Thông báo tuyển dụng 36 giáo viên tiểu học ở TP Hà Tĩnh
UBND tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển 36 giáo viên tiểu học ở thành phố Hà Tĩnh năm 2019 cụ thể: Giáo viên văn hóa: 24 chỉ tiêu; Giáo viên thể dục: 12 chỉ tiêu.
d5cfxe421x16726x1477dx156cax129d0x104f4x1975ex10142xX7x121edx15346x112f2x19412x17071x16d2exX5x11748xXax1597dxXcxX1x11aaax1aab9x1748dxX3x187c7x174e1x1a17cxX3xXex156d0x18ebcx145d5xX16xX3x18f63x12176xX16xX17xX3x148d6x17451xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xe34cxXdx17968xX16xX3xXexXdxX20xX1exX3xX1x15a67xX4xX3x15c39xX3xXcx18358xX3x14221xe81bxX3xXcx1333bxX16xX1xX0x195f6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX10xX6xX23xXaxX12x11a04x10d02x15e3ax1897dxX3xXex18c72xX16xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX16xX1xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX28xX29xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xX3xXexXdxX20xX1exX3xX1xX3bxX4xX3xX3exX3xXexX1xX44xX16xX1xX3xXbxX1x1555axX3xX43xX44xX3xXcxX47xX16xX1xX3xX16x14f30xee89xX3xf320x12d82xX2x15369xX3xX4xX24xX3xXexX1xX20x19a59xX3xdc8dxXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xX3xX30xXadxX16xX3xX1x1867exX6xXbbxX3xXb0x138e5xX3xX4xX1xX66xX3xXexXdxX32xX1exec55xX3xXbdxXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xX3xXexX1xX20xX3xX23xX24xX4xXbbxX3xX2xXb0xX3xX4xX1xX66xX3xXexXdxX32xX1ex16441xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10x1427exXex1749fxX6xX5xXdxX17xX16xXbbxX3xX4xX10xX16xXexX10x16376xXdbxXaxX12xX0xX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xXcxX43x16773xX62xXbdxX3xX61x1a43ex11f5bxX0xX4bxX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11axXexX11cxX6xX5xXdxX17xX16xXbbxX3xX4xX10xX16xXexX10xX129xXdbxXaxX12xX0xX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12x1374cx1a603xXexX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xX3xXexXdxX20xX1exX3xX1xX3bxX4xX3xX16xXadxXaexX3xXb0xXb1xX2xXb3xX0xX4bxX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xXcxX1x17dbbxX4xX3xX1xXdx121cfxX16xX3x16d17xX15xX16xX17xX3xX30xXadxX16xX3xX7xXa2xX3xe918x19078xe516xXb1xX4bxX60xX61xX62xX63xX11cxX62xX1cdxX2xX3xX16xX17xX44xX1fxX3xX28xXb1xX4bxX1dbxX4bxXb0xXb1xX2xXb3xX3xX4x17602xX6xX3xX60xX61xX62xX63xX3xXexX66xX16xX1xX3xX30x14ba4xX3xX30xXdxX1caxX4xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX16xX17xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xXdbxX3xX1cdxX15xX16xX17xX3xX30xXadxX16xX3xX7xXa2xX3xX29xXb1xX28xXd1xX4bxX60xX61xX62xX63xX11cxX62xX1cdxX2xX3xX16xX17xX44xX1fxX3xX2xX2xX4bxXb3xX4bxXb0xXb1xX2xXb3xX3xX4xX1f7xX6xX3xX60xX61xX62xX63xX3xXexX66xX16xX1xX3xX30xX205xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX16xX17xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16x14cb8xX3xX16xX1x1a933xX16xX3xX30xXdxX32xX16xXdbxX3xX1cdxX15xX16xX17xX3xX30xXadxX16xX3xX7xXa2xX3xX2xXb0xXb0xXd1xX4bx19156xX62x12b28xX11cxX1cdxX1cdxX290xX1cdxX3xX16xX17xX44xX1fxX3xXd1xX4bxXb3xX4bxXb0xXb1xX2xXb3xX3xX4xX1f7xX6xX3xX28exX3exX3xX62x123a5xXdxX3xX30xX24xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX16xX1xX3xX1x18466x11d25xX16xX17xX3xX23x1863axX16xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX16xX17xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xX3xXexXdxX20xX1exX3xX1xX3bxX4xXdbxX3xX1cdxX15xX16xX17xX3xX30xXadxX16xX3xX7xXa2xX3xX2xXd1xXd1xX28xX4bxX28exX62xX290xX11cxX1cdxX1cdxX290xX1cdxX3xX16xX17xX44xX1fxX3xX2xXb1xX4bxX2xXb1xX4bxX3xXb0xXb1xX2xXb3xX3xX4xX1f7xX6xX3xX28exX3exX3xX62xX2adxXdxX3xX30xX24xX3xX30xX205xX3xX30xXdxX1caxX4xX3xXexX1xXa2xX16xX17xX3xX16xX1x11fb3xXexX3xX4x16271xX3xX4xX32dxX1exX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX16xX17xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xX3xXexXdxX20xX1exX3xX1xX3bxX4xX3xXexX1xX44xX16xX1xX3xXbxX1xXa2xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX16xX1xXdbxX3xX60xX61xX62xX63xX3xXexX66xX16xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX16xX1xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xX3xXexXdxX20xX1exX3xX1xX3bxX4xX3xX16xXadxXaexX3xXb0xXb1xX2xXb3xX3xX16xX1xX2bcxX3xX7xX6xX1exXbbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX2xXfbxX3xX290xX205xX3xX4xX1xX66xX3xXexXdxX32xX1exX270xX3xX30x1504axX3xXexX129x122f7xX3xX30xXdxX1caxX4xX3xX5xX44xXaexX270xX3xX4xX1x12b48xX4xX3xX23xX6xX16xX1xX3xX4xebacxX16xX3xXexX1exX1fxX20xX16xXbbxX0xX4bxX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX6x12dfbxX3xX1cdxX1xX66xX3xXexXdxX32xX1exXbbxX0xX4bxX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX3xX28xX29xX3xX4xX1xX66xX3xXexXdxX32xX1exX270xX3xX17x13220xXaexXbbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX11cxX3xXbdxXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xX3xX30xXadxX16xX3xX1xXccxX6xXbbxX3xXb0xXd1xX3xX4xX1xX66xX3xXexXdxX32xX1exXdbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX11cxX3xXbdxXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xX3xXexX1xX20xX3xX23xX24xX4xXbbxX3xX2xXb0xX3xX4xX1xX66xX3xXexXdxX32xX1exXfbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX19xX427xX3xX290xX3dcxX3xXexX129xX3e0xX3xX30xXdxX1caxX4xX3xX5xX44xXaexX270xX3xX4xX1xX3eexX4xX3xX23xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xX205xX3xX16xX17xX1xXdxX1caxXbxX270xX3xX4xX3f7xX16xX3xXexX1exX1fxX20xX16xXbbxX0xX4bxX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX11cxX3xX290xX3dcxX3xXexX129xX3e0xX3xX30xXdxX1caxX4xX3xX5xX44xXaexXbbxX3xXbdxXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xX3xXexXdxX20xX1exX3xX1xX3bxX4xXfbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX11cxX3xX1cdxX1xX3eexX4xX3xX23xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xX205xX3xX16xX17xX1xXdxX1caxXbxXbbxX3xXbdxXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xX3xXexXdxX20xX1exX3xX1xX3bxX4xX3xX1x11236xX16xX17xX3x169b7xX290xXdbxX3x1463ax13c8cxX3xX7xXa2xXbbxX3xX290xXfbxXb1xX1daxXfbxXb1xX28xXfbxXb1xXb3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xXb0xXfbxX3x15033xXdxX205xX1exX3x17aa5xXdxX1caxX16xX3x1127cxXadxX16xX17xX3xX5cfx12dcexX3xX23xX1c5xX3xXexX1exX1fxX20xX16xXbbxX0xX4bxX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX62xX17xX2bcxe74fxXdxX3xX23xX1c5xX3xX11axX181xXexX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xXbxX1x1a7edxXdxX3xX4xXccxX3xX5d4xX1f7xX3xXexXdxX32xX1exX3xX4xX1xX1ex173ebxX16xX3xX30xX205xX3xXbxX1xX629xXaexX3xX4xX1xX32dxXexX270xX3xX4xX1xX1exX1fxX32xX16xX3xXaexX15xX16xX3xX16xX17xX1xXdxX1caxXbxX3xX30xX24xX270xX3xX16xXadxX16xX17xX3xX5xX1c5xX4xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX1fxX32xX1exX3xX4xX3f7xX1exX3xX4xX1f7xX6xX3xX30xX3dcxX3xXexX129xX3e0xX3xX30xXdxX1caxX4xX3xX5xX44xXaexX3xX30xX44xX3xX4xXccxX3xX5d4xX1f7xX3xX4xX1axX4xX3xX5d4xXdxX205xX1exX3xX5cfxXdxX1caxX16xX3xX5d4xXadxX16xX17xX3xX5cfxX5daxX3xX23xX1c5xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX5d4xX2bcx18742xX4xX3x11429xX1exX1fxX3xX5d4xX3dcxX16xX1xX3xXexX591xXdxX3xX5caxXdxX205xX1exX3xXb0xXb0xX270xX3x1a07bxX1exeecaxXexX3xX290xXdxX32xX16xX3xX4xX1xX3eexX4xX3xX30xX44xX3xX4xXccxX3xX30xXadxX16xX3xX19x15adexX16xX17xX270xX3xX4xX1xX3eexX16xX17xX3xX4xX1xX66xX3xX5d4xX44xX1bxX3xXexX591xX1bxX270xX3xX4xX1xX3eexX16xX17xX3xX4xX1xX66xX3xX1xX44xX16xX1xX3xX16xX17xX1xX205xX3xXbxX1x1276fxX3xX1xX6a4xXbxX3xX30xX2bdxXdxX3xX30xX3dcxX3xXexX129xX3e0xX3xX30xXdxX1caxX4xX3xX5xX44xXaexX270xX3xX4xX24xX3xXexX1xX20xX3xX16xX1xX2bcxX3xX7xX6xX1exXbbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX11cxX3xX5caxXa2xXdxX3xX30xX2bdxXdxX3xX30xX3dcxX3xXexX129xX3e0xX3xX23xX1c5xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xX3xX30xXadxX16xX3xX1xXccxX6xXbbxX3xXcxXa2xXexX3xX16xX17xX1xXdxX1caxXbxX3xXexX129xX1exX16xX17xX3xX4xX32dxXbxX3xX7xX2bcxX3xXbxX1xX591xXaexX3xXexX129xX3exX3xX5xX32xX16xX3xX16xX17xX44xX16xX1xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xX23xX24xX4xX3xXexXdxX20xX1exX3xX1xX3bxX4xXdbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX11cxX3xX5caxXa2xXdxX3xX30xX2bdxXdxX3xX30xX3dcxX3xXexX129xX3e0xX3xX23xX1c5xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xX3xXcxX1xX20xX3xX23xX24xX4xXbbxX3xXcxXa2xXexX3xX16xX17xX1xXdxX1caxXbxX3xXexX129xX1exX16xX17xX3xX4xX32dxXbxX3xX7xX2bcxX3xXbxX1xX591xXaexX3xXexX129xX3exX3xX5xX32xX16xX3xX4xXccxX3xX4xX1xX1exX1fxX32xX16xX3xX16xX17xX44xX16xX1xX3xXbxX1xX705xX3xX1xX6a4xXbxX3xX30xX2bdxXdxX3xX19xX2adxX3xXaexX15xX16xX3xX17xXdxX618xX16xX17xX3xX23xX591xX1fxXfbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX11cxX3xX1cdxXccxX3xXexX129xf191xX16xX1xX3xX5d4xX2adxX3xX16xX17xX1bxX591xXdxX3xX16xX17x10e18xX3xX19xX6bfxX4xX3xX2xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX6a7xX1exX1fxX3xX5d4xX3dcxX16xX1xX3xXexX591xXdxX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexX2bcxX3xX7xXa2xX3xXb1xX2xX4bxXb0xXb1xX2xXd1xX4bxXcxXcxX11cxX61xXbdxX63xX5caxXcxX3xX16xX17xX44xX1fxX3xXb0xXd1xX4bxX2xX4bxXb0xXb1xX2xXd1xX3xX4xX1f7xX6xX3xX61xX2adxX3xXbdxX63x10508xX5caxXcxX3xX19xX6xX16xX3xX1xX44xX16xX1xX3x16ce8xX1xX1exX16xX17xX3xX16xXadxX16xX17xX3xX5xX1c5xX4xX3xX16xX17xX1bxX591xXdxX3xX16xX17xX86dxX3xX29xX3xX19xX6bfxX4xX3xX23xX705xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX290xXdxX1caxXexX3xX62xX6xXaexXfbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX11cxX3xX1cdxXccxX3xXexX129xX85exX16xX1xX3xX5d4xX2adxX3xXexXdxX16xX3xX1xX3bxX4xX3xX5d4xX591xXexX3xX4xX1xX1exX629xX16xX3xX5cfx16608xX3xX16xXadxX16xX17xX3xX7x1182cxX3xX23xX24xX16xX17xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX1caxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX331xX3xX19xX618xX16xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX6a7xX1exX1fxX3xX5d4xX3dcxX16xX1xX3xXexX591xXdxX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexX2bcxX3xX7xXa2xX3xXb1xX28xX4bxXb0xXb1xX2xXd1xX4bxXcxXcxX11cxX61xXcxXcxXcxXcxX3xX16xX17xX44xX1fxX3xX2xX2xX4bxX28xX4bxXb0xXb1xX2xXd1xX3xX4xX1f7xX6xX3xX61xX2adxX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX30xX44xX3xXcxX129xX1exX1fxX205xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX6a7xX1exX1fxX3xX5d4xX3dcxX16xX1xX3xX4xX1xX1exX629xX16xX3xX5cfxX930xX3xX16xXadxX16xX17xX3xX7xX938xX3xX23xX24xX16xX17xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX1caxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xXfbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX28xXfbxX3xX43xX85exX16xX1xX3xXexX1xX3eexX4xX270xX3xX16xX2adxXdxX3xX23xX1exX16xX17xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX16xX17xXbbxX0xX4bxX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX11cxX3xX43xX85exX16xX1xX3xXexX1xX3eexX4xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX16xX17xXbbxX3xXcxX1exX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX16xX17xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX1xX85exX16xX1xX3xXexX1xX3eexX4xX3xX11axX181xXexX3xXexX1exX1fxX20xX16xXfbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX11cxX3xX62xX2adxXdxX3xX23xX1exX16xX17xX3xX11axX181xXexX3xXexX1exX1fxX20xX16xXbbxX3xXcxX1xX1c5xX4xX3xX1xXdxX1caxX16xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX8c9xX1xX1bxX618xX16xX3xX1d9xX270xX3xX5caxXdxX205xX1exX3xXb0xX270xX3xX62xX17xX1xX3dcxX3xX5d4xX3dcxX16xX1xX3xX7xXa2xX3xX2xX29xX2xX4bxXb0xXb1xX2xX1dbxX4bxX62xX5caxX11cxX1cdxX41xX3xX4xX1f7xX6xX3xX1cdxX1xX3e0xX16xX1xX3xXbxX1xX1f7xXfbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xXd1xXfbxX3xX43xX44axX3xX7xX331xX3xX23xX1c5xX3xXexX1exX1fxX20xX16xXbbxX0xX4bxX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX3xX62xX17xX2bcxX606xXdxX3xX5d4xXadxX16xX17xX3xX5cfxX5daxX3xX23xX1c5xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX16xX2adxXbxX3xXexX129xX1c5xX4xX3xXexXdx12aa0xXbxX3xXbxX1xXdxXb55xX1exX3xX5d4xXadxX16xX17xX3xX5cfxX5daxX3xX23xX1c5xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3x11a79xXexX1xX10xX1bxX3xXaexX2c2xX1exX3xX19xX6xX16xX3xX1xX44xX16xX1xX3xX5cfx1162exXaexX3xXexX1xX10xX1bxX3xX62xX17xX1xX3dcxX3xX5d4xX3dcxX16xX1xX3xX7xXa2xX3xX2xX29xX2xX4bxXb0xXb1xX2xX1dbxX4bxX62xX5caxX11cxX1cdxX41xX427xX3xXexX591xXdxX3xX5d4xX3dcxX6xX3xX5d4xXdxX20xXaexX3xXexXdxXb55xXbxX3xX16xX1xX6bfxX16xX3xX41xX1xXdxXb55xX1exX3xX5d4xXadxX16xX17xX3xX5cfxX5daxX3xX23xX1c5xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX1xX1bx11ce9xX4xX3xX17xX938xXdxX3xXexX1xX10xX1bxX3xX5d4xX2bcxX606xX16xX17xX3xX19xX2bcxX1exX3xX4xX1xX3e0xX16xX1xXfbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX1d9xXfbxX3xXcxX1xX606xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX270xX3xX5d4xX3dcxX6xX3xX5d4xXdxX20xXaexX3xX16xX1xX6bfxX16xX3xX41xX1xXdxXb55xX1exX3xX5d4xXadxX16xX17xX3xX5cfxX5daxX3xX23xX1c5xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX30xX44xX3xXbxX1xX3e0xX3xX11axX181xXexX3xXexX1exX1fxX20xX16xXbbxX0xX4bxX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX1d9xXfbxX2xXfbxX3xXcxX1xX606xXdxX3xX17xXdxX6xX16xXbbxX0xX4bxX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX3xX62xX17xX2bcxX606xXdxX3xX23xX1c5xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX16xX2adxXbxX3xXexX129xX1c5xX4xX3xXexXdxXb55xXbxX3xXexX129xX1bxX16xX17xX3xX17xXdxX606xX3xX1xX44xX16xX1xX3xX4xX1xX3e0xX16xX1xX3xX1xX1bxXbd8xX4xX3xX17xX938xXdxX3xX6a7xX1exX6xX3xX5d4xX2bcxX606xX16xX17xX3xX19xX2bcxX1exX3xX4xX1xX3e0xX16xX1xX3xXex14ae7xX3xX16xX17xX44xX1fxX3xXb0xX2xX4bxX2xXb1xX4bxXb0xXb1xX2xXb3xX3xX5d4xXb55xX16xX3xX16xX17xX44xX1fxX3xXb0xX2xX4bxX2xX2xX4bxXb0xXb1xX2xXb3xXfbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX1d9xXfbxXb0xXfbxX3xX5caxX3dcxX6xX3xX5d4xXdxX20xXaexXbbxX0xX4bxX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX3xX41xX1x17a22xX16xX17xX3xX62xX2adxXdxX3xX30xX24xX270xX3xX60xX61xX62xX63xX3xXexX1xX44xX16xX1xX3xXbxX1xXa2xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX16xX1xXdbxX3xX5d4xX3dcxX6xX3xX4xX1xX66xXbbxX3xX28exXa2xX3xX1daxXb0xX270xX3xX5d4xX2bcxX606xX16xX17xX3xX41xX1xX6xX16xX3xX5caxX85exX16xX1xX3xX41xX1xX705xX16xX17xX270xX3xXexX1xX44xX16xX1xX3xXbxX1xXa2xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX16xX1xX270xX3xX5d4xXdxX1caxX16xX3xXexX1xX1bxX591xXdxXbbxX3xXb1xXb3xX2xX1d9xX29xXd1xXb1xX2xX29xX1dbxX4bxX3xXb1xXb3xX2xX1d9xXd1xXd1xX28xXb3xXb3xX1dbxXfbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX1d9xXfbxX28xXfbxX3xX41xX1xX3e0xX3xX11axX181xXexX3xXexX1exX1fxX20xX16xXbbxX0xX4bxX7xXexX129xX1bxX16xX17xX12xX3xXcxX1xX1c5xX4xX3xX1xXdxX1caxX16xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX6a7xX1exX1fxX3xX5d4xX3dcxX16xX1xX3xXexX591xXdxX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexX2bcxX3xX7xXa2xX3xXb0xXb0xX1dbxX4bxXb0xXb1xX2xX29xX4bxXcxXcxX11cxX61xXcxX1cdxX3xX16xX17xX44xX1fxX3xX2xX2xX4bxX2xX2xX4bxXb0xXb1xX2xX29xX3xX4xX1f7xX6xX3xX61xX2adxX3xXcxX44xXdxX3xX4xX1xX3e0xX16xX1xX3xX6a7xX1exX1fxX3xX5d4xX3dcxX16xX1xX3xXaexX3eexX4xX3xXexX1xX1exX270xX3xX4xX1xXb55xX3xX5d4xX2adxX3xXexX1xX1exX270xX3xX16xX2adxXbxX270xX3xX6a7xX1exX618xX16xX3xX5xX5daxX3xX30xX44xX3xX7xX938xX3xX23xX24xX16xX17xX3xXbxX1xX3e0xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX16xX17xX270xX3xX23xX1c5xX3xXexX1xXdxX3xX16xX274xX16xX17xX3xX16xX17xX591xX4xX1xX270xX3xXexX1xXadxX16xX17xX3xX1xX591xX16xX17xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX3eexX4xX270xX3xX30xXdxX32xX16xX3xX4xX1xX3eexX4xX3xXb6fxX599xX3eexX4xX3xXbxX1xX3e0xXbbxX3xX1d9xXb1xXb1xXfbxXb1xXb1xXb1xX3xX5d4xX44axX16xX17xX4bxX1xX44axX3xX7xX331xX3xX23xX1c5xX3xXexX1exX1fxX20xX16xX427xXfbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxXaxX12xXb6fxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX16xX17xX3xX5d4xX2bcxX6a4xX4xX3xX5d4xXadxX16xX17xX3xXexX618xXdxX3xXexX129xX32xX16xX3xX1cdxf19cxX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX5d4xXdxX1caxX16xX3xXexX938xX3xXexX1xX44xX16xX1xX3xXbxX1xXa2xX270xX3xX5d4xX3dcxX6xX3xX4xX1xX66xX3xXexX129xX1exX1fxX3xX4xX6bfxXbxXbbxX3xX0xX6xX3xX1xX129xX10x12a0dxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXbbxX4bxX4bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX4xXdxXexX1fxXfbxX17xX1bxX30xXfbxX30xX16xX427xXaxX12xX1xXexXexXbxX7xXbbxX4bxX4bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX4xXdxXexX1fxXfbxX17xX1bxX30xXfbxX30xX16xX427xX0xX4bxX6xX12xXfbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1bxX23xX1fxX3xXbxX1cdxX10xX16xXexX10xX129xXaxX12xX0xXdxXaexX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xXexX1xX1exXaexX19xX3xX23xX1xXdxX23xX10xX3xXdxX1cdxX10xX16xXexX10xX129xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax18429xXdxX23xXexX1xXbbxX3xX1d9xXb3xXb1xXbxX11axXdbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXbbxX3xX28xX1d9xXb1xXbxX11axXdbxXaxX3xX7xX129xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXfbxX19xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXfbxX30xX16xX4bxX16xX10xXff1xX7xX4bxX2xXb3xXd1xXb0xX4bxX1daxX29xX23xX2xX2xX29xXb0xXd1xX2xXb1xXexX2xX2xX29xXb3xX5xXb1xX11cxX30xXdxXexX10xX5xX11cxX4xX1bxXbxX1fxX2xXb0xX28xXd1xXfbx17a5dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX1fxX20xX16xX3xX23xX24xX16xX17xX3xX28xX29xX3xX17xXdxX1axX1bxX3xX30xXdxX32xX16xX3xXexXdxX20xX1exX3xX1xX3bxX4xX3xX3exX3xXcxX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX16xX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12