Hà Tĩnh hoàn tất niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp
(Baohatinh.vn) - Đến trưa ngày 3/5, 100% địa phương tại Hà Tĩnh đã hoàn tất công tác niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên tại 1.445 khu vực bỏ phiếu theo đúng kế hoạch 08/KH-UBBC của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh.
4b76x5f16xe1a4x5a77x5dbbx5241x72c9xa58cxb153xX7xaef1xe85dxbd22xa3a8x4bc4x9cc1xX5x9dc2xXaxX3xX7xXexac0dxX5xX10xX9xXaxXexX10x4f51xXexc8e1xX6xX5xXdxa8cfx5722x73ebxX3x6c51x8819xX7xXexXdxb5b5xX15xa3e7xXax8232xde5exa31fxX3xXcxd7d0xX23xX1xX3xX1x6193xX31xX23xX3xXex59e8xXexX3xX23xXdx91c0x798cxX3xX15x798bxXexX3x7c2exX6xX23xX1xX3xX7x84fcxX4xX1xX3x4ec4xX31xX3xXexXdxdc32xX27xX3xX7x8415xX3xXex64dbxX44xX3xXexc53bxXexX3x7b5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xb3b9xeabcx8e76xX30x73a5xX3xX30xX73x75a0xaa1exX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxX0xeb8exX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xX4axXaxX2fxX73xX47xX23xX3xXex83f5x8d95xX6xX3xX23xX22xX31xX15xX3x55a4xX86x685fxX77xX3xX2x8a91xXafx559bxX3xd96dx89d3xX6xX3xXbxX1xXa1xbdc6xX23xX22xX3xXex4e19xXdxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXb3xb5ebxX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX3exXexX3xX4xca29xX23xX22xX3xXexX50xX4xX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xXexXbfxXdxX3xX2x5c6ex8b9exX117xXabxX3xd7efxX1xX27xX3xX54xda5cxX4xX3x6841xe492xX3xXbxX1xXdxX47xX27xX3xXexX1xX10xX39xX3xXb3x9569xX23xX22xX3xX11bxX47xX3xX1xX39xXbfxX4xX1xX3xXafx5bc7xX86xa304xX30xX1exdfacxX74xX74xca52xX3xX4x4db8xX6xX3x8e2axX15xX3xX123xX6xX23xX3xX123xc6fexX27xX3xX4xX5dxX3xccefxX145xX74xX74xX148xaca3xX3xXexb89bxX23xX1xX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX23xXexX10xXa0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax808exXdxX4axXexX1xX24xX3xb1efxX2xXabxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX117xX2xXafxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX116xX123xX6xX39xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX54xX23xX86xX23xX10xX199xX7xX86x7e89xX2xX2xX140xX86xX2xXa9xXabxX4axX2xX2xXabxXafxX1a0xXa9xX1d2xXexXabxX1d2xXafxXabx8045xX5xXafxX116xX26xXbxX22x7488xXa0xX9xX2xXa9xX1e7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX3exXexX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX77xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxXaxX3xX199xXdxX4axXexX1xX9xXaxX1a0xX2xXabxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX117xX2xXafxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX39xX23xXaxX2fxX1d2xX1d2xX3xX1cxXcbxX77xX3xXexX1xXb4xX3xXexXa0xX3exX23xX3xXexXbfxXdxX3xX1xX27xX15xb51axX23xX3xXcxX1xXbfxX4xX1xX3xX30xX31xX3xXb3xXcbxX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX3exXexX3xX54xXdxX29cxX4xX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xXexXa0xX39xX23xX22xX3xX7xX50xX23xX22xX3xXa9xX86xXabxX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxa5b2x84f4xX4xX3xX4axb468xX3xX11bxce30xX3xX23xX22xX1xX164xX3xXa9xXafxX86xX117xX3xX54xX31xX3xX2xX86xXabxX3xX11bx500bxX39xX3xX4axX31xXdxX3xX117xX3xX23xX22xX31xX15xX77xX3xX7xX39xX23xX22xX3xa5dcxX1xd0d4xX23xX22xX3xX7bxe316xXdxX3xX54xa82axX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX3xXcxX1xXbfxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX5xXbfxXdxX3xc025xX22xX50xX4xX3xX5xb93ex9d6dxX77xX3xXexX3exXexX3xX123x6b25xXexX3xX4xX301xX23xX22xX3xX4xX50xX4xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX54xXdxX43xX23xX77xX3xXexX1xXa1xX3xX11bx6507xX3xX4xX14bxX6xX3xX1d2xX1d2xX3xX145xX74xX74xX148xX3xX4xX3exXbxX3xX1cxXcbxX3xXa0xX31xX3xX7xX39xX50xXexX77xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX1xXdxX29cxX23xX3xX54xXdxX29cxX4xX3xX4xX1xX164xX23xX1xX3xX7xX5dxX6xX77xX3xXdxX23xX3xX3exX23xX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX4xX14bxX6xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX3xX54xX31xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX23xXexX10xXa0xX3xX4axXexX1xX27xX44xX123xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX4axXexX1xX24xX3xX1a0xX2xXabxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX117xX2xXafxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX116xX123xX6xX39xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX54xX23xX86xX23xX10xX199xX7xX86xX1d2xX2xX2xX140xX86xX2xXa9xXabxX4axX2xX2xXabxXafxX1a0xX117xX2xXexX2xXabxX1d2xX140xX5xX140xX1exX2xXa9xX2xX4axX2xX2xX2xXa9xX1d2xXa9xX1a0xXexX2xX1d2xX1a0xX1d2xXa9xX5xXafxX116xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX3exXexX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX77xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxXaxX3xX199xXdxX4axXexX1xX9xXaxX1a0xX2xXabxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX117xX2xXafxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX39xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX74x9260xX23xX22xX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX23xX1x5eaaxX23xX22xX3xX23xX22xXa1x7e3cxXdxX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX73xX74xX75xX30xX77xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxX3xXexXbfxXdxX3xX1cxXcbxX3xXcxX1xXbfxX4xX1xX3xXcxXa0xXb4xX3xX15cxXcxX1xXbfxX4xX1xX3xX30xX31xX161xX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxXcxXa0xXa1x4c0fxX23xX22xX3xXbxX1xX32exX23xX22xX3xX7bxX333xXdxX3xX54xX337xX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX3xXcxX1xXbfxX4xX1xX3xX30xX31xX3x69e0xX43xX3xXcxX1xXb4xX3xX32cxX1xXa1xXbaxX23xX22xX3xXcxX1xX14bxX15xX3xX4xX1xX39xX3xX123xXdxX47xXexX24xX3xX34cx9920xX6xX27xX3xX11bxX1xXdxX3xXb3xXa1x9737xX4xX3xX4xX3exXbxX3xXbxX1xX50xXexX77xX3xX1d2xX1d2xX3xX145xX74xX74xX148xX3xX4xX3exXbxX3xX1cxXcbxX3xX4xX301xX23xX22xX3xX2xX117xX1e7xX3xXexc7b7xX3xX123xX156xX27xX3xX4xX5dxX3xXb3xXcbxX3xX22xX3exXbxX3xXa0xX132xXexX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX77xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX4xX14bxX6xX3xX4xX50xX4xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX116xX3xXcxX1xX10xX39xX3xXb3xX60xX77xX3xXexXbfxXdxX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX3xXcxX1xXbfxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX4xX60xX3xX117xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX3xX54xX31xX3xX1e7xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xXexX164xX23xX1xX77xX3xXabxXabxX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX3xX54xX31xX3xdfdcxX2xX1e7xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX3exXbxX3xX1cxXcbxX353xX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX23xXexX10xXa0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX4axXexX1xX24xX3xX1a0xX2xXabxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX117xX2xXafxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX116xX123xX6xX39xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX54xX23xX86xX23xX10xX199xX7xX86xX1d2xX2xX2xX140xX86xX2xXa9xXabxX4axX2xX2xXabxXafxX1e7xX2xX1a0xXexX1e7xX140xXabxX1a0xX5xX2xXafxX1exX2xXa9xX2xX4axX2xX2xX2xXa9xX1a0xX2xXa9xXexX1e7xXabxX1d2xXafxX1e7xX5xXafxX116xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX3exXexX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX77xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxXaxX3xX199xXdxX4axXexX1xX9xXaxX1a0xX2xXabxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX117xX2xXafxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX39xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX4xX14bxX6xX3xX4xX50xX4xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xXb3xXcbxX3xXb3xXa1xX626xX4xX3xX34cxX5xX3exXbxX3xXb3xX156xX15xX353xX3xXexXa0xX43xX23xX3xX123xX551xX23xX22xX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX4xX14bxX6xX3xXexX1xXd7xX23xX3x9f33xXdxX6xX3xX7bxX22xXcbxXdxX3xX1d2xX3xX1exX3xX1cxXcbxX3xXcxX1xXbfxX4xX1xX3xX5fexX39xX23xX22xX3xX15cxXcxX1xXbfxX4xX1xX3xX30xX31xX161xX3xXexd0c4xX3xX7xX50xX23xX22xX3xX7x694fxX44xX3xXa9xX86xXabxX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxXcxXbfxXdxX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX3xX148xX6xX23xX3xX5fexX333xX4xX77xX3xX54xXdxX29cxX4xX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX4xX14bxX6xX3xX4xX50xX4xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX3xX11bxX1xX60xX6xX3xc9bdx6275xX3xX54xX31xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xXb3xXcbxX3xXb3xXa1xX626xX4xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX3exXexX3xXexXbfxXdxX3xX2xX140xX3xX1cxXcbxX77xX3xXexX1xXb4xX3xXexXa0xX3exX23xX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX23xXexX10xXa0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX4axXexX1xX24xX3xX1a0xX2xXabxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX117xX2xXafxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX116xX123xX6xX39xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX54xX23xX86xX23xX10xX199xX7xX86xX1d2xX2xX2xX140xX86xX2xXa9xXabxX4axX2xX2xXabxXafxX1e7xX1d2xX140xXexX1a0xX140xXabxX5xXabxX1exX2xXa9xX2xX4axX2xX2xX2xXa9xXa9xXafxXafxXexXabxX716xX117xX716xX117xX5xXafxX116xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX3exXexX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX77xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxXaxX3xX199xXdxX4axXexX1xX9xXaxX1a0xX2xXabxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX117xX2xXafxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX39xX23xXaxX2fxX74xX551xX23xX22xX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xXexXbfxXdxX3xXexX1xXb4xX3xXexXa0xX3exX23xX3xX7bxX22xX1xcc5cxX23xX3xX15cxX1xX27xX15xX29cxX23xX3xX148xX6xX23xX3xX5fexX333xX4xX161xX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX39xX3xXb3xX60xX77xX3xX148xX6xX23xX3xX5fexX333xX4xX3xXb3xXcbxX3xX4xX1x92a0xXexX3xX7xXb62xX3xXb3xXbaxX23xX3xX54xXb4xX3xX123xX156xX27xX3xX4xX5dxX3xX5xX31xX3xX2xXa9xX117xX2dxX3xX4xX60xX3xX117xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX77xX3xX140xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xXexX164xX23xX1xX77xX3xXabxX117xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX3xX54xX31xX3xX1e7xX1d2xX140xX3xX23xX22xXa1xX584xXdxX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX3exXbxX3xX1cxXcbxX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX23xXexX10xXa0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX4axXexX1xX24xX3xX1a0xX2xXabxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX117xX2xXafxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX116xX123xX6xX39xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX54xX23xX86xX23xX10xX199xX7xX86xX1d2xX2xX2xX140xX86xX2xXa9xXabxX4axX2xX2xXabxXafxX1e7xX117xX1e7xXexXa9xX117xX2xXafxX5xX2xX1exX2xXa9xX2xX4axX2xX2xX2xXa9xXa9xXa9xXabxXexXabxX1e7xX1e7xX117xX2xX5xXafxX116xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX3exXexX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX77xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxXaxX3xX199xXdxX4axXexX1xX9xXaxX1a0xX2xXabxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX117xX2xXafxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX39xX23xXaxX2fxX7bxXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xXexXbfxXdxX3xX1cxXcbxX3xX142xX304xX3xX97bxX27x7995xX23xX3xX15cxX1xX27xX15xX29cxX23xX3xX142xX304xX3xc75dxX23xX1xX161xX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxXcxXa0xXa1xX5dexX23xX22xX3xXbxX1xX32exX23xX22xX3xX7bxX333xXdxX3xX54xX337xX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX3xX148xX6xX23xX3xX5fexX333xX4xX3xXcxXa0xX156xX23xX3xX97bxX27xXd5fxX23xX3xX30xX39xX31xXdxX3xX4xX1xX39xX3xX123xXdxX47xXexX24xX3xXcxXa0xX39xX23xX22xX3xXexX64cxX23xX22xX3xX7xXb62xX3xXabxX117xX3xX23xX22xXa1xX584xXdxX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX3xX4xX60xX3xX1d2xXafxX3xX23xX57dxX3xX15cxX4xX1xXdxX47xX44xX3xXexe9e0xX3xX5xX29cxX3xXa9xX1e7xXb1xX161xX2dxX3xX1a0xX3xX23xX22xXa1xX584xXdxX3xX23xX22xX39xX31xXdxX3xXb3xX551xX23xX22xX3xX15cxX4xX1xXdxX47xX44xX3xXexXe04xX3xX5xX29cxX3xX2xX2xX77xX2xXb1xX161xX2dxX3xX1d2xX3xX22xXdxX50xX39xX3xX4axXd5fxX23xX3xX15cxX4xX1xXdxX47xX44xX3xXexXe04xX3xX5xX29cxX3xXa9xX77xX1e7xXb1xX161xX2dxX3xX2xX140xX3xX23xX22xXa1xX584xXdxX3xXexXa0xd0d5xX3xXexX27xX64cxXdxX3xX15cxX4xX1xXdxX47xX44xX3xXexXe04xX3xX5xX29cxX3xXa9xXa9xX77xXa9xXb1xX161xX3xX54xX31xX3xX2xX716xX3xX23xX22xXa1xX584xXdxX3xXexX50xXdxX3xX4xX5dxX3xX15cxX4xX1xXdxX47xX44xX3xXexXe04xX3xX5xX29cxX3xXa9xXabxX77xX1d2xXb1xX161xX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxX148xX5dxX3xXexXa0xXdxX3xX148xX6xX23xX3xX5fexX333xX4xX3xXb3xXa1xX626xX4xX3xX123xX156xX27xX3xXa9xXa9xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX86xXabxX117xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX54xX31xX3xX117xXa9xX140xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX3exXbxX3xX1cxXcbxX86xX1e7xX1d2xX140xX3xX23xX22xXa1xX584xXdxX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX23xXexX10xXa0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX4axXexX1xX24xX3xX1a0xX2xXabxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX117xX2xXafxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX116xX123xX6xX39xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX54xX23xX86xX23xX10xX199xX7xX86xX1d2xX2xX2xX140xX86xX2xXa9xXabxX4axX2xX2xXabxXafxX140xX2xXabxXexX117xXa9xX117xXa9xX5xX2xX1exX2xXa9xX2xX4axX2xX2xX2xXa9xX117xXafxX2xXexX140xXafxX117xX140xXafxX5xXafxX116xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX3exXexX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX77xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxXaxX3xX199xXdxX4axXexX1xX9xXaxX1a0xX2xXabxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX117xX2xXafxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX39xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXa0xX39xX23xX22xX3xX23xX1xX57dxX23xX22xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX23xX22xX1xX164xX3xX5xX352xX3xXa9xXafxX86xX117xX3xX1exX3xX2xX86xXabxX77xX3xX148xXd7xX23xX22xX3xXexX15xX3xX148xX32cxX3xc0f0xX23xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXb3xXcbxX3xX123xX64cxX3xX7xX27xX23xX22xX3xXexX1xX43xX44xX3xX23xX1xXdx7ba6xX27xX3xX44xX50xX15xX3xX44xX60xX4xX77xX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX123xXb4xX3xX1xXdxX29cxX23xX3xXb3xXbfxXdxX3xX54xX31xX3xX1xX27xX15xX3xXb3xX333xX23xX22xX3xX2xXafxXafxXb1xX3xX4xX50xX23xX3xX123xX333xX77xX3xX4xXd7xX23xX22xX3xX23xX1xXd5fxX23xX3xX5xX31xX44xX3xX54xXdxX29cxX4xX3xXa9xX3xX4xX6xX0xX10xX44xX2fxX116xX116xX116xX0xX86xX10xX44xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX23xXexX10xXa0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX4axXexX1xX24xX3xX1a0xX2xXabxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX117xX2xXafxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX116xX123xX6xX39xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX54xX23xX86xX23xX10xX199xX7xX86xX1d2xX2xX2xX140xX86xX2xXa9xXabxX4axX2xX2xXabxXafxX1e7xXabxX1e7xXexXa9xX1e7xX5xX2xXafxX1exX2xXa9xX2xX4axX2xX2xX2xXa9xXa9xX2xXa9xXexX140xX1a0xXabxXabxX140xX5xXafxX116xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX3exXexX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX77xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxXaxX3xX199xXdxX4axXexX1xX9xXaxX1a0xX2xXabxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX117xX2xXafxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX39xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX116xX116xX116xX3xXb3xX59xX3xX7xX903xX44xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xXdxX23xX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX77xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX4xX50xX4xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX0xX10xX44xX2fxX15cxX551xX23xX1xX3xX4xX1xX337xXbxX3xX23xX22xX31xX15xX3xXa9xXafxX86xX117xX161xX116xX0xX86xX10xX44xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxX148x53e9xX23xX22xX3xXexXa0xX39xX23xX22xX3xX7xX50xX23xX22xX3xXa9xX86xXabxX77xX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX3xX73xX67xX4xX3xXcxX1xbc37xX3xXb3xXcbxX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX54xXdxX29cxX4xX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX4xX14bxX6xX3xX117xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX77xX3xX1e7xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xXexX164xX23xX1xX77xX3xXabxX1d2xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX3xX54xX31xX3xX1a0xXabxXafxX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX3exXbxX3xX1cxXcbxX3xXexXbfxXdxX3xX2xX2xXabxX3xXb3xXbaxX23xX3xX54xXb4xX3xX123xX156xX27xX3xX4xX5dxX3xX54xX31xX3xX2xX1d2xXafxX3xX11bxX1xX27xX3xX54xX120xX4xX3xX123xX124xX3xXbxX1xXdxX47xX27xX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fx67d6xX23xX22xX3xX7bxX22xX27xX15xX352xX23xX3xX7bxX22xX12f0xX4xX3xXcxX27xX3exX23xX3xX1exX3xXcxXa0xXa1xX5dexX23xX22xX3xX148xXbaxX3xd60exX27xX6xX23xX3xXexX64cxX3xX4xX1xX67xX4xX3xX7bxX333xXdxX3xX54xX337xX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX3xX73xX67xX4xX3xXcxX1xX12f0xX77xX3xXcxX1xXa1xX3xX11bxX378xX3xX145xX74xX74xX148xX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX3xX4xX1xX39xX3xX1xX6xX15xX24xX3xX7bxX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xX11bxX1xXdxX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX4xX50xX4xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xXb3xXa1xX626xX4xX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xXb3xXcbxX3xX23xX1xX35bxX23xX3xXb3xXa1xX626xX4xX3xX7xX120xX3xX1414xX27xX6xX23xX3xXexXd5fxX44xX3xX4xX14bxX6xX3xXb3xXd7xX23xX22xX3xXb3xX551xX39xX3xX23xX22xXa1xX584xXdxX3xX4axXd5fxX23xX116xX3xX148xX50xX4xX3xXexX1xXd7xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xX1x9c79xX23xX1xX3xX1cxX50xX4xX77xX3xXa0xf1baxX3xXa0xX31xX23xX22xX3xX54xX31xX3xX4axX352xX3xX1xXdxX59xX27xX3xX54xX10b8xX3xX23xX22xXa1xX584xXdxX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xXb3xXa1xX626xX4xX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4xXd7xX23xX22xX3xX11bxX1xX6xXdxX3xXb3xXcbxX3xXexXbfxX39xX3xXb3xXdxX10b8xX27xX3xX11bxXdxX29cxX23xX3xXexX1xX27xX35bxX23xX3xX5xX626xXdxX3xX4xX1xX39xX3xX123xX31xX3xX4xX39xX23xX3xXex5f34xX44xX3xX1xXdxX59xX27xX77xX3xXexX1xX6xX44xX3xX11bxX1xX551xX39xX3xXb3xX59xX3xXexX8fbxX3xXb3xX60xX77xX3xXb3xXa1xX6xX3xXa0xX6xX3xX5xX120xX6xX3xX4xX1xX12f0xX23xX3xX11bxX1xXdxX3xX123xX124xX3xXbxX1xXdxX47xX27xX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX23xXexX10xXa0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX199xXdxX4axXexX1xX24xX3xX1a0xX2xXabxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX117xX2xXafxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX86xX86xXdxX116xX123xX6xX39xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX54xX23xX86xX23xX10xX199xX7xX86xX1d2xX2xX2xX140xX86xX2xXa9xX2xX4axX2xX2xX2xX117xX140xX1d2xXa9xXexXa9xX1a0xX1e7xX140xX2xX5xXafxX116xX26xXbxX22xX1eexXa0xX9xX1a0xX1a0xXafxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX3exXexX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX77xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxXaxX3xX199xXdxX4axXexX1xX9xXaxX1a0xX2xXabxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX117xX2xXafxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX39xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX7cxX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX4xX14bxX6xX3xX23xX22xXa1xX584xXdxX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xXexX164xX23xX1xX3xXb3xXa1xX626xX4xX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xXexXbfxXdxX3xX11bxX1xX27xX3xX54xX120xX4xX3xX123xX124xX3xXbxX1xXdxX47xX27xX3xX7xXb62xX3xX1d2xX3xX1exX3xXexX1xXd7xX23xX3xX148xX1xXd5fxX27xX3xXcxXa0xXdxX23xX1xX77xX3xX1cxXcbxX3xXcxX301xX23xX22xX3x6727xX23xX1xX77xX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX3xX73xX67xX4xX3xXcxX1xX12f0xX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxX8d4xXdxX50xX44xX3xXb3xXb62xX4xX3xX61cxX5dexX3xX7bxX333xXdxX3xX54xX337xX3xX32cxX1xX6xX23xX3xXcxX1xXb4xX3xXcxXb62xX3xX30xX39xX6xX3xX4xX1xX39xX3xX123xXdxX47xXexX24xX3xX7cxX39xX3xXexX1xX584xXdxX3xX1xXbfxX23xX3xX4xX27xXb62xXdxX3xX4xX301xX23xX22xX3xX4xX14bxX6xX3xX54xXdxX29cxX4xX3xX4xXd7xX23xX22xX3xX123xXb62xX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX4xX1xX14dbxX23xX1xX3xXexX1xX67xX4xX3xX54xX31xX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX77xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX4xX50xX4xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX3xX11bxX1xX60xX6xX3xX97bxX97cxX3xX54xX31xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xXexX164xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX29cxX44xX3xX11bxX304xX3xX1d2xXafxX1d2xX2xX3xX1exX3xX1d2xXafxX1d2xX1a0xX3xX5xX31xX3xXa0xX3exXexX3xX22xX156xX23xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX23xX43xX23xX3xX61cxX5dexX3xX7bxX333xXdxX3xX54xX337xX3xXb3xXcbxX3xX1414xX27xX50xX23xX3xXexXa0xXdxX29cxXexX77xX3xX22xXdxX6xX39xX3xX4xX50xX4xX3xX4xXd7xX23xX22xX3xX4xX1xX67xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX43xX23xX3xX44xXd7xX23xX3xXexX35bxXbxX3xXexXa0xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX39xX3xX54xX10b8xX3xX23xX1xXd5fxX23xX3xX5xX120xX4xX77xX3xXexXa0xX14dbxX3xXexX27xX29cxX77xX3xXexX1xX584xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX44xX333xXexX3xX4xX50xX4xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX43xX44xX3xXexX132xX4xX3xX23xX1x6410xX44xX3xXb3xX551xX44xX3xX123xX551xX39xX3xXexXdxX47xX23xX3xXb3xX333xX3xX4xX50xX4xX3xX44xXb62xX4xX3xXexX1xX584xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX1xX10xX39xX3xX1414xX27xX15xX3xXb3xXb4xX23xX1xX3xX4xX14bxX6xX3xX5fexX27xX35bxXexX3xX74xX156xX27xX3xX4xX5dxX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxX61cxX5dexX3xXb3xXcbxX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX5xX35bxXbxX3xXexX64cxX3xX22xXdxX132xXbxX3xX54xXdxX29cxX4xX3xXb3xX59xX3xXexX35bxXbxX3xXexXa0xX27xX23xX22xX3xXa0xX31xX3xX7xX39xX50xXexX77xX3xXb3xXb62xXdxX3xX4xX1xXdxX47xX27xX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xXexXa0xX14dbxX4xX1xX3xX23xX22xX6xX23xX22xX77xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX44xX333xXexX3xX4xX50xX4xX1xX3xX11bxe6eexX3xX5xXa1xddd4xX23xX22xX77xX3xXb3xX551xX44xX3xX123xX551xX39xX3xXexX1xXd7xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xX14bxX6xX3xX4xX50xX4xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX4xX1xX14dbxX23xX1xX3xX1cxX50xX4xX77xX3xX11bxX1xX50xX4xX1xX3xX1414xX27xX6xX23xX77xX3xXexX27xX15xX29cxXexX3xXb3xXb62xXdxX3xX11bxX1xXd7xX23xX22xX3xXb3xXa1xX626xX4xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX60xXexX116xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX39xX4axX15xXaxX2fxX34cxX61cxX5dexX3xX7bxX333xXdxX3xX54xX337xX3xXb3xXcbxX3xXexX35bxXbxX3xXexXa0xX27xX23xX22xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX1xXdxX29cxX23xX77xX3xX5xX43xX23xX3xX11bxX1xX27xXd7xX23xX77xX3xXbxX1xXb62xXdxX3xX1xX626xXbxX3xX4xX50xX4xX3xXb3xXbaxX23xX3xX54xXb4xX3xXdxX23xX3xX3exX23xX3xX5xXdxX43xX23xX3xXexX337xX4xX3xX1d2xX117xX86xX1d2xX117xX3xX22xXdxX584xX3xX7xX27xXb62xXexX3xX23xX1xX57dxX23xX22xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX23xX22xX1xX164xX3xX5xX352xX3xXa9xXafxX86xX117xX3xX1exX3xX2xX86xXabxX3xXb3xX59xX3xX11bxXb4xXbxX3xXexX1xX584xXdxX3xX123xX31xX23xX3xX22xXdxX6xX39xX3xXbxX1xXdxX47xX27xX3xX123xX156xX27xX77xX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xXexXa0xX14dbxX4xX1xX3xX23xX22xX6xX23xX22xX77xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX4xX50xX4xX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX3xX54xX31xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xXexX164xX23xX1xX3xX4xX1xX39xX3xX4xX50xX4xX3xXb3xXb4xX6xX3xXbxX1xXa1xXbaxX23xX22xX116xX3xX74xX43xX23xX3xX4xXbfxX23xX1xX3xXb3xX60xX77xX3xX61cxX5dexX3xX7bxX333xXdxX3xX54xX337xX3xX4xX12d0xX23xX22xX3xXb3xXcbxX3xXb3xXd7xX23xX3xXb3xXb62xX4xX3xX4xX50xX4xX3xXb3xXb4xX6xX3xXbxX1xXa1xXbaxX23xX22xX3xXexX1xX120xX4xX3xX1xXdxX29cxX23xX3xX54xXdxX29cxX4xX3xXdxX23xX3xX3exX23xX77xX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xXexXa0xX14dbxX4xX1xX3xX23xX22xX6xX23xX22xX77xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX4xX14bxX6xX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX3exXbxX3xX1xX27xX15xX29cxX23xX77xX3xX4xX3exXbxX3xX1cxXcbxX116xX3xX73xX47xX23xX3xX23xX6xX15xX77xX3xXbxX1xX156xX23xX3xX54xXdxX29cxX4xX3xX23xX31xX15xX3xXb3xXcbxX3xXb3xXa1xX626xX4xX3xX4xX50xX4xX3xXb3xXb4xX6xX3xXbxX1xXa1xXbaxX23xX22xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX3exXexX77xX3xXb3xX551xX44xX3xX123xX551xX39xX3xXexX1xX10xX39xX3xXb3xX132xX23xX22xX3xXexXdxX47xX23xX3xXb3xX333xX3xX123xX156xX27xX3xX4xX5dxX3xXexX1xX10xX39xX3xX5xX27xX35bxXexX3xXb3xXb4xX23xX1xX353xX3xX1exX3xX8d4xXdxX50xX44xX3xXb3xXb62xX4xX3xX61cxX5dexX3xX7bxX333xXdxX3xX54xX337xX3xX32cxX1xX6xX23xX3xXcxX1xXb4xX3xXcxXb62xX3xX30xX39xX6xX3xX4xX1xX39xX3xX123xXdxX47xXexX3xXexX1xX43xX44xX116xX0xX86xXbxX2fxX0xX4axXdxX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4axXa0xX10xX5xX6xXexX10xX4axXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX44xX123xX1exX6xX23xX4axX1exX7xX6xXbxX39xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14exX15xX3xX123xX6xX23xX3xX123xX156xX27xX3xX4xX5dxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xXd7xX23xX22xX3xX123xXb62xX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX23xX22xXa1xX584xXdxX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX54xX31xX39xX3xX116xX116xX116xXaxX3xX1xXa0xX10xX2bxX9xXaxX86xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX1414xX27xX15xX10xX23xX86xX27xX15xX1exX123xX6xX23xX1exX123xX6xX27xX1exX4xX27xX1exX4xX6xX4xX1exX4xX6xXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX39xX23xX22xX1exX123xX39xX1exX4axX6xX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX23xX22xX27xX39xXdxX1exX27xX23xX22xX1exX4xX27xX1exX4axX6xXdxX1exX123xXdxX10xX27xX1exX1xX4axX23xX4axX1exX54xX6xX39xX1exX23xX22xX6xX15xX1exX1d2xX140xX1exX117xX86xX1d2xX2xXafxXabxX140xXafxX116xX1xXexX44xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX86xX44xX10xX4axXdxX6xX86xX2xX1d2xXafxX86xX23xX10xX199xX7xX86xX1d2xX2xX2xX1a0xX86xX2xXafxX1a0xX4axXabxX1d2xX1d2xX117xX1e7xX2xX716xXexX117xX2xX1e7xX1a0xX5xX1a0xX1exX2xXafxX1a0xX4axX2xX2xX1e7xXafxX140xXa9xX716xXexX1e7xX117xX716xXabxX1e7xX5xXafxX116xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX3exXexX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX77xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xX6xX2fxX0xX4axXdxX54xX2fxX0xX7xXexXa0xX39xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14exX15xX3xX123xX6xX23xX3xX123xX156xX27xX3xX4xX5dxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xXd7xX23xX22xX3xX123xXb62xX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX23xX22xXa1xX584xXdxX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX54xX31xX39xX3xX116xX116xX116xXaxX3xX1xXa0xX10xX2bxX9xXaxX86xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX1414xX27xX15xX10xX23xX86xX27xX15xX1exX123xX6xX23xX1exX123xX6xX27xX1exX4xX27xX1exX4xX6xX4xX1exX4xX6xXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX39xX23xX22xX1exX123xX39xX1exX4axX6xX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX23xX22xX27xX39xXdxX1exX27xX23xX22xX1exX4xX27xX1exX4axX6xXdxX1exX123xXdxX10xX27xX1exX1xX4axX23xX4axX1exX54xX6xX39xX1exX23xX22xX6xX15xX1exX1d2xX140xX1exX117xX86xX1d2xX2xXafxXabxX140xXafxX116xX1xXexX44xXaxX2fxX14exX15xX3xX123xX6xX23xX3xX123xX156xX27xX3xX4xX5dxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xXd7xX23xX22xX3xX123xXb62xX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX23xX22xXa1xX584xXdxX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX54xX31xX39xX3xX116xX116xX116xX0xX86xX6xX2fxX0xX86xX7xXexXa0xX39xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4axXaxX2fxX73xXd5fxX15xX3xX5xX31xX3xX44xX333xXexX3xXexXa0xX39xX23xX22xX3xX23xX1xX57dxX23xX22xX3xX15xX43xX27xX3xX4xX156xX27xX3xX44xX31xX3xX74xX6xX23xX3xX4xX1xX164xX3xXb3xXbfxX39xX3xX123xX156xX27xX3xX4xX5dxX3xXexX164xX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXb3xX2fdxXexX3xXa0xX6xX3xX54xX903xXdxX3xX123xX6xX23xX3xX4xX1xX164xX3xXb3xXbfxX39xX3xX123xX156xX27xX3xX4xX5dxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxX77xX3xX4xX50xX4xX3xX4xXbaxX3xX1414xX27xX6xX23xX77xX3xXb3xXbaxX23xX3xX54xXb4xX77xX3xXb3xXb4xX6xX3xXbxX1xXa1xXbaxX23xX22xX3xX54xX10b8xX3xX54xXdxX29cxX4xX3xXexX35bxXbxX3xXexXa0xX27xX23xX22xX3xXexX1xX120xX4xX3xX1xXdxX29cxX23xX3xX44xX333xXexX3xX7xXb62xX3xX23xX333xXdxX3xX4axX27xX23xX22xX3xX123xX156xX27xX3xX4xX5dxX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX75xX27xXb62xX4xX3xX1xX333xXdxX3xX11bxX1xX60xX6xX3xX97bxX97cxX3xX54xX31xX3xX123xX156xX27xX3xX4xX5dxX3xXb3xXbfxXdxX3xX123xXdxX59xX27xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxX3xX23xX1xXdxX29cxX44xX3xX11bxX304xX3xX1d2xXafxX1d2xX2xX3xX1exX3xX1d2xXafxX1d2xX1a0xX116xX0xX86xXbxX2fxX0xX86xX4axXdxX54xX2fxX0xX86xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXa0xX31xX3xX7xX39xX50xXexX3xX11bxX1993xX77xX3xXb3xX551xX44xX3xX123xX551xX39xX3xX2xXafxXafxXb1xX3xX4xX5dxX3xXexXa0xXdxX3xXexX1xX6xX44xX3xX22xXdxX6xX3xX123xX124xX3xXbxX1xXdxX47xX27xXaxX3xX1xXa0xX10xX2bxX9xXaxX86xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX1414xX27xX15xX10xX23xX86xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXa0xX6xX1exX7xX39xX6xXexX1exX11bxX15xX1exX4axX6xX44xX1exX123xX6xX39xX1exX2xXafxXafxX1exX4xX27xX1exXexXa0xXdxX1exXexX1xX6xX44xX1exX22xXdxX6xX1exX123xX39xX1exXbxX1xXdxX10xX27xX86xX1d2xX2xXafxXafxXafxX2xX116xX1xXexX44xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX86xX44xX10xX4axXdxX6xX86xX2xX1d2xXafxX86xX23xX10xX199xX7xX86xX1d2xX2xX2xXabxX86xX2xXa9xX2xX4axXa9xXafxX1a0xXafxX1e7xX2xXafxXexX2xX117xX2xX716xXafxX5xXafxX116xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX3exXexX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX54xX31xX3xXexXdxX59xX27xX3xX7xX5dxX3xXexX60xX44xX3xXexX64xXexX3xX67xX23xX22xX3xX4xX5dxX3xX54xXdxX43xX23xX3xX73xX74xX75xX30xX77xX3xX30xX73xX7bxX7cxX3xX4xX50xX4xX3xX4xX3exXbxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xX6xX2fxX0xX4axXdxX54xX2fxX0xX7xXexXa0xX39xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXa0xX31xX3xX7xX39xX50xXexX3xX11bxX1993xX77xX3xXb3xX551xX44xX3xX123xX551xX39xX3xX2xXafxXafxXb1xX3xX4xX5dxX3xXexXa0xXdxX3xXexX1xX6xX44xX3xX22xXdxX6xX3xX123xX124xX3xXbxX1xXdxX47xX27xXaxX3xX1xXa0xX10xX2bxX9xXaxX86xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX1414xX27xX15xX10xX23xX86xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXa0xX6xX1exX7xX39xX6xXexX1exX11bxX15xX1exX4axX6xX44xX1exX123xX6xX39xX1exX2xXafxXafxX1exX4xX27xX1exXexXa0xXdxX1exXexX1xX6xX44xX1exX22xXdxX6xX1exX123xX39xX1exXbxX1xXdxX10xX27xX86xX1d2xX2xXafxXafxXafxX2xX116xX1xXexX44xXaxX2fxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXa0xX31xX3xX7xX39xX50xXexX3xX11bxX1993xX77xX3xXb3xX551xX44xX3xX123xX551xX39xX3xX2xXafxXafxXb1xX3xX4xX5dxX3xXexXa0xXdxX3xXexX1xX6xX44xX3xX22xXdxX6xX3xX123xX124xX3xXbxX1xXdxX47xX27xX0xX86xX6xX2fxX0xX86xX7xXexXa0xX39xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4axXaxX2fxX73xX47xX23xX3xX1xX47xXexX3xX23xX22xX31xX15xX3xX2xXa9xX86xX117xX77xX3xX4xX50xX4xX3xXb3xXb4xX6xX3xXbxX1xXa1xXbaxX23xX22xX3xXexXbfxXdxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXb3xXcbxX3xX1xX39xX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX54xXdxX29cxX4xX3xX5xX35bxXbxX77xX3xX23xXdxX43xX44xX3xX15xX47xXexX3xX4axX6xX23xX1xX3xX7xX50xX4xX1xX3xX4xX5dxX3xXexXa0xXdxX3xX54xX31xX3xX11bxX1xX27xX3xX54xX120xX4xX3xX123xX124xX3xXbxX1xXdxX47xX27xX3xXexXbfxXdxX3xXexXa0xX337xX3xX7xX5dexX3xX145xX74xX7bxX7cxX3xX1cxXcbxX77xX3xXbxX1xXa1xX584xX23xX22xX77xX3xXexX1xXb4xX3xXexXa0xX3exX23xX2dxX3xX1xX333xXdxX3xXexXa0xXa1xX584xX23xX22xX3xX4xX50xX4xX3xX23xX1xX31xX3xX54x7b35xX23xX3xX1xX60xX6xX3xXexX1xX10xX39xX3xXb3xX132xX23xX22xX3xX1414xX27xX15xX3xXb3xXb4xX23xX1xX116xX0xX86xXbxX2fxX0xX86xX4axXdxX54xX2fxX0xX86xX5xXdxX2fxX0xX86xX27xX5xX2fxX0xX4axXdxX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa0xXaxX2fxX0xX86xX4axXdxX54xX2fxX0xX86xX4axXdxX54xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6cxX27xXexX1xX39xXa0xXaxX2fxXcxX1xX301xX15xX3xX7cxXa1xXbaxX23xX22xX0xX86xXbxX2f
Thùy Dương