Đồng chí Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII bước vào buổi làm việc thứ 2 với các nội dung trọng tâm là công bố kết quả miễn nhiệm, bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh; thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH cùng các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết.
758dxb753x8ddfxe50cxfdfdxb714xb6bfxa449xe481xX7x9269xda84xa8fexc98dxe023x10d77xX5xb9ddxXaxda6fxc989xb9acx10779xc384xX3xX4xX1x99d0xX3xb48dx11350x10b71xX15xX16xX3xXcxdb7fx10997xX15xX16xX3xb13fx79cexX15xX16xX3xb1b5x876dx8313xX4xX3xe58dx96e2xX24xX3xX16xXdxb84dxX3xX4xX1xbc87xX4xX3xbc79xX1x83b2xX3xXexaf05xX4xX1xX3xX1cxX13x103b4xX28xX3xXexfa78xX15xX1xX3xX1cxX1exX3xXcxbbfbxX15xX1xX0x109c2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xdccfxXaxX12xcdcex107a9xX3xX1xcf3bxXbxX3xXexX1xX3cxX3xX2xf026xecbfxX3xX1cxX13xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX3xX1cxX1exX3xXcxX56xX15xX1xX3xc3cbxX1x88a7xX6xX3xe30cx87a7xe409xX97xX3xX32xX2exc0d9xX4xX3x82a5xX1exX1dxX3xX32xX24xf334xXdxX3xX5xX1exe6c3xX3xX9fxXdxa95axX4xX3xXexX1xX3cxX3xfdeexX3xX9fxX9cxXdxX3xX4x10aacxX4xX3xX15xf401xXdxX3xX6cxX24xX15xX16xX3xXexX23xX73xX15xX16xX3xXexcf06xXaaxX3xX5xX1exX3xX4xb06dxX15xX16xX3xX32x1013dxX3xX90xce49xXexX3xef5dxX24x949cxX3xXaaxXdxc3dexX15xX3xX15xX1xXdxXaexXaaxX7cxX3xX32xX33xX24xX3xX4xdfd1xX3xX4xXbcxX4xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX6cxX6xX15xX1xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX1xXdbxXexX3xX1cxX13xX4axX28xX7cxX3xb1a9x9b29xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xe3abxX3xXexX1xXe3xX1dxX3xX5xX24xb8e5xX15xX3xXexe810xXdxX3xXexXa5xX3xX9fxd27dxX3xXex9a13xX15xX1xX3xX1xX135xX15xX1xX3xX6fxXcxe715xX95xX1cxX3xX4xaa0exX15xX16xX3xX4xXbcxX4xX3xXex9dd6xX3xXexX23xX135xX15xX1xX7cxX3xX2dxX132xX3xXbcxX15xX7cxX3xX6cx789bxX3xXexX1xXe3xX1dxX3xX15xX16xX1xX44xX3xXe1xX24xef50xXdexXexebe8xX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX23xb68bxXdxb909xXaxX12xX0xX6cxXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1dxX5xX186xX24xX5xX5xXaxX12xX0xX6cxXdxX9fxX3xXdxX6cxX9xXaxX6cxX4xX1dxX15xXexX10xX15xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX32xX1dxX6cxX16dxXbxX4xX3xX6cxX15xX10xcc35xX7xXexX16dxXbxX10xa978xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX1dxX6cxX16dxXaxX12xX0xXdxXaaxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x109b0xX5axX5axX4xX6cxX15xX170xX32xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX170xX9fxX15xX5axX6cxX10xX7xX90xXexX1dxXbxX5axX15xX10xX1c5xX7xX5axXb5xX1cbxb668xX7bxX5axX2xX1cbx10688xX6cxX1cbxX2xXb5xX226xea7cx106aexaa61xXexX221xX226xX22cxX22dxX2xX5xX1cbxX170x944fxXbxX16xbbfdxX23xX9xX226xX1cbxX1cbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xXcxX23xX24xX15xX16xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX32xX33xX24xX3xX16xXdxX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX3fxX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX1cxX13xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX3xX1cxX1exX3xXcxX56xX15xX1xXaxX3xX1c5xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX2xX2xX221xX1cbxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxba71xX22exX1cbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xX13xX12bxXdxX3xX32xXdx9882xX24xX3xX32xf796xX3xXbxX1xXdxXdexX24xX3xX32xX33xX24xX3xX4xXbcxX4xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX6cxX6xX15xX1xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX1xXdbxXexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX1dxX6cxX16dxXaxX12xX0xXdxXaaxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxXexX1xX24xXaaxX32xX3xX6cxX1xXdxX6cxX10xX3xXdxX3fxX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX16dxX5xX10xX9xXaxX1c5xXdxX6cxXexX1xX1fexX3xX2xX2xX221xX1cbxXbxX188xX11exX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1fexX3xX2a5xX22exX1cbxXbxX188xX11exXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fexX5axX5axXdxX170xX32xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX170xX9fxX15xX5axX15xX10xX1c5xX7xX5axXb5xX1cbxX221xX7bxX5axX2xX1cbxX226xX6cxX1cbxX2xX22dxX226xX2a5xX226xX226xXexX22dxX2xX1cbxX221xX7bxX5xX1cbxX170xX238xXbxX16xX23bxX23xX9xX221xX7bxX221xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xXcxX23xX24xX15xX16xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX32xX33xX24xX3xX16xXdxX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX3fxX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX1cxX13xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX3xX1cxX1exX3xXcxX56xX15xX1xXaxX3xX1c5xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX2xX2xX221xX1cbxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2a5xX22exX1cbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX1dxX6cxX16dxXaxX12xX13xX33xX24xX3xX32xX24xXa5xXdxX3xX5xX1exXaaxX3xX9fxXdxXaexX4xX3xX4xX1xXdxX132xX24xX3xX15xX6xX16dxX3xca46xX22exX5axX2xXb5xb690xX7cxX3xX2dxX12bxXdxX3xX32xXdxX2caxX24xX3xX1cxX13xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX3xX7x9b2dxX3xX15xX16xX1xX10xX3xXcxX1xX2exX14exX15xX16xX3xXexX23xX15fxX4xX3xX1cxX13xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX3xX32xXbcxX1dxX3xX4xXbcxX1dxX3xX90xXdexXexX3xXe1xX24xXe3xX3xXbxX1xXdxa2abxX15xX3xX1xX73xXbxX3xX15xXc0xXdxX3xX32xXc0xX3xX9fxX132xX3xX4xXd6xX15xX16xX3xXexXbcxX4xX3xX15xX1xXcfxX15xX3xX7xX15fxX3xX4xX41xX6xX3xX1cxX13xX4axX28xX7cxX3xX115xX116xX4axX28xX11exX3xXex100daxX15xX16xX3xX1xX1dxX6xX3xX4xX1xb882xX4xX3xXaaxa90cxX15xX16xX3xX4xXbcxX4xX3xX2dxX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX9fxX4b8xX6xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xXaaxXdxXe7xX15xX3xX15xX1xXdxXaexXaaxX7cxX3xX32xX33xX24xX3xX4xXf6xX3xX4xXbcxX4xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX6cxX6xX15xX1xX3xX4xX41xX6xX3xX1cxX13xX4axX28xX3xX9fxX1exX3xX115xX116xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX1fexX3xX3fxX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX1cxX13xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX7cxX3xX4xXbcxX4xX3x9c35xX1xX92xX3xX3fxX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX1cxX13xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX11exX3xX522xX1xX92xX3xX3fxX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX115xX116xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX3xX9fxX1exX3xea99xX16dxX3xX9fxXdxX477xX15xX3xX115xX116xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX11exX3xXcxX23xX2exf6cexX15xX16xX3xX32xX6xX15xX3xX522xX1xXbcxXbxX3xX4xX1xXdexX3xX1cxX13xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX170xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX1dxX6cxX16dxXaxX12xXcxXdxXdexXbxX3xX2dxX92xX7cxX3xX1cxX13xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX116xX6xX15xX3xX6fxXdxX15xX1xX3xXexXdexX3xX140xX3xX4axX16xXcfxX15xX3xX7xXbcxX4xX1xX3xX32xXbcxX1dxX3xX4xXbcxX1dxX3xXexX1xe6edxXaaxX3xXexX23xX6xX3xX4xXbcxX4xX3xX15xXc0xXdxX3xX6cxX24xX15xX16xX3xXexX1xX24xXc0xX4xX3xX5xX56xX15xX1xX3xX9fxX15fxX4xX3xX90xXdxX15xX1xX3xXexXdexX3xX140xX3xX15xX16xXcfxX15xX3xX7xXbcxX4xX1xX11exX3xX116xX6xX15xX3xX522xX1xXbcxXbxX3xX4xX1xXdexX3xX32xXbcxX1dxX3xX4xXbcxX1dxX3xXexX1xX5d4xXaaxX3xXexX23xX6xX3xX4xXbcxX4xX3xX15xXc0xXdxX3xX6cxX24xX15xX16xX3xXexX1xX24xXc0xX4xX3xX5xX56xX15xX1xX3xX9fxX15fxX4xX3xX15xXc0xXdxX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xX9fxX1exX3xX522xX1xX92xX3xXcxX23xX2exX56axX15xX16xX3xX32xX6xX15xX3xX96xb295xX15xX3xX1xX92xX6xX3xX140xX3xX95x9ac9xX3xX1xXc0xXdxX3xX32xXbcxX1dxX3xX4xXbcxX1dxX3xXexX1xX5d4xXaaxX3xXexX23xX6xX3xX4xXbcxX4xX3xX15xXc0xXdxX3xX6cxX24xX15xX16xX3xXexX1xX24xXc0xX4xX3xX5xX56xX15xX1xX3xX9fxX15fxX4xX3xX9fxX663xX15xX3xX1xX92xX6xX3xX140xX3xX188xX66dxX3xX1xXc0xXdxX170xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxXaaxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX16dxX5xX10xX9xXaxX1c5xXdxX6cxXexX1xX1fexX3xX2xX2xX221xX1cbxXbxX188xX11exX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1fexX3xX2a5xX22dxX22exXbxX188xX11exXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fexX5axX5axXdxX170xX32xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX170xX9fxX15xX5axX15xX10xX1c5xX7xX5axXb5xX1cbxX221xX7bxX5axX2xX1cbxX226xX6cxX1cbxX2xX221xX22dxX22exX1cbxX2xXexXb5xX1cbxX221xX22dxX221xX5xX1cbxX170xX238xXbxX16xX23bxX23xX9xX22exX22dxXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xXcxX23xX24xX15xX16xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX32xX33xX24xX3xX16xXdxX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX3fxX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX1cxX13xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX3xX1cxX1exX3xXcxX56xX15xX1xXaxX3xX1c5xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX2xX2xX221xX1cbxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2a5xX22dxX22exXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX1dxX6cxX16dxXaxX12xX4axXc0xXdxX3xX6cxX24xX15xX16xX3xXexX23xX73xX15xX16xX3xXexXcfxXaaxX3xX4xX41xX6xX3xX32xX24xXa5xXdxX3xX4xX1xXdxX132xX24xX3xX15xX16xX1exX16dxX3xX5xX1exXaaxX3xX9fxXdxXaexX4xX3xXexX1xX3cxX3xX15xX1x10773xXexX3xX5xX1exX3xX1cxX13xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX3xXexXdxXdexX15xX3xX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xXdxX477xX15xX3xXexX1xXe3xX1dxX3xX5xX24xX127xX15xX3xXexX12bxXdxX3xX22dxX3xXexXa5xX3xX9fxX132xX3xXexX135xX15xX1xX3xX1xX135xX15xX1xX3xX90xXdxX15xX1xX3xXexXdexX3xX140xX3xX188xX66dxX3xX1xXc0xXdxX7cxX3xX4xXbcxX4xX3xX32xXbcxX1dxX3xX4xXbcxX1dxX7cxX3xXexX14exX3xXexX23xX135xX15xX1xX7cxX3xX2dxX132xX3xXbcxX15xX7cxX3xX6cxX15fxX3xXexX1xXe3xX1dxX3xX15xX16xX1xX44xX3xXe1xX24xX16dxXdexXexX3xXexX23xX135xX15xX1xX3xX90xX70xX3xX1xX73xXbxX170xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX1dxX6cxX16dxXaxX12xXcxX23xX2exX9cxX4xX3xX2dxX92xX7cxX3xXexX23xX1dxX15xX16xX3xX32xX24xXa5xXdxX3xX90xX1xX6xXdxX3xXaaxX12bxX4xX3xX7xXbcxX15xX16xX3xX15xX6xX16dxX7cxX3xX6fxX70xX3xX1xX73xXbxX3xXexX1xX3cxX3xX2xX7bxX3xX1cxX13xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX3xX1cxX1exX3xXcxX56xX15xX1xX3xX90xX1xX92xX6xX3xX95xX96xX97xX97xX3xX2dxX66dxX3xX15xX16xX1xX10xX3xX4xXbcxX4xX3xX32xXbcxX1dxX3xX4xXbcxX1dxX7cxX3xXexX14exX3xXexX23xX135xX15xX1xX7cxX3xX6cxX15fxX3xXexX1xXe3xX1dxX3xX15xX16xX1xX44xX3xXe1xX24xX16dxXdexXexX3xXexX23xX135xX15xX1xX3xX90xX70xX3xX1xX73xXbxX11exX3xX32xXbcxX1dxX3xX4xXbcxX1dxX3xXexX1xX5d4xXaaxX3xXexX23xX6xX3xX4xX41xX6xX3xX4xXbcxX4xX3xX32xX6xX15xX3xX1cxX13xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX11exX3xXaaxXdxXe7xX15xX3xX15xX1xXdxXaexXaaxX7cxX3xX32xX33xX24xX3xX4xXf6xX3xX4xXbcxX4xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX6cxX6xX15xX1xX3xX4xX41xX6xX3xX1cxX13xX4axX28xX7cxX3xX115xX116xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX170xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX1dxX6cxX16dxXaxX12xX0xXdxXaaxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1fexX5axX5axX4xX6cxX15xX170xX32xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX170xX9fxX15xX5axX6cxX10xX7xX90xXexX1dxXbxX5axX15xX10xX1c5xX7xX5axXb5xX1cbxX221xX7bxX5axX2xX1cbxX226xX6cxX1cbxX2xX2xX226xX2xX2xX221xXexX22cxX22dxX2xX22dxX5xX1cbxX140xX2xX1cbxX226xX6cxX1cbxX1cbxX22cxX226xX2xX22dxX2xXexX221xX7bxX7bxXb5xX2xX5xX1cbxX170xX238xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xXcxX23xX24xX15xX16xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX32xX33xX24xX3xX16xXdxX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX3fxX1xX41xX3xXexX44xX4xX1xX3xX1cxX13xX4axX28xX3xXexX4exX15xX1xX3xX1cxX1exX3xXcxX56xX15xX1xXaxX3xX1c5xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX2xX2xX221xX1cbxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2a5xX22exX1cbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX9fxX12xX0xX5axX6cxXdxX9fxX12xX0xX5axX6cxXdxX9fxX12