Hướng dẫn quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên bưu điện
(Baohatinh.vn) - Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả lĩnh vực.
c6aexd616x1178bxf19axed35x1139axdf44xecb3x13ce5xX7x114e8xd47fxf218xe850x1477ax109cdxX5x123b1xXax10db5xd87fx13497xfb7fx1346dx132cbxX3xc9f0x14e08xX16xX3x10fcdx128a2xe1cfxX3xXex13851x14addxX16xX1xX3xXexXdxf056xXbxX3xX16xX1x1026dxX16xX3x10b1exec9dxX3xXexX22x14fe9xX3x11c4fxX29xXexX3xX1dxX1exX36xX3xX17xXdxX36xXdxX3xX1dxX1exX1fxX29xXexX3xXcxXcxX13x104a7xX3xX4xX1xfaa5xX3xX16xX1x12988xX16xX3xX31xXdx142dcxX16xX3x14432xX14xX1exX3x144eexXdx12380xX16xX0xe706xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX19xXaxX12xfea7x1344axX3x12076xX16xX3xXexX1x14c12xX3xX62xXdx100e1xcc80xX3xX4xX1xX1exX1fxX88xX16xX3xX17xXdxX6xX52xX3xX89x128d5xXexX3xX7xe8eaxX3xX16xX1xXdxX64xX89xX3xX31x15392xX3xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX16xX1xX3xX4xd2e0xX16xX17xX3xXexX1x11aa5xX4xX3xX1xXdxX64xX16xX3xX1dxX1exX6xX3xX19x1546axX4xX1xX3xX31xXa5xX3xX5exX14xX1exX3xX4xX1xX84xX16xX1xX3xX4xXb3xX16xX17xX3xX84xX4xX1xX3xXexX22xX5bxX16xX3xX62xXc6xX6xX3xX5exX32xX16xX3xX13xX32xX3xXcx12444xX16xX1xX3xX62xX14x149b1xX4xX3xXexX22xXdxX88xX16xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX16xX1xe75dxX89xX3xX16xX56xX16xX17xX3xX4xX6xX52xX3xX1xXdxX64xX1exX3xX1dxX1exX36xX3xX1dxX1exX36xX16xX3xX5x144b0xX3xX16xX1xX32xX3xX16xX14xX15xX4xX3xXexX22xX5bxX16xX3xXex11442xXexX3xX4xX36xX3xX5xXf1xX16xX1xX3xX31xXb9xX4x11f46xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1169exX52xX19xX1fxXaxX12xf53axX7fxX16xX17xX3x14c93xX2xX67xX2x13927x1281exX3xX151xX6xX16xX3xX4exX1x113d5xX3xX62x1529axX52xX3xX7cxX7dxX3xX7fxX16xX3xXexX1xX84xX3xX62xXdxX88xX89xX3xX4xX1xX1exX1fxX88xX16xX3xX17xXdxX6xX52xX3xX89xX98xXexX3xX7xX9cxX3xX16xX1xXdxX64xX89xX3xX31xXa5xX3xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX16xX1xX3xX4xXb3xX16xX17xX3x1230axX13xX4exX4ex116a3xX3xXexX1xXb9xX4xX3xX1xXdxX64xX16xX3xX1dxX1exX6xX3xX19xXc6xX4xX1xX3xX31xXa5xX3xX5exX14xX1exX3xX4xX1xX84xX16xX1xX3xX4xXb3xX16xX17xX3xX84xX4xX1xX3xXexX22xX5bxX16xX3xX62xXc6xX6xX3xX5exX32xX16xX3xX13xX32xX3xXcxXf1xX16xX1xX3xXexfe5axX3xX4xX1x12b04xX4xX3xXexX2exXbxX3xX1xX1exX133xX16xX161xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX16xX1xX3xXexXdxX29xXbxX3xX16xX1xX2exX16xX3xX31xX32xX3xXexX22xX36xX3xX38xX29xXexX3xX1dxX1exX36xX3xX17xXdxX36xXdxX3xX1dxX1exX1fxX29xXexX3xXcxXcxX13xX4exX3xX4xX1xX52xX3xX62xX98xXdxX3xX16xX17xf0caxX3xX16xX1xX56xX16xX3xX31xXdxX5bxX16xX3xX5exX14xX1exX3xX62xXdxX64xX16xX3xXexX1xXb9xX4xX3xX1xXdxX64xX16xX3xXexX1xX84xX3xX62xXdxX88xX89xX141xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX16xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX89xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX16xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxea0exXdxX19xXexX1x12a11xX3xce8exX2xea02xXbx144ddx10cdbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2a7xX3xefcexX2xX160xXbxX2adxX2aexXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a7xX67xX67xXdxX141xX5exX6xX52xX1xX6xXexXdxX16xX1xX141xX31xX16xX67xX16xX10xX2a2xX7xX67xX2x104a2xX2b8xX15cxX67xX2a9xX2e1xX19xX2b8xX2xX2xX15cxX2abxX2b8x10cffxXex13823x10ecexX2abxX5xX2b8x103dbxX2xX2b8xX2b8xX19xX2b8xX2xX160xX2xX2b8xX2f0xX2eexXexX2e1xX2abxX2abxX2e1xX15cxX5xX160xX141xf990xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX16xX1xX3xXexXdxX29xXbxX3xX16xX1xX2exX16xX3xX31xX32xX3xXexX22xX36xX3xX38xX29xXexX3xX1dxX1exX36xX3xX17xXdxX36xXdxX3xX1dxX1exX1fxX29xXexX3xXcxXcxX13xX4exX3xX4xX1xX52xX3xX16xX1xX56xX16xX3xX31xXdxX5bxX16xX3xX5exX14xX1exX3xX62xXdxX64xX16xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX52xX19xX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2adxXexX2f5xX6xX5xXdxX17xX16xX2a7xX3xX30axX1exX7xXexXdxe101xX1fxX2aexXaxX12xXcxX1xX6xX89xX3xX19xXb9xX3xXexX2exXbxX3xX1xX1exX133xX16xX3xX4x10f00xX3xX62xX98xXdxX3xX16xX17xX247xX3xX16xX1xX56xX16xX3xX31xXdxX5bxX16xX3xX5exX14xX1exX3xX62xXdxX64xX16xX3xXexX1xXb9xX4xX3xX1xXdxX64xX16xX3xXexX1xX84xX3xX62xXdxX88xX89xX161xX3xX62xX16cxXdxX3xX19xXdxX64xX16xX3xXcxX22xX1exX16xX17xX3xXexX56xX89xX3xf0e4xX1xXa5xX4xX3xX31xXa5xX3xX13xX4exX4exX3xXexX169xX16xX1xX161xX3xXcxX22xX1exX16xX17xX3xXexX56xX89xX3xX13xX4exX4exX3xXexX1xXc6xX3xX2adxe227xX3xX13x13916xX16xX17xX3xe79exXf1xX16xX1xX3xX31xX32xX3xX4xX7fxX4xX3xX1xX1exX1fxX64xX16xX3xX41fxX98xX4xX3xX13xX32xX161xX3xcb97xd786xX3xf306xX16xX1xX161xX3xX4ex13926xX89xX3xe07exX1exX1fxX5bxX16xX2aexX3xX5exX98xX3xXbxX1xX2exX16xX3xX89xX98xXexX3xX4xfd34xX6xX3xX4xX7fxX4xX3xX2adxX418xX2a7xX3x12687xX6xXdxX3xX3f3xX1xXa5xX161xX3xXcxX1xX16cxX4xX1xX3xX464xcf43xX3xX1aaxX41fxX98xX4xX3xX13xX32xX1aexX2aexX3xX7cxX1f3xX4xX3xXcxX1xX1exX2exX16xX161xX3xXcxX22xX1exX16xX17xX3xX41fxX14x147c9xX16xX17xX3xX1aaxX13xX41bxX16xX17xX3xX41fxXf1xX16xX1xX1aexX2aexX3xX4exX442xX89xX3xXcxX1xX32xX16xX1xX161xX3xX4exX442xX89xX3xXcxX1xXc6xX16xX1xX3xX1aaxX4exX442xX89xX3xX445xX1exX1fxX5bxX16xX1aexX2aexX3xX439xX43axX3xX7cxX41bxX16xX17xX161xX3xX439xX43axX3xX151xff75xX4xX3xX1aaxX1xX1exX1fxX64xX16xX3xX439xX43axX3xX43cxX16xX1xX1aexX2aexX3xX4xXb3xX16xX17xX3xX4xX1xX1f3xX4xX3xXexXdxX29xXbxX3xX16xX1xX2exX16xX3xX31xX32xX3xXexX22xX36xX3xX38xX29xXexX3xX1dxX1exX36xX3xX4xe890xX6xX3xX4xX7fxX4xX3xX7x10917xX161xX3xX16xX17xX32xX16xX1xX2a7xX3xXcxX1xXb3xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX31xX32xX3xXcxX22xX1exX1fxX7dxX16xX3xXcxX1xXb3xX16xX17xX161xX3x12352xX17xX52xX16cxXdxX3xX31xXa5xX161xX3xX537xX98xXdxX3xX31xXa5xX161xX3xX439xX1xX52xX6xX3xX1x13155xX4xX3xX31xX32xX3xX4exXb3xX16xX17xX3xX537xX17xX1xX64xX161xX3x141b4xXdxX7fxX52xX3xX19xXa5xX4xX3xX31xX32xX3xX7cxX32xX52xX3xXexX16cxX52xX161xX3xce8cx1545axX16xX3xX1xX3afxX6xX3xX2f5xX3xXcxX1xX88xX3xXcxX1xX6xX52xX3xX31xX32xX3xeb73xX1exX3xX5xXc6xX4xX1xX161xX3xX7cxXdxX64xX16xX3xX5xXb9xX4xX3xX13xX32xX3xXcxXf1xX16xX1xX161xX3xX4exXb3xX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexX169xX16xX1xX141xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX16xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX89xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX16xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX2a2xXdxX19xXexX1xX2a7xX3xX2a9xX2xX2abxXbxX2adxX2aexX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2a7xX3xX2b8xX2xX160xXbxX2adxX2aexXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a7xX67xX67xXdxX141xX5exX6xX52xX1xX6xXexXdxX16xX1xX141xX31xX16xX67xX16xX10xX2a2xX7xX67xX2xX2e1xX2b8xX15cxX67xX2a9xX2e1xX19xX2b8xX2xX2xX15cxX2abxX15cxX2f1xXexX2a9xX2f0xX2b8xX15cxX5xX160xX2f5xX2xX2b8xX2b8xX19xX2b8xX2xX160xX2xX2b8xX15cxX2f1xXexX2xX2b8xX160xX15cxX2f1xX5xX160xX141xX30axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX16xX1xX3xXexXdxX29xXbxX3xX16xX1xX2exX16xX3xX31xX32xX3xXexX22xX36xX3xX38xX29xXexX3xX1dxX1exX36xX3xX17xXdxX36xXdxX3xX1dxX1exX1fxX29xXexX3xXcxXcxX13xX4exX3xX4xX1xX52xX3xX16xX1xX56xX16xX3xX31xXdxX5bxX16xX3xX5exX14xX1exX3xX62xXdxX64xX16xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX52xX16xXaxX12xX3f3xX1xX3afxX3xX560xXdxX7fxX89xX3xX62xX9cxX4xX3xX157xX512xX3xXcxX1xXb3xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX31xX32xX3xXcxX22xX1exX1fxX7dxX16xX3xXexX1xXb3xX16xX17xX3xX151xdf82xXdxX3xX7cxX4d3xX4xX3xXcxX1xX29xX3xX17xXdxX15xXdxX3xXexX1xXdxX64xX1exX3xX62xX7dxX3xX7fxX16xX3xX31xX32xX3xX38xX29xX3xX1xX52xX16cxX4xX1xX3xX4xX1xX1exX1fxX88xX16xX3xX62xX1efxXdxX3xX16xX1xXdxX64xX89xX3xX31xXa5xX3xX13xX4exX4exX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX52xX19xX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2adxXexX2f5xX6xX5xXdxX17xX16xX2a7xX3xX30axX1exX7xXexXdxX398xX1fxX2aexXaxX12xXcxX22xX52xX16xX17xX3xXexX1x10719xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX2xX3xX16xX17xX32xX1fxX161xX3xX4xX7fxX4xX3xX1xX54fxX4xX3xX31xXdxX5bxX16xX3xX62xX14xXf7xX4xX3xX17xXdxX15xXdxX3xXexX1xXdxX64xX1exX3xX62xX7dxX3xX7fxX16xX3xX31xX32xX3xX38xX29xX3xX1xX52xX16cxX4xX1xX3xX4xX1xX1exX1fxX88xX16xX3xX62xX1efxXdxX3xX16xX1xXdxX64xX89xX3xX31xXa5xX3xX13xX4exX4exX2aexX3xX4xX7fxX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX5bxX16xX3xX62xX7dxX3xX31xX7dxX3xXexX1efxX16xX17xX3xX1dxX1exX6xX16xX3xX5exX98xX3xX89xX7fxX1fxX3xX16xX1xX32xX3xX16xX14xX15xX4xX2aexX3xX1xX64xX3xXexX1xX9cxX16xX17xX3xX4xX7fxX4xX3xX31xX576xX16xX3xX5exX36xX16xX3xX1dxX1exX1fxX3xXbxX1xX16cxX89xX3xXbxX1xX7fxXbxX3xX5xX1exX2exXexX161xX3xX4xX7fxX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX62xXc6xX16xX1xX161xX3xX1fxX5bxX1exX3xX4x102e5xX1exX3xX62xX9cxXdxX3xX31xX15xXdxX3xX4xX7fxX16xX3xX5exX98xX3xX89xX98xXexX3xX4xX459xX6xX3xXexX1xXb9xX4xX3xX1xXdxX64xX16xX3xX16xX1xXdxX64xX89xX3xX31xXa5xX2aexX3xXexX1efxX16xX17xX3xX1dxX1exX6xX16xX3xX31xX7dxX3xX4xX493xX3xX4xX1xX29xX3xX89xX98xXexX3xX4xX459xX6xX161xX3xX16xX1x14d95xX16xX17xX3xX16xX98xXdxX3xX19xX1exX16xX17xX3xX4xX493xX3xX5exX36xX16xX3xX4xX50axX6xX3xX1xX52xX16cxXexX3xX62xX98xX16xX17xX3xX4xX50axX6xX3xXcxX22xX1exX16xX17xX3xXexX56xX89xX3xX3f3xX1xXa5xX4xX3xX31xXa5xX3xX13xX4exX4exX3xXexX169xX16xX1xX3xX31xX32xX3xXexX22xX1exX16xX17xX3xXexX56xX89xX3xX13xX4exX4exX3xX4xX133xXbxX3xX1xX1exX1fxX64xX16xX161xX3xX5exX98xX3xXbxX1xX2exX16xX3xXexXdxX29xXbxX3xX16xX1xX2exX16xX3xX31xX32xX3xXexX22xX36xX3xX38xX29xXexX3xX1dxX1exX36xX3xX4xX133xXbxX3xX2adxX418xX141xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX52xX19xX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2adxXexX2f5xX6xX5xXdxX17xX16xX2a7xX3xX30axX1exX7xXexXdxX398xX1fxX2aexXaxX12xX4exX7fxX4xX3xX1xX54fxX4xX3xX31xXdxX5bxX16xX3xX4x1521fxX16xX3xX62xX14xXf7xX4xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX64xXbxX3xX31xXa5xX3xX4xX7fxX4xX3xXexX1xX50axX3xXexXa5xX4xX3xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX16xX1xX3xX31xX32xX3xXexX22xXb9xX4xX3xXexXdxX29xXbxX3xXexX1xX6xX89xX3xX1dxX1exX6xX16xX3xX89xXb3xX3xX1xX23xX16xX1xX3xX4xX50axX6xX3xXcxX22xX1exX16xX17xX3xXexX56xX89xX3xX3f3xX1xXa5xX4xX3xX31xXa5xX3xX13xX4exX4exX3xXexX169xX16xX1xX141xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX16xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX89xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX16xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX2a2xXdxX19xXexX1xX2a7xX3xX2a9xX2xX2b8xXbxX2adxX2aexX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2a7xX3xX2b8xX2xX160xXbxX2adxX2aexXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a7xX67xX67xXdxX141xX5exX6xX52xX1xX6xXexXdxX16xX1xX141xX31xX16xX67xX16xX10xX2a2xX7xX67xX2xX2e1xX2b8xX15cxX67xX2xX2b8xX2b8xX19xX2b8xX2xX160xX2xX2b8xX2abxX2a9xXexX2e1xX2f1xX2f1xX2abxX15cxX5xX160xX141xX30axXbxX17xfe80xX22xX9xX2b8xX2b8xX2abxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX16xX1xX3xXexXdxX29xXbxX3xX16xX1xX2exX16xX3xX31xX32xX3xXexX22xX36xX3xX38xX29xXexX3xX1dxX1exX36xX3xX17xXdxX36xXdxX3xX1dxX1exX1fxX29xXexX3xXcxXcxX13xX4exX3xX4xX1xX52xX3xX16xX1xX56xX16xX3xX31xXdxX5bxX16xX3xX5exX14xX1exX3xX62xXdxX64xX16xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX52xX19xX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2adxXexX2f5xX6xX5xXdxX17xX16xX2a7xX3xX30axX1exX7xXexXdxX398xX1fxX2aexXaxX12xX41fxX15xXbxX3xXexX2exXbxX3xX1xX1exX133xX16xX3xX16xX1xX107xX89xX3xXexX22xX6xX16xX17xX3xX5exXc6xX3xX4xX1xX52xX3xX16xX1xX56xX16xX3xX31xXdxX5bxX16xX3xX5exX14xX1exX3xX62xXdxX64xX16xX3xXexX1xXb9xX4xX3xX1xXdxX64xX16xX3xXexX1xX84xX3xX62xXdxX88xX89xX3xX4xX7fxX4xX3xX38xX474xX3xX16xX576xX16xX17xX161xX3xX16xX17xX1xXdxX64xXbxX3xX31xXa5xX161xX3xX38xX1xX36xX3xX16xX576xX16xX17xX3xX5xX32xX89xX3xX4xX1xX50axX3xX4xXb3xX16xX17xX3xX31xXdxX64xX4xX161xX3xX17xXdxX879xX3xXbxX1xX52xX16xX17xX3xX4xX7fxX4xX1xX161xX3xXexX1xX7fxXdxX3xX62xX98xX3xX62x13b7axX16xX17xX3xX62xX4d3xX16xX161xX3xX62xX36xX89xX3xX5exX36xX52xX3xX6xX16xX3xXexX52xX32xX16xX161xX3xX5exX84xX3xX89xX2exXexX3xXexX1xXb3xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXexX22xX52xX16xX17xX3xXexXdxX29xXbxX3xX16xX1xX2exX16xX161xX3xX4xX1xX1exX1fxX88xX16xX3xX17xXdxX6xX52xX3xX1xX41bxX3xX7xX493xX3xX31xX32xX3xXexX22xX36xX3xX38xX29xXexX3xX1dxX1exX36xX3xX17xXdxX36xXdxX3xX1dxX1exX1fxX29xXexX3xXexX1xX50axX3xXexXa5xX4xX3xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX16xX1xX141xX0xX67xXbxX12xX0xXexX6xX5exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2adxX6xX16xX1xX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX160xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX19xX19xXdxX16xX17xX9xXaxX2abxXaxX12xX0xXexX5exX52xX19xX1fxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX52xX19xX1fxXaxX12xX7cxX7dxX3xX7fxX16xX3xXexX1xX84xX3xX62xXdxX88xX89xX3xX4xX1xX1exX1fxX88xX16xX3xX17xXdxX6xX52xX3xX89xX98xXexX3xX7xX9cxX3xX16xX1xXdxX64xX89xX3xX31xXa5xX3xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX16xX1xX3xX4xXb3xX16xX17xX3xXexX1xXb9xX4xX3xX1xXdxX64xX16xX3xX1dxX1exX6xX3xX19xXc6xX4xX1xX3xX31xXa5xX3xX5exX14xX1exX3xX4xX1xX84xX16xX1xX3xX4xXb3xX16xX17xX3xX84xX4xX1xX3xXexX22xX5bxX16xX3xX62xXc6xX6xX3xX5exX32xX16xX3xXexX169xX16xX1xX3xX62xX14xXf7xX4xX3xXexX22xXdxX88xX16xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX16xX1xX107xX89xX3xX16xX56xX16xX17xX3xX4xX6xX52xX3xX1xXdxX64xX1exX3xX1dxX1exX36xX3xX1dxX1exX36xX16xX3xX5xX122xX3xX16xX1xX32xX3xX16xX14xX15xX4xX3xXexX22xX5bxX16xX3xXexX133xXexX3xX4xX36xX3xX5xXf1xX16xX1xX3xX31xXb9xX4xX161xX3xXexX22xXdxX64xXexX3xX62xX88xX3xX4xX36xXdxX3xX4xX7fxX4xX1xX3xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX16xX1xX161xX3xXexX16cxX52xX3xX62xXdxX7dxX1exX3xX38xXdxX64xX16xX3xXexX1xX1exX2exX16xX3xX5xXf7xXdxX3xXexX9cxXdxX3xX62xX6xX3xX4xX1xX52xX3xX16xX17xX14xX76cxXdxX3xX19xX56xX16xX3xX31xX32xX3xX19xX52xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX64xXbxX161xX3xX16xX56xX16xX17xX3xX4xX6xX52xX3xX4xX1xX169xX3xX7xX9cxX3xX1xX32xXdxX3xX5xX93exX16xX17xX3xX4xX50axX6xX3xX16xX17xX14xX76cxXdxX3xX19xX56xX16xX161xX3xX1dxX1exX6xX3xX62xX3afxX3xX4xX36xXdxX3xXexX1xXdxX64xX16xX3xX89xXb3xXdxX3xXexX22xX14xX76cxX16xX17xX3xX62xX82cxX1exX3xXexX14xX161xX3xX17xX3afxXbxX3xXbxX1xX82cxX16xX3xX31xX32xX52xX3xX7xXb9xX3xXbxX1xX7fxXexX3xXexX22xXdxX88xX16xX3xX38xXdxX16xX1xX3xXexX29xX3xX2f5xX3xX2adxX418xX3xX1xX98xXdxX3xX4xX50axX6xX3xXexX169xX16xX1xX141xX0xX67xXbxX12xX0xX67xXexX19xX12xX0xX67xXexX22xX12xX0xX67xXexX5exX52xX19xX1fxX12xX0xX67xXexX6xX5exX5xX10xX12xX0xX19xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xX22xX10xX5xX6xXexX10xX19xXaxX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2f5xXexX1xX1exX89xX5exX2f5xX6xX16xX19xX2f5xX7xX6xXbxX52xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX32xX3xXcxXf1xX16xX1xX3xXexX1xX84xX3xX62xXdxX88xX89xX3xX4xX1xX1exX1fxX88xX16xX3xX17xXdxX6xX52xX3xX89xX98xXexX3xX7xX9cxX3xX16xX1xXdxX64xX89xX3xX31xXa5xX3xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX16xX1xX3xX4xXb3xX16xX17xX3xX4xX1xX52xX3xX5exX14xX1exX3xX62xXdxX64xX16xXaxX3xX1xX22xX10xX398xX9xXaxX67xX4xX1xXdxX16xX1xX2f5xX1dxX1exX1fxX10xX16xX67xX1xX6xX2f5xXexXdxX16xX1xX2f5xXexX1xXdxX2f5xX19xXdxX10xX89xX2f5xX4xX1xX1exX1fxX10xX16xX2f5xX17xXdxX6xX52xX2f5xX89xX52xXexX2f5xX7xX52xX2f5xX16xX1xXdxX10xX89xX2f5xX31xX1exX2f5xX1xX6xX16xX1xX2f5xX4xX1xXdxX16xX1xX2f5xX4xX52xX16xX17xX2f5xX4xX1xX52xX2f5xX5exX1exX1exX2f5xX19xXdxX10xX16xX67xX2xX2f1xX2e1xX2f1xX2xX2eexX141xX1xXexX89xXaxX12xX0xXdxX89xX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX67xX89xX10xX19xXdxX6xX67xX2xX2f0xX160xX67xX16xX10xX2a2xX7xX67xX2xX2e1xX15cxX2e1xX67xX2xX160xX2a9xX19xX2xX2xX2b8xX2f0xX2b8xX2xX2abxXexX15cxX2f0xX2b8xX2a9xX2xX5xX160xX141xX30axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX16xX1xX3xXexXdxX29xXbxX3xX16xX1xX2exX16xX3xX31xX32xX3xXexX22xX36xX3xX38xX29xXexX3xX1dxX1exX36xX3xX17xXdxX36xXdxX3xX1dxX1exX1fxX29xXexX3xXcxXcxX13xX4exX3xX4xX1xX52xX3xX16xX1xX56xX16xX3xX31xXdxX5bxX16xX3xX5exX14xX1exX3xX62xXdxX64xX16xXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX19xXdxX31xX12xX0xX7xXexX22xX52xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX32xX3xXcxXf1xX16xX1xX3xXexX1xX84xX3xX62xXdxX88xX89xX3xX4xX1xX1exX1fxX88xX16xX3xX17xXdxX6xX52xX3xX89xX98xXexX3xX7xX9cxX3xX16xX1xXdxX64xX89xX3xX31xXa5xX3xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX16xX1xX3xX4xXb3xX16xX17xX3xX4xX1xX52xX3xX5exX14xX1exX3xX62xXdxX64xX16xXaxX3xX1xX22xX10xX398xX9xXaxX67xX4xX1xXdxX16xX1xX2f5xX1dxX1exX1fxX10xX16xX67xX1xX6xX2f5xXexXdxX16xX1xX2f5xXexX1xXdxX2f5xX19xXdxX10xX89xX2f5xX4xX1xX1exX1fxX10xX16xX2f5xX17xXdxX6xX52xX2f5xX89xX52xXexX2f5xX7xX52xX2f5xX16xX1xXdxX10xX89xX2f5xX31xX1exX2f5xX1xX6xX16xX1xX2f5xX4xX1xXdxX16xX1xX2f5xX4xX52xX16xX17xX2f5xX4xX1xX52xX2f5xX5exX1exX1exX2f5xX19xXdxX10xX16xX67xX2xX2f1xX2e1xX2f1xX2xX2eexX141xX1xXexX89xXaxX12xX13xX32xX3xXcxXf1xX16xX1xX3xXexX1xX84xX3xX62xXdxX88xX89xX3xX4xX1xX1exX1fxX88xX16xX3xX17xXdxX6xX52xX3xX89xX98xXexX3xX7xX9cxX3xX16xX1xXdxX64xX89xX3xX31xXa5xX3xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX16xX1xX3xX4xXb3xX16xX17xX3xX4xX1xX52xX3xX5exX14xX1exX3xX62xXdxX64xX16xX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX22xX52xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xXcx11331xX3xX16xX6xX1fxX3xX62xX29xX16xX3xX4xX1exX9cxXdxX3xX16xX576xX89xX3xX2f0xX160xX2xX2e1xX161xX3xX13xX32xX3xXcxXf1xX16xX1xX3xX7x131f9xX3xXexX22xXdxX88xX16xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX84xX3xX62xXdxX88xX89xX3xX4xX1xX1exX1fxX88xX16xX3xX17xXdxX6xX52xX3xX89xX98xXexX3xX7xX9cxX3xX16xX1xXdxX64xX89xX3xX31xXa5xX3xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX16xX1xX3xX4xXb3xX16xX17xX3xXexX1xXb9xX4xX3xX1xXdxX64xX16xX3xX1dxX1exX6xX3xX19xXc6xX4xX1xX3xX31xXa5xX3xX5exX14xX1exX3xX4xX1xX84xX16xX1xX3xX4xXb3xX16xX17xX3xX84xX4xX1xX3xXexX22xX5bxX16xX3xX62xXc6xX6xX3xX5exX32xX16xX3xXexX169xX16xX1xX141xX0xX67xXbxX12xX0xX67xX19xXdxX31xX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3f3xX3xX13xX32xX3xXcxXf1xX16xX1xX3xX1xXdxX64xX16xX3xX62xX16cxXdxX3xX1xX3afxX6xX3xX16xX7dxX16xX3xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX16xX1xX161xX3xX4xX36xXdxX3xX4xX7fxX4xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX62xX98xX3xX4xXb3xX16xX17xX3xX31xXa5xXaxX3xX1xX22xX10xX398xX9xXaxX67xX4xX1xXdxX16xX1xX2f5xX1dxX1exX1fxX10xX16xX67xXexXbxX2f5xX1xX6xX2f5xXexXdxX16xX1xX2f5xX1xXdxX10xX16xX2f5xX19xX6xXdxX2f5xX1xX52xX6xX2f5xX16xX10xX16xX2f5xX1xX6xX16xX1xX2f5xX4xX1xXdxX16xX1xX2f5xX4xX6xXdxX2f5xX4xX6xX4xX1xX2f5xX4xX1xX10xX2f5xX19xX52xX2f5xX4xX52xX16xX17xX2f5xX31xX1exX67xX2xX2f1xX2xX2b8xX2b8xX2f0xX141xX1xXexX89xXaxX12xX0xXdxX89xX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX67xX89xX10xX19xXdxX6xX67xX2xX2f0xX160xX67xX16xX10xX2a2xX7xX67xX2xX2e1xX2xX2abxX67xX2xX15cxX15cxX19xX2b8xX2f0xX2xX2f0xX2abxX2xX2f1xXexX2e1xX2abxX2f0xX2xX5xX2e1xX2f5xX2xX160xX2a9xX19xX160xX2f0xX2f0xX2abxX160xX160xX2b8xXexX15cxX2eexX2abxX2abxX5xX2eexX2f5xX2xX141xX30axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX16xX1xX3xXexXdxX29xXbxX3xX16xX1xX2exX16xX3xX31xX32xX3xXexX22xX36xX3xX38xX29xXexX3xX1dxX1exX36xX3xX17xXdxX36xXdxX3xX1dxX1exX1fxX29xXexX3xXcxXcxX13xX4exX3xX4xX1xX52xX3xX16xX1xX56xX16xX3xX31xXdxX5bxX16xX3xX5exX14xX1exX3xX62xXdxX64xX16xXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX19xXdxX31xX12xX0xX7xXexX22xX52xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3f3xX3xX13xX32xX3xXcxXf1xX16xX1xX3xX1xXdxX64xX16xX3xX62xX16cxXdxX3xX1xX3afxX6xX3xX16xX7dxX16xX3xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX16xX1xX161xX3xX4xX36xXdxX3xX4xX7fxX4xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX62xX98xX3xX4xXb3xX16xX17xX3xX31xXa5xXaxX3xX1xX22xX10xX398xX9xXaxX67xX4xX1xXdxX16xX1xX2f5xX1dxX1exX1fxX10xX16xX67xXexXbxX2f5xX1xX6xX2f5xXexXdxX16xX1xX2f5xX1xXdxX10xX16xX2f5xX19xX6xXdxX2f5xX1xX52xX6xX2f5xX16xX10xX16xX2f5xX1xX6xX16xX1xX2f5xX4xX1xXdxX16xX1xX2f5xX4xX6xXdxX2f5xX4xX6xX4xX1xX2f5xX4xX1xX10xX2f5xX19xX52xX2f5xX4xX52xX16xX17xX2f5xX31xX1exX67xX2xX2f1xX2xX2b8xX2b8xX2f0xX141xX1xXexX89xXaxX12xXcxX3f3xX3xX13xX32xX3xXcxXf1xX16xX1xX3xX1xXdxX64xX16xX3xX62xX16cxXdxX3xX1xX3afxX6xX3xX16xX7dxX16xX3xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX16xX1xX161xX3xX4xX36xXdxX3xX4xX7fxX4xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX62xX98xX3xX4xXb3xX16xX17xX3xX31xXa5xX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX22xX52xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX575xX15xXdxX3xX16xX1xXdxX7dxX1exX3xX17xXdxX36xXdxX3xXbxX1xX7fxXbxX3xX1dxX1exX1fxX29xXexX3xX5xXdxX64xXexX161xX3xX62xX41bxX16xX17xX3xX5exX98xX161xX3xXcxX3f3xX3xX13xX32xX3xXcxXf1xX16xX1xX3xX62xX418xX3xX4xX3afxX3xX16xX7dxX16xX3xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xX84xX16xX1xX3xX4xX1xX1exX1fxX5bxX16xX3xX16xX17xX1xXdxX64xXbxX161xX3xX1xXdxX64xX16xX3xX62xX16cxXdxX161xX3xXexX1xXb9xX4xX3xX7xXb9xX3xXbxX1xXa5xX4xX3xX31xXa5xX3xX16xX17xX14xX76cxXdxX3xX19xX56xX16xX161xX3xX19xX52xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX64xXbxX141xX0xX67xXbxX12xX0xX67xX19xXdxX31xX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX67xX1exX5xX12xX0xX19xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX22xXaxX12xX0xX67xX19xXdxX31xX12xX0xX67xX19xXdxX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43cxX1exXexX1xX52xX22xXaxX12xX7cxX141xX537xX0xX67xXbxX12
Đ.N