Mâm cúng gia tiên Rằm tháng 7 cần có những gì?
Rằm tháng 7, một trong những ngày rằm lớn trong năm của người Việt hay còn được gọi là ngày lễ Vu Lan báo hiếu.
b0dax1023ax1279dx13e95xc09ex115e6x10001x111b5xe51cxX7xc232x1192dx11c30xddc3x14213x13cbaxX5x1210dxXaxeb64x11a73xc22fx1339cxX3xX4x13b11xef30x10479xX3xX1axXdxX6xX3xXexXdxbc17xX19xX3x119dcxbff4xX15xX3xXexX1x13ff9xX19xX1axX3x10a8bxX3xX4x137a6xX19xX3xX4x12a7dxX3xX19xX1xea3exX19xX1axX3xX1axbc58x14517xX0x114a2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd7e7xX10xX6xb0dcxXaxX12xX25xX26xX15xX3xXexX1xX2bxX19xX1axX3xX2fx10c2cxX3xX15xd1bcxXexX3xXexd503xbbf0xX19xX1axX3xX19xX1xX3axX19xX1axX3xX19xX1axf866x1405fxX3xX69xX26xX15xX3xX5xdc24xX19xX3xXexX69xX6axX19xX1axX3xX19xeecbxX15xX3xX4x103c6xX6xX3xX19xX1ax1240fx11c05xXdxX3xe795xXdx13000xXexX3xX1xX6xX77xX3xX4x12488xX19xX3xb760xX91xc13cxX4xX3xX1axb794xXdxX3xX5xX76xX3xX19xX1axX76xX77xX3xX5x1026dxX3xX95x1182cxX3xbd81xX6xX19xX3xf11cxX2bxX6axX3xX1xXdxd3fbxXb7xed89xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc50dxX6axX54xX77xXaxX12xXcxX1xX10xX6axX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xXb7xX77xX22xX19xX3xX1axXdxX6xX3xX4xX8cxX6xX3xXcxX69xXb7xX19xX1axX3xXexX14xX15xX3xdfc8xX1axX1xXdxX22xX19xX3xX4x134b8xXb7xX3x142a8xX76xX3xXd5xb8b1xX6axX3xXexb91cxX19xX3xX108xX88xX19xX3xX1xX36xX6xX3xXexd1eexX19xX3xX19xX1axX91x14379xX19xX1axX3xX95xXdxX97xXexX3xXfdxX6xX15xX3xXexX1xX3fxX3xXexX69xX6axX19xX1axX3xX19xX1axX76xX77xX3xX25xX26xX15xX3xXexX1xX2bxX19xX1axX3xX2fxX3xXexX1xX10xX6axX3xX5x13075xX4xX1xX3xX14xX15xX62xX3xX19xX1axX91xX92xXdxX3xXexX6xX3xXexX1xX91xX92xX19xX1axX3xX4xX1xXb7x13bcbxX19xX3xXbdxX150xX3xXa2xX110xX3xX4xX18xX19xX1axX3xdef5xXexX69xX22xX19xX3xX4xX1xX6xX77xX3xX54xX91xX7exXdxX3xX15xbe61xX19x110b4xX62xX3xXexX105xX4xX3xX5xX76xX3xXexX69xX22xX19xX3xX5xX76xX3xX1xX6axX6xX3x1047dxXb7xX10cxX62xX3xX54xX91xX7exXdxX3xX5xX76xX3xX4x13eeaxX3xX15xX18axX19xX3x113f0x10273xX15xX3xXexX1xX10xX6axX3xXexXdx10ef9xX19xX3xX108xX76xX19xX1axX3xX108xX76xX3xX19xX1xX3axX19xX1axX3xX108x13631xXexX3xX54x11ab9xX19xX1axX3xX54xX76xX19xX1xX3xX4xX1xX6axX3xX19xX1axX91xX92xXdxX3xX4x11f49xXdxX3xX14xX15xX3xX5xX76xX15xX3xXbdxX26xX19xX1axX3xX1axXdx1340cxX77xX3xXexX91xXa4xX19xX1axX3xXexX69xX91xX19xX1axX3xX19xX1xX91xX3xX1a2xXb7xX32xX19xX3xX2bxX6axX62xX3xX1axXdxX76xX77xX3xX54xfa15xXbxX62xX3xX19xX110xXdxX3xX4x13515xX15xX3xXa2xXdxX97xX19xX62xX3xX15xX2bxX77xX3xX1axXdxX18axXexXc5xXc5xXc5xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12x111a3xX2bxX4xX3xX15xX36xX19xX3xX88xX19xX3xXa2xX91xXa4xX4xX3xX4xX1xXb7xX16bxX19xX3xXbdxX150xX3xXexc8f7xX77xX3xXexX1xX10xX6axX3xXa2xXdxX1c1xXb7xX3xX1b6xXdxX97xX19xX3xX1b6xXdxX19xX1xX3xXexXc3xX3xX4xX8cxX6xX3xX15xX1b0xXdxX3xX1axXdxX6xX3xXa2xX3fxX19xX1xX3xX1xX6axX18axX4xX3xX4xX36xX3xXexX1x10b6dxX3xX19xX1fcxXb7xX3xX19xX1xX3axX19xX1axX3xX15xX36xX19xX3xX88xX19xX3xX15xX76xX3xX1b6xX1xXdxX3x11ad6xX91xX6xX3xff09xX19xX1axX3xXbdxX76xX3xXex11f9exX3xXexXdxX22xX19xX3xX77xX22xXb7xX3xXexX1xX11cxX4xX1xXc5xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX7xXexd2baxXbxX1xX6axXexX6axXaxX3xX1xX69xX10xe606xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x115d0xX42xX42xXbdxX19xX10x110d8xX7xXc5xX108xX19xX42xX15xX6xX15xX2f9xX4xXb7xX19xX1axX2f9xX1axXdxX6xX2f9xXexXdxX10xX19xX2f9xX69xX6xX15xX2f9xXexX1xX6xX19xX1axX2f9xX2fxX2f9xX4xX6xX19xX2f9xX4xX6axX2f9xX19xX1xXb7xX19xX1axX2f9xX1axXdxX42xefd5x13047xb55dx128ffx1305dx13b58xXc5xX1xXexX15xX5xbf33xX15xX6axX54xX6xX5xX2f9xX15xX10xX54xXdxX6xX2f9xXdxX15xX6xX1axX10xX2f9xX346xX349xX346x11820xX347xX34bxXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xX69xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXc5xXbdxX6xX6axX1xX6xXexXdxX19xX1xXc5xX108xX19xX42xX19xX10xX312xX7xX42xX346xX346xX348xX346xX42xX2xX367xX347xX54xX349xX367xX34axX2xX2xX349xX34bxXexX346xX34bxX34axX347xX5xX2xXc5x13f77xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xXexXdxX22xX19xX3xX25xX26xX15xX3xXexX1xX2bxX19xX1axX3xX2fxX3xX4xX32xX19xX3xX4xX36xX3xX19xX1xX3axX19xX1axX3xX1axX3fxX40xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX250xX6xXbxXexXdxX6axX19xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX5xXb4xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX25xX26xX15xX3xXexX1xX2bxX19xX1axX3xX2fxX3xX1axXdxX6xX3xXexXdxX22xX19xXc5xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX5xXb4xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX25xX26xX15xX3xXexX1xX2bxX19xX1axX3xX2fxX3xXexX1xX2bdxX19xX1axX3xXexX1xX91xX92xX19xX1axX3xX7x11753xX3xXbdxX6xX6axX3xX1axX110xX15xX3xX19xX1xX3axX19xX1axX3xX15xX36xX19xX3xX7xX6xXb7xX30cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12x1110axX2bdxXdxX3xXa2xX1b0xX3xX2b9xX6xX19xX1xX62xX3xX1axX1fcxX4xX3xX1xX6axX18axX4xX3xX2b9xX2bdxXdxX3xX108xX9fxX62xX3xX1axX76xX3xX4xX1xX6xX77xX62xX3xX19xX10xX15xX3xX4xX1xX6xX77xX3xX69xX2bxX19xX62xX3xX4xX1xX10cxX3xX5xX1d7xX6xX3xX4xX1xX6xX77xX62xX3xXa2xX1b0xX3xX5xXb7xX65xX4xX62xX3xX4xX6xX19xX1xX3xX4xX8cxX3xX1a2xXb7xX10cxXc5xXc5xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12xb669x13763xXdxX3xX108xX7exXdxX3xX19xX1xX3axX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xXa2xX3fxX19xX1xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX15xX18axX19xX3xXexX1xX3fxX3xX15xX14xX15xX3xX5xXb4xX3xX4xX18xX19xX1axX3xXbdxX6xX6axX3xX1axX110xX15xX30cxX3xX2b9xX2bdxXdxX3xXexX69x101d6xX19xX1axX62xX3xX1axX76xX3xX5xXb7xX65xX4xX62xX3xX4xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX10cxX3xX1axXdxX9fxX62xX3xX19xX10xX15xX3xX4xXb7xX4f4xX19xXc5xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12xXfdxX1axX6axX76xXdxX3xX19xX1xX3axX19xX1axX3xX15xX36xX19xX3xXexX69xX22xX19xX3xXexX1xX3fxX3xXexXb7xc9e5xX3xX108xX76xX6axX3xXexbf2cxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xXa2xX3fxX19xX1xX3xX108xX76xX3xXexX58exX19xX1axX3xX108xX26axX19xX1axX3xX15xXdxX1c1xX19xX3xX7xX458xX3xX4xX1xXb7xX16bxX19xX3xXbdxX150xX3xX19xX1xX3axX19xX1axX3xX15xX36xX19xX3xX1b6xX1xX2bxX4xX3xX19xX1xX6xXb7xX3xXexX69xX6axX19xX1axX3xX19xX1axX76xX77xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX5xXb4xX3xX25xX26xX15xX3xXexX1xX2bxX19xX1axX3xX2fxXc5xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX4xX1b0xX3xX4xX1xX8cxX3xX77xXc3xXb7xX3xX5xX76xX3xX5xX9fxX19xX1axX3xXexX1xX76xX19xX1xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX6axX19xX3xX4xX1xX2bxXb7xX3xX5xX76xX3xX4xX1xX11cxX19xX1xX62xX3xX4xX1xX11cxX19xX1xX3xX108xX3fxX3xXexX1xXc3xX3xX15xX76xX3xX1b6xX1xX2bdxX19xX1axX3xXbdxX532xXexX3xXbdxXb7xX65xX4xX3xXbxX1xX10cxXdxX3xX4xX36xX3xX15xX36xX19xX3xX1axX3fxX3xX4xX1d7xX3xXexX1xX29fxX62xX3xXexX26axX77xX3xX108xX76xX6axX3xXexX58exX19xX1axX3xXa2xXdxX1c1xXb7xX3xX1b6xXdxX97xX19xX3xX4xX8cxX6xX3xX15xX1b0xXdxX3xX1axXdxX6xX3xXa2xX3fxX19xX1xXc5xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12xX0xX7xXexX69xX6axX19xX1axX12xX250xX2bxX4xX1xX3xX7xX532xXbxX3xX2b9xXc3xXbxX3xX15xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xXexXdxX22xX19xX0xX42xX7xXexX69xX6axX19xX1axX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12xX95xX7exXdxX3xX15xX14xX15xX3xX5xXb4xX3xX4xX1xX6xX77xX3xX5xX76xX3xX1xX6axX6xX3xX1a2xXb7xX10cxX62xX3xXexX1xX3fxX3xX19xX22xX19xX3xX4xX1xXa8xX19xX3xX19xX1xX3axX19xX1axX3xX5xX6axb45cxXdxX3xX1a2xXb7xX10cxX3xXexX91xX227xXdxX62xX3xX1b6xX1xX2bdxX19xX1axX3xX4xX36xX3xX1axX6xXdxX3xX19xX1xXa8xX19xX3xX108xX76xX3xX4xX36xX3xX15xX76xXb7xX3xX7xX532xX4xX3xX1b6xX1xX2bxX4xX3xX19xX1xX6xXb7xX3xXa2xX29fxX3xXexX69xX6xX19xX1axX3xXexX69xX11cxX3xX15xX14xX15xX3xX19xX1ax112f7xX3xX1a2xXb7xX10cxX3xXa2xX91xXa4xX4xX3xXa2xe96dxXbxX3xX15xX532xXexX3xX1xX227xX19xXc5xX3xXcxX1xX91xX92xX19xX1axX3xX15xX14xX15xX3xX1a2xXb7xX10cxX3xX7xX458xX3xX4xX36xX3xX347xX3xX5xX6axX71dxXdxX62xX3xX1axXa8xXdxX3xX5xX76xX3xX15xX14xX15xX3xX19xX1axX767xX3xX1a2xXb7xX10cxX3xX108xX7exXdxX3xX347xX3xX15xX76xXb7xX3xX7xX532xX4xX3xX1b6xX1xX2bxX4xX3xX19xX1xX6xXb7xXc5xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12x11cffxX3xX15xXdxX1c1xX19xX3xXd5xX532xX4xX3xXexX1xX91xX92xX19xX1axX3xX4xX36xX3xX347xX3xX5xX6axX71dxXdxX3xX1a2xXb7xX10cxX3xX5xX76xX3xXbdxX91xb7d2xXdxX62xX3xX4xX1xXb7xX4f4xXdxX62xX3xX1a2xXb7x12f49xXexX62xX3xXa2xX76xX6axX62xX3xX1xX110xX19xX1axXc5xX3xXfdxX10cxXdxX3xX4xX1xXb7xX4f4xXdxX3xX7xX458xX3xXa2xX91xXa4xX4xX3xXa2xX18axXexX3xX801xX3xX54xX91xX7exXdxX3xX4xX26axX19xX1axX62xX3xXbdxX22xX19xX3xXexX69xX22xX19xX3xX7xX458xX3xXbdxX76xX77xX3xXbdxXdxX97xX19xX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX6axX71dxXdxX3xX1a2xXb7xX10cxX3xXbxX1xX26axX3xX1xXa4xXbxX3xX7xX6xX6axX3xX4xX1xX6axX3xX1xXa4xXbxX3xX5xX80exX3xX108xX76xX3xX1xX76xXdxX3xX1xX9fxX6xX3xX19xX1xX1fcxXexXc5xX3xX95xX76xX3xXexX26axX77xX3xX108xX76xX6axX3xXexX58exX19xX1axX3xX108xX26axX19xX1axX3xX15xXdxX1c1xX19xX3xX7xX458xX3xX4xX36xX3xX19xX1xXdxX1c1xXb7xX3xX5xX6axX71dxXdxX3xX1a2xXb7xX10cxX3xX1b6xX1xX2bxX4xX3xX19xX1xX6xXb7xX3xX4xX1xX6axX3xX108xXdxX97xX4xX3xXbdxX76xX77xX3xXexX69xX11cxX3xX15xX14xX15xX3xX19xX1axX767xX3xX1a2xXb7xX10cxXc5xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12xX95xX7exXdxX3xX15xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX15xX18axX19xX3xX19xX22xX19xX3xX7xX532xXbxX3xX2b9xXc3xXbxX3xX54xX71dxX19xX1axX3xXexX69xX9fxX19xX62xX3xX4xX1xX1d7xX15xX3xX5xX71dxXdxX3xXexX1xX29fxX3xX1xXdxX97xX19xX3xX7xef3dxX3xX7xXb7xX15xX3xX108xX32xX77xX3xX108xX76xX3xXexX69xX9fxX19xX3xXa2xX32xX77xXc5xX3xXcxX69xX22xX19xX3xX15xX14xX15xX3xXbdxX532xXexX3xXbdxXb7xX65xX4xX3xXbxX1xX10cxXdxX3xX4xX36xX3xX7xX4f4xX3xXbdxX2bxXexX3xXa2xX767xX6xX3xXa2xX91xXa4xX4xX3xX4xX1xXb7xX16bxX19xX3xXbdxX150xX3xX69xXdxX22xX19xX1axX3xX4xX1xX6axX3xX15xX14xX15xX3xX4xX1b0xX3xX1axXdxX6xX3xXexXdxX22xX19xXc5xX3xXcxX26axX77xX3xX108xX76xX6axX3xXexX58exX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xXa2xX3fxX19xX1xX3xX4xX1xXb7xX16bxX19xX3xXbdxX150xX3xXexX58exX19xX1axX3xX15xX36xX19xX3xX1b6xX1xX2bxX4xX3xX19xX1xX6xXb7xX62xX3xX4xX1xX8cxX3xX77xXc3xXb7xX3xX5xX76xX3xX4xX2bxXdxX3xXexX14xX15xX3xX4xX8cxX6xX3xX19xX1axX91xX92xXdxX3xX5xX76xX15xX3xX15xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axXc5xX3xXcxX69xX6axX19xX1axX3xX15xX14xX15xX3xX4xX1b0xX3xX5xX91xXb7xX3xX80exX3xXa2xX29fxX3xX4xX10cxX3xX19xX91xX7exX4xX3xX4xX1xX1fcxX15xX62xX3xX19xX91xX7exX4xX3xX54xX26axX19xX1axX3xX4xX32xX19xX3xXexX1xXdxXc3xXexX3xX108xX3fxX3xX5xXdxX19xX1xX3xX1xX110xX19xX3xX1xX6xX77xX3xX108xX1d3xXexX3xX4xX1xX1fcxXexX3xX4xX767xX19xX1axX3xX4xX32xX19xX3xX7xX930xX3xXa2xX32xX77xX3xXa2xX8cxXc5xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12xX0xX7xXexX69xX6axX19xX1axX12xXfdxX1xX3axX19xX1axX3xX5xX91xXb7xX3xX80exX3xX1b6xX1xXdxX3xX5xX76xX15xX3xX15xX14xX15xX3xX4xX1b0xX3xX25xX26xX15xX3xXexX1xX2bxX19xX1axX3xX2fxX0xX42xX7xXexX69xX6axX19xX1axX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12xX95xXdxX97xX4xX3xX4xX1xXb7xX16bxX19xX3xXbdxX150xX3xX5xXb4xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xXexXdxX22xX19xX3xX69xX1fcxXexX3xX1a2xXb7xX6xX19xX3xXexX69xXa8xX19xX1axX62xX3xXbdxX801xXdxX3xX19xX36xX3xXexX1xX29fxX3xX1xXdxX97xX19xX3xX7xX930xX3xXexX1xX76xX19xX1xX3xX1b6xX11cxX19xX1xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX6axX19xX3xX4xX1xX2bxXb7xX3xX108xX7exXdxX3xX2bdxX19xX1axX3xXbdxX76xX62xX3xXexX2c5xX3xXexXdxX22xX19xX3xX4xX8cxX6xX3xX15xX3fxX19xX1xXc5xX3xb130xXb7xX2bxX3xXexX69xX3fxX19xX1xX3xX5xX76xX15xX3xX15xX14xX15xX3xX5xXb4xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xXexXdxX22xX19xX3xX4xX32xX19xX3xX5xX91xXb7xX3xX80exX3xX19xX1xX3axX19xX1axX3xXa2xXdxX1c1xXb7xX3xX7xX6xXb7xX30cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12xc807xX3xXb9xX6xXb7xX3xX54xXa8xX19xX3xXbdxX76xX19xX3xXexX1xX92xX3xX1axXdxX6xX3xXexXdxX22xX19xX3xX7xX71dxX4xX1xX3xX7xX458xX3xXa2xX29fxX3xX4xX36xX3xX1b6xX1xX2bdxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX1xX92xX3xX4xX18xX19xX1axX3xXa2xX91xXa4xX4xX3xXexX69xX6xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX22xX15xX62xX3xX5xXdxX19xX1xX3xXexX1xXdxX22xX19xX1axXc5xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12xXb81xX3xd2a6xX250xX1xXb7xX16bxX19xX3xXbdxX150xX3xXexX69xX91xX7exX4xX3xX2b9xX6axX6axX19xX1axX3xX19xX110xXdxX62xX3xX4xX1xX21exX19xX3xXa2x13bbcxX6xX3xX7xX71dxX4xX1xX3xX7xX458xX3xXa2xX29fxX3xX19xX1fcxXb7xX3xXa2xX110xX3xX4xX18xX19xX1axXc5xX3xXcxX4f4xXexX3xX19xX1xX1fcxXexX3xX15xX1b0xXdxX3xX1axXdxX6xX3xXa2xX3fxX19xX1xX3xX19xX22xX19xX3xX4xX36xX3xXbdxX65xX3xX4xX1xX21exX19xX3xXa2xX767xX6xX3xX69xXdxX22xX19xX1axX3xX4xX1xX6axX3xX108xXdxX97xX4xX3xX4xX18xX19xX1axX3xXbdxX2bxXdxXc5xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12xXb81xX3xXd5xX71dxX19xX3xX4xX36xX3xXexX1xX29fxX3xX4xX1xXb7xX16bxX19xX3xXbdxX150xX3xX15xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX6xX77xX3xX1xX6axX18axX4xX3xX15xX18axX19xX3xXexX26axX77xX3xXexX14xX15xXc5xX3xXfdxXc3xXb7xX3xX4xX1xXb7xX16bxX19xX3xXbdxX150xX3xX4xX10cxX3xX4xX1xX6xX77xX3xX108xX76xX3xX15xX18axX19xX3xXexX1xX3fxX3xX2b9xXc3xXbxX3xX69xXdxX22xX19xX1axX3xX19xX1xX6xXb7xX3xX69xX6xX3xX1b6xX1xX2bdxX19xX1axX3xXa2xX29fxX3xX4xX1xXb7xX19xX1axX3xXa2xX1d7xX19xX1axXc5xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6axX54xX77xXaxX12xXb81xX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1b0xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xXexXdxX22xX19xX3xX1b6xX1xX2bxX4xX3xX108xX7exXdxX3xX15xX14xX15xX3xX4xX1b0xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX22xX19xX3xXbdxX71dxX19xX3xX4xX32xX19xX3xXbxX1xX14xX19xX3xXbdxXdxX97xXexX3xXa2xX29fxX3xX7xX532xXbxX3xX15xX14xX15xX3xX5xXb4xX3xXexX69xX2bxX19xX1xX3xX7xX930xX3xX19xX1xX32xX15xX3xX5x1174cxX19xX3xX1b6xX1xX2bdxX19xX1axX3xXa2xX2bxX19xX1axX3xX4xX36xXc5xX3xX250xX1d7xX3xXexX1xX29fxX62xX3xX15xX14xX15xX3xX5xXb4xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX801xX3xXbdxX22xX19xX3xX19xX1axX6axX76xXdxX3xX19xX1xX76xX62xX3xX4xX36xX3xX4xX1xX2bxX6axX3xXexX69xX532xX19xX1axX62xX3xX1axX71dxX6axX62xX3xX15xXb7xX4f4xXdxX3xX4xX1xX105xX3xX1b6xX1xX2bdxX19xX1axX3xX4xX36xX3xX5xXb4xX3xX15xX18axX19xX3xX1xX6xX77xX3xX5xXb4xX3xX4xX1xX6xX77xXc5xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5c2xX6axXb7xX69xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6axX3xXd5xXfdxX10xX312xX7xX0xX42xXbxX12