Hội nghị Trung ương 11: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới
Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
cecfxd708xee09x15d3cx11c65xeb10x14028x15522x10c8dxX7x100cbx139fbx156dcx14d7bx114f2x11ec0xX5x121b4xXax11e39x10f93x1500axXdxX3x16185xd7b9xX1x11dbcxX3xXcx14da7x12c19xX17xX18xX3x16b1bxe17dxX17xX18xX3xX2xX2x1660dxX3xXcxXdx1609axXbxX3xXex16026xX4xX3xd040x15d3dx151baxX3x11a0fxd1b8xX17xX1xX3xXexd83bx16f18xX17xX3x14ee5xXdxda59xX17xecdexX3xX34x103edxX17xX18xX3xf646xX14xX3xX7xf86cxX3xX17xX18xX1xXdxX44xXbxX3xX34x12875xXdxX3xX38x16e20xXdxX0x13fb1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX42xXaxX12x158afx11507xX17xX18xX3x11300xX62xX2xfaf4xX46xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX5xf6f7xX17xX3xXexX1x171cfxX3xX2xX2xX3x173c4xX6xX17xX3x15ffexX1x10ac3xXbxX3xX1xX3fxX17xX1xX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3x11f59xX1x16e12xX6xX3x133c8x1601axXb5xX3xX34x11551xX3x16318xX1xX6xXdxX3xX38xX39xX4xX3xXexX1dxf1d7xX17xX18xX3xXexX1x151ffxX3xXexX39xXdxX3xXcxX1x16d44xX3xX34xe045xX3xX13xX3fxX3x107f5xX14xXdx13b48xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX0xXdxX38xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7x156f9xXbxX1xX3exXexX3exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcx16cd5xX3xX2xX2xX29xX3xXcxXdxX2dxXbxX3xXexX31xX4xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX17xX1xX3xXexX3exX3fxX17xX3xX42xXdxX44xX17xX46xX3xX34xX49xX17xX18xX3xX4dxX14xX3xX7xX51xX3xX17xX18xX1xXdxX44xXbxX3xX34xX5bxXdxX3xX38xX5fxXdxX3xX1x10c8axX17xX1xX3x127d8xX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX62xX62xXdxXdfxX4dxX6xX3exX1xX6xXexXdxX17xX1xXdfx1688bxX17xX62xX17xX10xe676xX7xX62xX2xe3e1x11cfdxX7fxX62xX2xX7fx11ff1xX42xX2xX2xde30xX18cxX182xX2xX7cxXexX188xX183xX7fxed57xX5xX2xXdfx15a1axXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX2xX2xX29xX3xXcxXdxX2dxXbxX3xXexX31xX4xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX17xX1xX3xXexX3exX3fxX17xX3xX42xXdxX44xX17xX46xX3xX34xX49xX17xX18xX3xX4dxX14xX3xX7xX51xX3xX17xX18xX1xXdxX44xXbxX3xX34xX5bxXdxX3xX38xX5fxXdxXaxX3xX42xX6xXexX6xX104xXbxX1xX3exXexX3exX104xX3exX1dxXdxX18xXdxX17xX6xX5xX104xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX29xX62xX62xX4xX42xX17xXdxX38xX18xXdfxX179xXdxX10xXexX17xX6xX38xXbxX5xX1exX7xXdfxX179xX17xX62xXex142a2xX18cxX7fxX62xX1exXbxX5xX3exX6xX42xX10xX42xX62x153d5xX7xX38xX7xX36xX62xX18cxX7fxX2xX182xf18bxX2xX7fxX242xX7fxX7cxX62xXexXex111aexX179xX17xX242xX17xX18xX1exX36xX10xX17xX242xXbxX1xX1exX242xXexX1dxX3exX17xX18xXdfxX199xXbxX18xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX6xXbxXexXdxX3exX17xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3xX96x11f73xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xXdcxX18xX1exX36x16096xX17xX3xd27bxX1x165f8xX3xXcxX1dxXc6xX17xX18xX3xXbxX1xX78xXexX3xX4dxXdxXccxX1exX3xXbbxX1xX6xXdxX3xX38xX39xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axXdfxX3x12afex10f5exX17xX1xX29xX3xX2a1xX1xX22xX23xX17xX18xX3xX13xX3exX6xX62xXcxXcxXb4x1305axXdcxe843xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xXdcxX18xX1exX36xX29exX17xX3xX2a1xX1xX2a3xX3xXcxX1dxXc6xX17xX18xX3xX4xX1xXd4xX3xXexX1dxX15bxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12x160bbxX36xX3xX179xXdx12e76xX17xX3xX96xX14xX3xX9axX1xX285xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX46xX3xXcxX1xXd4xX3xXexX22xX5fxX17xX18xX3xX9axX1xX285xX17xX1xX3xXbxX1xXd4xX3xXdcxX18xX1exX36xX29exX17xX3xXb4xX1ex10b80xX17xX3xX2a1xX1xX2a3xX4xX3xX34xXdxf480xX1exX3xX1xX3fxX17xX1xX3xXbxX1xXdxX34bxX17xX3xXbbxX1xX6xXdxX3xX38xX39xX4xXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX34xXb9xX3xXexX1xXd7xX17xX18xX3x1792dxX1exX6xX3xX4xX1xX22xX23xX17xX18xX3xXexX1dxX15bxX17xX1xX3xX5xX3fxX38xX3xX179xXdxX44xX4xXdfxX3xXcxX1xX10xX3exX3xX34xXb1xX46xX3xXexX39xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX17xX3fxX36xX46xX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xXex17409xXbxX3xXexX1dxX1exX17xX18xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX5xX1exX403xX17xX46xX3xX4xX1xX3exX3x119bdxX3xXbbxXdxX2dxX17xX3xX38xX14xXexX3xX4dxX22xX5fxX4xX3xX179xX383xX3xX4xX78xX4xX3xX42xX51xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX179x172dfxX17xX3xXbbxXdxX44xX17xX3xXexX1dxX15bxX17xX1xX3xea40xX39xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXb4xXb5xXb5xXb5xX3xX4xXd4xX6xX3xX449xX15fxX17xX18xX29xX3x14d5axX51xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xX4xX1xX285xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX3xX179xX3fxX3xX42xX51xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xX2xX7fxX3xX17xX43bxX38xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xX9axX22xX23xX17xX18xX3xX5xe3eexX17xX1xX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX3xX34xX9cxXexX3xX17xX22xX5fxX4xX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xXexX1x16e4cxXdxX3xXbbx167acxX3xX3c1xX1exX78xX3xX34xX14xX3xX5xX34bxX17xX3xX4xX1xXd4xX3xX17xX18xX1xX4a5xX6xX3xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX3xX2c8xX4dxX5bxX3xX7xX1exX17xX18xX46xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX2xX2xX2dex1224fxX3xX42xX51xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xXexX5bxX17xX18xX3xXbbxX2dxXexX3xX2xX7fxX3xX17xX43bxX38xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xX9axX1xXdxX2dxX17xX3xX5xX22xed0bxX4xX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX104xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX3xX18cxX7fxX2xX2xX104xX18cxX7fxX18cxX7fxX46xX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX3xX9axX1xXdxX2dxX17xX3xX5xX22xX537xX4xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX104xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX3xX18cxX7fxX18cxX2xX104xX18cxX7fxX195xX7fxX503xX3xX42xX51xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX4dxX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xX188xX3xX17xX43bxX38xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xXbbxX2dxX3xX1xX3exX39xX4xX1xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX104xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX3xX18cxX7fxX2xX22bxX104xX18cxX7fxX18cxX7fxX46xX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX3xXafxX2dxX3xX1xX3exX39xX4xX1xX3xX18cxX7fxX18cxX2xX104xX18cxX7fxX18cxX188xX503xX3xX460xX51xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xXexX5bxX17xX18xX3xXbbxX2dxXexX3xX188xX3xX17xX43bxX38xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xX4xXd7xX17xX18xX3xXexX78xX4xX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX3xX449xX15fxX17xX18xX46xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3fxX17xX1xX3xX449xXdxX383xX1exX3xX5xX44xX3xX449xX15fxX17xX18xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xXbbxX4c7xX3xXbbxX1xXb1xX6xX3xXb4xXb5xXb5xXdfxX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX4x10033xX17xX18xX3xX7xf544xX3xX4xX1xX3exX3xX41bxX3xXbbxXdxX2dxX17xX3xX179xX383xX3xXexX15bxX17xX1xX3xX1xX15bxX17xX1xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xX179xX31xX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX104xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX46xX3xX17xX18xX379xX17xX3xX7xX78xX4xX1xX3xX17xX1xX3fxX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX2xX182xX104xX18cxX7fxX18cxX7fxX3xX179xX3fxX3xX38xX14xXexX3xX7xf73exX3xX179xX9cxX17xX3xX34xX383xX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX3xXbbxX1xX78xX4xXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX2a1xX1xX78xXexX3xX4dxXdxXccxX1exX3xXbbxX1xX6xXdxX3xX38xX39xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX46xX3xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xXdcxX18xX1exX36xX29exX17xX3xX2a1xX1xX2a3xX3xXcxX1dxXc6xX17xX18xX3xX17xX34bxX1exX3xX1dxed1axX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX18cxX7fxX3xX5xX3fxX3xX17xX43bxX38xX3xX4xX1exX6d9xXdxX3xX4xXd4xX6xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xXbbxX4c7xX3xXbbxX1xXb1xX6xX3xXb4xXb5xXb5xX3xX179xX3fxX3xX5xX3fxX3xX17xX43bxX38xX3xX7xX673xX3xX42xXdxX29exX17xX3xX1dxX6xX3xX449xX39xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX449xX15fxX17xX18xX3xX4dxX14xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX9cxXbxX3xXexXdxX2dxX17xX3xXexX5fxXdxX3xX449xX39xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXexX3exX3fxX17xX3xX3c1xX1exX6d9xX4xX3xX5xX8cxX17xX3xXexX1xX91xX3xXb4xXb5xXb5xXb5xX3xX4xXd4xX6xX3xX449xX15fxX17xX18xXdfxX3xX2dcxX15bxX3xX179xX403xX36xX46xX3xX17xX14xXdxX3xX42xX1exX17xX18xX3xX4xX1xX22xX23xX17xX18xX3xXexX1dxX15bxX17xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX5xX8cxX17xX3xX17xX3fxX36xX3xX4xXb1xX3xX41bxX3xX17xX18xX1xX4a5xX6xX3xX1dxX9cxXexX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX3xX34xX6d9xXdxX3xX179xX5fxXdxX3xX179xXdxX44xX4xX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX34xX39xX3exX46xX3xX4xX1x12d77xX3xX34xX39xX3exX3xX1xX3exX3fxX17xX3xXexX1xX3fxX17xX1xX3xXexX6d9xXexX3xX4xX78xX4xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xX179xX31xX3xX4xXd4xX6xX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX2xX182xX104xX18cxX7fxX18cxX7fxX3xX4xX66exX17xX18xX3xX17xX1xX22xX3xX4xX15fxX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xXbbxX4c7xX3xX179xX3fxX3xXexX5bxX3xX4xX1xX91xX4xX3xXexX1xX3fxX17xX1xX3xX4xXd7xX17xX18xX3xX449xX39xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX449xX15fxX17xX18xX3xX4dxX14xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX9cxXbxX3xXexXdxX2dxX17xX3xXexX5fxXdxX3xX449xX39xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXexX3exX3fxX17xX3xX3c1xX1exX6d9xX4xX3xX5xX8cxX17xX3xXexX1xX91xX3xXb4xXb5xXb5xXb5xX3xX4xXd4xX6xX3xX449xX15fxX17xX18xXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX3exX17xX18xX12xXcxXdxX2dxXbxX3xXexX31xX4xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX17xX1xX3xXexX3exX3fxX17xX3xX42xXdxX44xX17xX3xX179xX3fxX3xX34xX49xX17xX18xX3xX4dxX14xX3xX7xX51xX3xX17xX18xX1xXdxX44xXbxX3xX34xX5bxXdxX3xX38xX5fxXdxX0xX62xX7xXexX1dxX3exX17xX18xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xXdcxX18xX1exX36xX29exX17xX3xX2a1xX1xX2a3xX3xXcxX1dxXc6xX17xX18xX3xX17xX1xX9cxX17xX3xX38xX39xX17xX1xX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xX4xX1xX285xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX3xX5xX3fxX3xX179xX43bxX17xX3xXbbxXdxX44xX17xX3xXexX1dxX1exX17xX18xX3xXexX379xX38xX3xX4xXd4xX6xX3xX449xX39xXdxX3xX1xX14xXdxX46xX3xX5xX3fxX3xX4xX43bxX17xX3xX4xX91xX3xX4xX23xX3xX4dxX15fxX17xX3xX34xXccxX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX3xX4xX78xX4xX3xX179xX43bxX17xX3xXbbxXdxX44xX17xX3xXbbxX1xX78xX4xXdfxX3xX9axX78xX17xX3xX4dxX14xX46xX3xX34xX15fxX17xX18xX3xX179xXdxX34bxX17xX3xX179xX3fxX3xX17xX1xX379xX17xX3xX42xX379xX17xX3xXbbxX4c7xX3xX179xXc6xX17xX18xX3xX449xX39xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXb4xXb5xXb5xXb5xX3xX4xXd4xX6xX3xX449xX15fxX17xX18xX3xX4xXb1xX3xX34xX22xX537xX4xX3xX38xX14xXexX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xX4xX1xX285xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX3xX24bxX91xX17xX18xX3xXexX8cxX38xX46xX3xX34xX383xX3xX1dxX6xX3xX34xX22xX537xX4xX3xX17xX1x100ffxX17xX18xX3xX4xX1xXd4xX3xXexX1dxX22xX23xX17xX18xX46xX3xX3c1xX1exX36xX2dxXexX3xX7xX78xX4xX1xX3xX34xX2a3xX17xX18xX3xX34x12143xX17xX3xX34xXccxX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX34xX39xX3exX3xXexX3exX3fxX17xX3xX449xX15fxX17xX18xX46xX3xXexX3exX3fxX17xX3xX42xX379xX17xX46xX3xXexX3exX3fxX17xX3xX3c1xX1exX379xX17xX3xXexX6xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX31xX4xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX17xX1xX3xXexX3exX3fxX17xX3xX42xXdxX44xX17xX3xX179xX3fxX3xX34xX49xX17xX18xX3xX4dxX14xX3xX7xX51xX3xX17xX18xX1xXdxX44xXbxX3xX34xX5bxXdxX3xX38xX5fxXdxX3xX179xX15bxX3xX38xX14xXexX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX2dcxXdxX44xXexX3xXdcxX6xX38xX3xX42xX379xX17xX3xX18xXdxX3fxX1exX46xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX38xX39xX17xX1xX46xX3xX42xX379xX17xX3xX4xX1xXd4xX46xX3xX4xXd7xX17xX18xX3xX4dx11ddcxX17xX18xX46xX3xX179xX43bxX17xX3xX38xXdxX17xX1xX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xXbbxX4c7xX3xXexX5fxXdxX3xX179xX3fxX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX17xX43bxX38xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX1xX10xX3exXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX460xX51xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xX4xX1xX285xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX3xX34xXb9xX3xX34xX22xX537xX4xX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX46xX3xXex11bd5xX17xX18xX3xX4dxX22xX5fxX4xX3xX1xX3exX3fxX17xX3xXexX1xXdxX44xX17xX46xX3xX17xX379xX17xX18xX3xX4xX6xX3exX46xX3xXexX1dxX34bxX17xX3xX4xX23xX3xX7x1529cxX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX1xX1exX46xX3xX4xX1xXa96xXexX3xX5xXc6xX4xX3xX4xX78xX4xX3xXbbxX2dxXexX3xX3c1xX1exX15fxX3xX17xX18xX1xXdxX34bxX17xX3xX4xX91xX1exX3xXexX5bxX17xX18xX3xXbbxX2dxXexX3xX38xX14xXexX3xX7xX6d9xX3xX179xX9cxX17xX3xX34xX383xX3xX5xX41bxX3xX5xX1exX403xX17xX3xX179xX3fxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX29exX17xX3xX3c1xX1exX6xX3xX2xX7fxX3xX17xX43bxX38xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xX9axX22xX23xX17xX18xX3xX5xX4a5xX17xX1xX3xX18cxX7fxX2xX2xX3xX179xX3fxX3xXbbxX2dxXexX3xX3c1xX1exX15fxX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xXdcxX18xX1xX1axX3xX3c1xX1exX36xX2dxXexX3xX449xX39xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXb4xXb5xXb5xX3xX4xXd4xX6xX3xX449xX15fxX17xX18xX503xX3xXbbxX1xX15fxX3exX3xX7xX78xXexX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX29exX17xX3xX179xX3fxX3xX5xX3fxX38xX3xX179xXdxX44xX4xX3xX179xX5fxXdxX3xX195xX183xX3xX34xX1axX6xX3xXbxX1xX22xX23xX17xX18xX46xX3xX4dxX6xX17xX46xX3xX4dxX14xX46xX3xX17xX18xX3fxX17xX1xX503xX3xXexX5bxX3xX4xX1xX91xX4xX3xX17xX1xXdxX383xX1exX3xX4xX1exX14xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xX15fxX3exX46xX3xXexXc6xX6xX3xX34xX3fxX38xX3xX5xX9cxX36xX3xX41bxX3xXbbxXdxX2dxX17xX3xX4xXd4xX6xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX1xX1exX36xX34bxX17xX3xX18xXdxX6xX46xX3xX4xX78xX4xX3xX17xX1xX3fxX3xXbbxX1xX3exX6xX3xX1xXc6xX4xX46xX3xX17xX1xX3fxX3xX3c1xX1exX15fxX17xX3xX5xX41bxX503xX3xX34x16989xX4xX3xX4dxXdxX44xXexX3xX5xX3fxX3xX41bxX3xXbbxXdxX2dxX17xX3xX4xXd4xX6xX3xX4xX78xX4xX3xX34xX49xX17xX18xX3xX4xX1xX285xX3xX17xX18xX1exX36xX34bxX17xX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX34xX39xX3exX3xX449xX15fxX17xX18xX46xX3xXdcxX1xX3fxX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX179xX3fxX3exX3xX17xX18xX3fxX36xX3xX18cxX7cxX62xX182xX3xX179xXbb3xX6xX3xX3c1xX1exX6xXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX34xX383xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX78xX4xX3xX34xX49xX17xX18xX3xX4xX1xX285xX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdxX34bxX17xX3xX4xX91xX1exX3xXbbx13538xX46xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX5xX1exX403xX17xX46xX3xX4xX1xX3exX3xX41bxX3xXbbxXdxX2dxX17xX3xX179xX383xX3xX42xX51xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX503xX3xXexX403xXbxX3xXexX1dxX1exX17xX18xX3xX179xX3fxX3exX3xX4xX78xX4xX3xX179xX9cxX17xX3xX34xX383xX3xX5xX5fxX17xX3xXexX1xX1exX14xX4xX3xX179xX383xX3xX17xX14xXdxX3xX42xX1exX17xX18xX3xX17xX34bxX1exX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xXcxX4c3xX3xXexX1dxX15bxX17xX1xX3xX17xX1xX22xX29xX3xX449xX78xX17xX1xX3xX18xXdxX78xX3xXbbxX2dxXexX3xX3c1xX1exX15fxX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xXdcxX18xX1xX1axX3xX3c1xX1exX36xX2dxXexX3xX449xX39xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXb4xXb5xXb5xX3xX4xXd4xX6xX3xX449xX15fxX17xX18xX3xX179xX3fxX3xX42xXdxX44xX17xX3xX38xX39xX3exX3xX34xX9cxXexX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX7xX6xX1exX3xX195xX188xX3xX17xX43bxX38xX3xX34xX5bxXdxX3xX38xX5fxXdxX46xX3xX195xX7fxX3xX17xX43bxX38xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xX9axX22xX23xX17xX18xX3xX5xX4a5xX17xX1xX46xX3xXexX403xXbxX3xXexX1dxX1exX17xX18xX3xX179xX3fxX3exX3xX2xX7fxX3xX17xX43bxX38xX3xX18xX8cxX17xX3xX34xX379xX36xX503xX3xX38xX31xX4xX3xXexXdxX34bxX1exX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xX34xX2dxX17xX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX18cxX188xX46xX3xXexX8cxX38xX3xX17xX1xX15bxX17xX3xX34xX2dxX17xX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX195xX7fxX3xX2c8xX2xX7fxX7fxX3xX17xX43bxX38xX3xXexX1xX3fxX17xX1xX3xX5xX403xXbxX3xX449xX15fxX17xX18xX2dexX3xX179xX3fxX3xX34xX2dxX17xX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX183xX188xX3xX2c8xX2xX7fxX7fxX3xX17xX43bxX38xX3xXexX1xX3fxX17xX1xX3xX5xX403xXbxX3xX17xX22xX5fxX4xX2dexX503xX3xX34xX1axX17xX1xX3xX1xX22xX5fxX17xX18xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX31xX4xX3xX34xX5bxXdxX3xX38xX5fxXdxX46xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xX4xX78xX4xX3xX5xX4a5xX17xX1xX3xX179xX51xX4xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX3xX36xX2dxX1exX503xX3xX4xX78xX4xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xX179xX31xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX3xXexX379xX38xX46xX3xX4xX78xX4xX3xXbbxX1xX379xX1exX3xX34xX14xXexX3xXbxX1xX78xX3xX4xX1xXdxX2dxX17xX3xX5xX22xX537xX4xX503xX3xX17xX1xX403xX17xX3xXexX1xX91xX4xX3xX179xX3fxX3xX18xXdxX15fxXdxX3xX3c1xX1exX36xX2dxXexX3xX4xX78xX4xX3xX38xX6d9xXdxX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xX1xX44xX3xX5xX5fxX17xX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xX3c1xX1exX78xX3xXexX1dxX15bxX17xX1xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xXdfxXdfxXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX36xX34bxX1exX3xX4xX8cxX1exX3xXbxX1xX15fxXdxX3xX34xXd34xX4xX3xX4dxXdxX44xXexX3xX4xX1xX2a3xX3xX41bxX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX179xX9cxX17xX3xX34xX383xX3xX5xX5fxX17xX46xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX17xX14xXdxX3xX42xX1exX17xX18xX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX3xX179xX383xX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xX34xXdxXccxX38xX46xX3xXexX22xX3xXexX22xXbdbxX17xX18xX3xX4xX1xX84exX3xX34xX39xX3exX46xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX4xX1xXd4xX3xXexX1dxX22xX23xX17xX18xX46xX3xX4xX1xX285xX17xX1xX3xX7xX78xX4xX1xX46xX3xX4dxXdxX44xX17xX3xXbxX1xX78xXbxX3xX34xX5bxXdxX3xX38xX5fxXdxX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX46xX3xX4xXb1xX3xX41bxX3xX17xX18xX1xX4a5xX6xX3xX4xX1xXdxX2dxX17xX3xX5xX22xX537xX4xX46xX3xX4xXb1xX3xXexX285xX17xX1xX3xX34xX14xXexX3xXbxX1xX78xX46xX3xXbbxX1xX15fxX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX3exX3xX179xX3fxX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX179xX9cxX17xX3xX34xX383xX3xX4x11969xX17xX3xX4xXb1xX3xX41bxX3xXbbxXdxX2dxX17xX3xXbbxX1xX78xX4xX3xX17xX1xX6xX1exXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX17xX1xX9cxX17xX3xX38xX39xX17xX1xX3xX4xX8cxX17xX3xXbbxX2dxX3xXexX1xXbb3xX6xX46xX3xX4dxX5bxX3xX7xX1exX17xX18xX46xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xX4xX78xX4xX3xX38xX31xX4xX3xXexXdxX34bxX1exX46xX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xX34xXdxXccxX38xX46xX3xX4xX1xXd4xX3xXexX1dxX22xX23xX17xX18xX46xX3xX4xX1xX285xX17xX1xX3xX7xX78xX4xX1xX46xX3xXbxX1xX22xX23xX17xX18xX3xX1xX22xX5fxX17xX18xX46xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xX179xX31xX3xX17xX3fxX3exX3xX34xXccxX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX31xX4xX3xX34xX5bxXdxX3xX38xX5fxXdxX3xXexX3exX3fxX17xX3xX42xXdxX44xX17xX46xX3xX34xX49xX17xX18xX3xX4dxX14xX46xX3xXbxX1x15216xX3xX1xX537xXbxX3xX179xX5fxXdxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexX2dxX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX179xX3fxX3xX3c1xX1exX6d9xX4xX3xXexX2dxX3xX17xX1xXb39xX38xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX31xX4xX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX3xX449xX15fxX17xX18xX3xX179xX3fxX3xX1xX44xX3xXexX1xX6d9xX17xX18xX3xX4xX1xX285xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xX7xX39xX4xX1xX46xX3xX179xXa75xX17xX18xX3xX38xX39xX17xX1xX503xX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX46xX3xX4dxX15fxX3exX3xX179xX44xX46xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xX34xX9cxXexX3xX17xX22xX5fxX4xX3xXexX6xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX46xX3xX4dxX383xX17xX3xX179xXa75xX17xX18xX3xX1xX23xX17xX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xXexX1xX4c3xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX5fxXdxXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xX2xX7fxX3xX17xX43bxX38xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xX9axX22xX23xX17xX18xX3xX5xX4a5xX17xX1xX3xX18cxX7fxX2xX2xX3xX5xX3fxX3xX38xX14xXexX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX4xX23xX3xX7xXbdbxX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX3xX34xXccxX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xX4xX1xX285xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX3xX38xX14xXexX3xX4xX78xX4xX1xX3xX4dxX3fxXdxX3xX4dxX15fxX17xX46xX3xX4xXb1xX3xX1xX44xX3xXexX1xX6d9xX17xX18xX3xX179xX3fxX3xXexX8cxX38xX3xX17xX1xX15bxX17xX3xX7xX379xX1exX3xX1dxX14xX17xX18xX46xX3xX24bxX1exX36xX34bxX17xX3xX7xX1exX6d9xXexX3xX195xX188xX3xX17xX43bxX38xX3xX34xX5bxXdxX3xX38xX5fxXdxX46xX3xX195xX7fxX3xX17xX43bxX38xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xX9axX22xX23xX17xX18xX3xX5xX4a5xX17xX1xX3xX2xX182xX182xX2xX3xX179xX3fxX3xX34xX1axX17xX1xX3xX1xX22xX5fxX17xX18xX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX3xX449xX15fxX17xX18xX46xX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX46xX3xX4dxX15fxX3exX3xX179xX44xX46xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xX34xX9cxXexX3xX17xX22xX5fxX4xX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xX188xX104xX2xX7fxX3xX17xX43bxX38xX3xXexX5fxXdxX46xX3xXexX8cxX38xX3xX17xX1xX15bxX17xX3xX34xX2dxX17xX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX183xX188xXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX34xX383xX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xX3c1xX1exX78xX3xXexX1dxX15bxX17xX1xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX5xX1exX403xX17xX3xX4xX8cxX17xX3xX4xX1xX2a3xX3xX41bxX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX179xX9cxX17xX3xX34xX383xX3xX38xX5fxXdxX46xX3xX4xX114dxX17xX3xX4xXb1xX3xX41bxX3xXbbxXdxX2dxX17xX3xXbbxX1xX78xX4xX3xX17xX1xX6xX1exX3xX34xXccxX3xX96xX14xX3xX9axX1xX285xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX3xX17xX18xX1xXdxX34bxX17xX3xX4xX91xX1exX46xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX1xX1exX46xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX31xX4xX3xX4xX1xX84exX3xX34xX39xX3exX3xX1xX3exX3fxX17xX3xXexX1xXdxX44xX17xX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX46xX3xX5xX3fxX38xX3xXexX3fxXdxX3xX5xXdxX44xX1exX3xX17xX18xX1xXdxX34bxX17xX3xX4xX91xX1exX46xX3xXbxX1xX31xX4xX3xX179xX31xX3xX3c1xX1exX78xX3xXexX1dxX15bxX17xX1xX3xX4xX1xX1exX35xX17xX3xX4dxX1axX46xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX1xX3fxX17xX1xX3xX449xX39xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX449xX15fxX17xX18xX3xX4dxX14xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX9cxXbxX3xX179xX3fxX3xX449xX39xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXexX3exX3fxX17xX3xX3c1xX1exX6d9xX4xX3xX5xX8cxX17xX3xXexX1xX91xX3xXb4xXb5xXb5xXb5xX3xX4xXd4xX6xX3xX449xX15fxX17xX18xXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX3exX17xX18xX12xXcxX43bxX17xX18xX3xXexX1dxX22xXbdbxX17xX18xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX179xX3fxX3xX4dxX383xX17xX3xX179xXa75xX17xX18xX0xX62xX7xXexX1dxX3exX17xX18xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX2dcxX383xX3xX42xX51xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX104xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1dxX15bxX17xX1xX3xX449xX39xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXb4xXb5xXb5xXb5xX3xX4xXd4xX6xX3xX449xX15fxX17xX18xX46xX3xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX17xX1xX9cxX17xX3xX38xX39xX17xX1xX3xX34xX379xX36xX3xX5xX3fxX3xX38xX14xXexX3xX4dxX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xX1dxX9cxXexX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX46xX3xX34xXdxX3xX7xX379xX1exX3xX179xX3fxX3exX3xX5xX4a5xX17xX1xX3xX179xX51xX4xX3xX4xX23xX3xX4dxX15fxX17xX46xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xX179xX31xX3xXexX1dxX1exX17xX18xX3xXexX379xX38xX3xX4xXd4xX6xX3xX4xXd7xX17xX18xX3xX4xX1exX14xX4xX3xX34xX5bxXdxX3xX38xX5fxXdxXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX460xX51xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xX34xXb9xX3xX34xX22xX537xX4xX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX3xXexX1dxX34bxX17xX3xX4xX23xX3xX7xXbdbxX3xXexX5bxX3xX4xX1xX91xX4xX3xX17xX18xX1xXdxX34bxX17xX3xX4xX91xX1exX3xXexX1xX10xX3exX3xX183xX18cxX3xX17xX1xXb1xX38xX3xX4xX1xX1exX36xX34bxX17xX3xX34xX383xX503xX3xX1xX1exX36xX3xX34xX14xX17xX18xX3xX7xX51xX3xXexX1xX6xX38xX3xX18xXdxX6xX3xX1dxX14xX17xX18xX3xX1dxXb9xXdxX46xX3xXexX285xX4xX1xX3xX4xX51xX4xX3xX4xXd4xX6xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX23xX3xX3c1xX1exX6xX17xX46xX3xX34xX23xX17xX3xX179xX1axX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX179xX3fxX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX17xX18xX3exX3fxXdxX503xX3xXexX5bxX3xX4xX1xX91xX4xX3xX7cxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX179xX5fxXdxX3xX34xX39xXdxX3xX42xXdxX44xX17xX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX34xX39xX3exX3xX4xXd4xX6xX3xX22bxX195xX3xXexX84exX17xX1xX46xX3xXexX1xX3fxX17xX1xX3xXbxX1xX6d9xX3xXexX1dxX51xX4xX3xXexX1xX1exX14xX4xX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX503xX3xXexX1dxX6xX3exX3xX34xX5bxXdxX3xX5xX9cxX36xX3xX41bxX3xXbbxXdxX2dxX17xX3xX4xXd4xX6xX3xX4xX78xX4xX3xX34xX49xX17xX18xX3xX4xX1xX285xX3xX17xX18xX1exX36xX34bxX17xX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX34xX39xX3exX3xX449xX15fxX17xX18xX46xX3xXdcxX1xX3fxX3xX17xX22xX5fxX4xX46xX3x16054xXd34xXexX3xXexX1dxX403xX17xX3xXcxX5bxX3xX3c1xX1exX6d9xX4xX3xX2dcxXdxX44xXexX3xXdcxX6xX38xX3xX179xX3fxX3xX4xX78xX4xX3xX4xX1xX1exX36xX34bxX17xX3xX18xXdxX6xX46xX3xX4xX78xX4xX3xX17xX1xX3fxX3xXbbxX1xX3exX6xX3xX1xXc6xX4xXdfxXdfxXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX0xXdxX38xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX104xXbxX1xX3exXexX3exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcxX11dxX3xX2xX2xX29xX3xXcxXdxX2dxXbxX3xXexX31xX4xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX17xX1xX3xXexX3exX3fxX17xX3xX42xXdxX44xX17xX46xX3xX34xX49xX17xX18xX3xX4dxX14xX3xX7xX51xX3xX17xX18xX1xXdxX44xXbxX3xX34xX5bxXdxX3xX38xX5fxXdxX3xX1xX15bxX17xX1xX3xX15fxX17xX1xX3xX18cxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX62xX62xXdxXdfxX4dxX6xX3exX1xX6xXexXdxX17xX1xXdfxX179xX17xX62xX17xX10xX17exX7xX62xX2xX182xX183xX7fxX62xX2xX7fxX188xX42xX2xX2xX18cxX18cxX182xX2xX7cxXexX7cxX188xX183xX18cxX5xX18cxXdfxX199xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX2xX2xX29xX3xXcxXdxX2dxXbxX3xXexX31xX4xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX17xX1xX3xXexX3exX3fxX17xX3xX42xXdxX44xX17xX46xX3xX34xX49xX17xX18xX3xX4dxX14xX3xX7xX51xX3xX17xX18xX1xXdxX44xXbxX3xX34xX5bxXdxX3xX38xX5fxXdxXaxX3xX42xX6xXexX6xX104xXbxX1xX3exXexX3exX104xX3exX1dxXdxX18xXdxX17xX6xX5xX104xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX29xX62xX62xX4xX42xX17xXdxX38xX18xXdfxX179xXdxX10xXexX17xX6xX38xXbxX5xX1exX7xXdfxX179xX17xX62xXexX22bxX18cxX7fxX62xX1exXbxX5xX3exX6xX42xX10xX42xX62xX238xX7xX38xX7xX36xX62xX18cxX7fxX2xX182xX242xX2xX7fxX242xX7fxX7cxX62xXexXexX24bxX179xX17xX242xX17xX18xX1exX36xX10xX17xX242xX42xX1exX4xX242xX5xX3exXdxX242xX2xXdfxX199xXbxX18xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX6xXbxXexXdxX3exX17xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3x11524xXdxX78xX38xX3xX34xX6d9xX4xX3xXcxX1xXd7xX17xX18xX3xXexX9cxX17xX3xX24bxXb9xX3xX2dcxXdxX44xXexX3xXdcxX6xX38xX3xXdcxX18xX1exX36xX29exX17xX3xX449xX91xX4xX3x12c98xX537xXdxX3xX4xX1235xX17xX18xX3xX4xX78xX4xX3xX346xX36xX3xX179xXdxX34bxX17xX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX42xX51xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axXdfxX3xX2c8xX2c9xX17xX1xX29xX3xX2a1xX1xX22xX23xX17xX18xX3xX13xX3exX6xX62xXcxXcxXb4xX2dcxXdcxX2dexX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX34xX383xX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX4xX43bxX17xX3xX4xX91xX3xX179xX3fxX3exX3xXexX1xX51xX4xX3xXexX2dxX3xX34xX9cxXexX3xX17xX22xX5fxX4xX3xXexXbb3xX3xX34xX8cxX1exX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xXbbxX4c7xX3xX34xX2dxX17xX3xX17xX6xX36xX3xX179xX3fxX3xXbbxX2dxX3xX1xX3exX39xX4xX1xX3xX188xX3xX17xX43bxX38xX46xX3xX9axX1xXdxX2dxX17xX3xX5xX22xX537xX4xX3xX2xX7fxX3xX17xX43bxX38xX3xX179xX383xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX104xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX46xX3xXexX403xXbxX3xXexX1dxX1exX17xX18xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX5xX1exX403xX17xX46xX3xX34xX78xX17xX1xX3xX18xXdxX78xX3xX38xX14xXexX3xX4xX78xX4xX1xX3xXbbxX1xX78xX4xX1xX3xX3c1xX1exX6xX17xX46xX3xXbbxX1xX3exX6xX3xX1xXc6xX4xX3xXexX15bxX17xX1xX3xX1xX15bxX17xX1xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xX38xX31xX4xX3xXexXdxX34bxX1exX46xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xX179xX31xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX104xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX3xX188xX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX2xX22bxX104xX18cxX7fxX18cxX7fxX3xX179xX3fxX3xX2xX7fxX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX2xX2xX104xX18cxX7fxX18cxX7fxX3xX34xX22xX537xX4xX3xX34xX383xX3xX1dxX6xX3xXexX39xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXbbxX4c7xX3xX449xX39xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX4xXd4xX6xX3xX449xX15fxX17xX18xX503xX3xX24bxX78xX4xX3xX34xX1axX17xX1xX3xX1dxX755xX3xX1dxX3fxX17xX18xX46xX3xX34xX2a3xX17xX18xX3xX34xXa96xX17xX3xX179xX1axX3xXexX1xX2dxX46xX3xX34xX14xX17xX18xX3xX5xX51xX4xX46xX3xX17xX18xX1exX49xX17xX3xX5xX51xX4xX3xX4xXd4xX6xX3xX34xX9cxXexX3xX17xX22xX5fxX4xX46xX3xX7xX91xX4xX3xX38xX39xX17xX1xX3xX4xXd4xX6xX3xX42xX379xX17xX3xXexX14xX4xX3xXexX1dxX22xX5fxX4xX3xXbbxX1xXdxX3xX4dxX22xX5fxX4xX3xX179xX3fxX3exX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xXbbxX4c7xX3xXafxX2dxX3xX1xX3exX39xX4xX1xX3xX188xX3xX17xX43bxX38xX46xX3xX9axX1xXdxX2dxX17xX3xX5xX22xX537xX4xX3xX2xX7fxX3xX17xX43bxX38xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX104xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX3xX38xX5fxXdxX503xX3xX4xX1xX84exX3xX1dxX755xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX17xX18xX1exX36xX34bxX17xX3xX17xX1xX379xX17xX3xX4xX1xXd4xX3xX3c1xX1exX6xX17xX46xX3xXbbxX1xX78xX4xX1xX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xX4xXd4xX6xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX1xX39xX17xX3xX4xX1xX2dxX46xX3xX36xX2dxX1exX3xXbbx16c7dxX38xX3xX179xX3fxX3xX4dxX3fxXdxX3xX1xXc6xX4xX3xXbbxXdxX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX44xX38xX3xX34xX22xX537xX4xX3xX1dxX2a3xXexX3xX1dxX6xXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX18xX537xXdxX3xX38xXbdbxX46xX3xXexX43bxX17xX18xX3xXexX1dxX22xXbdbxX17xX18xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX17xX1xX22xX17xX18xX3xXbxX1xX15fxXdxX3xX4dxX383xX17xX3xX179xXa75xX17xX18xX46xX3xX42xX51xX6xX3xXexX1dxX34bxX17xX3xX17xX383xX17xX3xXexX15fxX17xX18xX3xX5bxX17xX3xX34xX1axX17xX1xX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX3xX179xX4a5xX3xX38xXd7xX503xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX3xXbxX1xX15fxXdxX3xX18xXa96xX17xX3xX179xX5fxXdxX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xX179xX43bxX17xX3xX1xX3exX78xX46xX3xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX46xX3xX4xX3exX17xX3xX17xX18xX22xX4c3xXdxX46xX3xX4dxX15fxX3exX3xX179xX44xX3xX38xXd7xXdxX3xXexX1dxX22xX4c3xX17xX18xX3xX38xX14xXexX3xX4xX78xX4xX1xX3xXexX22xX23xX17xX18xX3xX24bxX91xX17xX18xX46xX3xX1xX3fxXdxX3xX1xX114dxX6xX503xX3xX4xX8cxX17xX3xXbxX1xX15fxXdxX3xXexX403xXbxX3xXexX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX1exX3xXexXdxX34bxX17xX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX46xX3xX1xX3exX3fxX17xX3xXexX1xXdxX44xX17xX3xX4xXb1xX3xX4xX1xX9cxXexX3xX5xX22xX537xX17xX18xX46xX3xX7xX78xXexX3xXexX1xX51xX4xX3xXexX2dxX3xX179xX3fxX3xXexX5bxX3xX4xX1xX91xX4xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xXexX1xX403xXexX3xX17xX18xX1xXdxX34bxX38xX46xX3xXexX1xX403xXexX3xXexX6d9xXexX3xX1xX44xX3xXexX1xX6d9xX17xX18xX3xX5xX1exX403xXexX3xXbxX1xX78xXbxX46xX3xX4xX1xX285xX17xX1xX3xX7xX78xX4xX1xXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX5xX22xX1exX3xX41bxX46xX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX104xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX8cxX17xX3xX24bxX78xX4xX3xX34xX1axX17xX1xX3xXbxX1xX22xX23xX17xX18xX3xX1xX22xX5fxX17xX18xX46xX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xX34xXdxXccxX38xX46xX3xX38xX31xX4xX3xXexXdxX34bxX1exX46xX3xX4xX78xX4xX3xX34xX14xXexX3xXbxX1xX78xX3xX4xX1xXdxX2dxX17xX3xX5xX22xX537xX4xX46xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xX179xX31xX46xX3xX18xXdxX15fxXdxX3xXbxX1xX78xXbxX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX104xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX3xX188xX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX18cxX2xX104xX18cxX7fxX18cxX188xX3xX179xX3fxX3xX2xX7fxX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX18cxX2xX104xX18cxX7fxX195xX7fxX3xX7xX6xX3exX3xX4xX1xX3exX3xXexX1xX403xXexX3xX34xX2a3xX17xX18xX46xX3xXexX1xX403xXexX3xX7xX78xXexX3xX179xX5fxXdxX3xXexX15bxX17xX1xX3xX1xX15bxX17xX1xX3xXexX1xX51xX4xX3xXexX2dxX3xX34xX9cxXexX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX179xX3fxX3xX4dxX6d9xXdxX3xX4xX15fxX17xX1xX3xX3c1xX1exX6d9xX4xX3xXexX2dxX46xX3xXbbxX1xX1exX3xX179xX51xX4xXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX3exX17xX18xX12xXcxX1xX285xX4xX1xX3xX91xX17xX18xX3xX179xX5fxXdxX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX42xXdxX29exX17xX3xX4dxXdxX2dxX17xX3xX179xX3fxX3xXexX78xX4xX3xX34xX14xX17xX18xX3xX38xX5fxXdxX0xX62xX7xXexX1dxX3exX17xX18xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX2dcxX383xX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX104xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX46xX3xX17xX18xX379xX17xX3xX7xX78xX4xX1xX3xX17xX1xX3fxX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX2xX182xX104xX18cxX7fxX18cxX7fxX46xX3xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX34xX383xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX24bxX10xX38xX3xX24bxX1d0axXexX46xX3xXbxX1xX379xX17xX3xXexX285xX4xX1xX3xXexX1xX403xXexX3xXbbxXde8xX3xXexX1xX51xX4xX3xXexX2dxX3xXexX15bxX17xX1xX3xX1xX15bxX17xX1xX3xX4xXd4xX6xX3xX4xX78xX4xX3xX17xX18xX3fxX17xX1xX46xX3xX5xX4a5xX17xX1xX3xX179xX51xX4xX46xX3xX34xX1axX6xX3xXbxX1xX22xX23xX17xX18xX3xX34xXccxX3xXexX1xX15fxX3exX3xX5xX1exX403xX17xX46xX3xX34xX78xX17xX1xX3xX18xXdxX78xX3xXbbxX1xX78xX4xX1xX3xX3c1xX1exX6xX17xX46xX3xXexX3exX3fxX17xX3xX42xXdxX44xX17xX3xXexX15bxX17xX1xX3xX1xX15bxX17xX1xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX104xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX46xX3xX17xX18xX379xX17xX3xX7xX78xX4xX1xX3xX17xX1xX3fxX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX182xX3xXexX1xX78xX17xX18xX3xX34xX8cxX1exX3xX17xX43bxX38xX46xX3xX42xX51xX3xX4dxX78xX3exX3xX4xX15fxX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX2xX182xXdfxX3xX9axX1xX84exX3xX1dxX755xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xXbbxX2dxXexX3xX3c1xX1exX15fxX46xX3xXexX1xX3fxX17xX1xX3xXexX285xX4xX1xX3xX17xX5bxXdxX3xX4dxX403xXexX3xX34xXb9xX3xX34xX39xXexX3xX34xX22xX537xX4xX46xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX1xX39xX17xX3xX4xX1xX2dxX46xX3xX36xX2dxX1exX3xXbbxX1d0axX38xX3xX4xX114dxX17xX3xXexX49xX17xX3xXexX39xXdxX3xX179xX3fxX3xX17xX18xX1exX36xX34bxX17xX3xX17xX1xX379xX17xX46xX3xX34xX6d9xXdxX3xX4xX1xXdxX2dxX1exX3xX179xX5fxXdxX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX38xX31xX4xX3xXexXdxX34bxX1exX46xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xX179xX31xX46xX3xX18xXdxX15fxXdxX3xXbxX1xX78xXbxX3xX34xXb9xX3xX34xX383xX3xX1dxX6xXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX36xX34bxX1exX3xX4xX8cxX1exX3xXbxX1xX379xX17xX3xXexX285xX4xX1xX46xX3xX42xX51xX3xX4dxX78xX3exX3xX4xXb1xX3xX4xX43bxX17xX3xX4xX91xX46xX3xX4xX23xX3xX7xXbdbxX3xXbbxX1xX3exX6xX3xX1xXc6xX4xX46xX3xXexX15bxX17xX1xX3xX1xX15bxX17xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX18xXdxX5fxXdxX3xX179xX3fxX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xX17xX22xX5fxX4xX46xX3xXexXbb3xX3xX34xXb1xX3xX24bxX78xX4xX3xX34xX1axX17xX1xX3xX7xX78xXexX3xX1xX537xXbxX3xX38xX31xX4xX3xXexXdxX34bxX1exX3xXexX5bxX17xX18xX3xX3c1xX1exX78xXexX46xX3xX42xX51xX3xXbbxXdxX2dxX17xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX1xX84exX3xXexXdxX34bxX1exX3xX4xX1xXd4xX3xX36xX2dxX1exX46xX3xX4xX23xX3xX4dxX15fxX17xX46xX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX3xX17xX1xX9cxXexX3xX4xX1xX3exX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX18cxX7fxX46xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX1xX285xX17xX1xX3xX7xX78xX4xX1xX46xX3xX4dxXdxX44xX17xX3xXbxX1xX78xXbxX3xXbxX1xX1235xX3xX1xX537xXbxX46xX3xX4xXb1xX3xXexX285xX17xX1xX3xXbbxX1xX15fxX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX3exX46xX3xX17xX1xX9cxXexX3xX5xX3fxX3xX4xX78xX4xX3xX4xX1xX285xX17xX1xX3xX7xX78xX4xX1xX46xX3xX4dxXdxX44xX17xX3xXbxX1xX78xXbxX3xX34xX14xXexX3xXbxX1xX78xX3xX34xXccxX3xXexX1xX285xX4xX1xX3xX91xX17xX18xX3xX179xX5fxXdxX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX42xXdxX29exX17xX3xX4dxXdxX2dxX17xX3xX179xX3fxX3xXexX78xX4xX3xX34xX14xX17xX18xX3xX38xX5fxXdxX3xX4xXd4xX6xX3xXexX15bxX17xX1xX3xX1xX15bxX17xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX18xXdxX5fxXdxX46xX3xXbbxX1xX1exX3xX179xX51xX4xX3xX34xX6d9xXdxX3xX179xX5fxXdxX3xXbbxXdxX17xX1xX3xXexX2dxX104xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX22xX5fxX4xX3xXexX6xX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xX17xX43bxX38xX3xX18cxX7fxX18cxX7fxXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX17xX1xX9cxX17xX3xX38xX39xX17xX1xX3xX4xX8cxX17xX3xX4xX1xX2a3xX3xX41bxX3xX34xX2dxX17xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX4xX1xX285xX17xX1xX3xX7xX78xX4xX1xX46xX3xX4dxXdxX44xX17xX3xXbxX1xX78xXbxX3xX17xX1xXb39xX38xX3xXbbxX1xXa96xX4xX3xXbxX1xX31xX4xX3xX1xX39xX17xX3xX4xX1xX2dxX46xX3xX36xX2dxX1exX3xXbbxX1d0axX38xX3xX4xX114dxX17xX3xXexX49xX17xX3xXexX39xXdxX46xX3xX34xXd34xX4xX3xX4dxXdxX44xXexX3xX5xX3fxX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xX18xXdxX15fxXdxX3xX17xX18xX379xX17xX3xX179xX6d9xX17xX3xX34xX8cxX1exX3xXexX22xX3xX4xXd7xX17xX18xX3xX179xX3fxX3xXexX1dxXdxXccxX17xX3xXbbxX1xX6xXdxX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX3xX4xX78xX4xX3xX4xXd7xX17xX18xX3xXexX1dxX15bxX17xX1xX3xXbbxX2dxXexX3xX4xX9cxX1exX3xX1xX39xX3xXexX8cxX17xX18xX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX503xX3xX34xX5bxXdxX3xX38xX5fxXdxX46xX3xX7xXa96xXbxX3xX24bxX2dxXbxX3xX5xX39xXdxX3xX179xX3fxX3xX17xX379xX17xX18xX3xX4xX6xX3exX3xX1xXdxX44xX1exX3xX3c1xX1exX15fxX3xX42xX3exX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX44xXbxX3xX17xX1xX3fxX3xX17xX22xX5fxX4xX503xX3xX3c1xX1exX15fxX17xX3xX5xX41bxX3xX17xX1xX3fxX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX179xX383xX3xX179xX43bxX17xX3xX1xXb1xX6xX46xX3xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX46xX3xX17xX18xX1xX44xX3xXexX1xX1exX403xXexX46xX3xXexXd7xX17xX3xX18xXdxX78xX3exX46xX3xXexX285xX17xX3xX17xX18xX22xf52cxX17xX18xX46xX3xXexX1xXd7xX17xX18xX3xXexXdxX17xX46xX3xXexX1dxX1exX36xX383xX17xX3xXexX1xXd7xX17xX18xX503xX3xX4dxX15fxX3exX3xX34xX15fxX38xX3xXexX1dxX403xXexX3xXexX51xX46xX3xX6xX17xX3xXexX3exX3fxX17xX3xX24bxXb9xX3xX1xX14xXdxX503xX3xX4xX15fxXdxX3xX4xX78xX4xX1xX3xX1xX3fxX17xX1xX3xX4xX1xX285xX17xX1xX503xX3xX4dxX15fxX3exX3xX179xX44xX3xXexX3fxXdxX3xX17xX18xX1exX36xX34bxX17xX3xX38xXd7xXdxX3xXexX1dxX22xX4c3xX17xX18xX46xX3xX3c1xX1exX15fxX17xX3xX5xX41bxX46xX3xX7xe9f9xX3xX42xX31xX17xX18xX3xX34xX9cxXexX3xX34xX6xXdxX46xX3xXexX3fxXdxX3xX7xX15fxX17xX3xX4xXd7xX17xX18xXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX3exX17xX18xX12xX1a46xX3fxX38xX3xX1dxX755xX3xX1xX39xX17xX3xX4xX1xX2dxX46xX3xX179xX22xX5fxX17xX18xX3xX38xXa96xX4xX3xX179xX3fxX3xX34xX383xX3xX24bxX1exX9cxXexX3xX18xXdxX15fxXdxX3xXbxX1xX78xXbxX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX3xX449xX15fxX17xX18xX0xX62xX7xXexX1dxX3exX17xX18xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX2dcxX383xX3xX42xX51xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xXexX5bxX17xX18xX3xXbbxX2dxXexX3xX188xX3xX17xX43bxX38xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xX4xXd7xX17xX18xX3xXexX78xX4xX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX3xX449xX15fxX17xX18xX46xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3fxX17xX1xX3xX449xXdxX383xX1exX3xX5xX44xX3xX449xX15fxX17xX18xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xXbbxX4c7xX3xXafxX1xXb1xX6xX3xXb4xXb5xXb5xX46xX3xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX3xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX17xX34bxX1exX3xX1dxX755xX29xX3xd0b9xX449xX379xX36xX3xX5xX3fxX3xX4dxX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xX4xX1xX1exX36xX34bxX17xX3xX34xX383xX3xX1dxX9cxXexX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX3xX4xXd4xX6xX3xX38x12d7dxXdxX3xXbbxX4c7xX3xX449xX39xXdxX3xX1xX14xXdxX46xX3xX5xXdxX34bxX17xX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xX34xX2dxX17xX3xX179xXdxX44xX4xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xX179xX31xX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX1xX6d9xXexX3xX4xXd4xX6xX3xX449xX15fxX17xX18xXdfx156afxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xX460xX51xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX96xX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xX34xXb9xX3xX34xX22xX537xX4xX3xXcxXdxXccxX1exX3xX4dxX6xX17xX3xX449xXdxX383xX1exX3xX5xX44xX3xX449xX15fxX17xX18xX3xX4xX1xX1exX35xX17xX3xX4dxX1axX3xX4xXd7xX17xX18xX3xXbxX1xX1exX46xX3xX17xX18xX1xXdxX34bxX38xX3xXexX2a3xX4xX3xXexX1dxX34bxX17xX3xX4xX23xX3xX7xXbdbxX3xX17xX18xX1xXdxX34bxX17xX3xX4xX91xX1exX46xX3xXexX5bxX17xX18xX3xX1xX537xXbxX46xX3xXbxX1xX379xX17xX3xXexX285xX4xX1xX46xX3xX4xX1xXa96xXexX3xX5xXc6xX4xX3xX4dxX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xXexX5bxX17xX18xX3xXbbxX2dxXexX3xX4xXd4xX6xX3xX22bx13de8xX62xX22bxX2860xX3xXexX84exX17xX1xX3xXd4xX36xX46xX3xXexX1xX3fxX17xX1xX3xXd4xX36xX46xX3xX34xX15fxX17xX18xX3xXd4xX36xX3xX179xX3fxX3xX7cxX7fxX3xX34xX15fxX17xX18xX3xX34xX3exX3fxX17xX46xX3xX4dxX6xX17xX3xX4xX78xX17xX3xX7xX51xX3xX34xX15fxX17xX18xX3xXexX1dxX51xX4xX3xXexX1xX1exX14xX4xX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX503xX3xX195xX188xX3xX4dxX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xX4xX1xX1exX36xX34bxX17xX3xX34xX383xX503xX3xXbbxX2dxXexX3xX3c1xX1exX15fxX3xX17xX18xX1xXdxX34bxX17xX3xX4xX91xX1exX46xX3xXbbxX1xX15fxX3exX3xX7xX78xXexX3xXexX39xXdxX3xX2xX22bxX3xX34xX1axX6xX3xXbxX1xX22xX23xX17xX18xX46xX3xX4xX23xX3xX3c1xX1exX6xX17xX46xX3xX34xX23xX17xX3xX179xX1axX503xX3xX2860xX3xX4xX1exX14xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xX15fxX3exX3xX4xXd4xX6xX3xX34xX39xXdxX3xX42xXdxX44xX17xX3xX4xX9cxXbxX3xXd4xX36xX46xX3xXexX5bxX3xX4xX1xX91xX4xX3xX34xX15fxX17xX18xX3xXexX1dxX51xX4xX3xXexX1xX1exX14xX4xX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX503xX3xX24bxXdxX17xX3xX41bxX3xXbbxXdxX2dxX17xX3xXexX1dxX51xX4xX3xXexXdxX2dxXbxX3xX4xXd4xX6xX3xX38xX14xXexX3xX7xX6d9xX3xX34xX49xX17xX18xX3xX4xX1xX285xX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX34xX39xX3exX46xX3xX17xX18xX1exX36xX34bxX17xX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX34xX39xX3exX3xX449xX15fxX17xX18xX46xX3xXdcxX1xX3fxX3xX17xX22xX5fxX4xX46xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX1xX1exX36xX34bxX17xX3xX18xXdxX6xX46xX3xX17xX1xX3fxX3xXbbxX1xX3exX6xX3xX1xXc6xX4xXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX34xX383xX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX5xX1exX403xX17xX46xX3xX4xX1xX3exX3xX41bxX3xXbbxXdxX2dxX17xX3xX34xX78xX17xX1xX3xX18xXdxX78xX3xXbbxX2dxXexX3xX3c1xX1exX15fxX3xX34xXb9xX3xX34xX39xXexX3xX34xX22xX537xX4xX503xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX1xX39xX17xX3xX4xX1xX2dxX46xX3xX179xX22xX5fxX17xX18xX3xX38xXa96xX4xX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xX4xXd7xX17xX18xX3xXexX78xX4xX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX3xX449xX15fxX17xX18xX3xX179xX3fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX3fxX17xX1xX3xX449xXdxX383xX1exX3xX5xX44xX3xX449xX15fxX17xX18xX503xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX34xX383xX3xX24bxX1exX9cxXexX3xX179xX383xX3xXbxX1xX22xX23xX17xX18xX3xX1xX22xX5fxX17xX18xX46xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xX179xX31xX46xX3xX18xXdxX15fxXdxX3xXbxX1xX78xXbxX3xX24bxX379xX36xX3xX42xX51xX17xX18xX3xX449xX15fxX17xX18xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xXbbxX4c7xX3xXafxX1xXb1xX6xX3xXb4xXb5xXb5xXb5xX503xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xXbbxXdxX2dxX17xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xXd4xX6xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX9cxXbxX3xXd4xX36xX46xX3xXexX5bxX3xX4xX1xX91xX4xX3xX34xX15fxX17xX18xX3xX179xX383xX3xX4dxX5bxX3xX7xX1exX17xX18xX46xX3xX7xX2618xX6xX3xX34xX5bxXdxX3xX449xXdxX383xX1exX3xX5xX44xX3xX449xX15fxX17xX18xXdfxX3xX9axX1xX2a3xX3xX41bxX3xXbxX1xX379xX17xX3xXexX285xX4xX1xX46xX3xX4xX1xX84exX3xX1dxX755xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xX179xX31xX46xX3xX18xXdxX15fxXdxX3xXbxX1xX78xXbxX3xX34xX383xX3xX1dxX6xX3xX34xXb9xX3xX7xX78xXexX3xXexX1xX51xX4xX3xXexX2dxX46xX3xX4xXb1xX3xXexX285xX17xX1xX3xXbbxX1xX15fxX3xXexX1xXdxX46xX3xX34xX2a3xX17xX18xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX3xXexX379xX38xX46xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX3xX34xXdxXccxX38xX3xX1xX6xX36xX3xX4xX1xX22xX6xX46xX3xX4xX8cxX17xX3xXexX403xXbxX3xXexX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX1exX3xXexXdxX34bxX17xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xX179xX31xX46xX3xX18xXdxX15fxXdxX3xXbxX1xX78xXbxX3xX18xX15bxX503xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX1xX39xX17xX3xX4xX1xX2dxX46xX3xX179xX22xX5fxX17xX18xX3xX38xXa96xX4xX3xX17xX3fxX3exX3xX42xX3exX3xXbbxX1xX379xX1exX3xXexX5bxX3xX4xX1xX91xX4xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX17xX3xX4xX1xX22xX6xX3xXexX6d9xXexX46xX3xX1xX22xX5fxX17xX18xX3xX42x12205xX17xX3xX4xX1xX22xX6xX3xX1dxX755xX503xX3xX17xX1xXa75xX17xX18xX3xX1xX39xX17xX3xX4xX1xX2dxX46xX3xX179xX22xX5fxX17xX18xX3xX38xXa96xX4xX3xX17xX3fxX3exX3xX42xX3exX3xX3c1xX1exX36xX3xX34xX1axX17xX1xX3xX4xXd4xX6xX3xX449xXdxX383xX1exX3xX5xX44xX3xX449xX15fxX17xX18xX46xX3xX38xX91xX4xX3xX34xX14xX3xX34xX2dxX17xX3xX34xX379xX1exX46xX3xX34xXb9xX3xX4xX8cxX17xX3xXbxX1xX15fxXdxX3xX4dxX5bxX3xX7xX1exX17xX18xX46xX3xX7xX2618xX6xX3xX34xX5bxXdxX3xX449xXdxX383xX1exX3xX5xX44xX3xX4xX1xX22xX6xX46xX3xX1xX6xX36xX3xX4xX1xX84exX3xX4xX8cxX17xX3xX34xXdxX383xX1exX3xX4xX1xX84exX17xX1xX3xX4dxXb39xX17xX18xX3xX3c1xX1exX36xX3xX34xX1axX17xX1xX46xX3xX1xX22xX5fxX17xX18xX3xX42xX2c37xX17xX3xX4xXd4xX6xX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX46xX3xX96xX14xX3xX9axX1xX285xX17xX1xX3xXexX1dxX1axX46xX3xX96xX6xX17xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xXdfxXdfxXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xXcxX5bxX17xX18xX3xX96xX285xX3xXexX1xX22xX46xX3xX9axX1xXd4xX3xXexX1axX4xX1xX3xX17xX22xX5fxX4xX3xX34xX383xX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX78xX4xX3xX34xX49xX17xX18xX3xX4xX1xX285xX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX179xX3fxX3xX4xX78xX4xX3xX34xX49xX17xX18xX3xX4xX1xX285xX3xXexX1xX6xX38xX3xX42xX51xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX78xXexX3xX1xX1exX36xX3xX4xX6xX3exX3xX34xX14xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX8cxX17xX3xXexX1dxX78xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX44xX38xX3xXexX1dxX22xX5fxX4xX3xX449xX15fxX17xX18xX46xX3xXexX1dxX22xX5fxX4xX3xX17xX1xX379xX17xX3xX42xX379xX17xX3xX179xX3fxX3xX34xX9cxXexX3xX17xX22xX5fxX4xX46xX3xXexX403xXbxX3xXexX1dxX1exX17xX18xX3xXexX1dxX285xX3xXexX1exX44xX3xX17xX18xX1xXdxX34bxX17xX3xX4xX91xX1exX46xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX5xX1exX403xX17xX3xXbbxXde8xX3xX5xX22xX259cxX17xX18xX46xX3xX4xX1xX3exX3xX41bxX3xXbbxXdxX2dxX17xX3xX34xXccxX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX31xX4xX3xX1xX3exX3fxX17xX3xXexX1xXdxX44xX17xX3xX4xX78xX4xX3xX42xX51xX3xXexX1xX15fxX3exX3xX4dxX78xX3exX3xX4xX78xX3exX3xX179xX3fxX3xX24bxX10xX38xX3xX24bxX1d0axXexX46xX3xX3c1xX1exX36xX2dxXexX3xX34xX1axX17xX1xX3xX4xX78xX4xX3xX179xX9cxX17xX3xX34xX383xX3xX3c1xX1exX6xX17xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX3xXbbxX1xX78xX4xX3xXexX1dxX3exX17xX18xX3xX4xX1xX22xX23xX17xX18xX3xXexX1dxX15bxX17xX1xX3xX4xXd4xX6xX3xXbbxX4c7xX3xX1xXc6xXbxXdfxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX3exX42xX36xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xX4xX1xX22xX23xX17xX18xX3xXexX1dxX15bxX17xX1xX46xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX31xX4xX3xX5xX3fxX38xX3xX179xXdxX44xX4xX3xX34xX2dxX17xX3xX17xX18xX3fxX36xX3xX2xX195xX62xX2xX7fxX62xX18cxX7fxX2xX182xXdfxX62xXdfxX0xX62xXbxX12xX0xX42xXdxX179xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX1dxX10xX5xX6xXexX10xX42xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX3exX17xX18xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX34bxX17xX3xX3c1xX1exX6xX17xX29xX0xX62xX7xXexX1dxX3exX17xX18xX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX104xXexX1xX1exX38xX4dxX104xX6xX17xX42xX104xX7xX6xXbxX3exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXafxX1xX6xXdxX3xX38xX39xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX5xX8cxX17xX3xXexX1xX91xX3xX2xX2xX3xX96xX6xX17xX3xX9axX1xX9cxXbxX3xX1xX3fxX17xX1xX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX449xX15fxX17xX18xX3xXbbxX1xXb1xX6xX3xXb4xXb5xXb5xXaxX3xX1xX1dxX10xX238xX9xXaxX62xX4xX1xXdxX17xX1xX104xXexX1dxXdxX62xXbbxX1xX6xXdxX104xX38xX6xX4xX104xX1xX3exXdxX104xX17xX18xX1xXdxX104xX5xX6xX17xX104xXexX1xX1exX104xX2xX2xX104xX4dxX6xX17xX104xX4xX1xX6xXbxX104xX1xX6xX17xX1xX104xXexX1dxX1exX17xX18xX104xX1exX3exX17xX18xX104xX42xX6xX17xX18xX104xXbbxX1xX3exX6xX104xX24bxXdxXdxX62xX2xX2860xX7fxX18cxX2xX7fxXdfxX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX18xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX62xX38xX10xX42xXdxX6xX62xX2xX18cxX7fxX62xX17xX10xX17exX7xX62xX2xX182xX183xX7fxX62xX2xX7fxX188xX42xX2xX7fxX182xX183xX188xX188xX195xXexX188xX183xX18cxX7cxX5xX195xX104xX4dxX6xX4xX7fxX2860xX183xX22bxXdfxX199xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX2xX2xX29xX3xXcxXdxX2dxXbxX3xXexX31xX4xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX17xX1xX3xXexX3exX3fxX17xX3xX42xXdxX44xX17xX46xX3xX34xX49xX17xX18xX3xX4dxX14xX3xX7xX51xX3xX17xX18xX1xXdxX44xXbxX3xX34xX5bxXdxX3xX38xX5fxXdxXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX42xXdxX179xX12xX0xX7xXexX1dxX3exX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXafxX1xX6xXdxX3xX38xX39xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX5xX8cxX17xX3xXexX1xX91xX3xX2xX2xX3xX96xX6xX17xX3xX9axX1xX9cxXbxX3xX1xX3fxX17xX1xX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX449xX15fxX17xX18xX3xXbbxX1xXb1xX6xX3xXb4xXb5xXb5xXaxX3xX1xX1dxX10xX238xX9xXaxX62xX4xX1xXdxX17xX1xX104xXexX1dxXdxX62xXbbxX1xX6xXdxX104xX38xX6xX4xX104xX1xX3exXdxX104xX17xX18xX1xXdxX104xX5xX6xX17xX104xXexX1xX1exX104xX2xX2xX104xX4dxX6xX17xX104xX4xX1xX6xXbxX104xX1xX6xX17xX1xX104xXexX1dxX1exX17xX18xX104xX1exX3exX17xX18xX104xX42xX6xX17xX18xX104xXbbxX1xX3exX6xX104xX24bxXdxXdxX62xX2xX2860xX7fxX18cxX2xX7fxXdfxX1xXexX38xXaxX12xXafxX1xX6xXdxX3xX38xX39xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX5xX8cxX17xX3xXexX1xX91xX3xX2xX2xX3xX96xX6xX17xX3xX9axX1xX9cxXbxX3xX1xX3fxX17xX1xX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX449xX15fxX17xX18xX3xXbbxX1xXb1xX6xX3xXb4xXb5xXb5xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX1dxX3exX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xX77xX78xX17xX18xX3xX7cxX62xX2xX7fxX46xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX5xX8cxX17xX3xXexX1xX91xX3xX2xX2xX3xX96xX6xX17xX3xX9axX1xX9cxXbxX3xX1xX3fxX17xX1xX3xXcxX1dxX1exX17xX18xX3xX22xX23xX17xX18xX3xXbbxX1xXb1xX6xX3xXb4xXb5xXb5xX3xX34xXb9xX3xXbbxX1xX6xXdxX3xX38xX39xX4xX3xXexX1dxXc6xX17xX18xX3xXexX1xXccxX3xXexX39xXdxX3xXcxX1xXd4xX3xX34xXd7xX3xX13xX3fxX3xXdcxX14xXdxXdfxX0xX62xXbxX12xX0xX62xX42xXdxX179xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX62xX1exX5xX12xX0xX42xXdxX179xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX62xX42xXdxX179xX12xX0xX62xX42xXdxX179xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3exX1exX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xXcxXcxXb4xX2dcxXdcxX0xX62xXbxX12