Ấn Độ và Pakistan đấu súng tại khu vực Kashmir, một binh sỹ thiệt mạng
Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2003 về tuân thủ lệnh ngừng bắn, giao tranh vẫn xảy ra giữa binh sỹ hai bên. Kể từ đầu năm, đã có hơn 3.000 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại đây.
6438x728axf58fxd5e6xe533xb839x935dx125c7x8fabxX7xb056xe1afxa15bx1227bxfedaxfb97xX5xa5b1xXaxe7e6x13cf7x13922xX3xde9cxb20exX3x71b5x7684xX3x111c1xX6x1090exXdxX7xXexX6xX14xX3xa0e5xae1cxe539xX3xX7x9f0bxX14x102f6xX3xXexa09fxXdxX3xX1exX1xX27xX3xX19x10c24xX4xX3xfb51xX6xX7xX1x7cf2xXdxf1dfxdb21xX3xX3exX17xXexX3x11630xXdxX14xX1xX3xX7xf471xX3xXexX1xXdxb038xXexX3xX3exX2fxX14xX2cxX0x1245fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd08axX10xX6x11dccxXaxX12x9b6bxX26xXexX3xX4xX1xX26xXbxX3xXexX1xe18exX6xX3xXexX1xX27x7d33xX14xX3xX25xX2fxXexX3xX25x112cfx115abxX4xX3xX14xdd99xX3exX3x8189xbbebxX91xd73fxX3xX19xda0dxX3xXexX27x1379cxX14xX3xXexX1x1046bxX3xX5xX52xX14xX1xX3xX14xX2cxd950xX14xX2cxX3xX47xf8e0xX14xX41xX3xX2cxXdxX6x12fe5xX3xXexX40xX6xX14xX1xX3xX19x114a3xX14xX3xd0e7x13656x11d25xX3xX40xX6xX3xX2cxXdx9c81xX6xX3xX47xXdxX14xX1xX3xX7xX4dxX3xX1xX6xXdxX3xX47x107d1xX14xf2aaxX3xX3axd43exX3xXexXa8xX3xX25x7a15xX27xX3xX14xX8dxX3exX41xX3xX25xcaf5xX3xX4x114e7xX3xX1xf0daxX14xX3xX93xXdbxX91xX91xX91xX3xX19xafdfxX3xX19xXdxX3xXbxX1xX2fxX3exX3xX5xX52xX14xX1xX3xX14xX2cxXa8xX14xX2cxX3xX47xXadxX14xX3xXexX2fxXdxX3xX25xX9axXc2xXdbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXb4xX6cxXc2xXaxX12xX0xXdxX3exX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3exX7x10308xXbxX1xXb4xXexXb4xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXdbxX47xX6xXb4xX1xX6xXexXdxX14xX1xXdbxX19xX14xX5axX14xX10x11292xX7xX5axX90xX91xX93x11ee1xX5axX2xX91x102baxX6cxc74exX91xX16cxX91xX93x7781xX2xXexX93xX91xX91xX168xX5xX2xXdbx108c6xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exXdxX7xXexX6xX14xX3xX25xX26xX27xX3xX7xX2axX14xX2cxX3xXexX2fxXdxX3xX1exX1xX27xX3xX19xX37xX4xX3xX3axX6xX7xX1xX3exXdxX40xX41xX3xX3exX17xXexX3xX47xXdxX14xX1xX3xX7xX4dxX3xXexX1xXdxX52xXexX3xX3exX2fxX14xX2cxXaxX3xX6cxX6xXexX6xX142xXbxX1xXb4xXexXb4xX142xXb4xX40xXdxX2cxXdxX14xX6xX5xX142xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x128c2xX5axX5axX4xX6cxX14xXdxX3exX2cxXdbxX19xXdxX10xXexX14xX6xX3exXbxX5xX27xX7xXdbxX19xX14xX5axa86dxXbxX5xXb4xX6xX6cxX10xX6cxX5axX47xXb4xX1exXexXexX17dxX5axX90xX91xX90xX91x8decxX91xe1d2xX21axX2xX168xX5axXexXexXc0xX19xX14xX6xX14xX21axX6cxXb4xX21axXbxX6xX1exXdxX7xXexX6xX14xX21axX1exX6xX7xX1xX3exXdxX40xXdbxX17dxXbxX2cxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb80xX6xXbxXexXdxXb4xX14xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc0xXexX142xX6xX5xXdxX2cxX14xX1edxX3xX17dxX27xX7xXexXdxb876xXc2x7abexXaxX12xX6fxXdxX14xX1xX3xX7xX4dxX3xX1cxX6xX1exXdxX7xXexX6xX14xX3xXexX27xXe4xX14xX3xXexX40xX6xX3xX2cxXe4xX14xX3xX25xX88x75b8xX14xX2cxX3xbcf8xX6xX14xX1xX3xX2cxXdxab8exXdxX3xX3axXdxXdexX3exX3xX7xXb4x1034axXexX3xa8e2x12ee4xXb4xX253xbc64xX3xXbxX1xX9axX14xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1exX1xX27xX3xX19xX37xX4xX3xX3axX6xX7xX1xX3exXdxX40xX3xX2cxXdxXc9xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exXdxX7xXexX6xX14xX41xX3xX14xX2cxX1axXc2xX3xX90xX21cxX5ax737fxX5axX90xX91xX2xX21cxXdbxX3xX2b1x8f00xX14xX1xX1edxX3xf8b3xbf56xX1cxX5axXcxXcxc5b5xb991xeca3xX2b5xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXb4xX6cxXc2xXaxX12x6af6xXdxX2a4xXdxX3xX4xX1xb9b1xX4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX14xX2cxX1axXc2xX3xX2xX16cxX5axX21cxX3xX4xX1xXb4xX3xX47xXdxb909xXexX3xX3exX17xXexX3xX47xXdxX14xX1xX3xX7xX4dxX3xX4xX9fxX6xX3xX14xX88xX2a4xX4xX3xX14xX1axXc2xX3xX25xXedxX3xXexX1xXdxX52xXexX3xX3exX2fxX14xX2cxX3xXexX40xXb4xX14xX2cxX3xX3exX17xXexX3xX4xX27xX17xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX7xX2axX14xX2cxX3xX19xX2a4xXdxX3xa292xX27xX9axX14xX3xX25xX17xXdxX3xX1cxX6xX1exXdxX7xXexX6xX14xX3xXexX2fxXdxX3xX6cxe8d0xX4xX3xX25xX88xX299xX14xX2cxX3xX29dxX6xX14xX1xX3xX2cxXdxX2a4xXdxX3xX3axXdxXdexX3exX3xX7xXb4xX2aexXexX3xX2b1xX2b2xXb4xX253xX2b5xX3xXbxX1xX9axX14xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1exX1xX27xX3xX19xX37xX4xX3xX3axX6xX7xX1xX3exXdxX40xX3xX2cxXdxXc9xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX14xX88xX2a4xX4xXdbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXb4xX6cxXc2xXaxX12xX69xX6xXdxX3xX47xXd9xX14xX3xX25xXedxX3xX25xX26xX27xX3xX7xX2axX14xX2cxX3xX19xX1axXb4xX3xX25xXd9xX3exX3xX2xX173xX5axX21cxX3xXexX2fxXdxX3xX25xdeb3xX6xX3xXbxX1xX80xX14xX3xX1xX27xXc2xX52xX14xX3xX29dxX6xX17dxXb4xX27xX40xXdxX41xX3xX4xX2aexX4xX1xX3xXexX1xX1axX14xX1xX3xXbxX1xe3c3xX3x11fbfxX40xXdxX14xX6xX2cxX6xX40xX41xX3xXexX1xX9fxX3xXbxX1xX9fxX3xX4xX9fxX6xX3xX1exX1xX27xX3xX19xX37xX4xX3xX3axX6xX7xX1xX3exXdxX40xX3xX6cxXb4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX1exXdxXdexX3exX3xX7xXb4xX2aexXexX41xX3xX90xX90xX90xX1exX3exX3xX19xX96xX3xXbxX1xb160xX6xX3xXcxX9axXc2xX3xX307xX6xX3exXdbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXb4xX6cxXc2xXaxX12xX307xX2cxX88xX299xXdxX3xXbxX1xX2aexXexX3xX14xX2cxa913xX14xX3xX384xX27xX9axX14xX3xX25xX17xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX2aexXb4xX3xX47xX27xX17xX4xX3xX384xX27xX9axX14xX3xX25xX17xXdxX3xX1cxX6xX1exXdxX7xXexX6xX14xX3xX14x8005xX3xX7xX2axX14xX2cxX3xXexX40xX88xX2a4xX4xX41xX3xX19xXdxX3xXbxX1xX2fxX3exX3xXexX1xX7axX6xX3xXexX1xX27xX80xX14xX3xX14xX2cxXa8xX14xX2cxX3xX47xXadxX14xX41xX3xX6cxXb4xX3xX25xXf0xX3xX384xX27xX9axX14xX3xX25xX17xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX25xXedxX3x857exX25xX2aexXbxX3xXexX40xXc1xX3xX3exX2fxX14xX1xX3xX3exa84bxXdbxe362xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXb4xX6cxXc2xXaxX12xX253xX1xXb4xX3xX25xX33exX14xX3xX14xX6xXc2xX41xX3xXbxX1xX48cxX6xX3xX1cxX6xX1exXdxX7xXexX6xX14xX3xX4xX1xX88xX6xX3xX25xX88xX6xX3xX40xX6xX3xX47xX26xXexX3xX4xX325xX3xXexX1xX4b9xX14xX2cxX3xXexXdxX14xX3xXexX4e7xX14xX3xXexX1xX26xXexX3xX14xX1axXb4xXdbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXb4xX6cxXc2xXaxX12xX3axXdexX3xXexXa8xX3xX14xX8dxX3exX3xX2xX21cxX16exX168xX3xX25xX33exX14xX3xX14xX6xXc2xX41xX3xX1exX1xX27xX3xX19xX37xX4xX3xX3axX6xX7xX1xX3exXdxX40xX3xX19xXbdxX14xX3xX47xX421xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xXadxXexX3xXexX1xX1axX14xX1xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXe4xX14xX3xX6cxXb4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exXdxX7xXexX6xX14xX3xX384xX27xXc1xX14xX3xX5xbc37xXdbxX3xX253xXc1xX3xX1xX6xXdxX3xX14xX88xX2a4xX4xX3xX25xX96xX27xX3xX14xX1xX80xX14xX3xX4xX1xX9fxX3xX384xX27xXc2xX96xX14xX3xX25xX445xXdxX3xX19xX2a4xXdxX3xXexXb4xX1axX14xX3xX47xX17xX3xX19xb5d8xX14xX2cxX3xX5xXedxX14xX1xX3xXexX1xX4e7xX3xX14xX1axXc2xXdbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxXb4xX6cxXc2xXaxX12xX6fxX26xXexX3xX4xX1xX26xXbxX3xXexX1xX7axX6xX3xXexX1xX27xX80xX14xX3xX25xX2fxXexX3xX25xX88xX89xX4xX3xX14xX8dxX3exX3xX90xX91xX91xX93xX3xX19xX96xX3xXexX27xX9axX14xX3xXexX1xX9fxX3xX5xX52xX14xX1xX3xX14xX2cxXa8xX14xX2cxX3xX47xXadxX14xX41xX3xX2cxXdxX6xXb4xX3xXexX40xX6xX14xX1xX3xX19xXbdxX14xX3xXc0xXc1xXc2xX3xX40xX6xX3xX2cxXdxXc9xX6xX3xX47xXdxX14xX1xX3xX7xX4dxX3xX1xX6xXdxX3xX47xXd9xX14xX3xXexX2fxXdxX3xX40xX6xX14xX1xX3xX2cxXdxX2a4xXdxX3xXbxX1xX9axX14xX3xX4xX1xXdxX6xXdbxX3xX3axXdexX3xXexXa8xX3xX25xXe4xX27xX3xX14xX8dxX3exX41xX3xX14xX1xXdxX96xX27xX3xX47xX2aexXb4xX3xX4xX2aexXb4xX3xX4xX1xXb4xX3xXexX1xX26xXc2xX3xX25xXedxX3xX4xXf0xX3xX1xXf3xX14xX3xX93xXdbxX91xX91xX91xX3xX19xXfdxX3xX19xXdxX3xXbxX1xX2fxX3exX3xX5xX52xX14xX1xX3xX14xX2cxXa8xX14xX2cxX3xX47xXadxX14xX3xXexX2fxXdxX3xX25xX9axXc2xXdbxX5axXdbxX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX40xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX40xXb4xX14xX2cxX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxXd9xX14xX3xX384xX27xX6xX14xX1edxX0xX5axX7xXexX40xXb4xX14xX2cxX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX142xXexX1xX27xX3exX47xX142xX6xX14xX6cxX142xX7xX6xXbxXb4xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxXd9xX3exX3xX1exX48cxX4xX1xX3xX29dxX6xX274xX6xX5xX10xX3xX142xX3xX19x8f83xX3xX1exX1xX48cxX3xX5xX1axX3exX3xX52bxXexX1xX6xXc2xX3xX25xX4e7xXdxX3xX4xX27xX17xX4xX3xX4xX1xXf3xXdxX53cxX3xX4xX9fxX6xX3xX3axX1xX4b9xX14xX2cxX3xX384xX27xX9axX14xX3xX13xX14xX3xX16xX17xXaxX3xX1xX40xX10xX274xX9xXaxX5axX47xXdxX14xX1xX142xX5xX27xX6xX14xX5axXexXdxX10xX3exX142xX1exXdxX4xX1xX142xX40xX6xX274xX6xX5xX10xX142xX19xX27xX142xX1exX1xXdxX142xX5xX6xX3exX142xXexX1xX6xXc2xX142xX6cxXb4xXdxX142xX4xX27xXb4xX4xX142xX4xX1xXb4xXdxX142xX4xX27xX6xX142xX1exX1xXb4xX14xX2cxX142xX384xX27xX6xX14xX142xX6xX14xX142xX6cxXb4xX5axX2xX21cxX2f1xX16exX16cxX173xXdbxX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX2cxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX5axX3exX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX90xX91xX5axX14xX10xX162xX7xX5axX90xX91xX93xX16cxX5axX2xX91xX2f1xX6cxX16cxX90xX91xX90xX168xX16exX2xXexX16cxX168xX93xX2xX5xX2xX91xX142xX91xX91xX91xX142xX2f1xXbxX3exX21cxX16cxX1exXdbxX17dxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exXdxX7xXexX6xX14xX3xX25xX26xX27xX3xX7xX2axX14xX2cxX3xXexX2fxXdxX3xX1exX1xX27xX3xX19xX37xX4xX3xX3axX6xX7xX1xX3exXdxX40xX41xX3xX3exX17xXexX3xX47xXdxX14xX1xX3xX7xX4dxX3xXexX1xXdxX52xXexX3xX3exX2fxX14xX2cxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX19xX12xX0xX7xXexX40xXb4xX14xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxXd9xX3exX3xX1exX48cxX4xX1xX3xX29dxX6xX274xX6xX5xX10xX3xX142xX3xX19xX7c3xX3xX1exX1xX48cxX3xX5xX1axX3exX3xX52bxXexX1xX6xXc2xX3xX25xX4e7xXdxX3xX4xX27xX17xX4xX3xX4xX1xXf3xXdxX53cxX3xX4xX9fxX6xX3xX3axX1xX4b9xX14xX2cxX3xX384xX27xX9axX14xX3xX13xX14xX3xX16xX17xXaxX3xX1xX40xX10xX274xX9xXaxX5axX47xXdxX14xX1xX142xX5xX27xX6xX14xX5axXexXdxX10xX3exX142xX1exXdxX4xX1xX142xX40xX6xX274xX6xX5xX10xX142xX19xX27xX142xX1exX1xXdxX142xX5xX6xX3exX142xXexX1xX6xXc2xX142xX6cxXb4xXdxX142xX4xX27xXb4xX4xX142xX4xX1xXb4xXdxX142xX4xX27xX6xX142xX1exX1xXb4xX14xX2cxX142xX384xX27xX6xX14xX142xX6xX14xX142xX6cxXb4xX5axX2xX21cxX2f1xX16exX16cxX173xXdbxX1xXexX3exXaxX12xXcxXdxXd9xX3exX3xX1exX48cxX4xX1xX3xX29dxX6xX274xX6xX5xX10xX3xX142xX3xX19xX7c3xX3xX1exX1xX48cxX3xX5xX1axX3exX3xX52bxXexX1xX6xXc2xX3xX25xX4e7xXdxX3xX4xX27xX17xX4xX3xX4xX1xXf3xXdxX53cxX3xX4xX9fxX6xX3xX3axX1xX4b9xX14xX2cxX3xX384xX27xX9axX14xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX40xXb4xX14xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXcxXdxXd9xX3exX3xX1exX48cxX4xX1xX3xX29dxX6xX274xX6xX5xX10xX3xX25xX88xX89xX4xX3xX4xX2aexX4xX3xX4xX1xX27xXc2xXd9xX14xX3xX2cxXdxX6xX3xX384xX27xX445xX4xX3xXbxX1x1088bxX14xX2cxX3xX3exX4b9xX3xXexXc1xX3xX5xX1axX3xX19xX88xX89xXexX3xXexX40xX17xXdxX3xX1xXf3xX14xX3xX7xXb4xX3xX19xX2a4xXdxX3xX4xX1xXdxX33exX14xX3xX25xX26xX27xX3xX4xXf3xX3xX4xX1xX9fxX3xX5xX37xX4xX3xbf07xX142xX90xX91xX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX40xX27xX14xX2cxX3x90f8xX27xX445xX4xX3xX19xX1axX3xXexXdxXd9xX3exX3xX1exX48cxX4xX1xX3xX300xX142xX2xX16cxX3xX4xX9fxX6xX3xX1cxX6xX1exXdxX7xXexX6xX14xXdbxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX19xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX305xX27xX14xX2cxX3xX25xX17xXexX3xX47xXdxXd9xX14xX3xX2cxXdxX2a4xXdxX3xXcxX40xX27xX14xX2cxX142xX13xX14xX1edxX3xX90xX3xX47xXd9xX14xX3xX25xX96xX27xX3xX4xXf0xX3xX7xX37xX3xX4xX1xX27x10254xX14xX3xX47xX421xX3xX4xX1xXb4xX3xXex7ffaxX14xX1xX3xX1xX27xX445xX14xX2cxX3xXc0xX26xX27xX3xX14xX1xX26xXexXaxX3xX1xX40xX10xX274xX9xXaxX5axX6cxXdxX10xX3exX142xX14xXb4xX14xX2cxX5axXc0xX27xX14xX2cxX142xX6cxXb4xXexX142xX47xXdxX10xX14xX142xX2cxXdxXb4xXdxX142xXexX40xX27xX14xX2cxX142xX6xX14xX142xX90xX142xX47xX10xX14xX142xX6cxX10xX27xX142xX4xXb4xX142xX7xX27xX142xX4xX1xX27xX6xX14xX142xX47xXdxX142xX4xX1xXb4xX142xXexXdxX14xX1xX142xX1xX27xXb4xX14xX2cxX142xXc0xX6xX27xX142xX14xX1xX6xXexX5axX2xX21cxX2f1xX93xX93xX93xXdbxX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX2cxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX5axX3exX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX90xX91xX5axX14xX10xX162xX7xX5axX90xX91xX93xX16cxX5axX2xX90xX2f1xX6cxX16exX91xX173xX90xX91xX16exX93xXexX90xX93xX91xX173xX5xX2xXdbxX17dxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exXdxX7xXexX6xX14xX3xX25xX26xX27xX3xX7xX2axX14xX2cxX3xXexX2fxXdxX3xX1exX1xX27xX3xX19xX37xX4xX3xX3axX6xX7xX1xX3exXdxX40xX41xX3xX3exX17xXexX3xX47xXdxX14xX1xX3xX7xX4dxX3xXexX1xXdxX52xXexX3xX3exX2fxX14xX2cxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX19xX12xX0xX7xXexX40xXb4xX14xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX305xX27xX14xX2cxX3xX25xX17xXexX3xX47xXdxXd9xX14xX3xX2cxXdxX2a4xXdxX3xXcxX40xX27xX14xX2cxX142xX13xX14xX1edxX3xX90xX3xX47xXd9xX14xX3xX25xX96xX27xX3xX4xXf0xX3xX7xX37xX3xX4xX1xX27xXaf7xX14xX3xX47xX421xX3xX4xX1xXb4xX3xXexXb02xX14xX1xX3xX1xX27xX445xX14xX2cxX3xXc0xX26xX27xX3xX14xX1xX26xXexXaxX3xX1xX40xX10xX274xX9xXaxX5axX6cxXdxX10xX3exX142xX14xXb4xX14xX2cxX5axXc0xX27xX14xX2cxX142xX6cxXb4xXexX142xX47xXdxX10xX14xX142xX2cxXdxXb4xXdxX142xXexX40xX27xX14xX2cxX142xX6xX14xX142xX90xX142xX47xX10xX14xX142xX6cxX10xX27xX142xX4xXb4xX142xX7xX27xX142xX4xX1xX27xX6xX14xX142xX47xXdxX142xX4xX1xXb4xX142xXexXdxX14xX1xX142xX1xX27xXb4xX14xX2cxX142xXc0xX6xX27xX142xX14xX1xX6xXexX5axX2xX21cxX2f1xX93xX93xX93xXdbxX1xXexX3exXaxX12xX305xX27xX14xX2cxX3xX25xX17xXexX3xX47xXdxXd9xX14xX3xX2cxXdxX2a4xXdxX3xXcxX40xX27xX14xX2cxX142xX13xX14xX1edxX3xX90xX3xX47xXd9xX14xX3xX25xX96xX27xX3xX4xXf0xX3xX7xX37xX3xX4xX1xX27xXaf7xX14xX3xX47xX421xX3xX4xX1xXb4xX3xXexXb02xX14xX1xX3xX1xX27xX445xX14xX2cxX3xXc0xX26xX27xX3xX14xX1xX26xXexX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX40xXb4xX14xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXcxX40xX27xX14xX2cxX3xXa86xX27xX445xX4xX3xX25xX96xX27xX3xX1exX1xX4b9xX14xX2cxX3xX3exX27xX445xX14xX3xX14xX2cxX27xXc2xX3xX4xXf3xX3xX4xX1xXdxX33exX14xX3xXexX40xX6xX14xX1xX3xXc0xXc1xXc2xX3xX40xX6xX41xX3xX14xX1xX88xX14xX2cxX3xX52bxX4xXc1xX3xX1xX6xXdxX3xX47xXd9xX14xX3xX25xX96xX27xX3xX25xXedxX3xX4xXf0xX3xX7xX37xX3xX4xX1xX27xXaf7xX14xX3xX47xX421xX3xX4xX1xXb4xX3xXexXb02xX14xX1xX3xX1xX27xX445xX14xX2cxX3xXc0xX26xX27xX3xX14xX1xX26xXexXdbxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX19xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX27xX5xX12xX0xX6cxXdxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX19xX12xX0xX5axX6cxXdxX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX447xXb4xX27xX40xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb4xX3xX2b2xX6xX14xX3xX1cxX1xX88xXf3xX14xX2cxX3xX2b1xXcxXcxX305xX306xX307xX5axX306xXdxX10xXexX14xX6xX3exb46exX2b5xX0xX5axXbxX12