Liverpool thắng kịch tính West Ham sau màn rượt đuổi tỷ số ở Anfield
Liverpool thắng kịch tính 3-2 trong cuộc tiếp đón West Ham ở trận đấu muộn nhất vòng 27 Premier League 2019/2020.
6ebcxa250x9348xc1cbx89f3xf0b2x7f16xa5b9x7fcfxce26xX8xeed1xac78xX7x9766xca4cxX2xX5xX6xbdefxfa7cxX13xcd17xX12xX7xX1xX12xXdxXbx8a7cxX0xX15xda88xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxe1ccxf617xX2xXexX6xX12xXbxX1cxa460xX2xX3xX12xXdxX28xe908xX36xX6xX4xXexX15xad1cx9520xa58cxX4xa3ccxf4fbxX5xX15xX4xXexd07bxX3dxX15xX4xfd85xX12xX8xXexX4x741bxX7xd004xX4xX8xX7x85d9xX4xX51xff83xX3dxX4xXdxb565xd3b5xXexX4xec1fxX55xfe3bxX2xX4xXex71f5xX4xX8xbf37xX4x8851xX4xa808xX3dxdb7dxX2xX12xX6xX1xX0xaf6dxX15xX1fxX1cxX0xX75xX1xX2xX3xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX4fxX12xX7xX1xXbxX1cxX30xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX4xXexX15xX3cxX3dxX3exX4xX40xX41xX5xX15xX4xXexX46xX3dxX15xX4xa9e0xc5f9xa977xX4xXexXdxX36xX3dxX3exX4xX5xX55xcb47xX5xX4xXexX2xbbb5xX28xX4xX60xacb4xX3dxX4xX4axX12xX8xXexX4xX4fxX7xX51xX4xX6bxX4xXexXdx7bf3xX3dxX4xX60xdfd8xX55xX4xX51xX55xXb6xX3dxX4xX3dxX15xXd3xXexX4xX3xfd7dxX3dxX3exX4xXacxfb50xX4xe753xXdxX12xX51xX2xX12xXdxX4xX30xX12xX7xX3exX55xX12xX4xXacx9d41xX1fxc619xX75xXacxXf8xXacxXf8xcb2dxX0xX75xX28xX1cxX0xXexX7xf97cxX6xX12xX4xX8xXexd066xX6xX12xXaxXbxX51xX7xXdxX3exX2xX3dxd817xX4xXacxX28xbd06xX4xX7xX55xXexX36x9fbbxXbxX1cxX0xXexX108xX36xX1xX10exX1cxX0xXexXdxX1cxX0xXexX1xX1cxX0xX2xX51xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX51xX8xXabxX28xX15xX36xXexX36xXbxX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxXexX5cxba15xX3dxX3exX4xXexX15xX55xXcfxXexX4xX6xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX4xXaaxXabxXacxX4xaa5fxX12xX8xXexX4xX15xX7xX51xX119xX4xX3xXe1xX3dxX3exX4xXacxXe6xX4xX28xXdxX12xX51xX2xX12xXdxX4xX6xX12xX7xX3exX55xX12xX4xXacxXf8xX1fxXfaxX75xXacxXf8xXacxXf8xX4xX15x8888xX3dxX15xX4xX1fxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX119xX75xX75xX2xX100xX108xX7xX36xX15xX7xXexX2xX3dxX15xX100xX3xX3dxX75xX3dxX12xX16dxX8xX75xXacxXf8xXf8x987cxX75xX1fxXf8x7546xX1xXacxXf8xd074xXf8xX1cbxXacxXacxXexXaaxXf8xXe6xXf8xX6xX1fxX100xda6cxX28xX3exXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX30xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX4xXexX15xX3cxX3dxX3exX4xX40xX41xX5xX15xX4xXexX46xX3dxX15xX4xX4axX12xX8xXexX4xX4fxX7xX51xX4xX8xX7xX55xX4xX51xX58xX3dxX4xXdxX5cxX5dxXexX4xX60xX55xX62xX2xX4xXexX66xX4xX8xX69xX4xX6bxX4xX6dxX3dxX6fxX2xX12xX6xX1xXbxX4xX1xX7xXexX7xXabxX28xX15xX36xXexX36xXabxX36xXdxX2xX3exX2xX3dxX7xX6xXabxX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX8xX119xX75xX75xX2xX51xX7xX3exX12xX8xX100xX3xX36xX3xX100xX3xX3dxX75xX55xX28xX6xX36xX7xX1xX12xX1xX75xX6fxXdxX6fxX1c3xX108xX1cbxX6xdd21xX2xX28xXdxX16dxX15xX1xXexbd43xX7xX7xX3exX75xXacxXf8xXacxXf8xX13xXf8xXacxX13xXacxX1c7xX75xX6xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX13xXaaxX13xXacxX13xX16dxX12xX8xXexX13xX15xX7xX51xX13xX7xX1d8xX10exX40xX100xX1d8xX28xX3exXbxX4xX1xX7xXexX7xXabxX1xX12xX8xX5xXaxXbxX6dxX6xX12xX11dxX7xX3dxX1xX12xXdxXabxX6dxXdxX3dxX36xX6xX1xX4xX6xXcfxX28xX4xX5xbc30xX4xX60xX2c1xX28xX4xX40xX2xXbbxX3dxX4xXexd83dxX36xX4xX5xX15xX36xX4xX30xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX4xX6bxX4xXexXdxXcfxX3dxX4xX3dxX58xX10exX100xX4x9ae3xce76xX3dxX15xX119xX4x86c6xafd0x7aecx91f6xXbxX4xX75xX1cxX0xX75xXexX1xX1cxX0xX75xXexXdxX1cxX0xXexXdxX1cxX0xXexX1xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xe79fxX7xX28xXexX2xX36xX3dxXbxX1cxX6dxX6xX12xX11dxX7xX3dxX1xX12xXdxXabxX6dxXdxX3dxX36xX6xX1xX4xX6xXcfxX28xX4xX5xX2c1xX4xX60xX2c1xX28xX4xX40xX2xXbbxX3dxX4xXexX2cdxX36xX4xX5xX15xX36xX4xX30xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX4xX6bxX4xXexXdxXcfxX3dxX4xX3dxX58xX10exX100xX4xX2eaxX2ebxX3dxX15xX119xX4xX2f0xX2f1xX2f2xX2f3xX0xX75xX28xX1cxX0xX75xXexX1xX1cxX0xX75xXexXdxX1cxX0xX75xXexX108xX36xX1xX10exX1cxX0xX75xXexX7xX108xX6xX12xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28x7cc1xX36xX1xX10exXbxX1cxX29xXdxXcfxX3dxX4xX60xXd3xX55xX4xX51xX55xXb6xX3dxX4xX3dxX15xXd3xXexX4xX3xXe1xX3dxX3exX4xXacxXe6xX4xXe8xXdxX12xX51xX2xX12xXdxX4xX30xX12xX7xX3exX55xX12xX4xX3exX2xe1d9xX7xX4xX30xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX4xX3xX58xX4xX4axX12xX8xXexX4xX4fxX7xX51xX4xX60xed01xX4xX5xXbfxX4xX40xX15xX6bxX2xX4xX60x8f62xX55xX4xX60xX3e7xX10exX4xX40xX41xX5xX15xX4xXexX46xX3dxX15xX100xX4x8bfbxXb6xX2xX4xX5xX15x82baxX4xX3dxX15xX58xX4xX3xX5cxX5dxXexX4xX6x90e9xX3dxX4xX1xb543xX3dxX4xXexXdxX5cx96b2xX5xX4xX3dxX3exX7xX10exX4xX28xX15xX2c1xXexX4xXexX15x72d4xX4xXfaxX4xX3xX415xX2xX4xX5xX2c1xX4xX60xaac7xX3dxX15xX4xX60xX3e7xX55xX4xX5xX15xX55x7fa8xX3dxX4xX11dxX430xX5xX4xX5xX3ffxX7xX4xfcc8xX12xX36xXdxX3exX2xX3dxX2xX36xX4xX4axX2xX1d8xX3dxX7xX6xX1xX55xX51xX4xX8xX7xX55xX4xX267xX55xa204xX4xXexX2cdxXexX4xX3dxX15xX5cxX4xX60x84d0xXexX4xXexf57axX4xX5xX430xX3dxX15xX4xX28xX15xX460xX2xX4xX5xX3ffxX7xX4xX29xXdxX12xX3dxXexX4xX6dxX6xX12xX11dxX7xX3dxX1xX12xXdxXabxX6dxXdxX3dxX36xX6xX1xX100xX0xX75xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX390xX36xX1xX10exXbxX1cxX3f9xXb6xX2xX4xX40xX15xX430xX5xX15xX4xX3dxX15xX7xX3dxX15xX4xX5xX15xXbfxX3dxX3exX4xX3ex8b18xX4xX15xXe1xX7xX4xX5xba62xX3dxX3exX4xXexX46fxX4xX51xXb6xXexX4xX28xX15xX7xX4xX60xX430xX3dxX15xX4xX60xX3e7xX55xd304xX4xceadxX8xX8xX7xX4xd204xX2xX36xX28xX4xX108xXcfxXexX4xX5xX7xX36xX4xX15xf28bxX3dxX4xXexXd3xXexX4xX5xX460xX4xX60x75d9xX4xX15xX2cdxX4xX3exaca9xX5xX4xXexX15xX3ffxX4xX51xdfb6xX3dxX4xX6dxX6xX2xX8xX8xX36xX3dxX4xX8xX7xX55xX4xX267xX55xX460xX4xX60xX430xX4xX28xX15xX2cdxXexX4xX3exXbfxX5xX4xX5xX3ffxX7xX4xX2f0xX36xX108xX12xXdxXexX4xf64cxX3dxX36xX1xX3exXdxX7xX8xX8xX4xX6bxX4xX28xX15xX2c1xXexX4xX1fxXacxX100xX0xX75xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX390xX36xX1xX10exXbxX1cxX29xX66xX4xX8xX69xX4xX15xXe1xX7xX4xX1fxXabxX1fxX4xX60xX5cxX5dxX5xX4xX3exX2xX3c2xX4xX3dxX3exX55xX10exX40bxX3dxX4xXexX415xX2xX4xX15xXbbxXexX4xX15xX2xff5exX28xX4xX60xXd3xX55xX4xX60xX3e7xX55xX4xXexX2xX40bxX3dxX4xX40xX15xX2xX4xX4axX12xX8xXexX4xX4fxX7xX51xX4xX5xda63xX3dxX3exX4xX51xX199xX3dxX15xX4xX28xX15xXe1xX3dxX3exX4xX3dxX3exddcaxX4xXexXdxX5cxX415xX5xX4xX8xX424xX5xX4xa406xX28xX4xX5xX3ffxX7xX4xX30xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX100xX4xX29xX15xX3e7xX10exX4xXexXdxXe1xX4xX4fxX30xfdeexX4xX4e7xX7xX3xX2xX1xX4xca90xX36xX10exX12xX8xX4xX5xX4c9xX3dxX3exX4xX60xX5cxX5dxX5xX4xX51xX7xX10exX4xX51xX3cxX3dxX4xXexXdxX5dxX4xX3exX2xX2c1xX28xX4xX40xX15xX2xX4xX5e1xX2xXdxX3exX2xX6xX4xX5e1xX7xX3dxX4xX4e7xX2xX1d8xX40xX4xX60xX430xX3dxX15xX4xX60xX3e7xX55xX4xX1xXb6xX2xX4xX11dxX58xX4xX3dxX3exX7xX3dxX3exX4xX6bxX4xX28xX15xX2c1xXexX4xd6b9xXf8xX100xX0xX75xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX390xX36xX1xX10exXbxX1cxX538xX7xX3dxX3exX4xX15xX2xX589xX28xX4xXacxX4e0xX4xX29xX15xX12xX4xX4fxX7xX51xX51xX12xXdxX8xX4xX3exab22xX10exX4xX108xXd3xXexX4xX3dxX3exX155xX4xX40xX15xX2xX4xX3xX5cxX5dxXexX4xX6xX40bxX3dxX4xX1xX40fxX3dxX4xXexXdxX5cxX415xX5xX4xX6bxX4xX28xX15xX2c1xXexX4xX1c7xX63bxX4xX8xX7xX55xX4xXexX199xX3dxX15xX4xX15xX55xX69xX3dxX3exX4xX51xXd3xXexX4xXexXcfxX28xX4xXexXdxX55xX3dxX3exX4xX5xX3ffxX7xX4xX15xX58xX3dxX3exX4xX28xX15xXe1xX3dxX3exX4xX3dxX3exX5b8xX4xX29xX15xX12xX4xd6c5xX36xX28xX100xX4xXe8xX7xX108xX6xX36xX4x7d60xX36xXdxX3dxX7xX6xX8xX4xX5xXbfxX4xX40xX15xX36xX460xX3dxX3exX4xXexXdxX69xX3dxX3exX4xXexXdxX36xX3dxX3exX4xX3xXe1xX3dxX3exX4xX5xXd3xX51xX4xX3xX58xX4xXexX15xX36xX460xX2xX4xX51xX430xX2xX4xX1xX424xXexX4xX60xX2xX500xX51xX4xXexX55xX3dxX3exX4xX6xX5cxX415xX2xX4xXexX15xX3ffxX4xX51xX50exX3dxX4xX6dxX6xX2xX8xX8xX36xX3dxX4xX8xX7xX55xX4xX60xX5cxX155xX3dxX3exX4xX40xX2xXbbxX3dxX4xXexX2cdxX36xX4xX5xX3ffxX7xX4xX2f0xX36xX108xX12xXdxXexX4xX538xX3dxX36xX1xX3exXdxX7xX8xX8xX100xX0xX75xX28xX1cxX0xXexX7xX108xX6xX12xX4xX8xXexX10exX6xX12xXaxXbxX51xX7xXdxX3exX2xX3dxX119xX4xXacxX28xX11dxX4xX7xX55xXexX36xX123xXbxX1cxX0xXexX108xX36xX1xX10exX1cxX0xXexXdxX1cxX0xXexX1xX1cxX0xX2xX51xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX51xX8xXabxX28xX15xX36xXexX36xXbxX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxXexX5cxX155xX3dxX3exX4xXexX15xX55xXcfxXexX4xX6xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX4xXaaxXabxXacxX4xX16dxX12xX8xXexX4xX15xX7xX51xX119xX4xX3xXe1xX3dxX3exX4xXacxXe6xX4xX28xXdxX12xX51xX2xX12xXdxX4xX6xX12xX7xX3exX55xX12xX4xXacxXf8xX1fxXfaxX75xXacxXf8xXacxXf8xX4xX15xX199xX3dxX15xX4xXacxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX119xX75xX75xX2xX100xX108xX7xX36xX15xX7xXexX2xX3dxX15xX100xX3xX3dxX75xX3dxX12xX16dxX8xX75xXacxXf8xXf8xX1c3xX75xX1fxXf8xX1c7xX1xXacxXf8xX1cbxXf8xX1cbxXacxXacxXexX1cbxXe6xX63bxX1cbxX6xXacxX100xX1d8xX28xX3exXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX30xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX4xXexX15xX3cxX3dxX3exX4xX40xX41xX5xX15xX4xXexX46xX3dxX15xX4xX4axX12xX8xXexX4xX4fxX7xX51xX4xX8xX7xX55xX4xX51xX58xX3dxX4xXdxX5cxX5dxXexX4xX60xX55xX62xX2xX4xXexX66xX4xX8xX69xX4xX6bxX4xX6dxX3dxX6fxX2xX12xX6xX1xXbxX4xX1xX7xXexX7xXabxX28xX15xX36xXexX36xXabxX36xXdxX2xX3exX2xX3dxX7xX6xXabxX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX8xX119xX75xX75xX2xX51xX7xX3exX12xX8xX100xX3xX36xX3xX100xX3xX3dxX75xX55xX28xX6xX36xX7xX1xX12xX1xX75xX6fxXdxX6fxX1c3xX108xX1cbxX6xX267xX2xX28xXdxX16dxX15xX1xXexX26fxX7xX7xX3exX75xXacxXf8xXacxXf8xX13xXf8xXacxX13xXacxX1c7xX75xXaaxXacxXacxXe6xX13xX3xX51xX6fxX10exX100xX1d8xX28xX3exXbxX4xX1xX7xXexX7xXabxX1xX12xX8xX5xXaxXbxX538xX7xX2xX4xX6xX3e7xX51xX4xX5xX3ffxX7xX4xXexX15xX3ffxX4xX51xX50exX3dxX4xX6d8xX7xX108xX2xX7xX3dxX8xX40xX2xX4xX40xX15xX2xXbbxX3dxX4xX4axX12xX8xXexX4xX4fxX7xX51xX4xX28xX15xX460xX2xX4xXexXdxX460xX4xX3exX2xX430xX100xX4xX2eaxX2ebxX3dxX15xX119xX4xX446xX12xXexXexX10exX2f3xXbxX4xX75xX1cxX0xX75xXexX1xX1cxX0xX75xXexXdxX1cxX0xXexXdxX1cxX0xXexX1xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX315xX7xX28xXexX2xX36xX3dxXbxX1cxX538xX7xX2xX4xX6xX3e7xX51xX4xX5xX3ffxX7xX4xXexX15xX3ffxX4xX51xX50exX3dxX4xX6d8xX7xX108xX2xX7xX3dxX8xX40xX2xX4xX40xX15xX2xXbbxX3dxX4xX4axX12xX8xXexX4xX4fxX7xX51xX4xX28xX15xX460xX2xX4xXexXdxX460xX4xX3exX2xX430xX100xX4xX2eaxX2ebxX3dxX15xX119xX4xX446xX12xXexXexX10exX2f3xX0xX75xX28xX1cxX0xX75xXexX1xX1cxX0xX75xXexXdxX1cxX0xX75xXexX108xX36xX1xX10exX1cxX0xX75xXexX7xX108xX6xX12xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX390xX36xX1xX10exXbxX1cxX5e1xX5cxX5dxXexX4xX6xX40bxX3dxX4xX1xX40fxX3dxX4xXexXdxX5cxX415xX5xX4xXacxXabxX1fxX4e0xX4xX4axX12xX8xXexX4xX4fxX7xX51xX4xX5xX58xX3dxX3exX4xX5xXbfxX4xX60xX2xfb1exX55xX4xX40xX2xX589xX3dxX4xX5xX15xX4f5xX2xX4xX28xX15xXe1xX3dxX3exX4xX3dxX3exX5b8xX4xX28xX15xX460xX3dxX4xX5xX50exX3dxX3exX100xX4xX3f9xX430xX3dxX3exX4xXexX2xXbbxX5xX4e0xX4xX8xX7xX2xX4xX6xX3e7xX51xX4xX5xX3ffxX7xX4xXexX15xX3ffxX4xX51xX50exX3dxX4xX30xX55xX40xX7xX8xX26fxX4xX6d8xX7xX108xX2xX7xX3dxX8xX40xX2xX4xX60xX3dcxX4xef1dxX108xX2xXbbxX55xfc9bxX4xX5xX15xX36xX4xX30xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX4xX108xX58xX3dxX4xX3exX4c2xX4xX15xXe1xX7xX4xXacxXabxXacxX4xX6bxX4xX28xX15xX2c1xXexX4xX1cbxX1c3xX100xX4xX29xX15xX3ffxX4xXexX15xX58xX3dxX15xX4xX3dxX3exX5cxX155xX2xX4xX390xX7xX4xX30xX7xX3dxX4xX60xX500xX4xX108xXbfxX3dxX3exX4xX6xfa31xXexX4xX267xX55xX7xX4xX15xX7xX2xX4xX5xX15xX66dxX3dxX4xX40xX15xX2xX4xX5xX460xX3dxX4xX28xX15xX430xX4xX5xX2c1xX4xX8xX2c1xXexX4xX5xX3ffxX7xX4xX5e9xX36xX15xX7xX51xX12xX1xX4xX538xX7xX6xX7xX15xX100xX0xX75xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX390xX36xX1xX10exXbxX1cxX5e1xX58xX4xX3dxXbbxX55xX4xX3dxX15xX5cxX4xX4axX12xX8xXexX4xX4fxX7xX51xX4xX5xXbfxX4xX2f0xX36xX108xX12xXdxXexX4xX538xX3dxX36xX1xX3exXdxX7xX8xX8xX4xX6xXcfxX28xX4xX5xX2c1xX4xX60xX2c1xX28xX4xX40xX2xXbbxX3dxX4xXexX2cdxX36xX4xXexX15xX199xX4xX30xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX4xX5xX4c9xX3dxX3exX4xX5xXbfxX4xX29xXdxX12xX3dxXexX4xX6dxX6xX12xX11dxX7xX3dxX1xX12xXdxXabxX6dxXdxX3dxX36xX6xX1xX4xX6xX58xX51xX4xX60xX5cxX5dxX5xX4xX60xX2xXa01xX55xX4xXexX5cxX4f5xX3dxX3exX4xXexX5b8xX4xX6bxX4xXexXdxXcfxX3dxX4xX3dxX58xX10exX100xX4xXe8xX15xX2c1xXexX4xX1c3xX1fxX4e0xX4xX15xXcfxX55xX4xX3xX589xX4xX3dxX3exX5cxX155xX2xX4xX6dxX3dxX15xX4xX11dxX66dxX51xX4xX3dxX15xXcfxX28xX4xX3xXe1xX3dxX3exX4xX5xXd3xX51xX4xX5xX5b8xX5xX4xX3dxX15xX7xX3dxX15xX4xXdxf536xX2xX4xX1xXaa5xX3dxX4xX5x9f3exX4xX60xX500xX4xX538xX7xX1xX2xX36xX4xX5e9xX7xX3dxX12xX4xX60xX5cxX7xX4xX108xXbfxX3dxX3exX4xX3xX58xX36xX4xX6xX5cxX415xX2xX4xXexXdxX69xX3dxX3exX4e0xX4xX3exX15xX2xX4xX108xX58xX3dxX4xX267xX55xX10exXbbxXexX4xX60xX41xX3dxX15xX4xX5xX15xX36xX4xX30xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX100xX0xX75xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX390xX36xX1xX10exXbxX1cxX315xX15xX55xX3dxX3exX4xX5xX55xXb6xX5xX4e0xX4xX30xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX4xX3exX2xX58xX3dxX15xX4xX5xX15xX2xXbbxX3dxX4xXexX15xX3cxX3dxX3exX4xXaaxXabxXacxX4xXexXdxX5cxX415xX5xX4xX4axX12xX8xXexX4xX4fxX7xX51xX4xX8xX7xX55xX4xX51xX58xX3dxX4xXdxX5cxX5dxXexX4xX60xX55xX62xX2xX4xXexX66xX4xX8xX69xX4xXexXdxX40bxX3dxX4xX8xX66dxX3dxX4xX6dxX3dxX6fxX2xX12xX6xX1xX4xX3xX58xX4xXexX2xXbbxX28xX4xXexX506xX5xX4xX1xX55xX10exX4xXexXdxX199xX4xX51xX2cdxX5xX15xX4xX108xXd3xXexX4xX108xX2cdxX2xX4xX6bxX4xXe8xXdxX12xX51xX2xX12xXdxX4xX30xX12xX7xX3exX55xX12xX4xX51x70f1xX7xX4xX3dxX58xX10exX100xX4xX538xX7xX55xX4xXacxXe6xX4xX3xXe1xX3dxX3exX4xX60xXd3xX55xX4e0xX4xXexX15xX3e7xX10exX4xXexXdxXe1xX4xX4fxX30xX5e1xX4x7b1bxX55xXdxX3exX12xX3dxX4xX6cdxX6xX36xX28xX28xX4xX3xX3c2xX3dxX3exX4xX3xX58xX3dxX3exX4xX6bxX4xX3dxX3exX50exX2xX4xX60xX3e7xX55xX4xX3xX415xX2xX4xXe6xXfaxX4xX60xX2xX500xX51xX4e0xX4xX15xX4f5xX3dxX4xX60xXb6xX2xX4xX3dxX15xX199xX4xX108xX460xX3dxX3exX4xX5e9xX7xX3dxX4xX315xX2xXexX10exX4xXexX415xX2xX4xXacxXacxX4xX60xX2xX500xX51xX100xX0xX75xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX390xX36xX1xX10exXbxX1cxX29xXdxX36xX3dxX3exX4xX40xX15xX2xX4xX60xXbfxX4e0xX4xXexX15xXd3xXexX4xX108xX2cdxX2xX4xXexXdxX40bxX3dxX4xX8xX66dxX3dxX4xX6dxX3dxX6fxX2xX12xX6xX1xX4xX40xX15xX2xXbbxX3dxX4xX4axX12xX8xXexX4xX4fxX7xX51xX4xXexX2xXbbxX28xX4xXexX506xX5xX4xX5xX15xX50exX3dxX4xX5xX15xX66dxX3dxX4xXexXdxX36xX3dxX3exX4xX3dxX15xXbfxX51xX4xX11dxX55xX69xX3dxX3exX4xX15xX2cdxX3dxX3exX100xX4xX538xX7xX55xX4xXacxXe6xX4xX3xXe1xX3dxX3exX4xX60xXd3xX55xX4e0xX4xXexX15xX3e7xX10exX4xXexXdxXe1xX4xX4fxX30xX5e1xX4xX4e7xX7xX3xX2xX1xX4xX5e9xX36xX10exX12xX8xX4xX60xX424xX3dxX3exX4xXexX15xX424xX4xX1fxX1c3xX4xXexXdxX40bxX3dxX4xX390xX2f2xX4fxX4xXe8xXdxX12xX51xX2xX12xXdxX4xX30xX12xX7xX3exX55xX12xX4e0xX4xX40xX5c4xX51xX4xX3xX41xX4xXexXdxX46xX4xX7xX3dxX4xXexX36xX58xX3dxX4xX5xX3ffxX7xX4xX6dxX8xXexX36xX3dxX4xX5e1xX2xX6xX6xX7xX4xX60xX2c1xX3dxX3exX4xX1fxX4xX60xX2xX500xX51xX100xX75xX100xX0xX75xX28xX1cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXdxX12xX6xX7xXexX12xX1xXbxX1cxX0xX8xXexXdxX36xX3dxX3exX1cxX29xX2xX3dxX4xX6xX2xX40bxX3dxX4xX267xX55xX7xX3dxX119xX0xX75xX8xXexXdxX36xX3dxX3exX1cxX0xX55xX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX2xXexX6xX12xXabxXexX15xX55xX51xX108xXabxX7xX3dxX1xXabxX8xX7xX28xX36xXbxX1cxX0xX6xX2xX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX5e1xXe1xX3dxX3exX4xXacxXe6xX4xXabxX4xccfexX3exX36xX2cdxX2xX4xX15xX2cdxX3dxX3exX4xX6dxX3dxX15xX119xX4xXe8xX15xX66dxX3dxX4xX60xX41xX3dxX15xX4xX3xX41xX4xXexXdxX46xX4xXexX15xX424xX4xX63bxb07dxXbxX4xX15xXdxX12xX6fxXaxXbxX75xX108xX36xX3dxX3exXabxX1xX7xX75xX3xX36xX3dxX3exXabxXacxXe6xXabxX3dxX3exX36xX7xX2xXabxX15xX7xX3dxX3exXabxX7xX3dxX15xXabxX28xX15xX7xX3dxXabxX1xX2xX3dxX15xXabxX3xX2xXabxXexXdxX2xXabxXexX15xX55xXabxX63bxX75xX1fxX1c3xXe6xX1c7xX1c7xX1c7xX100xX15xXexX51xXbxX1cxX0xX2xX51xX3exX4xX8xXdxX5xXaxXbxX75xX51xX12xX1xX2xX7xX75xX1fxXacxXf8xX75xX3dxX12xX16dxX8xX75xXacxXf8xXf8xXe6xX75xX1fxXf8xX1cbxX1xX1c7xX1fxX1c7xX63bxXf8xX1fxXf8xXexXe6xX1c3xX63bxX1c7xX6xX1c3xXabxX7xX1fxX100xX1d8xX28xX3exXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX30xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX4xXexX15xX3cxX3dxX3exX4xX40xX41xX5xX15xX4xXexX46xX3dxX15xX4xX4axX12xX8xXexX4xX4fxX7xX51xX4xX8xX7xX55xX4xX51xX58xX3dxX4xXdxX5cxX5dxXexX4xX60xX55xX62xX2xX4xXexX66xX4xX8xX69xX4xX6bxX4xX6dxX3dxX6fxX2xX12xX6xX1xXbxX4xX75xX1cxX0xX75xX7xX1cxX0xX1xX2xX3xX1cxX0xX8xXexXdxX36xX3dxX3exX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX5e1xXe1xX3dxX3exX4xXacxXe6xX4xXabxX4xXe93xX3exX36xX2cdxX2xX4xX15xX2cdxX3dxX3exX4xX6dxX3dxX15xX119xX4xXe8xX15xX66dxX3dxX4xX60xX41xX3dxX15xX4xX3xX41xX4xXexXdxX46xX4xXexX15xX424xX4xX63bxXeb9xXbxX4xX15xXdxX12xX6fxXaxXbxX75xX108xX36xX3dxX3exXabxX1xX7xX75xX3xX36xX3dxX3exXabxXacxXe6xXabxX3dxX3exX36xX7xX2xXabxX15xX7xX3dxX3exXabxX7xX3dxX15xXabxX28xX15xX7xX3dxXabxX1xX2xX3dxX15xXabxX3xX2xXabxXexXdxX2xXabxXexX15xX55xXabxX63bxX75xX1fxX1c3xXe6xX1c7xX1c7xX1c7xX100xX15xXexX51xXbxX1cxX5e1xXe1xX3dxX3exX4xXacxXe6xX4xXabxX4xXe93xX3exX36xX2cdxX2xX4xX15xX2cdxX3dxX3exX4xX6dxX3dxX15xX119xX4xXe8xX15xX66dxX3dxX4xX60xX41xX3dxX15xX4xX3xX41xX4xXexXdxX46xX4xXexX15xX424xX4xX63bxXeb9xX0xX75xX7xX1cxX0xX75xX8xXexXdxX36xX3dxX3exX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX15xX12xX7xX1xXbxX1cxX315xX55xX69xX2xX4xXexX55xX3e7xX3dxX4xX3dxX58xX10exX4e0xX4xXexXdxX40bxX3dxX4xX8xX66dxX3dxX4xX5x8810xX4xX3dxX5cxX415xX5xX4xX6dxX3dxX15xX4xX8xa9fcxX4xX1xX2xe543xX3dxX4xXdxX7xX4xX3dxX15xX2xXa01xX55xX4xXexXdxXcfxX3dxX4xX60xXd3xX55xX4xX60xX430xX3dxX3exX4xX5xX15xX2c1xX4x8be7xX100xX4xX29xXdxX36xX3dxX3exX4xX60xXbfxX4e0xX4xX5xX55xXb6xX5xX4xX5xX15xX2xXbbxX3dxX4xX28xX15xX66dxX3dxX4xX60xX41xX3dxX15xX4xX3xX41xX4xXexXdxX46xX4xXexX15xX424xX4xX63bxX4xX5xX3ffxX7xX4xX5xX430xX5xX4xX60xX69xX2xX4xXexX15xX3ffxX4xX5xX2cdxX3dxX15xX4xXexXdxX7xX3dxX15xX4xX6xX58xX4xX315xX15xX12xX6xX8xX12xX7xX4e0xX4xX29xX36xXexXexX12xX3dxX15xX7xX51xX4e0xX4xX5e9xX7xX3dxX4xbdbaxX3dxX2xXexX12xX1xX4xXexXdxX6bxX4xX3dxX40bxX3dxX4xXa56xX3dxXbfxX3dxX3exXa5bxX4xX15xX4f5xX3dxX4xX108xX7xX36xX4xX3exX2xX155xX4xX15xXbbxXexX100xX0xX75xX28xX1cxX0xX75xX1xX2xX3xX1cxX0xX75xX6xX2xX1cxX0xX6xX2xX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX446xX55xX7xXdxX1xX2xX36xX6xX7xX4xX6xX2cdxX2xX4xX108xX41xX4xX6cdxX6xX36xX28xX28xX4xX3xX5cxX5dxXexX4xX51xX46bxXexXbxX4xX15xXdxX12xX6fxXaxXbxX75xX108xX36xX3dxX3exXabxX1xX7xX75xX3exX55xX7xXdxX1xX2xX36xX6xX7xXabxX6xX7xX2xXabxX108xX2xXabxX40xX6xX36xX28xX28xXabxX3xX55xX36xXexXabxX51xX7xXexX75xX1fxX1c3xX1cbxX1c3xX1c3xXe6xX100xX15xXexX51xXbxX1cxX0xX2xX51xX3exX4xX8xXdxX5xXaxXbxX75xX51xX12xX1xX2xX7xX75xX1fxXacxXf8xX75xX3dxX12xX16dxX8xX75xXacxXf8xXf8xX1c7xX75xX1fxXaaxX63bxX1xX1cbxX1fxX1c3xX1fxX1cbxXf8xXfaxXexXe6xXacxX1c3xX1c3xX1cbxX6xXf8xX100xX1d8xX28xX3exXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX30xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX4xXexX15xX3cxX3dxX3exX4xX40xX41xX5xX15xX4xXexX46xX3dxX15xX4xX4axX12xX8xXexX4xX4fxX7xX51xX4xX8xX7xX55xX4xX51xX58xX3dxX4xXdxX5cxX5dxXexX4xX60xX55xX62xX2xX4xXexX66xX4xX8xX69xX4xX6bxX4xX6dxX3dxX6fxX2xX12xX6xX1xXbxX4xX75xX1cxX0xX75xX7xX1cxX0xX1xX2xX3xX1cxX0xX8xXexXdxX36xX3dxX3exX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX446xX55xX7xXdxX1xX2xX36xX6xX7xX4xX6xX2cdxX2xX4xX108xX41xX4xX6cdxX6xX36xX28xX28xX4xX3xX5cxX5dxXexX4xX51xX46bxXexXbxX4xX15xXdxX12xX6fxXaxXbxX75xX108xX36xX3dxX3exXabxX1xX7xX75xX3exX55xX7xXdxX1xX2xX36xX6xX7xXabxX6xX7xX2xXabxX108xX2xXabxX40xX6xX36xX28xX28xXabxX3xX55xX36xXexXabxX51xX7xXexX75xX1fxX1c3xX1cbxX1c3xX1c3xXe6xX100xX15xXexX51xXbxX1cxX446xX55xX7xXdxX1xX2xX36xX6xX7xX4xX6xX2cdxX2xX4xX108xX41xX4xX6cdxX6xX36xX28xX28xX4xX3xX5cxX5dxXexX4xX51xX46bxXexX0xX75xX7xX1cxX0xX75xX8xXexXdxX36xX3dxX3exX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX15xX12xX7xX1xXbxX1cxX29xX15xX12xX36xX4xXexXdxX7xX3dxX3exX4xX5xX15xX3ffxX4xX5xX3ffxX7xX4xX446xX2xX460xX2xX4xX108xXbfxX3dxX3exX4xX60xX430xX4xX3dxX3exX36xX2cdxX2xX4xX15xX2cdxX3dxX3exX4xX6dxX3dxX15xX4xX2eaxXe8xXdxX12xX51xX2xX12xXdxX6xX12xX7xX3exX55xX12xX100xX5xX36xX51xX2f3xX4e0xX4xX4fxX30xX5e1xX4xXcd6xX55xXdxX3exX12xX3dxX4xX6cdxX6xX36xX28xX28xX4xX5xX3ffxX7xX4xX30xX2xX3xX12xXdxX28xX36xX36xX6xX4xX60xX3dcxX4xXexXdxX6bxX4xXexX15xX58xX3dxX15xX4xX15xX55xXd3xX3dxX4xX6xX55xX10exX589xX3dxX4xX3xX2xX40bxX3dxX4xX11dxX55xXd3xXexX4xX8xX3cxX5xX4xX3dxX15xXd3xXexX4xXexX15xX430xX3dxX3exX4xX1fxX100xX4xXe93xX15xX5cxX4xX3xXcfxX10exX4e0xX4xX4fxX30xX5e1xX4xX6cdxX6xX36xX28xX28xX4xX5xX15xX46xX3dxX15xX4xXexX15xX424xX5xX4xX3xX5cxX5dxXexX4xX267xX55xX7xX4xX4fxX30xX5e1xX4xX446xX55xX7xXdxX1xX2xX36xX6xX7xX4xX5xX3ffxX7xX4xX5e9xX7xX3dxX4xX315xX2xXexX10exX4xXexXdxX36xX3dxX3exX4xX1xX7xX3dxX15xX4xX8xX430xX5xX15xX4xX5xX430xX5xX4xX15xX55xXd3xX3dxX4xX6xX55xX10exX589xX3dxX4xX3xX2xX40bxX3dxX4xX5xXbfxX4xX3dxX15xX2xXa01xX55xX4xXexX15xX430xX3dxX3exX4xX11dxX55xXd3xXexX4xX8xX3cxX5xX4xX3dxX15xXd3xXexX4xXexXdxX36xX3dxX3exX4xX1fxX4xX51xXcb0xX7xX100xX0xX75xX28xX1cxX0xX75xX1xX2xX3xX1cxX0xX75xX6xX2xX1cxX0xX75xX55xX6xX1cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xXdxXbxX1cxX0xX75xX1xX2xX3xX1cxX0xX75xX1xX2xX3xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX538xX36xX55xXdxX5xX12xXbxX1cxX29xX15xX12xX36xX4xX5e1xd2c1xX5e1xX0xX75xX28xX1c