Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại vụ Cát Tường
Lúc 10h47', TAND Hà Nội tuyên trả hồ sơ vụ Cát Tường sau khoảng 2 tiếng xét hỏi vì cho rằng có một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn cần phải xem xét thêm.
b3efxf14bxfeb7xb6fcx11133x145c9xc9d1xb41cx13bb8xX7x145bdxd352xdb4bxf146x11197x1312cxX5xd988xXaxbccaxXcxcb24xX6xX3xXexeed5x13b23xX3xX1x10948xX3xX7xe5f9x1409fxX3x10de9xdaf7xd1a2xX3xX4x1449fxX24xX3x1451bxXdxd7e2xX24xX3xXexX18xX6xX3xX5x10a78xXdxX3xc864x11c55xX3x147bbxc6c2xXexX3xXcxccb2xeae4xff37x11cabxX0x11b3cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xb9d4xXexf9e5xX6xX5xXdxX42xX41x145f3xX3x1219cxX24xX7xXexXdx1303fxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc30cxX10xX6x10db1xXaxX12x12cb9x12761xX4xX3xX2xf25fxX1xbd4cxee8bxe2d1xX20xX3xXcx108d3x12aeex135f6xX3xX6fx120d3xX3xX83xecddxXdxX3xXexX24xX22xX23xX41xX3xXexX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX7xX1fxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxXexX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX7xX6xX24xX3x121e4xX1x147dcxX19xX41xX42xX3xc0b3xX3xXexXdx10623xX41xX42xX3xX54xc55exXexX3xX1x11a9fxXdxX3xX37x134bdxX3xX4xX1xXb0xX3xX18x14372xX41xX42xX3xX4x117f6xX3xd2c2xX8axXexX3xX7xf9fcxX3xX37xb9e1xX41xX3xX2axX2cxX3xX5xXdxX23xX41xX3x10731xX24xX6xX41xX3xX2axXb9xX41xX3xX5x10608xX41xX1xX3xX37xf7aexX4xX3xX4xX1xX24xX22xX23xX41xX3xXd4xfc46xX41xX3xX4xX27xX41xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX54xX10xXd4xX3xX54xXbexXexX3xXexX1xX23xXd4x14959xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a2cxXb0xX72xX22xXaxX12xe4e7xX1xc878xX6xX3xX72xX3fxdbe9xXdxX3xXaexX1xX3bxX41xX3xXbxX1xX14xX41xX42xX20xX3xX41xX42xX3fxX40xXdxX3xXexX1xfb14xX41xX3xX4x11e20xX6xX3xe877x13ef7xX3xX1xX34xXdxX3xX37x13aafxX3xXexX6xX22xX3xX1xX3fx10536xX41xX42xX3xe235xX41xX42xX3xXaexX1xXdxX3xXexX14xX6xX3xXexX24xX22xX23xX41xX3xXexX18xX19xX3xX5xX34xXdxX3xX1xX1cxX3xX7xX1fxX119xX3xX145xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX37xX87xX3xf5aaxX1xX3bxX41xX1xX3xX41xX1xX6xX41xX1xX3xX4xX1xXd2xX41xX42xX3xX170xX171xX3xX72x10aa1xX41xX3xX42xXdxX19xXdxX3xX18xX6xX3xXaexX1xXc2xXdxX3xXbxX1xX14xX41xX42xX3xX54xb873xX3xX3bxX41xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xX10xXd4xX12xX84xX3fxX152xXdxX3xX2axX169xX22xX3xX5xX87xX3xX41xX1xf949xX41xX42xX3xX72xXdxe881xX41xX3xX170xXdxXb9xX41xX3xX4xX1xX14dxX41xX1xX3xXexX18xXb0xX41xX42xX3xXbxX1xXdxX23xX41xX3xX54xX1e2xX3xX7xX3bxX41xX42xX3xX41xX6xX22xX5cxX0xX44xX10xXd4xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX7dxX1xX2xX7axX20xX0xX44xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxXb9xX4xX3xX54xX10xX3xX4xX1xX180xX3xXbxX1xX34xXd4xX3xX41xX1xX169xX41xX3xX2axXdxX3xX37xX87xXb0xX3xX7xX169xX41xX3xXcxX82xX83xX84xX3xX6fxX87xX3xX83xX8axXdxX119xX3xX82xX41xX3xX41xXdxX41xX1xX3xX54xX24xX41xX42xX3xXe7xX24xX6xX41xX1xX3xX4xc469xX41xX42xX3xXexX14xX6xX3xX2axX3fx13f0exX4xX3xXexX1x12d96xXexX3xX4xX1x124d9xXexX3xX37xX87xX3xX4xX19xX41xX1xX3xX7xX3bxXexX3xX4xX1xc3e9xX41xX42xX3xX72xX169xX22xX3xX1xX34xX41xX3xX4xX1xXb9xX3xX42xXdxX6xXb0xX3xXexX1xX101xX41xX42xX3xXe7xX24xX6xX41xX1xX3xXaexX1xX24xX3xX37xXf6xX4xX3xX41xX87xX22xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX170xX5xX10xX3xX170xXb0xX18xX72xX10xX18xX9xXaxX7axXaxX3xX6xX5xXdxX42xX41xX9xXaxX4xX10xX41xXexX10xX18xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX41xX42xX9xXaxX7axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX72xX72xXdxX41xX42xX9xXaxc645xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX3axX6xXbxXexXdxXb0xX41xXaxX12xX0xXexX170xXb0xX72xX22xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX72xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xXdxXd4xX42xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX119xX170xX6xXb0xX1xX6xXexXdxX41xX1xX119xX37xX41xX44xX41xX10x1270dxX7xX44xX2xX7cxX2xf3a5xX44xX2xX7axfb55xX72xX2xX2xX37exXb5xX7axX7axX7axXexX3f0xX7axX7dxX3f0xXb5xX5xX7axX119xX5exXbxX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX72xX12xX0xX44xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX72xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX6xXbxXexXdxXb0xX41xXaxX12xX145xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX37xX87xX3xX1b5xX1xX3bxX41xX1xX119xX3xX0xX10xXd4xX12x14047xX41xX1xX3xX4xX1xX38xXbxX3xXe7xX24xX6xX3xXd4xX87xX41xX3xX1xXc6xX41xX1xX119xX0xX44xX10xXd4xX12xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX72xX12xX0xX44xXexX18xX12xX0xX44xXexX170xXb0xX72xX22xX12xX0xX44xXexX6xX170xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX7dxX1xX37exX7axX0xX44xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX20xX3xX18xXdcxXexX3xX2axX101xX41xX42xX3xX41xX42xX3fxX40xXdxX3xXexd145xXbxX3xXexX18xX24xX41xX42xX3xXexX34xXdxX3xXexX14xX6xX3xX3bxX41xX20xX3xX2axX6xX3xXbxX1xX27xX41xX3xX5xX87xX3xX41xX42xX3fxX40xXdxX3xXexX1xX169xX41xX3xX4xX16dxX6xX3xX41xX34xX41xX3xX41xX1xX169xX41xX3xX75xX23xX3xXcxX1xX171xX3xXcxX1xX6xX41xX1xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX119xX3xX145xXd9xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX4xf95dxX41xX42xX3xX4xX1xX1cxX41xX42xX3xX37xX87xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXb0xX41xX3xX4xX16dxX6xX3xX4xX1xX171xX3xX4xXd2xX3xXd4xX2fexXexX119xX3xX84xXdxX3xX19xX41xX1xX3xX4xX16dxX6xX3xX4xX1xX171xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX170xXbexX3xX2axX10xXb0xX3xXaexX1xX30fxX41xX3xXexX6xX41xX42xX3xXd4xX6xX41xX42xX3xX2axXb9xX41xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX6fxX87xX41xX42xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX4xX19xX41xX1xX3xX7xX3bxXexX3xX2axX3fxX2f4xX4xX3xXexX30fxX41xX42xX3xX4xX3fxX40xX41xX42xX3xX5xX87xXd4xX3xX41xX1xXdx108a5xXd4xX3xX37xX38xX3xXexX34xXdxX3xX2axX169xX22xX119xX3xXcxX1xX10xXb0xX3xXexX1xX101xX41xX42xX3xX170xX3bxXb0xX3xX4xX16dxX6xX3xXexX14xX6xX20xX3xX4xX3bxX4xX3xXbxX1xXd2xX41xX42xX3xX37xXdxX23xX41xX3xX7xb5cexX3xXexX1xX10xXb0xX3xX72xeef9xXdxX3xX72xXdxX230xX41xX3xX170xXdxXb9xX41xX3xXbxX1xXdxX23xX41xX3xX54xX1e2xX3xXe7xX24xX6xX3xXd4xX87xX41xX3xX1xXc6xX41xX1xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xc791xX1xX2xX7axX0xX44xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX20xX3xX41xX42xX1xXdxX3xX4xX6xX41xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX37xX87xX3xX1b5xX1xX3bxX41xX1xX3xX170xX171xX3xX72xX1cbxX41xX3xX37xX87xXb0xX3xXbxX1xX14xX41xX42xX3xX54xXbexXexX3xX54xX1e2xX119xX3xX3axX19xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX55fxX41xX42xX3xXd4xX2fexX4xX3xX3bxXb0xX3xX7xX1fxXd4xXdxX3xXd4xX87xX24xX3xX2axX10xX41xX3xXaexc8fcxX3xX7xf811xX4xX20xX3xXe7xX24xX27xX41xX3xX169xX24xX3xXexX14dxXd4xX3xXexX1xX6xX41xX119xX3xX1b5xX1xX3bxX41xX1xX3xX5xXdxX23xX41xX3xXexX38xX4xX3xX41xX42xXd2xX3xX54xX24xXd9xX41xX42xX3xXbxX1xX14dxX6xX3xX1xX87xX41xX42xX3xX42xX1xXb9xX3xX72xX3fxX152xXdxX3xX41xX42xXd2xX41xX42xX3xX41xX1xXc6xX41xX3xX41xX42xX3fxX40xXdxX3xXexX1xX169xX41xX3xX37xX87xX3xX5xX24xX505xXexX3xX7xX3fxX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX6fxX6xXdxX3xX170xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xX7xX6xX24xX3xX2axXd2xX3xXe7xX24xX6xX22xX3xX7xX6xX41xX42xX3xX41xXd2xXdxX3xX4xX1xX24xX22xX611xX41xX3xX37xX152xXdxX3xX41xX1xX6xX24xX119xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXexX18xX101xX41xX42xX3xX42xX87xX22xX3xX1xX1fxX41xX3xX7xXb0xX3xX37xX152xXdxX3xX5xX76xX4xX3xX170xX171xX3xX170xX2f9xXexX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX6acxX1xX7cxX7axX0xX44xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX20xX3xXbxX1xXdxX23xX41xX3xX54xX1e2xX3xX72xXb0xX3xXexX1xb99axXd4xX3xXbxX1xX3bxX41xX3xX75xX23xX3xXcxX1xX171xX3xX6fxX2f4xXbxX3xX5xX87xXd4xX3xX4xX1xX16dxX3xXexX710xX6xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX3xXaexX1xX6xXdxX3xXd4xX34xX4xX119xX3xX145xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXd4xX40xXdxX3xX5xX24xX505xXexX3xX7xX3fxX3xX170xX87xXb0xX3xX4xX1xX22axX6xX3xX3axX1xX24xX3xXcxX1xX171xX3xXcxX18xX6xX41xX42xX3xce0cxX169xX41xX20xX3xX170xX19xXb0xX3xX37xX611xX3xXe7xX24xX22xX2cxX41xX3xX37xX87xX3xX5xX2f4xXdxX3xX14dxX4xX1xX3xX1xX2f4xXbxX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX4xX1xXb0xX3xbdf4xX87xXb0xX3x128fcxX24xX6xX41xX42xX3xX1b5xX1xX3bxX41xX1xX3xX5xX87xX3xX101xX41xX42xX3xX83xX42xX24xX22xX230xX41xX3xX82xX41xX1xX3xXcxX1xX1fxXd4xX3xX37xX87xX3xXcxX34xX3xX82xX41xX1xX3xXcxX24xXdcxX41xX119xX3xccf8xXdxX6xX3xX2axXc6xX41xX1xX3xX170xX171xX3xX1xX34xXdxX3xXd4xX40xXdxX3xX5xX24xX505xXexX3xX7xX3fxX3xX8afxfb1axX3xX910xXdxX6xX3xXcxX18xX3fxX180xX41xX42xX20xX3xX14bxX1xX34xXd4xX3xX6fxX3fxX1fxX41xX42xX3xX910xXdxX6xX41xX42xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xXcxX14xX6xX3xXexX1xX101xX41xX42xX3xX170xX3bxXb0xX3xXd4xX40xXdxX3xX4xX1xX1cxX41xX42xX20xX3xX170xXd9xX3xXd4xe43axX3xX37xX87xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXb0xX41xX3xXexX18xX6xXdxX3xX4xX16dxX6xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX5xX87xX3xX41xX1xX22axX41xX42xX3xX41xX42xX3fxX40xXdxX3xX4xXd2xX3xXe7xX24xX22xX2cxX41xX3xX5xX2f4xXdxX3xX37xX87xX3xX41xX42xX1xXf1xX6xX3xX37xX38xX3xX5xXdxX23xX41xX3xXe7xX24xX6xX41xX3xX2axXb9xX41xX3xX72xXf6xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12x100c1xX1xX0xX44xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX20xX3xX7xX6xX24xX3xXbxX1xX27xX41xX3xXexX1xX16dxX3xXexX38xX4xX20xX3xX8afxX1b5xf206xX3xX4xX101xX41xX42xX3xX170xXd9xX3xX4xX3bxXb0xX3xXexX18xX34xX41xX42xX119xX3xXcxX1xX10xXb0xX3xX2axXd2xX20xX3xX4xX1xXdxX2cxX24xX3xX2xXa2cxX44xX2xX7axX44xXb5xX7axX2xX37exX20xX3xX4xX1xX171xX3xX75xX23xX3xXcxX1xX171xX3xXcxX1xX6xX41xX1xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX2axXb9xX41xX3xXexX1xX851xXd4xX3xXd4x11dd4xX3xX37xXdxX611xX41xX3xX3axX3bxXexX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXexX18xX23xX41xX3xX2axX3fxX40xX41xX42xX3xX910xXdxX19xXdxX3xX14bxX1xXd2xX41xX42xX3xX1xX76xXexX3xXd4xce1axX3xX170xX38xX41xX42xX20xX3xX41xX169xX41xX42xX3xX41xX42xXf6xX4xX3xX37xX87xX3xXexX1e2xX3xX37xXb0xX41xX42xX119xX3xX83xX42xX3fxX40xXdxX3xXexX18xXf6xX4xX3xXexXdxXb9xXbxX3xXbxX1xX1cbxX24xX3xXexX1xX24xX505xXexX3xX5xX87xX3xX170xX3bxX4xX3xX7xXf1xX3xX83xX42xX24xX22xX230xX41xX3xe681xX34xX41xX1xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX20xX3xX42xXdxX3bxXd4xX3xX2axXd9xX4xX3xXexX18xX24xX41xX42xX3xXexX169xXd4xX3xX41xX87xX22xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xXcxX18xX3fxX152xX4xX3xXaexX1xXdxX3xXbxX1xXdxX3xXexX6xX41xX42xX3xX54xX3bxX4xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX20xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX2axXdxX611xX41xX3xXexX1xXb0xX34xXdxX3xX4xX1xXb0xX3xX37xX2f4xX3xX2axXb9xX41xX3xXexX18xX24xX41xX42xX3xXexX169xXd4xX20xX3xX2axX1cxX41xX42xX3xXexX1xX40xXdxX3xX4xX1xbb7bxX3xX2axX34xXb0xX3xX41xX1xX169xX41xX3xX37xXdxX23xX41xX3xXexX851xX24xX3xXexX3bxX41xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX18xX6xX41xX42xX3xXexX1xXdxXb9xXexX3xX170xX171xX3xXexX1xX851xXd4xX3xXd4xXa9exX119xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX4xX1xX180xX3xX54xX3bxX4xX3xX170xX611xX41xX1xX3xX41xX1xX169xX41xX3xX2axXb9xX41xX3xX170xX611xX41xX1xX3xX37xXdxX611xX41xX3xX145xX3fxX24xX3xX72xXdxX611xX41xX3xX2ax10fecxX3xX42xXdxXdcxX24xX3xX41xX1xX3fxX41xX42xX3xX72xXb0xX3xX2axX101xX41xX42xX3xX41xX42xX3fxX40xXdxX3xX41xX23xX41xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxX611xX41xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX119xX3xXcxX18xXb0xX41xX42xX3xX5xX76xX4xX3xX2axXd2xX20xX3xX8d9xX87xXb0xX3xX8ddxX24xX6xX41xX42xX3xX1b5xX1xX3bxX41xX1xX3xe3b1xX41xX1xX169xX41xX3xX37xXdxX23xX41xX3xX170xX19xXb0xX3xX37xX611xX3xXexX18xX24xX41xX42xX3xXexX169xXd4xX3xXexX1xX851xXd4xX3xXd4xXa9ex1089fxX3xX2axX3fxX6xX3xX18xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xXbxX1xXdxX3xXexX6xX41xX42xX20xX3xX41xXbexXd4xX3xX54xX24xXd9xX41xX42xX3xX7xX101xX41xX42xX3xX37xX87xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX2axX1cxX41xX42xX3x127cexX119xX3xX8d9xX23xXd4xX3xX1xX101xXd4xX3xX2axXd2xX20xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX4xX55fxX41xX42xX3xX1b5xX1xX3bxX41xX1xX3xXd4xX6xX41xX42xX3xX54xX3bxX4xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xXexX152xXdxX3xX4xX27xX24xX3xXcxX1xX6xX41xX1xX3xXcxX18xXc6xX3xX37xX184xXexX3xX54xX24xXd9xX41xX42xX3xX7xX101xX41xX42xX3xX6fxX1cxX41xX42xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX170xX171xX3xXexX18xX24xX22xX3xXexXd9xX3xX37xX2cxX3xXb5xX3xXexX8axXdxX5cxX3x12a54xX169xXd4xX3xXbxX1xX34xXd4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXc21xX20xX3xXd4xX1cxX3xXd4xX19xX20xX3xX1xX87xXdxX3xX4xXd9xXexX3xX37xX87xX3xX8afxXdxX3xXbxX1xX34xXd4xX3xXe7xX24xX22xX3xX2axX171xX41xX1xX3xXaexX1xX3bxXd4xX3xX170xX611xX41xX1xX20xX3xX4xX1xX22axX6xX3xX170xX611xX41xX1xX20xX3xX7xX19xX41xX3xX54xX24xXdcxXexX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xXb9xX3xXexX1xX24xXd9xX4xX20xX3xX4xXdcxXbxX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX1xX24xXd9xX4xX3xX1xXb0xX2fexX4xX3xX72xX171xX4xX1xX3xX37xX38xX3xX22xX3xXexXb9xX3xXaexX1xX3bxX4xX119xX3xX1b5xX1xX3bxX41xX1xX3xX170xX171xX3xXexX18xX24xX22xX3xXexXd9xX3xXexX8axXdxX3xXd76xX169xXd4xX3xXbxX1xX34xXd4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXc21xX20xX3xXd4xX1cxX3xXd4xX19xX20xX3xX1xX87xXdxX3xX4xXd9xXexX3xX37xX87xX3xXcxX18xX8axXd4xX3xX4xX2f9xXbxX3xXexX87xXdxX3xX7xX19xX41xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xXa2cxX1xXb5xX3f0xX0xX44xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX20xX3xX170xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXaexX1xX6xXdxX3xXd4xX180xX3xXexX1xX851xXd4xX3xXd4xXa9exX3xX37xXdxX611xX41xX3xX3axX3bxXexX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX2ax1289cxX3xX4xX1xX24xX851xX41xX3xX170xX171xX3xX2axX27xX22xX3xX2axX16dxX3xX42xXdxXdcxX22xX3xXexX40xX3xX2axXc21xX3xX54xXdxX41xX3xXbxX1xXbexXbxX3xXa4dxX180xX3x135d7xX3xXexXb9xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxX611xX41xX3xX42xXdxX19xXdxX3xXbxX1xX1cbxX24xX3xXexX1xX851xXd4xX3xXd4xXa9exX3xX41xX1xX3fxX41xX42xX3xXaxX4xX1xX3fxX6xX3xXaexX171xXbxX3xX54xXdxX41xXaxX119xX3xX3axX3bxXexX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX4xXd2xX3xX3f4xX3xXbxX1xX14xX41xX42xX3xX42xX1cxXd4xX5cxX3xX5xX230xX3xXexX169xX41xX20xX3xXexX3fxX3xX37xXdcxX41xX3xXaexX1xX3bxX4xX1xX3xX1xX87xX41xX42xX20xX3xXexX1xX101xX41xX42xX3xXexXdxX41xX3xXe7xX24xX19xX41xX42xX3xX4xX3bxXb0xX20xX3xX7xXbxX6xX20xX3xXbxX1xX1cbxX24xX3xXexX1xX24xX505xXexX3xX37xX87xX3xX1xX505xX24xX3xXbxX1xX1cbxX24xX119xX3xX8afxXdxX611xX4xX3xXe7xX24xX19xX41xX3xX5xXcd1xX20xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX42xXdxX6xXb0xX3xX4xX1xXb0xX3xX41xX22axX3xX41xX1xX169xX41xX3xX37xXdxX23xX41xX3xXexX23xX41xX3xXb14xX6xXdxX3xX37xXc6xX3xX4xX1xXb0xX3xX18xXcdxX41xX42xX3xX4xX101xX3xX42xX3bxXdxX3xXexXd9xXexX3xX41xX42xX1xXdxX611xXbxX3xX8d9xX34xXdxX3xX1xX710xX4xX3xX3axX101xX41xX42xX3xX2axXb0xX87xX41xX3xX41xX87xX22xX3xX4xXd2xX3xXaexXdxX41xX1xX3xX41xX42xX1xXdxX611xXd4xX3xX37xX2cxX3xXexX1xX851xXd4xX3xXd4xXa9exX119xX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX170xX5xX10xX3xX170xXb0xX18xX72xX10xX18xX9xXaxX7axXaxX3xX6xX5xXdxX42xX41xX9xXaxX4xX10xX41xXexX10xX18xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX41xX42xX9xXaxX7axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX72xX72xXdxX41xX42xX9xXaxX37exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX3axX6xXbxXexXdxXb0xX41xXaxX12xX0xXexX170xXb0xX72xX22xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX72xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xXdxXd4xX42xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX119xX170xX6xXb0xX1xX6xXexXdxX41xX1xX119xX37xX41xX44xX41xX10xX3eaxX7xX44xX2xX7cxX2xX3f0xX44xX2xX7axX3f4xX72xX2xX2xX37exXb5xX7axX7axX7axXexX2xX7cxX2xX37exXb5xX7axX37exX3f0xXb5xX5xX2xX119xX5exXbxX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX72xX12xX0xX44xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX72xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX6xXbxXexXdxXb0xX41xXaxX12xX6fxX6xXdxX3xX4xXb0xX41xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX2axXb9xX41xX3xXexX14xX6xX3xXexf5a2xX3xX7xX152xXd4xX119xX3xX478xX41xX1xX5cxX3xX0xX10xXd4xX12xX8ddxX24xXcd1xX3xX8d9xXb0xX87xX41xX119xX0xX44xX10xXd4xX12xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX72xX12xX0xX44xXexX18xX12xX0xX44xXexX170xXb0xX72xX22xX12xX0xX44xXexX6xX170xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xXa2cxX1xX37exX7axX0xX44xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX20xX3xX4xX1xX16dxX3xXexX710xX6xX3xX1xXc2xXdxX5cxX3xXaxX8afxXdxX611xX4xX3xXbxX1xX1cbxX24xX3xXexX1xX24xX505xXexX3xXexX34xXb0xX3xX1xXc6xX41xX1xX20xX3xX1xX76xXexX3xXd4xXacaxX3xX4xXd2xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX3xXbxX1xXbexXbxX3xXaexX1xX101xX41xX42x13e33xXaxX119xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX2axX3bxXbxX20xX3xXexX1xX10xXb0xX3xXe7xX24xX22xX3xX2axX171xX41xX1xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX20xX3xX5xXcd1xX3xX72xXb0xX3xX170xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xX4xX92dxX41xX42xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX170xXdxXb9xXexX3xX18xX650xX20xX3xX4xXd2xX3xXexX1xXc21xX3xX41xX42xX3fxX40xXdxX3xXexX6xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX42xX169xX22xX3xXexX23xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX3xX41xX23xX41xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX42xX169xX22xX3xXd4xX23xX20xX3xXd4xX87xX3xX42xX169xX22xX3xXd4xX23xX3xX37xX87xXb0xX3xX170xX611xX41xX1xX3xX37xXdxX611xX41xX3xXexX1xXc6xX3xXexXd9xXexX3xX1xX1fxX41xX119xX3xX84xX55fxX3xX170xXdxXb9xXexX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX3xXbxX1xXbexXbxX3xX41xX1xX3fxX41xX42xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX4xX1xXb0xX3xX18xXcdxX41xX42xX3xX72xXb0xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX3xX170xX611xX41xX1xX3xX41xX1xX169xX41xX3xXaxXexXdxX41xX3xXexX3fxX180xX41xX42xX3xX37xX87xXb0xX3xX4xX1xX24xX22xX23xX41xX3xXd4xX101xX41xX3xX4xX16dxX6xX3xXd4xXc6xX41xX1xXaxX3xX41xX23xX41xX3xX2axXebfxX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxX611xX41xX3xXbxX1xX1cbxX24xX3xXexX1xX24xX505xXexX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXaexX1xX6xXdxX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xXexX18xX3fxX152xX4xX3xXaexX1xXdxX3xXbxX1xX1cbxX24xX3xXexX1xX24xX505xXexX3xX4xXd2xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX3xX7xXdxX23xX24xX3xX169xXd4xX20xX3xXexX10xX7xXexX3xXbxX1xX19xX41xX3xX184xX41xX42xX3xXaexX1xX3bxX41xX42xX3xX7xXdxX41xX1xX119xX119xX119xX3xXexX18xX3fxX152xX4xX3xXaexX1xXdxX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxX611xX41xX3xXbxX1xX1cbxX24xX3xXexX1xX24xX505xXexX119xX3xX145xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xX4xXd2xX3xXaexXdxXc21xXd4xX3xXexX18xX6xX3xXaexXb9xXexX3xXe7xX24xX19xX3xX37xX87xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xXexX1xXdcxX22xX3xX37xXdcxX41xX3xX2axX2cxX3xX42xXc6xX119xX3xXcxX24xX22xX3xX41xX1xXdxX23xX41xX20xX3xX4xX1xX16dxX3xXexXb0xX34xX3xX4xX1xXb0xX3xX170xXdxXb9xXexX20xX3xXexX1xX10xXb0xX3xX1xX1cxX3xX7xX1fxX3xX37xX38xX3xX3bxX41xX3xXexX1xXc6xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX4xXd2xX3xX37xXdxX611xX4xX3xX170xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xXaexXdxXc21xXd4xX3xXexX18xX6xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xXa2cxX1xX7cxX3f0xX0xX44xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX20xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXaexX1xX6xXdxX3xX2axXebfxX3xX1xX76xXexX3xX2xX2xX3xX54xXdxX3xX5xX6xX41xX1xX20xX3xXd4xX178xXdxX3xX4xX3bxXdxX3xX4xX1xX184xX6xX3xXaexX1xXb0xX19xX41xX42xX3xX3f0xX7axXd4xX5xX3xXd4xXacaxX20xX3xXexX34xXdxX3xX37xX55fxX41xX42xX3xX170xX38xX41xX42xX3xX4xX16dxX6xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX119xX3xX8ddxX24xX3bxX3xXexX18xXc6xX41xX1xX3xX41xX87xX22xX3xXaexXbexXb0xX3xX72xX87xXdxX3xX2xX56xXb5xX3xXexXdxXb9xX41xX42xX119xX3xX1b5xX1xXdxX3xXd4xXacaxX3xX5xX2f9xX41xX42xX3xX54xX24xXd9xX41xX42xX3xX72xX3fxX152xXdxX3xX54xXdxX5xX6xX41xX1xX3xXexX1xXc6xX3xX72xX55fxX41xX42xX3xX170xX1fxXd4xX3xX2axXc21xX3xXexX34xXb0xX3xX1xXc6xX41xX1xX3xXexX1xX851xXd4xX3xXd4xXa9exX3xX37xX55fxX41xX42xX3xX41xX42xXf6xX4xX119xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX41xX87xX22xX3xX170xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xX1xX710xX4xX3xXexX1146xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX1xX24xX22xX23xX41xX3xX42xXdxX6xX3xX6fxX87xX41xX3xX8ddxX24xXd9xX4xX20xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX4xX27xX41xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX5xXdxX3xXexX169xXd4xX3xX37xXc6xX3xXaexX1xXdxX3xX2axXd2xX3xX4xX3bxX4xX3xXexXb9xX3xX170xX87xXb0xX3xXd4xXacaxX3xX7xX648xX3xX170xX171xX3xX4xX1xXb9xXexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xXaxXcxX24xX22xX3xX41xX1xXdxX23xX41xX3xXbxX1xX3fxX1fxX41xX42xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX41xX87xX22xX3xX180xX3xX8afxXdxX611xXexX3xX83xX6xXd4xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX3xX4xX1xXb0xX3xXbxX1xXbexXbxXaxX20xX3xX170xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xX41xX42xX24xX22xX23xX41xX3xX5xX87xX3xX170xX3bxX4xX3xX7xXf1xX3xXaexX1xXb0xX6xX3xX41xX42xXb0xX34xXdxX3xX145xX611xX41xX1xX3xX37xXdxX611xX41xX3xX145xX34xX4xX1xX3xXb14xX6xXdxX3xXaexX1xX6xXdxX119xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX4xX1xXb0xX3xX170xXdxXb9xXexX3xXexX1xX23xXd4xX20xX3xX4xX6xX3xXbxX1xX1cbxX24xX3xXexX1xX24xX1cbxX41xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xXaexXbexXb0xX3xX72xX87xXdxX3xXexX2eaxX41xX42xX3xX4xX8axX41xX42xX3xXaexX1xXb0xX19xX41xX42xX3xX7cxX3xXexXdxXb9xX41xX42xX20xX3xXexX1146xX3xX2xXb5xX1xX37exX7axX3xX2axXb9xX41xX3xX2xX3f4xX1xX119xX3xX1b5xX1xXdxX3xXbxX1xX1cbxX24xX3xXexX1xX24xX505xXexX20xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX37xX1cbxX41xX3xXexXbbdxX41xX1xX20xX3xX41xXd2xXdxX3xX4xX1xX24xX22xX611xX41xX119xX3xXa4dxX6xX24xX3xXbxX1xX1cbxX24xX3xXexX1xX24xX505xXexX3xXaexX1xXb0xX19xX41xX42xX3xXb5xX7axX56xX37exX7axX3xXbxX1xX76xXexX20xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX4xXb0xX3xX42xXdxX505xXexX20xX3xXd4xX2f9xXexX3xXbxX1xX19xXdxX3xX41xX1xX3bxX22xX20xX3xXd4xXdxX611xX41xX42xX3xX7xX55fxXdxX3xX170xX710xXexX3xXd4xXbexXbxX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXaexX1xXdxX3xX2axXd2xX3xX4xX1xX851xX41xX3xX2axXb0xX3bxX41xX3xX2axXd2xX3xX5xX87xX3xX2axX8axX41xX42xX3xXaexXdxX41xX1xX3xX41xX23xX41xX3xX2axXebfxX3xXexXdxX23xXd4xX3xXd4xX8axXexX3xXd9xX41xX42xX3xX6xX41xX3xXexX1xX27xX41xX3xXb5xX7axXd4xX5xX119xX3xX3axX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX1xXb9xXexX3xX170xXdxXc21xX24xX3xX1xXdxX611xX41xX20xX3xX170xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xXexX1xX10xXb0xX3xX72xX650xXdxX3xXaexX1xXb0xX19xX41xX42xX3xXb5xX7axX3xXbxX1xX76xXexX3xX41xX22axX6xX3xX37xX87xX3xXexX1xXdcxX22xX3xX170xXc6xX41xX1xX3xXexX1xX3fxX40xX41xX42xX3xX18xX1cxXdxX3xX2axXdxX3xX18xX6xX3xX4xX1xX55fxX6xX119xX3xX1b5xX1xXb0xX19xX41xX42xX3xX2xX7axX3xXbxX1xX76xXexX3xX7xX6xX24xX3xX42xX710xXdxX3xX2axXdxX611xX41xX3xXexX1xXb0xX34xXdxX3xX4xX1xXb0xX3xXcd1xX3xXexX3bxX3xX8afxX169xX41xX3xX170xX19xXb0xX3xXd4xX24xX6xX3xXexX1xX24xXd9xX4xX3xX4xX1xXd9xX41xX42xX3xX2axX8axX41xX42xX3xXaexXdxX41xX1xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX83xX1xX505xX41xX3xXexXdxX41xX3xX170xX3bxXb0xX3xXexXc6xX41xX1xX3xX1xXc6xX41xX1xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX41xX42xX24xX22xX3xX4xXdcxXbxX20xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX42xX710xXdxX3xX2axXdxX611xX41xX3xXexX1xXb0xX34xXdxX3xX4xX1xXbbdxX3xX2axX34xXb0xX3xX22xX3xXexX3bxX3xXexXdxX23xXd4xX3xXexX1xX24xXd9xX4xX3xXexX18xX2f4xX3xXexXdxXd4xX20xX3xXexX1xX24xXd9xX4xX3xX4xX1xXd9xX41xX42xX3xX72xX171xX3xX184xX41xX42xX119xX119xX119xX3xX1b5xX1xXdxX3xX37xX2cxX20xX3xX170xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xXaexX1xX3bxXd4xX3xXexX1xXdcxX22xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX41xX1xX171xXbxX3xXexXdxXd4xX3xX2axXebfxX3xXd4xXdcxXexX3xX41xX23xX41xX3xX4xX1xXb0xX3xXexX1xX180xX3xX101xX54xX22xX119xX3xX75xX76xX4xX3xX41xX87xX22xX3xX4xXd2xX3xX2axX1cxX41xX42xX3xX41xX42xX1xXdxX611xXbxX3xX5xX87xX3xX170xX3bxX4xX3xX7xXf1xX3xXcxX1xX87xX41xX1xX3xXexX34xXdxX3xX145xX611xX41xX1xX3xX37xXdxX611xX41xX3xX145xX34xX4xX1xX3xXb14xX6xXdxX3xX2axXb9xX41xX3xX2axX169xX22xX3xX1xX178xX3xXexX18xX2f4xX119xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxX611xX41xX3xXd4xX8axXexX3xX7xXd9xX3xXexX1xX6xXb0xX3xXexX3bxX4xX3xX4xXdcxXbxX3xX4xX184xX24xX5cxX3xXexXdxX23xXd4xX3xXexX18xXf6xX4xX3xXexXdxXb9xXbxX3xX37xX87xXb0xX3xXexXdxXd4xX20xX3xXdcxX41xX3xX5xX1cxX41xX42xX3xX41xX42xXf6xX4xX119xX119xX119xX3xX41xX1xX3fxX41xX42xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX4xXd2xX3xXaexXb9xXexX3xXe7xX24xX19xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX2xX7axX1xX3f0xX0xX44xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX20xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXaexX1xX6xXdxX3xX37xXdxX611xX4xX3xX4xX1xX24xX851xX41xX3xX170xX171xX20xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xXb9xX3xXexX1xX24xXd9xX4xX3xXexXdxX23xXd4xX3xX4xX1xXb0xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX2axX2cxX24xX3xX72xXb0xX3xX22xX3xXexX3bxX3xX5xX87xXd4xX119xX3xXcxX1xX10xXb0xX3xX5xXcd1xX3xX42xXdxX19xXdxX3xX4xX16dxX6xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX20xX3xX170xX3bxX4xX3xX7xXf1xX3xX4xX27xX41xX3xXexXdxX41xX3xXexX3fxX180xX41xX42xX3xX22xX3xXexX3bxX3xX37xXc6xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xXexX1xXc21xX3xX2axXdxX3xXexX1xX10xXb0xX3xXexXdcxXexX3xX4xX19xX3xX4xX3bxX4xX3xXaexX1xX169xX24xX3xX2axXc21xX3xXaexXdxXc21xXd4xX3xXexX18xX6xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX83xX42xX24xX22xX23xX41xX3xX170xX3bxX4xX3xX7xXf1xX3xX41xX42xXb0xX34xXdxX3xXaexX1xXb0xX6xX3xX41xX87xX22xX3xX4xX1xXb0xX3xX18xXcdxX41xX42xX3xX170xX611xX41xX1xX3xX41xX1xX169xX41xX3xX4xX1xXb9xXexX3xX72xXb0xX3xXaxX41xX101xX41xX20xX3xX170xX171xX3xXexX18xX87xXb0xX3xX41xX42xX3fxX2f4xX4xXaxX119xX3xXcxX24xX22xX3xX41xX1xXdxX23xX41xX20xX3xXe7xX24xX3bxX3xXexX18xXc6xX41xX1xX3xXexX1xX851xXd4xX3xX37xXdcxX41xX3xX4xX16dxX6xX3xX4xX1xX16dxX3xXexX710xX6xX3xX41xX42xX6xX22xX3xX7xX6xX24xX3xX2axXd2xX3xX2axXebfxX3xXaexX1xXdxXb9xX41xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXbxX1xX19xXdxX3xXexX1xX1146xX6xX3xX41xX1xX505xX41xX3xX2axXebfxX3xX7xX1e2xX3xX72xX38xX41xX42xX3xXd4xX8axXexX3xX5xXb0xX34xXdxX3xXexX1xX24xXd9xX4xX3xX42xX169xX22xX3xXexX23xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX3xX145xX8axX3xXee8xX3xXexXb9xX3xX4xX1xXb0xX3xXbxX1xXbexXbxX119xX3xXaxX8afxXdxX611xX4xX3xX5xXdcxX22xX3xXd4xXacaxX3xX170xX38xX41xX42xX3xX2axXc21xX3xXexXdxX23xXd4xX3xX5xX23xX41xX3xX41xX42xXf6xX4xX3xX4xXd2xX3xX2axX76xX41xX42xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX1207xXaxX20xX3xX4xX1xX16dxX3xXexX710xX6xX3xX1xXc2xXdxX119xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXexX18xX19xX3xX5xX40xXdxX5cxX3xXaxX1b5xX1xX101xX41xX42xXaxX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX2xX7axX1xXb5xX3f0xX0xX44xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX20xX3xX4xX1xX16dxX3xXexX710xX6xX3xX1xXc2xXdxX5cxX3xXaxX3axX30fxX41xX3xX4xX184xX3xX41xX87xXb0xX3xX54xX3bxX4xX3xX2axX171xX41xX1xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX2axXebfxX3xX4xX1xXb9xXexX1207xXaxX119xX3xXaxX83xX1xX171xXbxX3xXexXdxXd4xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX4xX14xX41xX20xX3xX2axX1cxX41xX42xX3xXexX1e2xX3xX42xXdxXebfxX41xX119xX119xX119xXaxX20xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX2axX3bxXbxX119xX3xXaxX145xXdxXb9xXexX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xXexX1e2xX3xX37xXb0xX41xX42xX20xX3xX170xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xX7xX24xX22xX3xX41xX42xX1xXf1xX3xXexX1xXb9xX3xX41xX87xXb0xX3xXd4xX87xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX2axX3fxX6xX3xX37xX87xXb0xX3xX170xX611xX41xX1xX3xX37xXdxX611xX41xX1207xXaxX20xX3xX6fxX8d9xXd76xXd76xX3xX1xXc2xXdxX119xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX2axX3bxXbxX5cxX3xXaxXb14xX6xX41xX42xX3xX37xX87xXb0xX3xX145xX611xX41xX1xX3xX37xXdxX611xX41xX3xX145xX34xX4xX1xX3xXb14xX6xXdxX3xXexX1xXc6xX3xXe7xX24xX3bxX3xX2axX101xX41xX42xX3xX41xX23xX41xX3xX2axX3fxX6xX3xX37xX87xXb0xX3xX145xX611xX41xX1xX3xX37xXdxX611xX41xX3xX145xX3fxX24xX3xX2axXdxX611xX41xX3xX37xX2f9xX41xX42xX3xX1xX1fxX41xXaxX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xXcxX24xX22xX3xX41xX1xXdxX23xX41xX20xX3xX2axXb9xX41xX3xX2axX169xX22xX3xX72xXb0xX3xX2axX101xX41xX42xX3xXe7xX24xX3bxX3xX170xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xX2axXebfxX3xX2axXdxX3xX5xX14xX41xX42xX3xX37xX14xX41xX42xX3xX72xXb0xX3xXaxXd4xXebfxXdxX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX41xX42xX152xXexX3xX41xX42xX3fxX40xXdxXaxX3xX37xX87xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX2axX178xX3xX54xX10xX3xX41xX42xXb0xX87xXdxX3xX2axX3fxX40xX41xX42xX3xX2axX2f4xXdxX119xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX72xX3bxXd4xX3xXd4xX6xX41xX42xX3xX54xX3bxX4xX3xX37xX87xXb0xX3xX5xX76xX4xX3xX41xX87xX22xX3xX37xXc6xX3xX7xX2f4xX3xX4xXd2xX3xX41xX42xX3fxX40xXdxX3xX41xX1xXc6xX41xX3xXexX1xXdcxX22xX3xX7xX648xX3xX1xX101xX3xX1xXb0xX3bxX41xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xXa4dxX6xX24xX3xXaexX1xXdxX3xX2axX184xX41xX42xX3xX2axX2f4xXdxX3xX3f0xX3xXbxX1xX76xXexX3xXexX1xXc6xX3xX1b5xX1xX3bxX41xX1xX3xX2axXb9xX41xX20xX3xX170xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xX41xXd2xXdxX5cxX3xXaxX145xX169xX22xX3xX42xXdxX40xX3xX2axX101xX41xX42xX3xX41xX42xX3fxX40xXdxX3xX5xX2f9xXd4xX1207xXaxX3xX1b5xX1xX3bxX41xX1xX3xX170xX19xXb0xX5cxXaxX3xX6fxX6xX22xX3xX5xX87xX3xXbxX1xXdxX3xXexX6xX41xX42xX1207xXaxX119xX3xXcxX1xX10xXb0xX3xX5xX40xXdxX3xXaexX1xX6xXdxX3xX4xX16dxX6xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX72xX55fxX3xX41xXd2xXdxX3xXaxXaexX1xX101xX41xX42xX3xX2axX3fxX2f4xX4xXaxX3xX41xX1xX3fxX41xX42xX3xX37xX1cbxX41xX3xX5xX87xXd4xX3xXexX1xX10xXb0xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xXaxX145xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX5xX87xX3xX41xX42xX3fxX40xXdxX3xX41xX42xX1xXf1xX3xX18xX6xX3xX37xXdxX611xX4xX3xXbxX1xXdxX3xXexX6xX41xX42xX3xX54xX24xXd9xX41xX42xX3xX7xX101xX41xX42xXaxX20xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX4xX1xXd9xXdxX3xXexX8axXdxX3xX37xX87xX3xX4xX1xXb0xX3xX1xX6xX22xX3xX5xX76xX4xX3xX2axXd2xX3xX1xXb0xX19xX41xX42xX3xX5xXb0xX34xX41xX20xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX7xX24xX22xX3xX41xX42xX1xXf1xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX119xX3xXaxX83xXb9xX24xX3xXexX18xXb0xX41xX42xX3xX1xXb0xX87xX41xX3xX4xX19xX41xX1xX3xXaexX1xX3bxX4xX20xX3xX170xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xX7xX648xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX170xX6xXb0xX3xX42xXdxX40xX3xX5xX87xXd4xX3xX2axXdxX2cxX24xX3xX2axXd2xXaxX20xX3xX6xX41xX1xX3xXexX6xX3xX41xXd2xXdxX119xX3xX145xX171xX3xX4xX1xX16dxX3xXexX710xX6xX3xX1xXc2xXdxX3xX37xX2cxX3xX41xX42xX24xX1cxX41xX3xX42xXd9xX4xX3xXexX1xX24xXd9xX4xX3xXexXdxX23xXd4xX20xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX41xXd2xXdxX3xX72xXb0xX3xXd4xXc6xX41xX1xX3xXaexX23xX3xX37xX87xX3xX42xXdxX6xXb0xX3xX41xX1xX169xX41xX3xX37xXdxX23xX41xX3xX2axXdxX3xXd4xX24xX6xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX2xX7axX1xX37exX3f0xX0xX44xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX20xX3xX7xX6xX24xX3xX5xX40xXdxX3xXaexX1xX6xXdxX3xX4xX16dxX6xX3xX41xX1xX169xX41xX3xX4xX1xX184xX41xX42xX3xX83xX42xX24xX22xX230xX41xX3xX6fxX1cxX41xX42xX3xXcxX1xX3fxX3xXc74xX41xX1xX169xX41xX3xX37xXdxX23xX41xX3xX3axX3bxXexX3xXcxX3fxX40xX41xX42xXc97xX3xX37xX2cxX3xX37xXdxX611xX4xX3xX4xX6xX3xXbxX1xX1cbxX24xX3xXexX1xX24xX505xXexX3xX4xX16dxX6xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX4xX1xXbbdxX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxX611xX41xX3xXexX18xXb0xX41xX42xX3xXaexX1xXb0xX19xX41xX42xX3xXb5xX3xXexXdxXb9xX41xX42xX3xX37xXc6xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX4xXd2xX3xX170xXdxXc21xX24xX3xX1xXdxX611xX41xX3xX42xXdxX505xXexX3xXd4xX14dxX3xXd4xX2f9xXexX20xX3xXcxX14xX6xX3xX4xX1xXb0xX3xX18xXcdxX41xX42xX3xX2axXdxX2cxX24xX3xX41xX87xX22xX3xXd4xX169xX24xX3xXexX1xX24xX1cbxX41xX3xX37xX152xXdxX3xXexX1xX101xX41xX42xX3xXexXdxX41xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXaexX1xX6xXdxX3xXexX18xX3fxX152xX4xX3xX2axXd2xX3xX41xX23xX41xX3xX4xX1xX16dxX3xXexXb0xX34xX3xX4xX101xX41xX42xX3xX170xXd9xX3xX41xX42xX1xXbbdxX3xX2xX3f0xX3xXbxX1xX76xXexX3xX2axXc21xX3xX1xX8axXdxX3xXcd1xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX170xX5xX10xX3xX170xXb0xX18xX72xX10xX18xX9xXaxX7axXaxX3xX6xX5xXdxX42xX41xX9xXaxX4xX10xX41xXexX10xX18xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX41xX42xX9xXaxX7axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX72xX72xXdxX41xX42xX9xXaxX37exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX3axX6xXbxXexXdxXb0xX41xXaxX12xX0xXexX170xXb0xX72xX22xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX72xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xXdxXd4xX42xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX119xX170xX6xXb0xX1xX6xXexXdxX41xX1xX119xX37xX41xX44xX41xX10xX3eaxX7xX44xX2xX7cxX2xX3f0xX44xX2xX7axX3f4xX72xX2xX2xX37exXb5xX7axX7axX7axXexX2xX7cxX2xX37exXb5xX7axX37exX3f0xX37exX5xXb5xX119xX5exXbxX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX72xX12xX0xX44xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX72xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX6xXbxXexXdxXb0xX41xXaxX12xX3axX1xX1cxX41xX42xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xXexX18xXc6xX41xX1xX3xX42xXdxXdcxX22xX3xXexX40xX3xX2axXc21xX3xX37xX87xXb0xX3xX72xXf6xX3xXbxX1xXdxX23xX41xX3xXexX14xX6xX119xX3xX478xX41xX1xX5cxX3xX0xX10xXd4xX12xX8ddxX24xXcd1xX3xX8d9xXb0xX87xX41xX0xX44xX10xXd4xX12xX119xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX72xX12xX0xX44xXexX18xX12xX0xX44xXexX170xXb0xX72xX22xX12xX0xX44xXexX6xX170xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12x120fdxX41xX42xX3xX75xX23xX3xX8afxX30fxX41xX3xX8afxXdxX230xX41xX20xX3xX170xXd9xX3xX2axX70dxX3xX41xX34xX41xX3xX41xX1xX169xX41xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX4xX1xXb0xX3xX170xXdxXb9xXexX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX2axX1cxX41xX42xX3xXexXc6xX41xX1xX3xX37xX152xXdxX3xXexX18xX24xX22xX3xXexXd9xX3xX4xX16dxX6xX3xX8afxXdxX611xX41xX3xX1b5xXdxXc21xXd4xX3xX7xX3bxXexX3xX37xX2cxX3xXexX8axXdxX3xX72xX6xX41xX1xX3xX4xX16dxX6xX3xX170xX3bxX4xX3xX7xXf1xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX119xX3xXcxX1xX10xXb0xX3xX101xX41xX42xX3xX8afxXdxX230xX41xX20xX3xX170xX171xX3xX4xX6xX41xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX1xX171xX24xX3xXexX18xX3bxX4xX1xX3xX41xX1xXdxX611xXd4xX3xX1xXc6xX41xX1xX3xX7xXf6xX3xX37xX2cxX3xX1xX87xX41xX1xX3xX37xXdxX3xX42xXdxXb9xXexX3xX41xX42xX3fxX40xXdxX119xX3xXaxX6fxX87xX41xX1xX3xX37xXdxX3xX4xX16dxX6xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX5xX87xX3xXe7xX24xX3bxX3xX72xXebfxX3xXd4xX6xX41xX20xX3xX4xXb0xXdxX3xXexX1xX3fxX40xX41xX42xX3xXexX14dxX41xX1xX3xXd4xX34xX41xX42xX3xXaexX1xX3bxX4xX1xX3xX1xX87xX41xX42xX119xX3xX1b5xX1xXdxX3xX41xX34xX41xX3xX41xX1xX169xX41xX3xX41xX42xX24xX22xX3xXaexX171xX4xX1xX20xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX2axX3fxX6xX3xX37xX87xXb0xX3xX170xX611xX41xX1xX3xX37xXdxX611xX41xX3xX4xXdcxXbxX3xX4xX184xX24xX3xXd4xX87xX3xX5xX34xXdxX3xXexXc6xXd4xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xXbxX1xXdxX3xXexX6xX41xX42xXaxX20xX3xX101xX41xX42xX3xX8afxXdxX230xX41xX3xX170xX184xX4xX3xX54xX76xX4xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xXcxX18xXb0xX41xX42xX3xX37exX3xXexX1xX3bxX41xX42xX3xX2axX27xX24xX3xXexXdxX23xX41xX3xX42xXdxX6xX3xX2axXc6xX41xX1xX3xX2axXebfxX3xX4xX1xXdxX3xXexX152xXdxX3xX3f4xX7axX7axX3xXexX18xXdxX611xX24xX3xX2axX1cxX41xX42xX3xX2axXc21xX3xXexXc6xXd4xX3xXaexXdxXb9xXd4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXc21xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xXexX1146xX3xXaexX1xX24xX3xX37xXf6xX4xX3xX4xX27xX24xX3xXcxX1xX6xX41xX1xX3xXcxX18xXc6xX3xXexX152xXdxX3xXexX505xX41xX3xX4xX1e2xX6xX3xX170xXdxXc21xX41xX3xX145xX6xX3xX75xX34xXexX3xXc74xXcxX1xX3bxXdxX3xX145xXc6xX41xX1xXc97xX119xX3xX3axX24xX8axX4xX3xX7xXd9xX41xX42xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX1xX87xX41xX1xX3xX37xXdxX23xX41xX3xXexX18xXb0xX41xX42xX3xX42xXdxX6xX3xX2axXc6xX41xX1xX3xX1xXb0xX87xX41xX3xXexXb0xX87xX41xX3xX2axX19xXb0xX3xX5xX8axX41xX3xX37xXc6xX3xX5xXb0xX3xX5xX2f9xX41xX42xX20xX3xXexX24xX22xX611xXexX3xX37xX710xX41xX42xX119xX3xX3axX1xX1cxX41xX42xX3xX37xX87xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xXb0xX41xX3xX4xX16dxX6xX3xX41xX34xX41xX3xX41xX1xX169xX41xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX5xX87xXd4xX3xX37xXdxX611xX4xX20xX3xX1xX710xX4xX3xX1xX87xX41xX1xX3xX7xX6xX3xX7xX76xXexX20xX3xXexX2eaxX41xX3xXexX1xX3fxX1fxX41xX42xX3xXexXdxX41xX1xX3xXexX1xX27xX41xX3xXexX18xX27xXd4xX3xXexX18xX710xX41xX42xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX241bxX41xX42xX3xX8afxXdxX230xX41xX3xX4xX92dxX41xX42xX3xX4xX1xXb0xX3xX18xXcdxX41xX42xX20xX3xX170xX3bxX4xX3xX7xXf1xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX1xX171xX24xX3xXd4xX184xX4xX3xX3bxX41xX3xXexX18xX23xX41xX3xXb5xX7axX3xX41xX30fxXd4xX20xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX3xX2axX2fexX4xX3xX54xX3bxX20xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX3xXexXdxXb9xXbxX3xXexX38xX4xX3xX1xX87xX41xX1xX3xX41xX42xX1xX2cxX3xX7xX6xX24xX3xXaexX1xXdxX3xX1xXb9xXexX3xXexX1xX40xXdxX3xX1xX34xX41xX3xX42xXdxX6xXd4xX3xX42xXdxX22axX119xX3xX1b5xX1xX3bxX41xX1xX3xX4xX92dxX41xX42xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX170xX171xX3xX54xX1e2xX3xX5xXcd1xX3xX41xX42xX1xXdxX23xXd4xX119xX3xX145xX87xX3xX83xX42xX24xX22xX230xX41xX3xXcxX1xX171xX3xX6fxXcdxX41xX42xX20xX3xX37xX2f4xX3xX170xX3bxX4xX3xX7xXf1xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX4xX92dxX41xX42xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX1xX171xX24xX3xXexX18xX3bxX4xX1xX3xX41xX1xXdxX611xXd4xX3xX1xXc6xX41xX1xX3xX7xXf6xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX14bxX1xXdxX23xX41xX3xX54xX1e2xX3xX72xXb0xX3xXexX1xX851xXd4xX3xXbxX1xX3bxX41xX3xX75xX23xX3xXcxX1xX171xX3xX6fxX2f4xXbxX3xX5xX87xXd4xX3xX4xX1xX16dxX3xXexXb0xX34xX119xX3xX145xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xX83xX42xX24xX22xX230xX41xX3xXb14xX34xX41xX1xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX4xXd2xX3xX5xX24xX505xXexX3xX7xX3fxX3xX170xX87xXb0xX3xX4xX1xX22axX6xX3xX3axX1xX24xX3xXcxX1xX171xX3xXcxX18xX6xX41xX42xX3xX8afxX169xX41xX20xX3xXexX18xXb0xX41xX42xX3xXaexX1xXdxX3xX41xX42xX3fxX40xXdxX3xX170xX19xXb0xX3xX37xX611xX3xXe7xX24xX22xX2cxX41xX3xX37xX87xX3xX5xX2f4xXdxX3xX14dxX4xX1xX3xX1xX2f4xXbxX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX4xX1xXb0xX3xX8d9xX87xXb0xX3xX8ddxX24xX6xX41xX42xX3xX1b5xX1xX3bxX41xX1xX3xX5xX87xX3xX101xX41xX42xX3xX83xX42xX24xX22xX230xX41xX3xX82xX41xX1xX3xXcxX1xX1fxXd4xX3xX37xX87xX3xXcxX34xX3xX82xX41xX1xX3xXcxX24xXdcxX41xX119xX3xX3axX14xX41xX3xX42xXdxX6xX3xX2axXc6xX41xX1xX3xX170xX171xX3xX1xX34xXdxX3xX75xX23xX3xXcxX1xX171xX3xXcxX1xX6xX41xX1xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xXd4xX40xXdxX3xX5xX24xX505xXexX3xX7xX3fxX3xX8afxX92dxX3xX910xXdxX6xX3xXcxX18xX3fxX180xX41xX42xX20xX3xX14bxX1xX34xXd4xX3xX6fxX3fxX1fxX41xX42xX3xX910xXdxX6xX41xX42xX3xX170xX19xXb0xX3xX37xX611xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX75xX24xX505xXexX3xX7xX3fxX3xX8afxX92dxX3xX910xXdxX6xX3xXcxX18xX3fxX180xX41xX42xX3xX4xX1xXb0xX3xX170xXdxXb9xXexX3xX7xX648xX3xX4xX55fxX41xX42xX3xX2axX1cxX41xX42xX3xX7xXf6xX3xXexX505xXbxX3xXexX18xX24xX41xX42xX3xX37xX87xXb0xX3xX1xX6xXdxX3xX37xXdcxX41xX3xX2axX2cxX3xX170xX1cxXdxX3xXexX1xX3fxX40xX41xX42xX3xXexX1xXdxX611xXexX3xX1xX34xXdxX3xX37xX87xX3xXexX8axXdxX3xX72xX6xX41xX1xX3xX2axXd9xXdxX3xX37xX152xXdxX3xX170xX171xX3xX4xX3bxXb0xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX119xX3xX910xXdxX6xX3xX2axXc6xX41xX1xX3xX41xX34xX41xX3xX41xX1xX169xX41xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX27xX24xX3xX4xX3bxX4xX3xXaexX1xXb0xX19xX41xX3xXexX2eaxX41xX3xXexX1xXdcxXexX3xXexXdxX41xX1xX3xXexX1xX27xX41xX20xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX14dxX3xX4xX1xXb0xX3xX37xXdxX611xX4xX3xXexXc6xXd4xX3xXaexXdxXb9xXd4xX3xX5xX87xX3xX1xX1fxX41xX3xXd4xX8axXexX3xXexbf1exX3xX2axX1cxX41xX42xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX170xX5xX10xX3xX170xXb0xX18xX72xX10xX18xX9xXaxX7axXaxX3xX6xX5xXdxX42xX41xX9xXaxX4xX10xX41xXexX10xX18xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX41xX42xX9xXaxX7axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX72xX72xXdxX41xX42xX9xXaxX37exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX3axX6xXbxXexXdxXb0xX41xXaxX12xX0xXexX170xXb0xX72xX22xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX72xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xXdxXd4xX42xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX119xX170xX6xXb0xX1xX6xXexXdxX41xX1xX119xX37xX41xX44xX41xX10xX3eaxX7xX44xX2xX7cxX2xX3f0xX44xX2xX7axX3f4xX72xX2xX2xX37exXb5xX7axX7axX7axXexX2xX7cxX2xX37exXb5xX7axX37exX3f0xX7cxX5xX37exX119xX5exXbxX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX72xX12xX0xX44xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX72xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX6xXbxXexXdxXb0xX41xXaxX12xX241bxX41xX42xX3xX75xX23xX3xX8afxX30fxX41xX3xX8afxXdxX230xX41xX20xX3xX170xXd9xX3xX41xX34xX41xX3xX41xX1xX169xX41xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX119xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX72xX12xX0xX44xXexX18xX12xX0xX44xXexX170xXb0xX72xX22xX12xX0xX44xXexX6xX170xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xXcxX1xX10xXb0xX3xX4xX3bxXb0xX3xX170xX24xX8axX4xX3xX4xX16dxX6xX3xX8afxXdxX611xX41xX3xX1b5xXa4dxX83xX84xX3xX6fxX87xX3xX83xX8axXdxX20xX3xX4xX1xXdxX2cxX24xX3xX2xXa2cxX44xX2xX7axX44xXb5xX7axX2xX37exX20xX3xX4xX1xX171xX3xX75xX23xX3xXcxX1xX171xX3xXcxX1xX6xX41xX1xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xX2axXb9xX41xX3xXexX1xX851xXd4xX3xXd4xXa9exX3xX37xXdxX611xX41xX3xX3axX3bxXexX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xXexX18xX23xX41xX3xX2axX3fxX40xX41xX42xX3xX910xXdxX19xXdxX3xX14bxX1xXd2xX41xX42xX3xX1xX76xXexX3xXd4xXacaxX3xX170xX38xX41xX42xX20xX3xX41xX169xX41xX42xX3xX41xX42xXf6xX4xX3xX37xX87xX3xXexX1e2xX3xX37xXb0xX41xX42xX119xX3xX83xX42xX3fxX40xXdxX3xXexX18xXf6xX4xX3xXexXdxXb9xXbxX3xXbxX1xX1cbxX24xX3xXexX1xX24xX505xXexX3xX5xX87xX3xX170xX3bxX4xX3xX7xXf1xX3xX83xX42xX24xX22xX230xX41xX3xXb14xX34xX41xX1xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX20xX3xX42xXdxX3bxXd4xX3xX2axXd9xX4xX3xXexX18xX24xX41xX42xX3xXexX169xXd4xX3xX41xX87xX22xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xXcxX18xX3fxX152xX4xX3xXaexX1xXdxX3xXbxX1xXdxX3xXexX6xX41xX42xX3xX54xX3bxX4xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX20xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX2axXdxX611xX41xX3xXexX1xXb0xX34xXdxX3xX4xX1xXb0xX3xX37xX2f4xX3xX2axXb9xX41xX3xXexX18xX24xX41xX42xX3xXexX169xXd4xX20xX3xX2axX1cxX41xX42xX3xXexX1xX40xXdxX3xX4xX1xXbbdxX3xX2axX34xXb0xX3xX41xX1xX169xX41xX3xX37xXdxX23xX41xX3xXexX851xX24xX3xXexX3bxX41xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX18xX6xX41xX42xX3xXexX1xXdxXb9xXexX3xX170xX171xX3xXexX1xX851xXd4xX3xXd4xXa9exX119xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX4xX1xX180xX3xX54xX3bxX4xX3xX170xX611xX41xX1xX3xX41xX1xX169xX41xX3xX2axXb9xX41xX3xX170xX611xX41xX1xX3xX37xXdxX611xX41xX3xX145xX3fxX24xX3xX72xXdxX611xX41xX3xX2axXc21xX3xX42xXdxXdcxX24xX3xX41xX1xX3fxX41xX42xX3xX72xXb0xX3xX2axX101xX41xX42xX3xX41xX42xX3fxX40xXdxX3xX41xX23xX41xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxX611xX41xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX119xX3xXcxX18xXb0xX41xX42xX3xX5xX76xX4xX3xX2axXd2xX20xX3xX8d9xX87xXb0xX3xX8ddxX24xX6xX41xX42xX3xX1b5xX1xX3bxX41xX1xX3xXc74xX41xX1xX169xX41xX3xX37xXdxX23xX41xX3xX170xX19xXb0xX3xX37xX611xX3xXexX18xX24xX41xX42xX3xXexX169xXd4xX3xXexX1xX851xXd4xX3xXd4xXa9exXc97xX3xX2axX3fxX6xX3xX18xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xXbxX1xXdxX3xXexX6xX41xX42xX20xX3xX41xXbexXd4xX3xX54xX24xXd9xX41xX42xX3xX7xX101xX41xX42xX3xX37xX87xX3xX2axX3fxX2f4xX4xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX2axX1cxX41xX42xX3xXcd1xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX8d9xX23xXd4xX3xX1xX101xXd4xX3xX2axXd2xX20xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX4xX55fxX41xX42xX3xX1b5xX1xX3bxX41xX1xX3xXd4xX6xX41xX42xX3xX54xX3bxX4xX3xX4xX1xX171xX3xX6fxX24xX22xX2cxX41xX3xXexX152xXdxX3xX4xX27xX24xX3xXcxX1xX6xX41xX1xX3xXcxX18xXc6xX3xX37xX184xXexX3xX54xX24xXd9xX41xX42xX3xX7xX101xX41xX42xX3xX6fxX1cxX41xX42xX119xX3xXcxX18xX23xX41xX3xX4xX1xXdxXb9xX4xX3xX101xXexX101xX3xX4xX1xX180xX3xX54xX3bxX4xX3xX41xX34xX41xX3xX41xX1xX169xX41xX20xX3xX41xX42xXb0xX87xXdxX3xX170xX3bxX4xX3xX7xXf1xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX4xX14xX41xX3xX4xXd2xX3xX37xX2f4xX3xX101xX41xX42xX3xX41xX87xX22xX3xX5xX87xX3xX83xX42xX24xX22xX230xX41xX3xXcxX1xX171xX3xX6fxXcdxX41xX42xX119xX3xXcxX1xX10xXb0xX3xX4xX1fxX3xXe7xX24xX6xX41xX3xX4xX101xX41xX42xX3xXexXd9xX20xX3xXaexX1xXdxX3xXexX1xX10xXb0xX3xX4xX1xX1cxX41xX42xX3xX2axXdxX3xX37xX184xXexX3xX54xX3bxX4xX3xX41xX34xX41xX3xX41xX1xX169xX41xX20xX3xX170xX87xX3xX6fxXcdxX41xX42xX3xX4xXd2xX3xXaexX1xX24xX22xX23xX41xX3xX4xX6xX41xX20xX3xX41xX23xX41xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX170xX171xX3xX54xX1e2xX3xX5xXcd1xX3xX1xXc6xX41xX1xX3xX7xXf6xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX8afxX152xXdxX3xX1xX87xX41xX1xX3xX37xXdxX3xXexX18xX23xX41xX20xX3xX83xX42xX24xX22xX230xX41xX3xXb14xX34xX41xX1xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX3xX170xX171xX3xXexX18xX24xX22xX3xXexXd9xX3xX37xX2cxX3xXb5xX3xXexX8axXdxX5cxX3xXd76xX169xXd4xX3xXbxX1xX34xXd4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXc21xX20xX3xXd4xX1cxX3xXd4xX19xX20xX3xX1xX87xXdxX3xX4xXd9xXexX3xX37xX87xX3xX8afxXdxX3xXbxX1xX34xXd4xX3xXe7xX24xX22xX3xX2axX171xX41xX1xX3xXaexX1xX3bxXd4xX3xX170xX611xX41xX1xX20xX3xX4xX1xX22axX6xX3xX170xX611xX41xX1xX20xX3xX7xX19xX41xX3xX54xX24xXdcxXexX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xXb9xX3xXexX1xX24xXd9xX4xX20xX3xX4xXdcxXbxX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX1xX24xXd9xX4xX3xX1xXb0xX2fexX4xX3xX72xX171xX4xX1xX3xX37xX38xX3xX22xX3xXexXb9xX3xXaexX1xX3bxX4xX119xX3xXcxX2eaxX41xX42xX3xXd4xX184xX4xX3xX3bxX41xX3xX4xX6xXb0xX3xX41xX1xXdcxXexX3xX170xX171xX3xX4xX6xX41xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX2axXd9xXdxX3xXd4xX2fexXexX3xX5xX87xX3xX2xX7axX3xX41xX30fxXd4xX3xXexX55fxX119xX3xX8d9xX87xXb0xX3xX8ddxX24xX6xX41xX42xX3xX1b5xX1xX3bxX41xX1xX3xX170xX171xX3xXexX18xX24xX22xX3xXexXd9xX3xXexX8axXdxX3xXd76xX169xXd4xX3xXbxX1xX34xXd4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXc21xX20xX3xXd4xX1cxX3xXd4xX19xX20xX3xX1xX87xXdxX3xX4xXd9xXexX3xX37xX87xX3xXcxX18xX8axXd4xX3xX4xX2f9xXbxX3xXexX87xXdxX3xX7xX19xX41xX20xX3xX3bxX41xX3xX4xX6xXb0xX3xX41xX1xXdcxXexX3xXexX1xX10xXb0xX3xXaexX1xX24xX41xX42xX3xX1xXc6xX41xX1xX3xXbxX1xX34xXexX3xX5xX87xX3xX6acxX3xX41xX30fxXd4xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX5exX24xX7xXexXdxX63xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX75xXdxX23xX41xX3xXe7xX24xX6xX41xX3xX37xX38xX3xX37xXdxX611xX4xX3xXexX18xX23xX41xX3xX4xX14xX41xX3xX4xXd2xX3xXd4xX8axXexX3xX7xXd9xX3xX41xX1xX169xX41xX3xX37xXdxX23xX41xX3xX4xX16dxX6xX3xXcxX3fxX40xX41xX42xX119xX3xXcxX24xX22xX3xX41xX1xXdxX23xX41xX20xX3xX41xX1xX87xX3xX4xX1xX184xX4xX3xXexX18xX3bxX4xX1xX3xXaexX1xX101xX41xX42xX3xX54xX1e2xX3xX5xXcd1xX3xX1xXc6xX41xX1xX3xX7xXf6xX3xX41xX1xX22axX41xX42xX3xX41xX42xX3fxX40xXdxX3xX41xX87xX22xX3xX37xXc6xX3xX4xX1xXb0xX3xX18xXcdxX41xX42xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX34xXd4xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX2axXb9xX41xX3xXd4xX184xX4xX3xXexX18xX24xX22xX3xX4xX184xX24xX119xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX54xXexX56xX6xX5xXdxX42xX41xX5cxX3xX18xXdxX42xX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXb0xX72xX22xXaxX12xX0xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX8afxXdxX611xXexX3xX84xX92dxX41xX42xX3xX56xX3xX75xX3fxX40xX41xX42xX3xXcxXb0xX3bxX41xX0xX44xX7xXexX18xXb0xX41xX42xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4dxXb0xX24xX18xX4xX10xXaxX12xX83xX42xX24xX1cxX41xX5cxX3xX8afxX41x12e7bxX54xXbxX18xX10xX7xX7xX0xX44xXbxX12
sydong