Thủy điện Ngàn Trươi tăng nguồn điện năng, nâng cao hiệu quả sử dụng nước
(Baohatinh.vn) - Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang - Hà Tĩnh) là nhà máy thủy điện sau đập, vận hành phát điện theo chế độ tưới. Công suất lắp máy 13,5 MW, tổng mức đầu tư hơn 340 tỷ đồng, sản lượng điện bình quân 55,03 triệu kWh/năm...
d6ccxf4b1xf90axef6fxff30x12ba5x123caxf82cx12242x12498x14fc3x11e8ex13529xfb8cx15c6ax1547cxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1611cx1652axec71xXexX0x13857xXaxX17xX18xX19xXexX0x10bddxd770xX19xf06fxXexX0xXax12f8exX9x1168axXdxX18x145ffxX2fxfacbx1883dx14e12xX5x17f26xXbxXdxX17xX32xXexX5xXax12b36xX26xX9x14c7dxX35x17785x15191xX9x162fdx11a01xe95fxX43xX9xX5x10aa0x135dcx15450xX35xX9xXbx11937xX43xX46xX9xX43xX46xf67ex10699xX43xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX43xX51xX43xX46x11afdxX9xX43x1799exX43xX46xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX42xX57xX9xef7exX57x101b4xX9xX2fxf725xX9xX19xeb9dxX43xX46xX9xX43xX4cxffd9xX2cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x13ec2xX17xX18xX19xX32xXexX45xXaxX47xX9xXcx10073xX26xX9xX5xXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX9x17bbfx10611x15e37xX9x1843axX57xX18xX43xX46xX9x17a7exX9xX94xX47xX9xX5x1798exX43xXaxdb8cxX9xXdxX47xX9xX43xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX9xXbxXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX2fxX18xX57xX9xX40xf76axX33xX64xX9x188afxXe6xX43xX9xXaxX47xX43xXaxX9xX33xXaxX9fxXbxX9xX40xX35xX42xX43xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxXax1365cxX9xX40x10220xX9xXbxX4cxX82xX35x1291exX9xX4x142d3xX43xX46xX9xX2fxX57xd82cxXbxX9xXdxdaefxX33xX9xXcxX9fxX26xX9xX2ax14e35xX64x11195xX9x17262xf83dxX64xX9xXbx11b09xX43xX46xX9xXcx122b5xX2cxX9xX40xe6f7xX57xX9xXbxX4cxX9xXaxX4dxX43xX9xX122x134d4x15474xX9xXbx12130xX9xX40xX58xX43xX46xX64xX9xX2fxX76xX43xX9xXdxX4cxec67xX43xX46xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX23x173c7xX43xXaxX9xX74xX57xX67xX43xX9xX124xX124xX64xX140xX122xX9xXbxX4bxX35xX42xX57xX9x177cfxX127xXaxX1cxX43xX51xXcxX10dxX10dxX10dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x108d7xX24xX19xX26xX32xXexX45xX51xX43xX46xX9xXdxX4cxX151xX43xX46xX9xXdxX47xX9xXcxX107xXbxX9xXbxX4bxX24xX43xX46xX9xX43xXax16cb4xX43xX46xX9xX43xX46xX47xX43xXaxX9xX74xX57xX18xX43xX9xXbxX4bxf921xX43xX46xX9xX43xXaxX116xXbxX9xX2cxX3dxX18xX9xX43x135aaxX43xX9xX170xX35xX43xXaxX9xXbxX104xX9xX74xX57xf126xX2cxX9xX19xX67xX43xX9xXeaxX47xX9xXdxX47xX9xX40xX107xX43xX46xX9xXdxf2ddxX2cxX9xX2cxX3dxX18xX9xX74xX57xX9fxX9xXbxX4bxX15bxX43xXaxX9xX33xXaxX9fxXbxX9xXbxX4bxX35x1262exX43xX9xX40xX116xXbxX9xX43xX4cxX82xX2cxX10dxX9x11c20xX17xXcxX9xX43xX51xX43xX46xX9xXdxX4cxX151xX43xX46xX9xXdxX47xX9xXcxX107xXbxX9xXbxX4bxX24xX43xX46xX9xX2cxX9fxX2cxX9xX43xX46xX47xX43xXaxX9xX43xX46xXaxX1c8xX9xXaxX24x150efxXbxX9xX40xX107xX43xX46xX9xXbxX4bxX1baxX43xX46xX9xXbxX67xXcxX64xX9xX5xX12bxX43xX46xX9xX2cxX110xX43xX46xX9xXbxX26xX9xX4xX4dxX9xX40xX35xX42xX43xX9x13ad0xX67xX26xX9xX19xX1e8xX43xX46xX9xX2cxff53xX43xX46xX9xX2cxX9fxX2cxX9xX2cxX12bxX9xX40xX110xX43xX46xX9xX40x145ecxX9xX40xX134xX57xX9xXbxX4cxX9xX263xX67xX26xX9xX19xX1e8xX43xX46xX9xX19xX1e8xX9xX9fxX43xX9xX45xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX9xX5xXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX10dxX9x12040xX67xX26xX9xXdxX47xX9xXcxX107xXbxX9xXaxX151xX33xX9xX33xXaxX134xX43xX9xX2cxX3dxX18xX9xX19xX1e8xX9xX9fxX43xX9xXaxX42xX9xXbxXaxX1d5xX43xX46xX9xXbxXaxX3dxX26xX9xXdxX151xX35xX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX9xXc1xX9xX4x11dd8xXcxX9xX5xX4bxX18xX43xX46xX10dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX263xXbxXc1xX18xXdxX35xX46xX43x14279xX9x14613xX57xX2fxXbxX35xdff3xX26x1142axX32xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x10a06xX35xX19xXbxXaxX324x10452xX140xX140xX33xX263xX32dxXaxX17xX35xX46xXaxXbxX324xX13fxX140xX140xX33xX263xX32xX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX324xX1cxX1cxX35xX10dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX10dxXeaxX43xX1cxX43xX17xX33cxX2fxX1cxX2axdcedxX13fxe9eaxX1cxX377xX377xX19xX140xX2axX379xX140xX122xX124xX140xXbxX379xX13fxX379xX377xXdxX140xX10dxX326xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX57xX26xX9xX19xX35xX17xX43xX9xX43xX46xX18xX43xX9xXbxX4bxX57xX24xX35xX9xXbxX18xX43xX46xX9xX43xX46xX57xX24xX43xX9xX19xX35xX17xX43xX9xX43xX18xX43xX46xX9xX43xX18xX43xX46xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX17xX57xX9xX74xX57xX18xX9xX2fxX57xX9xX19xX57xX43xX46xX9xX43xX57xX24xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX263xXbxXc1xX18xXdxX35xX46xX43xX324xX9xX326xX57xX2fxXbxX35xX32bxX26xX32dxX32xXexX4xX110xX43xX46xX9xXbxX4bxX15bxX43xXaxX9xX40xXe6xX33xX9xX19xX67xX43xX46xX9xXb7xXbxXaxX57xX107xX2cxX9xX2cxX110xX43xX46xX9xXbxX4bxX15bxX43xXaxX9xXbxXaxX3dxX26xX9xXdxX151xX35xX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX9xXc1xX9xX4xX2f2xXcxX9xX5xX4bxX18xX43xX46xXcaxX9xX43xfb89xXcxX9xXbxX4bxX24xX43xX46xX9xX74xX57xX134xX43xX9xXbxXaxX201xX9xXb8xX4cx14730xX43xX9xX74xX57xX1d5xX2cxX9xX46xX35xX18xX9xXb8xXb9xX9xXbbxX57xX18xX43xX46xX9xX2cxXb9xX43xX46xX9xXdxX47xX9xXcxX107xXbxX9xX40xX35xX201xXcxX9xX40xX201xX9xX19xX57xX9xX170xXaxX9fxX2cxXaxX9xX170xXaxX9fxXcxX9xX33xXaxX9fxX64xX9xXbxX15bxXcxX9xXaxX35xX201xX57xX9xXeaxX1c8xX9xX2fxX130xX2cxX9xXcxX23bxX43xXaxX9xX2cxX3dxX18xX9xX2cxX24xX43xX9xX43xX46xX4cxX474xX35xX10dxX9xX0xX17xXcxXexdb26xX43xXaxX324xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX94xX24xX47xX35xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX189xX24xX19xX26xX32xXexX94xX58xX9xX2cxXaxX130xX18xX9xX43xX4cxX82xX2cxX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX9xXbxXaxX57xX107xX2cxX9xXaxX42xX9xXbxXaxX1d5xX43xX46xX9xXbxXaxX3dxX26xX9xXdxX151xX35xX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX9xXc1xX9xX4xX2f2xXcxX9xX5xX4bxX18xX43xX46xX9xX2cxec75xX9xX19xX57xX43xX46xX9xXbx12a9cxX2cxXaxX9xXaxX58xX9xXaxX1a9xX57xX9xX551xX2cxXaxX9xXdxX47xX9xX377xX140xX13fxX9xXbxX4bxX35xX42xX57xX9xXcxX0xX2fxX57xX33xXexX122xX0xX1cxX2fxX57xX33xXexX9xX40xX27exX9xX40xX4cxX151xX2cxX9xX45xXaxX47xX9xX43xX4cxX82xX2cxX9xX40xX134xX57xX9xXbxX4cxX9xX263xX67xX26xX9xX19xX1e8xX43xX46xX10dxX9xX2xX1e8xX9xX9fxX43xX9xX45xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX9xX5xXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX9xX40xX27exX9xX40xX4cxX151xX2cxX9x14a55xX189xX45xX2xX9xXbxeb40xX43xXaxX9xX94xX47xX9xX5xXc7xX43xXaxX9xX2cxXaxX116xX33xX9xXbxXaxX57xXe6xX43xX9xX2cxXaxX3dxX9xXbxX4bxX4cxX4dxX43xX46xX9xX40xX134xX57xX9xXbxX4cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbbxX57xX26xX104xXbxX9xX40xedf3xX43xXaxX9xX2fxX1d5xX9xX122xX379xX2axX140xX1cxXbbxX2b4xXc1xX5c8xX189xX45xX2xX9xX43xX46xX47xX26xX9xX124xX1cxX2axX140xX1cxebffxX140xX2axX124xX9xXeaxX47xX9xXbbxX57xX26xX104xXbxX9xX40xX603xX43xXaxX9xX621xX124xX342xX377xX1cxXbbxX2b4xXc1xX5c8xX189xX45xX2xX9xX43xX46xX47xX26xX9xX124xX1cx16eeexX1cxX621xX140xX2axX377xX9xX40xX35xX1c8xX57xX9xX2cxXaxX5cexX43xXaxX9xXbbxX57xX26xX104xXbxX9xX40xX603xX43xXaxX9xX122xX379xX2axX140xX1cxXbbxX2b4xXc1xX5c8xX189xX45xX2xX9xX43xX46xX47xX26xX9xX124xX1cxX2axX140xX1cxX621xX140xX2axX124xX9xX2cxX3dxX18xX9xX5c8xX189xX45xX2xX9xXbxX5cexX43xXaxX9xX94xX47xX9xX5xXc7xX43xXaxX10dxX9xX2xX1e8xX9xX9fxX43xX9xX40xX4cxX151xX2cxX9xXbxX4bxX35xX201xX43xX9xX170xXaxX18xX35xX9xXeaxX82xX35xX9xX170xef18xX9xXeaxX1baxX43xX46xX9xX40xX549xX43xX46xX9xX46xX549xX33xX9xXeaxX47xX24xX9xX2fxX1e8xX9xX33xXaxX9fxXbxX9xXbxX4bxX35xX201xX43xX9xf745xX5xXc1xX20exX94xX9xXaxX57xX26xX42xX43xX9xXb8xXb9xX9xXbbxX57xX18xX43xX46xX64xX9xX40xX9fxX33xX9xX130xX43xX46xX9xX43xXaxX57xX9xX2cxX134xX57xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX43xX51xX43xX46xX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX4cxX82xX35xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX74xX57xX1d5xX2cxX9xX46xX35xX18xX10dxX9xX2b4xX58xX43xX46xX9xXbxXaxX474xX35xX64xX9xX2cxX76xX35xX9xXbxX23bxX24xX64xX9xX23xX76xX24xX9xXeaxX42xX9xXcxX110xX35xX9xXbxX4bxX4cxX474xX43xX46xX64xX9xX2cxX116xX33xX9xX43xX4cxX82xX2cxX9xX2fxX76xX43xX9xX263xX57xX116xXbxX64xX9xX2fxX35xX43xXaxX9xXaxX24xX23bxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX43xXaxX67xX43xX9xX19xX67xX43xX9xXaxX57xX26xX42xX43xX9xXb8xXb9xX9xXbbxX57xX18xX43xX46xX9xXeaxX47xX9xXeaxX26dxX43xX46xX9xXaxX23bxX9xX19xX57xX10dxX9xX2b4xX67xX26xX9xX2cxXb9xX43xX46xX9xXdxX47xX9xXcxX35xX43xXaxX9xX2cxXaxX130xX43xX46xX9xX4bx1423fxX9xX43xe2d9xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xXeaxX35xX42xX2cxX9xXbxXaxX57xX9xXax181d7xXbxX9xX40xX134xX57xX9xXbxX4cxX9xX2cxX3dxX18xX9xXbxX5cexX43xXaxX9xX94xX47xX9xX5xXc7xX43xXaxX10dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX189xX24xX19xX26xX32xXexX45xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX9xX5xXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX9xXdxX47xX9xX43xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX9xXbxXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX2fxX18xX57xX9xX40xXe6xX33xX64xX9xX33xXaxX551xX18xX9xX23xX474xX9xXbxX4bxX9fxX35xX9xX40xXe6xX33xX9xX2cxXaxX551xX43xXaxX9xXaxX58xX9xX2cxXaxX130xX18xX9xX43xX4cxX82xX2cxX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX64xX9xXeaxXe6xX43xX9xXaxX47xX43xXaxX9xX33xXaxX9fxXbxX9xX40xX35xX42xX43xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxXaxX104xX9xX40xX107xX9xXbxX4cxX82xX35xX10dxX9xX45xX4cxX82xX2cxX9xX40xX4cxX151xX2cxX9xXdxX116xX26xX9xXbx16ce8xX9xXaxX58xX9xX2cxXaxX130xX18xX9xX19x11731xX43xX9xX74xX57xX18xX9xX40xX4cxX474xX43xX46xX9xXaxX134xXcxX9xXbxX57xX26xX43xX17xXdxX9xX5xX45xX140xX2axX64xX9xX74xX57xX18xX9xX40xX4cxX474xX43xX46xX9xX1d5xX43xX46xX9xX9fxX33xX9xXdxX1e8xX2cxX9xXbxX82xX35xX9xX2cxX9fxX2cxX9xXbxX57xX18xXc1xX23xX35xX43xX9xX2cxX3dxX18xX9xX43xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX10dxX9xX4xX110xX43xX46xX9xX2fxX57xX116xXbxX9xXdxX11axX33xX9xXcxX9fxX26xX9xX2axX122xX64xX124xX9xX126xX127xX64xX9xXbxX12bxX43xX46xX9xXcxX130xX2cxX9xX40xX134xX57xX9xXbxX4cxX9xXaxX4dxX43xX9xX122xX13fxX140xX9xXbxX143xX9xX40xX58xX43xX46xX64xX9xX2fxX76xX43xX9xXdxX4cxX151xX43xX46xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX23xX15bxX43xXaxX9xX74xX57xX67xX43xX9xX124xX124xX64xX140xX122xX9xXbxX4bxX35xX42xX57xX9xX170xX127xXaxX1cxX43xX51xXcxX10dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX189xX24xX19xX26xX32xXexX45xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX9xXbxXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX40xX4cxX151xX2cxX9xX263xX67xX26xX9xX19xX1e8xX43xX46xX9xX23xX460xX43xX46xX9xX23x166d7xX9xXbxX110xX43xX46xX9xX2cxX1d5xXbxX9xXbxXaxX7a7xX33xX9xX126xX621xX140xX9xX46xX58xXcxX9xX621xX9xXbxX12bxX9xXcxX9fxX26xX9xXbxX57xX18xX9xX23xX35xX43xX9xX6d5xX18xX33x17f62xX18xX43xX9xXc1xX9xX2cxX9fxX43xXaxX9xX74xX57xX18xX26xX64xX9xXbxX4bxX7cxX2cxX9xX40xX130xX43xX46xX64xX9xX23xX57xX58xX43xX46xX9xX263xX24xX11axX43xX9xX170xX35xXcxX9xXdxX24xX23bxX35xX9xXeaxX82xX35xX9xXbxX12bxX43xX46xX9xX2cxX110xX43xX46xX9xX2fxX57xX116xXbxX9xX2axX122xX64xX124xX9xX126xX127xX9xXeaxX47xX9xX2axX9xXeaxX18xX43xX9xXbxX4cxX82xX35xX10dxX9xX4xX18xX24xX9xXbxX4bxX15bxX43xXaxX9xX2cxX9fxX43xXaxX9xX23xX9fxX43xXaxX9xX263xX17xX9xX2cxX110xX43xX46xX9xXbxX9fxX2cxX9xX377xX64xX377xX13fxXcxX64xX9xX170xXaxX24xX76xX43xX46xX9xX2cxX9fxX2cxXaxX9xX46xX35xX1a9xX18xX9xX2cxX9fxX2cxX9xXbxX12bxX9xXcxX9fxX26xX9xXdxX47xX9xX2axX140xXcxX64xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX4bxX15bxX43xXaxX9xX2fxX47xX43xX9xXdxX11axX33xX9xX4bxX9fxX33xX9xXdxX47xX9xX621xX140xXcxX64xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX4bxX15bxX43xXaxX9xX2fxX47xX43xX9xX46xX35xX18xX43xX9xXcxX9fxX26xX9xXdxX47xX9xX2axX342xX64xX13fxX13fxXcxX10dxX9xX4xX79xX18xX9xXeaxX18xX43xX9xX2fxX79xX18xX9xX2cxXaxX1a9xX18xX9xXaxX23bxX9xXdxX4cxX57xX9xXbxX12bxX9xXcxX9fxX26xX9xXeaxX82xX35xX9xX170xX551xX2cxXaxX9xXbxXaxX4cxX82xX2cxX9xXbxXaxX110xX43xX46xX9xXbxXaxX3dxX26xX9xX124xX64xX122xX9xX263xX9xX621xX64xX342xX124xXcxX10dxX9xXb8xX18xX43xX9xXbxX4cxX82xX35xX9xX40xX4cxX474xX43xX46xX9xX170xX551xX43xXaxX9xX621xX64xX379xXcxX64xX9xX40x14492xXbxX9xXbxX23bxX35xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX4bxX15bxX43xXaxX9xX342xX64xX122xXcxX10dxX9xX4xX79xX18xX9xXeaxX18xX43xX9xX2fxX79xX18xX9xX2cxXaxX1a9xX18xX9xXaxX23bxX9xXdxX4cxX57xX9xXeaxX18xX43xX9xXbxX4cxX82xX35xX9xXeaxX82xX35xX9xX170xX551xX2cxXaxX9xXbxXaxX4cxX82xX2cxX9xXbxXaxX110xX43xX46xX9xXbxXaxX3dxX26xX9xX342xX9xX263xX9xX13fxXcxX10dxX9xX4xX18xX24xX9xXbxX4bxX15bxX43xXaxX9xX2fxX47xX43xX9xXaxX23bxX9xXdxX4cxX57xX9xXdxX47xX9xX2axX648xX64xX379xXcxX64xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX4dxX43xX9xXcxX1e8xX2cxX9xX43xX4cxX82xX2cxX9xXdxXb9xX9xX170xX35xX201xXcxX9xXbxX4bxX18xX9xXbxX134xX43xX9xX2fxX57xX116xXbxX9xX7xX9xX31xX9xX140xX64xX2ax13b80xX10dxX9xX4xX134xX57xX9xXbxX4bxX7cxX2cxX9xX43xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX9xXeaxX82xX35xX9xX2fxX130xX2cxX9xX43xX67xX43xX46xX9xXcxX549xX2cxX9xX2cxXaxX551xX43xXaxX9xXdxX47xX9xX13fxX140xX9xXbxX116xX43xX64xX9xXcxX549xX2cxX9xX33xXaxX7cxX9xXdxX47xX9xX2axX140xX9xXbxX116xX43xX64xX9xX170xXaxX2f2xX57xX9xX40xX107xX9xX9b2xX170xX9xX31xX9xX2axX13fxX64xX124xXcxX10dxX9xX189xX76xX43xX9xX40xX9fxX26xX9xX43xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX9xX40xX4cxX151xX2cxX9xX40xXaf8xXbxX9xXbxX4bxX986xX43xX9xX43xX1c8xX43xX9xX40xX9fxX9xefd9xX189xX9xXb7xX2cxX18xX24xX9xXbxX4bxX15bxX43xXaxX9xXbxXaxX35xX104xXbxX9xX170xX104xXcaxX10dxX9xX45xXaxX1a9xX43xX46xX9xXeaxX603xX9xXbxX4bxX551xX9xXbxX82xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX4bxX15bxX43xXaxX9xXbxXaxX35xX104xXbxX9xX170xX104xX64xX9xX43xXaxX4cxX43xX46xX9xX2cxXaxX4cxX18xX9xX40xX104xX43xX9xX43xX1c8xX43xX9xX40xX9fxX9xXc20xX189xX9xXaxX24xXaf8xX2cxX9xXc20xXc20x137a0xX9xX2fx1078dxX9xX40xX4cxX151xX2cxX9xXbxX35xX104xX33xX9xXbxX7cxX2cxX9xX40xX47xX24xX9xX40xX104xX43xX9xX43xX1c8xX43xX9xX40xX9fxX9xXc20xX189xX9xXaxX24xXaf8xX2cxX9xXc20xXc20xXc7exX9xXeaxX47xX9xX40xX4cxX151xX2cxX9xXdxX47xXcxX9xX2fxX23bxX2cxXaxX64xX9xX40xX12bxX9xX23xX26dxX9xX23xX986xX9xXbxX110xX43xX46xX9xX126xX2axX124xX64xX9xX40xX76xXcxX9xX23xX76xX24xX9xXaxX24xX47xX43xX9xXbxX24xX47xX43xX9xX12bxX43xX9xX40xX603xX43xXaxX9xXeaxX47xX9xX130xX43xX46xX9xX2fxX57xX116xXbxX10dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX189xX24xX19xX26xX32xXexX5xX4bxX23bxXcxX9xX23xX35xX104xX43xX9xX9fxX33xX9xX342xX64xX122xX1cxX122xX379xX64xX124xX9xX170xXb8xX9xX2cxX3dxX18xX9xX45xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX9xX5xXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX9xX2cxX549xX9xX43xXaxX35xX42xXcxX9xXeaxX7cxX9xXbxX4bxX57xX26xX1c8xX43xX9xXbxX76xX35xX9xX2cxX110xX43xX46xX9xX2fxX57xX116xXbxX9xXbxX887xX9xX43xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX9xXeaxX47xX24xX9xXaxX42xX9xXbxXaxX1d5xX43xX46xX9xXdxX4cxX82xX35xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX74xX57xX1d5xX2cxX9xX46xX35xX18xX9xX40xX4cxX151xX2cxX9xX40xXaf8xXbxX9xf367xX9xXbxXaxX4cxX151xX43xX46xX9xXdxX4cxX57xX9xX43xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX10dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX189xX24xX19xX26xX32xXexdae6xX43xX46xX9xX45xX46xX57xX26x11c6fxX43xX9xX2b4xX130xX2cxX9xX5xX57xX116xX43xX9xXc1xX9xX5xX12bxX43xX46xX9x10f76xX35xX9fxXcxX9xX40xX1d5xX2cxX9xX4xX110xX43xX46xX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX5xXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX104xXbxX324xX9xX45xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX9xX5xXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX9xX170xXaxX35xX9xX40xX35xX9xXeaxX47xX24xX9xXaxX24xX23bxXbxX9xX40xX107xX43xX46xX9xX2fxXc81xX9xX2cxX57xX43xX46xX9xX2cxX116xX33xX9xXbxX4bxX57xX43xX46xX9xX23xX15bxX43xXaxX9xXcx11f79xX35xX9xX43xX51xXcxX9xX124xX124xX64xX140xX122xX9xXbxX4bxX35xX42xX57xX9xX170xX127xXaxX9xX40xX35xX42xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX42xX9xXbxXaxX1d5xX43xX46xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX74xX57xX1d5xX2cxX9xX46xX35xX18xX64xX9xXeaxX82xX35xX9xX19xX24xX18xX43xXaxX9xXbxXaxX57xX9xX40xX23bxXbxX9xX170xXaxX24xX76xX43xX46xX9xX342xX140xX9xXbxX143xX9xX40xX58xX43xX46xX1cxX43xX51xXcxX64xX9xX43xX107xX33xX9xX43xX46xX67xX43xX9xX2fxX9fxX2cxXaxX9xX43xXaxX47xX9xX43xX4cxX82xX2cxX9xX170xXaxX24xX76xX43xX46xX9xX2axX124xX9xXbxX143xX9xX40xX58xX43xX46xX1cxX43xX51xXcxX64xX9xX2fxX1d5xX9xXbxX35xX1c8xX43xX9xX43xX107xX33xX9xX43xX46xX67xX43xX9xX2fxX9fxX2cxXaxX9xX2fxXc81xX9xXbxX51xX43xX46xX9xXdxX986xX43xX9xX2fxX18xX57xX9xX170xXaxX35xX9xX19xX1e8xX9xX9fxX43xX9xX2cxX549xX9xXdxX27exX35xX9xXbxXaxX1e8xX2cxX9xXaxX35xX42xX43xX9xX43xX107xX33xX9xXbxXaxX57xX104xX9xXbxXaxX57xX9xX43xXaxXe6xX33xX9xX19xX24xX18xX43xXaxX9xX43xX46xXaxX35xX42xX33xX64xX9xX46xX549xX33xX9xX33xXaxX134xX43xX9xXbxXaxX7b8xX2cxX9xX40xX2f2xX26xX9xX33xXaxX9fxXbxX9xXbxX4bxX35xX201xX43xX9xX6d5xX5xXc1xX20exX94xX9xX2cxX3dxX18xX9xXaxX57xX26xX42xX43xX9xXb8xXb9xX9xXbbxX57xX18xX43xX46xX64xX9xX43xX67xX43xX46xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXaxX116xXbxX9xXdxX4cxX151xX43xX46xX9xX40xX474xX35xX9xX2fxX1d5xX43xX46xX9xXeaxX51xX43xX9xXaxX549xX18xX64xX9xXbxX35xX43xXaxX9xXbxXaxX134xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xX43xXaxX67xX43xX9xX19xX67xX43xX10dxX9xX2b4xX58xX43xX46xX9xXbxXaxX474xX35xX64xX9xX43xX67xX43xX46xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX42xX57xX9xX74xX57xX76xX9xX2fxX79xX9xX19xX7cxX43xX46xX9xX43xX4cxX82xX2cxX9xX2cxX3dxX18xX9xXaxX58xX9xX2cxXaxX130xX18xX9xX43xX4cxX82xX2cxX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX64xX9xXbxX23bxX24xX9xXeaxX35xX42xX2cxX9xXdxX47xXcxX9xXbxXaxX4cxX474xX43xX46xX9xX263xX57xX26xX986xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xX122xX124xX9xXdxX18xX24xX9xX40xX107xX43xX46xX9xX170x17155xX9xXbxXaxX57xXe6xXbxX9xX2cxX18xX24xX64xX9xXbxX4bxX24xX43xX46xX9xX40xX549xX64xX9xX4cxX57xX9xXbxX35xX986xX43xX9xX2cxX24xX43xX9xX17xXcxX9xX40xX603xX18xX9xX33xXaxX4cxX4dxX43xX46xX9xX2cxX549xX9xXbxX4bxX15bxX43xXaxX9xX40xX107xX9xX170xX1034xX9xXbxXaxX57xXe6xXbxX9xX40xX9fxX33xX9xX130xX43xX46xX9xX40xX4cxX151xX2cxX9xX26xX986xX57xX9xX2cxX134xX57xX9xX74xX57xX76xX43xX9xXdx17a89xX64xX9xXeaxXe6xX43xX9xXaxX47xX43xXaxX9xX2cxX3dxX18xX9xX43xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX10dxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX263xX18xX43xXaxX43xXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX43xX46xX31xX32xX140xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX43xX46xX31xX32xX124xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX4bxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX189xX24xX19xX26xX32xXexX4xX110xX43xX46xX9xXbxX26xX9xX2cxX12bxX9xX33xXaxX134xX43xX9xX5xXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX9xXdxX47xX9xX2cxXaxX3dxX9xX40xX134xX57xX9xXbxX4cxX9xX19xX1e8xX9xX9fxX43xX9xX45xXaxX47xX9xXcxX9fxX26xX9xX5xXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX45xX46xX47xX43xX9xX5xX4bxX4cxX4dxX35xX64xX9xX40xX4cxX151xX2cxX9xXbxXaxX47xX43xXaxX9xXdxXe6xX33xX9xX23xXd9bxX35xX9xX2cxX9fxX2cxX9xX2cxX12bxX9xX40xX110xX43xX46xX9xX2cxX549xX9xXbxX35xX1c8xXcxX9xXdxX1e8xX2cxX9xXdxX82xX43xX9xXeaxX1c8xX9xXbxX47xX35xX9xX2cxXaxX551xX43xXaxX64xX9xX170xX1034xX9xXbxXaxX57xXe6xXbxX9xXeaxX47xX9xX170xX35xX43xXaxX9xX43xX46xXaxX35xX42xXcxX9xX40xX134xX57xX9xXbxX4cxX9xX19xX1e8xX9xX9fxX43xX9xXbxXaxX3dxX26xX9xX40xX35xX42xX43xX64xX9xX46xX58xXcxX9xX5xX12bxX43xX46xX9xX2cxX110xX43xX46xX9xXbxX26xX9xX4xX4dxX9xX40xX35xX42xX43xX9xX263xX67xX26xX9xX19xX1e8xX43xX46xX9xX46xX549xX33xX9xX124xX2axXb9exX9xXeaxX1d5xX43xX9xX40xX35xX1c8xX57xX9xXdxX42xX64xX9xX4xX110xX43xX46xX9xXbxX26xX9xX5xX45xX94xX94xX9xX5xXaxX4cxX4dxX43xX46xX9xXcxX23bxX35xX9xX19xX603xX2cxXaxX9xXeaxX7cxX9xX126xX35xX43xXaxX9xX45xX46xX1baxX2cxX9xX46xX549xX33xX9xX122xX140xXb9exX9xXeaxX1d5xX43xX9xX40xX35xX1c8xX57xX9xXdxX42xX9xXeaxX47xX9xX4xX110xX43xX46xX9xXbxX26xX9xX2cxX12bxX9xX33xXaxX134xX43xX9xX2b4xX18xX170xX2fxX4bxX110xX43xX46xX9xX46xX549xX33xX9xX2axX648xXb9exX9xXeaxX1d5xX43xX9xX40xX35xX1c8xX57xX9xXdxX42xX10dxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX4bxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7exX57xXbxXaxX24xX4bxX32xXexX7xX10dxXb8xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
P.V