Ford sẵn sàng ra mắt xe mạnh nhất lịch sử
Mustang Shelby GT500 2019 sẽ được Ford cho ra mắt công chúng tại Triển lãm ô tô Chicago 2018 tới đây.
e069x18829x17f0ex159d4x11d80x16e00x15caax16c07x10d54x16c7ex14d1exf442x174bfx1a4d0x17a2ax159dexX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax15c2fx167b4x19499xXexX0x18767xXaxX17xX18xX19xXexX0xfd38x16999xX19x15ea5xXexX0xXax10a22xX9x1579cxXdxX18x1715bxX2fx18458xe773xe38cxX5x144bcxXbxXdxX17xX32xXex1a1f6xX24x10a6cxX19xX9xX2fx15b8dx144b6xX9xX2fx1a222xX42x18191xX9xX3dxX18xX9xXcx10cc7xXbxX9x1111cxX17xX9xXcx1833axX42xXaxX9xX42xXax18c40xXbxX9xXdx19553xX2cxXaxX9xX2fxfb10xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x16365xX17xX18xX19xX32xXex116bbx10836xX2fxXbxX18xX42xX47xX9x117edxXaxX17xXdxX23xX26xX9x1a346xX5x19d39x10998xX8cxX9x103b5xX8cxX2ax137d3xX9xX2fx185f4xX9x144d2x14ca2x10531xX2cxX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX2cxXaxX24xX9xX3dxX18xX9xXcxX4dxXbxX9xX2cx139b3xX42xX47xX9xX2cxXax11e00xX42xX47xX9xXbxX54xX35xX9xX5xX3dxX35x121c8xX42xX9xXdx1068axXcxX9xXadxX9xXbxXadxX9xX4xXaxX35xX2cxX18xX47xX24xX9xX8fxX8cxX2axf174xX9xXbx18195xX35xX9xX97x1a8cexX26x13e9dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xeec3xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x12a8bxX35xX19xXbxXaxe2bdx14a04xX2axX92xX33xX50x10fe9xXaxX17xX35xX47xXaxXbxX105x17475xX2axX8fxX33xX50xX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX105xX1cxX1cxX35xXdexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxXdex138a5xX42xX1cxX42xX17xX100xX2fxX1cxX2axXd5xX8cxX8bxX1cxX2axX8cxX8fxX19xX8fxX8cxX8bxX8fxX92xX2axX8cxXbxX8bxXd5xX92xfd40xXdxX8cxXdex15fc7xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32x1a5cbxX24xX3dxX19xX9xX2fxX18xX42xX9xX2fxX18xX42xX47xX9xX3dxX18xX9xXcxX18xXbxX9xX50xX17xX9xXcxX18xX42xXaxX9xX42xXaxX18xXbxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX7bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXeexX24xX19xX26xX32xXexX5xX3dxX98xXd8xX2cxX9x11e8dxXaxX35xX9xX97xX98xX99xX2cxX9xX132x11c9cxX42xX9xXcxX45xX42xX9xX2cxXax194b1xX42xXaxX9xXbxXax14c10xX2cxX9xXbxX54xX35xX9xX5xX3dxX35xXbexX42xX9xXdxXc2xXcxX9xX4xXaxX35xX2cxX18xX47xX24xX9xX8fxX8cxX2axXd5x17e12xX9xX42xXax13094xX42xX47xX9xX23xX1bdxX2cxX9x18b04xX42xXaxX9xXcxXd8xX35xX9xX42xXaxX5axXbxX9xX2cx15f44xX18xX9xX32xX2fxX35xe0cdxX7bxX9xX33xXax1a081xXcxX32xX9xX7axX7bxX2fxXbxX18xX42xX47xX9xX82xXaxX17xXdxX23xX26xX9xX89xX5xX8bxX8cxX8cxX9xX8fxX8cxX2axX92xX9xX97xXc2xX9xX23xX5axXbxX9xX42xX47x15685xX9xX97xX98xX99xX2cxX9xX97x16b44xX42xX47xX9xXbxX1e6xX35xX9xXbxX3dxX1faxX42xX9xXcxX54xX42xX47xX9xXbxXaxXadxX42xX47xX9x17345xX7bxX18xX9xXbxX3dxX18xX42xX47xX9xX0xX35xXexX7axX7bxX2fxXbxX18xX47xX106xX89xX0xX1cxX35xXexXdexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXeexX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX50xe5b4xX100xX35xX19xXbxXaxX105xX2axX8cxX8cx12037xX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX105xX1cxX1cxX35xXdexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxXdexX132xX42xX1cxX42xX17xX100xX2fxX1cxX2axXd5xX8cxX8bxX1cxX2axX8cxX8fxX19xX8fxX8cxX8bxX8fxX92xX2axX8cxXbxX2axX14exXd5xX8cxXdxX2axXdexX152xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX15cxX24xX3dxX19xX9xX2fxX18xX42xX9xX2fxX18xX42xX47xX9xX3dxX18xX9xXcxX18xXbxX9xX50xX17xX9xXcxX18xX42xXaxX9xX42xXaxX18xXbxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX7bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXeexX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxXadxX42xX47xX9xX246xX7bxX18xX9xX42xXaxX1dexX42xX47xX9xX23xX1bdxX2cxX9xX1e6xX42xXaxX9xXdx1597fxX9xX19xX35x13c77xX42xX9xX2cx19651xX9xXbxXaxXbexX9xXbxXaxX5axX26xX9xX7axX7bxX2fxXbxX18xX42xX47xX9xX82xXaxX17xXdxX23xX26xX9xX89xX5xX8bxX8cxX8cxX9xX8fxX8cxX2axX92xX9xX2fx17ab6xX9xXaxX1dexX7bxX9xX14exX9xXcxX45xX7bxX9xX2fx18f22xX42xX9xX97x1a4f6xX2cxX9xXbxX3dxX98xX42xX47xX9xX132xXd8xX35xX9xXbxXaxX35x18e20xXbxX9xX1a4xX37dxX9xXbx1800exX42xX47xX9xXbxXaxXbexX9xX47xX35x18525xX42xX47xX9xX42xXaxX18xX7bxXdexX9xX4xXaxXb3xX42xX47xX9xX2cxXax1561fxX9xX1a4xXaxe10axX2cxX9xX23xX35xX332xXbxX9xX35cxX9xX2cxX3a4xX42xXaxX9xX97xX7bxXadxX35xX9xX33xXaxX1b7xX18xX9xX2fxX18xX7bxX1daxX9xX23xX32exX9xX132xX45xX42xXaxX9xXbxXaxXbexX9xXbxXaxX18xX24xX9xX132xX45xX9xXdxX24xX47xX24xX9xX3dxX4dxX42xX9xXaxX384xX9xXcxX18xX42xX47xX9xX82xXaxX17xXdxX23xX26xX9xX4xX24xX23xX3dxX18xX9xX35cxX9xXdxX98xXd8xX35xX9xXbxX1e6xX42xX9xX42xXaxX35xX332xXbxX9xX33xXaxX1b7xX18xX9xXbxX3dxX98xXd8xX2cxXdexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXeexX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX50xX284xX100xX35xX19xXbxXaxX105xX2axX8cxX8cxX28exX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX105xX1cxX1cxX35xXdexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxXdexX132xX42xX1cxX42xX17xX100xX2fxX1cxX2axXd5xX8cxX8bxX1cxX2axX8cxX8fxX19xX8fxX8cxX8bxX8fxX92xX2axX8cxXbxX8fx13567xX8fxX473xXdxX8fxXdexX152xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX15cxX24xX3dxX19xX9xX2fxX18xX42xX9xX2fxX18xX42xX47xX9xX3dxX18xX9xXcxX18xXbxX9xX50xX17xX9xXcxX18xX42xXaxX9xX42xXaxX18xXbxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX7bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXeexX24xX19xX26xX32xXexX7ax11445xX7bxX9xX50xX17xX9xXcxXd8xX35xX9xX2cxX1f4xX18xX9xXbxXaxX98xX369xX42xX47xX9xXaxX35xX332xX7bxX9xX7ax14f1fxX9xX42xXaxX35x107adxX7bxX9xX1a4xXaxX1e6xX9xX42xX22exX42xX47xX9xX2fxX95xX9xX2fxX35cxX9xXaxX1dexX7bxX9xX97xX32exX42xX47xX9xX2cxX369xX9xX2fxX35xX1faxX7bxX9xX42xX54xX33xX9x121ecxXd5xX9xX8bxX1daxX8fxX9xXdxX1b7xXbxX9xX132xXd8xX35xX9xX42xXaxX1dexX42xX47xX9xX42xXdcxX42xX47xX9xX2cxX5axX33xX9xXcxX54xX42xXaxX9xXcxX95xX9xXaxX369xX42xX9xX97xXbexX9xX2cxX336xX9xXbxXaxXbexX9xX2fxX1e6xX42xX9xX2fxX35xX42xXaxX9xX2cxXadxX42xX47xX9xX2fxX7bxX5axXbxX9xXbxXd8xX35xX9xXaxX369xX42xX9xX473xX8cxX8cxX9xXcxXc2xX9xXdx100fcxX2cxX1daxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX132x11dfbxX9xXcxX1bdxX2cxX9xX8bxX8fxX106xX9xXcxXc2xX9xXdxX564xX2cxX9xX42xXaxX98xX9xX89xX5xX14exX8bxX8cxX9xX132xX45xX9xX89xX5xX14exX8bxX8cx15319xX9xXaxX35xX332xX42xX9xXbxX54xX35xXdexX9xX50dxXd8xX35xX9xX2fxX1bdxX2cxX9xXcxX54xX42xXaxX9xX42xX45xX26xX1daxX9xX97xXdcxX26xX9xXdxX45xX9xXcxX4c6xX7bxX9xX50xX17xX9xX2fxX1e6xX42xX9xX50xX7bxX5axXbxX9xXbxXaxX98xX369xX42xX47xX9xXcxX54xX35xX9xXcxX54xX42xXaxX9xX42xXaxX5axXbxX9xX2cxX1f4xX18xX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX132xX45xX9xX2fxX95xX9xX2cxX336xX9xX2fxX1bdxX2cxX9xXcxX54xX42xXaxX9xX97xX1f4xX9xX97xXbexX9xX2cxX54xX42xXaxX9xXbxX3dxX18xX42xXaxX9xX132xXd8xX35xX9xX4xXaxX17xX3dxX132xX24xXdxX17xXbxX9xX4xX18xXcxX18xX3dxX24xX9x1501bxeb53xX2axX9x12b4bxX106xX8bxX8cxX9xXcxXc2xX9xXdxX564xX2cx17831xX9xXaxX24xX36dxX2cxX9xX2xX24xX19xX47xX17xX9xX4xXaxX18xXdxXdxX17xX42xX47xX17xX3dxX9xX74xX17xXdxXdxX2cxX18xXbxX9xX620xX473xX8cxX473xX9xXcxXc2xX9xXdxX564xX2cxX62bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXeexX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX50xX284xX100xX35xX19xXbxXaxX105xX2axX8cxX8cxX28exX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX105xX1cxX1cxX35xXdexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxXdexX132xX42xX1cxX42xX17xX100xX2fxX1cxX2axXd5xX8cxX8bxX1cxX2axX8cxX8fxX19xX8fxX8cxX8bxX8fxX92xX2axX8cxXbxX8fxX8bxX8bxX8cxXdxX14exXdexX152xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX15cxX24xX3dxX19xX9xX2fxX18xX42xX9xX2fxX18xX42xX47xX9xX3dxX18xX9xXcxX18xXbxX9xX50xX17xX9xXcxX18xX42xXaxX9xX42xXaxX18xXbxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX7bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXeexX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX50xX284xX100xX35xX19xXbxXaxX105xX2axX8cxX8cxX28exX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX105xX1cxX1cxX35xXdexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxXdexX132xX42xX1cxX42xX17xX100xX2fxX1cxX2axXd5xX8cxX8bxX1cxX2axX8cxX8fxX19xX8fxX8cxX8bxX8fxX92xX2axX8cxXbxX92xX106xX2axX8cxXdxX113xXdexX152xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX15cxX24xX3dxX19xX9xX2fxX18xX42xX9xX2fxX18xX42xX47xX9xX3dxX18xX9xXcxX18xXbxX9xX50xX17xX9xXcxX18xX42xXaxX9xX42xXaxX18xXbxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX7bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXeexX24xX19xX26xX32xXexX7axX7bxX2fxXbxX18xX42xX47xX9xX82xXaxX17xXdxX23xX26xX9xX89xX5xX8bxX8cxX8cxX9xX8fxX8cxX2axX92xX9xX42xXaxX35xX4e6xX7bxX9xX1a4xXaxX1e6xX9xX42xX22exX42xX47xX9xX2fxX95xX9xX2fxX35cxX9xXaxX1dexX7bxX9xX2cxXadxX42xX47xX9xX2fxX7bxX5axXbxX9xXcxX54xX42xXaxX9xXaxX369xX42xX9xX2cxX1e6xX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX89xX5xX9xX132xX45xX9xX2cxX336xX9xXbxXaxXbexX9xX97xX54xXbxX9xXbxXd8xX35xX9xX132x14789xX42xX9xXbxX38exX2cxX9xX2cxX564xX2cxX9xX97xX54xX35xX9xX14exX8fxX8cxX9xX1a4xXcxX1cxXaxX9xXcxX36dxX2cxX9xX19x1600exX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX132xX4c6xX42xX9xX2cxXaxX98xX18xX9xX2cxXaxX1b7xX42xXaxX9xXbxXaxX1bdxX2cxX9xXdxX1faxX42xX9xXbxX35xX37dxX42xX47xX9xX50xX3a4xX2cxX9xX42xXaxX810xX42xX9xXbxXaxXadxX42xX47xX9xXbxX35xX42xX9xX42xX45xX26xXdexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXeexX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX50xX284xX100xX35xX19xXbxXaxX105xX2axX8cxX8cxX28exX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX105xX1cxX1cxX35xXdexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxXdexX132xX42xX1cxX42xX17xX100xX2fxX1cxX2axXd5xX8cxX8bxX1cxX2axX8cxX8fxX19xX8fxX8cxX8bxX8fxX92xX2axX8cxXbxX8bxX473xX8bxX92xXdxX8bxXdexX152xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX15cxX24xX3dxX19xX9xX2fxX18xX42xX9xX2fxX18xX42xX47xX9xX3dxX18xX9xXcxX18xXbxX9xX50xX17xX9xXcxX18xX42xXaxX9xX42xXaxX18xXbxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX7bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXeexX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXexX7axX7bxX2fxXbxX18xX47xX106xX89xX9xX0xX1cxX35xXexX2cx147f5xX42xX47xX9xXbxX35xX37dxXbxX9xXdxX32exX9xXcxX32exXbxX9xX2fxX564xX9xXbxX3dxX82dxX42xX47xX9xXaxX99xX33xX9xXdxX45xX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xX7xX17xX3dxX15cxX24xX3dxXcxX18xX42xX2cxX17xX9xX97xXc2xX9xXbx1a13exX42xX47xX9xX2cxX336xX9xX1a4xXaxX3a4xX9xX42xXaxX35xX4e6xX7bxX9xXcxX45xX42xX9xX3dxX18xX9xXcxX4dxXbxX9xXcxX4c6xX7bxX9xX50xX17xX9xXcxXd8xX35xX9xXbxX54xX35xX9xX5xX3dxX35xXbexX42xX9xXdxXc2xXcxX9xX4xXaxX35xX2cxX18xX47xX24xX1daxX9xX23xX4dxXbxX9xX97xf9b1xX7bxX9xX132xXd8xX35xX9xX7axX7bxX2fxXbxX18xX42xX47xX9xX82xX50dxX5xX9xX4xX24xX23xX3dxX18xX9xX132xX45xX9xX3bxX284xX2axX8bxX8cxX9xX82xX50dxX5xX9xX61dxX35xX47xXaxXbxX42xX35xX42xX47xX9xX132xX45xX24xX9xX42xX22exXcxX9xX2axX92xX92xX8cxXdexX9x13e42xX1faxX42xX9xX1a4xXaxXadxX42xX47xX9xX1a4xXaxX336xX9xXaxX35xXbexX7bxX9xXbxX54xX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX3bxX24xX3dxX19xX9xXdxX54xX35xX9xXdxX564xX18xX9xX2cxXax119e3xX42xX9xX4xXaxX35xX2cxX18xX47xX24xX9xX8fxX8cxX2axXd5xX9xX97xXbexX9xX3dxX18xX9xXcxX4dxXbxX9xXcxX4c6xX7bxX9xX50xX17xX9xXaxX35xX332xX7bxX9xX2fxX7bxX5axXbxX9xX2cxX18xX24xX9xXcxXd8xX35xX9xX42xXaxX5axXbxX9xX2cxX1f4xX18xX9xXcxX56exX42xXaxXdexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXeexX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX50xX284xX100xX35xX19xXbxXaxX105xX2axX8cxX8cxX28exX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX105xX1cxX1cxX35xXdexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxXdexX132xX42xX1cxX42xX17xX100xX2fxX1cxX2axXd5xX8cxX8bxX1cxX2axX8cxX8fxX19xX8fxX8cxX8bxX8fxX92xX2axX8cxXbxX92xXd5xX473xX113xXdxX106xXdexX152xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX15cxX24xX3dxX19xX9xX2fxX18xX42xX9xX2fxX18xX42xX47xX9xX3dxX18xX9xXcxX18xXbxX9xX50xX17xX9xXcxX18xX42xXaxX9xX42xXaxX18xXbxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX7bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXeexX24xX19xX26xX32xXexX74xX35xX332xX42xX9xXbxX54xX35xX9xX42xXaxX1dexX42xX47xX9xXbxXaxXadxX42xX47xX9xXbxX35xX42xX9xX132xX4e6xX9xXbxXaxXadxX42xX47xX9xX2fxX38exX9xX1a4x117a2xX9xXbxXaxX7bxX810xXbxX9xX2cx12079xX9xXbxXaxXbexX9xX2cxX1f4xX18xX9xXcxX4c6xX7bxX9xX7axX7bxX2fxXbxX18xX42xX47xX9xX82xXaxX17xXdxX23xX26xX9xX89xX5xX8bxX8cxX8cxX9xX8fxX8cxX2axX92xX9xX132xX4c6xX42xX9xX97xX98xX99xX2cxX9xX47xX35xX5axX7bxX9xX1a4xX1b7xX42xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXd8xX35xX9xX1a4xXaxX35xX9xX2cxXaxX1b7xX42xXaxX9xXbxXaxX1bdxX2cxX9xXbxX3dxX56exX42xXaxX9xXdxX45xX42xX47xX9xX132xX45xX24xX9xXbxXaxX3a4xX42xX47xX9xXbxXd8xX35xXdexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX82xX24xX7bxX3dxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX3dxX1b7xX9xXbxXaxX1bdxX2cxX9xXbxX3dx171faxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe