WHO khuyến nghị Thủ tướng Việt Nam kiểm soát rượu bia
Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam ở mức rất cao và đang gây nhiều hệ lụy, cần kiểm soát kinh doanh.
f492x13fdex11748x154d4x18001x10d57xf9e7x14f57x17c5bxX7x10574x10289x14a19x10e32x1796dx13f49xX5x181d4xXax128fbx15bb7x182ddx14279xX3x16a5exX1x10d0bx107fdx160e8x1812fxX3xX1cx166e3xX1x168f4xX3xXcxX1x12edaxX3xXex162b3x17566xX1cxX1fxX3x1466fxXdx18029xXexX3x12cd9xX6x12234xX3xX17xXdx13ba7xX34xX3xX7x142cfx15b05xXexX3x1540exX28x1219dxX19xX3x117aexXdxX6xX0x16e2axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6x12ef8xXaxX12xXcx11757xX3xX4xX1x16888xX4xX3x1563fxX3xXexX1bxX3xXcxX1xX1bxX3xX1fxXdxX29xXdxX3xX4xX1xX3cxX3xX40x1534dxX1cxX1fxX3xXexXdx112e4xX19xX3xXexX1x1755cxX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xX3x11b2axX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX32xX6xX34xX3xX8fxX3xX34xX63xX4xX3xX40x120d8xXexX3xX4xX6xX3cxX3x12d9dx1247cxX3x16049xX6xX1cxX1fxX3xX1fx16745xX1axX3xX1cxX1xXdxff42xX19xX3xX1xX2fxX3xX5xX84xX1ax17352xX3xX4xf903xX1cxX3xX17xXdxX38xX34xX3xX7xX3cxX3dxXexX3xX17xXdxX1cxX1xX3xX5bxX3cxX6xX1cxX1x14c23xX0xX49xXbxX12xX0xX6xX40xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX1cxXexX10xX1cxXex106c1xX5bxX10xXexX6xXdxX5xX3xf530xX4xX17xXf6xX5bxX10xXexX6xXdxX5xX3x14bd0xXdxX5bxXexX1xXf6xX4xX3cxX34xX34xX3cxX1cxX3xX45xX5xX3cxX4xX17xXf6xX6xX5bxX7xXf6xX4xX3cxX1cxX1cxX10xX4xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1794cxX3cxX5bxX1axXaxX12x163c8xX19x11ebfxXdxX3xXexX19xXc3xX1cxX3x111d2xX19xX6xX3xXabx18499xXdxX3xX5bxXdxX2fxX1cxX3xXcxX5fxX3xX4xX1xX63xX4xX3xX66xX3xXexX1bxX3xXcxX1xX1bxX3xX1fxXdxX29xXdxX3x1543dxX13xX14xX15x1179bxX3xXexX149xXdxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX32xX6xX34xX3xXabx13e90xX3xX1fx12820xXdxX3xXexX1xX28xX3xXabxX1bxX1cxX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX1cxX1fxX3xX32xX1fxX19xX1ax175ccxX1cxX3x100b1xX19xXb1xX1cxX3x1689dxX1xfa42xX4xXc0xX3xX1cxX1xXa1xX1cxX3xX34xX149xX1cxX1xX3xXaxX2dxXdxX2fxXexX3xX32xX6xX34xX3xXabxX6xX1cxX1fxX3xXbxX1x138b3xXdxX3xXabxX13cxXdxX3xX34xf6dbxXexX3xXa8xX29xXdxX3xX1fxX3dxX1cxX1xX3xX1cxX1c8xX1cxX1fxX3xX4xX3dxX4xX3xX45xX2fxX1cxX1xX3xX17xX1x179e3xX1cxX1fxX3xX5xXb1xX1axX3xX1cxX1xXdxX197xX34xX3xXa8xXa9xX3xX7xX17exX3xX5bxX84xX1cxX1fxX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xX3xX8fxX3xX34xX63xX4xX3xX1cxX1fxX19xX1axX3xX1xX149xXdxX3xX5xXa9xX3xX1cxX1fxX19xX1axX7fxX1cxX3xX1cxX1xXb1xX1cxX3xX4xX1x11c45xX1cxX1xXaxXdaxX3x12dc5xX3dxX3xXexX1xX28xX3xX1cxXa9xX1axX3xX4xX25xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX1cxX1xX79xX34xX3xX1fx15eb2xXbxX3xXexX1xX7fxX34xX3x12ef3xX3xX17xXdxX1bxX1cxX3xXa8xXa9xX3cxX3xX5bx11f0exX3xXexX1xX1c0xX3cxX3xX22cxX19x15877xXexX3xXbxX1xf6dfxX1cxX1fxX3xX4xX1xX13cxX1cxX1fxX3xXexX3dxX4xX3xX1xX149xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xX3xXabxX6xX1cxX1fxX3xXabxX28xX42xX4xX3xX13axX1xX226xX1cxX1xX3xXbxX1xX25xX3x16141xX10xX34xX3xX29ax1247exXexXdaxX3xf68cxX259xX3xXexX1xX1c0xX3cxX3xX1cxXa9xX1axX3xX5bxX259xX3xX17xXdxX1bxX1cxX3xX7x1344axX3xXabxX28xX42xX4xX3xXexX40xffc7xX1cxX1xX3xX5xX7fxX1cxX3xX4xX3dxX4xX3x148a5xX1axX3xX45xX6xX1cxX3xXabxX38xX3xXexX1xX1e4xX1cxX1fxX3xX144xX19xX6xX3xXabxX28xX6xX3xXa8xXa9xX3cxX3xX1cxX1fxX1xX21xX3xXexX40xX2c1xX1cxX1xX3xXexX1xX1c0xX3cxX3xX5xX19xX262xX1cxX3xXexX149xXdxX3xX17x13e2axX3xX1x17311xXbxX3xfa1fxX19xX13cxX4xX3xX1x12ae3xXdxX3xXa8xXa9xX3cxX3xXexX1xX3dxX1cxX1fxX3xX2x1007cxXdaxX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX45xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX13axX6xXbxXexXdxX3cxX1cxXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX109xXdxX5bxXexX1x15331xX3x1455dx16e39x1123bxXbxX29axfc49xXaxX3xX45xX3cxX40xX5bxX10xX40xX9xXaxX31dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX1fxX9xXaxX31dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5bxX5bxXdxX1cxX1fxX9xXaxX34dxXaxX3xX6xX5xXdxX1fxX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX40xXaxX12xX0xXexX45xX3cxX5bxX1axX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX34xX1fxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX349xX49xX49xXdxXdaxX45xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXdaxXa8xX1cxX49xX1cxX10xX109xX7xX49xX2xfb23xX34dxX34cxX49xX2xX31dx1249axX5bxX2xX2xX34cxX34cxX2xX34dx14af9xXex14416xX3d0xX34bxX34bxX5xX2xXdax15fa2xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1xX21xX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX1cxX1fxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX32xX6xX34xX3xX17xXdxX38xX34xX3xX7xX3cxX3dxXexX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xXaxX3xX5bxX6xXexX6x117b0xX109xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX34bxX34cxX34dxXaxX3xX5bxX6xXexX6xX41exXbxX109xXdxX5bxXexX1xX9xXax15001xX3c2xX31dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX6xXbxXexXdxX3cxX1cxXaxX12xXcxXdxX1bxX1cxX3xX7x10fcaxX3xfae9xX1xXdxX1cxX3xX66xX3cxX19xX1cxX1fxX41exX7xX3cxX3cxXc0xX3x1613bxXdxX3dxX34xX3xXabxX13cxX4xX3x161dbxX1xX19xX3xXa8xX259xX4xX3xXcxXb1xX1axX3xXcxX1xX3dxXdxX3xX134xX2c1xX1cxX1xX3xX2a3xX28x12bd6xX1cxX1fxXdaxX3x15022xX1cxX1xX349xX3xX13xX14xX15xXdaxX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX40xX12xX0xX49xXexX45xX3cxX5bxX1axX12xX0xX49xXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3cxX5bxX1axXaxX12xXcxXdxX1bxX1cxX3xX7xX46bxX3xX46dxX1xXdxX1cxX3xX66xX3cxX19xX1cxX1fxX41exX7xX3cxX3cxXc0xX3xX47dxXdxX3dxX34xX3xXabxX13cxX4xX3xX17xX1xX19xX3xXa8xX259xX4xX3xXcxXb1xX1axX3xXcxX1xX3dxXdxX3xX134xX2c1xX1cxX1xX3xX2a3xX28xX49exX1cxX1fxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x15647xXc0xX3xXexXdxX7fxX19xX3xXexX1xX84xX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xX3xX4xX25xX6xX3xX1cxX1fxX28x11086xXdxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX8fxX3xX34xX63xX4xX3xX40xXa1xXexX3xX4xX6xX3cxXdaxX3x12acfxX29xX4xX3xXexX226xX1cxX1xX3xXexX40xX19xX1cxX1fxX3xX45xX2c1xX1cxX1xX3xX34xX30fxXexX3xX1cxX1fxX28xX53exXdxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xXex159fcxX3xX2xX3c8xX3xXexX19xX5fxXdxX3xXexX40xX8fxX3xX5xX7fxX1cxX3xX19xX13cxX1cxX1fxX3xX3c2xXc0xX34dxX3xX5xX226xXexX3xX4x164ecxX1cxX3xX1cxX1fxX19xX1axX7fxX1cxX3xX4xX1xXa1xXexX3xX167xX5xX28xX42xX1cxX1fxX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xX3xX144xX19xX1axX3xXabxX5fxXdxX16bxXdaxX3xX13axX3cxX1cxX3xX7xX13cxX3xX1cxXa9xX1axX3xX8fxX3xX4xX3dxX4xX3xX1cxX28xX29xX4xX3xX17xX1xX3dxX4xX3xXexX40xX3cxX1cxX1fxX3xX17xX1xX19xX3xXa8xX259xX4xX3xXexX1xXa1xXbxX3xX1xX49exX1cxX3xX1cxX1xXdxXb7xX19xX350xX3xXa8xX226xX3xX5bxX84xX3xXexX40xX19xX1cxX1fxX3xX45xX2c1xX1cxX1xX3xX1cxX1fxX28xX53exXdxX3x174abxX1e4xX1cxX1fxX3xX13axX5fxX3xX19xX13cxX1cxX1fxX3xX3d2xXc0xX34bxX3xX5xX226xXexX3xX4xX599xX1cxXc0xX3xXcxX40xX19xX1cxX1fxX3xX309xX19xX13cxX4xX3xX3d2xXc0xX34cxX3xX5xX226xXexXc0xX3xX13axX6xX34xXbxX19xX4xX1xXdxX6xX3xX438xXc0xX3d2xX3xX5xX226xXexXc0xX3xX19fxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX3xX438xXc0xX438xX3xX5xX226xXexX3xXa8xXa9xX3xX46dxXdxX1cxX1fxX6xXbxX3cxX40xX10xX3xX34cxX3xX5xX226xXexXdaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3cxX5bxX1axXaxX12xX612xX63xX4xX3xXexXdxX7fxX19xX3xXexX1xX84xX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xX3xX8fxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX32xX6xX34xX3xX4x185c8xX1cxX1fxX3xXexfcb5xX1cxX1fxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX245xX1cxX1fxXdaxX3xXcxX40xX3cxX1cxX1fxX3xXa8xX267xX1cxX1fxX3xX3c8xX3xX1cxX6b6xX34xX3xX17xX38xX3xXexX579xX3xX34cxX31dxX2xX31dxXc0xX3xX34xX63xX4xX3xXexXdxX7fxX19xX3xXexX1xX84xX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xX3xX8fxX3xXabxXa9xX1cxX3xX1e4xX1cxX1fxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xXexX6b6xX1cxX1fxX3xX2xX3c8x12b8cxXdaxX3xX555xX29xX4xX3xXexX226xX1cxX1xX3xX7xX6xX1axX3xX29ax147e7xX1cxX3xX5xXa9xX3xX1cxX1fxX19xX1axX7fxX1cxX3xX1cxX1xXb1xX1cxX3xX4xX25xX6xX3xX17xX1xX3cxX1c0xX1cxX1fxX3xX3d2xX3d0xXdaxX31dxX31dxX31dxX3xX4xX6xX3xXexX17exX3xXa8xX3cxX1cxX1fxX3xX1cxX6b6xX34xX3xX34cxX31dxX2xX438xXdaxX3xX32xX1fxX3cxXa9xXdxX3xX40xX6xXc0xX3xX1xXa9xX1cxX1fxX3xXexX40xX6b6xX34xX3xX1cxX1fxX1xX2c1xX1cxX3xX1cxX1fxX28xX53exXdxX3xX34xfeb9xX4xX3xX45xX2fxX1cxX1xX3xX5bxX3cxX3xX7xX17exX3xX5bxX84xX1cxX1fxX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xXdaxX3xXcxX1xXdxX2fxXexX3xX1xX149xXdxX3xX5bxX3cxX3xX7xX17exX3xX5bxX84xX1cxX1fxX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xX3xX1fxXb1xX1axX3xX40xX6xX3xXexX149xXdxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX32xX6xX34xX3xX5xXa9xX3xX17xX1xX3cxX1c0xX1cxX1fxX3xX2xXc0xX34dxX41exX34dxXc0xX34dxX710xX3xX47dxX2a3xX19fxXdaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3cxX5bxX1axXaxX12xX2dxX2c1xX3xXexX1xX1bxXc0xX3xXexXdxX1bxX1cxX3xX7xX46bxX3xX46dxX1xXdxX1cxX3xX66xX3cxX19xX1cxX1fxX41exX7xX3cxX3cxX3xX17xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1xX21xX3xX13axX1xX226xX1cxX1xX3xXbxX1xX25xX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX32xX6xX34xX349xX3xXax18141xX38xX3xX45xX1c0xX3cxX3xXa8xX2fxX3xX7xX63xX4xX3xX17xX1x15d00xX10xX3xX1cxX1fxX28xX53exXdxX3xX5bxXb1xX1cxXc0xX3xX1xX2fxX3xXexX1xX13cxX1cxX1fxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX5xX19xX262xXexX3xXbxX1xX1c0xXdxX3xXabxXdxXb7xX19xX3xX4xX1xX721xX1cxX1xX3xX4xX1xX1c8xXexX3xX4xX1xX2b8xX3xXa8xXdxX2fxX4xX3xX7xX1c0xX1cxX3xX29axX19xXa1xXexXc0xX3xX17xXdxX1cxX1xX3xX5bxX3cxX6xX1cxX1xXc0xX3xX17xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX34xX149xXdxXc0xX3xXexXdxX1bxXbxX3xXexX1xX21xX3xXa8xXa9xX3xXexXdxX7fxX19xX3xXexX1xX84xX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xXaxXdaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3cxX5bxX1axXaxX12xX13axX84xX3xXexX1xX38xXc0xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1xX21xX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX32xX6xX34xX3xX4xXc3xX1cxX3xX17xXdxX38xX34xX3xX7xX3cxX3dxXexX3xX1fxXdxX3dxX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xXdaxX3xX134xX79xX1cxX1fxX3xX4xX1xX63xX1cxX1fxX3xX4xX1xX3cxX3xXexX1xXa1xX1axX3xXexX6b6xX1cxX1fxX3xX1fxXdxX3dxX3xX1fxXdxX1a1xXbxX3xX1fxXdxX1c0xX34xX3xX34xX63xX4xX3xXexXdxX7fxX19xX3xXexX1xX84xX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xXdaxX3xX46dxX13cxX3xX4xX6xX3xXexX17exX3xXa8xX3cxX1cxX1fxX3xX5bxX3cxX3xX7xX17exX3xX5bxX84xX1cxX1fxX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xX3xX4xX6b1xX1cxX1fxX3xX1fxXdxX1c0xX34xXdaxX3xX13axX1xX226xX1cxX1xX3xXbxX1xX25xX3xX4xX6b1xX1cxX1fxX3xX4xXc3xX1cxX3xX4xX245xX3xX45xXdxX2fxX1cxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX1xX149xX1cxX3xX4xX1xX1bxX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xX3xX1cxX1xX28xX3xXabxXdxXb7xX19xX3xXexXdxX1bxXexX3xX34xX262xXexX3xXabxX30fxX3xXabxXdxX38xX34xX3xX45xX3dxX1cxXc0xX3xX1xX149xX1cxX3xX4xX1xX1bxX3xXexX1xX53exXdxX3xX1fxXdxX6xX1cxX3xX45xX3dxX1cxXc0xX3xX144xX19xX1axX3xXabxX21xX1cxX1xX3xXabxX30fxX3xXexX19xX5fxXdxX3xXabxX28xX42xX4xX3xX34xX19xX6xXdaxXdaxXdaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3cxX5bxX1axXaxX12xX836xX149xXdxX3xX5bxXdxX2fxX1cxX3xX4xX25xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX4xX6b1xX1cxX1fxX3xX4xX1xX3cxX3xX40xX79xX1cxX1fxX3xX144xX19xX1c0xX1cxX1fxX3xX4xX3dxX3cxXc0xX3xX17xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX34xX149xXdxXc0xX3xXexXa9xXdxX3xXexX40xX42xX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xX3xXabxX1c8xX4xX3xX45xXdxX2fxXexX3xX1c0xX1cxX1xX3xX1xX28xX8fxX1cxX1fxX3xXexX29xXdxX3xX1fxXdxX29xXdxX3xXexX40xX522xXdaxX3xX32xX1xXdxXb7xX19xX3xX1cxX1fxX1xXdxX7fxX1cxX3xX4xX63xX19xX3xX4xX1xX3cxX3xXexX1xXa1xX1axX3xX1fxXdxX29xXdxX3xXexX40xX522xX3xXexXdxX1bxXbxX3xX29axX1a1xX4xX3xXa8xX29xXdxX3xX144xX19xX1c0xX1cxX1fxX3xX4xX3dxX3cxX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xX3xX1cxX1xXdxXb7xX19xX3xX17xX1xX1c0xX3xX1cxX6b6xX1cxX1fxX3xX45xX77bxXexX3xXabxXc3xX19xX3xX19xX13cxX1cxX1fxX3xX1xX3cxX1c8xX4xX3xX19xX13cxX1cxX1fxX3xX1cxX1xXdxXb7xX19xX3xX1xX49exX1cxXdaxX3xX2dxX2c1xX3xXexX1xX1bxXc0xX3xX4xXc3xX1cxX3xX17xXdxX38xX34xX3xX7xX3cxX3dxXexX3xX1xX3cxX1c8xX4xX3xX4xXa1xX34xX3xX1xX3cxX149xXexX3xXabxX30fxX1cxX1fxX3xX144xX19xX1c0xX1cxX1fxX3xX4xX3dxX3cxXc0xX3xX17xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX34xX17bxXdxXc0xX3xXexXa9xXdxX3xXexX40xX42xX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xXdaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3cxX5bxX1axXaxX12xf9f8xX612x17d10xXdxX3x18114xX46dxX2a3xX3xXabxXc3xX19xX3xXexX28xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX3dxX4xX3xX1fxXdxX1c0xXdxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xXbxX1xX267xX1cxX1fxX3xX1cxX1fxX579xX6xX3xXexX3dxX4xX3xX1xX149xXdxX3xX5bxX3cxX3xX7xX17exX3xX5bxX84xX1cxX1fxX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xX3xX1fxXdxX1a1xXbxX3xX34xX6xX1cxX1fxX3xX5xX149xXdxX3xX5xX42xXdxX3xX226xX4xX1xX3xX29axX17bxX3xX1xX30fxXdxX3xXexX28xX49exX1cxX1fxX3xXabxX28xX49exX1cxX1fxX3xX3d0xXc0xX2xX34dxX3xXb62xX46dxX2a3x12398xXc0xX3xXabxX149xXdxX3xX5bxXdxX2fxX1cxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX522xXdaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3cxX5bxX1axXaxX12xX2dxX2c1xX3xXexX1xX1bxXc0xX3xX13xX14xX15xX3xX34xX3cxX1cxX1fxX3xX34xX19xX13cxX1cxX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX1cxX1fxX3xX25xX1cxX1fxX3xX1xX30fxX3xX29axX1a1xX4xX3xXexXdxX1bxX1cxX3xXexX40xX2c1xX1cxX1xX3xX5bxX259xX3xXexX1xX1c0xX3cxX3xX22cxX19xX262xXexX3xXbxX1xX267xX1cxX1fxX3xX4xX1xX13cxX1cxX1fxX3xXexX3dxX4xX3xX1xX149xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xX3xX5xX7fxX1cxX3xX309xX19xX13cxX4xX3xX1xX30fxXdxXdaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3cxX5bxX1axX3xXbxX13axX10xX1cxXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX34xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXexX1xX19xX34xX45xX3xX5bxX1xXdxX5bxX10xX3xXdxX13axX10xX1cxXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX109xXdxX5bxXexX1xX349xX3xX438xX31dxX31dxXbxX29axX350xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX349xX3xX34bxX34dxX3c2xXbxX29axX350xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX349xX49xX49xXdxXdaxX45xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXdaxXa8xX1cxX49xX1cxX10xX109xX7xX49xX2xX3c2xX34dxX34cxX49xX2xX31dxX3c8xX5bxX2xX2xX2xX34dxX34dxX34cxX3d0xXexX3c8xX31dxX438xX31dxX5xX2xX31dxX41exX45xXdxX6xX41exX40xX19xX3cxX19xXdaxX3d9xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1xX21xX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX1cxX1fxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX32xX6xX34xX3xX17xXdxX38xX34xX3xX7xX3cxX3dxXexX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxXa8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX40xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexX40xX3cxX1cxX1fxX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX7fxX1cxX3xX144xX19xX6xX1cxX349xX0xX49xX7xXexX40xX3cxX1cxX1fxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX41exXexX1xX19xX34xX45xX41exX6xX1cxX5bxX41exX7xX6xXbxX3cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX349xX3xX32xX1fxX28xX53exXdxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX19xX13cxX1cxX1fxX3xX144xX19xX3dxX3xX1cxX1xXdxXb7xX19xX3xX40xX28xX42xX19xXc0xX3xX45xXdxX6xXaxX3xX1xX40xX10xXfexX9xXaxX49xX34xX10xX41exX45xX10xX49xX109xX1xX3cxX41exX1cxX1fxX19xX3cxXdxX41exXa8xXdxX10xXexX41exX19xX3cxX1cxX1fxX41exX144xX19xX6xX41exX1cxX1xXdxX10xX19xX41exX40xX19xX3cxX19xX41exX45xXdxX6xX49xX2xX3c8xX3c2xX34cxX438xX34cxXdaxX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX1fxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX49xX34xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX34cxX31dxX49xX1cxX10xX109xX7xX49xX2xX3c2xX34cxX3d0xX49xX2xX34cxX34bxX5bxX34bxX31dxX3d0xX34cxX3c8xX3c8xX438xXexX34cxX3c8xX2xX5xX2xXdaxX3d9xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1xX21xX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX1cxX1fxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX32xX6xX34xX3xX17xXdxX38xX34xX3xX7xX3cxX3dxXexX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxXa8xX12xX0xX7xXexX40xX3cxX1cxX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX349xX3xX32xX1fxX28xX53exXdxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX19xX13cxX1cxX1fxX3xX144xX19xX3dxX3xX1cxX1xXdxXb7xX19xX3xX40xX28xX42xX19xXc0xX3xX45xXdxX6xXaxX3xX1xX40xX10xXfexX9xXaxX49xX34xX10xX41exX45xX10xX49xX109xX1xX3cxX41exX1cxX1fxX19xX3cxXdxX41exXa8xXdxX10xXexX41exX19xX3cxX1cxX1fxX41exX144xX19xX6xX41exX1cxX1xXdxX10xX19xX41exX40xX19xX3cxX19xX41exX45xXdxX6xX49xX2xX3c8xX3c2xX34cxX438xX34cxXdaxX1xXexX34xXaxX12xX13xX14xX15xX349xX3xX32xX1fxX28xX53exXdxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX19xX13cxX1cxX1fxX3xX144xX19xX3dxX3xX1cxX1xXdxXb7xX19xX3xX40xX28xX42xX19xXc0xX3xX45xXdxX6xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX40xX3cxX1cxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX612xXb5fxXdxX3xX1cxX1fxX28xX53exXdxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX34xX30fxXexX3xX1cxX6b6xX34xX3xXexXdxX7fxX19xX3xXexX1xX84xX3xX3c2xXc0xX34dxX3xX5xX226xXexX3xX4xX599xX1cxX3xX1cxX1fxX19xX1axX7fxX1cxX3xX4xX1xXa1xXexXc0xX3xX1cxX1xXdxXb7xX19xX3xX1xX49exX1cxX3xX1cxX1fxX28xX53exXdxX3xXcxX40xX19xX1cxX1fxX3xX309xX19xX13cxX4xX3xXa8xXa9xX3xX1fxXa1xXbxX3xX45xX13cxX1cxX3xX5xXc3xX1cxX3xX1cxX1fxX28xX53exXdxX3xX46dxXdxX1cxX1fxX6xXbxX3cxX40xX10xXdaxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxXa8xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3c8xX3xXexX1xX245xXdxX3xX144xX19xX10xX1cxX3xX1fxXdxX1a1xXbxX3xX1cxX1fxX28xX53exXdxX3xXexX40xX522xX3xXexX40xX3dxX1cxX1xX3xX29axX6xX3xX45xX2fxX1cxX1xX3xXexXdxX34xX3xX34xX149xX4xX1xXaxX3xX1xX40xX10xXfexX9xXaxX49xX7xX3cxX1cxX1fxX41exX17xX1xX3cxX10xX49xX3c8xX41exXexX1xX3cxXdxX41exX144xX19xX10xX1cxX41exX1fxXdxX19xXbxX41exX1cxX1fxX19xX3cxXdxX41exXexX40xX10xX41exXexX40xX6xX1cxX1xX41exX29axX6xX41exX45xX10xX1cxX1xX41exXexXdxX34xX41exX34xX6xX4xX1xX49xX2xX3c8xX3d2xX3c2xX34cxX34dxXdaxX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX1fxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX49xX34xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX34cxX31dxX49xX1cxX10xX109xX7xX49xX2xX3c2xX34cxX3c2xX49xX2xX31dxX3c2xX5bxX34cxX34cxX34dxX34cxX2xX34cxX3c8xXexX3d0xX34cxX31dxX438xX5xX34bxX41exX45xX10xX1cxX1xX41exXexXdxX34xX41exX34xX6xX4xX1xX41exX34cxX41exX2xX3c8xX34cxX34dxXdaxX3d9xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1xX21xX3xXcxX1xX25xX3xXexX28xX29xX1cxX1fxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX32xX6xX34xX3xX17xXdxX38xX34xX3xX7xX3cxX3dxXexX3xX40xX28xX42xX19xX3xX45xXdxX6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxXa8xX12xX0xX7xXexX40xX3cxX1cxX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3c8xX3xXexX1xX245xXdxX3xX144xX19xX10xX1cxX3xX1fxXdxX1a1xXbxX3xX1cxX1fxX28xX53exXdxX3xXexX40xX522xX3xXexX40xX3dxX1cxX1xX3xX29axX6xX3xX45xX2fxX1cxX1xX3xXexXdxX34xX3xX34xX149xX4xX1xXaxX3xX1xX40xX10xXfexX9xXaxX49xX7xX3cxX1cxX1fxX41exX17xX1xX3cxX10xX49xX3c8xX41exXexX1xX3cxXdxX41exX144xX19xX10xX1cxX41exX1fxXdxX19xXbxX41exX1cxX1fxX19xX3cxXdxX41exXexX40xX10xX41exXexX40xX6xX1cxX1xX41exX29axX6xX41exX45xX10xX1cxX1xX41exXexXdxX34xX41exX34xX6xX4xX1xX49xX2xX3c8xX3d2xX3c2xX34cxX34dxXdaxX1xXexX34xXaxX12xX3c8xX3xXexX1xX245xXdxX3xX144xX19xX10xX1cxX3xX1fxXdxX1a1xXbxX3xX1cxX1fxX28xX53exXdxX3xXexX40xX522xX3xXexX40xX3dxX1cxX1xX3xX29axX6xX3xX45xX2fxX1cxX1xX3xXexXdxX34xX3xX34xX149xX4xX1xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX40xX3cxX1cxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX13axX1xX721xX3xX4xXc3xX1cxX3xXabxXdxXb7xX19xX3xX4xX1xX721xX1cxX1xX3xX34xX30fxXexX3xXa8xXa9xXdxX3xXexX1xX245xXdxX3xX144xX19xX10xX1cxX3xX1cxX1xX846xX3xX1xX79xX1cxX1fxX3xX1cxX1fxXa9xX1axX3xX7xX2b8xX3xX34xX6xX1cxX1fxX3xX5xX149xXdxX3xX1cxX1x104c9xX1cxX1fxX3xXexX1xX6xX1axX3xXabxX5fxXdxX3xX5xX29xX1cxX3xXabxX1bxX1cxX3xX7xX63xX4xX3xX17xX1xX846xX10xX3xXexXdxX34xX3xX34xX149xX4xX1xXc0xX3xX1fxXdxX1a1xXbxX3xX45xX149xX1cxX3xX4xX245xX3xXabxXc3xX1axX3xXabxX25xX3xX7xX63xX4xX3xX17xX1xX3cxX522xX3xXabxX38xX3xXexX262xX1cxX3xX1xX28xX8fxX1cxX1fxX3xX4xX19xX30fxX4xX3xX7xX13cxX1cxX1fxX3xXexX40xX306xX1cxX3xXa8x17cd8xX1cxXdaxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxXa8xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX19xX5xX12xX0xX5bxXdxXa8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxXa8xX12xX0xX49xX5bxXdxXa8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46dxX3cxX19xX40xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3cxX3xX2dxX32x16ac3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX6xX40xXexXdxX4xX5xX10xX12