Hà Tĩnh cách ly y tế tập trung người đến/về từ các vùng đang thực hiện cách ly xã hội
(Baohatinh.vn) - Đây là một trong những yêu cầu mới mà Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đặt ra trong Công văn số 3401/UBND-VX1 ngày 3/6 về việc tăng cường quản lý người đến/về từ địa phương có dịch.
7510xc9cex8f65xe549xa8d5xbc5axdf36x9b18xd85cxX7xa8bcxfc6dxc358x9a95xd4cdxba8axX5xd264xXaxX3xX7xXex7d18xX5xX10xX9xXaxXexX10xc3a4xXex7e0exX6xX5xXdxc9b0xc00axbc25xX3x79cbxd5a1xX7xXexXdxc7bdxX15xa90cxXaxf17exfbb2xcbc1xX3xXcxfe2exX23xX1xX3xX4xd434xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXex10958xX3xXexc8e3xXbxX3xXexb493xX27xX23xX22xX3xX23xX22xa28bxfd4dxXdxX3xd6f6xX43xX23x102faxb9c0x9acaxX3xXex869bxX3xX4xX39xX4xX3xX59xcd96xX23xX22xX3xX55xX6xX23xX22xX3xXexX1xc335xX4xX3xX1xXdxd37bxX23xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX1cx9b4axX3xX1x9566xXdxX0xX58xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xdba3xXaxX2fxc0aaxbf7fxX15xX3xX5xX31xX3xf4e0xX83xXexX3xXexX4axf0d2xX23xX22xX3xX23xX1xd185xX23xX22xX3xX15x91d1xX27xX3xX4xf7e5xX27xX3xXa2x101a6xXdxX3xXa2xX31xX3x9435xX1xfb4cxX3xXexff01xX4xX1xX3xc34ax107aexce4bx108a6xX3xXexc8d6xX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX59xX5dxX6xX3xX55xa00cxXexX3xX4axX6xX3xXexX4axXa8xX23xX22xX3xXc1x7af9xX23xX22xX3xX59xdba1xX23xX3xX7xd98bxX3xeae4x1055dx1012cxX2xX58xXcaxXcbxXccxXcdxX1ex7a2dxa266xX2xX3xX23xX22xX31xX15xX3xXf9xX58xc100xX3xX59xX5axX3xX59xXdxX74xX4xX3xXexXf3xX23xX22xX3xX4xX51xX52xX23xX22xX3x102bexX27xcfc6xX23xX3xX5xf016xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX55xX43xX23xX58xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX55xXc6xX6xX3xXbxX1xX51x9b9exX23xX22xX3xX4xf7cbxX3xX98xXc6xX4xX1xe5faxX0xX58xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXa8xX98xX15xXaxX2fxX0xXdxXa2xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc1xX10xX23xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax82a2xXdxX98xXexX1xX24xX3xX10exX2xa26dxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXfaxX2xXfbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX58xX58xXdxX14dx8477xX6xXa8xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14dxX59xX23xX58xX23xX10xX17fxX7xX58xe4ccxX2xX1b8xX1b8xX58xX2xXfbxX10exX98xXfaxX1b8xX2xXfbxX1b8xX188xX10exXexd3a9xd564xXfbxXfaxX5xX2xX1exX2xXfbxX188xX98xXfbxXfbxX188xX2x9e28xXfbxXfbxXexX188xX1caxX1d8xXfbxX5xX1caxX1exX1c9xX14dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX43xX3xXexX46xXbxX3xXexX4axX27xX23xX22xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX55xX43xX23xX58xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX4xX39xX4xX3xX59xX64xX23xX22xX3xX55xX6xX23xX22xX3xXexX1xX6fxX4xX3xX1xXdxX74xX23xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX1cxX80xX3xX1xX83xXdxXaxX3xX17fxXdxX98xXexX1xX9xXaxX10exX2xX188xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXfaxX2xXfbxXaxX3xX58xX2fxX0xX58xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxXa8xX23xXaxX2fx9bc6xX1xX27xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3x864dxX3xX4x75fdxX23xX22xX3xXcbxX3xX1exX3xXc1xfdf3xX6xX3xa1edxX1x99cexX27xX3xX123xX27xXf7xX4xX3xXexX43xX3xXc1xXb7xX27xX3xXcxX4axX10xXa8xX3xXbxX1x108b1xX4xX3xX59xX2acxX3xX55xde8exXexX3xX4xX1xXf7xX23xX22xX3xX98xXc6xX4xX1xX3xX55xXb7xX27xX3xX23xXf3xXa2xX3xX1b8xXfbxX1b8xXfbxX3xX285xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX0xX58xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXa8xX98xX15xXaxX2fxX30xXdxX74xX23xX3xX23xX6xX15xd08dxX3xXexb725xX23xX1xX3xX1xX2f7xX23xX1xX3xX98xXc6xX4xX1xX3xX1a6xX74xX23xX1xX3xXc1x7e06xX103x7fc0xXcdxX1exX2xX1c9xX3xX285xX3xX23xX51xXbbxX4xX3xXexX6xX3xX55xX6xX23xX22xX3xX98xXdxad40xX23xX3xX1a6xXdxX43xX23xX3xX1xX43xXexX3xX7x7b3dxX4xX3xX294xX1xX147xX3xX5xX51xX52xX23xX22xX2dxX3xX23xX1xXdxX5axX27xX3xX288xX3xX98xXc6xX4xX1xX3xXa2xXbbxXdxX3xX1cxX27xe916xXexX3xX1xXdxX74xX23xX3xX22xXb7xX23xX3xX55xX9cxX15xX3xX5xXdxXb3xX23xX3xX123xX27xX6xX23xX3xXexXbbxXdxX3xX4xX39xX4xX3xX294xX1xX27xX3xX4xXeexX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX74xXbxX2f4xX3xX294xX1xX27xX3xX285xX3xX55xXeexX23xX22xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX2dxX3xX23xX1xXdxX5axX27xX3xX4xX6xX3xX1a6xX74xX23xX1xX3xXexX4axXa8xX23xX22xX3xX4xX83xX23xX22xX3xX55x106d1xX23xX22xX3xX55xX51xX2b3xX4xX3xXbxX1xX39xXexX3xX1xXdxX74xX23xX3xX4xX1xX51xX6xX3xX4ax7be3xX3xX23xX22xX27xX3b1xX23xX3xX5xX9cxX15xX3xX59xX31xX3xX4xX147xX3xX1xX31xX23xX1xX3xXexX4axX2f7xX23xX1xX3xX98xXdxX3xX4xX1xX27xX15x1045cxX23xX3xXbxX1xX331xX4xX3xXexd30fxXbxX14dxX0xX58xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXa8xX98xX15xXaxX2fxX9bxX3eexX3xX55xX125xXa2xX3xX1a6xX125xXa8xX3xXbxX1xc9cbxX23xX22xX2f4xX3xX4xX1xXf7xX23xX22xX3xX98xXc6xX4xX1xX3xX1a6xX74xX23xX1xX3xXc1xX30bxX103xX30dxXcdxX1exX2xX1c9xX3xX5xXdxXb3xX23xX3xX123xX27xX6xX23xX3xX55xX43xX23xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xXexX5dxX3xX4xX39xX4xX3xX55xXc6xX6xX3xXbxX1xX51xX142xX23xX22xX3xX4xX147xX3xX98xXc6xX4xX1xX3xX55xX43xX23xX58xX59xX5axX3xXexX4axXb3xX23xX3xX55xXc6xX6xX3xX1a6xX31xX23xX3xXexXd0xX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX2f4xX3xXc1xX1xXc3xX3xXexXc6xX4xX1xX3xXcaxXcbxXccxXcdxX3xXexXd0xX23xX1xX3xX15xXb3xX27xX3xX4xXb7xX27xX3xX4xX39xX4xX3xX7xX285xX2f4xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX2f4xX3xX55xXa8xX31xX23xX3xXexX1xX3eexX3xX4xX352xXbxX3xXexXd0xX23xX1xX2f4xX3xXcaxXcbxXccxXcdxX3xX4xX39xX4xX3xX1xX27xX15xX74xX23xX2f4xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xXf7xX2f4xX3xXexX1xXc6xX3xX1cxX80xX3xX123xX27xX125xX23xX3xX5xX129xX3xX4xX1xXe1xXexX3xX4xX1xfcc3xX3xX23xX1xXaexX23xX22xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xXexX5dxX3xX4xX39xX4xX3xXexXd0xX23xX1xX2f4xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX4xX147xX3xX98xXc6xX4xX1xX3xX55xX43xX23xX58xX59xX5axX3xXexX4axXb3xX23xX3xX55xXc6xX6xX3xX1a6xX31xX23xX3xXexXd0xX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX14dxX0xX58xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXa8xX98xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX4axXa8xX23xX22xX2fxXcbxb3ccxXexX3xX55xXb7xX27xX3xXexX5dxX3xXfbxX3xX22xXdxX52xX3xX23xX22xX31xX15xX3xXfaxX58xX10exX58xX1b8xXfbxX1b8xX2xX2f4xX3xXexX1xX6fxX4xX3xX1xXdxX74xX23xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX43xX3xXexX46xXbxX3xXexX4axX27xX23xX22xX3xX55xXf7xXdxX3xX59xXbbxXdxX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX55xX43xX23xX58xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX4xX39xX4xX3xX59xX64xX23xX22xX3xX55xX6xX23xX22xX3xXexX1xX6fxX4xX3xX1xXdxX74xX23xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX1cxX80xX3xX1xX83xXdxX3xXexX1xX10xXa8xX3xXc1xX1xXd0xX3xXexX1xXc6xX3xX7xXf7xX3xX2xX10exX58xXc1xXcxX1exXcxXcxX22xX0xX58xX7xXexX4axXa8xX23xX22xX2fxX3xX23xX22xX31xX15xX3xXf9xX2xX58xXf9xX58xX1b8xXfbxX1b8xXfbxX3xX4xXc3xX6xX3xXcxX1xXc3xX3xXexX51xXbbxX23xX22xX3xXc1xX1xaf32xX23xX1xX3xXbxX1xXc3xX14dxX3xXc1xX39xX4xX3xXexX4axX51xX52xX23xX22xX3xX1xX2b3xXbxX3xX23xX31xX15xX3xXbxX1xX125xXdxX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX46xXbxX3xXexX4axX27xX23xX22xX3xX55xXc3xX3xX1b8xX2xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX294xX3eexX3xXexX5dxX3xX23xX22xX31xX15xX3xX4axX52xXdxX3xX294xX1x10dd0xXdxX3xX59xX64xX23xX22xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX2f4xX3xX1a6xX564xXexX3xX1a6xX27xX83xX4xX3xX1cxb41bxXexX3xX23xX22xX1xXdxX74xXa2xX3xXc1xX30bxX103xX30dxXcdxX1exX2xX1c9xX3xX55xXc3xX3xXfaxX3xX5xXb7xX23xX3xXexX1xX10xXa8xX3xX123xX27xX15xX3xX55xXc6xX23xX1xX2dxX3xX4xX1xXc6xX27xX3xXexXa8xX31xX23xX3xX1a6xX83xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX625xX3xX5xXdxXb3xX23xX3xX123xX27xX6xX23xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX46xXbxX3xXexX4axX27xX23xX22xX3xX59xX31xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX625xX3xX1cxX68fxXexX3xX23xX22xX1xXdxX74xXa2xX14dxX0xX58xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXa8xX98xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX4axXa8xX23xX22xX2fxXccxX1xXaexX23xX22xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xXexX1xX27xX83xX4xX3xX98xXdxX74xX23xX3xX1a6xX564xXexX3xX1a6xX27xX83xX4xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX3f7xXdxX3xX23xX1xX31xX3xc57fxX1a6xX6xXa8xX3xX22xX3b1xXa2xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX55xX43xX23xX58xX59xX5axX3xXexX5dxX3xXcxfb9dxX3xX30xX3b1xX3xXc1xX1xX625xX3xce2fxXdxX23xX1xX3xX1exX3xX294xX1xXeexX23xX22xX3xX23xc1d7xXa2xX3xXexX4axXa8xX23xX22xX3xX59xX64xX23xX22xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX1xX10xXa8xX3xXc1xX1xXd0xX3xXexX1xXc6xX3xX2xX10exX58xXc1xXcxX1exXcxXcxX22xe3d7xX24xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX3f7xXdxX3xX23xX1xX31xX3xX55xXc3xX3xX2xXfaxX3xX23xX22xX31xX15xX0xX58xX7xXexX4axXa8xX23xX22xX2fxX2f4xX3xXbxX1xX125xXdxX3xX55xX51xX2b3xX4xX3xX123xX27xX125xX23xX3xX5xX129xX3xX4xX1xXe1xXexX3xX4xX1xX4f8xX2f4xX3xX4xX352xXa2xX3xX55xXdxX3xX4axX6xX3xX294xX1xX674xXdxX3xX23xX1xX31xX2f4xX3xX4xX147xX3xX1a6xX125xX23xX3xX4xX6xXa2xX3xX294xX43xXexX3xXexX1xX6fxX4xX3xX1xXdxX74xX23xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX2f4xX3xXexX27xX9cxX23xX3xXexX1xXc3xX3xX123xX27xX15xX3xX55xXc6xX23xX1xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX2f4xX3xX23xX43xX27xX3xX59xXdxX3xXbxX1xX3f7xXa2xX3xXbxX1xX125xXdxX3xX1a6xXc6xX3xX1cxX291xX3xX5xX129xX3xXexX1xX10xXa8xX3xX123xX27xX15xX3xX55xXc6xX23xX1xX14dxX0xX58xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXa8xX98xX15xXaxX2fxX0xXdxXa2xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc1xX10xX23xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX98xXexX1xX24xX3xX10exX2xX188xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXfaxX2xXfbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX58xX58xXdxX14dxX1a6xX6xXa8xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14dxX59xX23xX58xX23xX10xX17fxX7xX58xX1b8xX2xX1b8xX1b8xX58xX2xXfbxX10exX98xXfaxX1b8xX2xXfbxX188xXfbxX2xXexX2xX1b8xX10exX1b8xX5xX1b8xX1exX2xXf9xX1d8xX98xX10exX2xXfbxX1b8xXfaxX1b8xXf9xXexXfaxX1d8xX1b8xX1caxX188xX5xXfbxX14dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX43xX3xXexX46xXbxX3xXexX4axX27xX23xX22xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX55xX43xX23xX58xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX4xX39xX4xX3xX59xX64xX23xX22xX3xX55xX6xX23xX22xX3xXexX1xX6fxX4xX3xX1xXdxX74xX23xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX1cxX80xX3xX1xX83xXdxXaxX3xX17fxXdxX98xXexX1xX9xXaxX10exX2xX188xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXfaxX2xXfbxXaxX3xX58xX2fxX0xX58xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxXa8xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXccxX1xXaexX23xX22xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xXexX1xX27xX83xX4xX3xX98xXdxX74xX23xX3xX1a6xX564xXexX3xX1a6xX27xX83xX4xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX3f7xXdxX3xX23xX1xX31xX3xX22xX3b1xXa2xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX55xX43xX23xX58xX59xX5axX3xXexX5dxX3xXcxX768xX3xX30xX3b1xX3xXc1xX1xX625xX3xX771xXdxX23xX1xX3xX1exX3xX294xX1xXeexX23xX22xX3xX23xX77fxXa2xX3xXexX4axXa8xX23xX22xX3xX59xX64xX23xX22xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX1xX10xXa8xX3xXc1xX1xXd0xX3xXexX1xXc6xX3xX2xX10exX58xXc1xXcxX1exXcxXcxX22xX3xXbxX1xX125xXdxX3xX55xXc3xX3xX2xXfaxX3xX23xX22xX31xX15xX2f4xX3xX55xX51xX2b3xX4xX3xX123xX27xX125xX23xX3xX5xX129xX3xX4xX1xXe1xXexX3xX4xX1xX4f8xX2f4xX3xX4xX352xXa2xX3xX55xXdxX3xX4axX6xX3xX294xX1xX674xXdxX3xX23xX1xX31xX0xX58xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXa8xX98xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX4axXa8xX23xX22xX2fxXcaxXcbxXccxXcdxX3xX4xX39xX4xX3xX1xX27xX15xX74xX23xX2f4xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xXf7xX2f4xX3xXexX1xXc6xX3xX1cxX80xX2f4xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX1xX2b3xXbxX3xX59xXbbxXdxX3xaa58xX285xX3x10bc6xX3xXexX43xX3xX4xX1xXd0xX3xX55xX3f7xXa8xX2f4xX3xX1xX51xXbbxX23xX22xX3xX98xf452xX23xX3xX4xX39xX4xX3xX55xXc6xX6xX3xXbxX1xX51xX142xX23xX22xX2f4xX3xX4xX142xX3xX7xX285xX3xXexX1xX6fxX4xX3xX1xXdxX74xX23xX3xX59xXdxX74xX4xX3xX294xX1xX6xXdxX3xX1a6xX39xXa8xX3xX15xX3xXexX43xX3xX1a6xX564xXexX3xX1a6xX27xX83xX4xX3xXexX3f7xXdxX3xXexX4axX3f7xXa2xX3xX15xX3xXexX43xX3xX1cxX80xX3xX55xXf7xXdxX3xX59xXbbxXdxX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX55xX43xX23xX58xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX4xX39xX4xX3xXexXd0xX23xX1xX3xX294xX1xX39xX4xX0xX58xX7xXexX4axXa8xX23xX22xX2fxX2f4xX3xXexX27xX15xX74xXexX3xX55xXf7xXdxX3xX294xX1xXeexX23xX22xX3xX55xX51xX2b3xX4xX3xX1a6xX674xX3xX7xX147xXexX3xX55xXf7xXdxX3xXexX51xX2b3xX23xX22xX2dxX3xXexXf3xX23xX22xX3xX4xX51xX52xX23xX22xX3xXexX27xX15xXb3xX23xX3xXexX4axX27xX15xX5axX23xX3xX55xXdxX3xX55xXeexXdxX3xX59xXbbxXdxX3xX294xXdxX3eexXa2xX3xXexX4axX6xX2f4xX3xX22xXdxX39xXa2xX3xX7xX39xXexX3xX59xX31xX3xX1cxX291xX3xX5xX129xX3xX23xX22xX1xXdxXb3xXa2xX3xX23xX1xXaexX23xX22xX3xXexX4axX51xX52xX23xX22xX3xX1xX2b3xXbxX3xX74exXexX288xX3xX4xX1xX331xX4xX2f4xX3xX4xX39xX3xX23xX1xX9cxX23xX7abxX3xX59xXdxX3xXbxX1xX3f7xXa2xX3xXexX4axXa8xX23xX22xX3xX4xXeexX23xX22xX3xXexX39xX4xX3xXbxX1xX41cxX23xX22xX2f4xX3xX4xX1xXf7xX23xX22xX3xX98xXc6xX4xX1xX14dxX3xXabfxX285xX3xXac2xX3xXexX43xX3xX1xX51xXbbxX23xX22xX3xX98xXad7xX23xX3xX4xX2acxX3xXexX1xX3eexX3xX4xX39xX4xX3xX23xX83xXdxX3xX98xX27xX23xX22xX2f4xX3xX123xX27xX15xX3xX55xXc6xX23xX1xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX3f7xXdxX3xX23xX1xX31xX3xX74exXexX4axX39xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX74xXa2xX3xX4xXc3xX6xX3xX4xX1xX625xX23xX1xX3xX123xX27xX15xX5axX23xX3xX55xXc6xX6xX3xXbxX1xX51xX142xX23xX22xX2f4xX3xX23xX1xXaexX23xX22xX3xX59xXdxX74xX4xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXbxX1xX125xXdxX3xXexX27xX9cxX23xX3xXexX1xXc3xX14dxX14dxX14dxX7abxX14dxX0xX58xXbxX2fxX0xX98xXdxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX98xX4axX10xX5xX6xXexX10xX98xXaxX2fxX0xX7xXexX4axXa8xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXb3xX23xX3xX123xX27xX6xX23xX24xX0xX58xX7xXexX4axXa8xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXa2xX1a6xX1exX6xX23xX98xX1exX7xX6xXbxXa8xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX39xXbxX3xX98xX2acxX23xX22xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX4xX1xXe1xXexX3xX4xX1xX4f8xX3xX55xXf7xXdxX3xX59xXbbxXdxX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX55xXdxX3xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX59xX64xX23xX22xX3xX22xXdxX80xX23xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX1cxX80xX3xX1xX83xXdxXaxX3xX1xX4axX10xX2bxX9xXaxX58xX15xX1exXexX10xX58xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX6xXbxX1exX98xX27xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1xX1exX5xX15xX1exX4xX1xX6xXexX1exX4xX1xX10xX1exX98xXa8xXdxX1exX59xXa8xXdxX1exX23xX22xX27xXa8xXdxX1exX98xXdxX1exX59xX10xX1exXexX27xX1exX59xX27xX23xX22xX1exX22xXdxX6xX23xX1exX4xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXa8xXdxX58xX1b8xX2xX1b8xX1c9xX10exXf9xX14dxX1xXexXa2xXaxX2fxX0xXdxXa2xX22xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX58xXa2xX10xX98xXdxX6xX58xX2xX1b8xXfbxX58xX23xX10xX17fxX7xX58xX1b8xX2xX1b8xX1b8xX58xX2xXfbxX1d8xX98xXfaxX2xX2xX2xX1d8xXfaxX10exXexX1d8xXfbxX1d8xX5xX2xXfbxX1exX2xXf9xXf9xX98xXf9xX1b8xXf9xX2xX1b8xXfbxX1d8xXexXf9xX1d8xX10exXf9xX1caxX5xXfbxX14dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX43xX3xXexX46xXbxX3xXexX4axX27xX23xX22xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX55xX43xX23xX58xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX4xX39xX4xX3xX59xX64xX23xX22xX3xX55xX6xX23xX22xX3xXexX1xX6fxX4xX3xX1xXdxX74xX23xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX1cxX80xX3xX1xX83xXdxXaxX3xX58xX2fxX0xX58xX6xX2fxX0xX98xXdxX59xX2fxX0xX7xXexX4axXa8xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX39xXbxX3xX98xX2acxX23xX22xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX4xX1xXe1xXexX3xX4xX1xX4f8xX3xX55xXf7xXdxX3xX59xXbbxXdxX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX55xXdxX3xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX59xX64xX23xX22xX3xX22xXdxX80xX23xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX1cxX80xX3xX1xX83xXdxXaxX3xX1xX4axX10xX2bxX9xXaxX58xX15xX1exXexX10xX58xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX6xXbxX1exX98xX27xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1xX1exX5xX15xX1exX4xX1xX6xXexX1exX4xX1xX10xX1exX98xXa8xXdxX1exX59xXa8xXdxX1exX23xX22xX27xXa8xXdxX1exX98xXdxX1exX59xX10xX1exXexX27xX1exX59xX27xX23xX22xX1exX22xXdxX6xX23xX1exX4xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXa8xXdxX58xX1b8xX2xX1b8xX1c9xX10exXf9xX14dxX1xXexXa2xXaxX2fxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX39xXbxX3xX98xX2acxX23xX22xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX4xX1xXe1xXexX3xX4xX1xX4f8xX3xX55xXf7xXdxX3xX59xXbbxXdxX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX55xXdxX3xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX59xX64xX23xX22xX3xX22xXdxX80xX23xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX1cxX80xX3xX1xX83xXdxX0xX58xX6xX2fxX0xX58xX7xXexX4axXa8xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX98xXaxX2fxXccxX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xX294xX1xXdxX3xX4xX147xX3xX4xX1xXd0xX3xX55xX3f7xXa8xX3xXa2xXbbxXdxX3xXexX5dxX3xXabfxX285xX3xXac2xX3xXexX43xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX2f4xX3xX4xX39xX4xX3xX55xXc6xX6xX3xXbxX1xX51xX142xX23xX22xX3xX55xX80xX3xX59xX31xXa8xX3xX4xX27xX83xX4xX3xX123xX27xX15xX43xXexX3xX5xXdxX74xXexX3xX4axX31xX3xX7xXa8xX39xXexX2f4xX3xXexXdxX43xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX4xX1xXd0xX3xX55xXc6xX23xX1xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX3f7xXdxX3xX23xX1xX31xX3xX55xXf7xXdxX3xX59xXbbxXdxX3xX23xX1xXaexX23xX22xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX55xXdxX3xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX4xX39xX4xX3xX59xX64xX23xX22xX3xXexX1xX6fxX4xX3xX1xXdxX74xX23xX3xX22xXdxX80xX23xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX1cxX80xX3xX1xX83xXdxX3xXexX1xX10xXa8xX3xXc1xX1xXd0xX3xXexX1xXc6xX3xX2xX188xX3xX4xXc3xX6xX3xXcxX1xXc3xX3xXexX51xXbbxX23xX22xX3xXc1xX1xX625xX23xX1xX3xXbxX1xXc3xX14dxX0xX58xXbxX2fxX0xX58xX98xXdxX59xX2fxX0xX58xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXccxX22xX51xX52xXdxX3xX59xX5axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX5dxX3xX59xX64xX23xX22xX3xX98xXc6xX4xX1xX3xXbxX1xX125xXdxX3xX294xX1xX6xXdxX3xX1a6xX39xXa8xX3xX15xX3xXexX43xX2f4xX3xX5xX352xX15xX3xXa2xXad7xX27xX3xX1cxX68fxXexX3xX23xX22xX1xXdxX74xXa2xX2f4xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX14dxX14dxX14dxXaxX3xX1xX4axX10xX2bxX9xXaxX58xX15xX1exXexX10xX58xX23xX22xX27xXa8xXdxX1exX59xX10xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX27xX1exX59xX27xX23xX22xX1exX98xXdxX4xX1xX1exXbxX1xX6xXdxX1exX294xX1xX6xXdxX1exX1a6xX6xXa8xX1exX15xX1exXexX10xX1exX5xX6xX15xX1exXa2xX6xX27xX1exX1cxX10xXexX1exX23xX22xX1xXdxX10xXa2xX1exX4xX6xX4xX1xX1exX5xX15xX1exXbxX1xX27xX1exX1xXa8xXbxX58xX1b8xXfbxX1caxX188xXfbxXf9xX14dxX1xXexXa2xXaxX2fxX0xXdxXa2xX22xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX58xXa2xX10xX98xXdxX6xX58xX2xX1b8xXfbxX58xX23xX10xX17fxX7xX58xX1b8xX2xXfbxX1d8xX58xX2xXf9xXf9xX98xXfaxX1b8xXfbxXf9xX188xXf9xXfaxXexXfaxX1d8xXfaxXfbxX1caxX5xXfbxX14dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX43xX3xXexX46xXbxX3xXexX4axX27xX23xX22xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX55xX43xX23xX58xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX4xX39xX4xX3xX59xX64xX23xX22xX3xX55xX6xX23xX22xX3xXexX1xX6fxX4xX3xX1xXdxX74xX23xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX1cxX80xX3xX1xX83xXdxXaxX3xX58xX2fxX0xX58xX6xX2fxX0xX98xXdxX59xX2fxX0xX7xXexX4axXa8xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXccxX22xX51xX52xXdxX3xX59xX5axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX5dxX3xX59xX64xX23xX22xX3xX98xXc6xX4xX1xX3xXbxX1xX125xXdxX3xX294xX1xX6xXdxX3xX1a6xX39xXa8xX3xX15xX3xXexX43xX2f4xX3xX5xX352xX15xX3xXa2xXad7xX27xX3xX1cxX68fxXexX3xX23xX22xX1xXdxX74xXa2xX2f4xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX14dxX14dxX14dxXaxX3xX1xX4axX10xX2bxX9xXaxX58xX15xX1exXexX10xX58xX23xX22xX27xXa8xXdxX1exX59xX10xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX27xX1exX59xX27xX23xX22xX1exX98xXdxX4xX1xX1exXbxX1xX6xXdxX1exX294xX1xX6xXdxX1exX1a6xX6xXa8xX1exX15xX1exXexX10xX1exX5xX6xX15xX1exXa2xX6xX27xX1exX1cxX10xXexX1exX23xX22xX1xXdxX10xXa2xX1exX4xX6xX4xX1xX1exX5xX15xX1exXbxX1xX27xX1exX1xXa8xXbxX58xX1b8xXfbxX1caxX188xXfbxXf9xX14dxX1xXexXa2xXaxX2fxXccxX22xX51xX52xXdxX3xX59xX5axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX5dxX3xX59xX64xX23xX22xX3xX98xXc6xX4xX1xX3xXbxX1xX125xXdxX3xX294xX1xX6xXdxX3xX1a6xX39xXa8xX3xX15xX3xXexX43xX2f4xX3xX5xX352xX15xX3xXa2xXad7xX27xX3xX1cxX68fxXexX3xX23xX22xX1xXdxX74xXa2xX2f4xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX14dxX14dxX14dxX0xX58xX6xX2fxX0xX58xX7xXexX4axXa8xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX98xXaxX2fxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX15xXb3xX27xX3xX4xXb7xX27xX3xX23xX1xXaexX23xX22xX3xX23xX22xX51xX52xXdxX3xX55xXdxX3xX59xX5axX3xXexX5dxX3xX294xX1xX27xX3xX59xX6fxX4xX3xX4xX147xX3xX98xXc6xX4xX1xX3xXbxX1xX125xXdxX3xXexX1xX6fxX4xX3xX1xXdxX74xX23xX3xX294xX1xX6xXdxX3xX1a6xX39xXa8xX3xX15xX3xXexX43xX3xXexX4axX27xX23xX22xX3xXexX1xX6fxX4xX2f4xX3xX5xX352xX15xX3xXa2xXad7xX27xX3xX1cxX68fxXexX3xX23xX22xX1xXdxX74xXa2xX2f4xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXbxX1xX64xX3xX1xX2b3xXbxX3xX59xXbbxXdxX3xX55xXdxX5axX27xX3xX294xXdxX74xX23xX3xX4xXc3xX6xX3xX4xX39xX4xX3xX55xXc6xX6xX3xXbxX1xX51xX142xX23xX22xX14dxX0xX58xXbxX2fxX0xX58xX98xXdxX59xX2fxX0xX58xX5xXdxX2fxX0xX58xX27xX5xX2fxX0xX98xXdxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4axXaxX2fxX0xX58xX98xXdxX59xX2fxX0xX58xX98xXdxX59xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8067xX27xXexX1xXa8xX4axXaxX2fxX768xX14dxX103xX0xX58xXbxX2f
P.V