Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn TP Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - UBND thành phố Hà Tĩnh thành lập các đoàn công tác làm việc với người đứng đầu, chức sắc, chức việc tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tổ chức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo không cần thiết.
b480xbcf0x12386xf041x151eaxfdb8xea82x125a9xc675xX7x10680xc90ex12c77x12744xc4e3xe9d3xX5xb92fxXax12492xXcxfed1x12d40x11c56xX3xX4xd2f6xc01exX15xX16xX3xXbxX1x13878xX15xX16xd717xX3xX4xX1x12651xX15xX16xX3x1343bx138c9xX4xX1xX3x113e5x163bexd1adxXdxX2bxb575xX2xdbd2xX3xXex14248xXdxX3xX4x146d3xX4xX3xX4x12e81xX3xX7x143bdxX3xXex133a9xX15xX3xX15xX16xX19xc41dxX15xX16xX23xX3xXexd900xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xXexefcbx14382xX15xX3x161eexX2cxX6xX3xce7fx11f0axX15xX3xXcxdea7xX3x119f5xX66xX3xXcxeda5xX15xX1xX0x15f15xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX10xX6xX2bxXaxX12x158cbx15692xe5a8xb9a8xX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xXbxX1xX27xX3xX6cxX66xX3xXcxX70xX15xX1xX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xX5xc799xXbxX3xX4xX3exX4xX3xX61xX31xX66xX15xX3xX4xX54xX15xX16xX3xXexX3exX4xX3xX5xX66x10df0xX3xX32xXdxfc94xX4xX3xX32x11845xXdxX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX61xd020xX15xX16xX3xX61xcb58xe80cxX23xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX7xda5dxX4xX23xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX32xXdxXc2xX4xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX23xX3xda5bxX5exXd6xX3xX4xXd5xXd6xX3xee77xe73dxX3xX4xX6xXbexX3xX119x1628axXexX3xX4xX1x14ecaxXbxX3xX1xX66xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX5exXbexX3xX4xX3exX4xX3xX65xXdxXc2xX15xX3xXbxX1xX3exXbxX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX23xX3xX1xX3axX15xX3xX4xX1xX121xX3xXexb7caxX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX1xX31xX3axXexX3xX61xe3f1xX15xX16xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xX119xX1xX54xX15xX16xX3xX4xXd5xX15xX3xXexX1xXdxX121xXexd427xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX31xX2bxX111xXaxX12xX0xXdxXbexX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX15xXexX10xX5dxXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXax102c4xXdxX2bxXexX1x116fexX3xbdfaxX2x11057xXbx14380xeb61xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1d4xX3x12b32xX2x117f7xXbxX1daxX1dbxXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX74xX74xXdxX19dxX65xX6xX31xX1xX6xXexXdxX15xX1xX19dxX32xX15xX74xX15xX10xX1cfxX7xX74x15d0bxX2xX208xX208xX74xX2xe5d6xX1d8xX2bxX1e5xX2xX1e7xX1e5xX1d6xX2xX1d8xXexX1e5x10a2cxX2xX37xX5xX1e5xX35xX2xX20exX1d8xX2bxX208xX2xX1e7xX1d8x14147xX1e7xX37xXexX20exX2xX1d6xX1e5xX1d8xX5xX1e7xX19dx11662xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xXexX5dxX5exX15xX3xX61xX2cxX6xX3xX65xX66xX15xX3xXcxX6axX3xX6cxX66xX3xXcxX70xX15xX1xXaxX3xX1cfxXdxX2bxXexX1xX9xXaxX1d6xX2xX1d8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1e5xX2xX1e7xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX31xX15xXaxX12xX8axX126xXexX3xX4xX1xX126xXbxX3x15bc3xXd6xX111xX3xX61xX2cxX15xX1xX3xX32xd11cxX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX23xX3xX5xXdxX15xX1xX3xXbex15188xX4xX3xX8ax148ccxXdxX3xd205xX1xXdxX5exXbexX3xX30xX19xX1axX15xX16xX3xX35xX3xX16xXdxX3exX31xX3xX1daxXd0xX3xX119xd5e2xX3xf701xec9exX15xX16xX3xea75xX1dax14f34xX3x13a1axX42xX15xX3xXcxXdxX121xX15xX23xX3xX1xXd6xX111xXc2xX15xX3xX6cxX19xX42xX15xX16xX3xX333xX42xX15xd6bfxX3xX32xd7bbxX15xX3xXexX168xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX5x1533axX3xX2bx14051xX15xX16xX3xX1xX31xX6xX3xX119xX48xX15xX1xX3xX61xXd0xX4xX3xXexX5dxXdxX15xX1xX3xX15xde14xX3x14546xX6xX5dxXdxX6xX3xX32xX66xX31xX3xX61xX5exXbexX3xX20exX2xX74xX1d8xX19dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX31xX2bxX111xXaxX12xXcxX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX2dcxXd6xX6xX23xX3xXexX5dxX5exX15xX3xX61xX2cxX6xX3xX65xX66xX15xX3xX6cxX66xX3xXcxX70xX15xX1xX23xX3xX65xX126xXexX3xX4xX1xX126xXbxX3xX4xX3exX4xX3xX2dcxXd6xX111xX3xX61xX2cxX15xX1xX3xX32xX2e6xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX23xX3xXbexX175xXexX3xX7xX27xX3xX5xXdxX15xX1xX3xXbexX30axX4xX3xX32xX34fxX15xX3xXexX168xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX1xX66xX15xX1xX3xX5xX35bxX3xX61xX54xX15xX16xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX19dxX3xXcxX5dxX31xX15xX16xX3xX4xX3exX4xX3xX65xXd6xX168xXdxX3xX5xX35bxX3xXexXa7xXbxX3xXexX5dxXd6xX15xX16xX3xX61xX121xX15xX3xX1xX66xX15xX16xX3xX15xX16xX66xX15xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX15xX66xX111xX23xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX7xXdfxX4xX23xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX32xXdxXc2xX4xX3xX32xX66xX3xXexX48xX15xX3xX61xb798xX3xX119xX1xX54xX15xX16xX3xX61xX10xX31xX3xX119xX1x15c6axXd6xX3xXexX5dxX6xX15xX16xX23xX3xX119xX1xX54xX15xX16xX3xX16xXdxX376xX3xX119xX1xX31x10a19xX15xX16xX3xX4xX3exX4xX1xX23xX3xXexXdxX2e6xXbexX3xX48cxX15xX3xX15xX16xXd6xX111xX3xX4xX42xX3xX5xX66xXbexX3xX5xX35exX111xX3xX5xX6xX15xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX65xXc2xX15xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX19dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX31xX2bxX111xXaxX12xXcxX5dxX19xXc6xX4xX3xXex10c11xX15xX1xX3xX1xX4f8xX15xX1xX3xX61xc368xX23xX3xX61xX121xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX3exX4xX3xX65xXdxXc2xX15xX3xXbxX1xX3exXbxX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX168xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX3xXexX5dxX31xX15xX16xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xXexX5dxX5exX15xX3xX61xX2cxX6xX3xX65xX66xX15xX23xX3xX15xX16xX66xX111xX3xX208xX74xX1d6xX23xX3xX30xX54xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX6axX3xX6cxX66xX3xXcxX70xX15xX1xX3xX61xX331xX3xX4xX502xX3x1159dxX14xX15xX3xX65xX4a3xX15xX3xX7xX27xX3xX1e5xX1d8xX1e7xX74xX30x15e8dxXcxX6axX35xX5a2xX8bxX3xX61xX2e6xX3xX1daxXd6xX126xXexX3xX89xX8axX8bxX8cxX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xXbxX1xX27xX3xX4xX1xe4d0xX3xX61xX3axX31xX3xXexX1x10a10xX4xX3xX1xXdxXc2xX15xX3xXbexX175xXexX3xX7xX27xX3xX15xX175xXdxX3xX2bxXd6xX15xX16xX3xX4xX30axX3xXexX1x11caexX3xX15xX1xX19xX3xX7xX6xXd6xX1d4xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX31xX2bxX111xXaxX12xX30xX1xX5c2xX3xX61xX3axX31xX3xX89xX8axX8bxX8cxX3xXbxX1xX19xX1axX15xX16xX23xX3xX1daxX331xX3xXexXdxX121xX15xX3xX1xX66xX15xX1xX3xX5dxX66xX3xX7xX31xX3exXexX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX23xX3xX4xX3exX4xX3xX15xX1xX502xXbexX23xX3xX1xX175xXdxX23xX3xX61xX2cxX6xX3xX61xXdxX5e7xXbexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX31xX3axXexX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xXexXa7xXbxX3xXexX5dxXd6xX15xX16xX3xXexX5dxX5exX15xX3xX61xX2cxX6xX3xX65xX66xX15xX1dbxX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX1daxXd6xX111xX5exX15xX3xX16xXdxX3exXbexX3xX7xX3exXexX23xX3xX119xXdxX5e7xXbexX3xXexX5dxX6xX3xX32xXdxXc2xX4xX3xXexX168xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX4xX3exX4xX3xX1xX31xX3axXexX3xX61xX175xX15xX16xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xXexXa7xXbxX3xXexX5dxXd6xX15xX16xX23xX3xX32xXdxXc2xX4xX3xXexX1xX5caxX4xX3xX1xXdxXc2xX15xX3xX4xX3exX4xX3xX65xXdxXc2xX15xX3xXbxX1xX3exXbxX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX3xXexX1xX10xX31xX3xX2dcxXd6xX111xX3xX61xX2cxX15xX1xX3x1553cxX1d8xX311x12109xX3xX4x1306cxX6xX3xX8axX175xX3x1636dxX3xXexX121xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX23xX3xX61xX2cxX6xX3xX61xXdxX5e7xXbexX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX19dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX31xX2bxX111xXaxX12xX32axX47exX15xX16xX3xXexX1xX1axXdxX23xX3xXexXdxX121xX15xX3xX1xX66xX15xX1xX3xX5xX66xXbexX3xX32xXdxXc2xX4xX3xX32xXc6xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX7xXdfxX4xX23xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX32xXdxXc2xX4xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xX61xX5e7xX3xXexXd6xX111xX5exX15xX3xXexX5dxXd6xX111xX2e6xX15xX23xX3xX15xX35exX15xX16xX3xX4xX6xX31xX3xX15xX1xXa7xX15xX3xXexX1xXd0xX4xX3xX32xX66xX3xX111xX5exXd6xX3xX4xXd5xXd6xX3xX4xX6xXbexX3xX119xX121xXexX3xX4xX1xX126xXbxX3xX1xX66xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX5exXbexX3xX4xX3exX4xX3xX2dcxXd6xX111xX3xX61xX2cxX15xX1xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xX61xX502xX19dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX31xX2bxX111xXaxX12xX0xXdxXbexX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX15xXexX10xX5dxXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxX2bxXexX1xX1d4xX3xX1d6xX2xX1d8xXbxX1daxX1dbxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1d4xX3xX208xX37xX228xXbxX1daxX1dbxXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX74xX74xXdxX19dxX65xX6xX31xX1xX6xXexXdxX15xX1xX19dxX32xX15xX74xX15xX10xX1cfxX7xX74xX208xX2xX208xX208xX74xX2xX20exX1d8xX2bxX1e5xX2xX1e7xX1e5xX21axX1d8xX37xXexX37xX37xX208xX228xX5xX21axX35xX2xX1e7xX1d6xX2bxX20exX1e7xX1e7xX2xX1e5xX20exX2xXexX21axX208xX228xX228xX1d8xX5xX1e7xX19dxX234xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xXexX5dxX5exX15xX3xX61xX2cxX6xX3xX65xX66xX15xX3xXcxX6axX3xX6cxX66xX3xXcxX70xX15xX1xXaxX3xX1cfxXdxX2bxXexX1xX9xXaxX1d6xX2xX1d8xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX208xX37xX228xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX31xX15xXaxX12xXcxX27xXdxX3xX2xX74xX1d6xX23xX3xX119xX1xX31xX4a3xX15xX16xX3xX20exX1e7xX1e7xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xXexX1xX6xXbexX3xX16xXdxX6xX3xX15xX16xX66xX111xX3xX1xX175xXdxX3xXexX1xXdxX121xXd6xX3xX15xX1xXdxX3xX32xX66xX3xX119xX1xX3exX15xX1xX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xXexX1xX19xX3xX32xXdxXc2xX15xX3xX7xX3exX4xX1xX3xXexX1xXdxX121xXd6xX3xX15xX1xXdxX3xXexX1xX3exX15xX1xX3xXexX1xX5e7xX3xXexX3axXdxX3xX15xX1xX66xX3xXexX1xX1axX3xX16xXdxX3exX31xX3xX1daxXd0xX3xX311xX328xX3xX32axX32bxX15xX16xX3xX119xX1xX54xX15xX16xX3xX61xX10xX31xX3xX119xX1xX48cxXd6xX3xXexX5dxX6xX15xX16xX23xX3xX119xX1xX54xX15xX16xX3xX16xXdxX376xX3xX119xX1xX31xX4a3xX15xX16xX3xX4xX3exX4xX1xX23xX3xXexXdxX2e6xXbexX3xX48cxX15xX3xX15xX16xXd6xX111xX3xX4xX42xX3xX5xX66xXbexX3xX5xX35exX111xX3xX5xX6xX15xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX65xXc2xX15xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX19dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX31xX2bxX111xXaxX12xX30xX1xX5c2xX3xX61xX3axX31xX3xX5xX5caxX4xX3xX5xX19xfc0fxX15xX16xX3xX111xX3xXexX121xX3xXbxX1xX19xX1axX15xX16xX23xX3xX1daxX331xX3xX2dcxXd6xX6xX15xX3xXexX35exXbexX23xX3xX19xXd6xX3xXexXdxX5exX15xX3xXbxX1xXd6xX15xX3xX119xX1x11447xX3xX119xX1xXd6xX48cxX15xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xX15xX1x10889xXbexX3xX16xX502xXbxX3xXbxX1xXd5xX15xX3xX15xX16xX14xX15xX3xX4xX1x13769xX15xX3xXbexXd5xXbexX3xX65xXc2xX15xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX3xX4xX502xX3xXexX1xX5e7xX3xXbxX1xX3exXexX3xX7xXdxX15xX1xX1dbxX3xX2dcxXd6xX6xX3xX61xX502xX23xX3xX15xX35exX15xX16xX3xX4xX6xX31xX3xX11axX3xXexX1xXd0xX4xX23xX3xXexX5dxX3exX4xX1xX3xX15xX1xXdxXc2xXbexX3xX4xX72exX6xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX5dxX31xX15xX16xX3xX32xXdxXc2xX4xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX65xXc2xX15xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX19dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX31xX2bxX111xXaxX12xX32axX2e6xX3xX1daxXd6xX126xXexX3xX89xX8axX8bxX8cxX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xXbxX1xX27xX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xX5xXa7xXbxX3xX4xX3exX4xX3xX61xX31xX66xX15xX3xX4xX54xX15xX16xX3xXexX3exX4xX3xX5xXdxX5exX15xX3xX15xX16xX66xX15xX1xX3xXexX5dxX5caxX4xX3xXexXdxX121xXbxX3xX5xX66xXbexX3xX32xXdxXc2xX4xX3xX32xXc6xXdxX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX61xXd0xX15xX16xX3xX61xXd5xXd6xX23xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX7xXdfxX4xX23xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX32xXdxXc2xX4xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xXexX5dxX5exX15xX3xX61xX2cxX6xX3xX65xX66xX15xX19dxX3xX8bxX175xXdxX3xX2bxXd6xX15xX16xX3xX5xX66xXbexX3xX32xXdxXc2xX4xX3xX4xXd5xX15xX3xXexXa7xXbxX3xXexX5dxXd6xX15xX16xX3xXexXd6xX111xX5exX15xX3xXexX5dxXd6xX111xX2e6xX15xX23xX3xX15xX35exX15xX16xX3xX4xX6xX31xX3xX11axX3xXexX1xXd0xX4xX3xXexX5caxX3xX16xXdxX3exX4xX23xX3xXexX5dxX3exX4xX1xX3xX15xX1xXdxXc2xXbexX3xX4xX72exX6xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX7xXdfxX4xX23xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX32xXdxXc2xX4xX3xXexX5dxX31xX15xX16xX3xXexX1xX5caxX4xX3xX1xXdxXc2xX15xX3xX4xX3exX4xX3xX2dcxXd6xX111xX3xX61xX2cxX15xX1xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX32xX66xX3xX32xXa7xX15xX3xX61xX175xX15xX16xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX7xXdfxX4xX23xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX32xXdxXc2xX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX168xX3xX65xXdxX121xX15xX23xX3xX15xX35exX15xX16xX3xX4xX6xX31xX3xX11axX3xXexX1xXd0xX4xX3xX4xX1xXd6xX15xX16xX3xX4xX72exX6xX3xX65xX66xX3xX4xX31xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xX2bxX35exX15xX19dxX3xX734xX5exXd6xX3xX4xXd5xXd6xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX61xXd0xX15xX16xX3xX61xXd5xXd6xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xX119xX11axX3xX4xX6xXbexX3xX119xX121xXexX3xX4xX1xX126xXbxX3xX1xX66xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX5exXbexX3xX4xX3exX4xX3xX65xXdxXc2xX15xX3xXbxX1xX3exXbxX3xXbxX1xX20xX15xX16xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX23xX3xX1xX3axX15xX3xX4xX1xX121xX3xXexX168xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX1xX31xX3axXexX3xX61xX175xX15xX16xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xX119xX1xX54xX15xX16xX3xX4xXd5xX15xX3xXexX1xXdxX121xXexX19dxX3xX30xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xXexX168xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX5dxX66xX3xX7xX31xX3exXexX3xX4xX3exX4xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX7xXdfxX4xX23xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX32xXdxXc2xX4xX23xX3xXexX48xX15xX3xX61xX47exX3xX61xXdxX3xXex122bbxX3xX15xX19xX502xX4xX3xX15xX16xX31xX66xXdxX3xX1xX31xXae8xX4xX3xX15xX16xX31xX3axXdxX3xXexX5c2xX15xX1xX3xX32xX2e6xX23xX3xX61xX4a3xXbexX3xX65xX4a3xX31xX3xX119xX1xX54xX15xX16xX3xX5xX66xXbexX3xX5xX35exX111xX3xX5xX6xX15xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX65xXc2xX15xX1xX19dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX31xX2bxX111xXaxX12xX32axX2e6xX3xX1daxXd6xX126xXexX3xX89xX8axX8bxX8cxX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xXbxX1xX27xX3xXexXae8xX15xX16xX3xX119xX1xX48cxXd6xX3xXexX5dxX6xX15xX16xX23xX3xX15xX19xXc6xX4xX3xX7xX3exXexX3xX119xX1xXd6xX48cxX15xX3xX32xX66xX3xX4xX1xX5c2xX3xX61xX3axX31xX3xX5xX5caxX4xX3xX5xX19xXa7bxX15xX16xX3xX111xX3xXexX121xX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xXbxX1xX168xX3xX1x14ee6xX3xXexX5dxXa7bxX3xX111xX3xXexX121xX3xXbxX1xX19xX1axX15xX16xX23xX3xX1daxX331xX3xXexXdxX121xX15xX3xX1xX66xX15xX1xX3xX119xX1xXaa8xX3xX119xX1xXd6xX48cxX15xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX23xX3xX15xX1xXad5xXbexX3xX16xX502xXbxX3xXbxX1xXd5xX15xX3xX15xX35exX15xX16xX3xX4xX6xX31xX3xX11axX3xXexX1xXd0xX4xX3xX4xX72exX6xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX7xXdfxX4xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xXexX5dxX31xX15xX16xX3xXexX1xX5caxX4xX3xX1xXdxXc2xX15xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX23xX3xX2dcxXd6xX6xX3xX61xX502xX3xXexX1xX5e7xX3xX1xXdxXc2xX15xX3xX7xX5caxX3xX2dcxXd6xX6xX15xX3xXexX35exXbexX3xX4xX72exX6xX3xX4xX1xX48xX15xX1xX3xX2dcxXd6xX111xX2e6xX15xX3xXexX1xX66xX15xX1xX3xXbxX1xX27xX3xX61xX27xXdxX3xX32xXc6xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xX32xX66xX3xX4xX54xX15xX16xX3xXexX3exX4xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX19dxX0xX74xXbxX12xX0xX2bxXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2bxX5dxX10xX5xX6xXexX10xX2bxXaxX12xX0xX7xXexX5dxX31xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX5exX15xX3xX2dcxXd6xX6xX15xX1d4xX0xX74xX7xXexX5dxX31xX15xX16xX12xX0xXd6xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX35xXexX1xXd6xXbexX65xX35xX6xX15xX2bxX35xX7xX6xXbxX31xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX66xX3xXcxX70xX15xX1xX3xX1xX3axX15xX3xX4xX1xX121xX3xX1xX175xXdxX3xX15xX16xX1xX2cxX23xX3xX7xX5caxX3xX119xXdxXc2xX15xX23xX3xX1xX31xX3axXexX3xX61xX175xX15xX16xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX4xX126xXbxX3xXexX1xXdxX121xXexXaxX3xX1xX5dxX10x12723xX9xXaxX74xX4xX1xXdxX15xX1xX35xX2dcxXd6xX111xX10xX15xX74xX1xX6xX35xXexXdxX15xX1xX35xX1xX6xX15xX35xX4xX1xX10xX35xX1xX31xXdxX35xX15xX16xX1xXdxX35xX7xXd6xX35xX119xXdxX10xX15xX35xX1xX31xX6xXexX35xX2bxX31xX15xX16xX35xXexX31xX15xX35xX16xXdxX6xX31xX35xX4xX1xXd6xX6xX35xX4xX6xXbxX35xXexX1xXdxX10xXexX74xX208xX2xX208xX228xX37xX1e7xX19dxX1xXexXbexXaxX12xX0xXdxXbexX16xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX74xXbexX10xX2bxXdxX6xX74xX2xX208xX1e7xX74xX15xX10xX1cfxX7xX74xX208xX2xX208xX208xX74xX2xX1e7xX1d6xX2bxX208xX208xX20exX208xX1e5xX1e5xX1d6xXexX2xX1e5xX1d6xX21axX5xX20exX35xX37xX1e5xX2bxX20exX2xX1d6xX1d8xX228xX1e7xX228xXexX1e5xX2xX1d6xX20exX1e5xX5xX1e7xX19dxX234xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xXexX5dxX5exX15xX3xX61xX2cxX6xX3xX65xX66xX15xX3xXcxX6axX3xX6cxX66xX3xXcxX70xX15xX1xXaxX3xX74xX12xX0xX74xX6xX12xX0xX2bxXdxX32xX12xX0xX7xXexX5dxX31xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX66xX3xXcxX70xX15xX1xX3xX1xX3axX15xX3xX4xX1xX121xX3xX1xX175xXdxX3xX15xX16xX1xX2cxX23xX3xX7xX5caxX3xX119xXdxXc2xX15xX23xX3xX1xX31xX3axXexX3xX61xX175xX15xX16xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX4xX126xXbxX3xXexX1xXdxX121xXexXaxX3xX1xX5dxX10xX10a0xX9xXaxX74xX4xX1xXdxX15xX1xX35xX2dcxXd6xX111xX10xX15xX74xX1xX6xX35xXexXdxX15xX1xX35xX1xX6xX15xX35xX4xX1xX10xX35xX1xX31xXdxX35xX15xX16xX1xXdxX35xX7xXd6xX35xX119xXdxX10xX15xX35xX1xX31xX6xXexX35xX2bxX31xX15xX16xX35xXexX31xX15xX35xX16xXdxX6xX31xX35xX4xX1xXd6xX6xX35xX4xX6xXbxX35xXexX1xXdxX10xXexX74xX208xX2xX208xX228xX37xX1e7xX19dxX1xXexXbexXaxX12xX6cxX66xX3xXcxX70xX15xX1xX3xX1xX3axX15xX3xX4xX1xX121xX3xX1xX175xXdxX3xX15xX16xX1xX2cxX23xX3xX7xX5caxX3xX119xXdxXc2xX15xX23xX3xX1xX31xX3axXexX3xX61xX175xX15xX16xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX4xX126xXbxX3xXexX1xXdxX121xXexX0xX74xX6xX12xX0xX74xX7xXexX5dxX31xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xX30xX3exX4xX3xX7xX5caxX3xX119xXdxXc2xX15xX3xX65xXdfxXexX3xX65xXd6xX175xX4xX3xXbxX1xX4a3xXdxX3xXexX168xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX45xX3xX6cxX66xX3xXcxX70xX15xX1xX3xX4xXd5xX15xX3xX61xX4a3xXbexX3xX65xX4a3xX31xX3xXexX1xX5caxX4xX3xX1xXdxXc2xX15xX3xX61xXd5xX111xX3xX61xX72exX3xX4xX3exX4xX3xX65xXdxXc2xX15xX3xXbxX1xX3exXbxX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXexX1xX10xX31xX3xX2dcxXd6xX111xX3xX61xX2cxX15xX1xX23xX3xX7xX27xX3xX5xX19xXa7bxX15xX16xX3xXexX1xX6xXbexX3xX2bxX5caxX3xX119xX1xX54xX15xX16xX3xX2dcxXd6xX3exX3xX2xX1e7xX1e7xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX23xX3xX65xXdfxXexX3xX65xXd6xX175xX4xX3xX61xX10xX31xX3xX119xX1xX48cxXd6xX3xXexX5dxX6xX15xX16xX23xX3xX119xX1xXaa8xX3xX119xX1xXd6xX48cxX15xX23xX3xX119xX1xX31xX4a3xX15xX16xX3xX4xX3exX4xX1xX3xXexX5dxX5exX15xX3xX208xXbexX19dxX0xX74xXbxX12xX0xX74xX2bxXdxX32xX12xX0xX74xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxe24cxXdxX15xX1xX3xXbexX30axX4xX3xX8axX30exXdxX3xX311xX1xXdxX5exXbexX3xX30xX19xX1axX15xX16xX3xXexXdxX121xXbxX3xXexX30axX4xX3xXexXa7xXbxX3xXexX5dxXd6xX15xX16xX3xX61xX54xX15xX16xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX23xX3xX32xXdxX3xXbxX1xX3axXbexX3xX2dcxXd6xX111xX3xX61xX2cxX15xX1xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX3xX19dxX19dxX19dxXaxX3xX1xX5dxX10xX10a0xX9xXaxX74xX6xX15xX35xX15xXdxX15xX1xX35xXexX5dxX6xXexX35xXexXd6xX74xX5xXdxX15xX1xX35xXbexXd6xX4xX35xX65xXd6xXdxX35xX119xX1xXdxX10xXbexX35xX4xXd6xX31xX15xX16xX35xXexXdxX10xXbxX35xXexXd6xX4xX35xXexX6xXbxX35xXexX5dxXd6xX15xX16xX35xX2bxX31xX15xX16xX35xX15xX16xXd6xX31xXdxX35xX32xXdxX35xXbxX1xX6xXbexX35xX2dcxXd6xX111xX35xX2bxXdxX15xX1xX35xXbxX1xX31xX15xX16xX35xX2bxXdxX4xX1xX35xX4xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX74xX208xX2xX208xX228xX37xX1d6xX19dxX1xXexXbexXaxX12xX0xXdxXbexX16xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX74xXbexX10xX2bxXdxX6xX74xX2xX208xX1e7xX74xX15xX10xX1cfxX7xX74xX208xX2xX208xX208xX74xX2xX1e7xX1d6xX2bxX20exX1e7xX1e7xX20exX20exX1d8xX208xXexX228xX228xX2xX20exX228xX5xX1e7xX19dxX234xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xXexX5dxX5exX15xX3xX61xX2cxX6xX3xX65xX66xX15xX3xXcxX6axX3xX6cxX66xX3xXcxX70xX15xX1xXaxX3xX74xX12xX0xX74xX6xX12xX0xX2bxXdxX32xX12xX0xX7xXexX5dxX31xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13c9xXdxX15xX1xX3xXbexX30axX4xX3xX8axX30exXdxX3xX311xX1xXdxX5exXbexX3xX30xX19xX1axX15xX16xX3xXexXdxX121xXbxX3xXexX30axX4xX3xXexXa7xXbxX3xXexX5dxXd6xX15xX16xX3xX61xX54xX15xX16xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX23xX3xX32xXdxX3xXbxX1xX3axXbexX3xX2dcxXd6xX111xX3xX61xX2cxX15xX1xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX3xX19dxX19dxX19dxXaxX3xX1xX5dxX10xX10a0xX9xXaxX74xX6xX15xX35xX15xXdxX15xX1xX35xXexX5dxX6xXexX35xXexXd6xX74xX5xXdxX15xX1xX35xXbexXd6xX4xX35xX65xXd6xXdxX35xX119xX1xXdxX10xXbexX35xX4xXd6xX31xX15xX16xX35xXexXdxX10xXbxX35xXexXd6xX4xX35xXexX6xXbxX35xXexX5dxXd6xX15xX16xX35xX2bxX31xX15xX16xX35xX15xX16xXd6xX31xXdxX35xX32xXdxX35xXbxX1xX6xXbexX35xX2dcxXd6xX111xX35xX2bxXdxX15xX1xX35xXbxX1xX31xX15xX16xX35xX2bxXdxX4xX1xX35xX4xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX74xX208xX2xX208xX228xX37xX1d6xX19dxX1xXexXbexXaxX12xX13c9xXdxX15xX1xX3xXbexX30axX4xX3xX8axX30exXdxX3xX311xX1xXdxX5exXbexX3xX30xX19xX1axX15xX16xX3xXexXdxX121xXbxX3xXexX30axX4xX3xXexXa7xXbxX3xXexX5dxXd6xX15xX16xX3xX61xX54xX15xX16xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX23xX3xX32xXdxX3xXbxX1xX3axXbexX3xX2dcxXd6xX111xX3xX61xX2cxX15xX1xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX3xX19dxX19dxX19dxX0xX74xX6xX12xX0xX74xX7xXexX5dxX31xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xX333xX6xXd6xX3xX7xX5caxX3xX32xXdxXc2xX4xX3xXexX168xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX1xX66xX15xX1xX3xX5xX35bxX3xX61xX54xX15xX16xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX32xX66xX31xX3xXexX27xXdxX3xX20exX2xX74xX1d8xX23xX3xX5xXdxX15xX1xX3xXbexX30axX4xX3xX8axX30exXdxX3xX311xX1xXdxX5exXbexX3xX30xX19xX1axX15xX16xX3xX35xX3xX2dcxXd6xX4a3xX15xX3xX1daxXd0xX3xX311xX328xX3xX32axX32bxX15xX16xX3xX32fxX1daxX331xX3xX333xX42xX15xX3xXcxXdxX121xX15xX23xX3xX1xXd6xX111xXc2xX15xX3xX6cxX19xX42xX15xX16xX3xX333xX42xX15xX23xX3xX6cxX66xX3xXcxX70xX15xX1xX34cxX3xXexXdxX121xXbxX3xXexX30axX4xX3xX65xX126xXexX3xX4xX1xX126xXbxX3xX2dcxXd6xX111xX3xX61xX2cxX15xX1xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX3xX119xX1xXdxX3xXexX168xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX1xX31xX3axXexX3xX61xX175xX15xX16xX3xX61xX54xX15xX16xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX32xX66xX31xX3xXexX27xXdxX3xX2xX74xX1d6xX19dxX0xX74xXbxX12xX0xX74xX2bxXdxX32xX12xX0xX74xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xXd5xX15xX3xX1daxXaa8xX3xX5xX11axX3xX15xX16xX1xXdxX5exXbexX3xX4xX3exX4xX3xX5xXdxX15xX1xX3xXbexX30axX4xX3xXexX168xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX1xX66xX15xX1xX3xX5xX35bxX3xX61xX54xX15xX16xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX119xX1xXdxX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX3xX2bxXdxX35bxX15xX3xX19dxX19dxX19dxXaxX3xX1xX5dxX10xX10a0xX9xXaxX74xXbxX1xX6xXbxX35xX5xXd6xX6xXexX35xX2bxX31xXdxX35xX7xX31xX15xX16xX74xX4xX6xX15xX35xX1daxXd6xX35xX5xX111xX35xX15xX16xX1xXdxX10xXbexX35xX4xX6xX4xX35xX5xXdxX15xX1xX35xXbexXd6xX4xX35xXexX31xX35xX4xX1xXd6xX4xX35xX1xX6xX15xX1xX35xX5xX10xX35xX2bxX31xX15xX16xX35xX15xX16xXd6xX31xXdxX35xX119xX1xXdxX35xX2bxXdxX4xX1xX35xX4xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX35xX2bxXdxX10xX15xX35xX65xXdxX10xX15xX35xXbxX1xXd6xX4xX35xXexX6xXbxX74xX208xX2xX208xX228xX1d8xX1d8xX19dxX1xXexXbexXaxX12xX0xXdxXbexX16xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX74xXbexX10xX2bxXdxX6xX74xX2xX208xX1e7xX74xX15xX10xX1cfxX7xX74xX208xX2xX208xX208xX74xX2xX20exX1d8xX2bxX208xX2xX1e7xX1d8xX228xX1e7xX1d6xXexX21axX1e7xX1e7xX20exX208xX5xX1e7xX19dxX234xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xXexX48xX15xX3xX15xX16xX19xX4exX15xX16xX23xX3xXexX54xX15xX3xX16xXdxX3exX31xX3xXexX5dxX5exX15xX3xX61xX2cxX6xX3xX65xX66xX15xX3xXcxX6axX3xX6cxX66xX3xXcxX70xX15xX1xXaxX3xX74xX12xX0xX74xX6xX12xX0xX2bxXdxX32xX12xX0xX7xXexX5dxX31xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xXd5xX15xX3xX1daxXaa8xX3xX5xX11axX3xX15xX16xX1xXdxX5exXbexX3xX4xX3exX4xX3xX5xXdxX15xX1xX3xXbexX30axX4xX3xXexX168xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX1xX66xX15xX1xX3xX5xX35bxX3xX61xX54xX15xX16xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX119xX1xXdxX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX3xX2bxXdxX35bxX15xX3xX19dxX19dxX19dxXaxX3xX1xX5dxX10xX10a0xX9xXaxX74xXbxX1xX6xXbxX35xX5xXd6xX6xXexX35xX2bxX31xXdxX35xX7xX31xX15xX16xX74xX4xX6xX15xX35xX1daxXd6xX35xX5xX111xX35xX15xX16xX1xXdxX10xXbexX35xX4xX6xX4xX35xX5xXdxX15xX1xX35xXbexXd6xX4xX35xXexX31xX35xX4xX1xXd6xX4xX35xX1xX6xX15xX1xX35xX5xX10xX35xX2bxX31xX15xX16xX35xX15xX16xXd6xX31xXdxX35xX119xX1xXdxX35xX2bxXdxX4xX1xX35xX4xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX35xX2bxXdxX10xX15xX35xX65xXdxX10xX15xX35xXbxX1xXd6xX4xX35xXexX6xXbxX74xX208xX2xX208xX228xX1d8xX1d8xX19dxX1xXexXbexXaxX12xX30xXd5xX15xX3xX1daxXaa8xX3xX5xX11axX3xX15xX16xX1xXdxX5exXbexX3xX4xX3exX4xX3xX5xXdxX15xX1xX3xXbexX30axX4xX3xXexX168xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX1xX66xX15xX1xX3xX5xX35bxX3xX61xX54xX15xX16xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX119xX1xXdxX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX3xX2bxXdxX35bxX15xX3xX19dxX19dxX19dxX0xX74xX6xX12xX0xX74xX7xXexX5dxX31xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xXcxX5dxX31xX15xX16xX3xX119xX1xXdxX3xX4xX4a3xX3xX1xXc2xX3xXexX1xX27xX15xX16xX3xX4xX1xX48xX15xX1xX3xXexX5dxX2cxX3xX32xX66xX3xX8bxX1xX35exX15xX3xX2bxX35exX15xX3xX6cxX66xX3xXcxX70xX15xX1xX3xX61xX6xX15xX16xX3xX4xX1xXd6xX15xX16xX3xXexX6xX111xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xXdxX2bxX35xX2xX37xX3xXexX1xX4f8xX3xXbexX175xXexX3xX7xX27xX3xX5xXdxX15xX1xX3xXbexX30axX4xX3xX5xX3axXdxX3xX4xX502xX3xX15xX1xX376xX15xX16xX3xX1xX66xX15xX1xX3xX32xXdxX3xX4xX31xXdxX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xXd6xXa7xXexX3xX119xX1xXdxX3xXexX168xX3xX4xX1xXd0xX4xX3xX1xX66xX15xX1xX3xX5xX35bxX3xX61xX54xX15xX16xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX19dxX0xX74xXbxX12xX0xX74xX2bxXdxX32xX12xX0xX74xX5xXdxX12xX0xX74xXd6xX5xX12xX0xX2bxXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5dxXaxX12xX0xX74xX2bxXdxX32xX12xX0xX74xX2bxXdxX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5a2xXd6xXexX1xX31xX5dxXaxX12xXcxX19dxX592xX0xX74xXbxX12
T.V