Giá xăng hạ nhiệt, hàng tiêu dùng vẫn “đánh trống lảng”
Nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng theo giá xăng nhưng đến khi xăng dầu hạ nhiệt vẫn không chịu xuống. Đó là điều các bà nội trợ băn khoăn nhất hiện nay.
997fxd0c2xb003xc57dxcdd2xf715x10bb7xeaafxa9f1xX7x11ffax11538x12e9dxc1eexc3c2xe5f4xX5xb4a4xXaxfdd1xedc4xXdx10d03xX3x136f6x1149exd35bx12513xX3xX1x1228exX3xX19xX1xXdx11c60xXex12550xX3xX1xd21fxX19xX1axX3xXexXdx11269xbfe8xX3x11b53x13de0xX19xX1axX3xb32exb792xX19xX3xdb00x12b8axX15xX19xX1xX3xXexebeax13f5exX19xX1axX3xX5xf8a1xX19xX1ax13805xX0xce46xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc3cxX10xX6xX30xXaxX12xb507xX1xXdx9e16xX2exX3x12535xdfbaxXexX3xX1xX27xX19xX1axX3xXexXdxX2dxX2exX3xX30xX31xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1xX10xe282xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xec9fxX19xX1axX3xX3ax13400xX19xX3xc0e5xX1xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX30xd076xX2exX3xX1xX1dxX3xX19xX1xXdxX22xXexX3xX35xX36xX19xX3xX96xX1xe0f7xX19xX1axX3xX4xX1x137b1xX2exX3xX17xX2exX41xX19xX1axd1b4xX3xb86cxd8f0xX3xX5xX27xX3xX3axXdxX63xX2exX3xX4xX15xX4xX3x1008dxX27xX3xX19x13937xXdxX3xXexX40x11cc7xX3xXd1xX18xX19xX3xX96xX1xX81xX18xX19xX3xX19xX1xc862xXexX3xX1xXdxX22xX19xX3xX19xX6xaea8xXc0xX0xX4bxXbxX12xX0xX30xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX2exXexX1xX81xX40x103a9xX2xXaxX12xX0xX6xX40xXexXdxX4xX5xX10xX3xXdxX30xX9xXaxX66xX6xXdxX19xbe5bxX30xX10xXexX6xXdxX5xX11fxXd1xX81xX30xXf2xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1298cxX81xX30xXf2xXaxX12xX0xXdxX66xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx106f7xX10xX19xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXax12db7xXdxX30xXexX1xf581xX3xd2f5xX2x119abxXbxX17xeebdxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3x136f2xacd3xX2xXbxX17xX166xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXc0xXd1xX6xX81xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc0xX35xX19xX4bxX19xX10xX15axX7xX4bx12f06xX193x13577x11a23xX4bxX2xX196xX163xX30xX2xX2xX196xX170xX195xX193xX171xXexX193xcd23x13b1exX1a6xX5xX195xX11fxXexX40xX6xX19xX1xX11fxXd1xXdxX10xX66xX11fxX1xX81xX6xX11fxX1axXdxX6xX11fxX4xXc0xf323xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX3xX19xX1xXdxX22xXexX24xX3xX1xX27xX19xX1axX3xXexXdxX2dxX2exX3xX30xX31xX19xX1axX3xX35xX36xX19xX3xX39xX3axX15xX19xX1xX3xXexX40xX41xX19xX1axX3xX5xX46xX19xX1axX49xXaxX3xX15axXdxX30xXexX1xX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX170xX171xX2xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX81xX30xXf2xXaxX12xX0xXdxX66xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xXexX1xX2exX66xXd1xX3xX30xX1xXdxX30xX10xX3xXdxX14bxX10xX19xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX30xXexX1xX15fxX3xX163xX1a6xX161xXbxX17xX166xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3xX195xX171xX196xXbxX17xX166xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXc0xXd1xX6xX81xX1xX6xXexXdxX19xX1xXc0xX35xX19xX4bxX19xX10xX15axX7xX4bxX193xX193xX195xX196xX4bxX2xX196xX163xX30xX2xX2xX196xX170xX170xX195xX193xXexX1a6xX161xX1a5xX171xX161xX5xX196xXc0xX1c0xXbxX1ax9e7cxX40xX9xX161xX161xX196xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX3xX19xX1xXdxX22xXexX24xX3xX1xX27xX19xX1axX3xXexXdxX2dxX2exX3xX30xX31xX19xX1axX3xX35xX36xX19xX3xX39xX3axX15xX19xX1xX3xXexX40xX41xX19xX1axX3xX5xX46xX19xX1axX49xXaxX3xX15axXdxX30xXexX1xX9xXaxX163xX1a6xX161xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX195xX171xX196xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeffaxX81xX2exX40xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX81xX3xXcxX2exd587xXdxX3xXexX40xeb86xX3xX14bxX8exbb8cxXdxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX6xX40xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xX4bxX30xXdxX35xX12