Xây khu dân cư kiểu mẫu ở Thạch Hà: Người xa quê góp của, người ở nhà góp công!
(Baohatinh.vn) - Địa bàn rộng, đời sống người dân khó khăn, thế nhưng, bằng cách làm sáng tạo trong huy động nguồn lực, đặc biệt là kêu gọi con em xa quê, thôn Thượng Nguyên, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã làm nên khu dân cư kiểu mẫu.
f74cx12e8fx10dd0x1234ax12b9fx154e2x16984x1487cx107bexX7x17dc7x17305x18c6ax11fbbx1218fx143c1xX5x11271xXaxX3xX7xXex10c75xX5xX10xX9xXaxXexX10x194c3xXex11c28xX6xX5xXdx182e0x13128x1534exX3x150f0x11db5xX7xXexXdx16230xX15x14c8axXax15b9ex10c21x16762xX15xX3x11eb2xX1xX27xX3x17920xX31xX23xX3xX4x14a6cxX3xX34xXdx11570xX27xX3x18302x1155fxX27xX3x18e43xX3xXcxX1x1805bxX4xX1xX3x15a09x12fecxX24xX3x112d4xX22xX3dx11959xXdxX3xX1cxX6xX3x15265xX27x17036xX3xX22x136bdxXbxX3xX4x14bb6xX6x1831dxX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX48xX3xX23xX1xX51xX3xX22xX62xXbxX3xX4x13ec4xX23xX22x182bdxX0x12c13xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX10xX6xX38xXaxX2fx11639x1957exX6xX3x15e5axX51xX23xX3x149b7x19704xX23xX22xX68xX3x18957xX57xXdxX3xX7x19d2bxX23xX22xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX38xX31xX23xX3xX34xX1xX62xX3xX34xX1x1726bxX23xX68xX3xXexX1x191cdxX3xX23xX1xX3dxX23xX22xX68xX3xX99x1190dxX23xX22xX3xX4x16ad0xX4xX1xX3xX5xX51xX44xX3xX7xXd1xX23xX22xX3xXexX4cx1404fxX3xXexX9dxXe0xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX3xXa3xX9exX23xX22xX3xX23xX22xX27x1555bxX23xX3xX5x12a7exX4xX68xX3xXa3x13d87xX4xX3xX99xXdx17a2dxXexX3xX5xX51xX3xX34xX5fxX27xX3xX22x1590cxXdxX3xX4xXe0xX23xX3xX10xX44xX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX68xX3xXexX1xX7bxX23xX3xXcxX1xX3dx17a94xX23xX22xX3xX54xX22xX27xX15xX5fxX23xX68xX3xX1cx101b3xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3x1939fxX5fxX23xX1xX68xX3xX1xX27xX15xX102xX23xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3x1703axX50xX51xX3xXcx110c6xX23xX1x1653fxX3xXa3xX134xX3xX5xX51xX44xX3xX23xX5fxX23xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27x12f81xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx164c4xX10xX23xXexX10xX9dxXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX189xX10xX23xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax18b84xXdxX38xXexX1xX24xX3x130c2xX2x17778xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x194bfxX2x177f0xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX179xX99xX6xXe0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX179x110fbxX23xX80xX23xX10xX1adxX7xX80xX2x10aa0x19344xX2xX80xX2xX1c5xX1b4xX38xX2xX1c5xX1b4xX1edx198ebxX1c5xX1f8xXexX1edxX1b6x12af0xX1f8xX1b4xX5xX1c5xX179xX26xXbxX22xfc49xX9dxX9x18cd3xX1ecxX20axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX48xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX24xX3xX54xX22xX3dxX57xXdxX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX3xX22xX62xXbxX3xX4xX66xX6xX68xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX48xX3xX23xX1xX51xX3xX22xX62xXbxX3xX4xX7bxX23xX22xX7exXaxX3xX80xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxXe0xX23xXaxX2fxXcxX1xX7bxX23xX3xXcxX1xX3dxX127xX23xX22xX3xX54xX22xX27xX15xX5fxX23xX3xXexX9dxX48xX3xXexX1xX51xX23xX1xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX54xXcx180faxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX99xXccxX23xX22xX3xX7xXf8xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX7x15d52xX4xX3xXa3xXf4xX23xX22xX3xX5x17b64xX23xX22xX3xX4xX66xX6xX3xX99xX51xX3xX4xXe0xX23xX3xXexX9dxXe0xX23xX22xX3xXexX1xX7bxX23xX3xX1e3xX51xX3xX4xXe0xX23xX3xX10xX44xX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18759xXe0xX38xX15xXaxX2fxX95x12e43xX27xX3xX23xXbcxX44xX3xX20axX1c5xX2xX1b4xX68xX3xXcxX1xX3dxX127xX23xX22xX3xX54xX22xX27xX15xX5fxX23xX3xX99x1691cxXexX3xXa3xX30cxX27xX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX44xX45xX27xX3xXexX1x13349xX3xXa3xXc2xX23xX3xX4xX27xXa8xXdxX3xX23xXbcxX44xX3xX44xX10dxXdxX3xXbxX1xX30cxX23xX3xX1e3xXdxX102xX4xX3xX4x124fbxX3xX99x1566exX23xX3xX1xXe0xX51xX23xX3xXexX1xX51xX23xX1xX179xX3xX54xX62xXdxX3xXexX1xX349xX3xX38x154cfxX68xX3xXexX1xXc2xX3xX23xX1xX3dxX23xX22xX3xXa3xX41xX3xX4xX62xX3xXa3xX3dxX127xX4xX3xX34xXc2xXexX3xX5dxX27xX36axX3xXa3xX62xX3xXexX9dxXe0xX23xX22xX3xX1e3xX2ccxX23xX22xX3xX2xX3xX23xXbcxX44xX3xX5xX51xX3xX4xX36axX3xX44xX9exXexX3xX4xX1xXfdxX23xX22xX3xX38xX51xXdxX3xX23x15dd1xX3xX5xXf8xX4xX3xX34xX1xX7bxX23xX22xX3xX23xX22xX3dxX23xX22xX3xX23xX22xX1x18261xX3xX4xX66xX6xX3xXexXe0xX51xX23xX3xXexX1xX41xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX38xX31xX23xX3xXexX9dxXe0xX23xX22xX3xXexX1xX7bxX23xX68xX3xX4x19badxX23xX22xX3xX1e3x1898cxXdxX3xX7xXf8xX3x138cdxXexXdxXc2xXbxX3xX5x18493xX6x195d2xX3xX23xX1xXdxX102xXexX3xXexX1xX51xX23xX1xX3xX4xX66xX6xX3xX23xX1x11d4axX23xX22xX3xX4xXe0xX23xX3xX10xX44xX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX179xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX305xXe0xX38xX15xXaxX2fx160dexX23xX22xX3xXcxX9dxX30cxX23xX3xX13cxX1xX27xX15xXc2xX23xX3xX1exX3xX305x19c6fxX3xXexX1xX3dxX3xX189xX1xXdxX3xX99xX9exX3xXexX1xX7bxX23xX3xX23xX1xX40bxX3xX5xX4cxXdxX24xX3xXcxX1xX57xXdxX3xXa3xXdxX41xX44xX3xXa3xX62xX68xX3xX7xX6xX27xX3xX23xX1xXdxfbe3xX27xX3xX4xX27xX9exX4xX3xX1xX10dxXbxX3xXexX1xX7bxX23xX68xX3xX1xX10dxXbxX3xX4xX1xXdxX3xX99xX9exX3xXexX1xXa8xX23xX22xX3xX23xX1x1262fxXexX3xX4xXd1xX4xX3xX23xX9exXdxX3xX38xX27xX23xX22xX68xX3xX5xX5fxX23xX3xX34xXc2xX3xX1xXe0xX4cxX4xX1xX3xXex11a82xX23xX22xX3xXbxX1xX30cxX23xX3xX1e3xXdxX102xX4xX3xX4x14590xX3xXexX1xX41xX68xX3xX4xX1x17d09xX23xX22xX3xXexX7bxXdxX3xX99xX328xXexX3xXexX6xX15xX3xX1e3xX51xXe0xX3xXexX9dxXdxX41xX23xX3xX34xX1xX6xXdxX179xX3xX305xX3dxX40bxX4xX3xXa3xX30cxX27xX3xX1xX27xX15xX3xXa3xX9exX23xX22xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX30cxX23xX3xXa3xX36axX23xX22xX3xX1e3xXdxX5fxX23xX3xXexXdxX5fxX23xX3xXbxX1xXe0xX23xX22xX3xXbxX1xXd1xX3xX99x15388xX3xX1e3xX3dxX57xX23xX3xXexX4cxXbxX68xX3xX4xX1xX3e0xX23xX1xX3xXexX9dxX6xX23xX22xX3xX1e3xX3dxX57xX23xX3xX1xX9exX179xX3x14dc7xX6xX27xX3xXa3xX62xX68xX3xX4xXd1xX4xX3xXa3xX36axX23xX22xX3xX1e3xXdxX5fxX23xX3xXexX349xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX102xX23xX3xX23xX22xX51xX15xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xX22xXdxX4f4xXbxX3xX4xXd1xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXa3xX349xX23xX1xX3xX34xX1xXd1xX4xX179xX3x1280fxX40bxXdxX3xX4xXd1xX4xX1xX3xX5xX51xX44xX3xX411xX4xX27xXa8xX23xX3xX4xX1xXdxXc2xX27xX41axX3xXa3xX62xX68xX3xXa3xXc2xX23xX3xX23xX6xX15xX3xXexXe0xX51xX23xX3xXexX1xX7bxX23xX3xXa3xX134xX3xX4xX62xX3xX1xX367xX23xX3xX20axX1c5xX1c5xX80xX1edxX1b4xX1edxX3xX1e3xX3dxX57xX23xX3xX1xX9exX3xXa3xX3dxX127xX4xX3xX4xX1xX3e0xX23xX1xX3xXexX9dxX6xX23xX22xX179xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX305xXe0xX38xX15xX3xXbxX189xX10xX23xXexX10xX9dxXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX189xX10xX23xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX38xXexX1xX24xX3xX1b4xX2xX1b6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c3xX2xX1c5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX179xX99xX6xXe0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX179xX1e3xX23xX80xX23xX10xX1adxX7xX80xX2xX1ecxX1edxX1c5xX80xX2xX20axX1ecxX38xX1c5xX1c5xX1ecxX1b6xX1ecxX2xX1edxXexX2xX1ecxX1b4xX1c3xX1edxX5xX1c5xX179xX26xXbxX22xX207xX9dxX9xX1ecxX1c5xX1ecxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX48xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX24xX3xX54xX22xX3dxX57xXdxX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX3xX22xX62xXbxX3xX4xX66xX6xX68xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX48xX3xX23xX1xX51xX3xX22xX62xXbxX3xX4xX7bxX23xX22xX7exXaxX3xX80xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxXe0xX23xXaxX2fxX54xX1xX51xX3xX1e3xXbcxX23xX3xX1xX62xX6xX3xXexX1xX7bxX23xX3xXa3xX3dxX127xX4xX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX34xX1xX6xX23xX22xX3xXexX9dxX6xX23xX22xX3xX23xX1xX57xX3xX7xXf8xX3xXa3xX62xX23xX22xX3xX22xX62xXbxX3xX23xX22xX51xX15xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xX1e3xX51xX3xX34xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX468xX3xX4xX66xX6xX3xX99xX51xX3xX4xXe0xX23xX3xXexX9dxXe0xX23xX22xX3xXexX1xX7bxX23xX3xX1e3xX51xX3xX4xXe0xX23xX3xX10xX44xX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX305xXe0xX38xX15xXaxX2fx1255dxXdxX5fxX23xX22xX3xXexX4dcxX3xXa3xX30cxX27xX3xX23xXbcxX44xX3xX20axX1c5xX2xX1ecxX3xXa3xXc2xX23xX3xX23xX6xX15xX68xX3xXexXe0xX51xX23xX3xXexX1xX7bxX23xX3xXa3xX134xX3xX4xX1xX3e0xX23xX1xX3xXexX9dxX6xX23xX22xX3xX20axX1c3xX3xX1e3xX3dxX57xX23xX3xX1xX9exX2dxX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX1f8xX1c5xX1c5xX44xX3xXa3xX3dxX57xX23xX22xX3xX99xX5fxX3xXexX7bxX23xX22xX68xX3xX1f8xX1c5xX1c5xX44xX3xX9dxX134xX23xX1xX3xXexX1xXe0xXd1xXexX3xX23xX3dxX40bxX4xX2dxX3xX5xXd1xX23xX22xX3xX99xX5fxX3xXexX7bxX23xX22xX3xX20axX179xX1fexX1c5xX1c5xX44xX3xX5xX498xX3xXa3xX3dxX57xX23xX22xX2dxX3xXexX9dxXf4xX23xX22xX3xX44xX40bxXdxX3xX2xX179xX1b6xX1c5xX1c5xX44xX3xX1xX51xX23xX22xX3xX9dxX51xXe0xX3xX1cxX6xX23xX1xX179xX179xX179xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX305xXe0xX38xX15xXaxX2fxX50xXdxX41xX27xX3xX9dx165bbxX3xX23xX9exXdxX3xX5xXf8xX4xX3xX4xX2ccxX23xX3xX34xX1xX62xX3xX34xX1xXbcxX23xX68xX3xX189xX1xXdxX3xX99xX9exX3xXexX1xX7bxX23xX3xXa3xX134xX3xX44xX4cxX23xX1xX3xX38xX4cxX23xX3xX22xX418xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX23xX22xX54axX3xX1e3xX51xX3xX34xX5fxX27xX3xX22xX10dxXdxX3xX4xXe0xX23xX3xX10xX44xX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX3xX411xX1xX3dxX40bxX23xX22xX3xX1e3xX498xX3xX4xX9exXdxX3xX23xX22xX27xXf4xX23xX41axX3xXa3xX62xX23xX22xX3xX22xX62xXbxX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX4x13354xX23xX22xX3xX5xX51xX23xX22xX3xX1e3xX40bxXdxX3xXexX8efxX23xX22xX3xX34xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX468xX3xX2xX1edxX1b6xX3xXexX9dxXdxX102xX27xX3xXa3xXf4xX23xX22xX179xX3xX13cxX1xX7bxX23xX22xX3xX23xX1xX42exX23xX22xX3xXexX1xXc2xX68xX3xX4xX406xX23xX22xX3xX1e3xX40bxXdxX3xX7xXf8xX3xXa3xX62xX23xX22xX3xX22xX62xXbxX3xX20axX1c5xX1c5xX3xX23xX22xX1xX349xX23xX3xXa3xXf4xX23xX22xX80xX1xX9exX3xX38xX31xX23xX3xX1e3xX51xX3xX7xXa8xX3xXexXdxX498xX23xX3xXexX4dcxX3xX4xXe0xX23xX3xX10xX44xX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX68xX3xXexX1xX7bxX23xX3xX4xX2ccxX23xX3xX4xX1xX3e0xX23xX1xX3xXexX9dxX6xX23xX22xX3xX23xX1xX51xX3xX1e3xXbcxX23xX3xX1xX62xX6xX3xX34xX1xX6xX23xX22xX3xXexX9dxX6xX23xX22xX3xX1e3xX40bxXdxX3xXexX8efxX23xX22xX3xX34xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX468xX3xX1edxX1c3xX1c5xX3xXexX9dxXdxX102xX27xX3xXa3xXf4xX23xX22xX179xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX305xXe0xX38xX15xX3xXbxX189xX10xX23xXexX10xX9dxXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX189xX10xX23xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX38xXexX1xX24xX3xX1b4xX2xX1b6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c3xX2xX1c5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX179xX99xX6xXe0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX179xX1e3xX23xX80xX23xX10xX1adxX7xX80xX2xX1ecxX1edxX1c5xX80xX2xX20axX1ecxX38xX1c5xX1c5xX1ecxX1b6xX1ecxX1b6xX1fexXexX2xX1c5xX1fexX1b6xX1c5xX5xX1c5xX179xX26xXbxX22xX207xX9dxX9xX1b6xX20axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX48xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX24xX3xX54xX22xX3dxX57xXdxX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX3xX22xX62xXbxX3xX4xX66xX6xX68xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX48xX3xX23xX1xX51xX3xX22xX62xXbxX3xX4xX7bxX23xX22xX7exXaxX3xX80xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxXe0xX23xXaxX2fxX189xXe0xX23xX3xXa3xX3dxX57xX23xX22xX3xX9dxX6xX3xX23xX22xX1xX156xX6xX3xXexX9dxX6xX23xX22xX3xXexX1xX7bxX23xX3xXa3xX134xX3xX34xX1xX7bxX23xX22xX3xX4xX2ccxX23xX3xX5xX30cxX15xX3xX5xX9exXdxX3xX23xX1xX3dxX3xXexX9dxX3dxX40bxX4xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX305xXe0xX38xX15xXaxX2fxX95xXc2xX23xX3xX23xXbcxX44xX3xX20axX1c5xX2xX1f8xX68xX3xXexX4dcxX3xX23xX1xX27xX3xX4xX30cxX27xX3xXexX1xXf8xX4xX3xXexXdxX382xX23xX3xX4xX66xX6xX3xXa3xX96xX6xX3xXbxX1xX3dxX367xX23xX22xX68xX3xX4xX1xXdxX3xX99xX9exX3xXexX1xX7bxX23xX3xXexXdxXc2xXbxX3xXexX4ebxX4xX3xX1xX27xX15xX3xXa3xX9exX23xX22xX3xX4xXe0xX23xX3xX10xX44xX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX3xXa3xX62xX23xX22xX3xX22xX62xXbxX3xX20axX1fexX1c5xX3xXexX9dxXdxX102xX27xX3xXa3xXf4xX23xX22xX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xXexX27xX15xXc2xX23xX3xXa3xX3dxX57xX23xX22xX3xX9dxX6xX3xX23xX22xX1xX156xX6xX3xXexX9dxX6xX23xX22xX3xXexX1xX7bxX23xX3xX1e3xX40bxXdxX3xX4xX1xXdxX498xX27xX3xX38xX51xXdxX3xX1xX367xX23xX3xX1b6xX1c5xX1c5xX44xX68xX3xXa3xX3dxX127xX4xX3xX5xX328xXbxX3xXa3xXfdxXexX3xXexX1xX5fxX44xX3xX1xX102xX3xXexX1xXa8xX23xX22xX3xXa3x19085xX23xX3xXa3xX3dxX57xX23xX22xX3xX99xX51xXdxX3xX99xX36axX23xX179xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX305xXe0xX38xX15xX3xXbxX189xX10xX23xXexX10xX9dxXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX189xX10xX23xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX38xXexX1xX24xX3xX1b4xX2xX1b6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c3xX2xX1c5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX179xX99xX6xXe0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX179xX1e3xX23xX80xX23xX10xX1adxX7xX80xX2xX1ecxX1edxX1c5xX80xX1b4xX1ecxX38xX1c5xX20axX1edxX20axX2xX1c5xX1fexXexX1ecxX20axX1ecxX1c3xX5xX1f8xX1exX2xX20axX1ecxX38xX1c5xX2xX1c5xX1c5xX1c5xX20axX1fexXexX1fexX1f8xX1edxX1edxX1fexX5xX1c5xX179xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX48xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX24xX3xX54xX22xX3dxX57xXdxX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX3xX22xX62xXbxX3xX4xX66xX6xX68xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX48xX3xX23xX1xX51xX3xX22xX62xXbxX3xX4xX7bxX23xX22xX7exXaxX3xX80xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxXe0xX23xXaxX2fxX2a9xX10dxXdxX3xX23xX22xX27xXf4xX23xX3xXa3xX62xX23xX22xX3xX22xX62xXbxX3xXa3xX498xX27xX3xXa3xX3dxX127xX4xX3xX305xX468xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX1xXdxX3xX99xX9exX3xXcxX9dxX30cxX23xX3xX13cxX1xX27xX15xXc2xX23xX3xX22xX1xXdxX3xX5xX4cxXdxX3xX9dxX872xX3xX9dxX51xX23xX22xX68xX3xX4xX4ebxX3xXexX1xX41xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX305xXe0xX38xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xXe0xX3xX305xX468xX3xXexX1xX3dxX3xX189xX1xXdxX3xX99xX9exX3xXcxX9dxX30cxX23xX3xX13cxX1xX27xX15xXc2xX23xX68xX3xXa3xX41xX3xX1xX27xX15xX3xXa3xX9exX23xX22xX3xX23xX22xX27xXf4xX23xX3xX5xXf8xX4xX3xX1xXdxX102xX27xX3xX5dxX27xX36axX68xX3xXa3xX30cxX27xX3xXexXdxX5fxX23xX3xX4xX1xXdxX3xX99xX9exX68xX3xXexX1xX7bxX23xX3xX4xX30cxX23xX3xX1xX10dxXbxX3xX99xX51xX23xX3xX1e3xX51xX3xX5xXf8xX6xX3xX4xX1xX10dxX23xX3xXa3xX4f4xX23xX22xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX9dxX349xX23xX1xX3xXa3xX41xX3xX34xX5fxX27xX3xX22xX10dxXdxX179xX3xX56bxX6xX27xX3xXa3xX62xX68xX3xX5xX5fxX23xX3xX38xXf8xX3xXexXe0xXd1xX23xX3xX34xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX468xX3xX9dxX872xX3xX9dxX51xX23xX22xX68xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXc2xXexX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX9dxX349xX23xX1xX3xX9dxXf4xXdxX3xX44xX40bxXdxX3xX99xX328xXexX3xXa3xX30cxX27xX3xX22xX418xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX23xX22xX54axX68xX3xX34xXc2xXexX3xX23xXa8xXdxX3xX5dxX27xX6xX3xXa3xXdxX102xX23xX3xXexX1xXe0xX4cxXdxX3xXa3xXc2xX23xX3xX1xX9exXdxX3xXa3xXf4xX23xX22xX3xX1xX3dxX367xX23xX22xX3xX4xX66xX6xX3xXexX1xX7bxX23xX68xX3xX1cxX134xX3xX48xX3xX4xXd1xX4xX3xXexX3e0xX23xX1xX68xX3xXexX1xX51xX23xX1xX3xXexX9dxXe0xX23xX22xX3xX23xX3dxX40bxX4xX179xX3xX13cxXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX102xX44xX3xXexX4dcxX3xXexX1xX7bxX23xX3xXcxX1xX3dxX127xX23xX22xX3xX54xX22xX27xX15xX5fxX23xX3xX5xX51xX3xX34xX1xX7bxX23xX22xX3xX23xX5fxX23xX3xX34xX5fxX27xX3xX22xX10dxXdxX3xX5x14953xX3xXexXee8xX3xX44xX51xX3xX23xX5fxX23xX3xX4xX1xX10dxX23xX3xXexX1xX57xXdxX3xXa3xXdxX41xX44xX68xX3xX4xX1xX10dxX23xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX9dxX349xX23xX1xX3xXa3xX41xX3xX1xX27xX15xX3xXa3xX9exX23xX22xX3xX23xX22xX27xXf4xX23xX3xX5xXf8xX4xX3xXexX4dcxX3xX4xXe0xX23xX3xX10xX44xX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX179xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX305xXe0xX38xX15xX3xXbxX189xX10xX23xXexX10xX9dxXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX189xX10xX23xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX38xXexX1xX24xX3xX1b4xX2xX1b6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c3xX2xX1c5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX179xX99xX6xXe0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX179xX1e3xX23xX80xX23xX10xX1adxX7xX80xX2xX1ecxX1edxX1c5xX80xX2xX20axX1ecxX38xX1c5xX2xX1c5xX1c5xX1c5xX1b6xX1b4xXexX1b6xX1c5xX1b6xX20axX1f8xX5xX1c5xX179xX26xXbxX22xX207xX9dxX9xX1b6xX1f8xX20axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX48xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX24xX3xX54xX22xX3dxX57xXdxX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX3xX22xX62xXbxX3xX4xX66xX6xX68xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX48xX3xX23xX1xX51xX3xX22xX62xXbxX3xX4xX7bxX23xX22xX7exXaxX3xX80xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxXe0xX23xXaxX2fxX56bxXf8xX3xX66xX23xX22xX3xX1xX9exX3xX4xX66xX6xX3xX4xXd1xX4xX3xXex15518xXbxX3xXexX1xX41xX68xX3xX4xXd1xX3xX23xX1xX31xX23xX3xXa3xX3dxX127xX4xX3xXexX1xX7bxX23xX3xXdxX23xX3xX5xX5fxX23xX3xX99xX36axX23xX22xX3xX38xX6xX23xX1xX3xX7xXd1xX4xX1xX3xXa3xXfdxXexX3xX48xX3xX23xX1xX51xX3xX1e3xXbcxX23xX3xX1xX62xX6xX3xXexX1xX7bxX23xX179xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX305xXe0xX38xX15xXaxX2fxX411xX305xX36axX23xX3xXexX1xX31xX23xX3xXexX7bxXdxX3xXexX9dxXe0xX23xX22xX3xX5dxX27xXd1xX3xXexX9dxX349xX23xX1xX3xX34xX5fxX27xX3xX22xX10dxXdxX3xX4xX2ccxX23xX3xXexX1059xX23xX3xX38xX4ebxX23xX22xX3xX23xX1xX42exX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xXc2xX23xX3xX1e3xX51xXe0xX3xX54xX6xX44xX3xX9dxX6xX3xX305xX328xX4xX3xXexX1xXbcxX44xX3xX4xXe0xX23xX3xXa3xX41xX3xX22xXfdxXbxX3xX22x180f7xX68xX3xX1xX10dxXbxX3xX1xX9exXdxX3xXa3xXf4xX23xX22xX3xX1xX3dxX367xX23xX22xX179xX3xX56bxX6xX27xX3xX34xX1xXdxX3xX23xX1xX1059xX23xX3xXa3xX3dxX127xX4xX3xX7xXf8xX3xX66xX23xX22xX3xX1xX9exX3xX4xX66xX6xX3xX4xXd1xX4xX3xX4xXd1xX3xX23xX1xX31xX23xX68xX3xXexX1059xXbxX3xXexX1xX41xX68xX3xX38xX406xX3xX468xXexX3xX38xX406xX3xX23xX1xXdxX498xX27xX3xXa3xX498xX27xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xX34xX1xX6xXdxX3xX9dxX872xX3xX9dxX51xX23xX22xX3xXexX9dxXe0xX23xX22xX3xXexX1xX7bxX23xX179xX3xX2a9xX10dxXdxX3xX34xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX468xX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX9dxX349xX23xX1xX3xXexX4dcxX3xX34xX1xXdxX3xX34xX1xX48xXdxX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXa3xXc2xX23xX3xX5xX4f4xX4xX3xX99xX51xX23xX3xX22xXdxX6xXe0xX3xX4x10b12xX23xX22xX3xXa3xX3dxX127xX4xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xX34xX1xX6xXdxX3xXa3xX41xX3xXexX4bdxXexX3xX4xX36axX3xX99xX51xX3xX4xXe0xX23xX3xXexX9dxXe0xX23xX22xX3xXexX1xX7bxX23xX3xX1e3xX51xX3xX4xXe0xX23xX3xX10xX44xX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX3xX4xX406xX23xX22xX3xX99xXdxXc2xXexX179xX3xX189xX62xX3xX5xfd86xX3xX4xX1xX468xX23xX1xX3xX7xXf8xX3xX4xX1xX27xX3xXa3xXd1xXe0xX68xX3xX9dxX872xX3xX9dxX51xX23xX22xX3xX23xX1xX3dxX3xX1e3xX1059xX15xX3xX4xX406xX23xX22xX3xX1e3xX40bxXdxX3x16196xX3xX23xX22xX1xX156xX6xX3xXexX1xXdxXc2xXexX3xXexX1xXf8xX4xX3xX4xX66xX6xX3xXexX4dcxX23xX22xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX9dxX349xX23xX1xX3xXa3xX134xX3xX22xX62xXbxX3xXbxX1xX30cxX23xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX5xX5fxX23xX3xX1xXdxX102xX27xX3xX5dxX27xX36axX3xX4xX66xX6xX3xX23xX22xX27xXf4xX23xX3xX5dxX27x17c32xX179xX3xX54xX1xXdxX498xX27xX3xX4xXd1xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX7x133dfxX23xX3xX7xX51xX23xX22xX3xX66xX23xX22xX3xX1xX9exX3xX1xX51xX23xX22xX3xX4xX1xX4ebxX4xX3xXexX9dxXdxX102xX27xX3xXa3xXf4xX23xX22xX3xX4xX1xXe0xX3xXexX1xX7bxX23xX3xX23xX1xX3dxX3xX7bxX23xX22xX3xXcxX9dxX30cxX23xX3xX50xX1059xX27xX3xX13cxX1xX6xX23xX22xX68xX3xX95xXfdxX23xX22xX3xX56bxX12a4xX3xX50xX406xX23xX22xX68xX3xX95xXfdxX23xX22xX3xX56bxX12a4xX3xX50xXf4xX23xX22xX68xX3xX54xX22xX27xX15xX382xX23xX3x11f9axX27xX15xX3xXcxXe0xX51xX23xX179xX179xX179xX41axX3xX1exX3xX7bxX23xX22xX3xX13cxX1xX27xX15xXc2xX23xX3xX23xX62xXdxX3xXexX1xX5fxX44xX179xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX305xXe0xX38xX15xX3xXbxX189xX10xX23xXexX10xX9dxXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX189xX10xX23xXexX10xX9dxX3xX38xXexX1xX27xX44xX99xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX38xXexX1xX24xX3xX1b4xX2xX1b6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c3xX2xX1c5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX80xX80xXdxX179xX99xX6xXe0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX179xX1e3xX23xX80xX23xX10xX1adxX7xX80xX2xX1ecxX1edxX1c5xX80xX2xX20axX1ecxX38xX1c5xX2xX1c5xX1c5xX2xX1b6xX1f8xXexX1f8xX1c5xX2xX1c5xX20axX5xX1c5xX179xX26xXbxX22xX207xX9dxX9xX1fexX1fexX20axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX48xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX24xX3xX54xX22xX3dxX57xXdxX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX3xX22xX62xXbxX3xX4xX66xX6xX68xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX48xX3xX23xX1xX51xX3xX22xX62xXbxX3xX4xX7bxX23xX22xX7exXaxX3xX80xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxXe0xX23xXaxX2fxX30xX134xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX13cxX5fxX23xX1xX3xXa3xX6xX23xX22xX3xXexX1xX6xX15xX3xXa3xX8efxXdxX3xXexX4dcxX23xX22xX3xX23xX22xX51xX15xX68xX3xX34xXc2xXexX3xX5dxX27xX36axX3xXa3xX62xX3xX4xX62xX3xX23xX3cbxX3xX5xXf8xX4xX3xX5xX40bxX23xX3xX4xX66xX6xX3xXexX1xX7bxX23xX3xXcxX1xX3dxX127xX23xX22xX3xX54xX22xX27xX15xX5fxX23xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX305xXe0xX38xX15xXaxX2fx1301bxX1xX62xX3xX305xX468xX3xXexX1xX3dxX3xXexX1xX3dxX57xX23xX22xX3xXexX9dxXf8xX4xX3xX95xX36axX23xX22xX3xX66xX15xX3xX1cxX134xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX13cxX5fxX23xX1xX3xXcxX4dcxX3xX131exX3dxX367xX23xX22xX3x1074dxX27xX15xX498xX23xX3xX4xX1xXe0xX3xX99xXdxXc2xXexX24xX3xX5afxX4dcxX6xX3xX99xXdxXc2xXexX3xXbxX1xXd1xXexX3xX1xX27xX15xX3xX23xX9exXdxX3xX5xXf8xX4xX68xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX9dxX9exX23xX22xX3xX23xX22xXe0xX4cxXdxX3xX5xXf8xX4xX68xX3xXexX1xX57xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5dxX27xX6xX3xXexX1xX7bxX23xX3xXcxX1xX3dxX127xX23xX22xX3xX54xX22xX27xX15xX5fxX23xX3xX5xX27xX7bxX23xX3xX5xX51xX3xXexX1xX7bxX23xX3xXa3xXdxX3xXa3xX30cxX27xX3xXexX9dxXe0xX23xX22xX3xX44xX10dxXdxX3xX1xXe0xX4cxXexX3xXa3xX9exX23xX22xX3xX4xX66xX6xX3xX1cxX134xX179xX3xX54xX22xX3dxX57xXdxX3xX48xX3xX1cxX6xX3xX22xX62xXbxX3xX4xX66xX6xX68xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX48xX3xX22xX30cxX23xX3xX22xX62xXbxX3xX4xX7bxX23xX22xX3xX4xX11d7xX23xX22xX3xX5xX51xX3xX4xXd1xX4xX1xX3xX34xX5fxX27xX3xX22xX10dxXdxX3xX34xX1xXa8xXdxX3xXa3xX4cxXdxX3xXa3xXe0xX51xX23xX3xX34xXc2xXexX3xX23xX1xX31xX23xX3xX38xX31xX23xX3xX44xX51xX3xX44xX3cbxXdxX3xXexX1xX7bxX23xX3xXexX9dxXe0xX23xX22xX3xX1cxX134xX3xXa3xX498xX27xX3xX23xX5fxX23xX3xX1xX10dxX4xX3xX1xX54axXdxX179xX0xX80xXbxX2fxX0xX38xXdxX1e3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xX9dxX10xX5xX6xXexX10xX38xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX44xX99xX1exX6xX23xX38xX1exX7xX6xXbxXe0xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX189xXd1xX23xX3xX99xX9exX3xX23xX62xXdxX3xXexX1xX1059xXexX68xX3xX5xX51xX44xX3xXexX1xX1059xXexX68xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX38xX31xX23xX3xX50xX51xX3xXcxX156xX23xX1xX3xXbxX1xXd1xX3xX1e3xX3dxX57xX23xX3xXexX4cxXbxX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX411xX44xXdxX498xX23xX3xX5dxX27xX5fxX3xXa3xXd1xX23xX22xX3xX7xXa8xX23xX22xX41axXaxX3xX1xX9dxX10xX2bxX9xXaxX80xX38xXe0xX6xX23xX1exXexX1xX10xX80xX4xX6xX23xX1exX99xXe0xX1exX23xXe0xXdxX1exXexX1xX6xXexX1exX5xX6xX44xX1exXexX1xX6xXexX1exX23xX22xX27xXe0xXdxX1exX38xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX6xX1exX1e3xX27xXe0xX23xX1exXexX6xXbxX1exX1cxX6xX15xX1exX38xX27xX23xX22xX1exX44xXdxX10xX23xX1exX5dxX27xX10xX1exX38xX6xX23xX22xX1exX7xXe0xX23xX22xX80xX2xX1fexX1b6xX1c3xX1ecxX1fexX179xX1xXexX44xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX80xX44xX10xX38xXdxX6xX80xX2xX20axX1c5xX80xX23xX10xX1adxX7xX80xX2xX1ecxX20axX1fexX80xX2xX1edxX1f8xX38xX2xX2xX1c5xX1edxX20axX1edxX1c5xXexX1f8xX20axX2xX20axX1edxX5xX1c5xX179xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX48xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX24xX3xX54xX22xX3dxX57xXdxX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX3xX22xX62xXbxX3xX4xX66xX6xX68xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX48xX3xX23xX1xX51xX3xX22xX62xXbxX3xX4xX7bxX23xX22xX7exXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX6xX2fxX0xX38xXdxX1e3xX2fxX0xX7xXexX9dxXe0xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX189xXd1xX23xX3xX99xX9exX3xX23xX62xXdxX3xXexX1xX1059xXexX68xX3xX5xX51xX44xX3xXexX1xX1059xXexX68xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX38xX31xX23xX3xX50xX51xX3xXcxX156xX23xX1xX3xXbxX1xXd1xX3xX1e3xX3dxX57xX23xX3xXexX4cxXbxX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX411xX44xXdxX498xX23xX3xX5dxX27xX5fxX3xXa3xXd1xX23xX22xX3xX7xXa8xX23xX22xX41axXaxX3xX1xX9dxX10xX2bxX9xXaxX80xX38xXe0xX6xX23xX1exXexX1xX10xX80xX4xX6xX23xX1exX99xXe0xX1exX23xXe0xXdxX1exXexX1xX6xXexX1exX5xX6xX44xX1exXexX1xX6xXexX1exX23xX22xX27xXe0xXdxX1exX38xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX6xX1exX1e3xX27xXe0xX23xX1exXexX6xXbxX1exX1cxX6xX15xX1exX38xX27xX23xX22xX1exX44xXdxX10xX23xX1exX5dxX27xX10xX1exX38xX6xX23xX22xX1exX7xXe0xX23xX22xX80xX2xX1fexX1b6xX1c3xX1ecxX1fexX179xX1xXexX44xXaxX2fxX189xXd1xX23xX3xX99xX9exX3xX23xX62xXdxX3xXexX1xX1059xXexX68xX3xX5xX51xX44xX3xXexX1xX1059xXexX68xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX38xX31xX23xX3xX50xX51xX3xXcxX156xX23xX1xX3xXbxX1xXd1xX3xX1e3xX3dxX57xX23xX3xXexX4cxXbxX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX411xX44xXdxX498xX23xX3xX5dxX27xX5fxX3xXa3xXd1xX23xX22xX3xX7xXa8xX23xX22xX41axX0xX80xX6xX2fxX0xX80xX7xXexX9dxXe0xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX2fxX54xX1xX42exX23xX22xX3xX4xXe0xX23xX3xXa3xX3dxX57xX23xX22xX3xX38xX51xXdxX3xX9dxX9exX23xX22xX3xXexX1xX5fxX23xX1xX3xXexX1xX6xX23xX22xX68xX3xX23xX1xX42exX23xX22xX3xX34xX1xX27xX3xX1e3xX3dxX57xX23xX3xX44xX45xX27xX3xXexX9dxX51xX23xX3xX23xX22xX1059xXbxX3xX7xX328xX4xX3xX1xXe0xX6xX3xX4xX66xX6xX3xX411xX44xXdxX498xX23xX3xX5dxX27xX5fxX3xXa3xXd1xX23xX22xX3xX7xXa8xX23xX22xX41axX3xX48xX3xX1cxX134xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3x1086dxX3dxX27xX68xX3xX1xX27xX15xX102xX23xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX151xX50xX51xX3xXcxX156xX23xX1xX159xX3xX1xX7bxX44xX3xX23xX6xX15xX3xX5xX51xX3xXexX1xX51xX23xX1xX3xX5dxX27xX36axX3xXexX4dcxX3xX4xX27xX9exX4xX3xX1e3xX1059xX23xX3xXa3xX9exX23xX22xX3xX411xXcxXe0xX51xX23xX3xX38xX31xX23xX3xXa3xXe0xX51xX23xX3xX34xXc2xXexX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX23xX7bxX23xX22xX3xXexX1xX7bxX23xX3xX44xX40bxXdxX68xX3xXa3xX7bxX3xXexX1xX96xX3xX1e3xXbcxX23xX3xX44xXdxX23xX1xX41axX179xX0xX80xXbxX2fxX0xX80xX38xXdxX1e3xX2fxX0xX80xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX22xX3dxX57xXdxX3xXa3xX2c3xX23xX22xX3xXa3xX30cxX27xX3xX22xX3dxX367xX23xX22xX3xX44xX45xX27xX68xX3xXa3xX36axX23xX22xX3xX1e3xXdxX5fxX23xX3xXexXdxX5fxX23xX3xXbxX1xXe0xX23xX22xX3xX22xXdxX4f4xXbxX3xXcxX1xX3dxX127xX23xX22xX3xX196cxXe0xX23xX22xX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xXaxX3xX1xX9dxX10xX2bxX9xXaxX80xX1cxX6xX15xX1exX38xX27xX23xX22xX1exX38xX6xX23xX22xX80xX23xX22xX27xXe0xXdxX1exX38xX27xX23xX22xX1exX38xX6xX27xX1exX22xX27xXe0xX23xX22xX1exX44xX6xX27xX1exX38xX6xX23xX22xX1exX1e3xXdxX10xX23xX1exXexXdxX10xX23xX1exXbxX1xXe0xX23xX22xX1exX22xXdxX27xXbxX1exXexX1xX27xXe0xX23xX22xX1exX5xXe0xX23xX22xX1exX1cxX6xX15xX1exX38xX27xX23xX22xX1exX34xX1xX27xX1exX38xX6xX23xX1exX4xX27xX1exX34xXdxX10xX27xX1exX44xX6xX27xX80xX2xX1fexX1c3xX1c3xX1edxX1fexX179xX1xXexX44xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX80xX44xX10xX38xXdxX6xX80xX2xX20axX1c5xX80xX23xX10xX1adxX7xX80xX2xX1ecxX20axX1c3xX80xX1b4xX1ecxX38xX1edxX1c5xX1b6xX20axX1b6xX1edxX1edxXexX2xX2xX1fexX1c3xX5xX1c5xX1exX2xX20axX1ecxX38xX20axX2xX20axX1c3xX1edxX2xX2xXexX1c3xX1ecxX1edxX1f8xX1b4xX5xX1c5xX179xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX48xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX24xX3xX54xX22xX3dxX57xXdxX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX3xX22xX62xXbxX3xX4xX66xX6xX68xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX48xX3xX23xX1xX51xX3xX22xX62xXbxX3xX4xX7bxX23xX22xX7exXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX6xX2fxX0xX38xXdxX1e3xX2fxX0xX7xXexX9dxXe0xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX22xX3dxX57xXdxX3xXa3xX2c3xX23xX22xX3xXa3xX30cxX27xX3xX22xX3dxX367xX23xX22xX3xX44xX45xX27xX68xX3xXa3xX36axX23xX22xX3xX1e3xXdxX5fxX23xX3xXexXdxX5fxX23xX3xXbxX1xXe0xX23xX22xX3xX22xXdxX4f4xXbxX3xXcxX1xX3dxX127xX23xX22xX3xX196cxXe0xX23xX22xX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xXaxX3xX1xX9dxX10xX2bxX9xXaxX80xX1cxX6xX15xX1exX38xX27xX23xX22xX1exX38xX6xX23xX22xX80xX23xX22xX27xXe0xXdxX1exX38xX27xX23xX22xX1exX38xX6xX27xX1exX22xX27xXe0xX23xX22xX1exX44xX6xX27xX1exX38xX6xX23xX22xX1exX1e3xXdxX10xX23xX1exXexXdxX10xX23xX1exXbxX1xXe0xX23xX22xX1exX22xXdxX27xXbxX1exXexX1xX27xXe0xX23xX22xX1exX5xXe0xX23xX22xX1exX1cxX6xX15xX1exX38xX27xX23xX22xX1exX34xX1xX27xX1exX38xX6xX23xX1exX4xX27xX1exX34xXdxX10xX27xX1exX44xX6xX27xX80xX2xX1fexX1c3xX1c3xX1edxX1fexX179xX1xXexX44xXaxX2fxX54xX22xX3dxX57xXdxX3xXa3xX2c3xX23xX22xX3xXa3xX30cxX27xX3xX22xX3dxX367xX23xX22xX3xX44xX45xX27xX68xX3xXa3xX36axX23xX22xX3xX1e3xXdxX5fxX23xX3xXexXdxX5fxX23xX3xXbxX1xXe0xX23xX22xX3xX22xXdxX4f4xXbxX3xXcxX1xX3dxX127xX23xX22xX3xX196cxXe0xX23xX22xX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xX0xX80xX6xX2fxX0xX80xX7xXexX9dxXe0xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX2fxX411xX131exXd1xX44xX3xX23xX22xX1xX156xX68xX3xX38xXd1xX44xX3xX5xX51xX44xX68xX3xX38xXd1xX44xX3xX4xX1xX96xX27xX3xXexX9dxXd1xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX102xX44xX68xX3xX23xX1xX42exX23xX22xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xXa3xX2c3xX23xX22xX3xXa3xX30cxX27xX3xX5xX27xX7bxX23xX3xX23xX5fxX27xX3xX22xX3dxX367xX23xX22xX3xX48xX3xXexX1xX7bxX23xX3xXcxX1xX3dxX127xX23xX22xX3xX196cxXe0xX23xX22xX68xX3xX1cxX134xX3xX189x17d04xX44xX3xX14f4xX27xX6xX23xX68xX3xX189xX1d5bxX44xX3xX30xX27xX15xX5fxX23xX3xX151xX50xX51xX3xXcxX156xX23xX1xX159xX3xXa3xX134xX3xX22xX62xXbxX3xXbxX1xX30cxX23xX3xX5dxX27xX6xX23xX3xXexX9dxX10dxX23xX22xX3xXa3xX3dxX6xX3xXcxX1xX3dxX127xX23xX22xX3xX196cxXe0xX23xX22xX3xXexX4dcxX3xXexX1xX7bxX23xX3xX1e3xX406xX23xX22xX3xXexX9dxX11d7xX23xX22xX68xX3xX34xX1xX62xX3xX34xX1xXbcxX23xX3xX4xX66xX6xX3xX1cxX134xX3xXexX9dxX48xX3xXexX1xX51xX23xX1xX3xXa3xXdxX41xX44xX3xX7xXd1xX23xX22xX3xXexX9dxXe0xX23xX22xX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX23xX7bxX23xX22xX3xXexX1xX7bxX23xX3xX44xX40bxXdxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xX179xX0xX80xXbxX2fxX0xX80xX38xXdxX1e3xX2fxX0xX80xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX7bxX23xX22xX3xX38xX31xX23xX3xX5afxX11d7xX3xX14f4xX27xX6xX23xX22xX3xX22xX62xXbxX3xX1xX367xX23xX3xX1edxX179xX1c5xX1c5xX1c5xX3xX23xX22xX51xX15xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX23xX7bxX23xX22xX3xXexX1xX7bxX23xX3xX44xX40bxXdxXaxX3xX1xX9dxX10xX2bxX9xXaxX80xX23xXe0xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX80xX23xXe0xX23xX22xX1exX38xX6xX23xX1exX1e3xX27xX1exX5dxX27xX6xX23xX22xX1exX22xXe0xXbxX1exX1xXe0xX23xX1exX1edxX1exX1c5xX1c5xX1c5xX1exX23xX22xX6xX15xX1exX4xXe0xX23xX22xX1exX1cxX6xX15xX1exX38xX27xX23xX22xX1exX23xXe0xX23xX22xX1exXexX1xXe0xX23xX1exX44xXe0xXdxX80xX2xX1fexX1c3xX1c5xX1c3xX20axX179xX1xXexX44xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX80xX44xX10xX38xXdxX6xX80xX2xX20axX1c5xX80xX23xX10xX1adxX7xX80xX2xX1ecxX20axX1c3xX80xX2xX1c5xX1b6xX38xX20axX2xX1c3xX1edxX20axX1b6xX1b4xXexX1fexX1b4xX1fexX1b4xX5xX1ecxX1exX2xX1edxX1b6xX38xX20axX2xX1c3xX2xX20axX1c3xX1edxXexX20axX1c3xX1c3xX1c5xX5xX1b6xX1exX2xX179xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX48xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX24xX3xX54xX22xX3dxX57xXdxX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX3xX22xX62xXbxX3xX4xX66xX6xX68xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX48xX3xX23xX1xX51xX3xX22xX62xXbxX3xX4xX7bxX23xX22xX7exXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX6xX2fxX0xX38xXdxX1e3xX2fxX0xX7xXexX9dxXe0xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX7bxX23xX22xX3xX38xX31xX23xX3xX5afxX11d7xX3xX14f4xX27xX6xX23xX22xX3xX22xX62xXbxX3xX1xX367xX23xX3xX1edxX179xX1c5xX1c5xX1c5xX3xX23xX22xX51xX15xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX23xX7bxX23xX22xX3xXexX1xX7bxX23xX3xX44xX40bxXdxXaxX3xX1xX9dxX10xX2bxX9xXaxX80xX23xXe0xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX80xX23xXe0xX23xX22xX1exX38xX6xX23xX1exX1e3xX27xX1exX5dxX27xX6xX23xX22xX1exX22xXe0xXbxX1exX1xXe0xX23xX1exX1edxX1exX1c5xX1c5xX1c5xX1exX23xX22xX6xX15xX1exX4xXe0xX23xX22xX1exX1cxX6xX15xX1exX38xX27xX23xX22xX1exX23xXe0xX23xX22xX1exXexX1xXe0xX23xX1exX44xXe0xXdxX80xX2xX1fexX1c3xX1c5xX1c3xX20axX179xX1xXexX44xXaxX2fxX54xX7bxX23xX22xX3xX38xX31xX23xX3xX5afxX11d7xX3xX14f4xX27xX6xX23xX22xX3xX22xX62xXbxX3xX1xX367xX23xX3xX1edxX179xX1c5xX1c5xX1c5xX3xX23xX22xX51xX15xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX23xX7bxX23xX22xX3xXexX1xX7bxX23xX3xX44xX40bxXdxX0xX80xX6xX2fxX0xX80xX7xXexX9dxXe0xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX2fxXcxX9dxX6xX23xX1xX3xXexX1xX66xX3xXexX1xX57xXdxX3xXexXdxXc2xXexX3xXexX1xX27xX1059xX23xX3xX5xX127xXdxX68xX3xXexX4dcxX3xXa3xX30cxX27xX3xXexX1xXd1xX23xX22xX3xX1b6xX3xXa3xXc2xX23xX3xX23xX6xX15xX68xX3xX50xX9exXdxX3xX54xX7bxX23xX22xX3xX38xX31xX23xX3xX1xX27xX15xX102xX23xX3xX5afxX11d7xX3xX14f4xX27xX6xX23xX22xX3xX151xX50xX51xX3xXcxX156xX23xX1xX159xX3xXa3xX134xX3xX1xX27xX15xX3xXa3xX9exX23xX22xX3xX1xX367xX23xX3xX1edxX179xX1c5xX1c5xX1c5xX3xX5xX3dxX127xXexX3xX1xX9exXdxX3xX1e3xXdxX5fxX23xX3xXexX1xX6xX44xX3xX22xXdxX6xX3xX1cxX31xX15xX3xX38xXf8xX23xX22xX3xX23xX7bxX23xX22xX3xXexX1xX7bxX23xX3xX44xX40bxXdxX3xX151xX54xXcxX2a9xX159xX179xX0xX80xXbxX2fxX0xX80xX38xXdxX1e3xX2fxX0xX80xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX3dxX367xX23xX22xX3xX56bxX367xX23xX3xX1xX27xX15xX3xXa3xX9exX23xX22xX3xX20axX20axX3xXex13501xX3xXa3xXf4xX23xX22xX3xX4xX36axXdxX3xXexX4cxXe0xX3xX1e3xX3dxX57xX23xX3xX1xX9exX68xX3xX4xX1xX3e0xX23xX1xX3xXexX9dxX6xX23xX22xX3xX1cxX62xX44xX3xX5xX51xX23xX22xXaxX3xX1xX9dxX10xX2bxX9xXaxX80xX38xX6xX27xX1exXexX27xX80xX1xX27xXe0xX23xX22xX1exX7xXe0xX23xX1exX1xX27xX15xX1exX38xXe0xX23xX22xX1exX20axX20axX1exXexX15xX1exX38xXe0xX23xX22xX1exX4xX6xXdxX1exXexX6xXe0xX1exX1e3xX27xXe0xX23xX1exX1xXe0xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX9dxX6xX23xX22xX1exX1cxXe0xX44xX1exX5xX6xX23xX22xX80xX2xX1fexX20axX1c5xX20axX1c5xX179xX1xXexX44xXaxX2fxX0xXdxX44xX22xX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX80xX44xX10xX38xXdxX6xX80xX2xX20axX1c5xX80xX23xX10xX1adxX7xX80xX2xX1ecxX2xX1fexX80xX1ecxX1c3xX38xX1edxX1c5xX1f8xX1c3xX1f8xX2xX1b4xXexX1f8xX1ecxX2xX1edxX20axX5xX1c5xX179xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX1xX27xX3xX38xX31xX23xX3xX4xX3dxX3xX34xXdxX41xX27xX3xX44xX45xX27xX3xX48xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX24xX3xX54xX22xX3dxX57xXdxX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX3xX22xX62xXbxX3xX4xX66xX6xX68xX3xX23xX22xX3dxX57xXdxX3xX48xX3xX23xX1xX51xX3xX22xX62xXbxX3xX4xX7bxX23xX22xX7exXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX6xX2fxX0xX38xXdxX1e3xX2fxX0xX7xXexX9dxXe0xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX3dxX367xX23xX22xX3xX56bxX367xX23xX3xX1xX27xX15xX3xXa3xX9exX23xX22xX3xX20axX20axX3xXexX2160xX3xXa3xXf4xX23xX22xX3xX4xX36axXdxX3xXexX4cxXe0xX3xX1e3xX3dxX57xX23xX3xX1xX9exX68xX3xX4xX1xX3e0xX23xX1xX3xXexX9dxX6xX23xX22xX3xX1cxX62xX44xX3xX5xX51xX23xX22xXaxX3xX1xX9dxX10xX2bxX9xXaxX80xX38xX6xX27xX1exXexX27xX80xX1xX27xXe0xX23xX22xX1exX7xXe0xX23xX1exX1xX27xX15xX1exX38xXe0xX23xX22xX1exX20axX20axX1exXexX15xX1exX38xXe0xX23xX22xX1exX4xX6xXdxX1exXexX6xXe0xX1exX1e3xX27xXe0xX23xX1exX1xXe0xX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX9dxX6xX23xX22xX1exX1cxXe0xX44xX1exX5xX6xX23xX22xX80xX2xX1fexX20axX1c5xX20axX1c5xX179xX1xXexX44xXaxX2fxX50xX3dxX367xX23xX22xX3xX56bxX367xX23xX3xX1xX27xX15xX3xXa3xX9exX23xX22xX3xX20axX20axX3xXexX2160xX3xXa3xXf4xX23xX22xX3xX4xX36axXdxX3xXexX4cxXe0xX3xX1e3xX3dxX57xX23xX3xX1xX9exX68xX3xX4xX1xX3e0xX23xX1xX3xXexX9dxX6xX23xX22xX3xX1cxX62xX44xX3xX5xX51xX23xX22xX0xX80xX6xX2fxX0xX80xX7xXexX9dxXe0xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX2fxX1c3xX3xXexX1xXd1xX23xX22xX3xXa3xX30cxX27xX3xX23xXbcxX44xX68xX3xX1xX27xX15xX102xX23xX3xX50xX3dxX367xX23xX22xX3xX56bxX367xX23xX3xX151xX50xX51xX3xXcxX156xX23xX1xX159xX3xXa3xX134xX3xX1xX27xX15xX3xXa3xX9exX23xX22xX3xX34xX1xXe0xX36axX23xX22xX3xX20axX20axX3xXexX2160xX3xXa3xXf4xX23xX22xX68xX3xXexX9dxXe0xX23xX22xX3xXa3xX62xX3xfe3dxX3xXexX4dcxX3xX4xXd1xX4xX3xX23xX1xX51xX3xXexX51xXdxX3xXexX9dxX127xX3xX1e3xX51xX3xX4xXe0xX23xX3xX10xX44xX3xX1cxX6xX3xX5dxX27xX5fxX3xX1xX3dxX367xX23xX22xX3xX22xXdxX4f4xXbxX3xXa3xX1115xX68xX3xX4xX2ccxX23xX3xX5xX4cxXdxX3xX5xX51xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX38xX31xX23xX3xXa3xX62xX23xX22xX3xX22xX62xXbxX3xX99xXccxX23xX22xX3xXexXdxX498xX23xX3xX44xXfdxXexX68xX3xX23xX22xX51xX15xX3xX4xX7bxX23xX22xX68xX3xX1xXdxXc2xX23xX3xXexX51xXdxX3xX7xX36axX23xX3xXa3xX41xX3xX4xX36axXdxX3xXexX4cxXe0xX3xXexX1xX5fxX44xX3xX2xX179xX1c5xX1edxX1c5xX3xX1e3xX3dxX57xX23xX3xXexX4cxXbxX3xX1e3xX51xX3xXexX1xXf8xX4xX3xX1xXdxX102xX23xX3xX23xX1xXdxX498xX27xX3xX1xX4cxX23xX22xX3xX44xX4ebxX4xX3xX4xX1xX3e0xX23xX1xX3xXexX9dxX6xX23xX22xX3xX1cxX62xX44xX3xX5xX51xX23xX22xX179xX0xX80xXbxX2fxX0xX80xX38xXdxX1e3xX2fxX0xX80xX5xXdxX2fxX0xX80xX27xX5xX2fxX0xX38xXdxX1e3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9dxXaxX2fxX0xX80xX38xXdxX1e3xX2fxX0xX80xX38xXdxX1e3xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14c30xX27xXexX1xXe0xX9dxXaxX2fxX50xX51xX3xX2a9xXdxX23xX1xX0xX80xXbxX2f
Hà Minh