Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp rực rỡ của hoa gạo tháng ba
Hầu như làng quê Bắc Bộ nào cũng có một cây gạo đâu đó quanh làng, thường ở đầu làng hoặc ở những cánh đồng. Tháng 3 về, mùa hoa gạo cũng về, màu hoa đỏ thắm trong ký ức của những người con xa quê.
aa88xaf0cxdbc9xbf11x149e8x1490dx133e1xeaabx118a7xX7xbbd2xf7f4xb4afx11574x12ca7x13ef6xX5x1482bxXaxc25cxe679xd0adx114adxcff1xX3xX16xX14x12f52xX3xXexb7bex1213cxebfcxX4xX3xedf2xcfd6xX3xe63ax13bb1xXbxX3xX1dxb2a3xX4xX3xX1dxb443xX3xX4x143dexX6xX3xX1xb122xX6xX3xX14xe10dxX35xX3xXexX1xd101xX16xX14xX3xb4d7xX6xX0xd993xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxedacxX10xX6xd3fbxXaxX12xX54xb792xb1f5xX3xX16xX1xX1exX3xX5xd361xX16xX14xX3x14120xX5cx14744xX3xfc34xc59cxX4xX3xX6bxf959xX3xX16xX63xX35xX3xX4xc819xX16xX14xX3xX4x11986xX3xb48dxX70xXexX3xX4xcf66xd44fxX3xX14xX39xX35xX3xX25xX83xX5cxX3xX25xX7cxX3xX67xX5cxX6xX16xX1xX3xX5xX63xX16xX14xbd6fxX3xXexX1xX1ex13697xX16xX14xX3xe66exX3xX25xX5bxX5cxX3xX5xX63xX16xX14xX3xX1xX35xedb6xX4xX3xXa4xX3xX16xX1x13432xX16xX14xX3xX4xX3exX16xX1xX3xX25xd3ddxX16xX14x13bebxX3xXcxX1xX3exX16xX14xX3x1275dxX3xX22xcefcxX9bxX3xX7ex12942xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xX4xX77xX16xX14xX3xX22xXd0xX9bxX3xX7exX63xX5cxX3xX1xX35xX6xX3xX25xae4axX3xXexX1xX6cxX7exX3xXexX1dxX35xX16xX14xX3xca06x1404cxX3xff06xX4xX3xX4xX31xX6xX3xX16xX1xXb8xX16xX14xX3xX16xX14xX1exXa0xXdxX3xX4xX35xX16xX3x128ddxX6xX3xX67xX5cxX69xXc5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx149a8xX10xX16xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX7exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX6bxX6xX3xae6exX3xX2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXc5xX42xX6xX35xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc5xX22xX16xX45xX16xX10x133a0xX7xX45xba1fx13b19xX195xf235xX45xX2xX195xb111xX57xX2xX194xX194xX195xab92xX194xXcdxXexXcdxX19bxX19bxX5xX2xXc5x11151xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX42xX6xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX191xXdxX57xXexX1xX9xXaxXcdxX194xXcdx11e99xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1a1x12995xd559xX19bxXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX35xX1dxXdxX14xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xb5c3xX45xX45xXdxX4xX57xX16xXc5xX57xX6xX16xXexX1dxXdxXc5xX4xX35xX7exXc5xX22xX16xX45xX194xX195xX194xX195xX45xX195xXcdxX45xX195xX194xX45xX2xXcdxX174xX1xX14xX174xX2xX209xX208xXcdxX2xXcdxX1a1xX208xX2xX1a1xX1a1xX1f7xX195xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xXbxX1xX35xXexX35xX174xXdxX57xX9xXaxX208xX209xX1f7xX2xX209xXcdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX35xX16xXaxX12xc2b5xXd4xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xX22xXd0xX3xX7exX6xX16xX14xX3xX42xX6xX35xX3xXfexXffxX3xX101xX4xX3xX4xX31xX6xX3xX16xX1xXb8xX16xX14xX3xX16xX14xX1exXa0xXdxX3xX4xX35xX16xX3xX118xX6xX3xX67xX5cxX69x12eb4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX10xX16xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX7exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX6bxX6xX3xX174xX3xX194xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXc5xX42xX6xX35xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc5xX22xX16xX45xX16xX10xX191xX7xX45xX194xX195xX195xX197xX45xX2xX195xX19bxX57xX2xX194xX194xX195xX1a1xX194xXcdxXexX208xX1f7xX194xX197xX5xX194xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX42xX6xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX191xXdxX57xXexX1xX9xXaxXcdxX1a1xX209xX19bxXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxXcdxX1a1xX209xX19bxXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX35xX1dxXdxX14xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX221xX45xX45xXdxX4xX57xX16xXc5xX57xX6xX16xXexX1dxXdxXc5xX4xX35xX7exXc5xX22xX16xX45xX194xX195xX194xX195xX45xX195xXcdxX45xX195xX194xX45xX2xX194xX174xX1xX14xX174xX2xX209xX208xXcdxX2xXcdxX1a1xX208xX195xX208xX19bxX195xXcdxXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xXbxX1xX35xXexX35xX174xXdxX57xX9xXaxX208xX209xX1f7xX2xX1a1xX208xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX10xX16xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX7exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX6bxX6xX3xX174xX3xXcdxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXc5xX42xX6xX35xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc5xX22xX16xX45xX16xX10xX191xX7xX45xX194xX195xX195xX197xX45xX2xX195xX19bxX57xX2xX194xX194xX195xX1a1xX194xXcdxXexX19bxX197xX19bxX2xX5xXcdxXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX42xX6xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX191xXdxX57xXexX1xX9xXaxX194xX197xX197xX194xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX194xX194xX1a1xX1a1xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX35xX1dxXdxX14xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX221xX45xX45xXdxX4xX57xX16xXc5xX57xX6xX16xXexX1dxXdxXc5xX4xX35xX7exXc5xX22xX16xX45xX194xX195xX194xX195xX45xX195xXcdxX45xX195xX194xX45xX208xX174xX1xX14xX174xX2xX209xX208xXcdxX2xXcdxX1a1xX208xX195xX209xXcdxX194xX197xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xXbxX1xX35xXexX35xX174xXdxX57xX9xXaxX208xX209xX1f7xX2xX1a1xX19bxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX35xX16xXaxX12xX13xX1xXb8xX16xX14xX3xX42xe690xX16xX14xX3xX14xX39xX35xX3xX25xXf1xX3xXexX1xX6cxX7exX3xXfexX1xX1axXdxX3xX16xX14xX5cxXc2xX16xX3xX4xaad4xX7exX3xX118x108a7xX4xX3xX4xX1xX35xX3xX16xX1xXdxXd0xX5cxX3xXexX3exX4xX3xXbxX1xX15xX7exX3xXexX1xX1axX9bxX3xX4xX6xX3xc21cxXdxc38cxXexX3xX13xX6xX7exXc5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX10xX16xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX7exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX6bxX6xX3xX174xX3xX1a1xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXc5xX42xX6xX35xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc5xX22xX16xX45xX16xX10xX191xX7xX45xX194xX195xX195xX197xX45xX2xX195xX19bxX57xX2xX194xX194xX195xX1a1xX194xXcdxXexX194xX1f7xX197xX1f7xX5xX1a1xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX42xX6xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX191xXdxX57xXexX1xX9xXaxXcdxX194xX195xX195xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX194xX1a1xX195xX195xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX35xX1dxXdxX14xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX221xX45xX45xXdxX4xX57xX16xXc5xX57xX6xX16xXexX1dxXdxXc5xX4xX35xX7exXc5xX22xX16xX45xX194xX195xX194xX195xX45xX195xXcdxX45xX195xX194xX45xX209xX174xX1xX14xX174xX2xX209xX208xXcdxX2xXcdxX1a1xX208xX195xX209xX2xX197xX19bxXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xXbxX1xX35xXexX35xX174xXdxX57xX9xXaxX208xX209xX1f7xX2xX1a1xX209xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX10xX16xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX7exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX6bxX6xX3xX174xX3xX209xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXc5xX42xX6xX35xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc5xX22xX16xX45xX16xX10xX191xX7xX45xX194xX195xX195xX197xX45xX2xX195xX19bxX57xX2xX194xX194xX195xX1a1xX194xXcdxXexX194xX195xX195xX2xX5xX209xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX42xX6xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX191xXdxX57xXexX1xX9xXaxX1a1xX209xX195xX195xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxXcdxX195xX195xX195xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX35xX1dxXdxX14xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX221xX45xX45xXdxX4xX57xX16xXc5xX57xX6xX16xXexX1dxXdxXc5xX4xX35xX7exXc5xX22xX16xX45xX194xX195xX194xX195xX45xX195xXcdxX45xX195xX194xX45xX1a1xX174xX1xX14xX174xX2xX209xX208xXcdxX2xXcdxX1a1xX208xX195xX1a1xX208xX194xXcdxXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xXbxX1xX35xXexX35xX174xXdxX57xX9xXaxX208xX209xX1f7xX2xX1a1xX1a1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX35xX16xXaxX12xX12exX1xX5afxX3xX5cdxX63xX16xX1xX3xXfexX1xX5cxX84xX69xX16xX3xX16xX1xXf1xX3xX25xX6xX16xX14xX3xX1xe21exXexX3xX1xX63xX3xX1xX1exX1axX16xX14xX3xX14xX39xX35xX3xX25xX5bxX5cxX3xX7exXd4xX6xXc5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX10xX16xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX7exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX6bxX6xX3xX174xX3xX19bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXc5xX42xX6xX35xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc5xX22xX16xX45xX16xX10xX191xX7xX45xX194xX195xX195xX197xX45xX2xX195xX19bxX57xX2xX194xX194xX195xX1a1xX194xXcdxXexX19bxX1f7xX5xX19bxXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX42xX6xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX191xXdxX57xXexX1xX9xXaxX1a1xX195xX195xX195xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxXcdxX195xX195xX195xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX35xX1dxXdxX14xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX221xX45xX45xXdxX4xX57xX16xXc5xX57xX6xX16xXexX1dxXdxXc5xX4xX35xX7exXc5xX22xX16xX45xX194xX195xX194xX195xX45xX195xXcdxX45xX195xX194xX45xX2xX1a1xX174xX1xX14xX174xX2xX209xX208xXcdxX2xXcdxX1a1xX208xX195xX1a1xX194xX19bxX195xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xXbxX1xX35xXexX35xX174xXdxX57xX9xXaxX208xX209xX1f7xX2xX1a1xX194xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX10xX16xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX7exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX6bxX6xX3xX174xX3xX1f7xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXc5xX42xX6xX35xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc5xX22xX16xX45xX16xX10xX191xX7xX45xX194xX195xX195xX197xX45xX2xX195xX19bxX57xX2xX194xX194xX195xX1a1xX194xXcdxXexXcdxXcdxX1f7xX19bxX5xX1f7xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX42xX6xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX191xXdxX57xXexX1xX9xXaxX194xX194xX208xX195xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX194xX194xX208xX195xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX35xX1dxXdxX14xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX221xX45xX45xXdxX4xX57xX16xXc5xX57xX6xX16xXexX1dxXdxXc5xX4xX35xX7exXc5xX22xX16xX45xX194xX195xX194xX195xX45xX195xXcdxX45xX195xX194xX45xX2xX2xX174xX1xX14xX174xX2xX209xX208xXcdxX2xXcdxX1a1xX208xX195xXcdxXcdxX1a1xX197xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xXbxX1xX35xXexX35xX174xXdxX57xX9xXaxX208xX209xX1f7xX2xX1a1xX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX35xX16xXaxX12xX28cxff51xXdxX3xX4xX3exX16xX1xX3xX1xX35xX6xX3xX16xX1xX1exX3xXexXdxX6xX3xX5xe703xX6xX3xX7exXb1xXexX3xXexX1dxXa0xXdxXc5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX10xX16xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX7exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX6bxX6xX3xX174xX3xX208xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXc5xX42xX6xX35xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc5xX22xX16xX45xX16xX10xX191xX7xX45xX194xX195xX195xX197xX45xX2xX195xX19bxX57xX2xX194xX194xX195xX1a1xX194xXcdxXexX208xX2xX194xX19bxX5xX208xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX42xX6xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX191xXdxX57xXexX1xX9xXaxXcdxX195xX195xX208xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX194xX195xX195xX209xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX35xX1dxXdxX14xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX221xX45xX45xXdxX4xX57xX16xXc5xX57xX6xX16xXexX1dxXdxXc5xX4xX35xX7exXc5xX22xX16xX45xX194xX195xX194xX195xX45xX195xXcdxX45xX195xX194xX45xXcdxX174xX1xX14xX174xX2xX209xX208xXcdxX2xXcdxX1a1xX208xX195xX1f7xX1f7xX19bxX208xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xXbxX1xX35xXexX35xX174xXdxX57xX9xXaxX208xX209xX1f7xX2xX1a1xX1f7xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX35xX16xXaxX12xX28cxXd4xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXfexX1xX58fxX16xX14xX3xX16xX1xXb8xX16xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX1xX5afxXexX3xX16xX1xXb8xX16xX14xX3xXexX1xXdx12887xX5cxX3xX16xXb8xX3xX7exX63xX3xX16xX14xX6xX84xX3xX4xX5abxX3xX16xX1xXb8xX16xX14xX3xX4xX58fxX3xX42xe7aaxX9bxX3xX4xda10xX5cxX3xX42xXd5fxX3xXfexX1xXdxX3xX25xXd44xX16xX3xX25xX83xX84xX3xX4xX77xX16xX14xX3xX7exX5cx14296xX16xX3xX14xX1xXdxX3xX5xX39xXdxX3xXfex118a0xX3xX16xXdxX5cfxX7exX3xX22xX1fxXdxX3xX7exX63xX5cxX3xX1xX35xX6xX3xX1dxX2axX4xX3xX5xXba2xX6xX3xX16xX63xX84xXc5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX10xX16xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX7exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX6bxX6xX3xX174xX3xX197xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXc5xX42xX6xX35xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc5xX22xX16xX45xX16xX10xX191xX7xX45xX194xX195xX195xX197xX45xX2xX195xX19bxX57xX2xX194xX194xX195xX1a1xX194xXcdxXexX197xXcdxX194xX194xX5xX197xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX42xX6xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX191xXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xXcdxX209xX195xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX197xX195xX195xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX35xX1dxXdxX14xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX221xX45xX45xXdxX4xX57xX16xXc5xX57xX6xX16xXexX1dxXdxXc5xX4xX35xX7exXc5xX22xX16xX45xX194xX195xX194xX195xX45xX195xXcdxX45xX195xX194xX45xX19bxX174xX1xX14xX174xX2xX209xX208xXcdxX2xXcdxX1a1xX208xX195xXcdxX2xX1a1xX2xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xXbxX1xX35xXexX35xX174xXdxX57xX9xXaxX208xX209xX1f7xX2xX1a1xX195xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX35xX16xXaxX12xX12exX5abxX16xX1xX3xX4xX1xXdxXd0xX5cxX3xX67xX5cxX69xX3xX69xX7exX3xX5abxX3xXfexX1xXdxX3xX1xX35xX63xX16xX14xX3xX1xX58fxX16xX3xX42xX5cxX58fxX16xX14xXc5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX10xX16xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX7exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX57xXexX1xX5cxX7exX42xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX191xXdxX57xXexX1xX221xX3xX19bxX2xX209xXbxX118x11174xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX221xX3xX1a1xX2xX195xXbxX118xXf7axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX6bxX6xX3xX174xX3xX2xX195xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXc5xX42xX6xX35xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc5xX22xX16xX45xX16xX10xX191xX7xX45xX194xX195xX195xX197xX45xX2xX195xX19bxX57xX2xX194xX194xX195xXcdxX2xX194xXexX209xX19bxX209xX1f7xX194xX5xX195xXc5xX1abxXbxX14x12cffxX1dxX9xX19bxX19bxX1f7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX42xX6xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX191xXdxX57xXexX1xX9xXaxX209xX2xX208xX1a1xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX194xX208xX208xX195xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX35xX1dxXdxX14xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX221xX45xX45xXdxX4xX57xX16xXc5xX57xX6xX16xXexX1dxXdxXc5xX4xX35xX7exXc5xX22xX16xX45xX194xX195xX194xX195xX45xX195xXcdxX45xX195xX194xX45xX1f7xX174xX1xX14xX174xX2xX209xX208xXcdxX2xXcdxX1a1xX208xX2xX195xX1f7xX2xX2xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xXbxX1xX35xXexX35xX174xXdxX57xX9xXaxX208xX209xX1f7xX2xX209xX195xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX10xX16xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX7exX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX6bxX6xX3xX174xX3xX2xX2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX45xX45xXdxXc5xX42xX6xX35xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc5xX22xX16xX45xX16xX10xX191xX7xX45xX194xX195xX195xX197xX45xX2xX195xX19bxX57xX2xX194xX194xX195xX1a1xX194xXcdxXexX1f7xX19bxX1a1xX208xX5xX2xX195xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX16xX14xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX3xX25xX26xXbxX3xX1dxX2axX4xX3xX1dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX1xX35xX6xX3xX14xX39xX35xX3xXexX1xX3exX16xX14xX3xX42xX6xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX191xXdxX57xXexX1xX9xXaxX209xX2xX208xX1a1xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxXcdxX1a1xX209xX19bxXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xX35xX1dxXdxX14xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX221xX45xX45xXdxX4xX57xX16xXc5xX57xX6xX16xXexX1dxXdxXc5xX4xX35xX7exXc5xX22xX16xX45xX194xX195xX194xX195xX45xX195xXcdxX45xX195xX194xX45xX194xX174xX1xX14xX174xX2xX209xX208xXcdxX2xXcdxX1a1xX208xX2xX1a1xX195xX194xX1f7xXc5xX1abxXbxX14xXaxX3xX57xX6xXexX6xX174xXbxX1xX35xXexX35xX174xXdxX57xX9xXaxX208xX209xX1f7xX2xX209xX194xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX35xX16xXaxX12xX28cxX70xXexX3xXfexX1xX5cxX16xX14xX3xX4xX5abxX16xX1xX3xX67xX5cxX10xX16xX3xXexX1xX5cxX70xX4xX3xXa4xX3xX5xX63xX16xX14xX3xX67xX5cxX69xX3xX6bxX6cxX4xX3xX6bxX70xXc5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca2axX35xX5cxX1dxX4xX10xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX35xX16xX14xX12xXcxX1xX10xX35xX3xX13xX14xX5cxX84xc0f9xX16xX3x14a2exb423xX16xX14xX3xX28cxXdxX16xX1xX0xX45xX7xXexX1dxX35xX16xX14xX12xX45xX57xX6xX16xXexX1dxXdxX0xX45xXbxX12