Hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 
(Baohatinh.vn) - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Trọng nhấn mạnh: Việc hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đơn vị liên quan góp phần nâng cao việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
9895xcfbfx1238bx120daxcd8bx10b06xd8aexef32xc4a0xX7xd17ex106d5xbbd3xcbd7xfb31x12302xX5xbbc4xXaxce9axd894x11ad2xc570xb27axX3xXexX1xXdxdc4cxX16xX3xc58fxae30xX3xXexX1x10c8dxX14xX3xcdfbx12346xe5a2xX3xX4xX1xe832xX3xXbxX1xf17fxXdxX3xX1xf83axXbxX3xf94fxXdx11413xd2e7xX3xXexb114xX6xf748xX3xe84bxXdxfe5axX3axX3xX7xX43xXexX3fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX37xbc83xX3xX5xX27x101c9xXexX3xb993xX23xX16xX41xX0x11cb4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX1exXaxX12xd2cfxX1x115f3xX3xX16xX1xXdxX1bxX3axX3xef40xX28xX3xa6a7xX6xX16xX3x10ed4xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxd49cxX16xX1xX3xX78xX28xX3xX13xX15xX3xXcxacefxX16xX1xX3xX13xX15xX3xf333xdec3xX16xX3xXcxX3dxb6ffxX16xX41xX3xX16xX1xa598xX16xX3xX3axe3d4xX16xX1xe5f3xX3xXa3xXdxX1bxX4xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xX41xXdxdbb3xX6xX3xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xc50bxe4caxXdxX3xX4xX43xX4xX3xXex10adbxX3xX4xX1xbc9cxX4xX3xd2cexX23xX16xX41xX3fxX3xX4xaa7exX3xX26xX27xX6xX16xX3xa140xX1xX15xX3xX16xa749xXffxX4xX3fxX3xX5cxX115xX16xX3xXfex9904xX3xX5xXdxb60exX16xX3xX26xX27xX6xX16xX3xX41xb690xXbxX3xXbxX1x106c4xX16xX3xX16xc5e2xX16xX41xX3xX4xX6xX14xX3xXfexXdxX1bxX4xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX1bxX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX3axX3xXfexede6xX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3xXfexX15xX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX37xX55xX3xX5xX27xX59xXexX3xX5cxX23xX16xX41xedf8xX0xX61xXbxX12xX0xXexX6xX83xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX3axX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX41xX9xXaxbe92xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX1exX1exXdxX16xX41xX9xXaxc651xXaxX12xX0xXexX83xX14xX1exX28xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb5cxX14xX1exX28xXaxX12xX76xX1xXdx1184fxX27xX3xX16xX6xX28xX3xe874xafa8xX1c5xX61xX1c5x9e07xX3fxX3xX76xX1xX78xX3xX16xX1xXdxX1bxX3axX3xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xX13xX15xX3xXa3xXa4xX16xX3xXcxX3dxXa9xX16xX41xX3xX4xX1xX78xX3xXexX3dxb3afxX3xX4xX27xd304xX4xX3xX5xX15xX3axX3xXfexXdxX1bxX4xX3xX4xX1xX14xX3x1024bxX3xX37xXdxX2cxX16xX3xXfexX1ebxX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xX41xXdxXe3xX6xX3xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xXfexXffxXdxX3xX4xX43xX4xX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xX10exX23xX16xX41xX3fxX3xX4xX115xX3xX26xX27xX6xX16xX3xX11cxX1xX15xX3xX16xX121xXffxX4xX3fxX3xX4xX43xX4xX3xX5cxX115xX16xX3xXfexX12bxX3xX5xXdxX12fxX16xX3xX26xX27xX6xX16xX3xXexX3dxX14xX16xX41xX3xXfexXdxX1bxX4xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX1bxX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX3axX3xXfexX15fxX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3xXfexX15xX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX37xX55xX3xX5xX27xX59xXexX3xX5cxX23xX16xX41xX18cxX3xXcxX3dxX121xac08xX16xX41xX3xX83xX6xX16xX3xXcxX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xXa3x9cb6xX3xX13xd251xX16xX41xX3xX13xX23xXdxX3xX4xb1aaxX16xX41xX3xX1exX1fxX3xX1xX233xXdxX3xX16xX41xX1xX12bxX18cxX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX1exX12xX0xX61xXexX3dxX12xX0xX61xXexX83xX14xX1exX28xX12xX0xX61xXexX6xX83xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e2xX14xX1exX28xXaxX12xX0xXdxX3axX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX16xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxa013xXdxX1exXexX1xXb6xX3x11a26xX1f3xX1b5xXbx9de4xf9efxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexXb6xX3xX1c5x1058bxe478xXbxX399xX39axXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX61xX61xXdxX18cxX83xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX18cxXfexX16xX61xX16xX10xX38exX7xX61xX1f3xX2xX1f3xX2xX61xX2xX1c5xX1f3xX1exX1f3xX2xc34dxX2xe136xX3a5xX3d4xXexX3d4xe170xX3d4xX3a5xX3a5xX5xX1b5xX18cxca9cxXbxX41xe670xX3dxX9xX3d2xX3a5xX1c5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX37xX55xX3xX5xX27xX59xXexX3xX5cxX23xX16xX41xX3xXaxX3xX38exXdxX1exXexX1xX9xXaxX395xX1f3xX1b5xXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX1c5xX3a5xX3a6xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e2xX14xX1exX28xXaxX12xXcxX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX1bxX16xX3xX4xX1xX121xX115xX16xX41xX3xXexX3dxX22fxX16xX1xX3xX4xd085xX16xX41xX3xXexX43xX4xX3xX16xXa4xX3axX3xX1f3xX1b5xX1f3xX2xX3xX4xX78xX6xX3xX1e2xX6xX16xX3xXcxX1xX121xf51fxX16xX41xX3xXfexX15fxX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3fxX3xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xX5cx99d5xX3xX83xX6xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3x10c1axX27xX28xX2cxXexX3xX5cxX12bxX16xX1xX3xX7xX30xX3xX3d9xX1c5xdf56xX4d8xX10exX61xb2e7xX1e2xX87xXcxXcxX4ecxX3xXfexX15xX3xX87xX2cxX3xX1xX14xXb3xX4xX1xX3xX7xX30xX3xX1b5xX3a5xX4e8xX87xX13xX61xX4ecxX1e2xX87xXcxXcxX4ecxX3xX16xX41xX15xX28xX3xX3a5xX61xX3d9xX61xX1f3xX1b5xX1f3xX2xX3xXfexX1ebxX3xXfexXdxX1bxX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX59xXbxX3xXexX107xX3xX83xXdxX12fxX16xX3xXexX59xXbxX3fxX3xXexX3dxXdxX39xX16xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX16xX41xX1xXdxX12fxX16xX3xX4xX10bxX27xX3fxX3xXexX1xX6xX3axX3xX3axX121xX27xX3fxX3xX399xX141xX28xX3xX1exX1fxX16xX41xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xX41xXdxXe3xX6xX3xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xXfexXffxXdxX3xX3axX233xXexX3xX7xX30xX3xXexX107xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xX10exX23xX16xX41xX3fxX3xX4xX115xX3xX26xX27xX6xX16xX3xX11cxX1xX15xX3xX16xX121xXffxX4xX3xXfexX15xX3xX5cxX115xX16xX3xXfexX12bxX3xX5xXdxX12fxX16xX3xX26xX27xX6xX16xX3xXexX3dxX14xX16xX41xX3xXfexXdxX1bxX4xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX1bxX16xX3xX4xX488xX16xX41xX3xXexX43xX4xX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3xXfexX15xX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX37xX55xX3xX5xX27xX59xXexX3xX5cxX23xX16xX41xX18cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e2xX14xX1exX28xXaxX12xX0xXdxX3axX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX16xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX38exXdxX1exXexX1xXb6xX3xX395xX1f3xX1b5xXbxX399xX39axX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexXb6xX3xX1c5xX3a5xX3a6xXbxX399xX39axXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX61xX61xXdxX18cxX83xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX18cxXfexX16xX61xX16xX10xX38exX7xX61xX1f3xX2xX1f3xX2xX61xX2xX1c5xX1f3xX1exX1f3xX2xX3d2xX1f3xX1b5xX2xX3a6xXexX395xX2xX1f3xX3a6xX1c5xX5xX1b5xX18cxX3e0xXbxX41xX3e3xX3dxX9xX2xX3d4xX1c5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX37xX55xX3xX5xX27xX59xXexX3xX5cxX23xX16xX41xX3xXaxX3xX38exXdxX1exXexX1xX9xXaxX395xX1f3xX1b5xXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX1c5xX3a5xX3a6xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX399xXexX4e8xX6xX5xXdxX41xX16xXb6xX3xX3e0xX27xX7xXexXdxf0f9xX28xX39axXaxX12xe248xX1xX138xX3xX76xX1xX78xX3xX16xX1xXdxX1bxX3axX3xXcxX1xX121xX4a4xX16xX41xX3xXexX3dxX1fxX4xX3xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xX11cxX41xX27xX28xae77xX16xX3xXa3xXa4xX16xX3xXcxX1xX15xX16xX1xX3xXexX3dxX22fxX16xX1xX3xX83xX15xX28xX3xX83xX43xX14xX3xX4xX43xX14xX3xXexX107xX16xX41xX3xX1xX34xXbxX3fxX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX1xX27xX3fxX3xX41xXdxX23xXdxX3xXexX3dxX22fxX16xX1xX3xX243xX3xX37xXdxX2cxX16xX3xX5cxX138xX16xX41xX3xX41xX138xXbxX3xXfexX15xX14xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX18cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e2xX14xX1exX28xXaxX12xX4d8xX27xX43xX3xXexX3dxX22fxX16xX1xX3xX16xX41xX1xXdxX12fxX16xX3xX4xX10bxX27xX3fxX3xX399xX141xX28xX3xX1exX1fxX16xX41xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3fxX3xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xX5cxX4cdxX3xX83xX43xX3axX3xX7xX43xXexX3xX4xX43xX4xX3xX26xX27xX28xX3xX5cxX12bxX16xX1xX3xX4xX78xX6xX3xX10exX23xX16xX41xX3fxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX5xX27xX59xXexX3xX4xX78xX6xX3xX11cxX1xX15xX3xX16xX121xXffxX4xX3xX5xXdxX12fxX16xX3xX26xX27xX6xX16xX39axX3xX16xX41xX1xXdxX12fxX16xX3xX4xX10bxX27xX3fxX3xXexX1xX6xX3axX3xX37xX1xX23xX14xX3xX4xX43xX4xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3fxX3xX26xX27xX28xX3xX5cxX12bxX16xX1xX3fxX3xX4xX1xX121xX115xX16xX41xX3xXexX3dxX22fxX16xX1xX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xX4xX78xX6xX3xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX3dxX27xX16xX41xX3xX121xX115xX16xX41xX3xXfexXffxXdxX3xX4xX43xX4xX3xX4xX115xX3xX26xX27xX6xX16xX3xX5xXdxX12fxX16xX3xX26xX27xX6xX16xX3xXfexX15xX3xX4xX78xX6xX3xX3axX233xXexX3xX7xX30xX3xX5cxX12bxX6xX3xXbxX1xX121xX115xX16xX41xX39axX3xX37xX2cxX3xXexX1xf126xX6xX3xX16xX233xXdxX3xX1exX27xX16xX41xX3xX4xX43xX4xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3fxX3xX4xX1xX121xX115xX16xX41xX3xXexX3dxX22fxX16xX1xX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xX5cxX4cdxX3xX83xX6xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xXexX913xX3xXexX3dxX121xXffxX4xX3xXexX3dxX12fxX16xX3xX4xX115xX3xX7xX30exX3xX5cxX43xX16xX1xX3xX41xXdxX43xX3xX5xXb3xXdxX3xXexX22fxX16xX1xX3xX1xX22fxX16xX1xX3fxX3xX37xX2cxXexX3xX26xX27xX23xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX1bxX16xX3xX3axX233xXexX3xX4xX43xX4xX1xX3xX5cxX13dxX28xX3xX5cxX78xX3fxX3xX16xX41xX1xXdxX12fxX3axX3xXexc1b3xX4xX18cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e2xX14xX1exX28xXaxX12xX4d8xX27xX43xX3xXexX3dxX22fxX16xX1xX3xX399xX141xX28xX3xX1exX1fxX16xX41xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3fxX3xX4xX43xX4xX3xX4xX115xX3xX26xX27xX6xX16xX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX39xX3xX1xXdxX1bxX16xX3xX7xX1fxX3xX16xX1xXafxXexX3xXexX3dxc822xX3xX4xX6xX14xX3xXfexX1ebxX3xX7xX1fxX3xX4xX13dxX16xX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xXbxX1xX23xXdxX3xX83xX6xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX39axX3xX4xX115xX3xX83xX23xX16xX3xX5cxX32axX16xX41xX3xXexX22fxX16xX1xX3xX16xX233xXdxX3xX1exX27xX16xX41xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX4xX43xX4xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX39axX3xX5cxX138xX16xX41xX3xX41xX138xXbxX3xX243xX3xX37xXdxX2cxX16xX3xXfexX1ebxX3xX3axX233xXexX3xX7xX30xX3xX3axX233xXexX3xX7xX30xX3xX16xX233xXdxX3xX1exX27xX16xX41xX3xX4xX15fxX3xXexX1xX39xX18cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e2xX14xX1exX28xXaxX12xX0xXdxX3axX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX16xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX38exXdxX1exXexX1xXb6xX3xX395xX1f3xX1b5xXbxX399xX39axX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexXb6xX3xX1c5xX3a5xX3a6xXbxX399xX39axXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX61xX61xXdxX18cxX83xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX18cxXfexX16xX61xX16xX10xX38exX7xX61xX1f3xX2xX1f3xX2xX61xX2xX1c5xX1f3xX1exX1f3xX2xX3d2xX1f3xX1b5xX3d9xX1b5xXexX3a5xX3a6xX395xX3d2xX1c5xX5xX1b5xX18cxX3e0xXbxX41xX3e3xX3dxX9xX3d9xX1c5xX1b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX37xX55xX3xX5xX27xX59xXexX3xX5cxX23xX16xX41xX3xXaxX3xX38exXdxX1exXexX1xX9xXaxX395xX1f3xX1b5xXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX1c5xX3a5xX3a6xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xXa3xXdxX1bxX16xX3xXexX3dxX121xX30exX16xX41xX3xXa3xXdxX1bxX16xX3xX87xb21bxX11cx10a0bxX3xXexX91xX16xX1xX3xfe10xX12fxX3xXcxX1xX12bxX3xX4d8xX27xc118xX16xX1xX3xX13xX14xX6xX3xX5cxX138xX16xX41xX3xX41xX138xXbxX3xX243xX3xX37xXdxX2cxX16xX3xXexXb3xXdxX3xX4xX27xX233xX4xX3xX5xX15xX3axX3xXfexXdxX1bxX4xX18cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e2xX14xX1exX28xXaxX12xX0xXdxX3axX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX16xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX38exXdxX1exXexX1xXb6xX3xX395xX1f3xX1b5xXbxX399xX39axX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexXb6xX3xX1c5xX3a5xX3a6xXbxX399xX39axXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX61xX61xXdxX18cxX83xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX18cxXfexX16xX61xX16xX10xX38exX7xX61xX1f3xX2xX1f3xX2xX61xX2xX1c5xX1f3xX1exX1f3xX2xX3d2xX1f3xX2xX2xX3a5xXexX1f3xX3d4xX3d2xX1f3xX3a6xX5xX1b5xX18cxX3e0xXbxX41xX3e3xX3dxX9xX3a5xX3d9xX3d9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX37xX55xX3xX5xX27xX59xXexX3xX5cxX23xX16xX41xX3xXaxX3xX38exXdxX1exXexX1xX9xXaxX395xX1f3xX1b5xXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX1c5xX3a5xX3a6xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX399xXexX4e8xX6xX5xXdxX41xX16xXb6xX3xX3e0xX27xX7xXexXdxX74axX28xX39axXaxX12xXcxX3dxX27xX16xX41xX3xXexX43xX3xX11cxX41xX27xX28xX785xX16xX3xXcxXdxX2cxX16xX3xXcxX3dxXdxX16xX1xX3xX4e8xX3xXcxX1xX78xX3xXexX3dxX121xX30exX16xX41xX3xX76xX115xX3xX26xX27xX6xX16xX3xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xX10exX23xX16xX41xX3xX78xX28xX3xX76xX488xX16xX41xX3xX6xX16xX3xXexX91xX16xX1xX3xX5cxX43xX16xX1xX3xX41xXdxX43xX3xX4xX6xX14xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xXfexX15xX3xXexX1xX6xX3axX3xX41xXdxX6xX3xX5cxX138xX16xX41xX3xX41xX138xXbxX3xX3axX233xXexX3xX7xX30xX3xXfexXafxX16xX3xX5cxX1ebxX3xX5xXdxX12fxX16xX3xX26xX27xX6xX16xX18cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e2xX14xX1exX28xXaxX12xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xX5cxX4cdxX3xX41xXdxX6xX14xX3xXexX107xX3xX83xXdxX12fxX16xX3xXexX59xXbxX3xXexX107xX16xX41xX3xX1xX34xXbxX3fxX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX1xX27xX3xX243xX3xX37xXdxX2cxX16xX3xX4xX78xX6xX3xX4xX43xX4xX3xX4xX115xX3xX26xX27xX6xX16xX3fxX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX15fxX4xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX18cxX3xXcxXb3xXdxX3xX1xX233xXdxX3xX16xX41xX1xX12bxX3fxX3xX4xX43xX4xX3xX5cxXb3xXdxX3xX83xXdxX39xX27xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX15fxX4xX3xX5cxX138xX16xX41xX3xX41xX138xXbxX3xXexX1xX12fxX3axX3xX3axX233xXexX3xX7xX30xX3xX243xX3xX37xXdxX2cxX16xX3xX16xX1xfc69xX3axX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX18cxX3xX10exf121xX4xX3xX83xXdxX1bxXexX3xX5xX15xX3xX3axX233xXexX3xX7xX30xX3xX4xX141xX27xX3xXexX913xX3fxX3xX16xX233xXdxX3xX1exX27xX16xX41xX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xX41xXdxXe3xX6xX3xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xXfexXffxXdxX3xX4xX43xX4xX3xX5cxX115xX16xX3xXfexX12bxX3fxX3xX4xX115xX3xX26xX27xX6xX16xX18cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e2xX14xX1exX28xXaxX12xX0xXdxX3axX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX16xXexX10xX3dxX3xX1exXexX1xX27xX3axX83xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX38exXdxX1exXexX1xXb6xX3xX395xX1f3xX1b5xXbxX399xX39axX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexXb6xX3xX1c5xX3a5xX3a6xXbxX399xX39axXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX61xX61xXdxX18cxX83xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX18cxXfexX16xX61xX16xX10xX38exX7xX61xX1f3xX2xX1f3xX2xX61xX2xX1c5xX1f3xX1exX1f3xX2xX3d2xX3d9xX3d4xX1c5xX1f3xXexX1f3xX3a5xX3d9xX3a6xX3a6xX5xX1b5xX18cxX3e0xXbxX41xX3e3xX3dxX9xX1c5xX1c5xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX37xX55xX3xX5xX27xX59xXexX3xX5cxX23xX16xX41xX3xXaxX3xX38exXdxX1exXexX1xX9xXaxX395xX1f3xX1b5xXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX1c5xX3a5xX3a6xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX76xX1xX78xX3xX16xX1xXdxX1bxX3axX3xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xX13xX15xX3xXa3xXa4xX16xX3xXcxX3dxXa9xX16xX41xX3xXbxX1xX43xXexX3xX83xXdxX39xX27xX3xXexXb3xXdxX3xX4xX27xX233xX4xX3xX5xX15xX3axX3xXfexXdxX1bxX4xX18cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e2xX14xX1exX28xXaxX12xX74fxX1xX43xXexX3xX83xXdxX39xX27xX3xXexXb3xXdxX3xX4xX27xX233xX4xX3xX5xX15xX3axX3xXfexXdxX1bxX4xX3fxX3xX76xX1xX78xX3xX16xX1xXdxX1bxX3axX3xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xX13xX15xX3xXa3xXa4xX16xX3xXcxX3dxXa9xX16xX41xX3xX41xX1xXdxX3xX16xX1xX59xX16xX3xXfexX15xX3xX5cxX43xX16xX1xX3xX41xXdxX43xX3xX4xX6xX14xX3xX16xX1xXe3xX16xX41xX3xX243xX3xX37xXdxX2cxX16xX3xX5cxX138xX16xX41xX3xX41xX138xXbxX3xX4xX78xX6xX3xX4xX43xX4xX3xX83xX6xX16xX3xX10exX23xX16xX41xX3fxX3xX4xX115xX3xX26xX27xX6xX16xX3xX11cxX1xX15xX3xX16xX121xXffxX4xX3xXfexX15xX3xX5cxX115xX16xX3xXfexX12bxX3xX5xXdxX12fxX16xX3xX26xX27xX6xX16xX3xXfexX15xX14xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX1bxX16xX3xX4xX488xX16xX41xX3xXexX43xX4xX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3xXfexX15xX3xX37xX55xX3xX5xX27xX59xXexX3xX5cxX23xX16xX41xX18cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e2xX14xX1exX28xXaxX12xX76xX1xX78xX3xX16xX1xXdxX1bxX3axX3xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xX28xX12fxX27xX3xX4xX13dxX27xX3xX4xX43xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXfexXdxX12fxX16xX3xXexX3dxX14xX16xX41xX3xXexX107xX3xX83xXdxX12fxX16xX3xXexX59xXbxX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX1xX27xX3fxX3xX16xX41xX1xXdxX12fxX16xX3xX4xX10bxX27xX3xXfexX15xX3xX4xX138xX3xX16xX1xXe3xX16xX41xX3xX4xX1xX91xX16xX1xX3xX7xd411xX6xX3xXbxX1xX333xX3xX1xX34xXbxX3xXfexXffxXdxX3xXexX1xX1fxX4xX3xXexX2cxX3xXexX913xX16xX41xX3xX4xX115xX3xX26xX27xX6xX16xX3fxX3xX5cxX115xX16xX3xXfexX12bxX3xX16xX1xXea9xX3axX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3fxX3xXexX3dxX121xXffxX4xX3xX37xX1xXdxX3xXexX3dxX22fxX16xX1xX3xX1e2xX6xX16xX3xXcxX1xX121xX4a4xX16xX41xX3xXfexX15fxX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX18cxX0xX61xXbxX12xX0xX1exXdxXfexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exX3dxX10xX5xX6xXexX10xX1exXaxX12xX0xX7xXexX3dxX14xX16xX41xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX12fxX16xX3xX26xX27xX6xX16xXb6xX0xX61xX7xXexX3dxX14xX16xX41xX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4e8xXexX1xX27xX3axX83xX4e8xX6xX16xX1exX4e8xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xX13xX15xX3xXcxX9cxX16xX1xX3xXexX1xX488xX16xX41xX3xX83xX43xX14xX3xX37xX2cxXexX3xX26xX27xX23xX3xX37xXbd1xX3xX1xXa9xXbxX3xXexX1xX10bxX3xX3a6xXaxX3xX1xX3dxX10xX74axX9xXaxX61xX399xX6xX28xX4e8xX1exX27xX16xX41xX4e8xX1exX6xX16xX41xX61xX27xX28xX4e8xX83xX6xX16xX4e8xX37xXdxX10xX3axX4e8xXexX3dxX6xX4e8xXexXdxX16xX1xX4e8xX27xX28xX4e8xX1xX6xX4e8xXexXdxX16xX1xX4e8xXexX1xX14xX16xX41xX4e8xX83xX6xX14xX4e8xX37xX10xXexX4e8xX26xX27xX6xX4e8xX37xX28xX4e8xX1xX14xXbxX4e8xXexX1xX27xX4e8xX3a6xX61xX1f3xX2xX1b5xX1f3xX1b5xX3d4xX18cxX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX41xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX61xX3axX10xX1exXdxX6xX61xX2xX1f3xX1b5xX61xX16xX10xX38exX7xX61xX1f3xX2xX2xX1c5xX61xX2xX1b5xX3d2xX1exX3d2xX2xX1b5xX3a5xX1f3xX3a5xX395xXexX3a6xX3a6xX3d2xX5xX3d2xX4e8xX2xX1b5xX3d2xX1exX1c5xX2xX1b5xX3a5xX2xX1b5xX2xXexX395xX1c5xX3d2xX1c5xX395xX5xX1b5xX18cxX3e0xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX37xX55xX3xX5xX27xX59xXexX3xX5cxX23xX16xX41xX3xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX1exXdxXfexX12xX0xX7xXexX3dxX14xX16xX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xX13xX15xX3xXcxX9cxX16xX1xX3xXexX1xX488xX16xX41xX3xX83xX43xX14xX3xX37xX2cxXexX3xX26xX27xX23xX3xX37xXbd1xX3xX1xXa9xXbxX3xXexX1xX10bxX3xX3a6xXaxX3xX1xX3dxX10xX74axX9xXaxX61xX399xX6xX28xX4e8xX1exX27xX16xX41xX4e8xX1exX6xX16xX41xX61xX27xX28xX4e8xX83xX6xX16xX4e8xX37xXdxX10xX3axX4e8xXexX3dxX6xX4e8xXexXdxX16xX1xX4e8xX27xX28xX4e8xX1xX6xX4e8xXexXdxX16xX1xX4e8xXexX1xX14xX16xX41xX4e8xX83xX6xX14xX4e8xX37xX10xXexX4e8xX26xX27xX6xX4e8xX37xX28xX4e8xX1xX14xXbxX4e8xXexX1xX27xX4e8xX3a6xX61xX1f3xX2xX1b5xX1f3xX1b5xX3d4xX18cxX1xXexX3axXaxX12xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xX13xX15xX3xXcxX9cxX16xX1xX3xXexX1xX488xX16xX41xX3xX83xX43xX14xX3xX37xX2cxXexX3xX26xX27xX23xX3xX37xXbd1xX3xX1xXa9xXbxX3xXexX1xX10bxX3xX3a6xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX3dxX14xX16xX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1exXaxX12xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xX13xX15xX3xXcxX9cxX16xX1xX3xX5cxX4cdxX3xX1xXa9xXbxX3xX37xXbd1xX3xXexX1xX10bxX3xX3a6xX18cxX3xXcxXb3xXdxX3xX37xXbd1xX3xX1xXa9xXbxX3xX16xX15xX28xX3fxX3xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xX13xX15xX3xXcxX9cxX16xX1xX3xX5cxX4cdxX3xX399xX10xX3axX3xX399xc5e9xXexX3fxX3xX37xX2cxXexX3xX5xX27xX59xX16xX3xX3axX233xXexX3xX7xX30xX3xX16xX233xXdxX3xX1exX27xX16xX41xX18cxX0xX61xXbxX12xX0xX61xX1exXdxXfexX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX59xXbxX3xXexX3dxX27xX16xX41xX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3xX16xX1xXe3xX16xX41xX3xX5cxX12bxX6xX3xX83xX15xX16xX3fxX3xX5xX9cxX16xX1xX3xXfexX1fxX4xX3xX1exX785xX3xX399xX23xX28xX3xX3dxX6xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXb3xX3axXaxX3xX1xX3dxX10xX74axX9xXaxX61xX399xX6xX28xX4e8xX1exX27xX16xX41xX4e8xX1exX6xX16xX41xX61xXexX6xXbxX4e8xXexX3dxX27xX16xX41xX4e8xX37xXdxX10xX3axX4e8xXexX3dxX6xX4e8xX41xXdxX6xX3axX4e8xX7xX6xXexX4e8xX16xX1xX27xX16xX41xX4e8xX1exXdxX6xX4e8xX83xX6xX16xX4e8xX5xXdxX16xX1xX4e8xXfexX27xX4xX4e8xX1exX10xX4e8xX399xX6xX28xX4e8xX3dxX6xX4e8xX7xX6xXdxX4e8xXbxX1xX6xX3axX61xX1f3xX1b5xX3a5xX3d9xX395xX3d4xX18cxX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX41xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX61xX3axX10xX1exXdxX6xX61xX2xX1f3xX1b5xX61xX16xX10xX38exX7xX61xX1f3xX1b5xX1c5xX1f3xX61xX2xX1f3xX3d4xX1exX1f3xX2xX3d2xX1c5xX1b5xX1b5xX1f3xXexX1c5xX3d9xX1f3xX2xX395xX5xX1b5xX18cxX3e0xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX3xXexX1xX23xX14xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX37xX55xX3xX5xX27xX59xXexX3xX5cxX23xX16xX41xX3xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX1exXdxXfexX12xX0xX7xXexX3dxX14xX16xX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX59xXbxX3xXexX3dxX27xX16xX41xX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3xX16xX1xXe3xX16xX41xX3xX5cxX12bxX6xX3xX83xX15xX16xX3fxX3xX5xX9cxX16xX1xX3xXfexX1fxX4xX3xX1exX785xX3xX399xX23xX28xX3xX3dxX6xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXb3xX3axXaxX3xX1xX3dxX10xX74axX9xXaxX61xX399xX6xX28xX4e8xX1exX27xX16xX41xX4e8xX1exX6xX16xX41xX61xXexX6xXbxX4e8xXexX3dxX27xX16xX41xX4e8xX37xXdxX10xX3axX4e8xXexX3dxX6xX4e8xX41xXdxX6xX3axX4e8xX7xX6xXexX4e8xX16xX1xX27xX16xX41xX4e8xX1exXdxX6xX4e8xX83xX6xX16xX4e8xX5xXdxX16xX1xX4e8xXfexX27xX4xX4e8xX1exX10xX4e8xX399xX6xX28xX4e8xX3dxX6xX4e8xX7xX6xXdxX4e8xXbxX1xX6xX3axX61xX1f3xX1b5xX3a5xX3d9xX395xX3d4xX18cxX1xXexX3axXaxX12xXcxX59xXbxX3xXexX3dxX27xX16xX41xX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3xX16xX1xXe3xX16xX41xX3xX5cxX12bxX6xX3xX83xX15xX16xX3fxX3xX5xX9cxX16xX1xX3xXfexX1fxX4xX3xX1exX785xX3xX399xX23xX28xX3xX3dxX6xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXb3xX3axX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX3dxX14xX16xX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1exXaxX12xX80xX28xX3xX83xX6xX16xX3xX87xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xXcxX91xX16xX1xX3xX78xX28xX3xX13xX15xX3xXcxX9cxX16xX1xX3xX399xX43xX4xX3xX5cxX12bxX16xX1xX3xX16xX41xX14xX15xXdxX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3fxX3xX41xXdxX43xX3axX3xX7xX43xXexX3xXexX1xX121xX4a4xX16xX41xX3xX399xX27xX28xX12fxX16xX3fxX3xX4xX1xX27xX28xX12fxX16xX3xX5cxX1ebxX3xX7xe898xX3xX4xX1xX9a5xX3xXexX3dxXa9xX16xX41xX3xX37xXdxX39xX3axX3xXexX3dxX6xX3xX5cxX30xXdxX3xXfexXffxXdxX3xX16xX1xXe3xX16xX41xX3xX5cxX12bxX6xX3xX83xX15xX16xX3fxX3xX5xX9cxX16xX1xX3xXfexX1fxX4xX3xX1exX785xX3xX399xX23xX28xX3xX3dxX6xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXb3xX3axX3fxX3xX16xX1xXe3xX16xX41xX3xXfexXafxX16xX3xX5cxX1ebxX3xX16xX107xXdxX3xX4xX233xX3axX3fxX3xX41xX141xX28xX3xX83xX10bxX4xX3xX399xX9a5xX4xX3xXexX3dxX14xX16xX41xX3xX1exX121xX3xX5xX27xX59xX16xX18cxX0xX61xXbxX12xX0xX61xX1exXdxXfexX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX27xX5xX12xX0xX1exXdxXfexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3dxXaxX12xX0xX61xX1exXdxXfexX12xX0xX61xX1exXdxXfexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde06xX27xXexX1xX14xX3dxXaxX12xXa3xXa4xX16xX3xX10exX10bxX4xX0xX61xXbxX12
Văn Đức