Hung thủ giết chết chủ quán bida 8888 ra đầu thú
Hung thủ giết chủ quán bida 8888 đã ra đầu thú
5f15x8577x10926xfce3x6b41x7089xb5d7xb9d0xd800xX7xf0e3x936bx7ba1x6e78xc8e7x77a1xX5x7e99xXaxfbefxedebxb4dfx92b6xacc9xX3xXexX1xec6axX3xX16xXdx73caxXexX3xX4xX1xX1exXexX3xX4xX1xX1axX3xe70dxX14xc45axX15xX3x768exXdxb6d0xX6xX3xb7a5xX34xX34xX34xX3xc7efxX6xX3xb77dx6cabxX14xX3xXexX1xad5cxX0x9e83xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX31xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX16xXdxX1exXexX3xX4xX1xX1axX3xX2axX14xX2cxX15xX3xX2fxXdxX31xX6xX3xX34xX34xX34xX34xX3xX3cx6b03xX3xX39xX6xX3xX3cxX3dxX14xX3xXexX1xX42xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8880x7095xX31xa8d7xXaxX12xXcxX1xX10xX97xX3xXexX1xe18axX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXexe86axX3xXcxX1x10468xb832xX15xX16xX3xXexX2cxX3xe0e4xX16xX14xX99x6bc8xX15xX3x1030ex103bbxX15xX3xXcxXb0xe237xX15xX16xX3x7f28xX3x5f65xX1xc068xX3xXcxX1xX1axX3xXexX39xXb0xbd33xX15xX16xX3xX4xXc5xX3xX2axX14xX6xX15xX3xX3cxXdx70c9xX14xX3xXexX39xX6xX3xf6efxXa3xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxXcbxX3xX13xd368xX3xXcx704exX15xX1xX3xX4xX1xX97xX3xX2fxXdxX1exXex9484xX3xXb8xX16xX6xX99xX3xX7xX6xX14xX3xe404xX1xXdxX3xX15xX1x61f9xX15xX3xX3cxXb0xXb1xX4xX3xXexXdxX15xX3xX2fxX2cxX97xX3x9ecaxXe4xX3xX127x8e0axX3xX2cxX15xX3xc8ebxd60exX15xX16xX3xXexX131xXdxX3xX2axX14xX2cxX15xX3xX2fxXdxX31xX6xX3xX34xX34xX34xX34xX3xXexX39xf190xX15xX3xX3cxXb0x960axX15xX16xX3xXb8xX16xX14xX99xXbcxX15xX3xX13xX14xX99xX3xXcx10b93xa98bxX3xXbxX1xXb0xX14fxX15xX16xX3xX96xde24xX4xX3xX13xXf7xX3xcba9xX96xX2cxX97xX3xX13xXf7xX3xXcxXfaxX15xX1xX3xX3cxX7bxX3xX3cxXb0xX6xX3xXexXdxX15x7c5bxX160xX3xXebxXa3xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1xXf7xX15xX1xX3xXbxX1x79e2xX3xX3cxX7bxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xXcdxX15xX16xX3xX4xXcdxX3xX130xff4dxXexX3xXexX131xXdxX3xX1xXdxf351xX15xX3xXexX39xXb0xX14fxX15xX16xX160xX3xX1xX14xX99xX3xX3cx9a0axX15xX16xX3xX5xX15fxX4xX3xX5xXb0xXb1xX15xX16xX3xXexX39xX14xX99xX3xXexda7bxX130xX3xX3cxX19axXdxX3xXexXb0xXb1xX15xX16xf5d9xX3xXebxXc0xX15xX3xX4xb333xX3xX127xXf7xX97xX3xX4xX2cxX4xX3xXexXf7xXdxX3xX5xXdxX1b8xX14xX3xXexX1xX14xX3xXexX1xc206xXbxX3xX3cxXb0xXb1xX4xX160xX3xXebxXc5xX3xX2axX14xX6xX15xX3xX3cxXdxXe4xX14xX3xXexX39xX6xX3xX3cxX7bxX3x10b38xX2cxX4xX3xX3cx94f7xX15xX1xX3xX3cxXb0xXb1xX4xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX5xXf7xX3xXbfxee98xX3xXcxX2cxX3xXb8xX6xX130xX160xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xXc0xX130xX3xX2xf4e3xX34xX254xX3xXd6xX3xX111xX1xX19axXdxX3xcdbaxX160xX3xXbxX1xXb0xX14fxX15xX16xX3xX15xX6xX130xX3xX13xXf7xX160xX3xXexX1xXf7xX15xX1xX3xXbxX1xX19axX3xX13xXf7xX3xXcxXfaxX15xX1xX1e8xX3xX96x10c54xX15xX16xX3xX4xX2cxX4xX3xX2fxXdxX1b8xX15xX3xXbxX1xX2cxXbxX3xX15xX16xX1xXdxX1b8xXbxX3xX127xX12bxX3xX111xX1xX97xX6xX15xX1xX3xX127xb361xX15xX16xX3xX127xXf7xX3xX127xX208xX15xX3xX3cxX1c8xX15xX16xX3xX3cxX19axXdxX3xXexXb0xXb1xX15xX16xX160xX3xX3cxX1exX15xX3x105edxX2c8xX3xX16xXdxX14fxX3xX15xX16xXf7xX99xX3x6a56xd7baxX25fxX160xX3xXbfxX240xX3xXcxX2cxX3xXb8xX6xX130xX3xX3cxX7bxX3xX39xX6xX3xX3cxX3dxX14xX3xXexX1xX42xX1e8xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX97xX31xX99xXaxX12xX13xXdxX1b8xX15xX3xXexX131xXdxX160xX3xXebxXc5xX3xX2axX14xX6xX15xX3xX3cxXdxXe4xX14xX3xXexX39xX6xX3xXebxXa3xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxXcbxX3xX13xXf7xX3xXcxXfaxX15xX1xX3xX3cxX7bxX3xX39xX6xX3xX2axX14xX99xX1exXexX3xX3cxX22axX15xX1xX3xX111xX1xXd6xXdxX3xXexX19axX3xX127xX12bxX3xX2cxX15xX160xX3xX111xX1xXd6xXdxX3xXexX19axX2fxX22axX3xX4xX6xX15xX3xX127xXf7xX3xX5xX1b8xX15xX1xX3xXexX131xX130xX3xX16xXdxX6xX130xX3xc3adxX3xXexX1xX2cxX15xX16xX3xX3cxX19axXdxX3xX127xe658xXdxX3xXbfxX240xX3xXcxX2cxX3xXb8xX6xX130xX3xX127xXe4xX3xXexX1c8xXdxX106xX3x7022xe0ddxXdxX1exXexX3xX15xX16xXb0xX14fxXdx782bxX1e8xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6adxX14xXexX1xX97xX39xXaxX12xXcbxX1e8xXbfxX0xX44xXbxX12
P.V