Cô Tổng phụ trách đội “mang nắng ấm” đến với học sinh nghèo
(Baohatinh.vn) - Trước việc một số học sinh khó khăn phải đến trường trong cái lạnh co ro, Liên đội Trường tiểu học thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã thành lập một tủ đồ miễn phí nhằm giúp các em đến trường được ấm áp hơn.
cfe2x10e5cx15b8ex12d83xd435x11368x15fc5x1107bxd83ax1469dxfa2cx10b85x11096x166e5x1118fxdc2cxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxec63x12fa2xd84exXexX0x164a5xXaxX17xX18xX19xXexX0xf96dx11d9exX19x140cbxXexX0xXax12c6fxX9x14bc0xXdxX18x12aafxX2fx13a89x11a4exe365xX5x10681xXbxXdxX17xX32xXexX4x12429xX9xX5x128f1xd959x163dcxX9xX33xXax1633bxX9xXbx133b7x12e20xX2cxXaxX9x11133xe5b2xX35xX9xd3e2xXcxX18xX40xX41xX9xX40xd477xX40xX41xX9x108a1xXcxe7f7xX9xX4dx13aedxX40xX9xf27ax14b19xX35xX9xXax14606xX2cxX9xX2fxX35xX40xXaxX9xX40xX41xXax101fbxX24xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x13b95xX17xX18xX19xX32xXexX5xX48xf3b4xX65xX2cxX9xX64xX35x10fcaxX2cxX9xXcxX4exXbxX9xX2fx16a2exX9xXaxX69xX2cxX9xX2fxX35xX40xXaxX9xd754xXax12327xX9xXa7xXax14559xX40xX9xX33xXaxe47bxX35xX9xX4dxX61xX40xX9xXbxX48xX8ex13f0fxX40xX41xX9xXbxX48xX24xX40xX41xX9xX2cxX49xX35xX9xXdxd86dxX40xXaxX9xX2cxX24xX9xX48xX24xf432xX9xef4dxX35x16661xX40xX9xX4dxX4exX35xX9xX5xX48xX8exXbcxX40xX41xX9xXbxX35xe198x127aexX9xXaxX69xX2cxX9xXbxXaxdc9bxX9xXbxX48xX5cxX40xX9xX5x1473axX26xX9x1076cx16516xX40xX9x11650xX86xX8exXfdxX40xX41xX9xXfcxXfdxX40xXd4xX9xX86x11405xX9xX5x10a44xX40xXax12d68xX9xX4dx11b0fxX9xXbxXaxX10dxX40xXaxX9xXdx13cddxX33xX9xXcxX4exXbxX9xXbx15933xX9xX4dx14c12xX9xXcxX35xdc95xX40xX9xX33xXaxd8d7xX9xX40xXaxf89dxXcxX9xX41xX35x1131exX33xX9xX2cxX49xX2cxX9xX17xXcxX9xX4dxX61xX40xX9xXbxX48xX8exXbcxX40xX41xX9xX4dxX8exe6bdxX2cxX9xX5cxXcxX9xX49xX33xX9xXaxXfdxX40x12060xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xd428xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX41xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x11ca5xX35xX19xXbxXaxf23exda22xd719xX188xX33x160eax14491xXaxX17xX35xX41xXaxXbxX186x1377dxX188xX188xX33xX18bxX32xX9xX2fxX48xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX186xX1cxX1cxX35xX15fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX15fxX64xX40xX1cxX40xX17xX181xX2fxX1cxX2axf942x13279x166aaxX1cxX1bcxX1bcxX19xX194xX1bexX1bexX1bexX194xX1bdxX2axXbx1519bxX1bcxX1bcxX1bdxXdxX188xX15fx11d99xX33xX41xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX9xXbxX24xX40xX41xX9xX33xXaxXe9xX9xXbxX48xX18xX2cxXaxX9xX19xX24xX35xX9xXcxX18xX40xX41xX9xX40xX18xX40xX41xX9xX18xXcxX9xX19xX17xX40xX9xX64xX24xX35xX9xXaxX24xX2cxX9xX2fxX35xX40xXaxX9xX40xX41xXaxX17xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX18bxXbx15a99xX18xXdxX35xX41xX40xX186xX9xX1d2xXe9xX2fxXbxX35x144bcxX26xX18cxX32xXexX5x112f1xX9xX64xX35xX94xX2cxX9xXdxX10dxXcxX9x10412xX9xX40xX41xXaxX110xX18xXd4xX9xXbxXaxX35xX61xXbxX9xXbxXax13a1exX2cxX9xXbxX127xX9xX4dxX12axX9xXcxX35xX12exX40xX9xX33xXaxX133xX9xX4dxX116xX9xX4dxX8exX153xX2cxX9xXcxX69xX35xX9xX40xX41xX8exXbcxX35xX9xXbxX133xX2cxXaxX9xX2cxX26bxX2cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX41xX35xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16fxX24xX19xX26xX32xXex169c9xX41xX8exXbcxX35xX9xXa7xXax15123xX35xX9xX18bxX8exX65xX40xX41xX9xXdxX10dxXcxX9xXbxX127xX9xX4dxX12axX9xXbxd4d2xX40xXaxX9xX40xX41xXe9xX26xX94xX40xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX69xX2cxX9xX2fxX35xX40xXaxX9xXdxX10dxX9xX2cxX3cxX9xX41xX35xX49xX24xX9x1228ax165dfxX9xX5xXaxXf1xX9xX86xX8exXfdxX40xX41xX9xf447xX40xXaxXd4xX9xX5xX3fxX40xX41xX9xX33xXaxX45xX9xXbxX48xX49xX2cxXaxX9xX4dxX4exX35xX15fxX9xX5xXaxX5cxX26xX9xX4dxX8exX153xX2cxX9xX64xX35xX94xX2cxX9xXdxX10dxXcxX9xX25axX9xX40xX41xXaxX110xX18xXd4xX9xXbxXaxX35xX61xXbxX9xXbxXaxX26bxX2cxX9xX2cxX127xX18xX9xX2cxX3cxX9xX64xX10dxX9xXbxX48x10306xX9xX5xX48xX8exXbcxX40xX41xX9xX5xX86xX9xXbxXaxXf1xX9xXbxX48xX5cxX40xX9xX5xXf9xX26xX9xXfcxXfdxX40xXd4xX9xX40xXaxX35x115caxXe9xX9xX2fxXaxX24xX33xX9xX23xX49xX40xX9x149ccxXe9x13dd8xX40xX9xX49xX24xX9xXbxX48xXd8xX40xX9xX4dxXf1xX18xX9xX23xX10dxX40xX9xX2cx14a54xX40xX41xX9xX2cxX49xX2cxX9xX23xX11fxX2cxX9xX33xXaxX45xX9xXaxXe9xX26xX40xXaxXd4xX9xX2cxX49xX2cxX9xX17xXcxX9xXaxX69xX2cxX9xX2fxX35xX40xXaxf40cxX9xX4dxX116xX9xX127xX40xX41xX9xXaxX4exX9xX48xX5cxXbxX9xX40xXaxX35xX94xXbxX9xXbxX2d1xX40xXaxX15fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16fxX24xX19xX26xX32xXexX4xXax10cc9xX9xX2fxX18xXe9xX9xXcxX4exXbxX9xXbxXe9xX37cxX40xX9xX48xX18xX9xXcxX58xXbxXd4xX9xXbxX127xX9xX4dxX12axX9xX19xX390xX40xX41xX9xXcxX35xX12exX40xX9xX33xXaxX133xX9xX4dxX116xX9xX2cxXa9xX9xX4dxX37cxX26xX9xX4dxX127xX9xX64xX11fxXbxX9xX19xX45xX40xX41xX9xX40xXaxX8exX186xX9xX49xX24xX9xX37axXe9xX37cxX40xXd4xX9xX2cxXaxXadxX40xX9xX5cxXcxX9xX2cxX390xX40xX41xX9xX2cxX49xX2cxX9xX4dxX12axX9xX19xX390xX40xX41xX9xXaxX69xX2cxX9xXbxX11fxX33xX9xXa7xXaxX49xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX69xX2cxX9xX2fxX35xX40xXaxX15fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16fxX24xX19xX26xX32xXex12b4cxXe8xX9xXbxX127xX9xX4dxX12axX9xX19xX390xX40xX41xX9xXbxX2d1xX40xXaxX9xX40xX41xXe9xX26xX94xX40xX9xX33xXaxX49xXbxX9xXaxXe9xX26xX9xX4dxX8exX153xX2cxX9xXaxX35xX94xXe9xX9xX37axXe9xXb2xX9xXaxXfdxX40xXd4xX9xX4dxX61xX40xX9xX4dxX8exX153xX2cxX9xX64xX65xX35xX9xX40xXaxX35xX36exXe9xX9xXaxX69xX2cxX9xX2fxX35xX40xXaxX9xX2cxXa9xX9xXaxX24xX10dxX40xX9xX2cxXb2xX40xXaxX9xXa7xXaxXa9xX9xXa7xXaxXadxX40xXd4xX9xX16fx11b74xX86xX9xXbxX48xX8exXbcxX40xX41xX9xXbxX35xXe8xXe9xX9xXaxX69xX2cxX9xXbxXaxXf1xX9xXbxX48xX5cxX40xX9xX5xXf9xX26xX9xXfcxXfdxX40xX9xX64xX10dxX9xX4dxX4exX35xX9xXbxXaxX35xX61xXe9xX9xX40xX35xXd8xX40xX9xXbxX35xX36exX40xX9xX33xXaxX24xX40xX41xX9xX2cxX127xX18xX9xXbxX48xX8exXbcxX40xX41xX9xX4dxX116xX9xXdxX35xXd8xX40xX9xXaxX94xX9xX64xX65xX35xX9xX2cxX49xX2cxX9xXbxX48xX8exXbcxX40xX41xX9xXaxX69xX2cxX9xXbxX48xXd8xX40xX9xX4dxXf1xX18xX9xX23xX10dxX40xXd4xX9xXbxX2d1xXcxX9xXaxX35xXe8xXe9xX9xXbxXaxXd8xXcxX9xX40xXax16547xX40xX41xX9xXaxX69xX2cxX9xX2fxX35xX40xXaxX9xX2cxXa9xX9xXaxX24xX10dxX40xX9xX2cxXb2xX40xXaxX9xXa7xXaxXa9xX9xXa7xXaxXadxX40xX9xX4dxXe8xX9xXa7xXf1xX33xX9xXbxXaxXbcxX35xX9xX41xX35xX13cxX33xX9xX4dx117ecxX15fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16fxX24xX19xX26xX32xXexX51xX86xXadxX40xX41xX9xX2fxX18xX26xX9xXbxX48xX24xX40xX41xX9xX2cxX3cxX40xX41xX9xXbxX49xX2cxX9xX4dxX4exX35xXd4xX9xXbxX133xX2cxXaxX9xX2cxX26bxX2cxX9xX64xX65xX35xX9xX2cxX3cxX40xX41xX9xX64xX35xX94xX2cxX9xXbxXaxX35xX94xX40xX9xX40xX41xXe9xX26xX94xX40xXd4xX9xX40xXaxX35xX36exXe9xX9xX40xXadxXcxX9xX37axXe9xX18xX9xX2cxX3cxX9xX86xX8exXfdxX40xX41xX9xX301xX40xXaxX9xXdxXe9xX3cxX40xX9xX2cxXa9xX9xX2cxX49xX2cxX9xX2cxXaxX8exXfdxX40xX41xX9xXbxX48xX2d1xX40xXaxX9xX4dxXe8xX9xX41xX35xX13cxX33xX9xX40xXaxX571xX40xX41xX9xXaxX69xX2cxX9xX2fxX35xX40xXaxX9xX2cxXa9xX9xXaxX24xX10dxX40xX9xX2cxXb2xX40xXaxX9xXa7xXaxXa9xX9xXa7xXaxXadxX40xX5exXd4xX9xX23cxX9xX2cxX3cxX9xX47fxX35xX40xXaxX9xX5xXaxXf1xX9xX2xX35xX94xXe9xXd4xX9xX7xXaxXa9xX9xXaxX35xX94xXe9xX9xXbxX48xX8exX2bdxX40xX41xX9xX5xX48xX8exXbcxX40xX41xX9xXbxX35xXe8xXe9xX9xXaxX69xX2cxX9xXbxXaxXf1xX9xXbxX48xX5cxX40xX9xX5xXf9xX26xX9xXfcxXfdxX40xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX61xXbxX15fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX301xXe9xXbxXaxX24xX48xX32xXexXfcxf2dfxX9xX5xXaxX3cxX40xX41xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Sỹ Thông