Những món ăn quen thuộc của người Việt thành “thuốc độc” khi đun lại
Những món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của người Việt như cơm trắng, canh rau bi na, trứng, cá, đậu phụ ... lại có thể biến chất trở thành "thuốc độc" cực kỳ nguy hiểm cho sức khoẻ.
3036x42eaxc64fx95a7x89d7x4acex6fa3xa10ex970bxX1x5bc5x3d81xX5xb811xX4xb928xX9xX7xX3x6049xXcxXax3cedxX15xX6xX7x68d0x4302xX4x871dxXcxX9xX7xc803x929fxX1x6165xXex8612xX3x513bx3279xXexX3x8fbaxXexX3x89d1x5c97xX9xXexX3xX1cxX1xX2fx4f9axX12xX3xX12xae68xXaxX3xXexX25x5810x3be1xX4xX3xb489xX4x7d5fxX1cxX3xX1cxX1xa545xXexX1xX3xX7xX1cxX1xX2fx8cf7xX12xX3x5c0axX36xX12xX7xX3x9dbexX1xX4xX3xX55xX2fxXexX3xXcxb58axX4xX0x82d5xX1xX2xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xa41cxX9xXaxX5xX7xX20xX21xX1xX23xXexX25xX3xX27xX28xXexX3xX2bxXexX3xX2exX2fxX9xXexX3xX1cxX1xX2fxX36xX12xX3xX1cx545fx65d3xXexX25xX3xace7xX23xXaxX3xX12x34dcxX27xX3xX1xX4axXexX25xX3xXexX25xX4ax4b57xX3xX12xX3axXaxX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX43xX4xX45xX1cxX3xXexX1xX3fxX3xX12xX9exX27xX3xX1cxX94x93d9xXexX25x8057xX3xX12xXaxXexX1xX3xX94xXaxX2fxX3xX99xX4xX3xXexXaxXc7xX3xX1cxX94x47e5xXexX25xXc7xX3xX12xbd18xXc7xX3xX55x613exX2fxX3xX19xX1x5f24xX3x75d9xXecxXecxX3xXcxX63xX4xX3xX12xX28xX3xX1cxX1x4625xX3xX99xX4xba4dxXexX3xX12xX1xabf2xX1cxX3xX1cxX94xac51xX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX7xX1cxX1xX2fxX52xX12xX3xX55xX36xX12xX7xX3xX12x5d70xX12xX3xX5ax50b7xX3xXexX25xX2fxXa9xX3xX1xX4xXf9xX27xX3xX12xX1xX95xX3xX15xXdbxX12xX3xX5axX1xX95x6169xXecxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19x4426xX9xXexX1cxX9xX94xX7xX20xX0xXaxX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX1xX95xX1cxX95xX7xX3xX1xX94xX9xb0bdxX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX15x3de1xX66xX66xX4xX27xXaxX25xX9xXecxX1cxX4xX9xXexX19xX1xX95xXexX25xXecx6284xXexX66x9a2bxX182x3784x7e97x8fbcxX186x45c7xX66xc84exX19xXcxX95xXaxX5xX9xX5xX66x7529xb258xX2xX188xX66xX94xX5ax71aaxXexXaxX9xX66xX193xX194xX2xX188x9468xX194xX2xX1a3xX193xX193xX66xX12xXaxX12xX1xX1a3xX94xXaxXexX1a3xX1cxX94xX2fxXexX25xX1a3xXexX25xX95xXexX1a3xX9xX25xb165xXcxXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xX5xXaxX1cxXax8058xX5xX9xX15xX12xX6xX7x7934xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3x7cbexXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX4xXexX5xX9xX185xX6xX7xX194xX7xX20xX0xX4xX27xX25xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX12xX27xX15xX1ccxX19xX1xX95xX1cxX95xX7xX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX21xX1xX23xXexX25xX3xX27xX28xXexX3xX2bxXexX3xX2exX2fxX9xXexX3xX1cxX1xX2fxX36xX12xX3xX12xX3axXaxX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX43xX4xX45xX1cxX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX7xX3xX15xX94xX12xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX16cxX66xX66xX4xXecxX99xXaxX95xX1xXaxX1cxX4xXexX1xXecxX17fxXexX66xXexX9x6d23xX15xX66xX2xX188xX194x5c44xX66xX2xX194xX184xX5xX193xX193xX2xX184xX182xX26axX188xX1cxX182x5d23xb877xX193xXcxX2xXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX1xX23xXexX25xX3xX27xX28xXexX3xX2bxXexX3xX2exX2fxX9xXexX3xX1cxX1xX2fxX36xX12xX3xX12xX3axXaxX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX43xX4xX45xX1cxX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3x79ecxX1cxX1xX2fxX52xX12xX3xX55xX36xX12x8dd3xX3xX5axX1xX4xX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX19xX1xX95xX1cxX95xX1ccxX95xX94xX4xX25xX4xXexXaxXcxX1ccxX15xX94xX12xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX15xX16cxX66xX66xX4xX27xXaxX25xX9xXecxX1cxX4xX9xXexX19xX1xX95xXexX25xXecxX17fxXexX66xX18axX19xXcxX95xXaxX5xX9xX5xX66xX193xX194xX2xX188xX66xX94xX5axX19axXexXaxX9xX66xX193xX194xX2xX188xX1a3xX194xX2xX1a3xX193xX193xX66xX12xXaxX12xX1xX1a3xX94xXaxXexX1a3xX1cxX94xX2fxXexX25xX1a3xXexX25xX95xXexX1a3xX9xX25xX1c0xXcxXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX5xX9xX15xX12xX6xX7xX1d3xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3xX1e1xXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX7xX3xX66xX20xX0xX66xXaxX20xX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX148xXaxX19xX1cxX4xX95xXexX7xX20xX1d3xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3xX1e1xXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX4xX5xX6xX7xXaxX94xX1cxX4xX12xXcxX9xX1ccxX99xX95xX5xXa9xX7xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19x973axX95xX5xXa9xX7xX20xX75x424axX27xXc7xX3xXexX102xX2fxX3xXcxX63xX4xX3xX1cxX1xXdbxX12xX3xX2bxXexX3xXcxX4axX3xX27xX36xX1cxX3xX1cxX1xX28xX4xX3xX2exX2fxX9xXexX3xX1cxX1xX3fxX40xXexX25xX3xX1cxX1xX102xXa9xX3xX107xX3xX1xX102xX2fxX3xX1xXfdxX1cxX3xX12xXe1xX12xX3xX25xX4xXaxX3xX55x402exXexX1xXc7xX3xX1cxX2fxXa9xX3xXexX1xX4x6a74xXexX3xX5axX1x6744xXexX25xX3xX19xX1x6f43xX4xX3xX99xX4axX3xXexX36xX4xX3xX1cxX94xbdf0xX3xXexX4axX95xX3xX12x99c9xXexX25xX3xX99xX4xXfdxX1cxX3xX12xX28xX3xXexX1xX23xXexX25xX3xX1cxX1xX11cxX12xX3xX19xX1x915fxX27xX3xX1cxX2fxXa9xX45xX1cxX3xX55xX52xX4xX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xX55xX3fxX427xX12xX3xX1xX3c0xX27xXc7xX3xXexX102xX2fxX3xXcxX63xX4xXecxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX21xX25xX1xX4xX410xXexX3xX12xXdbxX2fxX3xX25x5486xXexX3xX55xX3c0xXa9xX3xX12xX1xX95xX3xX99xX4xXfdxX1cxXc7xX3xX27xX36xX1cxX3xX15xX52xX3xXcxX95xX63xX4xX3xX1cxX1xX11cxX12xX3xX19xX1xX447xX27xX3xX15xXaxX2fxX3xX5axX1xX4xX3xX1xX3c0xX27xX3xXexX28xXexX25xX3xXcxX63xX4xX3xX15x396cxX3xX27xX102xX1cxX3xX1xXfdxX1cxX3xX25xX4xXe1xX3xX1cxX94x5ffcxX3xX5xX4xXexX1xX3xX5xX3fx88a3xXexX25xXc7xX3xX1cxX1xXe5xX27xX3xX12xX1x43dcxX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xXexX1xX4x707dxX2fxX3xX1cxX94xX3fxX40xXexX25xX3xX1xX427xX19xX3xX12xc4b8xXexX3xX12xX28xX3xX1cxX1xXf9xX3xX15xX4xXexX1xX3xX94xXaxX3xX12xXe1xX12xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX55xX36xX12xX3xX1xX63xX4xXecxX3xX1axX1xXdbxX12xX3xX2bxXexX3xX1cxX1xb8e4xXaxX3xX55xX3fxX427xX12xX3xXcxX3fxX2fxX3xX1cxX94xX23xX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xX55x8337xXexX25xX3xX12xXe1xX12xX1xX3xX12xX42exXexX25xX3xX12xX28xX3xX1cxX1xXf9xX3xX19xX1xXe1xX1cxX3xX1cxX94xX4xXf9xXexX3xXexX102xX27xX3xX27xX52xX12xX3xX17fxX4axX3xX27xXaxXexX25xX3xXexX1xX4xX4faxX2fxX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX12xX28xX3xX1xX63xX4xXecxX3xa1a2xX3fx475bxX4xX3xX55xX3c0xXa9xX3xXcxX4axX3xXexX1xX23xXexX25xX3xXcxX95xX63xX4xX3xX1cxX1xX11cxX12xX3xX19xX1xX447xX27xX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xXexX410xXexX3xX1xX3c0xX27xXc7xX3xXexX102xX2fxX3xXcxX63xX4xX3xX27xX4axX3xXexX410xXexX3xX1cxX4xX410xX2fxX3xX1cxX1xXeaxX3xXexX25xXaxXa9xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xXexX25xX4axXa9xX16cxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX148xX9xXexX1cxX9xX94xX7xX20xX0xXaxX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX1xX95xX1cxX95xX7xX3xX1xX94xX9xX164xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX15xX16cxX66xX66xX4xX27xXaxX25xX9xX26axXecxX1cxX4xX9xXexX19xX1xX95xXexX25xXecxX17fxXexX66xX264xX182xX182xX184xX66xX18axX19xXcxX95xXaxX5xX9xX5xX66xX193xX194xX2xX188xX66xX94xX5axX19axXexXaxX9xX66xX193xX194xX2xX188xX1a3xX194xX2xX1a3xX193xX193xX66xX26axX1a3xX1cxX1xX4xX1cxX1a3xX25xXaxX1a3xX2xX1a3xX2xX186xX186xX26axX186xX193xX182xX279xX184xX186xX1a3xX2xX186xX186xX26axX182xX27axX188xX2xX2xX27axX188xX182xX193xX1a3xX194xX1a3xX2xX27axX1a3xX26axX184xX186xX1a3xX186xX188xX188xX1a3xX12xX94xX95xX19xX1a3xX2xX186xX186xX26axX182xX188xX194xX26axX182xX188xX182xX279xX186xX1a3xX95xX264xX5xX1c0xXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX5xX9xX15xX12xX6xX7xX1axX1xX4daxX1cxX3xX25xX4axX3xX15xX4xXexX1xX3xX15xX41bxXexX3xX12xXe1xX12xX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xXexX1xX3fxX3x3425xX1ccxX12xX95xXcxX4xX3xX17fxX4axX3x62e1xXaxXcxX27xX95xXexX9xXcxXcxXaxX3xX25xX3c0xXa9xX3xX94xXaxX3xX99xX45xXexX1xX3xX1cxX4xX410xX2fxX3xX12xX1xX41bxXa9xX3xX1xX95x855dxX12xX3xXexX25xX36xX3xX55xX36xX12xX3xX1cxX1xX11cxX12xX3xX19xX1xX447xX27xXecxX3xX148xX1xX4efxXexX1xX3xX17fxX404xX3xX17fxXe5xXa9xXc7xX3xX1cxX94xXe1xXexX1xX3xXcxX3fxX2fxX3xX1cxX94xX23xX3xXcxX63xX4xX3xX1cxX1xX4daxX1cxX3xX25xX4axX3xX55x83bbxX3xXexX102xX2fxX3xX12xX1xX4efxXexXecxX3xX1d3xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3xX1e1xXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX4xXexX5xX9xX185xX6xX7xX2xX7xX20xX0xX4xX27xX25xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX12xX27xX15xX1ccxX19xX1xX95xX1cxX95xX7xX3xX15xX94xX12xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX16cxX66xX66xX4xXecxX99xXaxX95xX1xXaxX1cxX4xXexX1xXecxX17fxXexX66xXexX9xX264xX15xX66xX2xX188xX194xX26axX66xX2xX194xX184xX5xX193xX193xX2xX184xX182xX26axX188xX1cxX184xX279xX182xX194xXcxX193xXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX1xX23xXexX25xX3xX27xX28xXexX3xX2bxXexX3xX2exX2fxX9xXexX3xX1cxX1xX2fxX36xX12xX3xX12xX3axXaxX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX43xX4xX45xX1cxX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX2b6xX1cxX1xX2fxX52xX12xX3xX55xX36xX12xX2c0xX3xX5axX1xX4xX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX7xX3xX264xX4xX5xX1cxX1xX6xX7xX182xX194xX194xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX19xX1xX95xX1cxX95xX1ccxX95xX94xX4xX25xX4xXexXaxXcxX1ccxX15xX94xX12xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX15xX16cxX66xX66xX4xX27xXaxX25xX9xX26axXecxX1cxX4xX9xXexX19xX1xX95xXexX25xXecxX17fxXexX66xX18axX19xXcxX95xXaxX5xX9xX5xX66xX193xX194xX2xX188xX66xX94xX5axX19axXexXaxX9xX66xX193xX194xX2xX188xX1a3xX194xX2xX1a3xX193xX193xX66xX26axX1a3xX1cxX1xX4xX1cxX1a3xX25xXaxX1a3xX2xX1a3xX2xX186xX186xX26axX186xX193xX182xX279xX184xX186xX1a3xX2xX186xX186xX26axX182xX27axX188xX2xX2xX27axX188xX182xX193xX1a3xX194xX1a3xX2xX27axX1a3xX26axX184xX186xX1a3xX186xX188xX188xX1a3xX12xX94xX95xX19xX1a3xX2xX186xX186xX26axX182xX188xX194xX26axX182xX188xX182xX279xX186xX1a3xX95xX264xX5xX1c0xXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX5xX9xX15xX12xX6xX7xX1axX1xX4daxX1cxX3xX25xX4axX3xX15xX4xXexX1xX3xX15xX41bxXexX3xX12xXe1xX12xX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xXexX1xX3fxX3xX6d8xX1ccxX12xX95xXcxX4xX3xX17fxX4axX3xX6e2xXaxXcxX27xX95xXexX9xXcxXcxXaxX3xX25xX3c0xXa9xX3xX94xXaxX3xX99xX45xXexX1xX3xX1cxX4xX410xX2fxX3xX12xX1xX41bxXa9xX3xX1xX95xX705xX12xX3xXexX25xX36xX3xX55xX36xX12xX3xX1cxX1xX11cxX12xX3xX19xX1xX447xX27xXecxX3xX148xX1xX4efxXexX1xX3xX17fxX404xX3xX17fxXe5xXa9xXc7xX3xX1cxX94xXe1xXexX1xX3xXcxX3fxX2fxX3xX1cxX94xX23xX3xXcxX63xX4xX3xX1cxX1xX4daxX1cxX3xX25xX4axX3xX55xX744xX3xXexX102xX2fxX3xX12xX1xX4efxXexXecxX3xX1d3xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3xX1e1xXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX7xX3xX66xX20xX0xX66xXaxX20xX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX1axX1xX4daxX1cxX3xX25xX4axX3xX15xX4xXexX1xX3xX15xX41bxXexX3xX12xXe1xX12xX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xXexX1xX3fxX3xX6d8xX1ccxX12xX95xXcxX4xX3xX17fxX4axX3xX6e2xXaxXcxX27xX95xXexX9xXcxXcxXaxX3xX25xX3c0xXa9xX3xX94xXaxX3xX99xX45xXexX1xX3xX1cxX4xX410xX2fxX3xX12xX1xX41bxXa9xX3xX1xX95xX705xX12xX3xXexX25xX36xX3xX55xX36xX12xX3xX1cxX1xX11cxX12xX3xX19xX1xX447xX27xXecxX3xX148xX1xX4efxXexX1xX3xX17fxX404xX3xX17fxXe5xXa9xXc7xX3xX1cxX94xXe1xXexX1xX3xXcxX3fxX2fxX3xX1cxX94xX23xX3xXcxX63xX4xX3xX1cxX1xX4daxX1cxX3xX25xX4axX3xX55xX744xX3xXexX102xX2fxX3xX12xX1xX4efxXexXecxX3xX1d3xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3xX1e1xXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX0xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX1axX1xX4daxX1cxX3xX25xX4axX0xX66xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX1axX1xX4daxX1cxX3xX25xX4axX3xX15xX4xXexX1xX3xX15xX41bxXexX3xX12xXe1xX12xX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xXexX1xX3fxX3xX6d8xX1ccxX12xX95xXcxX4xX3xX17fxX4axX3xX6e2xXaxXcxX27xX95xXexX9xXcxXcxXaxX3xX25xX3c0xXa9xX3xX94xXaxX3xX99xX45xXexX1xX3xX1cxX4xX410xX2fxX3xX12xX1xX41bxXa9xX3xX1xX95xX705xX12xX3xXexX25xX36xX3xX55xX36xX12xX3xX1cxX1xX11cxX12xX3xX19xX1xX447xX27xXecxX3xX148xX1xX4efxXexX1xX3xX17fxX404xX3xX17fxXe5xXa9xXc7xX3xX1cxX94xXe1xXexX1xX3xXcxX3fxX2fxX3xX1cxX94xX23xX3xXcxX63xX4xX3xX1cxX1xX4daxX1cxX3xX25xX4axX3xX55xX744xX3xXexX102xX2fxX3xX12xX1xX4efxXexXecxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX0xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX148xX48dxXexX3xX1cxX3c0xXa9xXc7xX3xX15xX54exX19xX3xXcxX9exXc7xX3xX12xX3axX3xX5xX4faxXexXc7xX3xX12xX3axX3xX12xX41bxX4xX0xX66xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX21xX1xX23xXexX25xX3xXcxX95xX63xX4xX3xX94xXaxX2fxX3xXexX4axXa9xX3xX12xX28xX3xX12xX1xXdbxXaxX3xXexX4xX1cxX94xXaxX1cxX3xX55xX3fxX427xX12xX3xX12xX1xX2fxXa9xXf9xXexX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xXexX4xX1cxX94xX4xX1cxX3xX5xX95xX3xX1cxXe1xX12xX3xX55xX36xXexX25xX3xX12xX3axXaxX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexXecxX3x4b9cxXexX3xX2exX2fxXe1xX3xXexX1xX4xX4faxX2fxX3xXexX4xX1cxX94xX4xX1cxX3xX1cxX1xX415xXexX25xX3xX2exX2fxXaxX3xX12xX1xXfdxX3xX55xX36xX3xX2bxXexX3xX12xX28xX3xX1cxX1xXf9xX3xXcxX4axX27xX3xX1cxX2bxXexX25xX3xXexX25xX2fxXa9xX3xX12xX9exX3xX2fxXexX25xX3xX1cxX1xX3fxXecxX3xX21xX25xX95xX4axX4xX3xX94xXaxXc7xX3xX12xX3axX3xX5xX4faxXexX3xX17fxX4axX3xX12xX3axX3xX12xX41bxX4xX3xX12xX1xXdbxXaxX3xXcxX3fxX427xXexX25xX3xXexX4xX1cxX94xXaxX1cxX3xX12xXaxX95xX3xX12xX28xX3xX1cxX1xXf9xX3xXcxX4axX27xX3xX12xX1xX95xX3xX12xX1xX54exXexX25xX3xX1cxX94xX107xX3xXexX410xXexX3xX55xX36xX12xX3xX1xX63xX4xX3xX5axX1xX4xX3xX1cxX4xXfdxX19xX3xX185xX54exX12xX3xX17fxX597xX4xX3xXexX1xX4xX45xX1cxX3xXcxX48dxXexX3xX1cxX1xXdbxX3xX1xXaxX4xXecxX3xX148xX3axX3xX12xX41bxX4xX3xX12xX28xX3xX1xX4axX27xX3xXcxX3fxX427xXexX25xX3xXexX4xX1cxX94xXaxX1cxX3xX12xXaxX95xX3xX17fxX4axX3xX5axX1xX4xX3xXexX28xX3xX99xX4daxX3xX19xX1xX9exX4xX3xX94xXaxX3xXexX25xX95xX4axX4xX3xXexX1xX4xX45xX1cxXc7xX3xXexX28xX3xX12xX28xX3xX1cxX1xXf9xX3xX99xX4xXfdxXexX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX55xX36xX12xX3xX1cxX52xX3xX25xX3c0xXa9xX3xX2fxXexX25xX3xX1cxX1xX3fxXecxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX0xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20x3c8axX1xX95xXaxX4xX3xX1cxX3c0xXa9xX0xX66xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xXd21xX1xX95xXaxX4xX3xX1cxX3c0xXa9xX3xX25xX4xX4axX2fxX3xX5axXaxXcxX4xXc7xX3xX17fxX4xX1cxXaxX27xX4xXexX3xX148xXc7xX3xX3b9xX182xX3xX17fxX4axX3xX5axX1xX4xX3xX12xX1xX54exXexX25xX3xX55xX3fxX427xX12xX3xX1xX3c0xX27xX3xXexX28xXexX25xX3xXcxX63xX4xXc7xX3xX15xX4caxX3xX12xX28xX3xXexX1xX4xX4faxX2fxX3xX5axX1xX41bxX3xXexX2bxXexX25xX3xX1cxX63xX95xX3xX94xXaxX3xX12xXe1xX12xX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX25xX3c0xXa9xX3xX12xX1xXfdxX1cxX3xXexX25xX3fxX40xX4xXecxX3x5bd2xXf9xX3xX1cxX94xXe1xXexX1xX3xX15xX11cxX3xX19xX1xXe1xX1cxX3xX1cxX94xX4xXf9xXexX3xX12xX3axXaxX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexXc7xX3xX99xX41bxX95xX3xX2exX2fxX41bxXexX3xX5axX1xX95xXaxX4xX3xX1cxX3c0xXa9xX3xXexX102xX2fxX3xX12xX1xX4efxXexX3xX99xX410xXexX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX1cxX3axX3xXcxX63xXexX1xX3xX17fxX4axX3xX1cxX4xX410xX2fxX3xX1cxX1xXeaxX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX17fxX509xXexX25xX3xX2xX1ccxX193xX3xXexX25xX4axXa9xXecxX3xXd21xX1xX95xXaxX4xX3xX1cxX3c0xXa9xX3xX12xX42exXexX25xX3xXcxX4axX3xX27xX415xX4xX3xX1cxX94xX3fxX40xXexX25xX3xXcxba95xX3xX1cxX3fxX107xXexX25xX3xX12xX1xX95xX3xX99xX45xXexX1xX3xXexX25xX36xX3xX55xX36xX12xX3xX25xX3c0xXa9xX3xX94xXaxX3xX5xX95xX3xX15xX11cxX3xX1cxX2bxXexX25xX3xX1cxX94xX3fxX107xXexX25xX3xX12xX3axXaxX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX148xXcxX95xX15xX1cxX94xX4xX5xX4xX2fxX27xX3xX99xX95xX1cxX2fxXcxX4xXexX2fxX27xXecxX3xX21xXfdxX2fxX3xX55xXf9xX3xX12xX1xX54exXexX25xX3xX107xX3xXexX1xX4xX45xX1cxX3xX55xX36xX3xX19xX1xX509xXexX25xX3xX17fxX4axX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xXcxX4axX27xX3xXcxX63xXexX1xXc7xX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX15xX4caxX3xXexX1xXaxXexX1xX3xX12xX1xX28xXexX25xX3xX19xX1xXe1xX1cxX3xX1cxX94xX4xXf9xXexXecxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX148xX9xXexX1cxX9xX94xX7xX20xX0xXaxX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX1xX95xX1cxX95xX7xX3xX1xX94xX9xX164xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX15xX16cxX66xX66xX4xX27xXaxX25xX9xX26axXecxX1cxX4xX9xXexX19xX1xX95xXexX25xXecxX17fxXexX66xX264xX182xX182xX184xX66xX18axX19xXcxX95xXaxX5xX9xX5xX66xX193xX194xX2xX188xX66xX94xX5axX19axXexXaxX9xX66xX193xX194xX2xX188xX1a3xX194xX2xX1a3xX193xX193xX66xX12xXaxX12xX1xX1a3xXexXaxX2fxX1a3xX12xX95xX27xX1a3xX5axX1xX95xXexX25xX1a3xX99xX4xX1a3xX1cxX1xX4xX2fxX1a3xX5axX1xX4xX1a3xX5xX9xX1a3xXcxXaxX2fxX1a3xX1cxX94xX95xXexX25xX1a3xX27xX2fxXaxX1a3xXexX95xXexX25xX1a3xX186xX1a3xXaxX19axX95xX185xXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX5xX9xX15xX12xX6xX7xX148xX9exX27xX3xX12xX1xc43fxX3xXexX410xXexX3xX2bxXexX3xXexX25xXaxXa9xX3xX15xXaxX2fxX3xX5axX1xX4xX3xXexX102xX2fxXecxX3xX3b9xX41bxX95xX3xX2exX2fxX41bxXexX3xX12xX9exX27xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX1cxX3axX3xXcxX63xXexX1xX3xX15xXaxX2fxX3xX55xX28xX3xX1xX3c0xX27xX3xXexX28xXexX25xX3xXcxX63xX4xX3xX15xX4caxX3xX99xX4xXfdxXexX3xX12xXe1xX12xX3xX99xX4axX95xX3xX1cx514exX3xX25xX63xX95xX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX25xX3c0xXa9xX3xX1xX63xX4xX3xX12xX1xX95xX3xX5xX63xX3xX5xX4axXa9xXecxX3xX148xXe1xX12xX3xX99xX4axX95xX3xX1cxX101cxX3xXexX4axXa9xX3xX15xX41bxXexX3xX15xX4xXexX1xX3xX94xXaxX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX17fxX4axX3xXcxX4axX27xX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX2bxXexX3xX12xX41bxX27xX3xX1cxX1xX102xXa9xX3xX99xX2fx6181xXexX3xXexX415xXexX3xX1xX95xX705xX12xX3xX55xb55cxX3xX99xX45xXexX1xXecxX3xX1d3xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3xX1e1xXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX4xXexX5xX9xX185xX6xX7xX193xX7xX20xX0xX4xX27xX25xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX12xX27xX15xX1ccxX19xX1xX95xX1cxX95xX7xX3xX15xX94xX12xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX16cxX66xX66xX4xXecxX99xXaxX95xX1xXaxX1cxX4xXexX1xXecxX17fxXexX66xXexX9xX264xX15xX66xX2xX188xX194xX26axX66xX2xX194xX184xX5xX193xX193xX2xX184xX182xX26axX188xX1cxX186xX26axX184xX279xXcxX26axXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX1xX23xXexX25xX3xX27xX28xXexX3xX2bxXexX3xX2exX2fxX9xXexX3xX1cxX1xX2fxX36xX12xX3xX12xX3axXaxX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX43xX4xX45xX1cxX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX2b6xX1cxX1xX2fxX52xX12xX3xX55xX36xX12xX2c0xX3xX5axX1xX4xX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX7xX3xX264xX4xX5xX1cxX1xX6xX7xX182xX194xX194xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX19xX1xX95xX1cxX95xX1ccxX95xX94xX4xX25xX4xXexXaxXcxX1ccxX15xX94xX12xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX15xX16cxX66xX66xX4xX27xXaxX25xX9xX26axXecxX1cxX4xX9xXexX19xX1xX95xXexX25xXecxX17fxXexX66xX18axX19xXcxX95xXaxX5xX9xX5xX66xX193xX194xX2xX188xX66xX94xX5axX19axXexXaxX9xX66xX193xX194xX2xX188xX1a3xX194xX2xX1a3xX193xX193xX66xX12xXaxX12xX1xX1a3xXexXaxX2fxX1a3xX12xX95xX27xX1a3xX5axX1xX95xXexX25xX1a3xX99xX4xX1a3xX1cxX1xX4xX2fxX1a3xX5axX1xX4xX1a3xX5xX9xX1a3xXcxXaxX2fxX1a3xX1cxX94xX95xXexX25xX1a3xX27xX2fxXaxX1a3xXexX95xXexX25xX1a3xX186xX1a3xXaxX19axX95xX185xXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX5xX9xX15xX12xX6xX7xX148xX9exX27xX3xX12xX1xXfc1xX3xXexX410xXexX3xX2bxXexX3xXexX25xXaxXa9xX3xX15xXaxX2fxX3xX5axX1xX4xX3xXexX102xX2fxXecxX3xX3b9xX41bxX95xX3xX2exX2fxX41bxXexX3xX12xX9exX27xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX1cxX3axX3xXcxX63xXexX1xX3xX15xXaxX2fxX3xX55xX28xX3xX1xX3c0xX27xX3xXexX28xXexX25xX3xXcxX63xX4xX3xX15xX4caxX3xX99xX4xXfdxXexX3xX12xXe1xX12xX3xX99xX4axX95xX3xX1cxX101cxX3xX25xX63xX95xX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX25xX3c0xXa9xX3xX1xX63xX4xX3xX12xX1xX95xX3xX5xX63xX3xX5xX4axXa9xXecxX3xX148xXe1xX12xX3xX99xX4axX95xX3xX1cxX101cxX3xXexX4axXa9xX3xX15xX41bxXexX3xX15xX4xXexX1xX3xX94xXaxX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX17fxX4axX3xXcxX4axX27xX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX2bxXexX3xX12xX41bxX27xX3xX1cxX1xX102xXa9xX3xX99xX2fxX1080xXexX3xXexX415xXexX3xX1xX95xX705xX12xX3xX55xX108dxX3xX99xX45xXexX1xXecxX3xX1d3xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3xX1e1xXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX7xX3xX66xX20xX0xX66xXaxX20xX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX148xXaxX19xX1cxX4xX95xXexX7xX3xX15xX1cxXa9xXcxX9xX6xX7xX1cxX9xX185xX1cxX1ccxXaxXcxX4xX25xXexX16cxX3xX1c0xX2fxX15xX1cxX4xX164xXa9x40d0xX7xX20xX148xX9exX27xX3xX12xX1xXfc1xX3xXexX410xXexX3xX2bxXexX3xXexX25xXaxXa9xX3xX15xXaxX2fxX3xX5axX1xX4xX3xXexX102xX2fxXecxX3xX3b9xX41bxX95xX3xX2exX2fxX41bxXexX3xX12xX9exX27xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX1cxX3axX3xXcxX63xXexX1xX3xX15xXaxX2fxX3xX55xX28xX3xX1xX3c0xX27xX3xXexX28xXexX25xX3xXcxX63xX4xX3xX15xX4caxX3xX99xX4xXfdxXexX3xX12xXe1xX12xX3xX99xX4axX95xX3xX1cxX101cxX3xX25xX63xX95xX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX25xX3c0xXa9xX3xX1xX63xX4xX3xX12xX1xX95xX3xX5xX63xX3xX5xX4axXa9xXecxX3xX148xXe1xX12xX3xX99xX4axX95xX3xX1cxX101cxX3xXexX4axXa9xX3xX15xX41bxXexX3xX15xX4xXexX1xX3xX94xXaxX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX17fxX4axX3xXcxX4axX27xX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX2bxXexX3xX12xX41bxX27xX3xX1cxX1xX102xXa9xX3xX99xX2fxX1080xXexX3xXexX415xXexX3xX1xX95xX705xX12xX3xX55xX108dxX3xX99xX45xXexX1xXecxX3xX1d3xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3xX1e1xXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX0xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX148xX9exX27xX3xX0xX66xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX3xX148xX9exX27xX3xX12xX1xXfc1xX3xXexX410xXexX3xX2bxXexX3xXexX25xXaxXa9xX3xX15xXaxX2fxX3xX5axX1xX4xX3xXexX102xX2fxXecxX3xX3b9xX41bxX95xX3xX2exX2fxX41bxXexX3xX12xX9exX27xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX1cxX3axX3xXcxX63xXexX1xX3xX15xXaxX2fxX3xX55xX28xX3xX1xX3c0xX27xX3xXexX28xXexX25xX3xXcxX63xX4xX3xX15xX4caxX3xX99xX4xXfdxXexX3xX12xXe1xX12xX3xX99xX4axX95xX3xX1cxX101cxX3xX25xX63xX95xX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX25xX3c0xXa9xX3xX1xX63xX4xX3xX12xX1xX95xX3xX5xX63xX3xX5xX4axXa9xXecxX3xX148xXe1xX12xX3xX99xX4axX95xX3xX1cxX101cxX3xXexX4axXa9xX3xX15xX41bxXexX3xX15xX4xXexX1xX3xX94xXaxX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX17fxX4axX3xXcxX4axX27xX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX2bxXexX3xX12xX41bxX27xX3xX1cxX1xX102xXa9xX3xX99xX2fxX1080xXexX3xXexX415xXexX3xX1xX95xX705xX12xX3xX55xX108dxX3xX99xX45xXexX1xXecxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX0xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX21xX3fxX597xX12xX0xX66xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX21xX1xX4xX4faxX2fxX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX12xX28xX3xX1cxX1xX28xX4xX3xX2exX2fxX9xXexX3xX55xX2fxXexX3xX55xX4xX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX3xXexX3fxX597xX12xX3xX2fxX52xXexX25xX3xXexX1xX4xX4faxX2fxX3xXcxX48dxXexX3xX27xX4axX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xX1xX4faxX3xX99xX4xXfdxX1cxX3xX94x8b6axXexX25xXc7xX3xX17fxX4xX45xX12xX3xXcxX4axX27xX3xXexX4axXa9xX3xX12xX28xX3xX1cxX1xXf9xX3xX25xX3c0xXa9xX3xX1xX63xX4xX3xX55xXfdxXexX3xX15xXdbxX12xX3xX5axX1x62aaxX9xXecxX3xX148xXe1xX12xX3xX1xX4axX27xX3xXcxX3fxX427xXexX25xX3xX5axX4daxX27xX3xXcxX95xX63xX4xX3xXexX705xXexX25xX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xX1cxX52xX1cxX3xX12xX1xX95xX3xX15xXdbxX12xX3xX5axX1xX15e1xX9xX3xXexX1xX3fxX3xX12xX1xX404xXc7xX3xX12xXaxXexX5xX4xX27xX4xX2fxX27xX3xX17fxX4axX3xXexX4xX1cxX94xXaxX1cxX3xX5axX1xX4xX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX3xXexX1xX4xX4faxX2fxX3xXcxX48dxXexX3xX15xX4caxX3xX1cxX94xX41bxX4xX3xX2exX2fxXaxX3xX2exX2fxXe1xX3xX1cxX94xX404xXexX1xX3xX1cxX1xX3axXa9xX3xX19xX1xX3c0xXexXecxX3xXd21xX1xX4xX3xXexX3fxX597xX12xX3xX99xX52xX12xX3xX1xX9exX4xX3xXcxX4xX410xXexX3xX1cxXeaxX12xX3xX12xX42exXexX25xX3xXcxX4axX3xXcxX54exX12xX3xX1xX4axX27xX3xXcxX3fxX427xXexX25xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX5axXf9xX3xX1cxX94xX410xXexX3xX1cxX2bxXexX25xX3xXcxX410xXexXc7xX3xX5axX1xX4xX3xX1xX102xX19xX3xX1cxX1xX2fxX3xX17fxX4axX95xX3xX12xX9exX3xX1cxX1xXf9xX3xX15xX4caxX3xX25xX3c0xXa9xX3xXexX25xX2fxXa9xX3xX1xX63xX4xX3xX55xXfdxXexX3xX15xXdbxX12xX3xX5axX1xX15e1xX9xXecxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX148xX9xXexX1cxX9xX94xX7xX20xX0xXaxX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX1xX95xX1cxX95xX7xX3xX1xX94xX9xX164xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX15xX16cxX66xX66xX4xX27xXaxX25xX9xX26axXecxX1cxX4xX9xXexX19xX1xX95xXexX25xXecxX17fxXexX66xX264xX182xX182xX184xX66xX18axX19xXcxX95xXaxX5xX9xX5xX66xX193xX194xX2xX188xX66xX94xX5axX19axXexXaxX9xX66xX193xX194xX2xX188xX1a3xX194xX2xX1a3xX193xX193xX66xX2xX2xX1a3xX1cxX1xX2fxX12xX1a3xX19xX1xXaxX27xX1a3xX1cxX2fxXa9xX9xX1cxX1a3xX5xX95xX4xX1a3xX5axX1xX95xXexX25xX1a3xX5xX2fxX95xX12xX1a3xXexXaxX2fxX1a3xXcxXaxX4xX1a3xX2xX1a3xX9xX95xX5axX19axXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX5xX9xX15xX12xX6xX7xXd21xX1xX4xX3xXexX102xX2fxX3xXcxX63xX4xXc7xX3xX12xXe1xX12xX3xX19xX94xX95xX1cxX9xX4xXexX3xX17fxX4axX3xX1xX4axX27xX3xXcxX3fxX427xXexX25xX3xX5xX4xXexX1xX3xX5xX3fxX4e3xXexX25xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xXexX102xX27xX3xX15xX4caxX3xX99xX4xXfdxXexX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX55xX36xX12xX3xX12xX28xX3xX1xX63xX4xX3xX12xX1xX95xX3xX5xX63xX3xX5xX4axXa9xXecxX3xX21xX25xX95xX4axX4xX3xX94xXaxXc7xX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX3xXexX102xX27xX3xX1xX9exXexX3xX2xX3xXcxX48dxXexX3xX12xX42exXexX25xX3xX12xX28xX3xX1cxX1xXf9xX3xXcxX4axX27xX3xX1cxX108dxXexX3xX1xX63xX4xX3xX55xXfdxXexX3xX1cxX4xX27xX3xX27xX63xX12xX1xXecxX3xX1d3xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3xX1e1xXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX4xXexX5xX9xX185xX6xX7xX26axX7xX20xX0xX4xX27xX25xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX12xX27xX15xX1ccxX19xX1xX95xX1cxX95xX7xX3xX15xX94xX12xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX16cxX66xX66xX4xXecxX99xXaxX95xX1xXaxX1cxX4xXexX1xXecxX17fxXexX66xXexX9xX264xX15xX66xX2xX188xX194xX26axX66xX2xX194xX184xX5xX193xX193xX2xX184xX182xX26axX188xX1cxX193xX27axX182xX186xXcxX186xXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX1xX23xXexX25xX3xX27xX28xXexX3xX2bxXexX3xX2exX2fxX9xXexX3xX1cxX1xX2fxX36xX12xX3xX12xX3axXaxX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX43xX4xX45xX1cxX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX2b6xX1cxX1xX2fxX52xX12xX3xX55xX36xX12xX2c0xX3xX5axX1xX4xX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX7xX3xX264xX4xX5xX1cxX1xX6xX7xX182xX194xX194xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX19xX1xX95xX1cxX95xX1ccxX95xX94xX4xX25xX4xXexXaxXcxX1ccxX15xX94xX12xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX15xX16cxX66xX66xX4xX27xXaxX25xX9xX26axXecxX1cxX4xX9xXexX19xX1xX95xXexX25xXecxX17fxXexX66xX18axX19xXcxX95xXaxX5xX9xX5xX66xX193xX194xX2xX188xX66xX94xX5axX19axXexXaxX9xX66xX193xX194xX2xX188xX1a3xX194xX2xX1a3xX193xX193xX66xX2xX2xX1a3xX1cxX1xX2fxX12xX1a3xX19xX1xXaxX27xX1a3xX1cxX2fxXa9xX9xX1cxX1a3xX5xX95xX4xX1a3xX5axX1xX95xXexX25xX1a3xX5xX2fxX95xX12xX1a3xXexXaxX2fxX1a3xXcxXaxX4xX1a3xX2xX1a3xX9xX95xX5axX19axXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX5xX9xX15xX12xX6xX7xXd21xX1xX4xX3xXexX102xX2fxX3xXcxX63xX4xXc7xX3xX12xXe1xX12xX3xX19xX94xX95xX1cxX9xX4xXexX3xX17fxX4axX3xX1xX4axX27xX3xXcxX3fxX427xXexX25xX3xX5xX4xXexX1xX3xX5xX3fxX4e3xXexX25xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xXexX102xX27xX3xX15xX4caxX3xX99xX4xXfdxXexX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX55xX36xX12xX3xX12xX28xX3xX1xX63xX4xX3xX12xX1xX95xX3xX5xX63xX3xX5xX4axXa9xXecxX3xX21xX25xX95xX4axX4xX3xX94xXaxXc7xX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX3xXexX102xX27xX3xX1xX9exXexX3xX2xX3xXcxX48dxXexX3xX12xX42exXexX25xX3xX12xX28xX3xX1cxX1xXf9xX3xXcxX4axX27xX3xX1cxX108dxXexX3xX1xX63xX4xX3xX55xXfdxXexX3xX1cxX4xX27xX3xX27xX63xX12xX1xXecxX3xX1d3xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3xX1e1xXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX7xX3xX66xX20xX0xX66xXaxX20xX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX148xXaxX19xX1cxX4xX95xXexX7xX3xX15xX1cxXa9xXcxX9xX6xX7xX1cxX9xX185xX1cxX1ccxXaxXcxX4xX25xXexX16cxX3xX1c0xX2fxX15xX1cxX4xX164xXa9xX1332xX7xX20xXd21xX1xX4xX3xXexX102xX2fxX3xXcxX63xX4xXc7xX3xX12xXe1xX12xX3xX19xX94xX95xX1cxX9xX4xXexX3xX17fxX4axX3xX1xX4axX27xX3xXcxX3fxX427xXexX25xX3xX5xX4xXexX1xX3xX5xX3fxX4e3xXexX25xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xXexX102xX27xX3xX15xX4caxX3xX99xX4xXfdxXexX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX55xX36xX12xX3xX12xX28xX3xX1xX63xX4xX3xX12xX1xX95xX3xX5xX63xX3xX5xX4axXa9xXecxX3xX21xX25xX95xX4axX4xX3xX94xXaxXc7xX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX3xXexX102xX27xX3xX1xX9exXexX3xX2xX3xXcxX48dxXexX3xX12xX42exXexX25xX3xX12xX28xX3xX1cxX1xXf9xX3xXcxX4axX27xX3xX1cxX108dxXexX3xX1xX63xX4xX3xX55xXfdxXexX3xX1cxX4xX27xX3xX27xX63xX12xX1xXecxX3xX1d3xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3xX1e1xXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX0xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX21xX102xX27xX0xX66xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xXd21xX1xX4xX3xXexX102xX2fxX3xXcxX63xX4xXc7xX3xX12xXe1xX12xX3xX19xX94xX95xX1cxX9xX4xXexX3xX17fxX4axX3xX1xX4axX27xX3xXcxX3fxX427xXexX25xX3xX5xX4xXexX1xX3xX5xX3fxX4e3xXexX25xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xXexX102xX27xX3xX15xX4caxX3xX99xX4xXfdxXexX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX55xX36xX12xX3xX12xX28xX3xX1xX63xX4xX3xX12xX1xX95xX3xX5xX63xX3xX5xX4axXa9xXecxX3xX21xX25xX95xX4axX4xX3xX94xXaxXc7xX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX3xXexX102xX27xX3xX1xX9exXexX3xX2xX3xXcxX48dxXexX3xX12xX42exXexX25xX3xX12xX28xX3xX1cxX1xXf9xX3xXcxX4axX27xX3xX1cxX108dxXexX3xX1xX63xX4xX3xX55xXfdxXexX3xX1cxX4xX27xX3xX27xX63xX12xX1xXecxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX0xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20x39b8xXaxX2fxX3xX99xX4xXexXaxX0xX66xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX1c6exXaxX2fxX3xX99xX4xXexXaxX3xXcxX4axX3xX1cxX1xX11cxX12xX3xX19xX1xX447xX27xX3xX12xX1xXdbxXaxX3xXexX1xX4xX4faxX2fxX3xX17fxX4xX1cxXaxX27xX4xXexX3xXd21xXc7xX3xX12xXaxXexX185xX4xX3xX17fxX4axX3xXexX4xX1cxX94xXaxX1cxXecxX3xXd21xX1xX4xX3xX55xX3fxX427xX12xX3xXexX102xX2fxX3xXcxX63xX4xXc7xX3xX12xXe1xX12xX3xXexX4xX1cxX94xXaxX1cxX3xXexX4axXa9xX3xX15xX4caxX3xX12xX1xX2fxXa9xXf9xXexX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xXexX4xX1cxX94xX4xX1cxXc7xX3xX27xX36xX1cxX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX25xX3c0xXa9xX3xX2fxXexX25xX3xX1cxX1xX3fxX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX12xX9exX3xX1cxX1xXf9xXecxX3xX595xX95xX3xX17fxXe5xXa9xXc7xX3xX1cxX2fxXa9xX45xX1cxX3xX55xX52xX4xX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xXexX410xXexX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX3xXcxX95xX63xX4xX3xX94xXaxX2fxX3xXexX4axXa9xXecxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX0xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX1axX94xXdbxXexX25xX0xX66xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX1axX4xXfdxXexX3xX15xb2e3xX3xXd21xXaxXexX1cxX1xXaxX3xX6e2xX1xX9xXcxX5axX9xXc7xX3xXexX1xX4axX3xX5axX1xX95xXaxX3xX1x83c9xX12xX3xX12xX1xX2fxXa9xX410xXexX3xX17fxX4faxX3xX1cxX1xX11cxX12xX3xX19xX1xX447xX27xX3xX17fxX4axX3xX25xX4xXe1xX27xX3xX55xX52xX12xX3xX12xX3axXaxX3xX12xX415xXexX25xX3xX1cxXa9xX3xX148xX95xX94xX17fxX2fxX15xX3xX3b9xXcxX2fxX9xX3xcd9bxX1dfaxX148xX3xa1d8xX3xX12xX1xX2fxXa9xX410xXexX3xXexX25xX1xX4xX410xXexX3xX12xXdbxX2fxX3xX17fxX4faxX3xX5axX1xX95xXaxX3xX1xX1dbfxX12xX3xX1cxX1xX11cxX12xX3xX19xX1xX447xX27xX3xX12xX1xX95xX3xX99xX4xXfdxX1cxX3xX1cxX94xXdbxXexX25xX3xX1xX48dxX2fxX3xXexX1xX3fxX3xXcxX2fxX415xXexX3xXcxX2fxX415xXexX3xX12xX1xXdbxXaxX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX15xXaxXcxX27xX95xXexX9xXcxXcxXaxX3xX1ccxX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX25xX3c0xXa9xX3xXexX1xX4x3de4xX27xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX1xX45xX3xX1cxX4xX410xX2fxX3xX1xX28xXaxXecxX3xX21xX25xXaxXa9xX3xX12xX41bxX3xX5axX1xX4xX3xX1cxX94xXdbxXexX25xX3xX55xX744xX3xXexX102xX2fxX3xXexX1xX3fxXexX25xX3xXexXfdxX2fxX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xX12xX1xX4efxXexX3xX5ax9448xX3xX15xX4caxX3xX5axX1xX28xX3xX1cxX4xX410xX2fxX3xX5xX4xX45xX1cxX3xX55xX3fxX427xX12xX3xX1xXfdxX1cxX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexXecxX3xX21xXfdxX2fxX3xX55xXf9xX3xX1cxX94xXdbxXexX25xX3xX107xX3xXexX1xX4xX45xX1cxX3xX55xX36xX3xX19xX1xX509xXexX25xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX27xX36xX1cxX3xX5axX1xX95xX41bxXexX25xX3xX1cxX1xX40xX4xX3xX25xX4xXaxXexXc7xX3xXexX1xX23xXexX25xX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX55xX28xX3xX15xX4caxX3xXexX1xX3c0xXexX3xXcxX410xXexX3xXexX1xX4xX4faxX2fxX3xXcxX48dxXexXecxX3xX43xX4axX3xX5axX1xX4xX3xX99xX63xXexX3xX2bxXexX3xX19xX1xX41bxX4xX3xX15xX4caxX3xX5xX1e71xX3xX99xX4daxX3xXexX25xX36xX3xX55xX36xX12xXecxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX148xX9xXexX1cxX9xX94xX7xX20xX0xXaxX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX1xX95xX1cxX95xX7xX3xX1xX94xX9xX164xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX15xX16cxX66xX66xX4xX27xXaxX25xX9xX26axXecxX1cxX4xX9xXexX19xX1xX95xXexX25xXecxX17fxXexX66xX264xX182xX182xX184xX66xX18axX19xXcxX95xXaxX5xX9xX5xX66xX193xX194xX2xX188xX66xX94xX5axX19axXexXaxX9xX66xX193xX194xX2xX188xX1a3xX194xX2xX1a3xX193xX193xX66xX19xX1xX95xX1cxX95xX1a3xX193xX1a3xX2xX184xX186xX279xX27axX188xX2xX27axX194xX182xX279xX194xX26axX2xX184xX26axX186xX182xX26axX193xX26axX188xX182xX1a3xXaxX1cxX94xX1cxXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX5xX9xX15xX12xX6xX7x78fbxX36xX1cxX3xX15xX52xX3xXcxX95xX63xX4xX3xX1xX41bxX4xX3xX15xX41bxXexX3xXexX1xX3fxX3xX12xX2fxXaxXc7xX3xX15xX509xXc7xX3xX52xX12x93f2xX3xX55xX744xX3xXexX102xX2fxX3xX12xX1xX4efxXexX3xX5axX1xX4xX3xX55xXf9xX3xXcxX3c0xX2fxX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xX12xX1xXfc1xX3xXcxX4axX27xX3xX27xX102xX1cxX3xX1xX3fxX9exXexX25xX3xX17fxX4daxX3xX12xX3axXaxX3xX1xX41bxX4xX3xX15xX41bxXexX3xX27xX4axX3xX12xX509xXexX3xX5xX1e71xX3xX41bxXexX1xX3xX1xX3fxX107xXexX25xX3xX55xXfdxXexX3xX25xXaxXexX3xX1cxX1xXe5xXexXecxX3xX21xX25xX95xX4axX4xX3xX94xXaxXc7xX3xX2bxXexX3xXexX1xX23xXexX25xX3xX27xX28xXexX3xXexX4axXa9xX3xX55xXf9xX3xX2exX2fxXaxX3xX55xX410xX27xX3xX15xX4caxX3xXcxX4axX27xX3xX12xXe1xX12xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX19xX94xX95xX1cxX9xX4xXexX3xX99xX4daxX3xX99xX4xXfdxXexX3xX55xX108dxX4xXc7xX3xX1cxX537xX3xX55xX28xX3xX25xX3c0xXa9xX3xX1xX63xX4xX3xX12xX1xX95xX3xX12xX9exX3xX1cxX1xXf9xXecxX3xX1d3xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3xX1e1xXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX4xXexX5xX9xX185xX6xX7xX186xX7xX20xX0xX4xX27xX25xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX12xX27xX15xX1ccxX19xX1xX95xX1cxX95xX7xX3xX15xX94xX12xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX16cxX66xX66xX4xXecxX99xXaxX95xX1xXaxX1cxX4xXexX1xXecxX17fxXexX66xXexX9xX264xX15xX66xX2xX188xX194xX26axX66xX2xX194xX184xX5xX193xX193xX2xX184xX182xX26axX188xX1cxX182xX182xX182xX26axXcxX184xXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX1xX23xXexX25xX3xX27xX28xXexX3xX2bxXexX3xX2exX2fxX9xXexX3xX1cxX1xX2fxX36xX12xX3xX12xX3axXaxX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX43xX4xX45xX1cxX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX2b6xX1cxX1xX2fxX52xX12xX3xX55xX36xX12xX2c0xX3xX5axX1xX4xX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX7xX3xX264xX4xX5xX1cxX1xX6xX7xX182xX194xX194xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX19xX1xX95xX1cxX95xX1ccxX95xX94xX4xX25xX4xXexXaxXcxX1ccxX15xX94xX12xX6xX7xX1xX1cxX1cxX19xX15xX16cxX66xX66xX4xX27xXaxX25xX9xX26axXecxX1cxX4xX9xXexX19xX1xX95xXexX25xXecxX17fxXexX66xX18axX19xXcxX95xXaxX5xX9xX5xX66xX193xX194xX2xX188xX66xX94xX5axX19axXexXaxX9xX66xX193xX194xX2xX188xX1a3xX194xX2xX1a3xX193xX193xX66xX19xX1xX95xX1cxX95xX1a3xX193xX1a3xX2xX184xX186xX279xX27axX188xX2xX27axX194xX182xX279xX194xX26axX2xX184xX26axX186xX182xX26axX193xX26axX188xX182xX1a3xXaxX1cxX94xX1cxXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xX5xXaxX1cxXaxX1ccxX5xX9xX15xX12xX6xX7xX2007xX36xX1cxX3xX15xX52xX3xXcxX95xX63xX4xX3xX1xX41bxX4xX3xX15xX41bxXexX3xXexX1xX3fxX3xX12xX2fxXaxXc7xX3xX15xX509xXc7xX3xX52xX12xX202axX3xX55xX744xX3xXexX102xX2fxX3xX12xX1xX4efxXexX3xX5axX1xX4xX3xX55xXf9xX3xXcxX3c0xX2fxX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xX12xX1xXfc1xX3xXcxX4axX27xX3xX27xX102xX1cxX3xX1xX3fxX9exXexX25xX3xX17fxX4daxX3xX12xX3axXaxX3xX1xX41bxX4xX3xX15xX41bxXexX3xX27xX4axX3xX12xX509xXexX3xX5xX1e71xX3xX41bxXexX1xX3xX1xX3fxX107xXexX25xX3xX55xXfdxXexX3xX25xXaxXexX3xX1cxX1xXe5xXexXecxX3xX21xX25xX95xX4axX4xX3xX94xXaxXc7xX3xX2bxXexX3xXexX1xX23xXexX25xX3xX27xX28xXexX3xXexX4axXa9xX3xX55xXf9xX3xX2exX2fxXaxX3xX55xX410xX27xX3xX15xX4caxX3xXcxX4axX27xX3xX12xXe1xX12xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX19xX94xX95xX1cxX9xX4xXexX3xX99xX4daxX3xX99xX4xXfdxXexX3xX55xX108dxX4xXc7xX3xX1cxX537xX3xX55xX28xX3xX25xX3c0xXa9xX3xX1xX63xX4xX3xX12xX1xX95xX3xX12xX9exX3xX1cxX1xXf9xXecxX3xX1d3xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3xX1e1xXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX7xX3xX66xX20xX0xX66xXaxX20xX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX148xXaxX19xX1cxX4xX95xXexX7xX20xX2007xX36xX1cxX3xX15xX52xX3xXcxX95xX63xX4xX3xX1xX41bxX4xX3xX15xX41bxXexX3xXexX1xX3fxX3xX12xX2fxXaxXc7xX3xX15xX509xXc7xX3xX52xX12xX202axX3xX55xX744xX3xXexX102xX2fxX3xX12xX1xX4efxXexX3xX5axX1xX4xX3xX55xXf9xX3xXcxX3c0xX2fxX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xX12xX1xXfc1xX3xXcxX4axX27xX3xX27xX102xX1cxX3xX1xX3fxX9exXexX25xX3xX17fxX4daxX3xX12xX3axXaxX3xX1xX41bxX4xX3xX15xX41bxXexX3xX27xX4axX3xX12xX509xXexX3xX5xX1e71xX3xX41bxXexX1xX3xX1xX3fxX107xXexX25xX3xX55xXfdxXexX3xX25xXaxXexX3xX1cxX1xXe5xXexXecxX3xX21xX25xX95xX4axX4xX3xX94xXaxXc7xX3xX2bxXexX3xXexX1xX23xXexX25xX3xX27xX28xXexX3xXexX4axXa9xX3xX55xXf9xX3xX2exX2fxXaxX3xX55xX410xX27xX3xX15xX4caxX3xXcxX4axX27xX3xX12xXe1xX12xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX19xX94xX95xX1cxX9xX4xXexX3xX99xX4daxX3xX99xX4xXfdxXexX3xX55xX108dxX4xXc7xX3xX1cxX537xX3xX55xX28xX3xX25xX3c0xXa9xX3xX1xX63xX4xX3xX12xX1xX95xX3xX12xX9exX3xX1cxX1xXf9xXecxX3xX1d3xXexX1xX3xX27xX4xXexX1xX3xX1xX95xX63xX16cxX3xX1e1xXexX1cxX9xX94xXexX9xX1cxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX0xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX75xX41bxX4xX3xX15xX41bxXexX0xX66xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX2007xX36xX1cxX3xX15xX52xX3xXcxX95xX63xX4xX3xX1xX41bxX4xX3xX15xX41bxXexX3xXexX1xX3fxX3xX12xX2fxXaxXc7xX3xX15xX509xXc7xX3xX52xX12xX202axX3xX55xX744xX3xXexX102xX2fxX3xX12xX1xX4efxXexX3xX5axX1xX4xX3xX55xXf9xX3xXcxX3c0xX2fxX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xX12xX1xXfc1xX3xXcxX4axX27xX3xX27xX102xX1cxX3xX1xX3fxX9exXexX25xX3xX17fxX4daxX3xX12xX3axXaxX3xX1xX41bxX4xX3xX15xX41bxXexX3xX27xX4axX3xX12xX509xXexX3xX5xX1e71xX3xX41bxXexX1xX3xX1xX3fxX107xXexX25xX3xX55xXfdxXexX3xX25xXaxXexX3xX1cxX1xXe5xXexXecxX3xX21xX25xX95xX4axX4xX3xX94xXaxXc7xX3xX2bxXexX3xXexX1xX23xXexX25xX3xX27xX28xXexX3xXexX4axXa9xX3xX55xXf9xX3xX2exX2fxXaxX3xX55xX410xX27xX3xX15xX4caxX3xXcxX4axX27xX3xX12xXe1xX12xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX19xX94xX95xX1cxX9xX4xXexX3xX99xX4daxX3xX99xX4xXfdxXexX3xX55xX108dxX4xXc7xX3xX1cxX537xX3xX55xX28xX3xX25xX3c0xXa9xX3xX1xX63xX4xX3xX12xX1xX95xX3xX12xX9exX3xX1cxX1xXf9xXecxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xXdc4xXf9xX3xX12xXe1xX3xX17fxX4axX3xX1xX41bxX4xX3xX15xX41bxXexX3xX2exX2fxXaxX3xX55xX410xX27xX3xX12xX42exXexX25xX3xX5xX1e71xX3xX99xX4daxX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX1cxX102xXexX3xX12xX415xXexX25xXecxX3xX1axX94xX95xXexX25xX3xX2exX2fxXe1xX3xX1cxX94xX404xXexX1xX3xX55xX2fxXexX3xXexX102xX2fxXc7xX3xX27xX36xX1cxX3xX15xX52xX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX1xX41bxX4xX3xX15xX41bxXexX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xX1cxX1xXf9xX3xXcxX95xX63xX4xX3xX99xX15e1xX3xX1xX95xX4axXexX3xX1cxX95xX4axXexXecxX3xX148xX102xX1cxX3xX12xX1xX54exXexX25xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX1cxX3axX3xXcxX63xXexX1xXc7xX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX15xX4caxX3xX12xX28xX3xX5axX1xX41bxX3xXexX2bxXexX25xX3xX1cxXe1xX4xX3xX15xX4xXexX1xXc7xX3xXexXfdxX2fxX3xX2bxXexX3xX1xX41bxX4xX3xX15xX41bxXexX3xX2exX2fxXaxX3xX55xX410xX27xX3xX5xX1e71xX3xX99xX4daxX3xX1cxX4xX410xX2fxX3xX12xX1xX41bxXa9xXc7xX3xXexX25xX36xX3xX55xX36xX12xXecxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX0xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xXdc4xXe5xX2fxX3xX19xX1xXeaxX0xX66xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xXdc4xXe5xX2fxX3xX19xX1xXeaxX3xX17fxX4axX3xX12xXe1xX12xX3xX12xX1xXfdxX3xX19xX1xX447xX27xX3xX1cxX537xX3xX55xXe5xX2fxX3xX12xX28xX3xX12xX1xXdbxXaxX3xX1xX4axX27xX3xXcxX3fxX427xXexX25xX3xX19xX94xX95xX1cxX9xX4xXexXc7xX3xX1xX4axX27xX3xXcxX3fxX427xXexX25xX3xXexX3fxX597xX12xX3xX1cxX3fxX9exXexX25xX3xX1cxX3fxX9exXexX25xX3xX55xX52xX4xX3xX12xXaxX95xX3xX17fxX4axX3xXexX1xX4xX4faxX2fxX3xXcxX95xX63xX4xX3xX5xX3fxX4e3xXexX25xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX5axX1xXe1xX12xXecxX3xXdc4xX28xX3xXcxX4axX3xXexX25xX2fxX1080xXexX3xXexX2fxX415xX4xX3xX5xX3fxX4e3xXexX25xX3xX5xX1080xX4xX3xX5xX4axX95xX3xX12xX1xX95xX3xX12xXe1xX12xX3xX17fxX4xX3xX15xX4xXexX1xX3xX17fxXe5xX1cxXecxX0xX66xX19xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX3b9xX95xX5xXa9xX7xX20xX21xXfdxX2fxX3xX2bxXexX3xX55xXe5xX2fxX3xX1xXaxXa9xX3xX12xXe1xX12xX3xX12xX1xXfdxX3xX19xX1xX447xX27xX3xX1cxX537xX3xX55xXe5xX2fxX3xX55xXf9xX3xX2exX2fxXaxX3xX55xX410xX27xX3xX5xX1e71xX3xX15xX4xXexX1xX3xX94xXaxX3xXexX1xX4xX4faxX2fxX3xX27xX48dxX27xX3xX99xX45xXexX1xX3xXexX25xX2fxXa9xX3xX1xX4xXf9xX27xXc7xX3xXexX1xX3fxX3xX17fxX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xX12xXcxX95xX15xX1cxX94xX4xX5xX4xX2fxX27xX3xX99xX95xX1cxX2fxXcxX4xX2fxX27xXecxX3xX43xX4xX3xX5axX1xX2fxX447xXexX3xXexX4axXa9xX3xX12xX28xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX55xX36xX12xX3xX12xX509xXexX3xX27xX63xXexX1xX3xX25xX102xX19xX3xXexX1xX4xX4faxX2fxX3xXcxX48dxXexX3xX15xX95xX3xX17fxX597xX4xX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX55xX36xX12xX0xX66xX19xX20xX0xX5xX4xX17fxX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX5xX94xX9xXcxXaxX1cxX9xX5xX7xX20xX0xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX1axX4xXexX3xXcxX4xX410xXexX3xX2exX2fxXaxXexX16cxX0xX66xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xX2fxXcxX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX1cxX4xX1cxXcxX9xX1ccxX1cxX1xX2fxX27xX99xX1ccxXaxXexX5xX1ccxX15xXaxX19xX95xX7xX20xX0xXcxX4xX20xX0xXaxX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xXbd8xXexX3xX27xX705xXexX3xX25xX3c0xXa9xX3xX2fxXexX25xX3xX1cxX1xX3fxX3xX12xX28xX3xX55xX54exXexX25xX3xX5axX1xX415xXexX25x3fa5xX7xX3xX1xX94xX9xX164xX6xX7xX66xX15xX95xXexX25xX1ccxX5axX1xX95xX9xX66xXaxXexX1ccxX27xXaxXexX1ccxX25xXaxXa9xX1ccxX2fxXexX25xX1ccxX1cxX1xX2fxX1ccxX12xX95xX1ccxX5xX2fxXexX25xX1ccxX5axX1xX95xXexX25xX66xX2xX182xX182xX2xX2xX188xXecxX1xX1cxX27xX7xX20xX0xX4xX27xX25xX3xX15xX94xX12xX6xX7xX66xX27xX9xX5xX4xXaxX66xX2xX193xX194xX66xXexX9xX264xX15xX66xX2xX27axX184xX193xX66xX2xX194xX184xX5xX26axX2xX194xX193xX186xX2xX184xX1cxX26axX186xX2xX27axX193xXcxX194xXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX1xX23xXexX25xX3xX27xX28xXexX3xX2bxXexX3xX2exX2fxX9xXexX3xX1cxX1xX2fxX36xX12xX3xX12xX3axXaxX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX43xX4xX45xX1cxX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX2b6xX1cxX1xX2fxX52xX12xX3xX55xX36xX12xX2c0xX3xX5axX1xX4xX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX7xX3xX66xX20xX0xX66xXaxX20xX0xX5xX4xX17fxX20xX0xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xXaxX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xXbd8xXexX3xX27xX705xXexX3xX25xX3c0xXa9xX3xX2fxXexX25xX3xX1cxX1xX3fxX3xX12xX28xX3xX55xX54exXexX25xX3xX5axX1xX415xXexX25xX28e6xX7xX3xX1xX94xX9xX164xX6xX7xX66xX15xX95xXexX25xX1ccxX5axX1xX95xX9xX66xXaxXexX1ccxX27xXaxXexX1ccxX25xXaxXa9xX1ccxX2fxXexX25xX1ccxX1cxX1xX2fxX1ccxX12xX95xX1ccxX5xX2fxXexX25xX1ccxX5axX1xX95xXexX25xX66xX2xX182xX182xX2xX2xX188xXecxX1xX1cxX27xX7xX20xXbd8xXexX3xX27xX705xXexX3xX25xX3c0xXa9xX3xX2fxXexX25xX3xX1cxX1xX3fxX3xX12xX28xX3xX55xX54exXexX25xX3xX5axX1xX415xXexX25xX28e6xX0xX66xXaxX20xX0xX66xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX1xX9xXaxX5xX7xX20xX1axX1xX9xX95xX3xX12xX1xX2fxXa9xX410xXexX3xX25xX4xXaxX3xXa9xX3xX1cxXfdxXc7xX3xX1cxX1xX3fxX40xXexX25xX3xX185xX2fxXa9xX410xXexX3xX2bxXexX3xX27xX705xXexX3xXcxX4axX27xX3xX1cxX2bxXexX25xX3xXexX25xX2fxXa9xX3xX12xX9exX3xX27xXc4xX12xX3xX12xXe1xX12xX3xX99xX45xXexX1xX3xX2fxXexX25xX3xX1cxX1xX3fxX3xX55xX3fxX40xXexX25xX3xX1cxX4xX410xX2fxX3xX1xX28xXaxXecxX0xX66xX19xX20xX0xX66xX5xX4xX17fxX20xX0xX66xXcxX4xX20xX0xXcxX4xX20xX0xXaxX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX2007xa834xX95xX3xX1xXaxXa9xX3xX5axX1xX101cxX3xX55xX36xX12xX3xX1cxX52xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX27xX2bxXexX25xX3xXexX1xXaxXexX1xX3xX12xX1xX28xXexX25xX7xX3xX1xX94xX9xX164xX6xX7xX66xX15xX95xXexX25xX1ccxX5axX1xX95xX9xX66xX27xX9xX95xX1ccxX1xXaxXa9xX1ccxX5axX1xX2fxX1ccxX5xX95xX12xX1ccxX1cxX95xX1ccxX1cxX94xX95xXexX25xX1ccxX27xXaxXexX25xX1ccxXexX1xXaxXexX1xX1ccxX12xX1xX95xXexX25xX66xX2xX184xX27axX2xX2xX26axXecxX1xX1cxX27xX7xX20xX0xX4xX27xX25xX3xX15xX94xX12xX6xX7xX66xX27xX9xX5xX4xXaxX66xX2xX193xX194xX66xXexX9xX264xX15xX66xX2xX27axX193xX188xX66xX2xX26axX186xX5xX2xX2xX193xX184xX194xX184xX27axX1cxX26axX182xX193xX186xXcxX184xXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX1xX23xXexX25xX3xX27xX28xXexX3xX2bxXexX3xX2exX2fxX9xXexX3xX1cxX1xX2fxX36xX12xX3xX12xX3axXaxX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX43xX4xX45xX1cxX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX2b6xX1cxX1xX2fxX52xX12xX3xX55xX36xX12xX2c0xX3xX5axX1xX4xX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX7xX3xX66xX20xX0xX66xXaxX20xX0xX5xX4xX17fxX20xX0xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xXaxX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX2007xX2ae3xX95xX3xX1xXaxXa9xX3xX5axX1xX101cxX3xX55xX36xX12xX3xX1cxX52xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX27xX2bxXexX25xX3xXexX1xXaxXexX1xX3xX12xX1xX28xXexX25xX7xX3xX1xX94xX9xX164xX6xX7xX66xX15xX95xXexX25xX1ccxX5axX1xX95xX9xX66xX27xX9xX95xX1ccxX1xXaxXa9xX1ccxX5axX1xX2fxX1ccxX5xX95xX12xX1ccxX1cxX95xX1ccxX1cxX94xX95xXexX25xX1ccxX27xXaxXexX25xX1ccxXexX1xXaxXexX1xX1ccxX12xX1xX95xXexX25xX66xX2xX184xX27axX2xX2xX26axXecxX1xX1cxX27xX7xX20xX2007xX2ae3xX95xX3xX1xXaxXa9xX3xX5axX1xX101cxX3xX55xX36xX12xX3xX1cxX52xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX27xX2bxXexX25xX3xXexX1xXaxXexX1xX3xX12xX1xX28xXexX25xX0xX66xXaxX20xX0xX66xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX1xX9xXaxX5xX7xX20xX595xX3fxX597xX4xX3xX55xX3c0xXa9xX3xXcxX4axX3xXexX1xX23xXexX25xX3xX27xX2ae3xX95xX3xX17fxX705xX1cxX3xX55xX9exXexX3xX25xX4xX41bxXexX3xX27xX4axX3xX17fxX415xX3xX12xa7d3xXexX25xX3xX1xX4xX45xX2fxX3xX2exX2fxX41bxX3xX25xX4xX54exX19xX3xX99xX63xXexX3xXcxX95xX63xX4xX3xX99xX15e1xX3xX27xX1dbfxX4xX3xX55xX36xX12xX3xX1cxX52xX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX27xX2bxXexX25xXecxX0xX66xX19xX20xX0xX66xX5xX4xX17fxX20xX0xX66xXcxX4xX20xX0xXcxX4xX20xX0xXaxX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX595xX2cd5xXexX25xX3xX27xX404xX3xX12xX1xX4efxXexX1xXc7xX3xXexX3fxX597xX12xX3xX27xXc4xX27xX3xX1cxX1xXfdxX3xXexX4axX95xX3xX12xX1xX95xX3xX1cxX52xX1cxX28e6xX7xX3xX1xX94xX9xX164xX6xX7xX66xX27xX9xX1ccxX99xX9xX66xX5xX2fxXexX25xX1ccxX27xX4xX1ccxX12xX1xX4xXexX1xX1ccxXexX2fxX95xX12xX1ccxX27xXaxX27xX1ccxX1cxX1xX9xX1ccxXexXaxX95xX1ccxX12xX1xX95xX1ccxX1cxX95xX1cxX66xX2xX184xX184xX188xX186xX182xXecxX1xX1cxX27xX7xX20xX0xX4xX27xX25xX3xX15xX94xX12xX6xX7xX66xX27xX9xX5xX4xXaxX66xX2xX193xX194xX66xXexX9xX264xX15xX66xX2xX27axX193xX26axX66xX2xX26axX186xX5xX26axX2xX193xX184xX27axX184xX182xX1cxX182xX184xX184xX194xXcxX27axXecxX1c0xX19xX25xX7xX3xXaxXcxX1cxX6xX7xX21xX1xX23xXexX25xX3xX27xX28xXexX3xX2bxXexX3xX2exX2fxX9xXexX3xX1cxX1xX2fxX36xX12xX3xX12xX3axXaxX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX43xX4xX45xX1cxX3xX1cxX1xX4axXexX1xX3xX2b6xX1cxX1xX2fxX52xX12xX3xX55xX36xX12xX2c0xX3xX5axX1xX4xX3xX55xX2fxXexX3xXcxX63xX4xX7xX3xX66xX20xX0xX66xXaxX20xX0xX5xX4xX17fxX20xX0xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xXaxX3xX1cxX4xX1cxXcxX9xX6xX7xX595xX2cd5xXexX25xX3xX27xX404xX3xX12xX1xX4efxXexX1xXc7xX3xXexX3fxX597xX12xX3xX27xXc4xX27xX3xX1cxX1xXfdxX3xXexX4axX95xX3xX12xX1xX95xX3xX1cxX52xX1cxX28e6xX7xX3xX1xX94xX9xX164xX6xX7xX66xX27xX9xX1ccxX99xX9xX66xX5xX2fxXexX25xX1ccxX27xX4xX1ccxX12xX1xX4xXexX1xX1ccxXexX2fxX95xX12xX1ccxX27xXaxX27xX1ccxX1cxX1xX9xX1ccxXexXaxX95xX1ccxX12xX1xX95xX1ccxX1cxX95xX1cxX66xX2xX184xX184xX188xX186xX182xXecxX1xX1cxX27xX7xX20xX595xX2cd5xXexX25xX3xX27xX404xX3xX12xX1xX4efxXexX1xXc7xX3xXexX3fxX597xX12xX3xX27xXc4xX27xX3xX1cxX1xXfdxX3xXexX4axX95xX3xX12xX1xX95xX3xX1cxX52xX1cxX28e6xX0xX66xXaxX20xX0xX66xX15xX1cxX94xX95xXexX25xX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX1xX9xXaxX5xX7xX20xX2007xX120xX3xX12xX1xX4efxXexX1xX3xX17fxX4axX3xXexX3fxX597xX12xX3xX27xXc4xX27xX3xXcxX4axX3xX1xXaxX4xX3xX1cxX1xXdbxX3xX25xX4xXaxX3xX17fxX4daxX3xX2exX2fxX9xXexX3xX1cxX1xX2fxX36xX12xX3xXexX1xX102xX1cxX3xX1cxX94xX95xXexX25xX3xX99xXfdxX19xX3xX12xX3axXaxX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xX43xX4xX45xX1cxXecxX3xX21xX1xX3fxXexX25xX3xX55xXf9xX3xX5xX2cd5xXexX25xX3xX12xXe1xX12xX3xX25xX4xXaxX3xX17fxX4daxX3xXexX4axXa9xX3xX12xX1xX95xX3xX55xX54exXexX25xXc7xX3xX55xX41bxX27xX3xX99xX41bxX95xX3xXexX102xX2fxX3xX2bxXexX3xXexX25xX95xXexX3xX27xX4axX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xX25xX3c0xXa9xX3xX99xX4xXfdxXexX3xX12xX1xX102xX1cxX3xX25xX4xXaxX3xX17fxX4daxXc7xX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xXcxX4axX27xX3xX19xX1xX41bxXexX3xX1cxXe1xX12xX3xX5xXeaxXexX25xX3xX12xX3axXaxX3xX25xX4xXaxX3xX17fxX4daxX3xXcxX63xX4xX3xXcxX4axX3xX55xX4xX4faxX2fxX3xX5axX1xX415xXexX25xX3xX19xX1xX41bxX4xX3xXexX25xX3fxX40xX4xX3xXexX102xX2fxX3xXexX4axX95xX3xX12xX42exXexX25xX3xX99xX4xXfdxX1cxXecxX0xX66xX19xX20xX0xX66xX5xX4xX17fxX20xX0xX66xXcxX4xX20xX0xX66xX2fxXcxX20xX0xX5xX4xX17fxX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX12xXcxX94xX7xX20xX0xX66xX5xX4xX17fxX20xX0xX66xX5xX4xX17fxX20xX0xX19xX3xX12xXcxXaxX15xX15xX6xX7xX19xX6e2xX95xX2fxX94xX12xX9xX7xX20xX1axX1xX9xX95xX3xX1axX4xX4faxXexX3xX19xX1xX95xXexX25xX0xX66xX19xX20