Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thực hiện đồng thuận lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nội dung đồng thuận lãi suất giữa các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA).
95f8xce6cx11fe9xf88bxb93bxad72xfbc9xd497xbf94xX7xe887xae32xfccex123d9x100cbxc197xX5xba81xXax11fbfx107b7xdea7xb2f6xa171xX3xX1xbcfexX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xedfexc2e1xX4xX3xf9d4xca15x115ecxX3xX4xbfaaxX28xX3xXexX1xc2f7xX4xX3xX1xXdxf600xX16xX3xd143xe5fcxX16xX14xX3xXexX1xX28xb4a5xX16xX3xX5x11256xXdxX3xX7xX28xa089xXexX0xa435xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca74xX10xX6x12bf1xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xcda7xXex10f9exX6xX5xXdxX14xX16x124c0xX3xb480xX28xX7xXexXdxcb93xX26xXaxX12xXcxX1xf80cxX16xX14xX3xX38xX7fxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xb56dxXdxX35xXexX3xX13xX6x9e6dxX3xX13xX14xX28xX26xd4ddxX16xX3xX9axfc60xX16xX3xf39cxXdxX19xX28xX3x10ae2x10230xX6xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX28xX3xX4xd113xX4xX3xXexa9c2xX3xX4xX1x10733xX4xX3xXexb604xX16xX3xX5exbee7xX16xX14xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX16x96b3xXdxX3xX5exX28xX16xX14xX3xX38xX39xX16xX14xX3xXexX1xX28xX40xX16xX3xX5xX44xXdxX3xX7xX28xX49xXexX3xX14xXdxbef1xX6xX3xX4xXc0xX4xX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xXb3xXdxX27xX16xX3xX4xf923xX6xX3xX5bxXdxX35xXbxX3xX1xXdfxXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX9axXdxX35xXexX3xX13xX6xXa1xX3xc852xX9axX13xce72x10eb1x122adxc353xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xfbccxX5exX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX14xX16xX72xX3xX74xX28xX7xXexXdxX79xX26xXaxX12xX13xX14xX19xX26xX3xff99xX4cxX2x1099dxX4cxX16fxe577xX2xX172xd462xX3xXcxX1xX7fxX16xX14xX3xX38xX7fxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xb87cxX6xX16xX3xX1xX19xX16xX1xX3xXb3xXabxX16xX3xX194xf6ddxX16xX3xX7xX7fxX3xa03bx10ba2xX1a9xX2xX4cxX13xX5bxX13xX13xX6cxa045xc97exXcxXcxX3xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX28xX3xX4xXc0xX4xX3xXexXc4xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX3xX12fxXexXc4xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX134xX175xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX16xX1xXc0xX16xX1xX3xXex1121exX16xX1xX175xX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xXbxX1xX7fxX3xXb3xX19xX3xX4xXc0xX4xX3xX38xc0c2xX16xX3xXb3x11523xX3xXexd5baxXdxX3xX5bxXdfxXdxX3xX7xb6d9xX3xX4xX1xXccxX16xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xXexeabexXdx11218xX16xX3xefbcxX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX1b2xX1xX206xX3xXexX1xX221xX3xX7xX7fxX3xX16fxX2xef87x116acxX4cxX1b2xXcxX6cxXcxXcxX14xX3xX16xX14xX19xX26xX3x982dxX172xX4cxX2xX2xX4cxX16fxX172xX2xX172xX3xX4xX110xX6xX3xXcxX1xX110xX3xXexX22xX23xX16xX14xX3xX1b2xX1xXccxX16xX1xX3xXbxX1xX110xX3xXb3xf5faxX3xXb3xXdxX35xX4xX3xXexXdxb3b6xXbxX3xXexXd0xX4xX3xX38xa895xX26xX3xXa1xX224xX16xX1xX3xX7xX1a2xX16xX3xX6axX28xX49xXexX175xX3xX194xX1a2xX146xX3xX38xX1a2xXa1xX3xX4xX15xX16xX3xX38xX7fxXdxX3xX4xX28xX16xX14xX3xX4xX2bxX28xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX1xea3exX6xX175xX3xX5exX221xX4xX1xX3xXb3xXd0xX175xX3xX194xf643xX16xX1xX3xXc4xX16xX3xX14xXdxXc0xX3xX4xX1a2xX175xX3xXexX1xX221xX3xXexX248xX22x11737xX16xX14xX3xXexX248xX146xX16xX14xX3xX5exX221xXbxX3xXcxX2a5xXexX3xX13xX14xX28xX26xX27xX16xX3xX38xXc0xX16xX3xXcxX15xX16xX3xf3a2xX44xX146xX3xXb3xX19xX3x113e6xX28xcc2axX3xX2xX4cxX16fxX172xX2xX2xX135xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX194xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX14xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5exX5exXdxX16xX14xX9xXaxX2xXaxX3x10ae3xXdxX5exXexX1xX9xXaxX16fxX172xX172xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX16xX9xXaxX248xXdxX14xX1xXexXaxX3xX194xX146xX248xX5exX10xX248xX9xXaxX172xXaxX12xX0xXexX194xX146xX5exX26xX12xX0xXexX248xX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxXa1xX14xX3xX7xX248xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX135xX194xX6xX146xX1xX6xXexXdxX16xX1xX135xXb3xX16xX4cxX16xX10xX360xX7xX4cxX2xX172xX26axX1a8xX4cxX2xX172xX269xX5exX26axX172xX16cxX26axX16cxX172xX172xXexX2xX172xX26axX16fxX278xX5xX172xX135xX74xXbxX14xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX248xX12xX0xXexX248xX12xX0xXexX5exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX6xXbxXexXdxX146xX16xXaxX12xX1b2xXc0xX4xX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xXb3xXdxX27xX16xX3xX5bxXdxX35xXbxX3xX1xXdfxXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX9axXdxX35xXexX3xX13xX6xXa1xX3xX12fxX9axX13xX132xX133xX134xX3xX194xc0b3xXexX3xX38xX2bxX28xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX38xX39xX16xX14xX3xXexX1xX28xX40xX16xX3xX5xX44xXdxX3xX7xX28xX49xXexX3xXexXb4xX3xX16xX14xX19xX26xX3xX16cxX4cxX2xX2xX3xX38xX2a5xX16xX3xX16xX6xX26xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX248xX12xX0xX4cxXexX194xX146xX5exX26xX12xX0xX4cxXexX6xX194xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX146xX5exX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX14xX16xX72xX3xX74xX28xX7xXexXdxX79xX26xXaxX12xfa6bxX7fxXdxX3xXb3xX23xXdxX3xX4xXc0xX4xX3xXexXc4xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX175xX3xXcxX1xX7fxX16xX14xX3xX38xX7fxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX28xX3xXexX248xXdxX24axX16xX3xX24dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX24dxX221xXbxX3xXexX1xX302xXdxX3xXb3xX19xX3xX4xX2dexX3xX1xXdxX35xX28xX3xX32axX28xX1a2xX3xX4xXc0xX4xX3xX14xXdxX1a2xXdxX3xXbxX1xXc0xXbxX3xXexX224xXdxX3xX4aaxXdxX24axXa1xX3xX278xX3xX1b2xX1xX206xX3xXexX1xX221xX3xX7xX7fxX3xX172xX26axX4cxX1b2xXcxX6cxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX16xX14xX19xX26xX3xX26axX4cxX2xX2xX4cxX16fxX172xX2xX172xX3xX4xX110xX6xX3xXcxX1xX7fxX16xX14xX3xX38xX7fxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xXb3xX29cxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX4xXc0xX4xX3xX14xXdxX1a2xXdxX3xXbxX1xXc0xXbxX3xXexXdxX29cxX16xX3xXexX35xX175xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX3xXb3xX19xX3xX16xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX14xX2dexXbxX3xXbxX1xX2bxX16xX3xXc4xX16xX3xX38xX221xX16xX1xX3xX14xXdxXc0xX3xX4xX1a2xX3xXb3xX19xX3xX24dxXdxX16xX1xX3xXexX2a5xX3xXb3xa22cxX3xXa1x9ff5xda77xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX38xae09xX16xX14xX3xX4xXc0xX4xX3xX32axX28xX26xX3xX38xX221xX16xX1xX3xXb3xX29cxX3xX4xXc0xX4xX3xXexd10bxX3xX5xX35xX3xX194xX1a2xX146xX3xX38xX1a2xXa1xX3xX6xX16xX3xXexX146xX19xX16xX3xXexX248xX146xX16xX14xX3xX1xX146xX224xXexX3xX38xXdfxX16xX14xX3xX4xX110xX6xX3xXexXc4xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX3xXexX224xXdxX3xXcxX1xX5e8xX16xX14xX3xXexX22xX3xX7xX7fxX3xX2xX278xX4cxX16fxX172xX2xX172xX4cxXcxXcxX6cxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX16xX14xX19xX26xX3xX16fxX172xX4cxX1a9xX4cxX16fxX172xX2xX172xX3xXb3xX19xX3xXcxX1xX5e8xX16xX14xX3xXexX22xX3xX7xX7fxX3xX2xX1a8xX4cxX16fxX172xX2xX172xX4cxXcxXcxX6cxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX16xX14xX19xX26xX3xX16fx122bbxX4cxX1a8xX4cxX16fxX172xX2xX172xX135xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX146xX5exX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX14xX16xX72xX3xX74xX28xX7xXexXdxX79xX26xXaxX12xX1b2xXc0xX4xX3xX16xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xXbxX1xX1a2xXdxX3xX5exX28xX26xX3xXexX248xX2ecxX3xXb3xX7fxX16xX3xX24dxX1xX1a2xX3xX5exXd0xX16xX14xX3xX38xX110xX3xX38xX1a2xXa1xX3xX194xX1a2xX146xX3xX6xX16xX3xXexX146xX19xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX146xXc0xX16xX3xX4xX1xX146xX3xX4xXc0xX4xX3xX24dxX1xX146xX1a2xX16xX3xXexXdxX29cxX16xX3xX14x12d5dxXdxX3xX4xX110xX6xX3xb25fxX1xX146xX3xX194xX224xX4xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX175xX3xX132xX1a2xX146xX3xX1xXdxX24axXa1xX3xe09axX44xX3xX1xXdfxXdxX175xX3xXexXc4xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xX24dxXdxX16xX1xX3xXexX2a5xX3xXb3xX19xX3xX5exX15xX16xX3xX4xX22xX3xXexX248xX146xX16xX14xX3xXexX1xXc0xX16xX14xX3xX2xX16fxX4cxX16fxX172xX2xX172xX3xXb3xX19xX3xX5exX221xXbxX3xXcxX2a5xXexX3xX13xX14xX28xX26xX27xX16xX3xX38xXc0xX16xX3xXcxX15xX16xX3xX323xX44xX146xX5e9xX3xXexX40xXbxX3xXexX248xX28xX16xX14xX3xX4xXc0xX4xX3xX16xX14xX28xX39xX16xX3xXb3xX7fxX16xX3xX24dxX2a5xXexX3xX1xa9d0xXbxX3xXb3xX23xXdxX3xX38xXdxX29cxX28xX3xX4xX1xX206xX16xX1xX3xXa1xX224xX16xX1xX3xX4xX21dxX3xX4xX49xX28xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX3xX38xX24axX3xXexXabxX16xX14xX3xX24dxX1xX7fxXdxX3xX5xX22xX7e1xX16xX14xX3xXb3xX7fxX16xX3xXb3xX19xX3xXexX60fxX3xXexX248xd7e8xX16xX14xX3xX4xX1xX146xX3xXb3xX6xX26xX3xX38xX7fxXdxX3xXb3xX23xXdxX3xX24dxX1xX28xX3xXb3xX30xX4xX3xX16xX5e8xX16xX14xX3xX16xX14xX1xXdxX35xXbxX175xX3xX16xX5e8xX16xX14xX3xXexX1xX5e8xX16xX3xXb3xX19xX3xX6axX28xX49xXexX3xX24dxX1xX2adxX28xX175xX3xX5exX30xX3xXexX248xXfdxX3xX1xX19xX16xX14xX3xXbxX1xXd0xX4xX3xXb3xXd0xX3xXcxX2a5xXexX3xX13xX14xX28xX26xX27xX16xX3xX38xXc0xX16xX3xXcxX15xX16xX3xX323xX44xX146xX175xX3xX4xX1xX146xX3xXb3xX6xX26xX3xX24dxX1xX42axX4xX3xXbxX1xXd0xX4xX3xX1xX40xX28xX3xX32axX28xX1a2xX3xXexX1xXdxX27xX16xX3xXexX6xXdxX175xX3xX5xdba5xX3xX5xXd0xXexX3xXb3xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXccxX3xX7xX1a2xX16xX3xX6axX28xX49xXexX3xX4xX2dexX3xX1xXdxX35xX28xX3xX32axX28xX1a2xX3xX4xX110xX6xX3xX5exX146xX6xX16xX1xX3xX16xX14xX1xXdxX35xXbxX3xX16xX1x12133xX3xXb3xX19xX3xXb3xXb4xX6xX135xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX146xX5exX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX14xX16xX72xX3xX74xX28xX7xXexXdxX79xX26xXaxX12xX4aaxXc0xX16xX14xX3xX4xX1xX5f6xX3xX32cxX3xX5xX19xX3xXcxX1xX7fxX16xX14xX3xX38xX7fxX4xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX28xX3xX4xXc0xX4xX3xXexXc4xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX4xXc0xX4xX3xXa1xXc8xX4xX3xX5xX44xXdxX3xX7xX28xX49xXexX3xX1xX28xX26xX3xX38xXdfxX16xX14xX3xXb3xX19xX3xX4xX1xX146xX3xXb3xX6xX26xX3xXbxX1xb913xX3xX1xX7e1xXbxX3xXb3xX23xXdxX3xX32axX28xX26xX3xX38xX221xX16xX1xX3xX4xX110xX6xX3xXbxX1xXc0xXbxX3xX5xX28xX40xXexX175xX3xX4xX1xX110xX3xXexX248xX22xX21dxX16xX14xX3xX4xX110xX6xX3xX1b2xX1xXccxX16xX1xX3xXbxX1xX110xX3xXb3xX19xX3xX16xXdfxXdxX3xX5exX28xX16xX14xX3xX38xX39xX16xX14xX3xXexX1xX28xX40xX16xX3xX14xXdxXfdxX6xX3xX4xXc0xX4xX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xXb3xXdxX27xX16xX3xX4xX110xX6xX3xX5bxXdxX35xXbxX3xX1xXdfxXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX9axXdxX35xXexX3xX13xX6xXa1xX3xX12fxX9axX13xX132xX133xX134xX135xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX146xX5exX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX14xX16xX72xX3xX74xX28xX7xXexXdxX79xX26xXaxX12xX132xX27xX16xX3xX4xX224xX16xX1xX3xX38xX2dexX175xX3xXcxX1xX7fxX16xX14xX3xX38xX7fxX4xX3xX4xX8baxX16xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX28xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX16xX1xXc0xX16xX1xX3xXexX206xX16xX1xX175xX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xXbxX1xX7fxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX24dxX221xXbxX3xXexX1xX302xXdxX3xXb3xX19xX3xX4xX2dexX3xX1xXdxX35xX28xX3xX32axX28xX1a2xX3xX4xXc0xX4xX3xX14xXdxX1a2xXdxX3xXbxX1xXc0xXbxX3xXexX224xXdxX3xX38xXdxX24axXa1xX3xX16fxX3xX1b2xX1xX206xX3xXexX1xX221xX3xX7xX7fxX3xX172xX26axX4cxX1b2xXcxX6cxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX16xX14xX19xX26xX3xX26axX4cxX2xX2xX4cxX16fxX172xX2xX172xX3xX4xX110xX6xX3xXcxX1xX7fxX16xX14xX3xX38xX7fxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xXb3xX29cxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX4xXc0xX4xX3xX14xXdxX1a2xXdxX3xXbxX1xXc0xXbxX3xXexXdxX29cxX16xX3xXexX35xX175xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX3xXb3xX19xX3xX16xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX14xX2dexXbxX3xXbxX1xX2bxX16xX3xXc4xX16xX3xX38xX221xX16xX1xX3xX14xXdxXc0xX3xX4xX1a2xX3xXb3xX19xX3xX24dxXdxX16xX1xX3xXexX2a5xX3xXb3xX5e5xX3xXa1xX5e8xX5e9xX3xX14xXdxXc0xXa1xX3xX7xXc0xXexX3xXexX2ecxX16xX1xX3xX1xX2ecxX16xX1xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX5xX44xXdxX3xX7xX28xX49xXexX3xX1xX28xX26xX3xX38xXdfxX16xX14xX3xXb3xX19xX3xX4xX1xX146xX3xXb3xX6xX26xX3xX194xa99exX16xX14xX3xX38xX39xX16xX14xX3xX9axXdxX35xXexX3xX13xX6xXa1xX3xX4xX110xX6xX3xX4xXc0xX4xX3xXexXc4xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX3xX12fxX4xX1xXdxX3xX16xX1xXc0xX16xX1xX3xXexXc4xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX134xX3xXexX248xX27xX16xX3xX38xX221xX6xX3xX194xX19xX16xX175xX3xXbxX1xX993xX3xX1xX7e1xXbxX3xXb3xX23xXdxX3xX32axX28xX26xX3xX38xX221xX16xX1xX3xX4xX110xX6xX3xXbxX1xXc0xXbxX3xX5xX28xX40xXexX175xX3xX4xX1xX110xX3xXexX248xX22xX21dxX16xX14xX3xX4xX110xX6xX3xX1b2xX1xXccxX16xX1xX3xXbxX1xX110xX3xXb3xX19xX3xX16xXdfxXdxX3xX5exX28xX16xX14xX3xX38xX39xX16xX14xX3xXexX1xX28xX40xX16xX3xX14xXdxXfdxX6xX3xX4xXc0xX4xX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xXb3xXdxX27xX16xX3xX4xX110xX6xX3xX9axX13xX132xX133x9a02xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX146xX5exX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX14xX16xX72xX3xX74xX28xX7xXexXdxX79xX26xXaxX12xX4aaxX7fxXdxX3xXb3xX23xXdxX3xX4xXc0xX4xX3xX38xX21dxX16xX3xXb3xX221xX3xXexX224xXdxX3xX5bxXdfxXdxX3xX7xX22cxX3xX4xX1xXccxX16xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX175xX3xXexX1xX10xX146xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xX16xXabxX16xX14xX175xX3xX16xX1xXdxX35xXa1xX3xXb3xXd0xX3xX38xX22xX7e1xX4xX3xX14xXdxX6xX146xX175xX3xXcxX1xX7fxX16xX14xX3xX38xX7fxX4xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX28xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX24dxX221xXbxX3xXexX1xX302xXdxX3xXb3xX19xX3xX4xX2dexX3xX1xXdxX35xX28xX3xX32axX28xX1a2xX3xX4xXc0xX4xX3xX14xXdxX1a2xXdxX3xXbxX1xXc0xXbxX3xXexX224xXdxX3xX38xXdxX24axXa1xX3xX2xX3xX1b2xX1xX206xX3xXexX1xX221xX3xX7xX7fxX3xX172xX26axX4cxX1b2xXcxX6cxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX16xX14xX19xX26xX3xX26axX4cxX2xX2xX4cxX16fxX172xX2xX172xX3xX4xX110xX6xX3xXcxX1xX7fxX16xX14xX3xX38xX7fxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xXb3xX29cxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX4xXc0xX4xX3xX14xXdxX1a2xXdxX3xXbxX1xXc0xXbxX3xXexXdxX29cxX16xX3xXexX35xX175xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX3xXb3xX19xX3xX16xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX14xX2dexXbxX3xXbxX1xX2bxX16xX3xXc4xX16xX3xX38xX221xX16xX1xX3xX14xXdxXc0xX3xX4xX1a2xX3xXb3xX19xX3xX24dxXdxX16xX1xX3xXexX2a5xX3xXb3xX5e5xX3xXa1xX5e8xX5e9xX3xX38xXdxX29cxX28xX3xX1xX19xX16xX1xX3xX5xX22xX7e1xX16xX14xX3xXexXdxX29cxX16xX3xX4xX28xX16xX14xX3xXc8xX16xX14xX3xXexX1xX5e8xX16xX14xX3xX32axX28xX6xX3xX16xX14xX1xXdxX35xXbxX3xXb3xXd0xX3xXexX1xX221xX3xXexX248xX22xX302xX16xX14xX3xXa1xX22cxX175xX3xXexXc0xXdxX3xX4xX49xXbxX3xXb3xX7fxX16xX175xX3xX24dxX2a5xXexX3xX1xX7e1xXbxX3xXb3xX23xXdxX3xX38xXdxX29cxX28xX3xX4xX1xX206xX16xX1xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xX146xX224xXexX3xX4xXc0xX4xX3xX4xX5e8xX16xX14xX3xX4xXd0xX3xX4xX1xXccxX16xX1xX3xX7xXc0xX4xX1xX3xXexXdxX29cxX16xX3xXexX35xX3xX24dxX1xXc0xX4xX175xX3xX38xX24axX3xX1xe701xX3xXexX248xX7e1xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX24dxX1xX146xX1a2xX16xX3xX4xX1xX146xX3xX4xXc0xX4xX3xXexXc4xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX175xX3xX24dxXdxX24axXa1xX3xX7xX146xXc0xXexX3xXexX7fxX4xX3xX38xXdfxX3xXexXabxX16xX14xX3xXexXc4xX16xX14xX3xXbxX1xX22xX21dxX16xX14xX3xXexXdxX35xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX146xXc0xX16xX175xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX3xXb3xX19xX3xX5xX44xXdxX3xX7xX28xX49xXexX3xXexX1xX221xX3xXexX248xX22xX302xX16xX14xX3xXexXdxX29cxX16xX3xXexX35xX3xX22cxX3xXa1xXc8xX4xX3xX1xX7e1xXbxX3xX5xX32cxX135xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX146xX5exX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX14xX16xX72xX3xX74xX28xX7xXexXdxX79xX26xXaxX12xXcxX248xX146xX16xX14xX3xXexX248xX22xX302xX16xX14xX3xX1xX7e1xXbxX3xXexX1xX221xX3xXexX248xX22xX302xX16xX14xX3xXexXdxX29cxX16xX3xXexX35xX3xX5exXdxXa7xX16xX3xX194xXdxX2a5xX16xX3xX194xX49xXexX3xXexX1xX22xX302xX16xX14xX175xX3xXc0xXbxX3xX5exXd0xX16xX14xX3xX32axX28xX26xX3xX38xX221xX16xX1xX3xX38xX7fxXdxX3xXb3xX23xXdxX3xX5xX44xXdxX3xX7xX28xX49xXexX3xX24dxXdxX16xX1xX3xX5exX146xX6xX16xX1xX3xX4xX110xX6xX3xXexXc4xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX3xXbxX1xX993xX3xX1xX7e1xXbxX3xXb3xX23xXdxX3xX4aaxXdxX29cxX28xX3xX2xX16fxX3x111bfxX28xX40xXexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX9axXdxX35xXexX3xX13xX6xXa1xX3xXb3xX19xX3xX4aaxXdxX29cxX28xX3xX1a8xX2xX3xX1016xX28xX40xXexX3xX1b2xXc0xX4xX3xXexXc4xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX5e9xX3xXexX1xX10xX146xX3xX5ex1247axXdxX3xXb3xX19xX3xX5exX30xX3xX194xXc0xX146xX3xX7xXc0xXexX3xXexX2ecxX16xX1xX3xX1xX2ecxX16xX1xX3xX4xXc0xX16xX3xX4xX15xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX146xXc0xX16xX3xX32axX28xX7fxX4xX3xXexX2a5xX175xX3xX5xX28xX39xX16xX14xX3xX16xX14xX146xX224xXdxX3xXexX35xX3xXb3xX19xX146xX3xX6cxX3xX248xX6xX3xX38xX24axX3xX16xX42axXa1xX3xX38xX22xX7e1xX4xX3xX4xX28xX16xX14xX3xX6cxX3xX4xX2bxX28xX3xX16xX14xX146xX224xXdxX3xXexX35xX3xXexX248xX27xX16xX3xXexX1xX221xX3xXexX248xX22xX302xX16xX14xX5e9xX3xX4xX6xX16xX3xXexX1xXdxX35xXbxX3xX194xXc0xX16xX3xX16xX14xX146xX224xXdxX3xXexX35xX3xX22cxX3xXa1xXc8xX4xX3xX38xXdfxX3xXexX1xXccxX4xX1xX3xX1xX7e1xXbxX3xX4xX1xX146xX3xX4xXc0xX4xX3xX16xX1xX28xX3xX4xX2bxX28xX3xX16xX1xX40xXbxX3xX24dxX1xX2adxX28xX3xXa1x12b25xXexX3xX1xX19xX16xX14xX3xXexX1xXdxX2a5xXexX3xX26xX2a5xX28xX3xXb3xX19xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xX4xXc0xX4xX3xX194xXdxX35xX16xX3xXbxX1xXc0xXbxX3xX24dxX1xXc0xX4xX3xX38xX24axX3xXc4xX16xX3xX38xX221xX16xX1xX3xXexX1xX221xX3xXexX248xX22xX302xX16xX14xX3xX16xX14xX146xX224xXdxX3xX1xX7fxXdxX135xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX146xX5exX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX14xX16xX72xX3xX74xX28xX7xXexXdxX79xX26xXaxX12xX1b2xXc0xX4xX3xX38xX21dxX16xX3xXb3xX221xX3xXexX248xX27xX16xX3xXbxX1xX1a2xXdxX3xXexX1xX10xX146xX3xX5exX1063xXdxX3xXb3xX19xX3xX5exX30xX3xX194xXc0xX146xX3xX7xXc0xXexX3xXexX2ecxX16xX1xX3xX1xX2ecxX16xX1xX3xX194xXdxX2a5xX16xX3xX38xXdfxX16xX14xX3xX14xXdxXc0xX3xXb3xX19xX16xX14xX3xX32axX28xX7fxX4xX3xXexX2a5xX175xX3xX4xX28xX16xX14xX3xX6cxX3xX4xX2bxX28xX3xXb3xX19xX16xX14xX3xXexX248xX146xX16xX14xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX38xX24axX3xX4xX1xX146xX3xX16xX1xX40xXbxX3xX24dxX1xX2adxX28xX3xXb3xX19xX16xX14xX3xX22cxX3xXa1xXc8xX4xX3xX1xX7e1xXbxX3xX5xX32cxX3xX16xX1xXbd0xXa1xX3xXc4xX16xX3xX38xX221xX16xX1xX3xX14xXdxXc0xX3xXb3xX19xX16xX14xX5e9xX3xX14xXdxXc0xXa1xX3xX7xXc0xXexX3xX4xXc0xX4xX3xXexXc4xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX35xX16xX3xXcxX1xX5e8xX16xX14xX3xXexX22xX3xX7xX7fxX3xX16fxX16fxX4cxX16fxX172xX2xX172xX4cxXcxXcxX6cxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX16xX14xX19xX26xX3xX16fxX1a8xX4cxX2xX172xX4cxX16fxX172xX2xX172xX3xX4xX110xX6xX3xXcxX1xX7fxX16xX14xX3xX38xX7fxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xXb3xX29cxX3xX1xX28xX26xX3xX38xXdfxX16xX14xX3xXb3xX19xX3xX4xX1xX146xX3xXb3xX6xX26xX3xX194xXbd0xX16xX14xX3xXb3xX19xX16xX14xX3xX4xX110xX6xX3xXexXc4xX3xX4xX1xXc8xX4xX3xXexXccxX16xX3xX5exXd0xX16xX14xX175xX3xX6axX74dxX3xX5xX32cxX3xX24dxX221xXbxX3xXexX1xX302xXdxX3xX4xXc0xX4xX3xXexX248xX22xX302xX16xX14xX3xX1xX7e1xXbxX3xXb3xXdxX3xXbxX1xX224xXa1xX135xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX146xX5exX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX14xX16xX72xX3xX74xX28xX7xXexXdxX79xX26xXaxX12xXcxX1xX7fxX16xX14xX3xX38xX7fxX4xX3xX4xX8baxX16xX14xX3xX4xX1xX206xX3xX38xX224xX146xX3xX4xXc0xX4xX3xX38xX21dxX16xX3xXb3xX221xX3xX5xXdxX27xX16xX3xX32axX28xX6xX16xX3xX6axX15xX26xX3xX5exX30xX16xX14xX3xXb3xX19xX3xXexX248xXdxX24axX16xX3xX24dxX1xX6xXdxX3xX38xX29cxX3xXc0xX16xX3xXb3xX29cxX3xX32axX28xX1a2xX16xX3xX5xX32cxX3xXexX1xX221xX3xXexX248xX22xX302xX16xX14xX3xXb3xX19xX16xX14xX3xXbxX1xX993xX3xX1xX7e1xXbxX3xXb3xX23xXdxX3xX13xX14xX1xX221xX3xX32axX28xX26xX2a5xXexX3xX4xX110xX6xX3x12bdexX28xX7fxX4xX3xX1xXdfxXdxX3xX7xX7fxX3xX1a9xX2xX4cxX16fxX172xX2xX172xX4cxX13e2xX5bxX2xX16fxX3xX16xX14xX19xX26xX3xX16cxX4cxX2xX2xX4cxX16fxX172xX2xX172xX3xXb3xX29cxX3xX24dxX2a5xX3xX1xX146xX224xX4xX1xX3xXbxX1xXc0xXexX3xXexX248xXdxX24axX16xX3xX24dxXdxX16xX1xX3xXexX2a5xX3xX6cxX3xX6axX44xX3xX1xXdfxXdxX3xX16xXabxXa1xX3xX16fxX172xX2xX2xX3xXb3xX19xX3xX4xX1xX206xX3xX38xX224xX146xX3xX4xX110xX6xX3xXcxX1xX110xX3xXexX22xX23xX16xX14xX3xX1b2xX1xXccxX16xX1xX3xXbxX1xX110xX135xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b3xX146xX28xX248xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX146xX3xX0xX7xXexX248xX146xX16xX14xX12xX9axX16xX10xX4xX146xX16xX146xXa1xX26xX135xXb3xX16xX0xX4cxX7xXexX248xX146xX16xX14xX12xX0xX4cxXbxX12
SyDong