Nhiều xã bị ngập cục bộ, Kỳ Anh, Vũ Quang lên phương án ứng phó với mưa lũ
(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), mực nước sông Ngàn Sâu đo được tại Trạm Hòa Duyệt lúc 16 giờ ngày 17/10/2020 là 7,51m (xấp xỉ báo động 1), khiến một số xã bị ngập úng cục bộ.
d77dx10564x12ef2x12926x14905xefa9x149eax1278bx14084xX7x1268ax103cdxf9d6xdaa0x101bex10bc6xX5xea52xXax104f7x12d89xX1xXdx1269ax13625xX3x150bax10372xX3x15ac6x140f5xX3x1198dx1331ex101edxXbxX3xX4x15804xX4xX3xX1cx11706x14e5bxX3x11a37x14086xX3xeb1bxX1fxX1xX2axX3x11ed2x1106fxX3x109f8xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xe6dfxX1fxX3xXbxX1x12614x1013axX1fxX20xX3x13da2xX1fxX3x1395axX1fxX20xX3xXbxX1xdeb2xX3xf03ex1410exXdxX3xecf8xX43xX6xX3xX5xX35xX0x135a6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf6axX10xX6x1370fxXaxX12xXcxX1xX10xf460xX3xXexX1xfd3cxX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xXexea4exX3x1538fx150a3xX13xd7fexX3xX1xX17x100a1x10627xX1fxX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xfca0xX6dxe30cxX3xXcx157b1xX1fxX1x117c9xX2axX3xX57xf5e1xX4xX3xX1fxX43xX54xX4xX3xX7xX7axX1fxX20xX3xX13xX20xX9bxX1fxX3xeba9x141c2xX17xX3x159dcxX76xX3xXbbxX43x12ab2xX4xX3xXex149dcxXdxX3xXcx11feaxXc4xX57xX3xX6dxfe60xX6xX3xX88xX17xX8cxX8dxXexX3xX5x11297xX4xX3xX2xfddcxX3xX20xXdxdc90xX3xX1fxX20xX9bxX8cxX3xX2x13ba3xX5exX2x104baxX5ex149c5xXeaxXecxXeaxX3xX5xX9bxX3xXe7xX2axf1c0xX2xX57xX3xX99xX19xdd5cxXbxX3xX19x106f8xX3xX1cxX48xX76xX3xXbbxX29xX1fxX20xX3xX2xXa1xX2axX3xf512xX1xXdxe93exX1fxX3xX57xX29xXexX3xX7x15bcexX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xXd7xX1fxX20xX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29x15d6axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx10919xX10xX1fxXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxe3c9xXdxX70xXexX1xda71xX3xXdbxX2xXf6xXbxX19x1460dxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xdc59xX2xXeaxXbxX19xX16fxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX131xX1cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX131xX53xX1fxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xX2xX5exX2xX179xde38xX70xXdbxX2xff4fxXecxX1acxXeaxXf6xXexX1a8xXf6xXe7xdbfbxXecxX5xXeaxX131xea3axXbxX20x10a5dxXc8xX9xX2xXdbxXeaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX163xXdxX70xXexX1xX9xXaxXdbxX2xXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX179xX2xXeaxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXexf066xX6xX5xXdxX20xX1fxX168xX3xX1baxX17xX7xXexXdx13bfexX8cxX16fxXaxX12xXcxX83xX3xXbbxX3exX57xX3xX2xXf6xX3xXbbxX112xX1fxX3xX1fxX6xX8cxX2axX3xXexXc8xX3exX1fxX3xXbbxX1dxX6xX3xX1cxX9bxX1fxX3xX1xX17xX8cxX8dxX1fxX3xX4xX51xX3xX57xX43xX6xX3xX53xX83xX6xX2axX3xX57xX43xX6xX3xXexX76xX131xX3x14ad9xX43xXc0xX1fxX20xX3xX57xX43xX6xX3xXbbxX76xX3xXbbxX43xXc0xX4xX3xXexX76xX9bxX1fxX3xXbbxXc0xXexX3xX5xX9bxX3xX1b5xXdbxXeaxX3xX57xX57xX2axX3xX57xXa5xX4xX3xX1fxX43xX54xX4xX3xX7xX7axX1fxX20xX3xX13xX20xX9bxX1fxX3xXb7xXb8xX17xX3xXbbxX76xX3xXbbxX43xXc0xX4xX3xXexXc4xXdxX3xXcxXc8xXc4xX57xX3xX6dxXcdxX6xX3xX88xX17xX8cxX8dxXexX3xX5xXd7xX4xX3xX2xXdbxX3xX20xXdxXdfxX3xX1fxX20xX9bxX8cxX3xX2xXe7xX5exX2xXeaxX5exXecxXeaxXecxXeaxX3xX5xX9bxX3xXe7xX2axXf6xX2xX57xX2axX3xX19xXfcxXbxX3xX19xX100xX3xX1cxX48xX76xX3xXbbxX29xX1fxX20xX3xX2xX131xX3xX0xX10xX57xX12xXcxXc8xX76xX1fxX20xX3x15af3xX1fxX1xX168xX3xX13xX43xX54xX4xX3xX7xX7axX1fxX20xX3xX13xX20xX9bxX1fxX3xXb7xXb8xX17xX3xX70xXb8xX1fxX20xX3xX4xX6xX76xX3xXbbxX76xXc4xX1fxX3xd9baxX17xX6xX3xXexX1xX7axX1fxX3xX2a0xXdxX3exX1fxX3xX6dxXcdxX6xX2axX3xX19xX1axX3x11a2dxX4bxX4xX3xX2a0xXdxX3exX1fxX131xX0xX5exX10xX57xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX1fxXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX163xXdxX70xXexX1xX168xX3xXdbxX2xXf6xXbxX19xX16fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX179xX2xXeaxXbxX19xX16fxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX131xX1cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX131xX53xX1fxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xX2xX5exX2xX179xX1a8xX70xXdbxX2xX1acxXecxX1acxXecxX1b5xXexX179xXf6xX179xX179xX1a8xX5xXeaxX131xX1baxXbxX20xX1bdxXc8xX9xXf6xX2xX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX163xXdxX70xXexX1xX9xXaxXdbxX2xXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX179xX2xXeaxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX12xXcxX1xX10xX76xX3xX20xX1xXdxX3xX1fxX1xX21xX1fxX2axX3xX57xX29xXexX3xX7xX11axX3xX19xX1axX3xX1fxX1xX43xX168xX3xX376xX4bxX4xX3xX2a0xXdxX3exX1fxX2axX3xX376xX4bxX4xX3x15ac1xXdxX6xX1fxX20xX2axX3xX376xX4bxX4xX3xX86x144f3xX1fxX20xX2axX3xX376xX4bxX4xX3xX2a0xX9exX1fxX1xX3xXbbxX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX20xXb8xX8cxX3xX4xX33axX1fxX3xXexXc8x12cdbxX3xX20xXdxX6xX76xX3xXexX1xX7axX1fxX20xX131xX3xX0xX10xX57xX12xX99x14a84xX1fxX1xX3xX4xX1xX25xXbxX3xXexXc4xXdxX3xXexX1xX7axX1fxX3xXe7xX2axX3xX19xX1axX3xX376xX4bxX4xX3xX86xX4d3xX1fxX20xXa1xX131xX0xX5exX10xX57xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX1fxXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX163xXdxX70xXexX1xX168xX3xXdbxX2xXf6xXbxX19xX16fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX179xX2xXeaxXbxX19xX16fxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX131xX1cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX131xX53xX1fxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xX2xX5exX2xX179xX1a8xX70xXdbxX2xX1acxX1b5xX2xX179xX2xXexX2xX2xX1acxXf6xXecxX5xXeaxX131xX1baxXbxX20xX1bdxXc8xX9xX2xX1acxXeaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX163xXdxX70xXexX1xX9xXaxXdbxX2xXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX179xX2xXeaxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXexX254xX6xX5xXdxX20xX1fxX168xX3xX1baxX17xX7xXexXdxX261xX8cxX16fxXaxX12x139bfxX1xX51xX3xX154xX1x1250exX3xXexX1dxX4xX1xX3xX85xX86xX13xX88xX3xX19xX1axX3xX376xX4bxX4xX3xX86xX4d3xX1fxX20xX3xXcxXc8x14e39xX1fxX3xX376xX4bxX4xX3xXcxXc8xX43xXdfxX1fxX20xX3xX4xX1xX76xX3xX1cxXdxX112xXexX2axX3xX57xX43xX6xX3xX5xX54xX1fxX3xX10fx14277xX76xX3xX70xX9bxXdxX3xX1fxX1xXdxX16xX17xX3xX1fxX20xX9bxX8cxX3xX360xX17xX6xX3xXbbxX1axX3xX10fxX1xXdxX112xX1fxX3xX57xX29xXexX3xX7xX11axX3xXexX17xX8cxX112xX1fxX3xXbbxX43xXdfxX1fxX20xX3xX5xXdxX3exX1fxX3xX19xX1axX2axX3xX5xXdxX3exX1fxX3xXexX1xX7axX1fxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX1fx13f99xX1fxX20xX131xX3xX154xX1x12f8cxX1fxX1xX3xX360xX17xX8cxX16xX1fxX3xXbbxX1dxX6xX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xXbbxX1axX3xX70xXa5xX1fxX20xX3xX4xX48xX4xX3xX1cxXdx1191bxX1fxX3xXexX1xX7axX1fxX20xX3xX1cxX48xX76xX3xX4xXfcxX57xX3xX70xXdxX3xX4xX1xX17xX8cxX725xX1fxX3xX4fexX3xX1fxX1x13af3xX1fxX20xX3xX1fxX44xXdxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX7xXb8xX17xX3xXbbxX725xX3xX1fxX20xX43xXdfxXdxX3xX70xXb8xX1fxX3xX1fxX6adxX3xXexXc8xX48xX1fxX1xX3xXc8xX672xXdxX3xXc8xX76xX131xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX1fxXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX163xXdxX70xXexX1xX168xX3xXdbxX2xXf6xXbxX19xX16fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX179xX2xXeaxXbxX19xX16fxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX131xX1cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX131xX53xX1fxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xX2xX5exX2xX179xX1a8xX70xXdbxX2xX1a8xX2xX179xXecxX1b5xXexX1acxX1b5xX179xXecxX2xX5xXeaxX131xX1baxXbxX20xX1bdxXc8xX9xXe7xXdbxX1a8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX163xXdxX70xXexX1xX9xXaxXdbxX2xXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX179xX2xXeaxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX12xX13xX43xX54xX4xX3xX5xX3exX1fxX3xX1fxX1xX6xX1fxX1xX3xX10fxX1xXdxX112xX1fxX3xX4xX68cxX17xX3xXexXc8xX9bxX1fxX3xX4fexX3xXexX1xX7axX1fxX3xX179xX2axX3xX19xX1axX3xX376xX4bxX4xX3xX86xX4d3xX1fxX20xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX2axX3xX1fxX43xX54xX4xX3xX4xX1xX33axX8cxX3xX19xXdxX112xXexX131xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX1fxXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX163xXdxX70xXexX1xX168xX3xXdbxX2xXf6xXbxX19xX16fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX179xX2xXeaxXbxX19xX16fxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX131xX1cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX131xX53xX1fxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xX2xX5exX2xX179xX1a8xX70xXdbxX2xX1a8xX2xXe7xXeaxX1a8xXexXe7xX179xX179xXdbxXe7xX5xXeaxX131xX1baxXbxX20xX1bdxXc8xX9xX1b5xX1acxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX163xXdxX70xXexX1xX9xXaxXdbxX2xXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX179xX2xXeaxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX12xXcxXc4xXdxX3xX19xX1axX3xX376xX4bxX4xX3xX2a0xX9exX1fxX1xX2axX3xX57xX43xX6xX3xX5xX54xX1fxX3xX4xX35xX1fxX20xX3xXbbxX1axX3xX10fxX1xXdxX112xX1fxX3xXexX1xX7axX1fxX3xX154x1149bxX6xX3xX2a0xX9exX1fxX1xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX7xXb8xX17xX2axX3xX4xX1xX702xX1fxX1xX3xX360xX17xX8cxX16xX1fxX3xXbbxX1dxX6xX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xXbbxX1axX3xX4xX1xX100xX3xXbbxXc4xX76xX3xX5xXa5xX4xX3xX5xX43xXc0xX1fxX20xX3xX4xX1xX4bxX4xX3xX1fx158ccxX1fxX20xX3xXexXd7xX4xX3xXexXc8xXa5xX4xX3xXecxX179xX5exXecxX179xX1xX2axX3xXbbxX4d3xX1fxX20xX3xXexX1xXdfxXdxX3xX19xXb8xX8cxX3xX70xXa5xX1fxX20xX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX7xX44xX3xXexX48xX1fxX3xX70xXb8xX1fxX3xXexXc8xX76xX1fxX20xX3xXexXc8xX43xXdfxX1fxX20xX3xX1xXc0xXbxX3xX10fxX1x1282axX1fxX3xX4xXfcxXbxX131xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX1fxXexX10xXc8xX3xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX163xXdxX70xXexX1xX168xX3xXdbxX2xXf6xXbxX19xX16fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX179xX2xXeaxXbxX19xX16fxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX131xX1cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX131xX53xX1fxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xX2xX5exX2xX179xX1a8xX70xXdbxX2xX1acxX1b5xX1b5xXf6xXecxXexXf6xXf6xX1acxX179xXe7xX5xXeaxX131xX1baxXbxX20xX1bdxXc8xX9xXdbxX179xXdbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX163xXdxX70xXexX1xX9xXaxXdbxX2xXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX179xX2xXeaxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX12xXcxXc4xXdxX3xX19xX1axX3xX376xX4bxX4xX3xX4c7xXdxX6xX1fxX20xX2axX3xXexXc8xX43xX54xX4xX3xX70xXdxdc1axX1fxX3xX1cxXdxX112xX1fxX3xXbxX1xX4bxX4xX3xXexXc4xXbxX3xX4xX672xX6xX3xXexX1xXdfxXdxX3xXexXdxX112xXexX2axX3xX4xX1xX702xX1fxX1xX3xX360xX17xX8cxX16xX1fxX3xXbbxX1dxX6xX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xXbbxX1axX3xXexX17xX8cxX3exX1fxX3xXexXc8xX17xX8cxX16xX1fxX3xX1fxX20xX43xXdfxXdxX3xX70xXb8xX1fxX3xX4xX1xX672xX3xXbbxX29xX1fxX20xX3xX70xXdxX3xX70xXdfxXdxX3xX1fxX7axX1fxX20xX3xX7xX33axX1fxX2axX3xX53xX21xXexX3xX1fxX17xX7axXdxX3xX5xX3exX1fxX3xX4xX6xX76xX131xX0xX5exXbxX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xX6xX1fxX1xX1fxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX20xX9xXaxXeaxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX70xX70xXdxX1fxX20xX9xXaxXf6xXaxX12xX0xXexX1cxX76xX70xX8cxX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX70xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xee92xX1fxX20xX3xX13xX20xX17xX8cxXbe9xX1fxX3xXcxXc8xX43xXdfxX1fxX20xX3xXcxX1x1498fxX3xX254xX3xXcxXc8xX43xX4fexX1fxX20xX3xXbxX1xXcdxX1fxX20xX3xX13xX13xed05xX66cxXcxX13xXcxX3xX10fxXdxX3exX57xX3xX154xX1xX48xX1fxX1xX3xX34xXa60xX1fxX3xXbxX1xXcdxX1fxX20xX3xX86xX6xX1fxX3xX154xX1xX100xX3xX1xX17xX8cxX3xX66cxX154xXcxXcxXce8xXcxX2cxX154xX13xX3xX1xX17xX8cxX8dxX1fxX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX4xX1xX76xX3xX1cxXdxX112xXexX168xX3x13847xXcxXc8xX43xX54xX4xX3xX70xXdxXbe9xX1fxX3xX1cxXdxX112xX1fxX3xXbxX1xX4bxX4xX3xXexXc4xXbxX3xX4xX672xX6xX3xXexX1xXdfxXdxX3xXexXdxX112xXexX3xX53xX9bxX3xXbbxX6fbxX4xX3xX1cxXdxX8dxXexX3xX5xX9bxX3xX1xX4d3xX3xX13xX20xX9bxX1fxX3xXcxXc8xX43xX44xXdxX3xXexXdxX112xX1fxX3xX1xX9bxX1fxX1xX3xX19xX33axX3xXexXc8xX9bxX1fxX2axX3xX4xX48xX4xX3xXbbxX1dxX6xX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xXbbxX6xX1fxX20xX3xX4xX1xX672xX3xXbbxX29xX1fxX20xX3xX4xX48xX4xX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX2axX3xX70xXdxX3xX70xXdfxXdxX3xX70xXb8xX1fxX2axX3xXexX9bxXdxX3xX7xX33axX1fxX2axX3xX1fxX1xXfcxXexX3xX5xX9bxX3xX53x14463xX1fxX20xX3xX4xX51xX3xXexX1xX725xX3xX19xX33axX8cxX3xXc8xX6xX3xX5xX35xX3xX11axX1fxX20xX2axX3xX5xX35xX3xX360xX17xX6adxXexX2axX3xX7xXc4xXexX3xX5xX4fexX3xXbbxXfcxXexX131xX131xX131xX3xX1fxX1x11d43xX57xX3xX1xXc4xX1fxX3xX4xX1xX112xX3xXexX11axXdxX3xXbbxX6xX3xXexX1xXdxX8dxXexX3xX1xXc4xXdxX3xX70xX76xX3xXexX1xXdxX3exX1fxX3xXexX6xXdxX3xX20xXb8xX8cxX3xXc8xX6x15caaxX131xX0xX5exXbxX12xX0xX5exXexX70xX12xX0xX5exXexXc8xX12xX0xX5exXexX1cxX76xX70xX8cxX12xX0xX5exXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xX70xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xXc8xX10xX5xX6xXexX10xX70xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXexX254xX6xX5xXdxX20xX1fxX168xX3xX4xX10xX1fxXexX10xXc8xX16fxXaxX12xX0xX7xXexXc8xX76xX1fxX20xX12xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX3xX4xX1xX672xX3xXbbxX29xX1fxX20xX3xXexXc8xXdxX725xX1fxX3xX10fxX1xX6xXdxX3xX4xX48xX4xX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX0xX5exX7xXexXc8xX76xX1fxX20xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX1fxXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX163xXdxX70xXexX1xX168xX3xXdbxX2xXf6xXbxX19xX16fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX179xX2xXeaxXbxX19xX16fxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX131xX1cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX131xX53xX1fxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xX2xX5exXdbxX1b5xX70xXdbxXecxXeaxX1b5xXecxXeaxX2xXexX1a8xX1acxXdbxX1a8xXdbxX5xXeaxX131xX1baxXbxX20xX1bdxXc8xX9xX2xXdbxX1b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX163xXdxX70xXexX1xX9xXaxXdbxX2xXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX179xX2xXeaxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXexX254xX6xX5xXdxX20xX1fxX168xX3xX1baxX17xX7xXexXdxX261xX8cxX16fxXaxX12xe763xX43xX6xX3xX5xX54xX1fxX3xX1fxX1xXdxX16xX17xX3xX1fxX20xX9bxX8cxX3xXbbxX1axX3xX5xX9bxX57xX3xX7xXc4xXexX3xX5xX4fexX3xX1xX44xX1fxX3xXecxXeaxX57xX3xX57xX48xXdxX3xXexX6xX5xX17xX8cxX3xX70xX43xX44xX1fxX20xX3xXexXc4xXdxX3xXexX17xX8cxX112xX1fxX3xXbbxX43xXdfxX1fxX20xX3xXf6xXf6xX179xX3xX99xXbbxX76xXc4xX1fxX3xX360xX17xX6xX3xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xX2a0xXc4xX4xXa1xX3xX53xX9bxX3xX2xXf6xX57xX3xXexX6xX5xX17xX8cxX3xX70xX43xX44xX1fxX20xX3xXexXc4xXdxX3xXexX17xX8cxX112xX1fxX3xXbbxX43xXdfxX1fxX20xX3xX4xX4bxX17xX3xX1xX29xX3xX1xX4d3xX3xX4xX1xX4bxX6xX3xX1fxX43xX54xX4xX3xX2cxXdxX57xX3xXb7xX44xX1fxX16fxX3xX7xXc4xXexX3xX5xX4fexX3xX5xX16xX3xXbbxX43xXdfxX1fxX20xX3xXexXc4xXdxX3xX4xX48xX4xX3xXexXc8xX25xX4xX3xX19xX1axX2axX3xXbbxX43xXdfxX1fxX20xX3xXexXc8xX25xX4xX3xXexX1xX7axX1fxX3xX4fexX3xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX43xXc0xX1fxX20xX3xX53xX9bxX3xX5xX9bxX57xX3xX1xX43xX3xX1x12d62xX1fxX20xX3xX57xX29xXexX3xX7xX11axX3xX4xX7axX1fxX20xX3xXexXc8xe6a2xX1fxX1xX3xX70xXb8xX1fxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX10fxX1xX48xX4xX131xX3xX0xX10xX57xX12xX511xX1fxX1xX168xX3xXcxX17xX8cxX112xX1fxX3xXbbxX43xXdfxX1fxX20xX3xXf6xXf6xX179xX3xXbbxXdxX3xXexX83xX3xX2cxX2dxX3xX6dxX76xX6xX3xX5xX3exX1fxX3xX2cxX2dxX3xX2a0xXc4xX4xX3xX1cxX1dxX3xX7xXc4xXexX3xX5xX4fexX3xX1xX44xX1fxX3xXecxXeaxX57xX3xX57xX48xXdxX3xXexX6xX5xX17xX8cxX3xX70xX43xX44xX1fxX20xX131xX0xX5exX10xX57xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX1fxXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX163xXdxX70xXexX1xX168xX3xXdbxX2xXf6xXbxX19xX16fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX179xX2xXeaxXbxX19xX16fxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX131xX1cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX131xX53xX1fxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xX2xX5exXdbxX1b5xX70xXdbxXecxXeaxX1b5xX179xX2xX179xXexX179xXecxX1acxXf6xX1b5xX5xXeaxX131xX1baxXbxX20xX1bdxXc8xX9xXf6xX1a8xX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX163xXdxX70xXexX1xX9xXaxXdbxX2xXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX179xX2xXeaxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXexX254xX6xX5xXdxX20xX1fxX168xX3xX1baxX17xX7xXexXdxX261xX8cxX16fxXaxX12xX4c7xXdxX48xX57xX3xXbbxX11axX4xX3xXb7xX4fexX3xXcxX13xX1016xXcxX3xX6dxX4d3xX3xX6dxX17xX8cxX3xXcxX1xX9bxX1fxX1xX3xX53xX9bxX3xX5xX1axX1fxX1xX3xXbbxXc4xX76xX3xX1xX17xX8cxX8dxX1fxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX3xX10fxXdxX725xX57xX3xXexXc8xX6xX3xXexXc4xXdxX3xX57xX29xXexX3xX7xX11axX3xX1xX4d3xX3xXbbxX21xXbxX3xXexXc8xX3exX1fxX3xXbbxX1dxX6xX3xX1cxX9bxX1fxX131xX3xX0xX10xX57xX12xX511xX1fxX1xX168xX3xX376xX76xX9bxX1fxX3xX10fxXdxX725xX57xX3xXexXc8xX6xX3xX4xX7axX1fxX20xX3xXexXc8xX1115xX1fxX1xX3xXbbxX21xXbxX3xX70xXb8xX1fxX20xX3xX2a0xXc4xX4xX3xXcxXdxX112xX1fxX2axX3xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xX2a0xXc4xX4xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX2xXe7xX5exX2xXeaxX131xX0xX5exX10xX57xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX1fxXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX163xXdxX70xXexX1xX168xX3xXdbxX2xXf6xXbxX19xX16fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX179xX2xXeaxXbxX19xX16fxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX131xX1cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX131xX53xX1fxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xX2xX5exXdbxX1a8xX70xXdbxXecxX1b5xX1b5xXecxX2xX1b5xXexX1b5xX1a8xXeaxX1a8xX2xX5xXeaxX131xX1baxXbxX20xX1bdxXc8xX9xXe7xXecxXecxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX163xXdxX70xXexX1xX9xXaxXdbxX2xXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX179xX2xXeaxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXexX254xX6xX5xXdxX20xX1fxX168xX3xX4xX10xX1fxXexX10xXc8xX16fxXaxX12xX1016xX29xXexX3xX7xX11axX3xX1fxX20xX68cxX57xX2axX3xXexXc8xX9bxX1fxX3xXexXc4xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX19xX1axX3xX53xXddcxX1fxX20xX3xXexX1xX43xXc0xX1fxX20xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX131xX0xX10xX57xX12xX3xX511xX1fxX1xX168xX3xX154xX68cxX17xX3xX2a0xXc4xX4xX3xXcxXc8xX17xX1fxX20xX2axX3xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xX2a0xXc4xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX7xXb8xX17xX131xX0xX5exX10xX57xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX1fxXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX163xXdxX70xXexX1xX168xX3xXdbxX2xXf6xXbxX19xX16fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX179xX2xXeaxXbxX19xX16fxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX131xX1cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX131xX53xX1fxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xX2xX5exXdbxX1a8xX70xXdbxXecxX1b5xX1b5xX179xX1b5xX2xXexX1a8xXecxXdbxX179xX1a8xX5xXeaxX131xX1baxXbxX20xX1bdxXc8xX9xX1acxXf6xXdbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX163xXdxX70xXexX1xX9xXaxXdbxX2xXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX179xX2xXeaxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX12xX154xX1xX702xX1fxX1xX3xX360xX17xX8cxX16xX1fxX3xX4xX48xX4xX3xXbbxX1dxX6xX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xXbbxX1axX3xX4x116dcxX57xX3xX1cxXdxX725xX1fxX3xX4xX33axX1fxX1xX3xX1cxX48xX76xX3xX1fxX1xXe0fxX57xX3xX20xX51xXbxX3xXbxX1xX68cxX1fxX3xXbbxX33axX57xX3xX1cxX33axX76xX3xX6xX1fxX3xXexX76xX9bxX1fxX2axX3xX10fxX1xX7axX1fxX20xX3xXbbxX725xX3xX19xX33axX8cxX3xXc8xX6xX3xXexX1xXdxX8dxXexX3xX1xXc4xXdxX3xX53xX16xX3xX1fxX20xX43xXdfxXdxX3xX53xX9bxX3xXexX9bxXdxX3xX7xX33axX1fxX131xX0xX10xX57xX12xX3xX511xX1fxX1xX168xX3x114bexX1axX3xX2cxX2dxX3xX2a0xXc4xX4xX3xXbbxX1axX3xX4xX162fxX57xX3xX4xX48xX4xX3xX1cxXdxX725xX1fxX3xX4xX33axX1fxX1xX3xX1cxX48xX76xX3xX4fexX3xX1fxX1xX744xX1fxX20xX3xX10fxX1xX17xX3xX53xXa5xX4xX3xX19xX17xX1fxX20xX3xX8cxX112xX17xX131xX0xX5exX10xX57xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX1fxXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX163xXdxX70xXexX1xX168xX3xXdbxX2xXf6xXbxX19xX16fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX179xX2xXeaxXbxX19xX16fxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX131xX1cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX131xX53xX1fxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xX2xX5exXdbxX1b5xX70xXdbxXecxXeaxX179xXecxX2xX1acxXexX2xX2xX1acxX1a8xXeaxX5xXeaxX131xX1baxXbxX20xX1bdxXc8xX9xX1acxXe7xX1acxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX163xXdxX70xXexX1xX9xXaxXdbxX2xXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX179xX2xXeaxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19xXexX254xX6xX5xXdxX20xX1fxX168xX3xX1baxX17xX7xXexXdxX261xX8cxX16fxXaxX12xX154xX48xX4xX3xX19xX1axX3xX53xXddcxX1fxX20xX3xXexX1xX43xXc0xX1fxX20xX3xXbbxX1axX3xXbxX1xXb8xX1fxX3xX4xX7axX1fxX20xX3xX4xX48xX1fxX3xX1cxX29xX3xX4bxX1fxX20xX3xXexXc8xXa5xX4xX2axX3xXexX1xX10xX76xX3xX70x10f57xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX53xXddcxX1fxX20xX3xX4xX51xX3xX1fxX20xX17xX8cxX3xX4xX44xX3xX4xX6xX76xX2axX3xX4xX1xX672xX3xXbbxX29xX1fxX20xX3xXexXc8xXdxX725xX1fxX3xX10fxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xXbxX1xXddcxX3xX1xXc0xXbxX131xX0xX10xX57xX12xX3xX511xX1fxX1xX168xX3xX2a0xXa5xX4xX3xX5xX43xXc0xX1fxX20xX3xX4xX7axX1fxX20xX3xX6xX1fxX2axX3xX70xXb8xX1fxX3xX360xX17xXb8xX1fxX3xXexXa5xX3xX53xX8dxX2axX3xX4xX48xX1fxX3xX1cxX29xX3xXexX1xX7axX1fxX3xX4fexX3xX19xX1axX3xX2cxX2dxX3xXb7xX44xX1fxX3xX5xX21xXbxX3xX4xX1xX11axXexX2axX3xX10fxX1xX7axX1fxX20xX3xX4xX1xX76xX3xX70xXb8xX1fxX3xXbbxXdxX3xX360xX17xX6xX3xXbbxX76xXc4xX1fxX3xXbbxX43xXdfxX1fxX20xX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX5xX25xXexX2axX3xX1fxX20xX17xX8cxX3xX1xXdxX725xX57xX131xX0xX5exX10xX57xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX1fxXexX10xXc8xX3xX70xXexX1xX17xX57xX1cxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX163xXdxX70xXexX1xX168xX3xXdbxX2xXf6xXbxX19xX16fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX168xX3xX179xX2xXeaxXbxX19xX16fxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5exX5exXdxX131xX1cxX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX131xX53xX1fxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xX2xX5exXdbxX1b5xX70xXdbxXecxXeaxX179xX1b5xXeaxXeaxXexX1acxXdbxXecxX1a8xX179xX5xXeaxX131xX1baxXbxX20xX1bdxXc8xX9xX2xXeaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX163xXdxX70xXexX1xX9xXaxXdbxX2xXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX179xX2xXeaxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX12xX2a0xXa5xX4xX3xX5xX43xXc0xX1fxX20xX3xX4xX1xX4bxX4xX3xX1fxXa60xX1fxX20xX3xXbbxX43xXc0xX4xX3xXbxX1xXb8xX1fxX3xX4xX7axX1fxX20xX3xXexXd7xX4xX3xXexXc8xXa5xX4xX3xXecxX179xX5exXecxX179xX1xX3xXexXc4xXdxX3xX1fxX1xX744xX1fxX20xX3xXbbxXdxX725xX57xX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX5xX25xXexX131xX0xX5exXbxX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xX6xX1fxX1xX1fxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX20xX9xXaxXeaxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX70xX70xXdxX1fxX20xX9xXaxXf6xXaxX12xX0xXexX1cxX76xX70xX8cxX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX70xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xX66cxX1xX51xX3xX154xX1xX672xX3xXexX1dxX4xX1xX3xX85xX86xX13xX88xX3xX1xX17xX8cxX8dxX1fxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX3xX13xX20xX17xX8cxXbe9xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX6dxX33axXdxX3xX4xX1xX76xX3xX1cxXdxX112xXexX168xX3xXcxXc8xX43xX54xX4xX3xX70xXdxXbe9xX1fxX3xX1cxXdxX112xX1fxX3xXbxX1xX4bxX4xX3xXexXc4xXbxX3xX4xX672xX6xX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xX2axX3xX1xX17xX8cxX8dxX1fxX3xXbbxX1axX3xX8cxX3exX17xX3xX4xX68cxX17xX3xX4xX48xX4xX3xX19xX1axX3xX10fxXdxX725xX57xX3xXexXc8xX6xX2axX3xXc8xX9bxX3xX7xX76xX48xXexX3xXexXc4xXdxX3xXexXfcxXexX3xX4xX33axX3xX4xX48xX4xX3xX53xX1dxX3xXexXc8xX702xX3xX19xX17xX1fxX20xX3xX8cxX112xX17xX2axX3xX4xX51xX3xX1fxX20xX17xX8cxX3xX4xX44xX3xX4xX6xX76xX3xX53xX16xX3xX5xX35xX3xX360xX17xX6adxXexX2axX3xX7xXc4xXexX3xX5xX4fexX3xXbbxXfcxXexX3xX53xX9bxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX5xX25xXexX3xX7xXb8xX17xX3xXbbxX725xX3xX10fxX1dxXbxX3xXexX1xXdfxXdxX3xXexX1xX7axX1fxX20xX3xX1cxX48xX76xX3xX4xX1xX76xX3xX1fxX20xX43xXdfxXdxX3xX70xXb8xX1fxX3xX4xX1xX672xX3xXbbxX29xX1fxX20xX3xXbxX1xXcdxX1fxX20xX3xXexXc8xX48xX1fxX1xX3xX4xX51xX3xX1xXdxX8dxX17xX3xX360xX17xX33axX16fxX3xXc8xX9bxX3xX7xX76xX48xXexX3xX4xX48xX4xX3xX1xX29xX3xX70xXb8xX1fxX2axX3xX4xX21xXbxX3xX1fxX1xX21xXexX3xX7xX11axX3xXbbxXdxX8dxX1fxX3xXexX1xX76xXc4xXdxX3xX4xX1xX672xX3xX1xX29xX3xX1fxXe0fxX57xX3xXexXc8xX76xX1fxX20xX3xX53xXddcxX1fxX20xX3xX4xX51xX3xX1fxX20xX17xX8cxX3xX4xX44xX3xX19xX33axX8cxX3xXc8xX6xX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX5xX35xX2axX3xX5xX35xX3xX360xX17xX6adxXexX2axX3xX7xXc4xXexX3xX5xX4fexX3xXbbxXfcxXexX3xXbbxX725xX3xX7x13861xX1fxX3xX7xX9bxX1fxX20xX3xX5xXdxX3exX1fxX3xX5xXc4xX4xX2axX3xX1xX43xX54xX1fxX20xX3xX70x151a7xX1fxX3xXbxX1xXcdxX1fxX20xX3xXexXc8xX48xX1fxX1xX3xX53xX9bxX3xX4bxX1fxX20xX3xX4xX4bxX17xX3xX10fxX1xXdxX3xX19xX33axX8cxX3xXc8xX6xX3xXexX1115xX1fxX1xX3xX1xX17xX11axX1fxX20xX3xX19xXfcxX17xX131xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX76xX70xX8cxXaxX12xX154xXddcxX1fxX20xX3xX53xX54xXdxX3xXbbxX51xX2axX3xX1xX17xX8cxX8dxX1fxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX3xX4xX1xX672xX3xXbbxX29xX1fxX20xX3xXexXc8xXdxX725xX1fxX3xX10fxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xXbbxX33axX57xX3xX1cxX33axX76xX3xX6xX1fxX3xXexX76xX9bxX1fxX3xX20xXdxX6xX76xX3xXexX1xX7axX1fxX20xX3xXexXc8xX3exX1fxX3xX4xX48xX4xX3xXexX17xX8cxX112xX1fxX3xXexXc8xXcd5xX1fxX20xX3xXbbxXdxX725xX57xX2axX3xX4xX48xX4xX3xXexX17xX8cxX112xX1fxX3xX20xXdxX6xX76xX3xXexX1xX7axX1fxX20xX3xXexX1xXdxX3xX4xX7axX1fxX20xX3xX70xX6xX1fxX20xX3xX70xX4fexX2axX3xXbbxX16xX3xXbxX1xXcdxX1fxX20xX3xX57xX43xX6xX3xX5xX54xX1fxX3xX20xXb8xX8cxX3xX7xXc4xXexX3xX5xX4fexX16fxX3xX4xXa19xX3xX1fxX20xX43xXdfxXdxX3xXexXc8xXa5xX4xX3xX53xX9bxX3xX1xX43xX54xX1fxX20xX3xX70xX1c89xX1fxX3xX20xXdxX6xX76xX3xXexX1xX7axX1fxX20xX3xXexXc4xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX10fxX1xX17xX3xX53xXa5xX4xX3xX19xX17xX1fxX20xX3xX8cxX112xX17xX16fxX3xX1fxX20xX1xXdxX3exX57xX3xX4xXfcxX57xX3xX1fxX20xX43xXdfxXdxX3xX70xXb8xX1fxX3xX53xX54xXexX3xX4xX672xXdxX2axX3xXbbxX48xX1fxX1xX3xX1cxX162fxXexX3xX4xX48xX3xX4fexX3xX1fxX1xX744xX1fxX20xX3xX10fxX1xX17xX3xX53xXa5xX4xX3xX1fxX20xX17xX8cxX3xX1xXdxX725xX57xX131xX0xX5exXbxX12xX0xX5exXexX70xX12xX0xX5exXexXc8xX12xX0xX5exXexX1cxX76xX70xX8cxX12xX0xX5exXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xX5exX70xXdxX53xX12xX0xX70xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xXc8xX10xX5xX6xXexX10xX70xXaxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX254xXexX1xX17xX57xX1cxX254xX6xX1fxX70xX254xX7xX6xXbxX76xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1016xX43xX6xX3xX5xX54xX1fxX3xX10fxX6adxX76xX3xX70xX9bxXdxX3xX20xXb8xX8cxX3xX7xXc4xXexX3xX5xX4fexX3xX4fexX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xXaxX3xX1xXc8xX10xX261xX9xXaxX5exX1fxX76xX1fxX20xX254xX1fxX20xX1xXdxX10xXbxX5exX57xX17xX6xX254xX5xX76xX1fxX254xX10fxX10xX76xX254xX70xX6xXdxX254xX20xX6xX8cxX254xX7xX6xXexX254xX5xX76xX254xX76xX254xX53xX17xX254xX360xX17xX6xX1fxX20xX5exXecxXeaxXeaxXecxX1b5xXdbxX131xX1xXexX57xXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX5exX57xX10xX70xXdxX6xX5exX2xXecxXeaxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xX2xX5exX2xX179xX1a8xX70xXf6xX2xX1a8xXeaxX1a8xXecxXecxXexXe7xX1acxX2xXecxXdbxX5xXeaxX131xX1baxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX53xX12xX0xX7xXexXc8xX76xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1016xX43xX6xX3xX5xX54xX1fxX3xX10fxX6adxX76xX3xX70xX9bxXdxX3xX20xXb8xX8cxX3xX7xXc4xXexX3xX5xX4fexX3xX4fexX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xXaxX3xX1xXc8xX10xX261xX9xXaxX5exX1fxX76xX1fxX20xX254xX1fxX20xX1xXdxX10xXbxX5exX57xX17xX6xX254xX5xX76xX1fxX254xX10fxX10xX76xX254xX70xX6xXdxX254xX20xX6xX8cxX254xX7xX6xXexX254xX5xX76xX254xX76xX254xX53xX17xX254xX360xX17xX6xX1fxX20xX5exXecxXeaxXeaxXecxX1b5xXdbxX131xX1xXexX57xXaxX12xX1016xX43xX6xX3xX5xX54xX1fxX3xX10fxX6adxX76xX3xX70xX9bxXdxX3xX20xXb8xX8cxX3xX7xXc4xXexX3xX5xX4fexX3xX4fexX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexXc8xX76xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xXcxX83xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xXexX11axXdxX3xX2xXf6xX3xXbbxX112xX1fxX3xX7xX48xX1fxX20xX3xX1fxX6xX8cxX2axX3xXexXc8xX3exX1fxX3xXbbxX1dxX6xX3xX1cxX9bxX1fxX3xX1xX17xX8cxX8dxX1fxX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX99xX6dxX9bxX3xXcxX9exX1fxX1xXa1xX3xX4xX51xX3xX57xX43xX6xX3xX5xX54xX1fxX3xX70xXdxXbe9xX1fxX3xXc8xX6xX3xXexXc8xX3exX1fxX3xX70xXdxX8dxX1fxX3xXc8xX29xX1fxX20xX2axX3xX20xXb8xX8cxX3xX7xXc4xXexX3xX5xX4fexX3xX57xX29xXexX3xX7xX11axX3xXbbxXdxX725xX57xX131xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX53xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX9bxX3xXcxX9exX1fxX1xX3xX57xX43xX6xX3xX5xX54xX1fxX2axX3xXbbxX16xX3xXbxX1xXcdxX1fxX20xX3xX5xX35xX3xX360xX17xX6adxXexX2axX3xX7xXc4xXexX3xX5xX4fexX3xXbbxXfcxXexX3xX4fexX3xX53xXddcxX1fxX20xX3xX1fxXd7xXdxX3xX53xX9bxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xXd7xX1fxX20xX3xXexXc4xXdxX3xX53xXddcxX1fxX20xX3xXexX1xXfcxXbxX3xXexXc8xX35xX1fxX20xXaxX3xX1xXc8xX10xX261xX9xXaxX5exX19xX6xX254xX1xX76xXdxX5exX1xX6xX254xXexXdxX1fxX1xX254xX57xX17xX6xX254xX5xX76xX1fxX254xX70xX10xX254xXbxX1xX76xX1fxX20xX254xX5xX17xX254xX360xX17xX10xXexX254xX7xX6xXexX254xX5xX76xX254xX70xX6xXexX254xX76xX254xX53xX17xX1fxX20xX254xX1fxX17xXdxX254xX53xX6xX254xX1fxX20xX6xXbxX254xX17xX1fxX20xX254xXexX6xXdxX254xX53xX17xX1fxX20xX254xXexX1xX6xXbxX254xXexXc8xX17xX1fxX20xX5exXecxXeaxXeaxX2xX1acxX1a8xX131xX1xXexX57xXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX5exX57xX10xX70xXdxX6xX5exX2xXecxXeaxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xX2xX5exX2xXeaxX1acxX70xX179xXecxXecxX1b5xXf6xX2xXdbxXexXe7xXe7xX1a8xXf6xX5xX2xXeaxX254xX2xXeaxXdbxX70xX2xXeaxX1a8xX2xXf6xXeaxXe7xXexXe7xXf6xXecxXf6xXeaxX5xXeaxX131xX1baxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX53xX12xX0xX7xXexXc8xX76xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX9bxX3xXcxX9exX1fxX1xX3xX57xX43xX6xX3xX5xX54xX1fxX2axX3xXbbxX16xX3xXbxX1xXcdxX1fxX20xX3xX5xX35xX3xX360xX17xX6adxXexX2axX3xX7xXc4xXexX3xX5xX4fexX3xXbbxXfcxXexX3xX4fexX3xX53xXddcxX1fxX20xX3xX1fxXd7xXdxX3xX53xX9bxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xXd7xX1fxX20xX3xXexXc4xXdxX3xX53xXddcxX1fxX20xX3xXexX1xXfcxXbxX3xXexXc8xX35xX1fxX20xXaxX3xX1xXc8xX10xX261xX9xXaxX5exX19xX6xX254xX1xX76xXdxX5exX1xX6xX254xXexXdxX1fxX1xX254xX57xX17xX6xX254xX5xX76xX1fxX254xX70xX10xX254xXbxX1xX76xX1fxX20xX254xX5xX17xX254xX360xX17xX10xXexX254xX7xX6xXexX254xX5xX76xX254xX70xX6xXexX254xX76xX254xX53xX17xX1fxX20xX254xX1fxX17xXdxX254xX53xX6xX254xX1fxX20xX6xXbxX254xX17xX1fxX20xX254xXexX6xXdxX254xX53xX17xX1fxX20xX254xXexX1xX6xXbxX254xXexXc8xX17xX1fxX20xX5exXecxXeaxXeaxX2xX1acxX1a8xX131xX1xXexX57xXaxX12xX6dxX9bxX3xXcxX9exX1fxX1xX3xX57xX43xX6xX3xX5xX54xX1fxX2axX3xXbbxX16xX3xXbxX1xXcdxX1fxX20xX3xX5xX35xX3xX360xX17xX6adxXexX2axX3xX7xXc4xXexX3xX5xX4fexX3xXbbxXfcxXexX3xX4fexX3xX53xXddcxX1fxX20xX3xX1fxXd7xXdxX3xX53xX9bxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xXd7xX1fxX20xX3xXexXc4xXdxX3xX53xXddcxX1fxX20xX3xXexX1xXfcxXbxX3xXexXc8xX35xX1fxX20xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexXc8xX76xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX6dxX7axX57xX3xX1fxX6xX8cxX3xX99xX2xXdbxX5exX2xXeaxXa1xX2axX3xX10fxX1xX17xX3xX53xXa5xX4xX3xX33axX1fxX1xX3xX1xX43xX4fexX1fxX20xX3xX10fxX1xX7axX1fxX20xX3xX10fxX1xX702xX3xX5xXc4xX1fxX1xX3xXexXa60xX1fxX20xX3xX4xX43xXdfxX1fxX20xX3xX1fxX3exX1fxX3xXexX76xX9bxX1fxX3xXexX100xX1fxX1xX3xX6dxX9bxX3xXcxX9exX1fxX1xX3xX4xX51xX3xX57xX43xX6xX2axX3xXc8xX33axXdxX3xXc8xX48xX4xX3xX57xX43xX6xX3xX53xX83xX6xX2axX3xX4xX51xX3xX1fxX44xXdxX3xX57xX43xX6xX3xXexX76xX3xX53xX9bxX3xX70xX7axX1fxX20xX131xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX53xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a0xX35xX3xXexXc8xX3exX1fxX3xX4xX48xX4xX3xX7xX7axX1fxX20xX3xX4fexX3xX6dxX9bxX3xXcxX9exX1fxX1xX3xXexXdxX112xXbxX3xXexX25xX4xX3xX5xX3exX1fxX2axX3xXbbxX3exX57xX3xX1fxX6xX8cxX3xX4xX51xX3xX57xX43xX6xX3xXexX76xXaxX3xX1xXc8xX10xX261xX9xXaxX5exX19xX6xX254xX1xX76xXdxX5exX5xX17xX254xXexXc8xX10xX1fxX254xX4xX6xX4xX254xX7xX76xX1fxX20xX254xX76xX254xX1xX6xX254xXexXdxX1fxX1xX254xXexXdxX10xXbxX254xXexX17xX4xX254xX5xX10xX1fxX254xX70xX10xX57xX254xX1fxX6xX8cxX254xX4xX76xX254xX57xX17xX6xX254xXexX76xX5exX2xX1a8xX1a8xX1acxXf6xX1a8xX131xX1xXexX57xXaxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX5exX57xX10xX70xXdxX6xX5exX2xXecxXeaxX5exX1fxX10xX163xX7xX5exXecxXeaxX179xXeaxX5exX2xXeaxXdbxX70xXf6xXecxXecxX179xXf6xX1b5xXf6xXexX1acxXdbxX179xX179xX5xXe7xX254xX2xXecxXecxX70xXf6xX2xXecxXecxX1acxX2xXecxXexX1b5xXecxXe7xX1b5xX1b5xX5xXeaxX131xX1baxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX1cxX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1fxX1xX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX3xX5xX3exX1fxX3xXbxX1xX43xX44xX1fxX20xX3xX48xX1fxX3xX4bxX1fxX20xX3xXbxX1xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xX43xX6xX3xX5xX35xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX53xX12xX0xX7xXexXc8xX76xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a0xX35xX3xXexXc8xX3exX1fxX3xX4xX48xX4xX3xX7xX7axX1fxX20xX3xX4fexX3xX6dxX9bxX3xXcxX9exX1fxX1xX3xXexXdxX112xXbxX3xXexX25xX4xX3xX5xX3exX1fxX2axX3xXbbxX3exX57xX3xX1fxX6xX8cxX3xX4xX51xX3xX57xX43xX6xX3xXexX76xXaxX3xX1xXc8xX10xX261xX9xXaxX5exX19xX6xX254xX1xX76xXdxX5exX5xX17xX254xXexXc8xX10xX1fxX254xX4xX6xX4xX254xX7xX76xX1fxX20xX254xX76xX254xX1xX6xX254xXexXdxX1fxX1xX254xXexXdxX10xXbxX254xXexX17xX4xX254xX5xX10xX1fxX254xX70xX10xX57xX254xX1fxX6xX8cxX254xX4xX76xX254xX57xX17xX6xX254xXexX76xX5exX2xX1a8xX1a8xX1acxXf6xX1a8xX131xX1xXexX57xXaxX12xX2a0xX35xX3xXexXc8xX3exX1fxX3xX4xX48xX4xX3xX7xX7axX1fxX20xX3xX4fexX3xX6dxX9bxX3xXcxX9exX1fxX1xX3xXexXdxX112xXbxX3xXexX25xX4xX3xX5xX3exX1fxX2axX3xXbbxX3exX57xX3xX1fxX6xX8cxX3xX4xX51xX3xX57xX43xX6xX3xXexX76xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexXc8xX76xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX376xX9bxXdxX3xX2cxX1xX702xX3xXexX43xXc0xX1fxX20xX3xXcxX1xX672xX8cxX3xX53xXa60xX1fxX3xX6dxX9bxX3xXcxX9exX1fxX1xX3xX4xX33axX1fxX1xX3xX1cxX48xX76xX3xX1fxX20xX17xX8cxX3xX4xX44xX3xX4xX6xX76xX3xX19xX33axX8cxX3xXc8xX6xX3xX1fxX20xX21xXbxX3xXd7xX1fxX20xX3xX10fxX6adxX76xX3xX70xX9bxXdxX3xX4fexX3xX10fxX1xX17xX3xX53xXa5xX4xX3xX53xXddcxX1fxX20xX3xXexXc8xX35xX1fxX20xX3xXexX1xXfcxXbxX3xXexX1xX17xX29xX4xX3xX4xX48xX4xX3xX1xX17xX8cxX8dxX1fxX3xX6dxX43xX44xX1fxX20xX3xX2cxX1xX3exX2axX3xX34xX35xX3xX37xX17xX6xX1fxX20xX131xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX53xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX17xX5xX12xX0xX70xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc8xXaxX12xX0xX5exX70xXdxX53xX12xX0xX5exX70xXdxX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX17xXexX1xX76xXc8xXaxX12xX34xXa60xX1fxX3xX154xX1xX17xX1fxX20xX3xX254xX3xX34xX35xX3xX34xXdxXbe9xX1fxX0xX5exXbxX12xX0xX70xXdxX53xX3xXdxX70xX9xXaxX10x13e31x12537x1588dxea16xX275bxX10xX19xXexX10xX1fxX7xXdxX76xX1fxX275bxXc8xX76xX76xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10xX2758xX2759xX275axX275bxX275bxX10xX19xXexX10xX1fxX7xXdxX76xX1fxX275bxXc8xX76xX76xXexX275bxX4xX5xX6xX7xX7xXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX6xX5xX5xX168xX3xX17xX1fxX7xX10xXexX16fxXaxX12xX0xX5exX70xXdxX53xX12
Văn Chung - Vũ Viễn