Bám cơ sở để chỉ đạo, giám sát quản lý, thu nộp ngân sách
(Baohatinh.vn) - Chiều 15/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát số 1 về quản lý thu ngân sách năm 2016 theo Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 1/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh .
f3a0x12187x14b15x14549x16528x10bccx1660dx143aex15ca7xX7x142adx11ff0x115f9xf6c3x11de1x127e9xX5x10675xXax1211ax16cc6x159c5x1091bxX3xX4x11d5dxX3xX7x148fexX3x175ffx1353exX3xX4xX1x1231bxX3xX1dx165ffx11083x16a7exX3x14f41xXdxX14xX15xX3xX7xX14xXexX3xf5ddx15248x17716x135b0xX3xX5x11625xX27xX3xXexX1xX33xX3xX35x13329xXbxX3xX35xX29x15de5xX35xX3xX7xX14xX4xX1xX0x151c9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb8dxX10xX6x15332xXaxX12x1253cxX1xXdx142bdxX33xX3xX2x10de3xX4dxfa5bxX27xX3x155e2xX1xfad5xX3xX62xX1x14131xX3xXex15d18xX4xX1xX3x16fb2xX13x149acxf421xX3xXexX22xX35xX1xX3x13650x15bbcxX35xX29xX3x1261bxX33x177f1xX4xX3x13af5xXdxX35xX1xX3xX4xX1xX74xX3xXex13c0dx102c5xX3xX4xX33xX40xX4xX3xX1x165b2xXbxX3xX1dxX26xff2fxX35xX3xX4xX1xX22xX3xX1dxX25xX26xX27xX3x11135xXdxX1exX15xX3xXexX99xX6xX27xX3xX29xXdxX14xX15xX3xX7xX14xXexX3xX7xX8cxX3xX2xX3x10c61xX65xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX5xX38xX3xXexX1xX33xX3xX35xX29xX45xX35xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX35x174efxX15xX3x165e8x120ddxX2x119ffxX3xXexX1xX10xX26xX3xX8axX33x11cc4x10561xXexX3xX1dxX77xX35xX1xX3xX7xX8cxX3xXe8xf87cxX6bx157c6xX4dxX8axX85x10c89xX7bxX13xX7dxX7exX3xX35xX29xXa7xXf4xX3xX2xX4dxX6bxX4dxXe8xXe9xX2xXebxX3xX4xX74xX6xX3xX62xX1xX74xX3xXexX77xX4xX1xX3xX7bxX13xX7dxX7exX3xXexX22xX35xX1xX0x176e9xX12xX0xXdxX12x1798dxX3xX0xX4dxXdxX12xX0xX4dxX132xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX5fxXf4xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10x16cddxXexX107xX6xX5xXdxX29xX35xf694xX3xX4xX10xX35xXexX10xX99x16230xXaxX12xX0xXdxX15xX29xX3xX6xX5xXexX9xXaxX132xX6xX15xX3xX4xX26xX3xX7xX26xX3xX5fxX10xX3xX4xX1xXdxX3xX5fxX6xX26xX3xX29xXdxX6xX15xX3xX7xX6xXexX3xX32xX33xX6xX35xX3xX5xXf4xX3xXexX1xX33xX3xX35xX26xXbxX3xX35xX29xX6xX35xX3xX7xX6xX4xX1xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX137xX132xX6xX26xX1xX6xXexXdxX35xX1xX137xXcbxX35xX4dxX35xX10xffecxX7xX4dxX2xXebxf81exX103xX4dxX2xXe9xXebxX5fxX101xX2x11b72xX2xXe9xX69xX6bxXexX101xXe9xX69xXe8xX5xX6bxX137x1065dxXbxX29xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxX1cdxXdxX5fxXexX1xX167xX69xX69xXe9xXbxX15fxX16fxX1xX10xXdxX29xX1xXexX167xX1d2xXebxX103xXbxX15fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX26xX35xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15fxXexX107xX6xX5xXdxX29xX35xX167xX3xX1e8xX33xX7xXexXdx15821xXf4xX16fxXaxX12xX6exX1xX70xX3xX62xX1xX74xX3xXexX77xX4xX1xX3xX7bxX13xX7dxX7exX3xXexX22xX35xX1xX3xX85xX86xX35xX29xX3xX8axX33xX8cxX4xX3xX8fxXdxX35xX1xX167xX3xX0xX10xX15xX12xX85xX65xX3xX35xX29xX1xX77xX3xX1dxX26xXa7xX35xX3xX4xX1xX22xX3xX1dxX25xX26xX27xX3xXb3xXdxX1exX15xX3xXexX99xX6xX27xX3xX29xXdxX14xX15xX3xX7xX14xXexX3xX7xX8cxX3xX2xX3xX132xX14xX15xX3xX7xX14xXexX3xX1dxX65xX3xX4x14237xX18xX35xX29xX3xX4x1195fxX35xX29xX3xXexX14xX4xX3xX1dx11f95xX3xX1dxX2aax146d5xX4xX3xX5fxX33xXf4x1224axXexX3xXcbxXa7xX3xXexXdxXf5xX35xX3xX1xXa7xX35xX1xX3xXexX99xXdxX1exX35xX3xXb3xX1xX6xXdxX3xX1dx16116xX35xX29xX3xX5xX26xX25xXexX3xXexX99x10302xX35xX3xX4xX34xX3xX69xX3xX1xX33xXf4xX2c3xX35xX27xX3xXexX1xX77xX3xX15fxX2b9xX0xX4dxX10xX15xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX5fxXf4xXaxX12xX85xX26xXa7xX35xX3xX4xX1xX22xX3xX1dxX25xX26xX27xX3xXb3xXdxX1exX15xX3xXexX99xX6xX27xX3xX29xXdxX14xX15xX3xX7xX14xXexX3xX7xX8cxX3xX2xX3xX5fxX26xX3xX6exX1xX70xX3xX62xX1xX74xX3xXexX77xX4xX1xX3xX7bxX13xX7dxX7exX3xXexX22xX35xX1xX3xX85xX86xX35xX29xX3xX8axX33xX8cxX4xX3xX8fxXdxX35xX1xX3xX5xXa7xX15xX3xXexX99xX2aaxX1bxX35xX29xX3xX1dxX26xXa7xX35xX27xX3xX4xX70xX3xXexX99xX14xX4xX1xX3xX35xX1xXdxX2c3xX15xX3xXexX99x11204xX4xX3xXexXdxXf5xXbxX3xX4xX1xX22xX3xX1dxX25xX26xX27xX3xXb3xXdxX1exX15xX3xXexX99xX6xX27xX3xX29xXdxX14xX15xX3xX7xX14xXexX3xXcbxXdxX2c3xX4xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX5xX38xX27xX3xXexX1xX33xX3xX35xX40xXbxX3xX35xX29xX45xX35xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4xX74xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX1dxX18xX35xX3xXcbxX77xX27xX3xXex15555xX3xX4xX1x1557dxX4xX27xX3xX4xX14xX3xX35xX1xX45xX35xX3xXexX1xX33xX40xX4xX3xX5x173d4xX35xX1xX3xXcbxX38axX4xX3xXcbxXe5xX35xX3xX1xX70xX6xX27xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX6xX26xX27xX3xX5fxX33xX3xX5xX77xX4xX1xX27xX3xXf4xX3xXexXf5xX16fxX3xX4xX14xX4xX3xXexX3dfxX3xX4xX1xX3e3xX4xX27xX3xX4xX14xX3xX35xX1xX45xX35xX3xXexX1xX6xX15xX3xX29xXdxX6xX3xX1xX26xX25xXexX3xX1dxX40xX35xX29xX3xX7xX34xX35xX3xX15fxX33xf97fxXexX27xX3xXb3xXdxX35xX1xX3xX5fxX26xX6xX35xX1xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX3f6xX35xX1xX3xXcbxX38axX4xX3xXexX25xXdxX3xX69xX3xX1xX33xXf4xX2c3xX35xX27xX3xXexX1xX77xX167xX3xXcxX1xX25xX4xX1xX3xX5cxXa7xX27xX3xX5cxX2aaxX18xX35xX29xX3x107ccxX18xX35xX27xX3xX8fx12c92xX3xX8axX33xX6xX35xX29xX27xX3xX85xX3e3xX4xX3xXcxX1xXa2xX27xX3xXcx130e1xX3xX5cxX2dfxX35xX29xX3x166fcxX3f6xX35xX1xX137xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX5fxXf4xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15fxXexX107xX6xX5xXdxX29xX35xX167xX3xX4xX10xX35xXexX10xX99xX16fxXaxX12xX0xXdxX15xX29xX3xX6xX5xXexX9xXaxX132xX6xX15xX3xX4xX26xX3xX7xX26xX3xX5fxX10xX3xX4xX1xXdxX3xX5fxX6xX26xX3xX29xXdxX6xX15xX3xX7xX6xXexX3xX32xX33xX6xX35xX3xX5xXf4xX3xXexX1xX33xX3xX35xX26xXbxX3xX35xX29xX6xX35xX3xX7xX6xX4xX1xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX137xX132xX6xX26xX1xX6xXexXdxX35xX1xX137xXcbxX35xX4dxX35xX10xX1cdxX7xX4dxX2xXebxX1d2xX103xX4dxX2xXe9xXebxX5fxX101xX2xX1dbxX2xXe8xXe8xXe9xXexXebxX2xX2xXe8xX5xX2xX137xX1e8xXbxX29xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxX1cdxXdxX5fxXexX1xX167xX69xX69xXe9xXbxX15fxX16fxX1xX10xXdxX29xX1xXexX167xX1d2xXebxX103xXbxX15fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX26xX35xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15fxXexX107xX6xX5xXdxX29xX35xX167xX3xX1e8xX33xX7xXexXdxX240xXf4xX16fxXaxX12xX6exX1xX70xX3xX62x17427xX4xX3xXexX99xX2aaxX1bxX35xX29xX3xX62xX5baxX4xX3xXexX1xX33xXf5xX3xXexX22xX35xX1xX3xXcxX99xX2aaxX18xX35xX29xX3xX8axX33xX6xX35xX29xX3xX4acxX26xX35xX29xX167xX3xX0xX10xX15xX12xX85xXf5xX35xX3xXexX1xf8b3xXdxX3xX1dxXdxX1exX15xX3xX35xXa7xXf4xX27xX3xXexX3dfxX35xX29xX3xXexX1xX33xX3xX35xX29xX45xX35xX3xX7xX14xX4xX1xX3xXexX26xXa7xX35xX3xX35xX29xXa7xX35xX1xX3xXexX1xX33xXf5xX3xX1dxX25xXexX3xX1d2xX137xX1d2xX2xXe9xX3xXex122afxX3xX1dxX2dfxX35xX29xX27xX3xX1dxX25xXexX3xX101xX101x11b36xX3xXb3xXf5xX3xX1xX26xX25xX4xX1xX3xXexX22xX35xX1xX3xX29xXdxX6xX26xX27xX3xXebxX2xX638xX3xXb3xXf5xX3xX1xX26xX25xX4xX1xX3xX132xX40xX3xX29xXdxX6xX26xX3xX35xXe5xX15xX3xXe8xXe9xX2xXebxX3xXcbxXa7xX3xX132x13966xX35xX29xX3xX103xX1dbxX638xX3xX7xX26xX3xXcbx15d31xXdxX3xX4x16086xX35xX29xX3xXb3x15ca9xX137xX0xX4dxX10xX15xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX5fxXf4xXaxX12xX85xXf5xX35xX3xX35xX6xXf4xX27xX3xX7xX8cxX3xXexX1xX33xX3xX35xX29xX45xX35xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4xX74xX6xX3xX69xX3xX1xX33xXf4xX2c3xX35xX27xX3xXexX1xX77xX3xX15fxX2b9xX3xXexX1xX33xX40xX4xX3xX1dxX26xXa7xX35xX3xX7xX8cxX3xX2xX3xX4xX1xX22xX3xX1dxX25xX26xX27xX3xX29xXdxX14xX15xX3xX7xX14xXexX3xX1dxX2b9xX3xX1dxX25xXexX3xX1d2xX101xXe9xX3xXexX62axX3xX1dxX2dfxX35xX29xX3x118c3xX69xX69xX638x133ecxX27xX3xXexX99xX26xX35xX29xX3xX1dxX70xX27xX3xX1d2xX3xX1xX33xXf4xX2c3xX35xX3xX1dxX25xXexX3xXb3xX1xX14xX3xX5xXa7xX167xX3xXcxX1xX25xX4xX1xX3xX5cxXa7xX3xX704xXebxX6bxX638xX708xX27xX3xX85xX3e3xX4xX3xXcxX1xXa2xX3xX704xX69xX69xX638xX708xX3xXcbxXa7xX3xX5cxX2aaxX18xX35xX29xX3xX48cxX18xX35xX3xX704xX69xX103xX638xX708xX137xX3x12c1dxXdxX2eaxX35xX29xX3xX1xX33xXf4xX2c3xX35xX3xX8fxX492xX3xX8axX33xX6xX35xX29xX3xX15xX67cxXdxX3xX1dxX25xXexX3xX101xXe9xX638xX3xXcbxXa7xX3xXcxX4a5xX3xX5cxX2dfxX35xX29xX3xX4acxX3f6xX35xX1xX3xX101xX101xX638xX137xX3x1365axXf5xXexX3xX32xX33xX34xX3xX35xXa7xXf4xX3xX4x11a83xX35xX3xXexX1xX44exXbxX3xX7xX26xX3xXcbxX67cxXdxX3xXb3xXf5xX3xX1xX26xX25xX4xX1xX137xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX5fxXf4xXaxX12xXcx10671xX3xX35xX6xXf4xX3xX1dxXf5xX35xX3xX4xX33xX8cxXdxX3xX35xXe5xX15xX3xX4xX1xX22xX3xX4xX79exX35xX3xX1d2xX3xXexX1xX14xX35xX29xX3xX35xX1xX2aaxX35xX29xX3xX5fxX38axX3xX132xX14xX26xX3xX4xX70xX3xX35xX1xXdxX65xX33xX3xXf4xXf5xX33xX3xXexX8cxX3xX5xXa7xX15xX3xX34xX35xX1xX3xX1xX2aaxX1bxX35xX29xX3xX1dxXf5xX35xX3xX7xX8cxX3xXexX1xX33xX3xX35xX29xX45xX35xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX35xXe5xX15xX3xXe8xXe9xX2xXebxX3xX35xX1xX2aaxX167xX3xXexX1xX5efxXdxX3xXexXdxXf5xXexX3xXb3xX1xX2b0xX35xX29xX3xXexX1xX33x11e10xX35xX3xX5xX2bdxXdxX27xX3xXb3xXdxX35xX1xX3xXexXf5xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX99xXdxX1exX35xX3xX4xX1xX850xX15xX27xX3xX35xX1xXdxX65xX33xX3xX5fxX26xX6xX35xX1xX3xX35xX29xX1xXdxX2c3xXbxX3xX35xX29xX7ccxX35xX29xX27xX3xX29xXdxX34xXdxX3xXexX1xX1exX27xX3xXb3xX1xX2b0xX35xX29xX3xX1xX26xX25xXexX3xX1dxX40xX35xX29xX16fxX3xX7xX8cxX3xX5fxX26xX6xX35xX1xX3xX35xX29xX1xXdxX2c3xXbxX3xXb3xX1xX2b0xX35xX29xX3xXbxX1xX14xXexX3xX7xXdxX35xX1xX3xXexX1xX33xXf5xX3xX4xX1xXdxXf5xX15xX3xXexX62axX3xX5xX2c3xX3xX4xX6xX26xX137xX3xX13xX2eaxX35xX3xX4xX25xX35xX1xX3xX1dxX70xX27xX3xXbxX1x16a5cxX35xX3xX5xX67cxX35xX3xX4xX14xX4xX3xX5fxX26xX6xX35xX1xX3xX35xX29xX1xXdxX2c3xXbxX3xX1dxX65xX33xX3xXb3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xXf5xX3xXexX1xX10xX26xX3xX32xX33xX38xX3xX35xX2eaxX35xX3xX7xX8cxX3xXexX1xX33xXf5xX3xXbxX1xX14xXexX3xX7xXdxX35xX1xX3xXexX7ccxX3xX35xX6xXf4xX3xX1dxXf5xX35xX3xX4xX33xX8cxXdxX3xX35xXe5xX15xX3xX4xX1xX22xX3xX4xX79exX35xX3xX5xX25xXdxX3xX7xX8cxX3xXexX1xX33xXf5xX3xXbxX1xX14xXexX3xX7xXdxX35xX1xX3xXexX99xX2eaxX35xX3xXexX5efxX3xXb3xX1xX6xXdxX3xX32xX33xX38xX3x141cexX973xX973xX4dxXe8xXe9xX2xXebxX3xXcbxXa7xX3xX7xX8cxX3xX4xX79exX35xX3xX35xX2bdxX3xX1dxXa2xX35xX29xX137xX3xXcxXdxX65xX35xX3xX4xX44exXbxX3xX32xX33xXf4xX65xX35xX3xXb3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xXb3xX1xX26xX14xX35xX29xX3xX7xX34xX35xX3xX4xX79exX35xX3xX35xX2bdxX3xX5xX67cxX35xX27xX3xX35xX1xX2aaxX35xX29xX3xXbxX1xX8ebxX35xX3xX5xX67cxX35xX3xX5xXa7xX3xX4xX14xX4xX3xX5fxX26xX6xX35xX1xX3xX35xX29xX1xXdxX2c3xXbxX3xX1dxX2b9xX3xX1dxX70xX35xX29xX3xX4x130bexX6xX3xX15x14985xX3xXcbxXa7xX3xX15xX40xXexX3xX7xX8cxX3xX5fxX26xX6xX35xX1xX3xX35xX29xX1xXdxX2c3xXbxX3xX1dxX2b9xX3xX35xX29xX7ccxX35xX29xX3xX1xX26xX25xXexX3xX1dxX40xX35xX29xX3xX35xX2eaxX35xX3xXb3xX1xX70xX3xXexX1xX33xX27x11e7dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX5fxXf4xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15fxXexX107xX6xX5xXdxX29xX35xX167xX3xX4xX10xX35xXexX10xX99xX16fxXaxX12xX0xXdxX15xX29xX3xX6xX5xXexX9xXaxX132xX6xX15xX3xX4xX26xX3xX7xX26xX3xX5fxX10xX3xX4xX1xXdxX3xX5fxX6xX26xX3xX29xXdxX6xX15xX3xX7xX6xXexX3xX32xX33xX6xX35xX3xX5xXf4xX3xXexX1xX33xX3xX35xX26xXbxX3xX35xX29xX6xX35xX3xX7xX6xX4xX1xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX137xX132xX6xX26xX1xX6xXexXdxX35xX1xX137xXcbxX35xX4dxX35xX10xX1cdxX7xX4dxX2xXebxX1d2xX103xX4dxX2xXe9xXebxX5fxX101xX2xX1dbxX2xXe8xX101xX1d2xXexX69xXebxX6bxXe8xX5xXe9xX137xX1e8xXbxX29xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxX1cdxXdxX5fxXexX1xX167xX69xX69xXe9xXbxX15fxX16fxX1xX10xXdxX29xX1xXexX167xX1d2xXebxX103xXbxX15fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX26xX35xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15fxXexX107xX6xX5xXdxX29xX35xX167xX3xX1e8xX33xX7xXexXdxX240xXf4xX16fxXaxX12xX62xX1xX74xX3xXexX77xX4xX1xX3xXcxX4a5xX3xX5cxX2dfxX35xX29xX3xX4acxX3f6xX35xX1xX3xX7dxX29xX33xXf4xf83dxX35xX3xX8fxXe5xX35xX3xX5cxX3dfxX167xX3xX0xX10xX15xX12xXcxX1xX5efxXdxX3xX29xXdxX6xX35xX3xX4xX79exX35xX3xX5xX25xXdxX3xXb3xX1xX2b0xX35xX29xX3xX35xX1xXdxX65xX33xX3xXexX99xX26xX35xX29xX3xXb3xX1xXdxX3xX35xX29xX33xX2dfxX35xX3xXexX1xX33xX3xX1xX5baxXexX3xX4xX79exX35xX3xXb3xX1xX14xX3xX5xX67cxX35xX137xX3xX8fxX9axX3xXcbxX850xXf4xX27xX3xX1dxX77xX6xX3xXbxX1xX2aaxX18xX35xX29xX3xX99xX44exXexX3xX4xX8ebxX35xX3xX7xX38axX3xX1x15525xX3xXexX99xX2bdxX27xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x15db2xX3xXcbxXa7xX3xX35xX1x15716xX35xX29xX3xX29xXdxX34xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX4xX5baxX3xXexX1xX1exX3xX4xX74xX6xX3xX1dxX26xXa7xX35xX3xX4xX2b0xX35xX29xX3xXexX14xX4xX3xX1dxX1exX3xXexX1xX33xX3xX35xX29xX45xX35xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX1dxX25xXexX3xXb3xXf5xX3xX1xX26xX25xX4xX1xX137xX0xX4dxX10xX15xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX5fxXf4xXaxX12xXcxX25xXdxX3xX132xX33xX3dfxXdxX3xX5xXa7xX15xX3xXcbxXdxX2c3xX4xX27xX3xX4xX14xX4xX3xX1dxX25xXdxX3xX132xXdxX1exX33xX3xX1dxX65xX33xX3xXb3xX1x15180xX35xX29xX3xX1dxX77xX35xX1xX3xX7x11244xX3xX4xX8cxX3xX29x132ffxX35xX29xX3xXbxX1xX44exX35xX3xX1dxX44exX33xX3xX1dxX1exX3xXexX1xX33xX3xX35xX29xX45xX35xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX1dxX25xXexX3xXb3xXf5xX3xX1xX26xX25xX4xX1xX3xX1dxX65xX3xX99xX6xX16fxX3xX1dxX2dfxX35xX29xX3xXexX1xX5efxXdxX27xX3xXexX850xXbxX3xXexX99xX33xX35xX29xX3xXexX1xX34xX26xX3xX5xX33xX850xX35xX3xX4xX14xX4xX3xX29xXdxX34xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX1dxX1exX3xXexX1xX33xX3xX35xX29xX45xX35xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX1dxX25xXexX3xXb3xXf5xX3xX1xX26xX25xX4xX1xX3xX29xXdxX6xX26xX137xX3xXcxX99xX26xX35xX29xX3xX1dxX70xX27xX3xX4xX8ebxX35xX3xX1dxX3dfxXdxX3xX15xX67cxXdxX3xX1xX9axX35xX1xX3xXexX1xX3e3xX4xX3xXb3xXdxX1exX15xX3xXexX99xX6xX27xX3xX29xXdxX14xX15xX3xX7xX14xXexX27xX3xXbxX1xX34xXdxX3xXexX9axX15xX3xX1xXdxX1exX33xX3xX99x12b7axX3xX35xX29xX33xXf4xX2eaxX35xX3xX35xX1xX45xX35xX27xX3xX1dxXdxX3xXb3xXdxX1exX15xX3xXexX99xX6xX3xXexX1xX38axX4xX3xXexXf5xX3xX4xX18xX3xX7xX1bxX16fxX3xXexXe5xX35xX29xX3xX4xX2aaxX5efxX35xX29xX3xX4xX2b0xX35xX29xX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xX8cxXdxX3xX1xX2bdxXbxXa27xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX5fxXf4xXaxX12xX791xXf5xXexX3xX5xX33xX850xX35xX3xX4xX33xX40xX4xX3xX1xXa2xXbxX27xX3xX6exX1xX70xX3xX62xX1xX74xX3xXexX77xX4xX1xX3xX7bxX13xX7dxX7exX3xXexX22xX35xX1xX3xX85xX86xX35xX29xX3xX8axX33xX8cxX4xX3xX8fxXdxX35xX1xX3xX35xX1xX44exX35xX3xX15xX25xX35xX1xX27xX3xX15xX5baxX4xX3xXexXdxX2eaxX33xX3xXexX1xX33xX3xX1dxX25xXexX3xXb3xXf5xX3xX1xX26xX25xX4xX1xX3xX704xX1d2xXe9xXe9xX3xXexX62axX3xX1dxX2dfxX35xX29xX708xX3xXexX99xX26xX35xX29xX3xX1d2xX3xXexX1xX14xX35xX29xX3xX4xX33xX8cxXdxX3xX35xXe5xX15xX3xX4xX79exX35xX3xX99xX44exXexX3xX35xX86xX35xX29xX3xX35xX65xX27xX3xX4xX8ebxX35xX3xX7xX38axX3xX1dxX2dfxX35xX29xX3xX1xXa7xX35xX1xX27xX3xXcbxXa7xX26xX3xX4xX33xX40xX4xX3xX32xX33xXf4xXf5xXexX3xX5xXdxX2c3xXexX3xX4xX74xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX1dxX77xX6xX3xXbxX1xX2aaxX18xX35xX29xX27xX3xX7xX38axX3xX1xX2bdxXbxX3xXexX14xX4xX3xX4xX74xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX1dxX8cxXdxX3xXexX2aaxX2bdxX35xX29xX3xX35xX40xXbxX3xXexX1xX33xXf5xX137xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX5fxXf4xXaxX12xX6exX1xX70xX3xX62xX1xX74xX3xXexX77xX4xX1xX3xX7bxX13xX7dxX7exX3xXexX22xX35xX1xX3xX1dxX65xX3xX35xX29xX1xX77xX3xX1dxX26xXa7xX35xX3xX4xX1xX22xX3xX1dxX25xX26xX27xX3xXb3xXdxX1exX15xX3xXexX99xX6xX27xX3xX29xXdxX14xX15xX3xX7xX14xXexX3xX7xX8cxX3xX2xX3xX132xX14xX15xX3xX7xX14xXexX3xX1dxX65xX3xX4xX2aaxX18xX35xX29xX3xX4xX2b0xX35xX29xX3xXexX14xX4xX3xX1dxX2b9xX3xX1dxX2aaxX2bdxX4xX3xX5fxX33xXf4xX2c3xXexX3xXcbxXa7xX3xXexXdxXf5xX35xX3xX1xXa7xX35xX1xX3xXexX99xXdxX1exX35xX3xXb3xX1xX6xXdxX3xX1dxX2dfxX35xX29xX3xX5xX26xX25xXexX3xXexX99xX2eaxX35xX3xX4xX34xX3xX69xX3xX1xX33xXf4xX2c3xX35xX27xX3xXexX1xX77xX3xX15fxX2b9xX16fxX3xX5fxXa7xX35xX1xX3xX35xX1xXdxX65xX33xX3xXexX1xX5efxXdxX3xX29xXdxX6xX35xX3xX1dxXdxX3xX4xX18xX3xX7xX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX99xX38axX4xX3xXexXdxXf5xXbxX3xX4xX1xX22xX3xX1dxX25xX26xX27xX3xXb3xXdxX1exX15xX3xXexX99xX6xX27xX3xX29xXdxX14xX15xX3xX7xX14xXexX3xXcbxXdxX2c3xX4xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX5xX38xX27xX3xXexX1xX33xX27xX3xX35xX40xXbxX3xX35xX29xX45xX35xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4xX74xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX1dxX18xX35xX3xXcbxX77xX27xX3xXexX3dfxX3xX4xX1xX3e3xX4xX27xX3xX4xX14xX3xX35xX1xX45xX35xX3xX1xX26xX25xXexX3xX1dxX40xX35xX29xX3xX7xX34xX35xX3xX15fxX33xX44exXexX27xX3xXb3xXdxX35xX1xX3xX5fxX26xX6xX35xX1xX3xXexX1xX10xX26xX3xX1dxX77xX6xX3xX132xXa7xX35xX3xX1dxX2aaxX2bdxX4xX3xXbxX1xX45xX35xX3xX4xX2b0xX35xX29xX137xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX5fxXf4xXaxX12xX85xX26xXa7xX35xX3xX7xXc5axX3xXexX1xXa7xX35xX1xX3xX5xX850xXbxX3xX69xX3xXexX3dfxX3xX4xX2b0xX35xX29xX3xXexX14xX4xX3xXexX1xX10xX26xX3xXexX7ccxX35xX29xX3xX1xX33xXf4xX2c3xX35xX27xX3xXexX1xX77xX3xX15fxX2b9xX3xX5fxX26xX3xX2xX3xX1dxX2dfxX35xX29xX3xX4xX1x14bafxX3xX5xX2b9xX35xX1xX3xX1dxX25xX26xX3xX4xX14xX4xX3xX7xX1bxX3xX5xXa7xX15xX3xXexX3dfxX3xXexX99xX2aaxX1bxX35xX29xX27xX3xX2xX3xX4xX14xX35xX3xX132xX40xX3xXexX25xXdxX3xX62xX5baxX4xX3xXcxX1xX33xXf5xX3xX5xXa7xX15xX3xXexX3dfxX3xXbxX1xX70xX3xXexX1xX2aaxX5efxX35xX29xX3xXexX99xX38axX4xX137xX3xXcxX25xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX1xX33xXf4xX2c3xX35xX27xX3xXexX1xX77xX27xX3xX132xX8cxX3xXexX99xX1050xX3xXexX1xX2eaxX15xX3xX4xX14xX35xX3xX132xX40xX3xXexX7ccxX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xX79exX35xX29xX3xX4xX1xX3e3xX4xX3xX35xXe5xX35xX29xX3xXexX1xX6xX15xX3xX29xXdxX6xX3xX99xXa7xX3xX7xX26xX14xXexX3xX15xX40xXexX3xX7xX8cxX3xXb3xX1xX26xX34xX35xX3xXexX1xX33xX3xXexX25xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX15fxX2b9xX27xX3xXbxX1xX2aaxX5efxX35xX29xX27xX3xX35xX29xX33xX2dfxX35xX3xXexX1xX33xX3xXexX7ccxX3xX1dxX44exXexX3xXcbxXa7xX3xX35xX29xX33xX2dfxX35xX3xXexX1xX33xX3xX35xX29xX26xX25xXdxX3xXexX22xX35xX1xX3xX5fxX26xX3xX1xX33xXf4xX2c3xX35xX3xX5xXa7xX15xX3xX4xX1xX74xX3xX1dxX8ebxX33xX3xXexX2aaxX137xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1073exX33xXexX1xX26xX99xXaxX12xX0xX132xX12xXcxX1xX6xX35xX1xX3xX5cxX26xXa7xXdxX0xX4dxX132xX12xX0xX4dxXbxX12
Thanh Hoài