Thế giới ngày qua: Indonesia động đất mạnh, gần 100 người chết, hàng trăm người bị thương
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 6/12.
3a96x3e74xc871xebdbx6396x8356x488fxade7x646dxX5xaffcxX4xX9xX7xX3x7633xbff8x955bxccd3xX11xX6xX7x5165x4fdbxX4xX9xXfxb053xX7x3abbxX16xX1x7a7fxX3x76e5xX4x4cc9xX4xX3x5516xX21xb56ax8166xX3x5b52x92a6xX10x773cxX3x6972xX26xX5x6c14xX26xX1axX11xX4xX10xX3x9e76xa1afxX26xX21xX3xX3ax4e78xX9xX3xa0d7x8da3xX26xX1x457bxX3xX21xd31dxX26xX3xX2x3dcaxX4exX3xX26xX21x6762x8831xX4xX3xXexX1xX1fxX9xX47xX3xX1xX28xX26xX21xX3xX9xa9c0x70e4xX43xX3xX26xX21xX53xX54xX4xX3xb4cex7d51xX3xX9xX1xX53x3d96xX26xX21xX0xafd3xX1xX2xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xb933xX1axX10xX5xX7xX1cx9ff4x3f79xX33xX3xX86xX28xX3xX16x3f28xX26xX1xX3xX3axX4x6e32xX26xX3xX9x680bxX3xX9xdd68xX26xX21xX3xX1xe6cfxX15xX3xXexX8dxXexX3xX9xX4xX26xX3xX9x8140xXexX3xX9xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xXa1xX4xX3xX6dxef7exX9xX3xX9xX63xX33xX26xX21xX3xX26xX21xX28xX29xX3x52f2xX77xX2xb51cx58a9xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15x9e79xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1ax3f9cxX9x85c6xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX63xd821xX7xX1cxX0xX4xX43xX21xX3xX11xX63xXexX6xX7xX77xX77xX4xXd5xX6dxX10xX33xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXd5xdc29xX26xX77xX26xX1axc0dexX11xX77xX2xXd1x5b78x498fxX77xX2xXd4xX12cxX5xX12cxX4exXd1xee27xX2xX2xX12dxX9xXd4xXd4xX2x40baxXfxXd1xXd5x848cxX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX33xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX4xX26xX5xX33xX26xX1axX11xX4xX10xX3xX5xX33xX26xX21xX3xX5xX10xX9xX3xX43xX10xX26xX1xX3xX21xX10xX26xX3xX2xX4exX4exX3xX26xX21xX2cxX33xX4xX3xXexX1xX1axX9xX3xX1xX10xX26xX21xX3xX9xX63xX10xX43xX3xX26xX21xX2cxX33xX4xX3xX6dxX4xX3xX9xX1xX2cxX33xX26xX21xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX127xX4xX5xX9xX1xX2exXd1xX4exX4exX15xXf7xX107xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2ex7b4bxX12dxX1bexX15xXf7xX7xX3xX77xX1cxX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xb8a4xX29xX107xX7xX1cxX0xX11xX9xX63xX33xX26xX21xX1cxX16xX44xX15xX3xXexX1x8b3axX3xX16xX4xX43xX1axX3xX122xX4xX26xX1xX3xX5xX10xX26xX1xX3xc9aexX33xX26xX10xXfxX5xX3xX16xX63xX2cxX43xX15xX3xXfxX28xX3xc143xX1xa9cdxX26xX3xX122xXc3xX9xX3xXex7af7xX10xX3xX26xX64xX43xX3xXd4xX4exX2xXd1xX2exX0xX77xX11xX9xX63xX33xX26xX21xX1cxX3xX16xX44xX15xX3xXexX1xX20axX3xX0xX1axX43xX1cxX16xX4xX43xX1axX3xX0xX77xX1axX43xX1cx6c16x8ac6xc219x83f3xX3xX26xX21xX28xX29xX3xX1bexX77xX2xXd4xX3xX3axabc7xX3xX122xX4xX26xX1xX3xX5xX10xX26xX1xX3xX16xXa1xX26xX21xX3xX9xX1x79abxX26xX21xX3xX3ax4d73xXexX3xXexX9exX3xX262xX263xX3xX21bxX33xX26xX10xXfxX5xX3xX16xX63xX2cxX43xX15xX3xXfxX28xX3xX22bxX1xX22dxX26xX3xX122xXc3xX9xX3xXexX235xX10xX3xX26xX64xX43xX3xXd4xX4exX2xXd1xXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX0xX1axX43xX1cxX16xX4xX43xX1axX0xX77xX1axX43xX1cxX3xXfxe0fbxX3xX21xX4x5d9dxX4xX3xX1x3d63xX3xXexX1xX304xX26xX3xdf43xX26xX21xX3xX16xX63xX2cxX43xX15xX3xX122x8ef7xX3xX26xX1x4acdxX26xX21xX3xX6dxX4xX1fxX26xX3xX3axX3bxX26xX21xX3xX9xX63x75a7xX26xX3xXexX1xX20axX26xX1xX3xX9xX63xX53xX54xX26xX21xX3xX262xX263xX3xX5xX33xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX5xX6exXexX1xX3xX9xX63xX10xX26xX1xX3xXexX9exX3xX122xX28xX3xX9xX1xX289xX26xX21xX3xXfxXa6xX4xX3xXexX235xX10xX3xX30bxX26xX21xX3xX9xX63xX33xX26xX21xX3xXexX2cxX3bxXexX3xX3axX2cxX10xX3xX122xX28xX33xX3xX22bxX1xX28xX3xX16xX63xX289xX26xX21xX3xX43xX10xX26xX21xX3xXfxX44xX4xXd5xX3xX16xX1xX1axX33xX3xX9xX44xX15xX3xXexX1xX20axX3xX26xX28xX29xX47xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX9xX1xX289xX26xX21xX3xXexX235xX10xX3xX30bxX26xX21xX3xX16xX63xX2cxX43xX15xX3xX6dxX4xe33bxX2cxX3xX9xX63xX53xX26xX21xX3xXexX1xX33xX3xXfxX54xX4xX3x540cxX1xX4xX3bexX26xX3xX9xX63xX8dxXexX1xX3xX6dxX40xX29xX3xXfxX22dxX2cxX3xX122xc019xX3xX43xX3bxX9xX3xX9xX4axX26xX21xX3xXfxX23xX15xX3xXexX10xX4xX3xX9xX63xX6exX3xX7xXexXa1xX3xX1xX235xX3xX122xX28xX3xX3cfxX4xX32axX2cxX3xX26xX21xX44xX33xX7xXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX16xX63xX300xX3xXfxX54xX4xX3xX15xX1xaadbxX26xX21xX3xX122xX40xX26xX3x7e19xX28xX4xX3xX22bxX8cxXe5xX3xX261xX262xX263xX264xX47xX3xX16xXa1xX26xX21xX3xX9xX1xX284xX26xX21xX3xX3axX289xXexX3xXexX9exX3xX21bxX33xX26xX10xXfxX5xX3xX16xX63xX2cxX43xX15xX3xXexX1xX33xX3xX6dxX4xX1fxX9xX47xX3xX30bxX26xX21xX3xa963xX63xX40xX9xX3xX122xX4xX26xX1xX3xX5x3c21x9f9exX3xX3cfxX1xX4xX3xX3axX53xXa6xXexX3xX9xX44xX15xX3xXexX1xX20axX3xX0xX1axX43xX1cxX16xX4xX43xX1axX0xX77xX1axX43xX1cxX3xX122xX4xX26xX1xX3xX5xX10xX26xX1xX3xXfxX28xX3xX22bxX1xX22dxX26xX3xX122xXc3xX9xX3xXexX235xX10xX3xX26xX64xX43xX3xXd4xX4exX2xXd1xXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX457xX3bexX3xX3axX44xX9xX3xX3axX53xXa6xXexX3xX5xX10xX26xX1xX3xX1xX4xX9axX2cxX3xX9xX63xX32axX26xX47xX3xX30bxX26xX21xX3xX16xX63xX2cxX43xX15xX3xX3axX271xX3xX122xX53xXa6xX9xX3xX2bxX2cxX10xX3xX2xX4exX3xX26xX21xX53xX54xX4xX3xX3cfxX1xX8dxXexX47xX3xX6dxX10xX33xX3xX21xefc1xX43xX3xXexX300xX3xX3axX284xX4xX3xX9xX1xX235xX3xX9xX63xX33xX26xX21xX3xXexX2cxX3bxXexX3xX3axX2cxX10xX3xX122xX28xX33xX3xX22bxX1xX28xX3xX16xX63xX289xX26xX21xX3xX86xX4xXfxXfxX10xX63xX29xX3xXe5xXfxX4xX26xX9xX33xX26xXd5xX3xX0xX1axX43xX1cxX16xX4xX43xX1axX0xX77xX1axX43xX1cxX3xX26x768bxX4xX3xX63xe19exX26xX21xX3xX6dxX28xX3xXe5xXfxX4xX26xX9xX33xX26xX3xXfxX28xX3xX26xX21xX53xX54xX4xX3xX122xX3e4xX3xX26xX1xX316xXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX16xX63xX33xX26xX21xX3xX11xX2cxX284xX9xX3xX12dxX4exX3xX26xX64xX43xX3xX2bxX2cxX10xX47xX3xX5xX10xX26xX1xX3xX1xX4xX9axX2cxX3xX22bxX1xX22dxX26xX3xX122xXc3xX9xX3xXexX235xX10xX3xX26xX64xX43xX3xX3axX271xX3xX3axX53xXa6xXexX3xXexX8dxXexX3xX6dxX4xX32axX26xX3xX9xXc3xX15xX3xX122xX4xX32axX26xX3xXexX235xX10xX3xX0xX1axX43xX1cxX16xX4xX43xX1axX0xX77xX1axX43xX1cxX3xX9xX63xX10xX33xX3xX9xa10cxX26xX21xX3xX1xX28xX26xX21xX3xX26xX64xX43xX3xXexX1xX33xX3xXexX8dxX3xX26xX1xX22dxX26xX3xX1xX33xX664xXexX3xX43xX3bxX9xX3xX26xX1xX5a8xX43xX3xX26xX21xX53xX54xX4xX3xXexX5a8xX3xX300xX26xX1xX3xX1xX53x4e04xX26xX21xX3xXfxX23xX26xX3xX122xX23xX4xX3xX9xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX122xX28xX3xX9xX63xX2cxX29xX3e4xX26xX3xX9xX1xX30bxX26xX21xX47xX3xXexX5a8xX3xX9xX1xX3bexX3xX9xX1xX1axX33xX3xXexX8dxXexX1xX3xX9xX20axXexX1xX3xXexX49dxXexX3xX1xX33xX664xXexX3xX9xX4xX32axX2cxX3xXexX49dxXexXd5xX3xX22bxX21xX53xX54xX4xX3xX3axX53xXa6xXexX3xXexX1xX304xX26xX3xX26xX64xX43xX3xX26xX21xX33xX8dxX4xX3xXfxX28xX3xX16xX1xX235xX3xX9xX53xX23xX26xX21xX3xX457xXb2xXexX3x7d2fxX26xX21xX1axXfxX10xX3xX262xX1axX63xX3cfxX1axXfxXd5xX3xX0xX1axX43xX1cxX261xcb49xX26xX1xX2exX3xX16xX63xX10xX26xX21xX3xX6dxX316xX10xX3xXexX235xX10xX3xX9xX44xX15xX3xXexX1xX20axX3xX16xX4xX43xX1axXd5xX3xX22bxX21xX2cxX55dxX26xX2exX3xX16xX4xX43xX1axX264xX0xX77xX1axX43xX1cxX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX63xX107xX7xX1cxX0xX4xX43xX21xX3xX11xX63xXexX6xX7xX77xX77xX4xXd5xX6dxX10xX33xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXd5xX122xX26xX77xX26xX1axX127xX11xX77xX2xXd1xX12cxX12dxX77xX2xXd4xX12cxX5xX12cxX4exX1bexX4exX12cxX13exX13exX9xX12dxX12cxX12cxXd4xXfxXd1xXd5xX142xX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX33xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX4xX26xX5xX33xX26xX1axX11xX4xX10xX3xX5xX33xX26xX21xX3xX5xX10xX9xX3xX43xX10xX26xX1xX3xX21xX10xX26xX3xX2xX4exX4exX3xX26xX21xX2cxX33xX4xX3xXexX1xX1axX9xX3xX1xX10xX26xX21xX3xX9xX63xX10xX43xX3xX26xX21xX2cxX33xX4xX3xX6dxX4xX3xX9xX1xX2cxX33xX26xX21xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX127xX4xX5xX9xX1xX2exXd1xX4exX4exX15xXf7xX107xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exX12cxXd4xX4exX15xXf7xX7xX3xX77xX1cxX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX0xX11xX9xX63xX33xX26xX21xX1cxX16xX1xX235xX3xX9xX53xX23xX26xX21xX3xX30xX9xX10xXfxX29xX3xX262xX10xX9xX9xX1axX33xX3xed0fxX1axX26x7153xX4xX3xXexX1xX20axX26xX1xX3xX9xX1xXb2xXexX3xX3axX9axX3xX3axX73xX26xX3xX9xcaafxX3xXexX1xXb2xXexX2exX0xX77xX11xX9xX63xX33xX26xX21xX1cxX3xX16xX1xX1axX33xX3xX43xX3bxX9xX3xX9xX2cxX29xX32axX26xX3xX6dxX284xX3xX9xX8b8xX3xc468xX1xX235xX3xX16xXa1xX26xX21xX3xX9xX1xX284xX26xX21xX3xX30xX9xX10xXfxX29xX47xX3xX122xX28xX33xX3xX9xX284xX4xX3xX1bexX77xX2xXd4xX3xX9xX1xX1axX33xX3xX21xX4xX54xX3xX3axX6exX10xX3xX15xX1xX53xX73xX26xX21xX47xX3xX16xX1xX235xX3xX9xX53xX23xX26xX21xX3xX262xX10xX9xX9xX1axX33xX3xX89fxX1axX26xX8a2xX4xX3xX3axX271xX3xXexX1xX20axX26xX1xX3xX9xX1xXb2xXexX3xX3axX9axX3xX3axX73xX26xX3xX9xX8b8xX3xXexX1xXb2xXexX3xXfxX32axX26xX3xX16xXa1xX26xX21xX3xX9xX1xX284xX26xX21xX3xd6c1xX1axX63xX21xX4xX33xX3xX262xX10xX9xX9xX10xX63xX1axXfxXfxX10xXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX16xX2cxX29xX3xX122xXc3xX29xX3xX16xXa1xX26xX21xX3xX9xX1xX284xX26xX21xX3xX262xX10xX9xX9xX10xX63xX1axXfxXfxX10xX3xX3axX271xX3xX3axX3e4xX3xX26xX21xX1xX6exX3xX30bxX26xX21xX3xX89fxX1axX26xX8a2xX4xX3xX122x8279xX26xX3xX9xX44xX43xX3xX9xX1xX54xX4xX3xX3axX300xX43xX3xX3axX53xX73xX26xX21xX3xX122xX10xX4xX3xX9xX63x6179xX3xX3axX4xX3e4xX2cxX3xX1xX28xX26xX1xX3xXexX1xX20axX26xX1xX3xX15xX1xX235xX3xX9xX63xX33xX26xX21xX3xX9xX1xX54xX4xX3xX21xX4xX10xX26xX3xX16xXa1xX26xX21xX3xX9xX1xX284xX26xX21xX3xX9xX4xX1fxX26xX3xX1xX28xX26xX1xX3xX9xX1xX10xX43xX3xX122xX40xX26xX3xX122xX23xX4xX3xXexX8dxXexX3xXexX1xX20axX26xX1xX3xX3axX300xX26xX21xX3xX26xX1xX5acxX43xX3xX2bxX2cxX29xX1fxX9xX3xX3axX6exX26xX1xX3xX6dxX53xX23xXexX3xX9xX4xX1fxX15xX3xX9xX1xX1axX33xXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxXe5xX8dxXexX3xXexX2cxX3bxXexX3xX9xX1xX10xX43xX3xX122xX40xX26xX3xX26xX28xX29xX3xX11xb58axX3xX6dxX289xX9xX3xX3axX4axX2cxX3xXfxe5c8xXexX3xX2xX1bexX21xX4exX4exX3x51e1xX262xX16xX3xX26xX21xX28xX29xX3xX9xX1xXb2xX3xX22bxX64xX43xX3xX261x9309xX77xX2xXd4xX264xX3xX122xX28xX3xX3cfxX1fxX9xX3xX9xX1xXabdxXexX3xX122xX28xX33xX3xXexX1xX4xX3e4xX2cxX3xX9xX1xXb2xX3xX8cxX300xX29xX3xX261xX2xX4exX77xX2xXd4xX264xXd5xX3xX959xX10xX2cxX3xX3axX5a8xX3xX26xX1xX4xX3e4xX2cxX3xX3cfxX1xX300xX3xX26xX64xX26xX21xX3xX30bxX26xX21xX3xX959xX1axX63xX21xX4xX33xX3xX262xX10xX9xX9xX10xX63xX1axXfxXfxX10xX3xX11xXab2xX3xX29xX32axX2cxX3xXexX4axX2cxX3xX43xX3bxX9xX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xX122xX4xX32axX26xX3xX9xX63xX33xX26xX21xX3xX26xX3bxX4xX3xXexX8dxXexX3xXexX235xX10xX3xX30bxX26xX21xX3xX89fxX1axX26xX8a2xX4xX3xX1xX33xX664xXexX3xX43xX3bxX9xX3xXexX1xX20axX26xX1xX3xX9xX63xX6exX3xX21xX4xX10xX3xX9xX1xX2cxX3bxXexX3xX3axX300xX26xX21xX3xX21bxX22dxX26xX3xXexX1xX235xX3xXexX235xX10xX3xX30bxX26xX21xX3xX3axXb2xX26xX21xX3xX63xX10xX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xXfxXc3xX15xX3xXexX1xX20axX26xX1xX3xX15xX1xX235xX3xX43xX23xX4xXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxXe5xX8dxXexX3xXexX2cxX3bxXexX3xX6dxX4axX2cxX3xXexX9exX3xX9xX1xX1axX33xX3xX3cfxX1fxX3xX1xX33xX44xXexX1xX3xX11xXab2xX3xX9xX4xX1fxX26xX3xX1xX28xX26xX1xX3xX122xX28xX33xX3xX26xX64xX43xX3xXd4xX4exX2xXad8xX47xX3xX9xX2cxX29xX3xX26xX1xX4xX32axX26xX3xX26xX1xX4xX3e4xX2cxX3xXexX1xX20axX26xX1xX3xX9xX63xX6exX3xX21xX4xX10xX3xXexX235xX10xX3xa533xX3xX3axX10xX26xX21xX3xX3cfxX32axX2cxX3xX21xX304xX4xX3xX9xXa1xX3xXexX1xXb2xXexX3xX11xX23xX43xX3xX1xX73xX26xXd5xX3xX0xX1axX43xX1cxX261xX728xX26xX1xX2exX3xX16xX1xX235xX3xX9xX53xX23xX26xX21xX3xX30xX9xX10xXfxX29xX3xX262xX10xX9xX9xX1axX33xX3xX89fxX1axX26xX8a2xX4xXd5xX3xX22bxX21xX2cxX55dxX26xX2exX3xX89fxX1axX2cxX9xX1axX63xX11xX264xX0xX77xX1axX43xX1cxX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX8cxX33xX5xX29xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX63xX107xX7xX1cxX0xX4xX43xX21xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX3xX5xX9xX1xX2cxX43xX6dxX7xX3xX11xX63xXexX6xX7xX77xX77xX4xXd5xX6dxX10xX33xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXd5xX122xX26xX77xX26xX1axX127xX11xX77xX2xXd1xX12cxX12dxX77xX2xXd4xX12cxX5xX12cxX4exX1bexX4exX1bexX12cxX12dxX9xX13exX2xXd4xXd4xXfxX136xXd5xX142xX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX33xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX4xX26xX5xX33xX26xX1axX11xX4xX10xX3xX5xX33xX26xX21xX3xX5xX10xX9xX3xX43xX10xX26xX1xX3xX21xX10xX26xX3xX2xX4exX4exX3xX26xX21xX2cxX33xX4xX3xXexX1xX1axX9xX3xX1xX10xX26xX21xX3xX9xX63xX10xX43xX3xX26xX21xX2cxX33xX4xX3xX6dxX4xX3xX9xX1xX2cxX33xX26xX21xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX127xX4xX5xX9xX1xX2exXd1xX4exX4exX15xXf7xX107xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exX12cxX4exX4exX15xXf7xX7xX3xX77xX1cxX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX0xX11xX9xX63xX33xX26xX21xX1cxX30xX26xX5xX33xX26xX1axX11xX4xX10xX3xX3axX3bxX26xX21xX3xX3axX40xX9xX3xX43xX44xX26xX1xX47xX3xX21xX4axX26xX3xX2xX4exX4exX3xX26xX21xX53xX54xX4xX3xXexX1xX1fxX9xX47xX3xX1xX28xX26xX21xX3xX9xX63xX64xX43xX3xX26xX21xX53xX54xX4xX3xX6dxX6exX3xX9xX1xX53xX73xX26xX21xX2exX0xX77xX11xX9xX63xX33xX26xX21xX1cxX3xX16xX63xXc3xX26xX3xX3axX3bxX26xX21xX3xX3axX40xX9xX3xX43xX44xX26xX1xX3xXd1xX47xX12cxX3xX3axX3bxX3xX89fxX4xXexX1xX9xX1axX63xX3xXf7xX300xX29xX3xX63xX10xX3xXfxXabdxXexX3xX136xX1xX4exX13exX47xX3xX9xX22dxX43xX3xXexX1xX40xX26xX3xX26xX5acxX43xX3xX69axX3xX3axX3bxX3xX11xX22dxX2cxX3xX13exX13exX3xX3cfxX43xX47xX3xXexX8dxXexX1xX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xX15xX1xX284xX3xX8cxX10xX26xX5xX10xX3xX714xXexX1axX1xX47xX3xX15xX1xX20axX10xX3xX6dxX289xXexX3xX3axX300xX33xX3xX959xX2cxX43xX10xX9xX63xX10xX47xX3xX2xX13exX4exX3xX3cfxX43xX3xX122xX3e4xX3xX15xX1xX20axX10xX3xX3axX30bxX26xX21xX3xX26xX10xX43xXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX16xX63xX33xX26xX21xX3xX43xX3bxX9xX3xX9xX1xX30bxX26xX21xX3xX6dxX8dxX33xX47xX3xXexX1xX20axX26xX1xX3xX2bxX2cxX29xX3e4xX26xX3xX9xb43fxX26xX1xX3xX714xXexX1axX1xX3xXf7xX8dxXexX3xX26xX1xXc3xX26xX3xX3axX271xX3xXexX5a8xX3xX12dxX13exX3xX26xX21xX53xX54xX4xX3xX3axX271xX3xX9xX1xX4xX9axX9xX3xX43xX44xX26xX21xX3xX122xX28xX3xX1xX73xX26xX3xX136xX4exX4exX3xX26xX21xX53xX54xX4xX3xX3cfxX1xX8dxXexX3xX6dxX6exX3xX9xX1xX53xX73xX26xX21xX3xX5xX33xX3xX122xc5d4xX3xX3axX3bxX26xX21xX3xX3axX40xX9xXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX7xXe5xX8dxXexX3xX6dxX9axX26xX1xX3xX122xX4xX9axX26xX3xX69axX3xX3axX22dxX29xX3xX3cfxX1xX30bxX26xX21xX3xX9xX1xX3bexX3xX9xX4xX1fxX15xX3xX26xX1xXc3xX26xX3xX9xX1xX32axX43xX3xX6dxX9axX26xX1xX3xX26xX1xX22dxX26xX47xX3xX122xX316xX3xX122xXc3xX29xX3xXexX1xXabdxX26xX21xX3xX9xX30bxX4xX3xX3axX271xX3xXexX1xX2cxX29xX3bexX26xX3xX43xX3bxX9xX3xX11xX284xX3xX26xX44xX26xX3xX26xX1xX22dxX26xX3xX11xX10xX26xX21xX3xXexX8dxXexX3xX1xX2cxX29xX9axX26xX3xXfxX22dxX26xX3xXexXc3xX26xXd5xX3xX22bxX1xX28xX3xXexX1xXb2xXexX3xX9xX63xX8dxXexX1xX3xX3axX10xX26xX21xX3xX9xX63xX4xX3bexX26xX3xX3cfxX1xX10xX4xX3xXexX8dxXexX3xXexbeb9xX3xX43xX8dxX29xX3xX1xX44xX26xX21xX3xX26xX664xX26xX21xX3xX3axX3bexX3xX1xX1054xX3xX9xX63xXa6xX47xX3xX1xX29xX3xX122xX304xX26xX21xX3xXexX5a8xX3xX9xX1xX3bexX3xXexXb2xX2cxX3xX26xX1xX31axX26xX21xX3xX26xX21xX53xX54xX4xX3xX43xX289xXexX3xX3cfx895exX9xX7xX47xX3xX43xX3bxX9xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xXexX1xXb2xXexX3xX1xX2cxX29xX9axX26xX3xX8dexX4xX5xX4xX1axX3x8cafxX10xX29xX10xX3xX26xX5a8xX4xXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxXe5xX8dxXexX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xXexX1xXb2xXexX3xXexX73xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xbcc7xX1xX20axX3xX9xX53xXa6xX26xX21xX47xX3xX1106xX1xX20axX3xX1xXc3xX2cxX3xX122xX28xX3xX457xX6exX10xX3xX122xXc3xX9xX3xXfxX2fcxX3xXexX1xX33xX3xX6dxX4xX1fxX9xX3xX9xX63xXc3xX26xX3xX3axX3bxX26xX21xX3xX3axX40xX9xX3xX3axX53xXa6xXexX3xXexX300xX43xX3xX9xX1xX40xX29xX3xX69axX3xX1xX4axX2cxX3xX3cfxX1xX289xX15xX3xX9xXf21xX26xX1xX3xX714xXexX1axX1xX47xX3xX26xX73xX4xX3xX6dxX6exX3xX9xX28xX26xX3xX15xX1xX8dxX3xX26xX664xX26xX21xX3xX26xX3e4xX3xX9xX63xX33xX26xX21xX3xX9xX63xXc3xX26xX3xX3axX3bxX26xX21xX3xX3axX40xX9xX3xX21xX22dxX29xX3xX11xX5a8xX26xX21xX3xX9xX1xX4axX26xX3xX9xX28xX26xX3xX15xX1xX8dxX3xX2bxX2cxX29xX3xX43xX30bxX3xXfxX23xX26xX3xX69axX3x5c67xX26xX3xX457xX3bxX3xX21bxX53xX73xX26xX21xX3xX26xX64xX43xX3xXd4xX4exX4exX12cxX3xX3cfxX1xX4xX1fxX26xX3xX1xX73xX26xX3xX2xX1bexX4exXd5xX4exX4exX4exX3xX26xX21xX53xX54xX4xX3xX9xX1xX4xX9axX9xX3xX43xX44xX26xX21xXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX30xX26xX5xX33xX26xX1axX11xX4xX10xX3xX9xX1xX53xX54xX26xX21xX3xXf7xX2cxX29xX32axX26xX3xXf7xX300xX29xX3xX63xX10xX3xX3axX3bxX26xX21xX3xX3axX40xX9xX3xX122xX28xX3xX1xX33xX44xX9xX3xX3axX3bxX26xX21xX3xX26xXabdxX4xX3xXfxX9exX10xX3xX5xX33xX3xX26xX53xX23xXexX3xX26xX28xX29xX3xX26xX5acxX43xX3xX9xX63xX33xX26xX21xX3xX3cfxX1xX2cxX3xX122xX49dxXexX3xX7x4347xX28xX26xX1xX3xX3axX10xX4xX3xe7a4xX9exX10xX7xX3xX16xX1xX8dxX4xX3xX8cxX316xX26xX1xX3xX21bxX53xX73xX26xX21xX47xX3xX26xX73xX4xX3xXexX8dxXexX3xX43xX300xX26xX21xX3xX3cfxX4xX1fxX26xX3xX9xX44xX33xX3xX122xX10xX3xXexX1xX44xX43xXd5xX3xX0xX1axX43xX1cxX261xX728xX26xX1xX2exX3xX22bxX1xX22dxX26xX3xX122xX4xX32axX26xX3xXexXb2xX2cxX3xX1xX3bxX3xXfxX28xX43xX3xX122xX4xX9axXexX3xX9xX44xX4xX3xX1xX4xX9axX26xX3xX9xX63xX53xX54xX26xX21xX3xX43xX3bxX9xX3xX26xX21xX30bxX4xX3xX26xX1xX28xX3xX6dxX6exX3xX11xXc3xX15xX3xX5xX33xX3xX3axX3bxX26xX21xX3xX3axX40xX9xXd5xX3xX22bxX21xX2cxX55dxX26xX2exX3xX89fxX1axX2cxX9xX1axX63xX11xX264xXd5xX0xX77xX1axX43xX1cxX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX63xX107xX7xX1cxX0xX4xX43xX21xX3xX11xX63xXexX6xX7xX77xX77xX4xXd5xX6dxX10xX33xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXd5xX122xX26xX77xX26xX1axX127xX11xX77xX2xXd1xX12cxX12dxX77xX2xXd4xX12cxX5xX12cxX4exX1bexX2xX13exX4exX136xX9xX12dxX4exXd1xX12cxXfxXd4xXd5xX142xX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX33xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX4xX26xX5xX33xX26xX1axX11xX4xX10xX3xX5xX33xX26xX21xX3xX5xX10xX9xX3xX43xX10xX26xX1xX3xX21xX10xX26xX3xX2xX4exX4exX3xX26xX21xX2cxX33xX4xX3xXexX1xX1axX9xX3xX1xX10xX26xX21xX3xX9xX63xX10xX43xX3xX26xX21xX2cxX33xX4xX3xX6dxX4xX3xX9xX1xX2cxX33xX26xX21xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX127xX4xX5xX9xX1xX2exXd1xX4exX4exX15xXf7xX107xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exX13exX1bexX12cxX15xXf7xX7xX3xX77xX1cxX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX0xX11xX9xX63xX33xX26xX21xX1cxX16xX1xX235xX3xX9xX53xX23xX26xX21xX3xX457xXb2xXexX3xX714xX26xX21xX1axXfxX10xX3xX262xX1axX63xX3cfxX1axXfxX3xX9xX8dxX4xX3xX3axX289xXexX3xXexX9exX3xXe5xX1xX235xX3xX9xX6exXexX1xX3xX457xX300xX26xX21xX3xXe5xX21bxc7f7xX2exX0xX77xX11xX9xX63xX33xX26xX21xX1cxX3xX22bxX21xX28xX29xX3xXd1xX77xX2xXd4xX47xX3xX16xX1xX235xX3xX9xX53xX23xX26xX21xX3xX714xX26xX21xX1axXfxX10xX3xX262xX1axX63xX3cfxX1axXfxX3xX3axX271xX3xX3axX53xXa6xXexX3xX6dxX4axX2cxX3xXfxX44xX4xX3xXfxX28xX43xX3xXe5xX1xX235xX3xX9xX6exXexX1xX3xX3axX300xX26xX21xX3xX1281xX4xX32axX26xX3xX43xX4xX26xX1xX3xX21bxX22dxX26xX3xXexX1xX235xX3xXe5xX73xX3xX3axX284xXexX3xX21xX4xX8dxX33xX3xX261xXe5xX21bxX1485xX264xX3xX122xX23xX4xX3xXad8xX12dxX47xX136x489fxX3xX11xX284xX3xX15xX1xX4xX1fxX2cxX3xX6dxX4axX2cxX47xX3xX9xX44xX33xX3xX3axX3bxX26xX21xX3xXfxX49dxXexX3xXexX1xX33xX3xX26xX1xX28xX3xXfxX271xX26xX1xX3xX3axX44xX33xX3xX26xX28xX29xX3xX9xX63xX33xX26xX21xX3xX6dxX284xX4xX3xXexX300xX26xX1xX3xX6dxX28xX3xX11xXab2xX3xX63xX10xX3xX9xX63xX10xX26xX1xX3xXexX9exX3xX26xX1xX4xX9axX43xX3xX3cfx771dxX3xX9xX1xX235xX3xX9xX53xX23xX26xX21xX3xX9xX1xXb2xX3xX12cxX3xX122xX28xX33xX3xX26xX64xX43xX3xX11xX10xX2cxXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX86xX4xX9axX26xX3xX9xX44xX4xX47xX3xXfxX4xX32axX26xX3xX43xX4xX26xX1xX3xXexX4axX43xX3xX2bxX2cxX29xX3e4xX26xX3xX69axX3xX457xXb2xXexX3xX21xX55dxX43xX3xX3axX300xX26xX21xX3xXe5xX21bxX1485xX47xX3xX3axX300xX26xX21xX3xX1281xX4xX32axX26xX3xX43xX4xX26xX1xX3xd9ecxX271xX3xX1xX3bxX4xX3xXe5xX73xX3xX3axX284xXexX3xX21xX4xX8dxX33xX3xX261xXe5xX959xX1485xX3xXf9xX3xX43xX3bxX9xX3xX3axX300xX26xX21xX3xX7xX11xX33xX26xX21xX3xX11xX4xX26xX1xX7xX3xX122xX23xX4xX3xXe5xX21bxX1485xX3xX26xX1xX53xX26xX21xX3xXexX1xXf21xX3xX1xX33xX44xX9xX3xX3axX3bxX26xX21xX3xX9xX44xX4xX3xX6dxX10xX26xX21xX3xX8cxX10xX29xX1axX63xX26xX264xX3xX122xX28xX3xX3axX300xX26xX21xX3xX21bxX22dxX26xX3xXexX1xX235xX3xX15f0xX271xX3xX1xX3bxX4xX3xX261xX959xX8dexX21bxX264xXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxXac6xX4axX26xX3xX2xXd5xX4exX4exX4exX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xX122xX4xX32axX26xX3xXexX235xX10xX3xXe5xX21bxX1485xX3xX3axX271xX3xX9xX1xX10xX43xX3xX21xX4xX10xX3xX3axX44xX4xX3xX1xX3bxX4xX3xX3axX300xX26xX21xX3xX69axX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xX15xX1xX284xX3xa732xX11xX11xX1axX26xX3xX9xX1xX2cxX3bxXexX3xX6dxX10xX26xX21xX3xX22bxX33xX63xX5xX63xX1xX1axX4xX26xXf9x5c0bxX1axX11xX9xX1f7xX10xXfxX1axX26xX3xX69axX3xX15xX1xX20axX10xX3xX16xX22dxX29xX3xX26xX53xX23xXexX3xX457xXb2xXexX47xX3xX26xX73xX4xX3xX6dxX28xX3xX262xX1axX63xX3cfxX1axXfxX3xXfxX4axX26xX3xX3axX4axX2cxX3xX9xX4xX32axX26xX3xX3axX53xXa6xXexX3xX6dxX4axX2cxX3xXfxX28xX43xX3xXe5xX1xX235xX3xX9xX6exXexX1xX3xX3axX300xX26xX21xX3xX122xX28xX33xX3xX26xX64xX43xX3xXd4xX4exX4exX4exXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX16xX1xX1axX33xX3xX21xX4xX23xX4xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xX11xX8dxX9xX47xX3xXexX1xX20axX26xX1xX3xX11xX8dxXexX1xX3xX43xX69axX3xXexX9exX10xX3xXexX235xX10xX3xX457xXb2xXexX3xX3axX5a8xX26xX3xX3cfxX1xX33xX300xX26xX21xX3xX2xX3xX9xX63xX4xX9axX2cxX3xX26xX21xX53xX54xX4xX3xX5xX4xX3xXexX53xX3xX122xX28xX33xX3xX26xX64xX43xX3xX26xX21xX33xX8dxX4xX3xX3axX271xX3xX300xX26xX1xX3xX1xX53xX69axX26xX21xX3xX3axX1fxX26xX3xX2cxX29xX3xX9xX20axX26xX3xXexX235xX10xX3xX16xX1xX235xX3xX9xX53xX23xX26xX21xX3xXexd9bcxX26xX21xX3xX26xX1xX53xX3xX9xXf21xX3xXfxX9axX3xX235xX26xX21xX3xX1xX3bxX3xX457xX300xX26xX21xX3xX1281xX4xX32axX26xX3xX43xX4xX26xX1xX3xX21bxX22dxX26xX3xXexX1xX235xX3xXe5xX73xX3xX3axX284xXexX3xX21xX4xX8dxX33xXd5xX3xX16x7bc7xX3xXfxX9axX3xX15xX1xX4xX1fxX2cxX3xX6dxX4axX2cxX3xXad8xX12dxX47xX136xX1502xX3xXfxX28xX3xX9xX184exX3xXfxX9axX3xX15xX1xX4xX1fxX2cxX3xX9xX63xXabdxX26xX21xX3xXexX9exX3xXe5xX1xX235xX3xX9xX6exXexX1xX3xX3axX300xX26xX21xX3xXe5xX21bxX1485xX3xX9xX1xX40xX15xX3xX9xX1xXb2xX3xX1xX10xX4xX3xX9xX63xX33xX26xX21xX3xX11xX2cxX284xX9xX3xX2xXd1xX3xX26xX64xX43xX3xX6dxX28xX3xX262xX1axX63xX3cfxX1axXfxX3xX21xX4xX31axX3xXexX53xX73xX26xX21xX3xX122xX6exX3xXfxX271xX26xX1xX3xX3axX44xX33xX3xXe5xX21bxX1485xXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX8cxX28xX3xX262xX1axX63xX3cfxX1axXfxX47xX3xXd1xXd4xX3xX9xX2cxXa1xX4xX47xX3xX21xX4xX31axX3xXexX1xXb2xXexX3xX16xX1xX235xX3xX9xX53xX23xX26xX21xX3xX457xXb2xXexX3xX9xX8b8xX3xX26xX64xX43xX3xXd4xX4exX4exX136xXd5xX3xX22bxX289xX43xX3xX2bxX2cxX29xX3e4xX26xX3xX26xX3e4xX26xX3xX3cfxX4xX26xX1xX3xX9xX1fxX3xXfxX23xX26xX3xX26xX1xX40xX9xX3xXexX1xX22dxX2cxX3xe773xX2cxX47xX3xX16xX1xX235xX3xX9xX53xX23xX26xX21xX3xX3axX271xX3xXexX1x927axX33xX3xXfxX8dxX4xX3xXexX33xX26xX3xX9xX1xX2cxX29xX3e4xX26xX3xX21xX4xXabdxX15xX3xX26xX53xX23xXexX3xX457xXb2xXexX3xX122xX53xXa6xX9xX3xX2bxX2cxX10xX3xX3cfxX1xX235xX26xX21xX3xX1xX33xX300xX26xX21xX3xX9xX28xX4xX3xXexX1xX20axX26xX1xX3xX122xX28xX3xX26xXa6xX3xX16e0xX2cxX63xX33xX8a2xX33xX26xX1axXd5xX3xX1485xX29xX3xX9xX20axX26xX3xXexX235xX10xX3xX26xX53xX23xXexX3xX457xXb2xXexX3xXexX1814xX26xX21xX3xX21xX4xX10xX3xX9xX64xX26xX21xX3xX9xX63xX32axX26xX3xX9xX63xX53xX54xX26xX21xX3xX2bxX2cxX284xXexX3xX9xX1fxX47xX3xX122xX23xX4xX3xX26xX1xX31axX26xX21xX3xX26xX1054xX3xXfxX49dxXexX3xX21xX4xX300xX4xX3xX2bxX2cxX29xX1fxX9xX3xXexX8dxXexX3xXexX2cxX3bxXexX3xXf7xX2cxX26xX21xX3xX3axX3bxX9xX3xX9xX63xX32axX26xX3xX9xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xXd5xX3xX0xX1axX43xX1cxX261xX728xX26xX1xX2exX3xX16xX1xX235xX3xX9xX53xX23xX26xX21xX3xX457xXb2xXexX3xX714xX26xX21xX1axXfxX10xX3xX262xX1axX63xX3cfxX1axXfxXd5xX3xX22bxX21xX2cxX55dxX26xX2exX3xX89fxX1axX2cxX9xX1axX63xX11xX264xXd5xX0xX77xX1axX43xX1cxX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX63xX107xX7xX1cxX0xX4xX43xX21xX3xX11xX63xXexX6xX7xX77xX77xX4xXd5xX6dxX10xX33xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXd5xX122xX26xX77xX26xX1axX127xX11xX77xX2xXd1xX12cxX12dxX77xX2xXd4xX12cxX5xX12cxX4exX1bexX2xX1bexX12cxX136xX9xXd1xX4exXd4xX12cxXfxX12dxXd5xX142xX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX33xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX4xX26xX5xX33xX26xX1axX11xX4xX10xX3xX5xX33xX26xX21xX3xX5xX10xX9xX3xX43xX10xX26xX1xX3xX21xX10xX26xX3xX2xX4exX4exX3xX26xX21xX2cxX33xX4xX3xXexX1xX1axX9xX3xX1xX10xX26xX21xX3xX9xX63xX10xX43xX3xX26xX21xX2cxX33xX4xX3xX6dxX4xX3xX9xX1xX2cxX33xX26xX21xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX127xX4xX5xX9xX1xX2exXd1xX4exX4exX15xXf7xX107xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exX13exX13exXad8xX15xXf7xX7xX3xX77xX1cxX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX0xX11xX9xX63xX33xX26xX21xX1cx47faxX2cxX22dxX26xX3xX3axX3bxX4xX3xX959xX29xX63xX4xX10xX3xX21xX4xX300xX4xX3xX15xX1xX5a8xX26xX21xX3xX1xX33xX28xX26xX3xX9xX33xX28xX26xX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xXexXa1xX3xX714xXfxX1axX15xX15xX33xX2exX3xX0xX77xX11xX9xX63xX33xX26xX21xX1cxX0xX1axX43xX1cxX8cxX8cxXe5xX0xX77xX1axX43xX1cxX3xX5xX9d4xX26xX3xX9xX1xX30bxX26xX21xX3xX6dxX8dxX33xX3xX9xX8b8xX3xX16xXa1xX3xXexX1xXb2xXexX3xX21xX4xX8dxX43xX3xX11xX8dxX9xX3xX26xX1xX22dxX26xX3xX2bxX2cxX29xX3e4xX26xX3xX959xX29xX63xX4xX10xX3xX26xX21xX28xX29xX3xX1bexX77xX2xXd4xX3xX3axX53xX10xX3xX9xX4xX26xX47xX3xX15xX1xX1axX3xX26xXa1xX4xX3xX5xXc3xX29xX3xX3axX271xX3xX15xX1xX300xX4xX3xX63xXabdxX9xX3xX3cfxX1xX44fxX4xX3xX3cfxX1xX2cxX3xX122xX49dxXexX3xXexX2cxX284xX4xX3xXex7e46xX26xX21xX3xX43xX28xX3xXfxX49dxXexX3xXfxX53xXa6xX26xX21xX3xX26xX28xX29xX3xX3cfxX4xX3bexX43xX3xX11xX33xX8dxX9xX3xX69axX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xXexXa1xX3xXexX235xX10xX3xX714xXfxX1axX15xX15xX33xX3xX11xX10xX2cxX3xX1xX73xX26xX3xX12cxX3xX26xX64xX43xX3xXexX1xX4xX1fxX43xX3xX3axX5a8xX26xX21xXd5xX3xX457xX53xXa6xXexX3xX6dxX4xX1fxX9xX47xX3xX2bxX2cxX22dxX26xX3xX3axX3bxX4xX3xX959xX29xX63xX4xX10xX3xX9xX4xX1fxX26xX3xX122xX28xX33xX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xXexXa1xX3xXexX235xX10xX3xX714xXfxX1axX15xX15xX33xX3xX9xX8b8xX3xXexX2cxX284xX4xX3xX26xX21xX28xX29xX3xXd1xX77xX2xXd4xXd5xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXe5xX10xX15xX9xX4xX33xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXf7xX9xXf9xX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX142xX2cxX11xX9xX4xX1f7xX29xX107xX7xX1cxX16xXa1xX3xXexX1xXb2xXexX3xX21xX4xX8dxX43xX3xX11xX8dxX9xX3xX26xX1xX22dxX26xX3xX2bxX2cxX29xX3e4xX26xX3xX959xX29xX63xX4xX10xX3xXexX1xX33xX3xX1xX10xX29xX3xX9xX63xX33xX26xX21xX3xX122xX9f0xX26xX21xX3xXd4xX3xX9xX2cxX4axX26xX3xX2bxX2cxX10xX47xX3xXfxX49dxXexX3xXfxX53xXa6xX26xX21xX3xX26xXa1xX4xX3xX5xXc3xX29xX3xX3axX271xX3xX6dxX6exX3xX43xX40xX9xX3xX3cfxX4xX3bexX43xX3xX11xX33xX8dxX9xX3xXd4xX77xX13exX3xXfxX271xX26xX1xX3xX9xX1xXa1xX3xX69axX3xX714xXfxX1axX15xX15xX33xXd5xX3xX16xX63xX33xX26xX21xX3xX3cfxX1xX4xX3xX3axX5a8xX47xX3xX2bxX2cxX22dxX26xX3xX3axX3bxX4xX3xXexX1xX20axX26xX1xX3xX15xX1xX235xX3xX959xX29xX63xX4xX10xX3xX3axX10xX26xX21xX3xX9xX4xX1fxX26xX3xX21xX4axX26xX3xX1xX73xX26xX3xX9xX23xX4xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX9xX1xX289xX26xX21xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xX9xX63xX304xX26xX21xX3xX26xX1xX40xX9xX3xX3cfxX3bexX3xX9xX8b8xX3xX26xX64xX43xX3xXd4xX4exX2xXd4xX3xX3cfxX1xX4xX3xXfxX49dxXexX3xXfxX53xXa6xX26xX21xX3xX26xXa1xX4xX3xX5xXc3xX29xX3xX3axXb2xX26xX21xX3xXfxX32axX26xX3xX3axX9f0xX4xX3xXfxXc3xX9xX3xX3axXa1xX3xX16xXa1xX26xX21xX3xX9xX1xX284xX26xX21xX3xX8cxX10xX11xX1xX10xX63xX3xX10xXfxXf9xX714xX11xX11xX10xX5xX3xX122xX28xX3xX3cfx83c5xX33xX3xX9xX1xX1axX33xX3xX43xX3bxX9xX3xXexX2cxX3bxXexX3xX26xX3bxX4xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX3cfxX1xX4xX1fxX26xX3xX1xX28xX26xX21xX3xX9xX63xX64xX43xX3xX26xX21xX1xX316xX26xX3xX26xX21xX53xX54xX4xX3xX9xX1xX4xX9axX9xX3xX43xX44xX26xX21xX47xX3xX21xX22dxX29xX3xX63xX10xX3xXexX2cxX3bxXexX3xX3cfxX1xX235xX26xX21xX3xX1xX33xX300xX26xX21xX3xX9xX6exX3xX26xX44xX26xXd5xX3xX0xX1axX43xX1cxX261xX728xX26xX1xX2exX3xX1106xX1xX2cxX3xX122xX49dxXexX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xXexXa1xX3xX69axX3xX714xXfxX1axX15xX15xX33xXd5xX3xX22bxX21xX2cxX55dxX26xX2exX3xX714xb510xX8dexX264xX0xX77xX1axX43xX1cxX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX714xX2cxX9xX1xX33xX63xX7xX1cxX8dexX1xX53xX73xX26xX21xX3xX457xX664xX26xX21xX0xX77xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX959xX33xX2cxX63xXexX1axX7xX1cxX261xX16xXa1xX26xX21xX3xX1xXa6xX15xX264xX0xX77xX15xX1c
Phương Đặng