX5dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX2fxX26xX46xX35xX18xX9xX19xX24xX9xX3dxX18xXbxX9xX2fxX18xX53xX9xX19xX24xX3dxX9xX59xXaxX24xX3dxX5dxX9xX59xX35xX2cxXaxX9xX2cxX53xX18xX9xXcxX26xX9xX6bxX18xX9xX19xX24xX3dxX5dxX9xXcxX35xX3dxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1c4xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1efxXbxX1c4xX18xXdxX35xX5dxX3dxX144xX9xX172xX53xX2fxXbxX35xX1fexX26xX200xX32xXexX87xX204xX3dxXaxX9xX40xX3dxXaxX9xX6bxX79fxX9xXbxX35xX3dxXaxX9xX6bxX7a7xX9xXbxXaxX35xX79fxXbxX9xXaxX217xX35xX9xXbxX217xX35xX9xXcxXf2xXbxX9xX2cxX211xX9xX2fxX109xX9xX101xX53xX103xX3dxX9xX2fxX107xX9xX2cxX65xX18xX9xX44xX26xX46xX35xX18xX9xX109xX9xX87xX24xXcxX2fxX120xX9xX68xX69xX9xX4axX639xX18xX9xX46xX18xX9xXdx14194xX9xX19xX24xX9xXbxXa2xX3dxX9xX2cxX5bxX3dxX5dxX9xXdxX6cxX9xX4ax1599bxX9xX3dxX5dx162f6xX3dxX9xX3dxX5dx15eadxX18xX9xX3dxX969xX3dxX5dxX9xXdxX107xX2cxX9xX6bxX804xX9xX59xXaxX60xX9xXaxX3edxX18xX9xXaxX3abxX2cxX9xX2cxX65xX18xX9xX44xX26xX46xX35xX18xX120xX9xX27exX3dxXaxX144xX9xX2xX35xX5dxX35xXbxX18xXdxX9xf053xXdxX24xX23xX17xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5dxX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX144xX1cxX1cxX35xX120xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX120xX6bxX3dxX1cxX3dxX17xX158xX2fxX1cxX2axX15cxX2axX15exX1cxX160xX160xX19xX163xX2axX163xX163xX167xX2axX169xXbxX270xX2axX2axX270xXdxX169xX120xX172xX33xX5dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX2fxX26xX46xX35xX18xX9xX19xX24xX9xX3dxX18xXbxX9xX2fxX18xX53xX9xX19xX24xX3dxX9xX59xXaxX24xX3dxX5dxX9xX59xX35xX2cxXaxX9xX2cxX53xX18xX9xXcxX26xX9xX6bxX18xX9xX19xX24xX3dxX5dxX9xXcxX35xX3dxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1c4xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1efxXbxX1c4xX18xXdxX35xX5dxX3dxX144xX9xX172xX53xX2fxXbxX35xX1fexX26xX200xX32xXexX4xX211xX9xX2fxX109xX9xXbxXaxX377xX9xX16cxX9xXbxX217xX35xX9xX87xX24xXcxX2fxX9xX23xX221xX9xXbxX6cxX3dxX9xX33xXaxX4exX9xX23xX109xX35xX9xXbxXb0xX3dxX9xXdxXb4xX18xX9xXdxX35xXb0xX3dxX9xX101xX53xX103xX3dxX9xX19xX24xX9xX68xX69xX9xX19x19a00xX3dxX9xX4axX4e1xX53xX120xX9xX87xX6cxX3dxXaxX9xX4axXf2xX3dxX5dxX9xX2cxX65xX18xX9xX68xX69xX9xX6bxX6cxX9xX4axX6fxX3dxX5dxX9xXcxX204xX3dxXaxX9xXdxX6cxX9xX4axX965xX9xX4axX4exX33xX9xXbxX46xX40xX9xX3dxX5dxXaxX35xX9xX4exX3dxX9xXbxXa2xX3dxX9xX2cxX5bxX3dxX5dxX9xXaxX3edxX18xX9xXaxX3abxX2cxX9xX109xX9x163f9xX5bxX3dxX5dxX9xX9a1xXaxX24xX53xXbxX18xX9xX6bxX6cxX24xX9xX4axX4e1xX53xX9xXbxXaxX4exX3dxX5dxX9xX272xX120xX9xX27exX3dxXaxX144xX9xX2xX35xX5dxX35xXbxX18xXdxX9xX9a1xXdxX24xX23xX17xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5dxX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX144xX1cxX1cxX35xX120xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX120xX6bxX3dxX1cxX3dxX17xX158xX2fxX1cxX2axX15cxX2axX15exX1cxX160xX160xX19xX163xX2axX163xX163xX167xX2axX169xXbxX167xX15cxX16cxX2axXdxX160xX120xX172xX33xX5dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX2fxX26xX46xX35xX18xX9xX19xX24xX9xX3dxX18xXbxX9xX2fxX18xX53xX9xX19xX24xX3dxX9xX59xXaxX24xX3dxX5dxX9xX59xX35xX2cxXaxX9xX2cxX53xX18xX9xXcxX26xX9xX6bxX18xX9xX19xX24xX3dxX5dxX9xXcxX35xX3dxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1c4xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1efxXbxX1c4xX18xXdxX35xX5dxX3dxX144xX9xX172xX53xX2fxXbxX35xX1fexX26xX200xX32xXexX4xX40xX3dxXaxX9xXbxX639xX230xX3dxX5dxX9xX5xX46xX53xX3dxX5dxX9xXbxX103xXcxX9xX39axX5dxXaxX35xXb0xX3dxX9xX2cxX377xX53xX9xX130xX18x1aad3xX46xX18xXaxX9xX2cxXaxX8fxX9xX2cxX56xX3dxX9xXdxX6cxX9xX4axXf6xX3dxX5dxX9xX4axX4bxX9xX3dxX4exXbxX9xX109xX9xX3dxX5dxX24xX217xX35xX9xX5bxX9xX2xX18xXcxX18xX2fxX2cxX53xX2fxXa9xX9xX2cxX804xX3dxX5dxX9xX2cxXaxXf9xX33xX9xXbxX96exX9xX6bxX79fxX9xXbxX35xX3dxXaxX120xX9xX27exX3dxXaxX144xX9xX7xXdxX18xX3dxX17xXbxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX130xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5dxX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX144xX1cxX1cxX35xX120xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX120xX6bxX3dxX1cxX3dxX17xX158xX2fxX1cxX2axX15cxX2axX15exX1cxX160xX160xX19xX163xX2axX163xX163xX167xX2axX169xXbxX167xX160xX167xX272xXdxX15cxX120xX172xX33xX5dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX2fxX26xX46xX35xX18xX9xX19xX24xX9xX3dxX18xXbxX9xX2fxX18xX53xX9xX19xX24xX3dxX9xX59xXaxX24xX3dxX5dxX9xX59xX35xX2cxXaxX9xX2cxX53xX18xX9xXcxX26xX9xX6bxX18xX9xX19xX24xX3dxX5dxX9xXcxX35xX3dxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1c4xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1efxXbxX1c4xX18xXdxX35xX5dxX3dxX144xX9xX172xX53xX2fxXbxX35xX1fexX26xX200xX32xXexX7xXaxX60xX18xX9xX68xX69xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXeexXbxX9xXaxX3abxX9xX4axXdbxX9xX33xXaxX3edxX3dxX5dxX9xX2axX163xX15exX9xXbxXb0xX3dxX9xXdxXb4xX18xX9xX6bxX6cxX24xX9xX270xX9xXcxXf9xX2cxX9xXbxX35xXb0xX53xX9xX44xX26xX46xX35xX18xX9xX6bxX6cxX9xX2fxXf6xX9xXbxXb0xX3dxX9xXdxXb4xX18xX9xX3dxX6cxX26xX9xX4axX7a7xX53xX9xXbxXcfxX35xX9xX4axX60xX2cxXaxX120xX9xX7xXaxX60xX18xX9xX44xX26xX46xX35xX18xX9xX6bxX6cxX9xX39axX5dxX18xX9xXbxXaxX204xX9xXdxX217xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX46xX7c6xX3dxX5dxX9xXdxX107xX2cxX9xXdxX639xX230xX3dxX5dxX9xX33xXaxX56xX3dxX5dxX9xX59xXaxX5bxX3dxX5dxX9xX44xX26xX46xX35xX18xX9xX4axXdbxX9xX23xXa7xX3dxX9xX2cxXax130afxX3dxX9xX4axX639xX230xX2cxX9xX160xX2axX9xXbxXb0xX3dxX9xXdxXb4xX18xX9xXbxX46xX24xX3dxX5dxX9xX2fxXf6xX9xX4axX3edxX120xX9xX27exX3dxXaxX144xX9xX283xX17xX53xXbxX17xX46xX2fxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX44xX24xX53xX46xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x13eeexX3xXe6cxX120xXe6cxX39axX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe