Lộc Hà hỗ trợ gần 1.900 giỏ đựng rác cho người dân
(Baohatinh.vn) - Trong hơn 1 tháng vừa qua (20/9 – 30/10), Hội LHPN huyện Lộc Hà cùng chính quyền các xã đã hỗ trợ gần 1.900 giỏ đựng rác cho người dân nhằm đẩy mạnh thực hiện tiêu chí vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
f28fx143efx16952x1804ax10253x1579bx141b6x1536ax126d1xX7x103e7x15ae2x15de5x11f78x183c8x17e6fxX5x162c2xXax12d19xff36x11371xX4xX3x1199cx13a1bxX3xX1x1809fxX3xXex116b8x102f1xX3x1462ex1795bx130e5xX3xX2x12f3ex17212x159d5xX28xX3xX21xXdx15db7xX3xf915x130f2xX23xX21xX3xX1ex181aexX4xX3xX4xX1xfda5xX3xX23xX21x165c4x15dbaxXdxX3xf291x103e4xX23xX0x15657xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6xX42xXaxX3xX7xXex18214xX5xX10xX9xXaxXexX10x15c8bxXex1146fxX6xX5xXdxX21xX23x15785xX3x1812cx159e1xX7xXexXdx127bbxX5dx15180xXaxX12xXcxX1exX3axX23xX21xX3xX1x176caxX23xX3xX2xX3xXexX1xX35xX23xX21xX3x1845dx100e1xX6xX3x14632xX6fxX6xX3x12b53x1318axX28xX46xX27xX3x12585xX3xf712xX28xX46xX2xX28x1406dx14de1xX3xX17xX14xXdxX3xX13xX17x14877x1217dxX3xX1xX6fxX5dx171b5xX23xX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX4x10aacxX23xX21xX3xX4xX1x113a3xX23xX1xX3xX8exX6fxX5dx150aexX23xX3xX4xX35xX4xX3xX64x14851xX3xX2fxXcexX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX2xX26xX27xX28xX28xX3xX21xXdxX2dxX3xX2fxX30xX23xX21xX3xX1exX35xX4xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX21xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX23xX3xX23xX1x101a9x17551xX3xX2fx17d80xX5dxX3xX102xf611xX23xX1xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xXexXdxfdccxX6fxX3xX4xX1xXbfxX3xX8axXaexX3xX102x140bexXdxX3xXexX1exX3exX3fxX23xX21xX3xXexX1exX3axX23xX21xX3xX64xX43xX5dxX3xX42xX30xX23xX21xX3xX23xX124xX23xX21xX3xXexX1xX124xX23xX3xX102x11dd9xXdxX26xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx106c2xX3axX42xX5dxX3xXbx15358xX10xX23xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX21xX23xX6cxX3xX4xX10xX23xXexX10xX1exX75xXaxX12xX0xXdxX102xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX160xX10xX23xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXax1528dxXdxX42xXexX1xX6cxX3x10bf0xX2x16ab4xXbxX64xX75xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX6cxX3xX1a9xX2xX28xXbxX64xX75xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6cxX46xX46xXdxX26x132d1xX6xX3axX1xX6xXexXdxX23xX1xX26xX8axX23xX46xX23xX10xX1a0xX7xX46xX2xX27xX1a9xX1a9xX46xX2xX1a9xX93xX42xX2xX2xX28xX2x14c40xX9axX28xXexX1a7xX9ax17d0dxX1f1xX1a9xX5xX28xX26xX6exXbxX21x186ccxX1exX9x171fcxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX2xX26xX27xX28xX28xX3xX21xXdxX2dxX3xX2fxX30xX23xX21xX3xX1exX35xX4xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX21xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX23xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX6xXbxXexXdxX3axX23xXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX21xX23xX6cxX3xX4xX10xX23xXexX10xX1exX75xXaxX12x13d21xXdxX2dxX3xX1exX35xX4xX3xX2fxX3exX1fxX4xX3xXexX1exX6xX3axX3xXex177e6xX23xX3xXexX6xX5dxX3xX23xX21xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX23xX3xX2fx14d22xX3xX1ccxX18xX3xX4xX3axX23xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xX4xX1xX3exX7fxX23xX21xX3xXexX1exfe0dxX23xX1xX3x120aaxX1fdxX3x155a5xX1xX124xX23xX21xXa0xX3xX9axX3xX7xX109xX4xX1x15269xXa0xX3xX21x16c32xXbxX3xXbxX1xX22xX23xX3xX1xX3axX18xX23xX3xXexX1xX18xX23xX1xX3xXexXdxX119xX6fxX3xX4xX1xXbfxX3xX102xX124xXdxX3xXexX1exX3exX3fxX23xX21xX3xXexX1exX3axX23xX21xX3xX64xX43xX5dxX3xX42xX30xX23xX21xX3xX23xX124xX23xX21xX3xXexX1xX124xX23xX3xX102xX148xXdxX26xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX3axX42xX5dxXaxX12xXcxX1xX10xX3axX3xX2fxX2c9xXa0xX3xX23xX21xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX23xX3xX4xX35xX4xX3xX64xXcexX3xXcxX1xX109xX4xX1xX3xX160xX1xX43xX6fxXa0xX3xXcxX1xX109xX4xX1xX3x15c28x12563xXa0xX3xXcxX1xX109xX4xX1xX3xX160xX1xX43xX6fxXa0xX3xXcxX1xX109xX4xX1xX3x177c1xXdxX102xXa0xX3xX17xX14xX3xf81exX14xXa0xX3xXcxX43xX23xX3xX13xX14xX4xX3xX2fxXcexX3xX2fxX3exX1fxX4xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX2xX26xX1f1xX1a7xX93xX3xX21xXdxX2dxX3xX2fxX30xX23xX21xX3xX1exX35xX4xX3xX2fxX295xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xXbxX1xX43xX23xX3xX5xX3axX109xXdxXa0xX3xX64x177a1xX3xX5x170fexX3xX1exX35xX4xX3xXexX109xXdxX3xX23xX21xX6fxfad1xX23xX26xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX3axX42xX5dxXaxX12xX36cxX3c3xX23xX21xX3xXexX1xX3fxXdxXa0xX3xX17xX14xXdxX3xX13xX17xXa8xXa9xX3xX1xX6fxX5dxXaexX23xX3xX2fxXcexX3xX5xX3c3xX23xX21xX3xX21xX1x13bcaxXbxX3xXex16153xX3xX4xX1x1766dxX4xX3xX1a7xX3xX5xX148xXbxX3xXexX283xXbxX3xX1xX6fx175c1xX23xXa0xX3xX1xX3exX148xX23xX21xX3xX42x15901xX23xX3xX1ccxX18xX3xX4xX3axX23xX3xX23xX1xX43xX23xX3xX42xX43xX23xX3xX4xX35xX4xX1xX3xXbxX1xX43xX23xX3xX5xX3axX109xXdxX3xX8axX18xX3xX64xX3b3xX3xX5xX3b6xX3xX1exX35xX4xX3xXexX1xfa66xXdxX3xXexX1exX3axX23xX21xX3xXexX8bxX23xX21xX3xX1xX14xX3xX21xXdxX6xX3xX2fxX2b1xX23xX1xX26xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX3axX42xX5dxX3xXbxX160xX10xX23xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX21xX23xX6cxX3xX4xX10xX23xXexX10xX1exX75xXaxX12xX0xXdxX102xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX160xX10xX23xXexX10xX1exX3xX42xXexX1xX6fxX102xX1ccxXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX1a0xXdxX42xXexX1xX6cxX3xX1a7xX2xX1a9xXbxX64xX75xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX6cxX3xX1a9xX2xX28xXbxX64xX75xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6cxX46xX46xXdxX26xX1ccxX6xX3axX1xX6xXexXdxX23xX1xX26xX8axX23xX46xX23xX10xX1a0xX7xX46xX2xX27xX1a9xX1a9xX46xX2xX1a9xX93xX42xX2xX2xX28xX2xX1f1xX1a9xX27xXexX9axX1a7xX9axX1ebxX1f1xX5xX28xX26xX6exXbxX21xX1faxX1exX9xX9axX93xX9axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX2xX26xX27xX28xX28xX3xX21xXdxX2dxX3xX2fxX30xX23xX21xX3xX1exX35xX4xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX21xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX23xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX6xXbxXexXdxX3axX23xXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX21xX23xX6cxX3xX4xX10xX23xXexX10xX1exX75xXaxX12x15b91xX35xX4xX3xX7x15908xX3xX2fxX3exX1fxX4xX3xXexXdx115b0xX23xX3xX1xX18xX23xX1xX3xXbxX1xX43xX23xX3xX5xX3axX109xXdxX3xXexX109xXdxX3xX23xX21xX6fxX3c3xX23xX3xXexX1xX10xX3axX3xX1xX3exX148xX23xX21xX3xX42xX421xX23xX3xX4x1457bxX6xX3xX17xX14xXdxX3xX13xX17xXa8xXa9xX3xX1xX6fxX5dxXaexX23xX26xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX3axX42xX5dxX3xXbxX160xX10xX23xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX21xX23xX6cxX3xX4xX10xX23xXexX10xX1exX75xXaxX12xX0xXdxX102xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX160xX10xX23xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX1a0xXdxX42xXexX1xX6cxX3xX1a7xX2xX1a9xXbxX64xX75xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX6cxX3xX1a9xX2xX28xXbxX64xX75xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6cxX46xX46xXdxX26xX1ccxX6xX3axX1xX6xXexXdxX23xX1xX26xX8axX23xX46xX23xX10xX1a0xX7xX46xX2xX27xX1a9xX1a9xX46xX2xX1a9xX93xX42xX2xX2xX28xX2xX27xX1a9xX27xXexX27xX27xX1fdxX27xX27xX5xX28xX26xX6exXbxX21xX1faxX1exX9xX1a7xX27xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX2xX26xX27xX28xX28xX3xX21xXdxX2dxX3xX2fxX30xX23xX21xX3xX1exX35xX4xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX21xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX23xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xX6xXbxXexXdxX3axX23xXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX66xX6xX5xXdxX21xX23xX6cxX3xX4xX10xX23xXexX10xX1exX75xXaxX12xXa8xX1x15c6exX3xX23x12bf3xX3xX7xX124xXdxX3xX23xX403xXdxX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX64xX43xX5dxX3xX42xX30xX23xX21xX3xX1xX18xX23xX21xX3xX1exX18xX3axXa0xX3xX2fxX3exX3fxX23xX21xX3xX21xXdxX6xX3axX3xXexX1xX124xX23xX21xXa0xX3xX1xXaexX3xXexX1x17918xX23xX21xX3xXexX1xX3axX35xXexX3xX23xX3exX148xX4xX26xX26xX26xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX3axX42xX5dxXaxX12xX160xXb9xX23xX21xX3xX8axX148xXdxX3xX2fxX2c9xXa0xX3xX4xX1x1722axX3xX10xX102xX3xXbxX1xX70dxX3xX23xX710xX3xXexXbfxX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX1exX6xX3xX8exX6fxX43xX23xXa0xX3xXexX1xX6xX102xX3xX21xXdxX6xX3xX2fxX452xX102xX3xX23xX1xX283xX23xX3xX21xXdx17cc6xXbxX3xX2fx1852exXa0xX3xX64xX43xX5dxX3xX42xX30xX23xX21xX3xX9axX93xX3xX8axX3exX3fxX23xX3xX102xX421xX6fxX75xX3xX5xX18xX102xX3xX2fxX3exX1fxX4xX3xX1fdxX9axX1ebxX102xX3xX1xX18xX23xX21xX3xX1exX18xX3axX3xX64xX6xX23xX1xX75xX3xXexX403xX3xX4xX1xX407xX4xX3xX3exX7fxX102xX3xX1a9xX27xX26xX1ebxX28xX28xX3xX1ccxX22xX6fxX3xX4xX43xX5dxX3xX4xX1xX6fxX403xXdxX3xX23xX21xf949xX4xX3xX4xX1xX3axX3xX4xX35xX4xX3xX64xXcexX26xX0xX46xXbxX12xX0xX42xXdxX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX1exX10xX5xX6xXexX10xX42xXaxX12xX0xX7xXexX1exX3axX23xX21xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX119xX23xX3xX8exX6fxX6xX23xX6cxX0xX46xX7xXexX1exX3axX23xX21xX12xX0xX6fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX66xXexX1xX6fxX102xX1ccxX66xX6xX23xX42xX66xX7xX6xXbxX3axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b5xX36cxXdxX3xXexX8bxX23xX21xX3xX23xX21x160fexXa0xX3xX21xX890xX3xXexX8bxX23xX21xX3xX23xX1xX18xX2c5xX3xX8axX283xX23xX3xX2fxX14xX23xX21xX3xX4xX1xX780xX3xX10xX102xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xX2b5xX1fdxX3xX2b8xX1xX124xX23xX21xXa0xX3xX9axX3xX7xX109xX4xX1xX2c5xXaxX3xX1xX1exX10xX73xX9xXaxX46xX64xX6xX66xX1xX3axXdxX46xX42xXdxX66xXexX6fxX23xX21xX66xX23xX21xX3axX66xX21xX3axX66xXexX6fxX23xX21xX66xX23xX1xX6xX66xX8axX6xX23xX66xX42xX3axX23xX21xX66xX4xX1xXdxX66xX10xX102xX66xXexX1xX6fxX4xX66xX1xXdxX10xX23xX66xX1fdxX66xX2b8xX1xX3axX23xX21xX66xX9axX66xX7xX6xX4xX1xX46xX2xX1f1xX28xX27xX1ebxX1a9xX26xX1xXexX102xXaxX12xX0xXdxX102xX21xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX46xX102xX10xX42xXdxX6xX46xX2xX93xX28xX46xX23xX10xX1a0xX7xX46xX2xX27xX1a9xX93xX46xX2xX1a9xX93xX42xX2xX28xX27xX9axX2xX1a9xX1fdxXexX1f1xX28xX28xX1a9xX27xX5xX28xX26xX6exXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX2xX26xX27xX28xX28xX3xX21xXdxX2dxX3xX2fxX30xX23xX21xX3xX1exX35xX4xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX21xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX23xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX42xXdxX8axX12xX0xX7xXexX1exX3axX23xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b5xX36cxXdxX3xXexX8bxX23xX21xX3xX23xX21xX890xXa0xX3xX21xX890xX3xXexX8bxX23xX21xX3xX23xX1xX18xX2c5xX3xX8axX283xX23xX3xX2fxX14xX23xX21xX3xX4xX1xX780xX3xX10xX102xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xX2b5xX1fdxX3xX2b8xX1xX124xX23xX21xXa0xX3xX9axX3xX7xX109xX4xX1xX2c5xXaxX3xX1xX1exX10xX73xX9xXaxX46xX64xX6xX66xX1xX3axXdxX46xX42xXdxX66xXexX6fxX23xX21xX66xX23xX21xX3axX66xX21xX3axX66xXexX6fxX23xX21xX66xX23xX1xX6xX66xX8axX6xX23xX66xX42xX3axX23xX21xX66xX4xX1xXdxX66xX10xX102xX66xXexX1xX6fxX4xX66xX1xXdxX10xX23xX66xX1fdxX66xX2b8xX1xX3axX23xX21xX66xX9axX66xX7xX6xX4xX1xX46xX2xX1f1xX28xX27xX1ebxX1a9xX26xX1xXexX102xXaxX12xX2b5xX36cxXdxX3xXexX8bxX23xX21xX3xX23xX21xX890xXa0xX3xX21xX890xX3xXexX8bxX23xX21xX3xX23xX1xX18xX2c5xX3xX8axX283xX23xX3xX2fxX14xX23xX21xX3xX4xX1xX780xX3xX10xX102xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xX2b5xX1fdxX3xX2b8xX1xX124xX23xX21xXa0xX3xX9axX3xX7xX109xX4xX1xX2c5xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX1exX3axX23xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xXcxX1xX6xX5dxX3xX2fxX403xXdxX3xX23xX5a7xXbxX3xX7xX74bxX23xX21xX3xX1ccx1438bxXexX3xX2fxX22xX6fxX3xXexX8bxX3xX8axXdxXaexX4xX3xXexX1xX6xX5dxX3xX2fxX403xXdxX3xX23xX5a7xXbxX3xX23xX21xX1x17d71xXa0xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX18xX102xXa0xX3xX4xX35xX23xX3xX1ccxX14xX3xX2fxXdxX3xXexX1exX3exX148xX4xX3xX2fxX295xX3xX1xX14xXdxX3xX8axXdxX119xX23xX3xXexXdxX5a7xXbxX3xX1ccxX3exX148xX4xX3xXexX1xX10xX3axX3xX7xX6xX6fx18250xX3xX2fxX2c9xX3xX5xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX102xX18xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX70dxX3xX23xX710xX3xXexX109xXdxX3xX64xXcexX3xXcxX1xX109xX4xX1xX3xX160xX1xX43xX6fxX3xX92xX13xX14xX4xX3xX17xX18xXa0xX3xX17xX18xX3xXcxXaeexX23xX1xX9fxX3xX2fxXcexX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xX2fxX295xX3xXexX8bxX23xX21xX3xX1ccxX3exX148xX4xX3xX5xX6xX23xX3xXexX3axX452xX23xX3xXbxX1xX3axX23xX21xX3xXexX1exX18xX3axX3xX2b5xX1fdxX3xX2b8xX1xX124xX23xX21xXa0xX3xX9axX3xX7xX109xX4xX1xX2c5xX26xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX42xXdxX8axX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcx12b92xX23xX1xX3xX2fxX3axX18xX23xX3xX17xX18xX3xXcxXaeexX23xX1xX3xXexX1xXdxX5a7xXexX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX64xXcexX3xX160xX105xX102xX3xX13xX14xX4xX3xX64xX43xX5dxX3xX42xX30xX23xX21xX3xX23xX124xX23xX21xX3xXexX1xX124xX23xX3xX102xX148xXdxXaxX3xX1xX1exX10xX73xX9xXaxX46xX42xX3axX6xX23xX66xXexX1xX10xX46xXexXdxX23xX1xX66xX42xX3axX6xX23xX66xX1xX6xX66xXexXdxX23xX1xX66xXexX1xXdxX10xXexX66xXexX1xX6fxX4xX66xX1xX3axX66xXexX1exX3axX66xX64xX6xX66xX4xX6xX102xX66xX5xX3axX4xX66xX64xX6xX5dxX66xX42xX6fxX23xX21xX66xX23xX3axX23xX21xX66xXexX1xX3axX23xX66xX102xX3axXdxX46xX2xX1ebxX1ebxX2xX1ebxX1a7xX26xX1xXexX102xXaxX12xX0xXdxX102xX21xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX46xX102xX10xX42xXdxX6xX46xX2xX93xX28xX46xX23xX10xX1a0xX7xX46xX2xX27xX9axX2xX46xX2xX93xX27xX42xX9axX2xX2xX1a9xX1ebxX9axX1f1xXexX27xX9axX93xX1a7xX9axX5xX28xX26xX6exXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX2xX26xX27xX28xX28xX3xX21xXdxX2dxX3xX2fxX30xX23xX21xX3xX1exX35xX4xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX21xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX23xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX42xXdxX8axX12xX0xX7xXexX1exX3axX23xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXbcexX23xX1xX3xX2fxX3axX18xX23xX3xX17xX18xX3xXcxXaeexX23xX1xX3xXexX1xXdxX5a7xXexX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX64xXcexX3xX160xX105xX102xX3xX13xX14xX4xX3xX64xX43xX5dxX3xX42xX30xX23xX21xX3xX23xX124xX23xX21xX3xXexX1xX124xX23xX3xX102xX148xXdxXaxX3xX1xX1exX10xX73xX9xXaxX46xX42xX3axX6xX23xX66xXexX1xX10xX46xXexXdxX23xX1xX66xX42xX3axX6xX23xX66xX1xX6xX66xXexXdxX23xX1xX66xXexX1xXdxX10xXexX66xXexX1xX6fxX4xX66xX1xX3axX66xXexX1exX3axX66xX64xX6xX66xX4xX6xX102xX66xX5xX3axX4xX66xX64xX6xX5dxX66xX42xX6fxX23xX21xX66xX23xX3axX23xX21xX66xXexX1xX3axX23xX66xX102xX3axXdxX46xX2xX1ebxX1ebxX2xX1ebxX1a7xX26xX1xXexX102xXaxX12xXcxXbcexX23xX1xX3xX2fxX3axX18xX23xX3xX17xX18xX3xXcxXaeexX23xX1xX3xXexX1xXdxX5a7xXexX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX64xXcexX3xX160xX105xX102xX3xX13xX14xX4xX3xX64xX43xX5dxX3xX42xX30xX23xX21xX3xX23xX124xX23xX21xX3xXexX1xX124xX23xX3xX102xX148xXdxX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX1exX3axX23xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12x12777xX35xX23xX21xX3xX1ebxX46xX1f1xXa0xX3xXcxXbcexX23xX1xX3xX2fxX3axX18xX23xX3xX17xX18xX3xXcxXaeexX23xX1xX3xXexX1exXdxX295xX23xX3xX2b8xX1xX6xXdxX3xX4xX35xX4xX3xX1xX3axX109xXexX3xX2fxX14xX23xX21xX3xX21xX2c9xXbxX3xXbxX1xX22xX23xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX64xX43xX5dxX3xX42xX30xX23xX21xX3xX23xX124xX23xX21xX3xXexX1xX124xX23xX3xX102xX148xXdxX3xf987xX3xX64xXcexX3xX160xX105xX102xX3xX13xX14xX4xX3xX92xX160xX105xX102xX3x152bfxX6fxX5dxX119xX23xX9fxX26xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX42xXdxX8axX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa8xX1xX70dxX3xX23xX710xX3xX17xX18xX3xXcxXaeexX23xX1xX3xX64xX3b3xX3xX5xX3b6xX3xX1exX35xX4xX3xXexX8bxX3xX23xX1xX18xXa0xX3xX21xXdxX452xX102xX3xX124xX3xX23xX1xXdx14422xX102xX3xX4xX1xX3axX3xX4xX14xX23xX21xX3xX2fxX3c3xX23xX21xXaxX3xX1xX1exX10xX73xX9xXaxX46xX64xX6xX66xX1xX3axXdxX46xXbxX1xX6fxX66xX23xX6fxX66xX1xX6xX66xXexXdxX23xX1xX66xX64xX6fxX66xX5xX5dxX66xX1exX6xX4xX66xXexX6fxX66xX23xX1xX6xX66xX21xXdxX6xX102xX66xX3axX66xX23xX1xXdxX10xX102xX66xX4xX1xX3axX66xX4xX3axX23xX21xX66xX42xX3axX23xX21xX46xX2xX1ebxX1a9xX28xX1fdxX1fdxX26xX1xXexX102xXaxX12xX0xXdxX102xX21xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX46xX102xX10xX42xXdxX6xX46xX2xX93xX28xX46xX23xX10xX1a0xX7xX46xX2xX27xX93xX9axX46xX1a7xX27xX42xX2xX93xX93xX1a9xX93xX28xX2xXexX93xX1f1xX9axX1fdxX5xX93xX66xX6xX2xX26xX6exXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX2xX26xX27xX28xX28xX3xX21xXdxX2dxX3xX2fxX30xX23xX21xX3xX1exX35xX4xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX21xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX23xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX42xXdxX8axX12xX0xX7xXexX1exX3axX23xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa8xX1xX70dxX3xX23xX710xX3xX17xX18xX3xXcxXaeexX23xX1xX3xX64xX3b3xX3xX5xX3b6xX3xX1exX35xX4xX3xXexX8bxX3xX23xX1xX18xXa0xX3xX21xXdxX452xX102xX3xX124xX3xX23xX1xXdxXeccxX102xX3xX4xX1xX3axX3xX4xX14xX23xX21xX3xX2fxX3c3xX23xX21xXaxX3xX1xX1exX10xX73xX9xXaxX46xX64xX6xX66xX1xX3axXdxX46xXbxX1xX6fxX66xX23xX6fxX66xX1xX6xX66xXexXdxX23xX1xX66xX64xX6fxX66xX5xX5dxX66xX1exX6xX4xX66xXexX6fxX66xX23xX1xX6xX66xX21xXdxX6xX102xX66xX3axX66xX23xX1xXdxX10xX102xX66xX4xX1xX3axX66xX4xX3axX23xX21xX66xX42xX3axX23xX21xX46xX2xX1ebxX1a9xX28xX1fdxX1fdxX26xX1xXexX102xXaxX12xXa8xX1xX70dxX3xX23xX710xX3xX17xX18xX3xXcxXaeexX23xX1xX3xX64xX3b3xX3xX5xX3b6xX3xX1exX35xX4xX3xXexX8bxX3xX23xX1xX18xXa0xX3xX21xXdxX452xX102xX3xX124xX3xX23xX1xXdxXeccxX102xX3xX4xX1xX3axX3xX4xX14xX23xX21xX3xX2fxX3c3xX23xX21xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX1exX3axX23xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xXa8xX1xX43xX23xX3xX5xX3axX109xXdxXa0xX3xX64xX3b3xX3xX5xX3b6xX3xX1exX35xX4xX3xXexX1xX452xXdxX3xXexX109xXdxX3xX23xX1xX18xX3xX2fxX295xX3xX21xXdxX452xX102xX3xX21xX35xX23xX1xX3xX23x10016xX23xX21xX3xX1exX35xX4xX3xXexX1xX452xXdxX3xX1exX6xX3xX4xX14xX23xX21xX3xX2fxX3c3xX23xX21xXa0xX3xXexX8bxX3xX1xXdxXaexX6fxX3xX8exX6fxX452xX3xX4xX35xX4xX3xX2fxX7fxX23xX3xX8axX780xX3xX2fxXdxX295xX102xX3xX2fxX5a7xX23xX3xX8axXdxXaexX4xX3xXbxX1xX35xXexX3xXexX1exXdxX295xX23xX3xXexX1xX18xX23xX1xX3xXbxX1xX3axX23xX21xX3xXexX1exX18xX3axX3xX7xX43xX6fxX3xX1exX14xX23xX21xXa0xX3xX1xX14xXdxX3xX13xX17xXa8xXa9xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX416xXbxX3xXe6bxX3xX17xX18xX3xXcxXaeexX23xX1xX3xX2fxXcexX3xX21xX2c9xXbxX3xXbxX1xX22xX23xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxXaexX23xX3xXexXdxX119xX6fxX3xX4xX1xXbfxX3xX102xX124xXdxX3xXexX1exX3exX3fxX23xX21xX3xX102xX14xXexX3xX4xX35xX4xX1xX3xX1ccxXc6xX23xX3xX8axX710xX23xX21xX3xXe6bxX3xX4xX35xX4xX3xX8axXb9xX23xX21xX3xX8exX6fxX119xX3xXa9xXcxX34exX26xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX42xXdxX8axX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX6fxX5xX12xX0xX42xXdxX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1exXaxX12xX0xX46xX42xXdxX8axX12xX0xX46xX42xXdxX8axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx146b4xX6fxXexX1xX3axX1exXaxX12xXcxX1xX35xXdxX3x16ac8xX6xX23xX1xX0xX46xXbxX12
Thái Oanh