Thức ăn dở tệ đến miếng cuối cùng
Sau khi kết thúc bữa ăn tối, Tom giận dữ đòi gặp quản lý nhà hàng.
5848xf647x1102cx8753xfdbdx85e2xc696xb094x9254xX7xf0b0xe28ex88a4x6be7xb749xabe3xX5xa183xXaxac7fxXcxX1xdcc3xX4xX3x8a77xfc6dxX3x7863x1028bxX3xXexedf9xX3xd82ex82c3xX19xX3x5eedxXdxX22xX19xa36dxX3xX4xefcfx11086xXdxX3xX4xc388xX19xX29xX0xef50xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd7b8xX10xX6xX1bxXaxX12x6e1axX6xX2cxX3x7929xX1xXdxX3xX4exX22xXexX3xXexX1x66e0xX4xX3x6195x95d4xX6xX3xX18xX19xX3xXexX2dxXdxaf01xX3xXcxae0axX25xX3xX29xXdx109e4xX19xX3xX1bxX5cxX3xX21x73a1xXdxX3xX29xe089xXbxX3x70c6xX2cx9f93xX19xX3xX5x8a76xX3xX19xX1x6a6fxX3xX1xX85xX19xX29x95adxX0xX35xXbxX12xX0xXexX6xX5bxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5x98baxX6xXbxXexXdxX68xX19xXaxX3xX5bxX68xd2fcxX1bxX10xXacxX9xXax10127xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX29xX9xXaxXb2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX1bxX1bxXdxX19xX29xX9xXaxb4f7xXaxX3xX6xX5xXdxX29xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXacxXaxX12xX0xXexX5bxX68xX1bxdf62xX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXdxX25xX29xX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxf3fexXdxX1bxXexX1x637axcc62xXb2xXb2xXbxfe07xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX35xX35xXdxX8bxX5bxX6xX68xX1xX6xXexXdxX19xX1xX8bx8185xX19xX35xX19xX10xXffxX7xX35xX2x6ba8xX2x595dxX35xX12dxX12dxX1bxXb2xXb2xd40dxXexX105xXb2xX12fxX2xX5xXb2xX8bx70caxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX2cxX4xX3xX6xX19xX3xX1bxX68xX3xXexX10xX3xX1bxX10xX19xX3xX25xXdxX10xX19xX29xX3xX4xX2cxX68xXdxX3xX4xX2cxX19xX29xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX1bxX12xX0xX35xXexXacxX12xX0xX35xXexX5bxX68xX1bxXe9xX12xX0xX35xXexX6xX5bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1055bxX68xX1bxXe9xXaxX12x7efcxX1xXdxX3xX7bxX2cxX7dxX19xX3xX5xX81xX3xX5bxdc72x7f16xX4xX3xX21xX22xX19xX65xX3xXcxX68xX25xX3xX21xX6dxXbxX3xX5bxX85xX19xX3xX7bxX2cx10a41xXexX104xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX68xX1bxXe9xXaxX12xfef5xX3xXcx70d7xXdxX3xX7xafcbxX3xX4exX1xX1d8xX19xX29xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX68xX1bdxX19xX3xX4xX1xX68xX3xX5bxX5cxX6xX3xX18xX19xX3xX19xX85xXe9xX8bxX3xXcxX1xX6dxX25xX3xX4xX1x75d2xX65xX3xX19xX1xX85xX3xX1xX85xX19xX29xX3xX4xX1bdxX4xX3xX1d8xX19xX29xX3xX4xX74xX19xX3xXbxX1xX7dxXdxX3xX5bx62d6xXdxX3xXexX1xX1a6x8691xX19xX29xX3xXexXdx6083xX19xX3xX4xX1xX68xX3xXexX1d8xXdxX8bxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX68xX1bxXe9xXaxX12xa635xXdxb870xX19xX3xX7bxX2cxX7dxX19xX3xX5xX81xX3xX21xXdxX230xX25xX3xXex8a2fxX19xX1xX3xX19xX1xf429xX19xX3xX7xX2dxX3xX29x6abexXdxX3xX4xX7dxX19xX1xX3xX7xX1bdxXexX3xX21xX22xX19xX3xX29xXdxX7dxXdxX3xX7bxX2cxXe9xX22xXexX8bxX3xcd8fx8190xXexX3xX5xX58xX4xX3xX7xX6xX2cxX65xX3xX4xX7dxX19xX1xX3xX7xX1bdxXexX3xX4xeb9bxX3xX25xX78xXexX3xX1cxX3xX19xX1xX85xX3xX1xX85xX19xX29xX8bxX3xX4axX6xX2cxX3xX4exX1xXdxX3xX7bxX2cxX6xX19xX3xX7xX1bdxXexX3xX25xX28dxXexX3xX5xX1a6xea21xXexX65xX3xX124xXdxX252xX19xX3xX4xX7dxX19xX1xX3xX7xX1bdxXexX3xX1xb3f2xXdxX3xXcxX68xX25xX104xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX68xX1bxXe9xXaxX12xX1d5xX3xX250xe3e2xX3xX7xX6xX68xX3xX1d8xX19xX29xX3xX5xc33cxXdxX3xX4exX1xX1d8xX19xX29xX3xX4xX1xcc77xX2cxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX68xX1bdxX19xX3xXexXdxX230xX19xX3xX4xX1xX68xX3xX5bxX5cxX6xX3xX18xX19xX3xX19xX85xXe9x9fc3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX68xX1bxXe9xXaxX12xXcxX68xX25xX3xX29xXdxX6dxX19xX3xX1bxX5cxX104xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX68xX1bxXe9xXaxX12xX1d5xX3xXa1xX6dxX2cxX3xX4exX1xX1d8xX19xX29xX3xXexX1x62adxX3xXexX1a6xX1cxX19xX29xX3xXexX1a6xX2ccxX19xX29xX3xX21xX1a6xX2ccxX4xX3xX21x106f6xX2cxX8bxX3x865dxX38exXe9xX3xX5xX85xX3xX5bxX5cxX6xX3xX18xX19xX3xXexX224xXdxX3xXexX1fxX3xX19xX1xX269xXexX3xXexXacxX68xX19xX29xX3xX4xX2cxX28dxX4xX3xX21xX22axXdxX3xX4xf0daxX6xX3xXexX1d8xXdxX65xX3xXexX1xX15xX4xX3xX18xX19xX3xX4exX1xX1d8xX19xX29xX3xXexX1a6x6af1xXdxX3xX124xX85xX3xX25xX31xXdxX3xX124xX314xX3xXexX1xX6dxXexX3xX4exXdxX19xX1xX3xX4exX1xX3bcxX19xX29xX8bxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX68xX1bxXe9xXaxX12xX250xXdxX252xX19xX3xX4xX7dxX19xX1xX3xX7xX1bdxXexX3xX4exXdxX19xX1xX3xX19xX29xX309xX4xX104xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX68xX1bxXe9xXaxX12xX1d5xX3xf6dcxX1xX1a6xX19xX29xX3xXexX1d8xXdxX3xXexX1xX269xXe9xX3xX5bxX1bdxXexX3xX21xX263xX6xX3xXexXacxX252xX19xX3xX5bxX85xX19xX3xX21xX230xX2cxX3xX7xX309xX4xX1xX3xX5bxX2a3xX19xX29xX3xX1xX22xXexX3xXacxX224xXdxX8bxX3xX435xX22xX2cxX3xXexX1xX15xX4xX3xX18xX19xX3xXexX1xX6dxXexX3xX7x9458xX3xXexX1fxX65xX3xXexX309xXdxX3xX7xX6xX68xX3xX1d8xX19xX29xX3xX5xX309xXdxX3xX18xX19xX3xX1xX22xXexX3xXexX269xXexX3xX4xX7dxX3xX4xX1xX15xX335xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX68xX1bxXe9xXaxX12xXcxX68xX25xX3xXacxX252xX19xX3xXacxfa54xX104xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX68xX1bxXe9xXaxX12xX1d5xX3xXcxX1d8xXdxX3xX21xffdfxX3xX4xX2dxX3xX21xX28dxX19xX29xX3xX124xXdxX252xX19xX3xX25xX2fexX19xX1xX3xXacx8208xX19xX29xX3xX4xX15xX3xX4x111a3xX19xX3xXexX1xX252xX25xX3xX25xX28dxXexX3xX25xXdxX22xX19xX29xX3xX4xX2a3xX3xXexX1xX37axX3xX7xX1dcxX3xXexX1xX269xXe9xX3xX19xX29xX68xX19xX3xX1xX3d4xX19xX8bxX3xX392xX38exX2cxX3xX19xX29xX22axX3xX21xX22xX19xX3xXexX6dxX19xX3xX25xXdxX22xX19xX29xX3xX4xX2cxX2dxXdxX3xX4xX31xX19xX29xX3xX124x11043xX19xX3xXexX1fxX3xX1xX309xXdxX3xX19xX1xX1a6xX3xX124xX6dxXe9xX8bxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX68xX1bxXe9xXaxX12xeef2xX335xX572xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX68xX2cxXacxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX68xX3xX250xX435xbf1fxX0xX35xXbxX12