Xứ sở cam Hà Tĩnh dự kiến thu hơn 360 tỷ đồng từ 14.500 tấn quả
(Baohatinh.vn) - Sau một năm vất vả chăm sóc, những ngày này, người làm vườn ở huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) phấn khởi vì các vườn cam đã bắt đầu cho thu hoạch vụ mới. Dự kiến, năm nay, “vựa” cam này sẽ cho 14.500 tấn, mang về nguồn thu khoảng 363 tỷ đồng.
14dex1d17x3418xa34bx6274x311fx8637x9b31x529cxX7x46dax800ax9cebx938ax5b01x64cfxX5x67c3xXax6448x79d7xb7dexX3xX7x98abxX3xX4xX6x601exX3x55a2xb527xX3xXcx29fdxa794xX1xX3x94f4x3e7bxX3xa927xXdxa6a9xX22xX3xXexX1x7228xX3xX1x278cxX22xX3x3366x88b1x4103xX3xXex914bxX3x164fx49fcxX22x1dc8xX3xXex61e4xX3xX2x630cx8157x6600xX37xX37xX3xXex50d2xX22xX3xbf3cxX2fx6de7xX0x85c0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xX25xXaxX12x9ebexX6xX2fxX3xX1bx9619xXexX3xX22xb8eexX1bxX3xae9axX4cxXexX3xX74xX51xX3xX4xX1xX71xX1bxX3xX7xb421xX4x32edxX3xX22xX1x470exX22xX3fxX3xX22xX3fxX1ex97c9xX3xX22xX1exX8exX83xX3xX22xX3fxb12axb45bxXdxX3xX5xX1exX1bxX3xX74xX97xX98xX22xX3xX17xX3xX1xX2fxX8ex2068xX22xX3xX1bxXdx3a8fxX22xX3xX22xac07xXdxX3x7669x4642xX3x2d95xX2fxX6xX22xX3fxX3x710dxX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1x2e52xX3xXbxX1xX4cxX22xX3xX28xX1xX17xXdxX3xX74x5299xX3xX4x5b16xX4xX3xX74xX97xX98xX22xX3xX4xX6xX1bxX3xX3cx5b60xX3x3c55x6752xXexX3xX3cx3d06xX2fxX3xX4xX1x1e4axX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefx17c7xX4xX1xX3xX74xa635xX3xX1bxb42fxXdxX46xX3x9369xX26xX3xX28xXdxX2axX22xX83xX3xX22xX71xX1bxX3xX22xX6xX8exX83xX3x16c8xX74xX26xX6x9cbexX3xX4xX6xX1bxX3xX22xX1exX8exX3xX7x3b53xX3xX4xX1xXefxX3xX2xX45xX46xX47xX37xX37xX3xXexX4cxX22xX83xX3xX1bxX6xX22xX3fxX3xX74xXaexX3xX22xX3fxX2fxX3dxX22xX3xXexX1xX2fxX3xX28xX1xXefxX51xX22xX3fxX3xX35xX36xX35xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX22xX3fxX46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb9d3xXefxX25xX8exX3xXbxa60dxX10xX22xXexX10x93b6xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10x57bdxXex9d08xX6xX5xXdxX3fxX22xac1cxX3xX4xX10xX22xXexX10xX175x685exXaxX12xX0xXdxX1bxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX170xX10xX22xXexX10xX175xX3xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXax2c85xXdxX25xXexX1xX189xX3xX36xX2xX47xXbxX181xX191xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX189xX3xX45xX2xX37xXbxX181xX191xXaxX3xX7xX175xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX53xX53xXdxX46xXe5xX6xXefxX1xX6xXexXdxX22xX1xX46xX74xX22xX53xX22xX10xX1b1xX7xX53xX2x29f0xX45xX37xX53xX1f0xX45xX25xX45xX37x83f7xX47x243fxX45xX35xXexX45xX1f9xX37xX36x590fxX5xX37xX46xa029xXbxX3fx606axX175xX9xX1fbxX1fbxX45xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX22xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX32xX22xX3xX35xX36xX37xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX22xX3fxX3xXexX42xX3xX2xX45xX46xX47xX37xX37xX3xXexX4cxX22xX3xX4fxX2fxX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX6xXbxXexXdxXefxX22xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX183xX6xX5xXdxX3fxX22xX189xX3xX207xX2fxX7xXexXdx99e4xX8exX191xXaxX12x304fxX97x331axX4xX3xXexX175xX3dxX22xX3fxX3xXexX175x7485xX22xX3xX74x9825xX22xX3fxX3xX3cxX3dxXdxX3xX3cxXd6xX3xX74x2654xXdxX83xX3xX3cxX97xX291xX4xX3xX4xX1xX71xX1bxX3xX7xX81xX4xX3xX4xa34cxX22xX3xXexX1xba18xX22xX83xX3xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xXefxX3xX4fxX2fxX51xX3xX1bxX2a0xX6xX3xXexX1xX14xX3xX1fbxX3xXexX175xX17xX3xX3cxXdxX3xX22xX29cxX22xX3xX74xX97xX98xX22xX3xX4xX6xX1bxX3xX4xb353xX6xX3xX3fxXdxX6xX3xX3cxXd3xX22xX1xX3xX2acxX22xX3fxX3xXcxX175xXeaxX22xX3xXb5xX71xX22xX3xX16ax6582xX22xX1xX3xXbex6a9fxX22xX3x188axX1xXb2xXc6xX3xX1xX14xX6xX3xX1x3fefxX22xX3xX7xX124xX3xX1bxX6xX22xX3fxX3xX74xXaexX3xX22xX3fxX2fxX3dxX22xX3xXexX1xX2fxX3xX22xX1xX2c4xXbxX3xX5xXffxX22xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exXaxX12xX170xXb6xX22xX3fxX3xX22xX1xX97xX3xX22xX1xXdxXaexX2fxX3xX3fxXdxX6xX3xX3cxXd3xX22xX1xX3xX28xX1xXd6xX4xX83xX3xX22xX1xX87xX22xX3fxX3xX22xX3fxX1exX8exX3xX22xX1exX8exX83xX3xX3fxXdxX6xX3xX3cxXd3xX22xX1xX3xX2acxX22xX3fxX3xXcxX175xXeaxX22xX3xXb5xX71xX22xX3xX16axX30dxX22xX1xX3xX17xX3xXexX1xX2acxX22xX3xX2xX83xX3xX181xXe3xX3xX312xX22xX3xX315xX1xXb2xX3xXbexXb5xXb6xX3xXb8xX2fxX6xX22xX3fxXc6xX3xX25xX97xX98xX22xX3fxX3xX22xX1xX97xX3xXe5xX2c4xX22xX3xX175xX6dxX22xX3xX1xX32xX22xX3xXe5xX17xXdxX3xX74xXfcxX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX3xX4xX6xX1bxX3xXe5xXe6xXexX3xX3cxXeaxX2fxX46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exXaxX12x4e04xX1xX1exX3xX4xX1x7386xX3xX4xX81xX3xX1xX6xXdxX3xX2acxX22xX3fxX3xXe5xX1exX83xX3xX5xXf7xXdxX3xX1bxX2fx3d4dxX22xX3xXexX26xX3xXexX6xX8exX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX3xX3cx980exX3xX74xX42xX6xX3xXexXdxX2axXexX3xX28xXdxXa9xX1bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX30dxX83xX3xX74xX42xX6xX3xXe5xX51xXefxX3xX74xXa9xX3xX74xX97xX98xX22xX3xX4x518fxX8exX3xX22xX29cxX22xX3xX22xX3fxX6xX8exX3xXexX42xX3xX7xXd6xX22xX3fxX3xX7xXffxX1bxX83xX3xX1fbxX3xX74xX291xX3xX4xX1xX3dxX22xX3fxX3xX3cxXe3xX3xX4xX81xX3xX1bxaf98xXexX3xXexXf7xXdxX3xX74xX97xX98xX22xX3xX4xX6xX1bxX3xX3cxX436xX3xXe5xXe6xXexX3xX3cxXeaxX2fxX3xX1bxX6dxXexX3xX22xX3fxX1exX8exX3xX5xX1exX1bxX3xX74xXdxXa9xX4xX3xX1bxXffxXdxX46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exXaxX12xX28fxX436xX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX3xX28x63cbxXbxX3xXexX1xX98xXdxX3xX74xXfcxX83xX3xX1xXf7xX22xX3xX4xX1xX2axX3xX7xX421xX3xX5xX97xX291xX22xX3fxX3xX4fxX2fxX51xX3xX1xX97xX3xX1xb42dxX22xX3fxX83xX3xX4xXb6xX22xX3fxX3xX22xX1xX97xX3xX3cxX51xX1bxX3xXe5xX51xXefxX3xX7xX51xX22xX3xX4xX1xX4cxXexX3xX5xX97xX291xX22xX3fxX3xX7xX51xX22xX3xXbxX1xX2bfxX1bxX3xX28xX1xXdxX3xXe5xXd6xX22xX3xX175xX6xX3xXexX1xX4dfxX3xXexX175xX97xX98xX22xX3fxX83xX3xX2acxX22xX3fxX3xXe5xX1exX3xXbxX1xX51xXdxX3xX5xX26xX6xX3xX4xX1x37e6xX22xX3xX28x7b47xX3xX22xX1xX87xX22xX3fxX3xX4xX1exX22xX1xX83xX3xX22xX1xX87xX22xX3fxX3xX4xX460xX8exX3xX4xXeaxX22xX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX83xX3xX22xX1xX87xX22xX3fxX3xX4xX1xX2a0xX1bxX3xX4fxX2fxX51xX3xX4xXeaxX22xX3xX4xXe6xXexX3xXexX40axX6xX46xX46xX46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX183xX6xX5xXdxX3fxX22xX189xX3xX4xX10xX22xXexX10xX175xX191xXaxX12xX0xXdxX1bxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX170xX10xX22xXexX10xX175xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX25xXexX1xX189xX3xX36xX2xX47xXbxX181xX191xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX189xX3xX45xX2xX37xXbxX181xX191xXaxX3xX7xX175xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX53xX53xXdxX46xXe5xX6xXefxX1xX6xXexXdxX22xX1xX46xX74xX22xX53xX22xX10xX1b1xX7xX53xX2xX1f0xX45xX37xX53xX1f0xX45xX25xX45xX37xX1f9xX47xX47xX37xX45xXexX2xX1f0xX36xX47xX1f0xX5xX37xX46xX207xXbxX3fxX20axX175xX9xX1f9xX1f9xX1fbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX22xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX32xX22xX3xX35xX36xX37xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX22xX3fxX3xXexX42xX3xX2xX45xX46xX47xX37xX37xX3xXexX4cxX22xX3xX4fxX2fxX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX6xXbxXexXdxXefxX22xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX183xX6xX5xXdxX3fxX22xX189xX3xX207xX2fxX7xXexXdxX28axX8exX191xXaxX12xX28fxX436xX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX3xX28xX4dfxXbxX3xXexX1xX98xXdxX3xX74xXfcxX83xX3xX1xXf7xX22xX3xX4xX1xX2axX3xX1xX97xX3xX1xX504xX22xX3fxX83xX3xXexX1xX98xXdxX3xXexXdxX2axXexX3xXexXd6xX4xX3xX3cxX6dxX22xX3fxX83xX3xX2acxX22xX3fxX3xX16axX30dxX22xX1xX3xX5xX26xX6xX3xX4xX1xX55bxX22xX3xX22xX1xX87xX22xX3fxX3xX4xX1xX2a0xX1bxX3xX4fxX2fxX51xX3xXbxX1xX2a0xX3xX1xX291xXbxX3xX3cxX436xX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX3xXexX40axX6xX46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exXaxX12x8aa2xX22xX3fxX3xX16axX30dxX22xX1xX3xXexX1xX2acxX22xX3fxX3xXexXdxX22xX3xXexX1xX29cxX1bxX189xX3xX115xX404xX71xX1bxX3xX22xX3fxXefxXd6xXdxX83xX3xX74xX97xX98xX22xX3xX4xX6xX1bxX3xX47xX37xX37xX3xX3fxX421xX4xX3xX4xX2f3xX6xX3xX3fxXdxX6xX3xX3cxXd3xX22xX1xX3xXexX2acxXdxX3xX3cxXe3xX3xX1bxX6xX22xX3fxX3xX74xXaexX3xX22xX3fxX2fxX3dxX22xX3xXexX1xX2fxX3xX3fxXeaxX22xX3xX35xX37xX37xX3xXexX175xXdxXa9xX2fxX3xX3cxX3dxX22xX3fxX83xX3xX4x5f78xX22xX3xX22xX71xX1bxX3xX22xX6xX8exX3xX7xX421xX3xX25xXdxXa9xX22xX3xXexX30dxX4xX1xX3xX4xX1xXefxX3xX4fxX2fxX51xX3xXexX71xX22xX3fxX3xX5xX29cxX22xX3xX74xX1exX3xX3fxXdxXd6xX3xX4xX51xX3xXexX42xX3xX3cxXeaxX2fxX3xX74xXfcxX3xX28xX1xXd6xX3x6e84xX22xX3xX22xX29cxX22xX3xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX22xX3xXexX1xX2fxX3xX22xX1xX2c4xXbxX3xX7xX124xX3xX4xX6xXefxX3xX1xX32xX22xX46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exXaxX12xa663xX48bxXexX3xX28xX1xXd6xX4xX83xX3xX25xXefxX3xX74xX97xX98xX22xX3xX4xX6xX1bxX3xX3fxXdxX6xX3xX3cxXd3xX22xX1xX3xX3cxX97xX291xX4xX3xX4xX1xX71xX1bxX3xX7xX81xX4xX3xXexX421xXexX83xX3xX22x63ebxX1bxX3xX22xX3fxX6xX8exX3xX25xX97xXffxXdxX3xX4xX1xX460xX22xX3xX74xX2a0xX22xX3fxX3xX3cxXd6xX3xX74xX2acxXdxX3xX22xX29cxX22xX3xX4fxX2fxX51xX3xX175xX4cxXexX3xX22xX3fxX55bxXexX83xX3xX3cxX31fxXbxX83xX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX3xX74xX1exX3xXbxX1xX460xX22xX3xX5xXefxXf7xXdxX3xX181xXefxX22xX3fxX3xX5xX1exX3xX4xX81xX3xXexX1xX97xX32xX22xX3fxX3xX5xXd6xXdxX3xX3cxX2axX22xX3xXexX2c4xX22xX3xX22xX1xX1exX3xXexX1xX2fxX3xX1bxX2fxX6xX83xX3xX28xX1xX2acxX22xX3fxX3xX5xXefxX3xX2axX83xX3xX28xX1xX2acxX22xX3fxX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1bxX4cxXexX3xX4xX2acxX22xX3fxX3xX1bxX6xX22xX3fxX3xX3cxXdxX3xX4xX1xX291xX119xX46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exX3xXbxX170xX10xX22xXexX10xX175xXaxX12xX0xXdxX1bxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX170xX10xX22xXexX10xX175xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX25xXexX1xX189xX3xX36xX2xX47xXbxX181xX191xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX189xX3xX45xX2xX37xXbxX181xX191xXaxX3xX7xX175xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX53xX53xXdxX46xXe5xX6xXefxX1xX6xXexXdxX22xX1xX46xX74xX22xX53xX22xX10xX1b1xX7xX53xX2xX1f0xX45xX35xX53xX2xX37xX36xX25xX45xX1fbxX37xX1fbxX36xX37xX36xXexX36xX36xX36xX36xX5xX36xX183xX1f0xX45xX25xX45xX2xX35xX1fbxX1f9xX2xX1f0xXexX1f9xX37xX47xX1f9xX1fbxX5xX37xX46xX207xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX22xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX32xX22xX3xX35xX36xX37xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX22xX3fxX3xXexX42xX3xX2xX45xX46xX47xX37xX37xX3xXexX4cxX22xX3xX4fxX2fxX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX6xXbxXexXdxXefxX22xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX183xX6xX5xXdxX3fxX22xX189xX3xX207xX2fxX7xXexXdxX28axX8exX191xXaxX12xX170xX1xX4dfxX3xX404xX3fxX2acxX3xXcxX1xX4dfxX3xX1dxX97xX32xX22xX3fxX3xXcxX1xX2f3xX8exX3xXbexX28fxX14xX4xX3xX1dxX97xX32xX22xX3fxXc6xX3xXexX175xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2f3xX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX3xX22xX1xX87xX22xX3fxX3xX4xX460xX8exX3xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xXefxX3xX4fxX2fxX51xX3xXe5xX81xXdxX3xXexX175xXefxX22xX3fxX3xX74xX97xX98xX22xX3xX3cxX436xX3xX28xX1xXefxX51xX22xX3fxX3xX2xX37xX3xX22xX3fxX1exX8exX3xXexXffxXdxX3xX25xX3dxX22xX3xX7xX14xX4xX3xX4xX1xXefxX3xX74xXdxXa9xX4xX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX3xX4xX6xX1bxX3xX17xX3xXexX175xX6xX22xX3fxX3xXexX175xXf7xXdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exXaxX12xXcxX2fxX8exX3xX25xXdxXa9xX22xX3xXexX30dxX4xX1xX3xX30dxXexX83xX3xX4fxX2fxX8exX3xX1bxX2acxX3xX22xX1xX504xX3xX22xX1xX97xX22xX3fxX3xX22xXdxXaexX1bxX3xX74xX2fxXdxX3xX22xX3fxX1exX8exX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX3xX4xXb6xX22xX3fxX3xX3cxX97xX291xX4xX3xXexX1xX436xX3xX1xXdxXa9xX22xX3xXexX175xX29cxX22xX3xX28xX1xX2fxX2acxX22xX3xX1bxX48bxXexX3xX3cxXeaxX8exX3xXbxX1xX4cxX22xX3xX28xX1xX17xXdxX3xX4xX2f3xX6xX3xX6xX22xX1xX3xX28fxX97xX98xX22xX3fxX3x82c7xX3xX4xX1xX4dfxX3xXcxX1xX2f3xX8exX3xX17xX3xXexX1xX2acxX22xX3xX1dxX97xX32xX22xX3fxX3xX1dxX7cdxX6xX83xX3xX181xXe3xX3xX28fxX14xX4xX3xX1dxX97xX32xX22xX3fxX46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exXaxX12x6fdbxX22xX1xX3xX28fxX97xX98xX22xX3fxX3xX4xX1xXefxX3xXe5xXdxX2axXexX83xX3xX4xXd6xX4xX1xX3xX3cxX460xX8exX3xX3fxXeaxX22xX3xX2xX3xXexX2fxXeaxX22xX83xX3xX3fxXdxX6xX3xX3cxXd3xX22xX1xX3xX3cxXe3xX3xXe5xXe6xXexX3xX3cxXeaxX2fxX3xX5xX26xX6xX3xX4xX1xX55bxX22xX3xX4xX6xX1bxX3xX3cxX436xX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX3xX25xXeaxX22xX46xX3xX103xX26xX3xX28xXdxX2axX22xX3xX22xX71xX1bxX3xX22xX6xX8exX83xX3xX3fxXdxX6xX3xX3cxXd3xX22xX1xX3xX7xX124xX3xX4xX81xX3xXexX1xX29cxX1bxX3xX22xX3fxX2fxX3dxX22xX3xXexX1xX2fxX3xXexX42xX3xX203xX37xX183xX1f9xX37xX3xXexX175xXdxXa9xX2fxX3xX3cxX3dxX22xX3fxX3xXexX42xX3xX4xX460xX8exX3xX4xX6xX1bxX3xX74xX1exX3xX1xXdxXa9xX22xX3xX3cxXe3xX3xX3cxX97xX291xX4xX3xX1xX32xX22xX3xX2xX37xX3xXexX175xXdxXa9xX2fxX3xX3cxX3dxX22xX3fxX46xX46xX46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exXaxX12xX28fxX14xX4xX3x72a7xX21xX22xX1xX3xX5xX1exX3xX1bxX6dxXexX3xXexX175xXefxX22xX3fxX3xX22xX1xX87xX22xX3fxX3xX181xXe3xX3xX4xX81xX3xX25xXdxXa9xX22xX3xXexX30dxX4xX1xX3xXexX175xX3dxX22xX3fxX3xX4xX6xX1bxX3xX5xXffxX22xX3xX22xX1xX4cxXexX3xX1xX2fxX8exXa9xX22xX46xX3xX75cxX22xX3fxX3xX404xX3fxX2fxX8exa6a5xX22xX3xX13xX2fxX460xX22xX3xXcxX1xX29cxX3xX183xX3xX170xX1xX2f3xX3xXexX4dfxX4xX1xX3x426dxX16axX404xX103xX3xX181xXe3xX3xX28fxX14xX4xX3xXc92xX21xX22xX1xX3xXexX1xX2acxX22xX3fxX3xXexXdxX22xX189xX3xX115xXb5xXfcxX3xX4xX6xX1bxX3xX22xX71xX1bxX3xX22xX6xX8exX83xX3xX25xXefxX3xX4xXd6xX4xX3xX74xX97xX98xX22xX3xX4xX6xX1bxX3xX3cxX6xX22xX3fxX3xXexX175xXefxX22xX3fxX3xX3cxX6dxX3xXexX2fxX80exXdxX3xX7xX2fxX22xX3fxX3xX1bxXe3xX22xX3xX22xX29cxX22xX3xX35xX47xX37xX3xX1xX6xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX175xX29cxX22xX3xX3cxX4dfxX6xX3xXe5xX1exX22xX3xX181xXe3xX3xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX22xX3xX7xX124xX3xX4xX1xXefxX3xX7xX51xX22xX3xX5xX97xX291xX22xX3fxX3xX28xX1xXefxX51xX22xX3fxX3xX36xX37xX37xX3xXexX4cxX22xX46xX3xX28fxX2axX22xX3xXexX1xX98xXdxX3xX3cxXdxX436xX1bxX3xX22xX1exX8exX83xX3xXe5xX1exX3xX4xXefxX22xX3xX22xX1xX460xX22xX3xX25xX460xX22xX3xX3cxXe3xX3xXe5xXe6xXexX3xX3cxXeaxX2fxX3xX74xX1exXefxX3xX74xXfcxX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX3xX1bxXffxXdxX46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exXaxX12xX103xX2a0xX3xX3cxXeaxX2fxX3xX74xXfcxX3xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xX97xX6xX3xXexX1xX26xX4xX3xX7xX26xX3xX97xX22xX3fxX3x5fccxX3xX22xX1xX97xX22xX3fxX3xX22xX3fxX97xX98xXdxX3xX5xX1exX1bxX3xX74xX97xX98xX22xX3xX3cxXe3xX3xX4xX81xX3xXexX1xX436xX3xXe5xXd6xX22xX3xX74xXffxXdxX3xX1bxX14xX4xX3xX3fxXdxXd6xX3xX1fbxX35xX183xX1fbxX47xX3xX22xX3fxX1exX22xX3xX3cxX3dxX22xX3fxX53xX28xX3fxX3xX22xX29cxX22xX3xXe5xX1exX3xX4xXefxX22xX3xX175xX4cxXexX3xXbxX1xX4cxX22xX3xX28xX1xX17xXdxX46xX3x6568xX1xXefxX51xX22xX3fxX3xX2xX37xX3xX22xX3fxX1exX8exX3xXexXffxXdxX3xX7xX124xX3xX74xX1exXefxX3xX4xX1xX30dxX22xX1xX3xX74xXfcxX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX83xX3xX1bxX6xX22xX3fxX3xX5xXf7xXdxX3xX22xX3fxX2fxX3dxX22xX3xXexX1xX2fxX3xX22xX1xX2c4xXbxX3xX5xXffxX22xX119xX46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exX3xXbxX170xX10xX22xXexX10xX175xXaxX12xX0xXdxX1bxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX170xX10xX22xXexX10xX175xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX25xXexX1xX189xX3xX36xX2xX47xXbxX181xX191xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX189xX3xX45xX2xX37xXbxX181xX191xXaxX3xX7xX175xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX53xX53xXdxX46xXe5xX6xXefxX1xX6xXexXdxX22xX1xX46xX74xX22xX53xX22xX10xX1b1xX7xX53xX2xX1f0xX45xX35xX53xX1f0xX45xX25xX45xX2xX35xX35xX37xX37xX45xXexX47xX1fbxX37xX1f9xX2xX5xX37xX46xX207xXbxX3fxX20axX175xX9xX1fbxX1fbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX22xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX32xX22xX3xX35xX36xX37xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX22xX3fxX3xXexX42xX3xX2xX45xX46xX47xX37xX37xX3xXexX4cxX22xX3xX4fxX2fxX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX6xXbxXexXdxXefxX22xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX183xX6xX5xXdxX3fxX22xX189xX3xX207xX2fxX7xXexXdxX28axX8exX191xXaxX12xX170xXb6xX22xX3fxX3xX22xX1xX97xX3xX22xX1xXdxXaexX2fxX3xX3fxXdxX6xX3xX3cxXd3xX22xX1xX3xX28xX1xXd6xX4xX3xX17xX3xX1dxX97xX32xX22xX3fxX3xX28fxXdxXaexX22xX83xX3xXexX42xX3xX74xXfcxX3xX22xX1exX8exX3xXexX175xX17xX3xX3cxXdxX83xX3xX3fxXdxX6xX3xX3cxXd3xX22xX1xX3xX2acxX22xX3fxX3xXcxX175xXeaxX22xX3xXb5xXdxX2axXexX3xX170xX1xX460xX2fxX3xXbexXexX1xX2acxX22xX3xX1dxXefxX6xX3xXcxX1xX4dfxXc6xX3xX7xX124xX3xX4xX81xX3xX22xX3fxX2fxX3dxX22xX3xXexX1xX2fxX3xX22xX1xX2c4xXbxX3xX80exX22xX3xX3cxX4dfxX22xX1xX3xXexX42xX3xX4xX460xX8exX3xX4xX6xX1bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exXaxX12xX103xX2a0xX3xX25xXdxXa9xX22xX3xXexX30dxX4xX1xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX175xX29cxX22xX3xX3cxX4dfxX6xX3xXe5xX1exX22xX3xX28xX1xX2acxX22xX3fxX3xX22xX1xXdxXaexX2fxX3xX22xX1xX97xX22xX3fxX3xX2acxX22xX3fxX3xX404xX3fxX2fxX8exXcdcxX22xX3xXe69xX1xXd6xX22xX1xX3xXcxX175xXd3xX22xX1xX3xX183xX3xX170xX1xX2f3xX3xXexX4dfxX4xX1xX3xXcf3xX16axX404xX103xX3xX181xXe3xX3xX1dxX97xX32xX22xX3fxX3xX28fxXdxXaexX22xX3xX74x6814xX22xX3xXbxX1xX4cxX22xX3xX28xX1xX17xXdxX189xX3xX115xX404xX71xX1bxX3xX22xX6xX8exX83xX3xX25xXdxXa9xX22xX3xXexX30dxX4xX1xX3xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xXefxX3xX4fxX2fxX51xX3xXexX175xX29cxX22xX3xX3cxX4dfxX6xX3xXe5xX1exX22xX3xX3cxXe3xX3xXexX71xX22xX3fxX3xX5xX29cxX22xX3xX3cxXf7xXexX3xX1f0xX37xX3xX1xX6xX83xX3xX22xX71xX22xX3fxX3xX7xX2fxX4cxXexX3xX28xX1xXefxX51xX22xX3fxX3xX203xX3xXexX4cxX22xX53xX1xX6xX3xXbexX25xXefxX3xX4xX6xX1bxX3xX1bxXffxXdxX3xX4xX1xXefxX3xX4fxX2fxX51xX3xX1bxX2a0xX6xX3xX3cxXeaxX2fxX3xX74xX1exX3xX1bxX2a0xX6xX3xXexX1xX14xX3xX1fbxX3xX22xX29cxX22xX3xX22xX71xX22xX3fxX3xX7xX2fxX4cxXexX3xXexX1xX4cxXbxX3xX1xX32xX22xX3xX1bxX48bxXexX3xXe5xX879xX22xX3fxX3xX4xX1xX2fxX22xX3fxX3xX183xX3xX315xXb5xXc6xX83xX3xX7xX51xX22xX3xX5xX97xX291xX22xX3fxX3xX97xXffxX4xX3xX3cxXf7xXexX3xX36xX35xX3xXexX4cxX22xX46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exXaxX12xXcxX2fxX8exX3xX28xX1xX2acxX22xX3fxX3xX22xX1xXdxXaexX2fxX3xX22xX1xX97xX3xX4xXd6xX4xX3xX181xXe3xX3xX28xX1xXd6xX4xX3xXexX175xXefxX22xX3fxX3xX1xX2fxX8exXa9xX22xX3xX22xX1xX97xX22xX3fxX3xXe5xX1exX3xX4xXefxX22xX3xX175xX4cxXexX3xX74xX2fxXdxX3xX74xXd3xX3xX22xX81xX3xX7xX124xX3xX1bxX6xX22xX3fxX3xX74xXaexX3xX1bxX6dxXexX3xX22xX3fxX2fxX3dxX22xX3xXexXdxXaexX22xX3xX3cxXd6xX22xX3fxX3xX28xX436xX3xX3cxX436xX3xX4xX51xXdxX3xXexX1xXdxXa9xX22xX3xX1bxX14xX4xX3xXexX1xX2fxX3xX22xX1xX2c4xXbxX83xX3xX4xX2fxX6dxX4xX3xX7xX421xX22xX3fxX3xX4xX1xXefxX3xX22xX3fxX97xX98xXdxX3xX25xX460xX22xX46xX3xXb5xX1exX3xXexX42xX3xX22xX6xX8exX3xXexX175xX17xX3xX3cxXdxX83xX3xX3cxX460xX8exX3xX3cxX97xX291xX4xX3xX181xX10xX1bxX3xX5xX1exX3xX22xX3fxX2fxX3dxX22xX3xXexX1xX2fxX3xX22xX1xX2c4xXbxX3xX4xX1xX30dxX22xX1xX83xX3xX80exX22xX3xX3cxX4dfxX22xX1xX3xX1xX1exX22xX3fxX3xX22xX71xX1bxX83xX3xX1bxX6xX22xX3fxX3xXe0bxX3xX22xX3fxX1xX21xX6xX3xXexXefxX3xX5xXffxX22xX3xX3cxX421xXdxX3xX74xXffxXdxX3xX22xX3fxX97xX98xXdxX3xX25xX460xX22xX3xX74xX2a0xX22xX3fxX3xXexXd6xXdxX3xX3cxX4dfxX22xX1xX3xX4xX97xX119xX46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exX3xXbxX170xX10xX22xXexX10xX175xXaxX12xX0xXdxX1bxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX170xX10xX22xXexX10xX175xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX1b1xXdxX25xXexX1xX189xX3xX36xX2xX47xXbxX181xX191xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX189xX3xX45xX2xX37xXbxX181xX191xXaxX3xX7xX175xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX53xX53xXdxX46xXe5xX6xXefxX1xX6xXexXdxX22xX1xX46xX74xX22xX53xX22xX10xX1b1xX7xX53xX2xX1f0xX45xX35xX53xX1f0xX45xX25xX45xX2xX35xX35xX47xX2xX45xXexX1fbxX203xX37xX37xX36xX5xX37xX46xX207xXbxX3fxX20axX175xX9xX47xX45xX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX22xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX32xX22xX3xX35xX36xX37xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX22xX3fxX3xXexX42xX3xX2xX45xX46xX47xX37xX37xX3xXexX4cxX22xX3xX4fxX2fxX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX6xXbxXexXdxXefxX22xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX183xX6xX5xXdxX3fxX22xX189xX3xX207xX2fxX7xXexXdxX28axX8exX191xXaxX12xX404xX1xX87xX22xX3fxX3xX22xX3fxX1exX8exX3xX4fxX2fxX6xX83xX3xX6xX22xX1xX3xXc92xX29cxX3xX1dxX2fxX8exX3xXcxX26xX3xXbexX181xXe3xX3xX28fxX14xX4xX3xX16axX3dxX22xX3fxXc6xX3xX3cxXe3xX3xXexXdxX2axX22xX3xX1xX1exX22xX1xX3xX4xXe6xXexX3xXexX40axX6xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX175xXefxX22xX3fxX3xX74xX97xX98xX22xX3xX3cxX436xX3xX1bxX6xX22xX3fxX3xX181xX2fxX421xX22xX3fxX3xX4xX1xX291xX3xXe5xXd6xX22xX3xX25xXeaxX22xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exXaxX12xXcxX1xX10xXefxX3xXexX1xX2acxX22xX3fxX3xXexXdxX22xX3xX74xX1exX3xX7xX421xX3xX5xXdxXa9xX2fxX3xX97xXffxX4xX3xXexX30dxX22xX1xX3xXe5xX6xX22xX3xX3cxXeaxX2fxX3xX4xX2f3xX6xX3xX315xX1xX7cdxX22xX3fxX3xX404xX404xbfc9xX315xXcxX404xXcxX3xX1xX2fxX8exXa9xX22xX3xXb5xXb6xX3xXb8xX2fxX6xX22xX3fxX83xX3xX22xX71xX1bxX3xX22xX6xX8exX83xX3xX1xX2fxX8exXa9xX22xX3xX1bxXdxXaexX22xX3xX22xXb2xXdxX3xX22xX1exX8exX3xX4xX81xX3xX28xX1xXefxX51xX22xX3fxX3xX2xX46xX45xX47xX37xX3xX1xX6xX3xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xXefxX3xX4fxX2fxX51xX3xX80exX22xX3xX3cxX4dfxX22xX1xX83xX3xX22xX71xX22xX3fxX3xX7xX2fxX4cxXexX3xXe5xXd3xX22xX1xX3xX4fxX2fxX460xX22xX3xX3cxXf7xXexX3xX2xX37xX3xXexX4cxX22xX53xX1xX6xX83xX3xX4xX1xXefxX3xX7xX51xX22xX3xX5xX97xX291xX22xX3fxX3xX28xX1xXefxX51xX22xX3fxX3xX2xX45xX46xX47xX37xX37xX3xXexX4cxX22xX46xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXefxX25xX8exXaxX12xX170xX6xX1bxX3xX3cxXeaxX2fxX3xX1bxX2a0xX6xX3xX17xX3xXb5xXb6xX3xXb8xX2fxX6xX22xX3fxX3xX4xX81xX3xX1bxX14xX4xX3xX3fxXdxXd6xX3xXe5xXd3xX22xX1xX3xX4fxX2fxX460xX22xX3xX28xX1xXefxX51xX22xX3fxX3xX1fbxX45xX183xX1fbxX47xX3xX22xX3fxX1exX22xX3xX3cxX3dxX22xX3fxX53xX28xX3fxX83xX3xX4xXd6xX3xXe5xXdxXa9xXexX3xX4xX81xX3xX22xX1xX87xX22xX3fxX3xX74xX97xX98xX22xX3xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xX30dxX22xX3xX7xXffxX1bxX83xX3xX4fxX2fxX51xX3xX22xX3fxX55bxXexX83xX3xX4xX1xX4cxXexX3xX5xX97xX291xX22xX3fxX3xXexX421xXexX3xXexX1xXd3xX3xX3cxX97xX291xX4xX3xXe5xXd6xX22xX3xX74xXffxXdxX3xX1bxX14xX4xX3xX3fxXdxXd6xX3xXexX42xX3xX35xX37xX183xX35xX47xX3xX22xX3fxX1exX22xX3xX3cxX3dxX22xX3fxX53xX28xX3fxX46xX3xX404xX2axX2fxX3xX25xX2fxX8exX3xXexX175xXd3xX3xX1xXefxX48bxX4xX3xXexX71xX22xX3fxX3xX3cxX97xX291xX4xX3xX1bxX14xX4xX3xX3fxXdxXd6xX3xX22xX1exX8exX3xXexX1xXd3xX3xXexX421xXdxX3xXexX1xXdxX436xX2fxX3xX22xX3fxX97xX98xXdxX3xX5xX1exX1bxX3xX74xX97xX98xX22xX3xX17xX3xXb5xXb6xX3xXb8xX2fxX6xX22xX3fxX3xX7xX124xX3xXexX1xX2fxX3xX74xXaexX3xX30dxXexX3xX22xX1xX4cxXexX3xX35xX36xX35xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX22xX3fxX46xX0xX53xXbxX12xX0xX25xXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xX175xX10xX5xX6xXexX10xX25xXaxX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX183xXexX1xX2fxX1bxXe5xX183xX6xX22xX25xX183xX7xX6xXbxXefxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX175xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2f3xX3xX22xXe6xX22xX3fxX3xX175xXd6xXefxX83xX3xXb5xXb6xX3xXb8xX2fxX6xX22xX3fxX3xXexX2c4xXbxX3xXexX175xX2fxX22xX3fxX3xX1xXefxX1exX22xX3xXexX1xX1exX22xX1xX3xX1xX32xX22xX3xX2xX46xX35xX1f9xX37xX3xX1xX6xX3xX4xX460xX8exX3xX74xXfcxX3xX3cxX2acxX22xX3fxXaxX3xX1xX175xX10xX28axX9xXaxX53xX22xXefxX22xX3fxX183xX22xX3fxX1xXdxX10xXbxX53xXexX175xX6xX22xX1xX183xXexX1xX2fxX183xX22xX6xX22xX3fxX183xX175xX6xXefxX183xX74xX2fxX183xX4fxX2fxX6xX22xX3fxX183xXexX6xXbxX183xXexX175xX2fxX22xX3fxX183xX1xXefxX6xX22xX183xXexX1xX6xX22xX1xX183xX1xXefxX22xX183xX2xX183xX35xX1f9xX37xX183xX1xX6xX183xX4xX6xX8exX183xX74xX2fxX183xX25xXefxX22xX3fxX53xX2xX1f9xX37xX1f0xX1f0xX47xX46xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX3fxX3xX7xX175xX4xX9xXaxX53xX1bxX10xX25xXdxX6xX53xX2xX1fbxX37xX53xX22xX10xX1b1xX7xX53xX2xX1f0xX45xX1fbxX53xX1f0xX45xX25xX2xX2xX36xX2xX35xX47xX1fbxXexX203xX47xX47xX1f0xX37xX5xX37xX46xX207xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX22xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX32xX22xX3xX35xX36xX37xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX22xX3fxX3xXexX42xX3xX2xX45xX46xX47xX37xX37xX3xXexX4cxX22xX3xX4fxX2fxX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX25xXdxX74xX12xX0xX7xXexX175xXefxX22xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX175xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2f3xX3xX22xXe6xX22xX3fxX3xX175xXd6xXefxX83xX3xXb5xXb6xX3xXb8xX2fxX6xX22xX3fxX3xXexX2c4xXbxX3xXexX175xX2fxX22xX3fxX3xX1xXefxX1exX22xX3xXexX1xX1exX22xX1xX3xX1xX32xX22xX3xX2xX46xX35xX1f9xX37xX3xX1xX6xX3xX4xX460xX8exX3xX74xXfcxX3xX3cxX2acxX22xX3fxXaxX3xX1xX175xX10xX28axX9xXaxX53xX22xXefxX22xX3fxX183xX22xX3fxX1xXdxX10xXbxX53xXexX175xX6xX22xX1xX183xXexX1xX2fxX183xX22xX6xX22xX3fxX183xX175xX6xXefxX183xX74xX2fxX183xX4fxX2fxX6xX22xX3fxX183xXexX6xXbxX183xXexX175xX2fxX22xX3fxX183xX1xXefxX6xX22xX183xXexX1xX6xX22xX1xX183xX1xXefxX22xX183xX2xX183xX35xX1f9xX37xX183xX1xX6xX183xX4xX6xX8exX183xX74xX2fxX183xX25xXefxX22xX3fxX53xX2xX1f9xX37xX1f0xX1f0xX47xX46xX1xXexX1bxXaxX12xXcxX175xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2f3xX3xX22xXe6xX22xX3fxX3xX175xXd6xXefxX83xX3xXb5xXb6xX3xXb8xX2fxX6xX22xX3fxX3xXexX2c4xXbxX3xXexX175xX2fxX22xX3fxX3xX1xXefxX1exX22xX3xXexX1xX1exX22xX1xX3xX1xX32xX22xX3xX2xX46xX35xX1f9xX37xX3xX1xX6xX3xX4xX460xX8exX3xX74xXfcxX3xX3cxX2acxX22xX3fxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX175xXefxX22xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX68xX6xX2fxX3xX1bxX97xX6xX3xX5xXb6xX83xX3xX22xX3fxXefxX1exXdxX3xX74xXdxXa9xX4xX3xX4xX1xX71xX1bxX3xX7xX81xX4xX3xX22xX1xX87xX22xX3fxX3xX25xXdxXa9xX22xX3xXexX30dxX4xX1xX3xX3cxXe3xX3xX3fxXdxX10xXefxX3xXexX175xX3dxX22xX3fxX3xXexX1xXd3xX3xX22xX2acxX22xX3fxX3xX25xX460xX22xX3xXb5xXb6xX3xXb8xX2fxX6xX22xX3fxX3xXbexX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xXc6xX3xX3cxX6xX22xX3fxX3xXexX175xX6xX22xX1xX3xXexX1xX2f3xX3xXexX1xX98xXdxX3xXexXdxX2axXexX3xX22xXe6xX22xX3fxX3xX4cxX1bxX3xXexX175xX17xX3xX5xXf7xXdxX3xX3cxX436xX3xXexX2c4xXbxX3xXexX175xX2fxX22xX3fxX3xX175xX6xX3xX3cxX3dxX22xX3fxX3xX28xX1xb28cxXbxX3xX28xX30dxX22xX3xX25xXdxXa9xX22xX3xXexX30dxX4xX1xX3xX74xXfcxX3xX3cxX2acxX22xX3fxX46xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX25xXdxX74xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX404xX1xX87xX22xX3fxX3xX74xX97xX98xX22xX3xX4xX6xX1bxX3xXb5xXdxX10xXexX3fxX6xXbxX3xX17xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX115xX175xXfcxX4xX3xX175xX4dfxX4xX1xX119xX3xX74xX1exXefxX3xX28xadbbxX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xXaxX3xX1xX175xX10xX28axX9xXaxX53xX22xXefxX22xX3fxX183xX22xX3fxX1xXdxX10xXbxX53xX22xX1xX2fxX22xX3fxX183xX74xX2fxXefxX22xX183xX4xX6xX1bxX183xX74xXdxX10xXexX3fxX6xXbxX183xXefxX183xX1xX6xX183xXexXdxX22xX1xX183xX175xX2fxX4xX183xX175xXdxX4xX1xX183xX74xX6xXefxX183xX28xX8exX183xXexX1xX2fxX183xX1xXefxX6xX4xX1xX53xX2xX203xX1f0xX1f9xX1fbxX203xX46xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX3fxX3xX7xX175xX4xX9xXaxX53xX1bxX10xX25xXdxX6xX53xX2xX1fbxX37xX53xX22xX10xX1b1xX7xX53xX2xX1f0xX35xX1f9xX53xX2xX45xX2xX25xX37xX1fbxX37xX45xX37xX2xX35xXexX1f9xX1f0xX45xX36xX1f0xX5xX37xX46xX207xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX22xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX32xX22xX3xX35xX36xX37xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX22xX3fxX3xXexX42xX3xX2xX45xX46xX47xX37xX37xX3xXexX4cxX22xX3xX4fxX2fxX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX25xXdxX74xX12xX0xX7xXexX175xXefxX22xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX404xX1xX87xX22xX3fxX3xX74xX97xX98xX22xX3xX4xX6xX1bxX3xXb5xXdxX10xXexX3fxX6xXbxX3xX17xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX115xX175xXfcxX4xX3xX175xX4dfxX4xX1xX119xX3xX74xX1exXefxX3xX28xX1a3bxX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xXaxX3xX1xX175xX10xX28axX9xXaxX53xX22xXefxX22xX3fxX183xX22xX3fxX1xXdxX10xXbxX53xX22xX1xX2fxX22xX3fxX183xX74xX2fxXefxX22xX183xX4xX6xX1bxX183xX74xXdxX10xXexX3fxX6xXbxX183xXefxX183xX1xX6xX183xXexXdxX22xX1xX183xX175xX2fxX4xX183xX175xXdxX4xX1xX183xX74xX6xXefxX183xX28xX8exX183xXexX1xX2fxX183xX1xXefxX6xX4xX1xX53xX2xX203xX1f0xX1f9xX1fbxX203xX46xX1xXexX1bxXaxX12xX404xX1xX87xX22xX3fxX3xX74xX97xX98xX22xX3xX4xX6xX1bxX3xXb5xXdxX10xXexX3fxX6xXbxX3xX17xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX115xX175xXfcxX4xX3xX175xX4dfxX4xX1xX119xX3xX74xX1exXefxX3xX28xX1a3bxX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX175xXefxX22xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX404xX1xX87xX22xX3fxX3xX74xX97xX98xX22xX3xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xX6xX22xX1xX3xX3cxXf7xXexX3xX4xX1xX2fxX2bfxX22xX3xXb5xXdxX10xXexX3fxX6xXbxX3xX17xX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX3cxXe3xX3xXe5xXe6xXexX3xX3cxXeaxX2fxX3xX175xXfcxX4xX3xX175xX4dfxX4xX1xX3xX74xX1exXefxX3xX28xX1a3bxX3xXexX1xX2fxX3xX1xXefxXf7xX4xX1xX46xX3xX404xX1xX87xX22xX3fxX3xX4xX460xX8exX3xX4xX6xX1bxX3xXexX175xX21xX2fxX3xX4fxX2fxX51xX3xX4xX1xXefxX3xX22xX71xX22xX3fxX3xX7xX2fxX4cxXexX83xX3xX7xX51xX22xX3xX5xX97xX291xX22xX3fxX3xX4xX6xXefxX3xX3cxX6xX22xX3fxX3xX3cxX97xX291xX4xX3xX4xXd6xX4xX3xX4xX1xX2f3xX3xX74xX97xX98xX22xX3xX4xX1xX71xX1bxX3xX7xX81xX4xX3xX4xX2bfxX22xX3xXexX1xX2c4xX22xX3xX1xX14xX6xX3xX1xX31fxX22xX3xX1bxX6xX22xX3fxX3xX74xXaexX3xXexXdxXaexX22xX3xXexX3axX46xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX25xXdxX74xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax5b33xXdxXd6xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX71xX22xX3fxX3xX74xX55bxXexX83xX3xX22xX2acxX22xX3fxX3xX25xX460xX22xX3xXb5xXb6xX3xXb8xX2fxX6xX22xX3fxX3xX74xX10d4xX22xX3xX115xX3fxX71xX1bxX3xX1xX1exX22xX3fxX119xX3xX4xX1xX98xX3xXexX2axXexXaxX3xX1xX175xX10xX28axX9xXaxX53xX28xXdxX22xX1xX183xXexX10xX53xX3fxXdxX6xX183xX4xX6xX1bxX183xXexX6xX22xX3fxX183xX74xXefxXexX183xX22xXefxX22xX3fxX183xX25xX6xX22xX183xX74xX2fxX183xX4fxX2fxX6xX22xX3fxX183xX74xX6xX22xX183xX3fxX6xX1bxX183xX1xX6xX22xX3fxX183xX4xX1xXefxX183xXexX10xXexX53xX2xX36xX203xX45xX1f0xX35xX46xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX3fxX3xX7xX175xX4xX9xXaxX53xX1bxX10xX25xXdxX6xX53xX2xX1fbxX37xX53xX22xX10xX1b1xX7xX53xX2xX1f0xX37xX35xX53xX1f0xX45xX25xX35xX2xX37xX2xX1f0xX35xX45xXexX1f9xX47xX203xX1f0xX37xX5xX37xX46xX207xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xX3xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX22xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX32xX22xX3xX35xX36xX37xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX22xX3fxX3xXexX42xX3xX2xX45xX46xX47xX37xX37xX3xXexX4cxX22xX3xX4fxX2fxX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX25xXdxX74xX12xX0xX7xXexX175xXefxX22xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d17xXdxXd6xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX71xX22xX3fxX3xX74xX55bxXexX83xX3xX22xX2acxX22xX3fxX3xX25xX460xX22xX3xXb5xXb6xX3xXb8xX2fxX6xX22xX3fxX3xX74xX10d4xX22xX3xX115xX3fxX71xX1bxX3xX1xX1exX22xX3fxX119xX3xX4xX1xX98xX3xXexX2axXexXaxX3xX1xX175xX10xX28axX9xXaxX53xX28xXdxX22xX1xX183xXexX10xX53xX3fxXdxX6xX183xX4xX6xX1bxX183xXexX6xX22xX3fxX183xX74xXefxXexX183xX22xXefxX22xX3fxX183xX25xX6xX22xX183xX74xX2fxX183xX4fxX2fxX6xX22xX3fxX183xX74xX6xX22xX183xX3fxX6xX1bxX183xX1xX6xX22xX3fxX183xX4xX1xXefxX183xXexX10xXexX53xX2xX36xX203xX45xX1f0xX35xX46xX1xXexX1bxXaxX12xX1d17xXdxXd6xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX71xX22xX3fxX3xX74xX55bxXexX83xX3xX22xX2acxX22xX3fxX3xX25xX460xX22xX3xXb5xXb6xX3xXb8xX2fxX6xX22xX3fxX3xX74xX10d4xX22xX3xX115xX3fxX71xX1bxX3xX1xX1exX22xX3fxX119xX3xX4xX1xX98xX3xXexX2axXexX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX175xXefxX22xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX404xX1xX87xX22xX3fxX3xX22xX3fxX1exX8exX3xX3fxXdxXd6xXbxX3xXexX2axXexX3xX22xX1exX8exX83xX3xX3fxXdxXd6xX3xX4xX6xX1bxX3xXe5xX2a0xX3xX3cxXe3xX3xXexX71xX22xX3fxX3xXexX42xX3xX1fbxX1fbxX183xX1fbxX47xX3xX22xX3fxX1exX22xX3xX3cxX3dxX22xX3fxX53xX28xX3fxX3xX5xX29cxX22xX3xX35xX37xX3xX22xX3fxX1exX22xX3xX3cxX3dxX22xX3fxX53xX28xX3fxX83xX3xX4xX7cdxX22xX3xX4xX6xX1bxX3xX4xX1xX6xX22xX1xX3xXexX42xX3xX1fbxX47xX183xX35xX37xX3xX22xX3fxX1exX22xX3xX3cxX3dxX22xX3fxX53xX28xX3fxX3xX5xX29cxX22xX3xX45xX37xX183xX45xX47xX3xX22xX3fxX1exX22xX3xX3cxX3dxX22xX3fxX53xX28xX3fxX3xX74xX1exX3xX3cxX6xX22xX3fxX3xX4xX81xX3xX181xX2fxX3xX1xX97xXffxX22xX3fxX3xX4xX6xXefxX3xX1xX32xX22xX3xXexX175xXefxX22xX3fxX3xXexX1xX98xXdxX3xX3fxXdxX6xX22xX3xXexXffxXdxX46xX3xXcxX2fxX8exX3xX22xX1xXdxX29cxX22xX83xX3xX25xXefxX3xX1xXdxXa9xX22xX3xX22xX6xX8exX3xX7xX51xX22xX3xX5xX97xX291xX22xX3fxX3xX4xX6xX1bxX3xX17xX3xX4xXd6xX4xX3xX74xX97xX98xX22xX3xX3cxX3dxXdxX3xXb5xXb6xX3xXb8xX2fxX6xX22xX3fxX3xXbexX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1xXc6xX3xX28xX1xX2acxX22xX3fxX3xX4xX7cdxX22xX3xX22xX1xXdxXaexX2fxX3xX22xX29cxX22xX3xX4xXd6xX4xX3xX4xX1xX2f3xX3xX74xX97xX98xX22xX3xX3cxX6xX22xX3fxX3xX115xX3fxX71xX1bxX3xX1xX1exX22xX3fxX119xX3xX4xX1xX98xX3xXexX2axXexX46xX46xX46xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX25xXdxX74xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX2fxX5xX12xX0xX25xXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX175xXaxX12xX0xX53xX25xXdxX74xX12xX0xX53xX25xXdxX74xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbabxX2fxXexX1xXefxX175xXaxX12xX315xX1xX97xX32xX22xX3fxX3xXcxX1xX51xXefxX0xX53xXbxX12
Phương Thảo