3 tình huống bị phạt khi không bật đèn xe
Người điều khiển ôtô, xe máy không bật đèn xe trong 3 thời điểm bắt buộc có thể bị phạt đến 900.000 đồng.
43b3x4791xd18exf4f8x6cb3x7f50xc915x9e78xd5f0xX7xb704x6d8ax5a82x58f8x8c73xb919xX5xb970xXax43d8x49d7xX3xXex9814x5e33xX1xX3xX1x9bc3x82c8xX17x8002xX3xbdebx866exX3xXbxX1x96c0xXexX3x5d29xX1xXdxX3xX28xX1xe860xX17xX1exX3xX20xf89bxXexX3xa793x9b97xX17xX3x48b9xX10xX0xb8f0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc250xX10xX6x51acxXaxX12xca60xX1ex707fx914exXdxX3xX36xXdxc936xX1bxX3xX28xX1xXdxec58xX17xX3xX2exXexX2ex4e98xX3xX3axX10xX3xa9f4x4896x8a83xX3xX28xX1xX2exX17xX1exX3xX20xX33xXexX3xX36xX37xX17xX3xX3axX10xX3xXexb2ddx7531xX17xX1exX3xX13xX3xXexX1xX55xXdxX3xX36xXdxX60xX6bxX3xX20x5690xXexX3xX20xX1bxaaccxX4xX3xX4x7fa8xX3xXexX1xX60xX3xX20xX21xX3xXbxX1xX25xXexX3xX36x839cxX17xX3x52acx46e7xXafx61c6xXafxXafxXafxX3xX36xf8dexX17xX1exXb1xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa911xX82xX4fxX6dxXaxX12xX0xXdxX6bxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxa796xX10xX17xXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxc9fbxXdxX4fxXexX1x8059xX3xX2xX2x6495xXafxXbxX3axe13exX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexXf1xX3xbe39xXaex9c26xXaexXbxX3axXf9xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf1xX3dxX3dxXdxXb1xX20xX6xX82xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb1xe546xX17xX3dxX17xX10xXecxX7xX3dxX103xXafxX13x5c0fxX3dxX2xX103x8468xX4fxX2xX2xXafxf744xX138xX138xXaexXexX12fxXafxX2xXaexX5xXf5x8ee3xX133xX143xX5xX82xXdxX143xXbxX1xX6xXexX143xX4fxX10xX17xX143xX3axX10xX143xX4fxX6xXb1x8da9xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX16xX17xX1xX3xX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX20xX21xX3xXbxX1xX25xXexX3xX28xX1xXdxX3xX28xX1xX2exX17xX1exX3xX20xX33xXexX3xX36xX37xX17xX3xX3axX10xXaxX3xXecxXdxX4fxXexX1xX9xXaxX2xX2xXf5xXafxXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX103xXaexX105xXaexXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX82xX4fxX6dxXaxX12xX0xXdxX6bxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxXexX1xX1bxX6bxX20xX3xX4fxX1xXdxX4fxX10xX3xXdxXddxX10xX17xXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXecxXdxX4fxXexX1xXf1xX3xX2xX2xXf5xXafxXbxX3axXf9xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexXf1xX3xX133xX12fxX2xXbxX3axXf9xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf1xX3dxX3dxXdxXb1xX20xX6xX82xX1xX6xXexXdxX17xX1xXb1xX124xX17xX3dxX17xX10xXecxX7xX3dxX103xXafxX13xX12fxX3dxX2xX103xX133xX4fxX2xX2xXafxX138xX105xX2xX138xXexXf5xX133xXaexX103xX5xX2xXafxX143xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xXb1xX159xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX16xX17xX1xX3xX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX20xX21xX3xXbxX1xX25xXexX3xX28xX1xXdxX3xX28xX1xX2exX17xX1exX3xX20xX33xXexX3xX36xX37xX17xX3xX3axX10xXaxX3xXecxXdxX4fxXexX1xX9xXaxX2xX2xXf5xXafxXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX133xX12fxX2xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfdexX82xX1bxX81xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX82xX3x7a70xXdxX17xX1exX17xX10xXecxX7xXb1xX124xX17xX0xX3dxXbxX12