Toàn văn Hiệp định Đối tác tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương
Toàn văn Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được Bộ Công Thương công bố. Sau đây, Thông tấn xã Việt Nam xin giới thiệu toàn văn Hiệp định này.
cb70x109abx14542xe1a7x1771axcbd1xef42x11bc1x17453xX7x115d0x10179x14e43xd9bdx17244x177b7xX5x14ac2xXax16940xXcxd081x1173axda9dxX3xfbc5xf052xX16xX3x14d89xXdx11236xXbxX3xe00bx1197exX16xX1xX3x17a18x17f3fxXdxX3xXex15ad4xX4xX3xXexXdx1767exX16xX3xf3c6xf2f2xX3xX18xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3x12611xXdxX1exX16xX3x126b3x16a0fx15c4bxdd90xX16xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xd478x14388xX16xX1xX3xdc39xde1ax110a4xX16x14677xX0x109ccxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX3exXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX26xX27xXdxX3xXexX2bxX4xX3xXcxXdxX30xX16xX3xX33xX34xX3xX18xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX3exXdxX1exX16xX3xX43xX44xX45xX46xX16xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX4exX4fxX16xX1xX3xX53xX54xX55xX16xX57xX3x140e2x15f3cx149efxXcxXb6xXb6x130adxX3xX18x18eeexX6xX3xX21xX54x10829xX4xX3xX4exX34xX3xXb5x170fcxX16xX57xX3xXcxX1xX54xX55xX16xX57xX3xX4xXc9xX16xX57xX3xX33xX27x16debxX3x180dexX6xX44xX3xX21x18136xX45x15128xX3xXcxX1xXc9xX16xX57xX3xXexcd07xX16xX3xX43x15cdcxX3x13314xXdxX1exXexX3xf16cxX6x128fbxX3xX43xXdxX16xX3xX57xXdx134bfxXdxX3xXexX1xXdxX1exX44xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX0xX6xX3xX1x16b62xX10x133b7xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xfcc3xX59xX59xXdxXfaxX57xXdbxX18xXdxX10xXexX16xX6xXfaxXbxX5xX44xX7xXdbxX18xX16xX59xXex127bexX15cx139c9xX59x10c29xXbxX5xX14xX6xX3exX10xX3exX59xX5xX10xXbx1902axX59x15841xX15exX2x13e05xcfafxX15exX16exX172xX16exX16exX59xXexXbxXbxXdbx10a13xXbxX57xXaxX12xX0xXdxXfaxX57xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX18xX6xX16xX3xX1xXdxX10xXbxX3xX3exXdxX16xX1xX3xX3exX14xXdxX3xXexX6xX4xX3xXexXdxX10xX16xX3xX33xX14xX3xX18xX6xX3xXexX14xX6xX16xX3xX3exXdxX10xX16xX3xX43xX44xX45xX10xX16xX3xXexX1xX6xXdxX3xX33xXdxX16xX1xX3xX3exX44xX14xX16xX57xXaxX3xX7xX13bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX59xX59xXdxXdbxX33xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXdbxX18xX16xX59xX16xX10xe693xX7xX59xX2xX171xX15exX171xX59x1123exX1f8xX3exf26bxX2xX16exX16ex11adfxX2xX1f8xXex179b3xX171xX1ffxX1f8xX5xX15exXdbxX17dxXbxX57xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXex10deaxX6xX5xXdxX57xX16xX145xX3xX17dxX44xX7xXexXdxX13dxX45x13c8exXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX4x187c7xX16xX1xX3xX1cxX34xXdxX3xX16xX57xX1xX22xX3xX4exX34xX3xXexX13bxX54x10b4bxX16xX57xX3xX4xX2bxX4xX3xX16xX54xX102xX4xX3x10442x11203xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xXcxXb6xXb6xX3xXex18389xXdxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX27xX3xX26xX15xX3xXf8x11dcaxX16xX57xX3xXb4xXf3xXdxX1exXexX3xXf8xX6xXfaxXbaxXdbxX3xXb4xXf8xX57xX44x1008exX16xX145xX3x100f8x16fbaxXb6xX59xX3xXcxXcx1911axXf3xXf8xXbaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12x15657xX1cx156efxXf8xfbfexX3xX26x180acxXf8xX1cxX3x13fdfx154c1xfa4cxX3xX4xX2bxX4xX3xX18xXedxX16xX3xX21x1908axX3xX21xXf1xX3xX21xX54xXc2xX4xX3xXexX1x1284cxX3xX1xXdxX1exX16xX3xXexX13bxX14xX16xX57xX3xX5x15a60xXdxX3xXfaxX263xX3xX21x119ecxX44xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX26xX27xXdxX3xXexX2bxX4xX3xX43xX44xX45xX46xX16xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX4exX4fxX16xX1xX3xX53xX54xX55xX16xX57xXe4xX3xX21xX54xXc2xX4xX3xX270xX271xX3xXexX282xXdxX3xX2abxX44xX4xX270xX5xX6xX16xX3exX3xX16xX57xX15xX45xX3xX1fbx14bc5xX59xX16exX34bxX59xX16exX15exX2xX15cxX3xXb4xX7xX6xX44xX3xX21xXe2xX45xX3xX57x11071xXdxX3xX5xX15xX3x15380xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xXcxXb6xXb6x18dadxXbaxX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX1cxX2d8xe2c7xXf8xX3xXcxX1cxd5c9xXb5xX3xX1cx18bbaxX2abxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xed43xX16xX57xX3xX4xX2bxX4xX3xX5xXc2xXdxX3x109c9xX4xX1xX3xX4xf52bxX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xXcxXb6xXb6xX3xXexX1xXc9xX16xX57xX3x18f11xX44xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX18xX15xX3xXexX304xXfaxX3xX3c9xX44xX6xX16xX3xXexX13bxX35fxX16xX57xX3xX18xX2e3xX3xX270xXdxX16xX1xX3xXexX30xX3xX18xX15xX3xX4xX1xXdxX30xX16xX3xX5xX54xXc2xX4xX3xX4xX3b2xX6xX3xX4xX2bxX4xX3xX5xXc2xXdxX3xX3adxX4xX1xX3xX21xX3a1xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX26xX396xXf8xX2cfxX3xX2cfxX396xXb6xX3xX16xX1xec52xXfaxX3xX3exX44xX45xX3xXexX13bxX4fxX3xXfaxX263xX3xX4xd1b2xX6xX3xXexX1xX22xX3xXexX13bxX54xX2fdxX16xX57xXe4xX3xXexX1x131d1xX4xX3xX21xf690xX45xX3xXexX1xX54xX55xX16xX57xX3xXfaxX282xXdxX3xXexX1xX30xX3xX57xXdxX102xXdxX3xX18xX15xX3xXexX282xX14xX3xX13bxX6xX3xX16xX1xd58exX16xX57xX3xX4xX55xX3xX1xX34xXdxX3xX270xXdxX16xX1xX3xXexX30xX3xXfaxX102xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX16xX57xX54xX2fdxXdxX3xX3exXe2xX16xX3xXexX1xX44xX34xX4xX3xXfaxX35fxXdxX3xXfax151b1xX4xX3xXexX1xX44xX3xX16xX1x17268xXbxX3xX18xX15xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX250xX16xX1xX3xX270xXdxX16xX1xX3xXexX30xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXcxX1cx18b78xXb5xX3xX26x11d64x11e4exX3xX1xX55xX16xX3xX16xX480xX6xX3xX1xX34xXdxX3xX16xX1xX4b9xXbxX3xX18xX15xX3xX1xXc2xXbxX3xXexX2bxX4xX3xX270xXdxX16xX1xX3xXexX30xX3xX270xX1xX44xX3xX18xfea2xX4xX3xX57xXdxX480xX6xX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXcxf86bxXf8xX2cfxX3xXb5x18378xf524xXf8xX2cfxX3xX4xX55xX3xX1xX34xXdxX3xXexX1xX459xX4xX3xX21xX45dxX45xX3xXexX518xX3xX3exX14xX3xX1xX3a1xX6xX3xXexX1xX54xX55xX16xX57xX3xXfaxX282xXdxX3xX18xX15xX3xX21xX304xX44xX3xXexX54xX3xX270xX1xX44xX3xX18xX518xX4xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX2cbxX1cxX2cdxXf8xX2cfxX3xX26xX2d2xXf8xX1cxX3xX2d6xX2d7xX2d8xX3xXexX304xXfaxX3xX3c9xX44xX6xX16xX3xXexX13bxX35fxX16xX57xX3xX4xX3b2xX6xX3xX18xXdxX1exX4xX3xXexX1xX459xX4xX3xX21xX45dxX45xX3xXexX13bxX2bxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX1exXfaxX3xX43xXf1xX3xX1xX34xXdxX3xX4xX3b2xX6xX3xX3exX14xX6xX16xX1xX3xX16xX57xX1xXdxX1exXbxXe4xX3xX33xX250xX16xX3xX7x14ceexX4xX3xX18xX15xX3xX7xX518xX3xX21xX6xX3xX3exX282xX16xX57xX3xX18xX19xX16xX3xX1xX3a1xX6xXe4xX3xX33xX250xX14xX3xX18xX1exX3xX18xX15xX3xX33xX250xX14xX3xXexX2a7xX16xX3xXfaxXc9xXdxX3xXexX13bxX54xX2fdxX16xX57xXe4xX3xX33xX4fxX16xX1xX3xX21xf538xX16xX57xX3xX57xXdxX102xXdxXe4xX3xX3c9xX44xX45xX2e3xX16xX3xX5xXc2xXdxX3xX4xX3b2xX6xX3xX16xX57xX54xX2fdxXdxX3xX33xX250xX16xX3xX21xX22xX6xXe4xX3xX3c9xX44xX45xX2e3xX16xX3xX5xX6xX14xX3xX21xX34xX16xX57xXe4xX3xXexX1xX54xX55xX16xX57xX3xXfaxX282xXdxXe4xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX13bxXdxX2efxX16xX3xX33xX2e3xX16xX3xX18xX480xX16xX57xXe4xX3xXexX13bxXdxX3xXexX1xX4b0xX4xX3xXexX13bxX44xX45xX2e3xX16xX3xXexX1xX27xX16xX57xXe4xX3xX4x18d6exX16xX57xX3xX16xX1xX54xX3xXexX304xXfaxX3xX3c9xX44xX6xX16xX3xXexX13bxX35fxX16xX57xX3xX4xX3b2xX6xX3xX18xXdxX1exX4xX3xX33xX250xX14xX3xX5xX54xX44xX3xX3c9xX44xX45xX2e3xX16xX3xX3c9xX44xX250xX16xX3xX5xX271xX3xX4xX3b2xX6xX3xXfaxX4fxX16xX1xX3xX18xX4fxX3xX4xX2bxX4xX3xX5xXc2xXdxX3xX3adxX4xX1xX3xX4xXc9xX16xX57xX3xX4xX34xX16xX57xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX1cxe5f2xX2abxXf8xX3xXf8xX2cfxX1cx10afdxXf8xX1cxX3xX4xX2bxX4xX3xX3c9xX44xX27xX4xX3xX57xXdxX6xX3xX1xX14xfb05xX4xX3xX4xX2bxX4xX3xX5xXf1xX16xX1xX3xXexX1x18b01xX3xX1xX250xXdxX3xX3c9xX44xX6xX16xX3xX13bxXdxX46xX16xX57xX3xX33xXdxX1exXexX3xXexX1xX6xXfaxX3xX57xXdxX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX26x1172bxX3xXf8xX1cx110f8xXcxX3xXcxe657x15eadxX3xX16xX1xX54xX3xX7xX6xX44xX145xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX2xXdbxX3xXb5xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xXexX1xX10xX14xX3xX21xXe2xX45xX3xX16xX1xXedxXexX3xXexX13bxX3adxX3xX13bxX439xX16xX57xXe4xX3xXexX1xX10xX14xX3xX4xX2bxX4xX3xX21xXdxX2e3xX44xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xXe4xX3xX4xX2bxX4xX3xX21xXdxX2e3xX44xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX26xX27xXdxX3xXexX2bxX4xX3xX43xX44xX45xX46xX16xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX4exX4fxX16xX1xX3xX53xX54xX55xX16xX57xXe4xX3xX21xX54xXc2xX4xX3xX270xX271xX3xXexX282xXdxX3xX2abxX44xX270xX5xX6xX16xX3exX3xX16xX57xX15xX45xX3xX1fbxX34bxX59xX16exX34bxX59xX16exX15exX2xX15cxX3xXb4xX365xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xXcxXb6xXb6xX373xXbaxX3xX21xX54xXc2xX4xX3xXexX3adxX4xX1xX3xX1xXc2xXbxXe4xX3xX33xX439xX16xX57xX3xX4xX2bxX4xX1xX3xXexX1xX6xXfaxX3xX4xX1xXdxX30xX44xXe4xX3xX18xX15xX14xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXfaxX34xXexX3xXbxX1xX304xX16xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX18xX102xXdxX3xX16xX1xX480xX16xX57xX3xX7xX448xX6xX3xX21xX732xXdxX3xXbxX1xf0a3xX3xX1xXc2xXbxXe4xX3xX16xX57xX14xX282xXdxX3xXexX13bxXbdxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX203xX15exXdbxX1fbxX3xXb4xX2cfxXdxX6xX3xX16xX1xX4b9xXbxXbaxXe4xX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX203xX15exXdbx13872xX3xXb4xX1cxXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xXbaxXe4xX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX203xX15exXdbxX15cxX3xXb4xX77dxX459xXexX3xX270xX1xe499xXdxXbaxX3xX18xX15xX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX203xX15exXdbxX171xX3xXb4xX2d6xX2fdxXdxX3xX18xX19xX16xX3xX43xX2bxX4xX3xXexX1xX518xX4xXbaxXdbx10da2xX2x16896xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX16exXdbxX3xXf3xX4fxX3xXfax11a93xX4xX3xX21xX3adxX4xX1xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xXe4xX3xX4xX2bxX4xX3xX3ex161b9xX16xX3xX4xX1xXdxX30xX44xX3xXexX102xXdxX3xX16xX57xX15xX45xX3xX270xX271xX3xXexX13bxX14xX16xX57xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xXcxXb6xXb6xX3xX21xX54xXc2xX4xX3xX1xXdxX2efxX44xX3xX5xX15xX3xX16xX57xX15xX45xX3xX270xX271xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX203xXdbxX3xXcxX13bxX14xX16xX57xX3xXexX13bxX54xX2fdxX16xX57xX3xX1xXc2xXbxX3xX4xX3a1xX3xX33xXedxXexX3xX270x1126bxX3xX7xX518xX3xX270xX1xX2bxX4xX3xX33xXdxX1exXexX3xX16xX15xX14xX3xX57xXdxX480xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX18xX102xXdxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xXcxXb6xXb6xX3xXexX1xX4fxX3xX270xX1xXdxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xXcxXb6xXb6xX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xXe4xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX7x1764dxX3xX21xX54xXc2xX4xX3xX54xX44xX3xXexXdxX46xX16xX3xX2bxXbxX3xX3exX948xX16xX57xX3xX263xX3xXfaxX4b0xX4xX3xX21xX34xX3xX270xX1xX2bxX4xX3xX33xXdxX1exXexX3xX21xX3a1xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX26xXdxX2e3xX44xX3xX16exX145xX3xXcxX282xXfaxX3xX21xX4fxX16xX1xX3xX4xX1x12a18xX3xXexX1xX518xX4xX3xX1xXdxX1exX16xX3xXfaxX34xXexX3xX7xX27xX3xX21xXdxX2e3xX44xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXcxX282xXdxX3xXexX1xX2fdxXdxX3xX21xXdxX2efxXfaxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xXe4xX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xX7xXa4fxX3xXexX282xXfaxX3xX21xX4fxX16xX1xX3xX4xX1xXaa4xX3xXexX1xX518xX4xX3xX1xXdxX1exX16xX3xX4xX2bxX4xX3xX21xXdxX2e3xX44xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX3c9xX44xX45xX3xX21xX22xX16xX1xX3xXexX282xXdxX3xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xXe4xX3xX4xX1xX14xX3xX21xX30xX16xX3xX270xX1xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xX21xX2a7xX16xX57xX3xX271xX3xX270xX30xXexX3xXexX1xX459xX4xX3xX18xXdxX1exX4xX3xXexX282xXfaxX3xX21xX4fxX16xX1xX3xX4xX1xXaa4xX3xXexX1xX518xX4xX3xX1xXdxX1exX16xX3xXfaxX34xXexX3xX1xX6xX45xX3xX16xX1xXdxX2e3xX44xX3xX1xX55xX16xX3xX4xX2bxX4xX3xX21xXdxX2e3xX44xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX21xX3a1xX929xX16exX92bxXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX26xXdxX2e3xX44xX3xX203xX145xX3xX1cxXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX2xXdbxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX7xXa4fxX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xX3xX7xX6xX44xX3xX15cxX15exX3xX16xX57xX15xX45xX3xX270xX2efxX3xXexXbdxX3xX16xX57xX15xX45xX3xX3adxXexX3xX16xX1xXedxXexX3xX7xX2bxX44xX3xX16xX54xX102xX4xX3xX270xX271xX3xX270xX30xXexX3xX1xX14xX724xX4xX3xX3adxXexX3xX16xX1xXedxXexX3xX8e6xX15exX3xXbxX1xX304xX16xX3xXexX13bxX19xXfaxX3xX7xX27xX3xX16xX54xX102xX4xX3xX270xX271xX3xX270xX30xXexX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xXe4xX3xXexX8b7xX45xX3xXexX13bxX54xX2fdxX16xX57xX3xX1xXc2xXbxX3xX16xX15xX14xX3xX4xX1xX14xX3xX57xXdxX2bxX3xXexX13bxX22xX3xX16xX1xX905xX3xX1xX55xX16xXe4xX3xXexX1xXc9xX16xX57xX3xX33xX2bxX14xX3xX4xX1xX14xX3xXb5xX55xX3xX3c9xX44xX6xX16xX3xX5xX54xX44xX3xX4xX1xXdxX2efxX44xX3xX33xX439xX16xX57xX3xX18xX19xX16xX3xX33xX250xX16xX3xX13bxX439xX16xX57xX3xX1xX35fxX3xX21xXf1xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX1xX3b2xX3xXexX948xX4xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX5xX271xX3xX1xXdxX1exX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX3b2xX6xX3xXfaxX4fxX16xX1xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX16exXdbxX3xX26xX27xXdxX3xX18xX102xXdxX3xX33xXedxXexX3xX270xX9e5xX3xX16xX54xX102xX4xX3xX270xX271xX3xX270xX30xXexX3xX16xX15xX14xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xXfaxX15xX3xX18xX102xXdxX3xX16xX54xX102xX4xX3xX21xX3a1xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX4xX1xX54xX6xX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xX3xXexX1xX10xX14xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX2xXe4xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX7xXa4fxX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xX3xX7xX6xX44xX3xX15cxX15exX3xX16xX57xX15xX45xX3xX270xX2efxX3xXexXbdxX3xX16xX57xX15xX45xX3xX16xX54xX102xX4xX3xX270xX271xX3xX270xX30xXexX3xX21xX3a1xX3xXexX1xXc9xX16xX57xX3xX33xX2bxX14xX3xX33xX439xX16xX57xX3xX18xX19xX16xX3xX33xX250xX16xX3xX4xX1xX14xX3xXb5xX55xX3xX3c9xX44xX6xX16xX3xX5xX54xX44xX3xX4xX1xXdxX2efxX44xX3xX13bxX439xX16xX57xX3xX1xX35fxX3xX21xXf1xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX1xX3b2xX3xXexX948xX4xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX5xX271xX3xX1xXdxX1exX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX3b2xX6xX3xXfaxX4fxX16xX1xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX26xXdxX2e3xX44xX3xX1fbxX145xX3xX77dxX459xXexX3xX270xX1xX905xXdxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX2xXdbxX3xX4exXedxXexX3xX270xX9e5xX3xX4exX46xX16xX3xX16xX15xX14xX3xX21xX2e3xX44xX3xX4xX3a1xX3xXexX1xX2efxX3xX13bxX459xXexX3xX270xX1xX905xXdxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX33xX439xX16xX57xX3xX4xX2bxX4xX1xX3xX57xX448xXdxX3xXexX1xXc9xX16xX57xX3xX33xX2bxX14xX3xX33xX439xX16xX57xX3xX18xX19xX16xX3xX33xX250xX16xX3xXexX102xXdxX3xXb5xX55xX3xX3c9xX44xX6xX16xX3xX5xX54xX44xX3xX4xX1xXdxX2efxX44xXdbxX3xX4exX46xX16xX3xX13bxX459xXexX3xX270xX1xX905xXdxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX7xXa4fxX3xX21xX2a7xX16xX57xX3xXexX1xX2fdxXdxX3xXexX1xXc9xX16xX57xX3xX33xX2bxX14xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xX270xX1xX2bxX4xX3xX18xX2e3xX3xX18xXdxX1exX4xX3xX13bxX459xXexX3xX270xX1xX905xXdxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xXexX1xXc9xX16xX57xX3xX3c9xX44xX6xX3xX4xX2bxX4xX3xX21xX304xX44xX3xXfaxX27xXdxX3xX4xX1xX44xX16xX57xX3xX21xX54xXc2xX4xX3xX4xX1xXaa4xX3xX21xX22xX16xX1xX3xXexX282xXdxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX16exX1f8xXdbxX8e6xX3xXb4xX26xX304xX44xX3xXfaxX27xXdxX3xX5xXdxX46xX16xX3xX5xX282xX4xXbaxX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xXcxXb6xXb6xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX16exXdbxX3xXf3xXdxX1exX4xX3xX13bxX459xXexX3xX270xX1xX905xXdxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX7xXa4fxX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xX3xX7xX6xX44xX3xX7xX2bxX44xX3xXexX1xX2bxX16xX57xX3xX270xX2efxX3xXexXbdxX3xX270xX1xXdxX3xXfaxX34xXexX3xX4exX46xX16xX3xX57xX448xXdxX3xXexX1xXc9xX16xX57xX3xX33xX2bxX14xX3xX33xX439xX16xX57xX3xX18xX19xX16xX3xX33xX250xX16xX3xX4xX1xX14xX3xXb5xX55xX3xX3c9xX44xX6xX16xX3xX5xX54xX44xX3xX4xX1xXdxX2efxX44xX3xXexX1xX10xX14xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX2xXe4xX3xXexX13bxXbdxX3xX270xX1xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xX21xX2a7xX16xX57xX3xX271xX3xX18xX2e3xX3xXfaxX34xXexX3xX270xX1xX14xX250xX16xX57xX3xXexX1xX2fdxXdxX3xX57xXdxX6xX16xX3xX270xX1xX2bxX4xXdbxX3xXf8xX30xX44xX3xXfaxX34xXexX3xX4exX46xX16xX3xX13bxX459xXexX3xX270xX1xX905xXdxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xXe4xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX18xX968xX16xX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xX3xX18xX102xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xX4x18748xX16xX3xX5xX282xXdxXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX26xXdxX2e3xX44xX3xX8e6xX145xX3xX2cfxXdxX6xX3xX16xX1xX4b9xXbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX2cbxX2efxX3xXexXbdxX3xX16xX57xX15xX45xX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xXe4xX3xX33xXedxXexX3xX270xX9e5xX3xXfaxX34xXexX3xX3c9xX44xX27xX4xX3xX57xXdxX6xX3xX1xX14xX724xX4xX3xX5xXf1xX16xX1xX3xXexX1xX732xX3xX1xX250xXdxX3xX3c9xX44xX6xX16xX3xX13bxXdxX46xX16xX57xX3xX33xXdxX1exXexX3xX16xX15xX14xX3xX21xX2e3xX44xX3xX4xX3a1xX3xXexX1xX2efxX3xX57xXdxX6xX3xX16xX1xX4b9xXbxX3xX18xX15xX14xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xXe4xX3xXexX1xX10xX14xX3xX4xX2bxX4xX3xX21xXdxX2e3xX44xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX18xX15xX3xX21xXdxX2e3xX44xX3xX270xXdxX1exX16xX3xX21xX54xXc2xX4xX3xXexX1xX27xX16xX57xX3xX16xX1xXedxXexX3xX57xXdxX480xX6xX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX18xX102xXdxX3xX3c9xX44xX27xX4xX3xX57xXdxX6xX3xX1xX14xX724xX4xX3xX5xXf1xX16xX1xX3xXexX1xX732xX3xX1xX250xXdxX3xX3c9xX44xX6xX16xX3xX13bxXdxX46xX16xX57xX3xX33xXdxX1exXexX3xX21xX3a1xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX26xXdxX2e3xX44xX3xX15cxX145xX3xX77dxX15xX3xX7xX14xX2bxXexX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX26xX27xXdxX3xXexX2bxX4xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX3exXdxX1exX16xX3xX18xX15xX3xXcxXdxX30xX16xX3xX33xX34xX3xX43xX44xX45xX46xX16xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX4exX4fxX16xX1xX3xX53xX54xX55xX16xX57xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX4exX46xX16xX3xX4xX282xX16xX1xX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX16exX1f8xXdbxX16exX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xXcxXb6xXb6xX3xXb4xXb5xX2bxX4xX3xX4xX1xX4b0xX4xX3xX16xX19xX16xX57xX3xX4xX3b2xX6xX3x10fd5xX45xX3xX33xX6xX16xXbaxXe4xX3xX16xX30xX44xX3xX18xXdxX1exX4xX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xXcxXb6xXb6xX3xX7xX5eexXbxX3xX43xX250xX45xX3xX13bxX6xX3xX1xX14xX724xX4xX3xX16xX30xX44xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xXcxXb6xXb6xX3xX4xX3a1xX3xX43xX44xX3xX1xX54xX102xX16xX57xX3xX270xX1xXc9xX16xX57xX3xXexX1xX2efxX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xXe4xX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xXe4xX3xXexX1xX10xX14xX3xX45xX46xX44xX3xX4xX304xX44xX3xX4xX3b2xX6xX3xXfaxX34xXexX3xX4exX46xX16xXe4xX3xX7xXa4fxX3xX13bxX15xX3xX7xX14xX2bxXexX3xX18xXdxX1exX4xX3xX18xX4b9xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX16xX1xX439xXfaxX3xX43xX10xXfaxX3xX43xd18cxXexX3xX33xXedxXexX3xX270xX9e5xX3xX7xX518xX3xX7xX448xX6xX3xX21xX732xXdxX3xX16xX15xX14xX3xX21xX27xXdxX3xX18xX102xXdxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX18xX15xX3xX4xX2bxX4xX3xX18xXedxX16xX3xX21xX2e3xX3xX4xX3a1xX3xX5xXdxX46xX16xX3xX3c9xX44xX6xX16xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX26xXdxX2e3xX44xX1f8xX145xX3xXb5xX2bxX4xX3xX5xX2fdxXdxX3xX18xX19xX16xX3xX43xX2bxX4xX3xXexX1xX518xX4xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb5xX2bxX4xX3xX5xX2fdxXdxX3xX18xX19xX16xX3xX33xX439xX16xX57xX3xXexXdxX30xX16xX57xX3xX2abxX16xX1xXe4xX3xXexXdxX30xX16xX57xX3xXcxXe2xX45xX3xX4exX6xX16xX3xXf8xX1xX6xX3xX18xX15xX3xXexXdxX30xX16xX57xX3xXb6xX1xX2bxXbxX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX4xX3a1xX3xX57xXdxX2bxX3xXexX13bxX22xX3xX43xX2bxX4xX3xXexX1xX518xX4xX3xX16xX1xX54xX3xX16xX1xX6xX44xXdbxX3xXcxX13bxX14xX16xX57xX3xXexX13bxX54xX2fdxX16xX57xX3xX1xXc2xXbxX3xX43xX250xX45xX3xX13bxX6xX3xX33xXedxXexX3xX270xX9e5xX3xX7xX518xX3xX270xX1xXc9xX16xX57xX3xXexX1xX27xX16xX57xX3xX16xX1xXedxXexX3xX16xX15xX14xX3xX57xXdxX480xX6xX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX2fdxXdxX3xX18xX19xX16xX3xX16xX15xX45xXe4xX3xX5xX2fdxXdxX3xX18xX19xX16xX3xXexXdxX30xX16xX57xX3xX2abxX16xX1xX3xX7xXa4fxX3xX21xX54xXc2xX4xX3xX54xX44xX3xXexXdxX46xX16xX3xX2bxXbxX3xX3exX948xX16xX57xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX26xX2efxX3xX5xX15xXfaxX3xX4xX1xX4b0xX16xX57xX3xX16xX1xX480xX16xX57xX3xX16xX57xX54xX2fdxXdxX3xX270xX271xX3xXexX46xX16xX3xX3exX54xX102xXdxX3xX21xXe2xX45xXe4xX3xX21xX54xXc2xX4xX3xX3b2xX45xX3xX3c9xX44xX45xX2e3xX16xX3xX4xX1xX3adxX16xX1xX3xXexX1xX4b0xX4xX3xX33xX263xXdxX3xXb5xX1xX3adxX16xX1xX3xXbxX1xX3b2xX3xXexX54xX55xX16xX57xX3xX4b0xX16xX57xX3xX4xX3b2xX6xX3xXfaxX4fxX16xX1xXe4xX3xX21xXf1xX3xX270xX271xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb6xX1cx137a8xX3xX2d6xX15a1xXb5xX929xX203xX92bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX2xXdbxX3xXb5xX1xX54xX55xX16xX57xX3xX8e6xX3xXb4x1696exX44xX250xX16xX3xX5xX271xX3xX1cxX250xXdxX3xX3c9xX44xX6xX16xX3xX18xX15xX3xXcxX282xX14xX3xXexX1xX44xX4b9xX16xX3xX5xXc2xXdxX3xXcxX1xX54xX55xX16xX57xX3xXfaxX282xXdxXbaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX26xXdxX2e3xX44xX3xX8e6xXdbxX1f8xX3xXb4xX1cxX15xX16xX57xX3xX4xX1xX44xX45xX2efxX16xX3xXbxX1xX2bxXexX3xX16xX1xX6xX16xX1xXbaxX3xX34bxX238xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX2xX3xX34bxX238xX3xX21xXdxX2efxXfaxX3xXb4xX13dxXbaxX145xX3xX4xXe2xX44xX3xXexX1xX4b0xX3xX1xX6xXdxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX16exXdbxX3xXb5xX1xX54xX55xX16xX57xX3xX1ffxX3xXb4xX26xX304xX44xX3xXexX54xXbaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX6xXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX1ffxXdbxX2xX3xXb4xX26xX22xX16xX1xX3xX16xX57xX1x18fa6xX6xXbaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xXdxXbaxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX57xX1xX16a6xX6xX3xXexX1xX905xX6xX3xXexX1xX44xX4b9xX16xX3xX21xX304xX44xX3xXexX54xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX250xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xXexXbdxX3xX8e6xX3xX21xX30xX16xX3xX1ffxX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xXdxXdxXbaxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX57xX1xX16a6xX6xX3xX4xX1xXedxXbxX3xXexX1xX44xX4b9xX16xX3xX21xX304xX44xX3xXexX54xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX2xX15exX3xX18xX15xX3xX2xX2xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX33xXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX1ffxXdbxX2xX1ffxX3xXb4xXcxX13bxX4fxX16xX1xX3xX2cbxX1xXdxX30xX44xX3xX270xXdxX1exX16xX3xX13bxX6xX3xXcxX13bxX35fxX16xX57xX3xXexX15xXdxXbaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xXdxXbaxX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX2xX145xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX2abxXbaxX3xX21xXdxX2efxXfaxX3xXb4xX6xXbaxXb4xXdxXbaxXb4xX4exXbaxX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX203xX2xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX4exXbaxX3xX21xXdxX2efxXfaxX3xXb4xX6xXbaxXb4xXdxXbaxXb4xXb5xXbaxX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xXb5xXbaxX3xX21xXdxX2efxXfaxX3xXb4xX33xXbaxXb4xXdxXbaxXb4xX4exXbaxX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX53xXbaxX3xX21xXdxX2efxXfaxXb4xX33xXbaxXb4xXdxXbaxXb4xXb5xXbaxX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4x11fa8xXbaxX3xX21xX14xX282xX16xX3xX4xX44xX27xXdxX3xX365xX18xX102xXdxX3xX21xXdxX2e3xX44xX3xX270xXdxX1exX16xX3xX16xX57xX44xX45xX46xX16xX3xX21xX55xX16xX3xX4xX3a1xX3xXexX1xX2efxX3xXexX13bxX4fxX16xX1xX3xXexX1xX10xX14xX3xX21xXdxX2efxXfaxX3xXb4xX6xXbaxXb4xXdxXbaxXb4xXb5xXbaxX3xX1xX14xX724xX4xX3xXb4xX33xXbaxXb4xXdxXbaxXb4xXb5xXbaxX3xX270xX1xXdxX30xX44xX3xX270xXdxX1exX16xX3xX18xX2e3xX3xX18xXdxX1exX4xX3xX18xXdxX3xXbxX1xX282xXfaxX3xXexX1xX905xX6xX3xXexX1xX44xX4b9xX16xX3xX21xX304xX44xX3xXexX54xX3xX4xX1xXaa4xX3xX270xX1xXdxX3xX18xXedxX16xX3xX21xX2e3xX3xX270xX1xXdxX30xX44xX3xX270xXdxX1exX16xX3xX18xX15xX3xXexX1xXdxX1exXexX3xX1xX282xXdxX3xX45xX46xX44xX3xX4xX304xX44xX3xX33xX2a7xXdxX3xXexX1xX54xX2fdxX16xX57xX3xX5xXdxX46xX16xX3xX3c9xX44xX6xX16xX3xXexX13bxX518xX4xX3xXexXdxX30xXbxX3xX21xX30xX16xX3xX21xX304xX44xX3xXexX54xX3xXexX1xX10xX14xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX21xX54xXc2xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX4b9xXbxX3xX1xX14xX724xX4xX3xXfaxX44xX6xX3xX5xX282xXdxXe4xX3xX1xX14xX724xX4xX3xX21xX54xXc2xX4xX3xX45xX46xX44xX3xX4xX304xX44xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX4b9xXbxX3xX1xX14xX724xX4xX3xXfaxX44xX6xX3xX5xX282xXdxX3xXexX13bxX46xX16xX3xX4xX55xX3xX7xX263xX3xXexX1xX905xX6xX3xXexX1xX44xX4b9xX16xX3xX21xX304xX44xX3xXexX54xX3xX5xXdxX46xX16xX3xX3c9xX44xX6xX16xX373xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xXdxXdxXbaxX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX16exX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX16xX15xX45xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX203xX16exX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xXdxXdxXdxXbaxX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX203xX3xX34bxX238xX3xX21xXdxX2efxXfaxX3xXb4xX33xXbaxX145xX3xX4xX948xXfaxX3xX365xX4xX1xXedxXbxX3xXexX1xX44xX4b9xX16xX3xX21xX304xX44xX3xXexX54xX3xX1xX14xX724xX4xX3xXexX1xX905xX6xX3xXexX1xX44xX4b9xX16xX3xX21xX304xX44xX3xXexX54xX373xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX4xXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX1ffxXdbxX16exX16exX3xXb4xX2d6xX518xX6xX3xX4xX1xX35fxX16xX3xXcxX13bxX35fxX16xX57xX3xXexX15xXdxXbaxX145xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX8e6xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX3exXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX1ffxXdbxX16exX8e6xX3xXb4xX2d6xX44xX4b9xXexX3x12a5fxXbxX3xX3exX948xX16xX57xXbaxX145xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX16exX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX203xX8e6xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX10xXbaxX3xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX1ffxX238xX2d6xX3xXb4xXcxX1xX905xX6xX3xXexX1xX44xX4b9xX16xX3xX26xX304xX44xX3xXexX54xXbaxX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX16xX15xX45xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX203xXdbxX3xXb5xX1xX54xX55xX16xX57xX3xX2xX15exX3xXb4xXcxX1xX54xX55xX16xX57xX3xXfaxX282xXdxX3xX53xX22xX4xX1xX3xX18xX948xX3xX43xX44xX45xX46xX16xX3xX4exXdxX46xX16xX3xX57xXdxX102xXdxXbaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX2xX15exX238xX4exX3xXb4xX53xX22xX4xX1xX3xX18xX948xX3xXb5xX1xX44xX45xX2efxX16xX3xXbxX1xX2bxXexX3xX16xX1xX6xX16xX1xXbaxX145xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX6xXbaxX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX8e6xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX2xX203xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX33xXbaxX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX15cxX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX2xX1fbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX1fbxXdbxX3xXb5xX1xX54xX55xX16xX57xX3xX2xX2xX3xXb4xX53xX22xX4xX1xX3xX18xX948xX3xXcxX15xXdxX3xX4xX1xX3adxX16xX1xXbaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX6xXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX2xXdbxX16exX3xXb4xXb6xX1xX282xXfaxX3xX18xXdxX3xX21xXdxX2e3xX44xX3xX4xX1xXaa4xX16xX1xXbaxX3xX34bxX238xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX16exX3xX34bxX238xX3xX21xXdxX2efxXfaxX3xXb4xX33xXbaxX145xX3xX4xX948xXfaxX3xX365xX26xXdxX2e3xX44xX3xX1ffxXdbxX15cxX3xXb4xXcxXdxX46xX44xX3xX4xX1xX44xX45dxX16xX3xX26xX27xXdxX3xX43xX448xX3xXcxX27xXdxX3xXexX1xXdxX2efxX44xXbaxX373xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX203xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX33xXbaxX3xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX2xX2xX238xX1886xX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX16xX15xX45xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX8e6xXdbxX3xXb5xX1xX54xX55xX16xX57xX3xX2xX203xX3xXb4xXf3xXdx13c1dxX16xX3xXexX1xXc9xX16xX57xXbaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX203xXdbxX16exX2xXb4xX2cfxXdxX250xXdxX3xX3c9xX44xX45xX30xXexX3xXcxX13bxX6xX16xX1xX3xX4xX1xXedxXbxX3xXf3xXdxX1d7fxX16xX3xXexX1xXc9xX16xX57xXbaxX3xX34bxX238xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX2xX145xX3xX21xXdxX2efxXfaxX3xXb4xX3exXbaxX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xXexXdxX46xX44xX3xX21xX2e3xX3xX365xX2b2xX10xXfaxX3xX43xX138axXexX3xX5xX282xXdxX373xX3xX18xX15xX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX16exX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX15cxXdbxX3xXb5xX1xX54xX55xX16xX57xX3xX2xX8e6xX3xXb4xf2afxX44xX6xX3xX7xX5eexXfaxX3xXb5xX1xX3adxX16xX1xX3xXbxX1xX3b2xXbaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX6xXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX8e6xXdbxX171xX3xXb4xX26xXdxX2e3xX44xX3xX270xXdxX1exX16xX3xXcxX1xX6xXfaxX3xX3exX518xX3xXexX1xX304xX44xXbaxX145xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX8e6xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX2xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX33xXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX8e6xXdbxX16exX1fbxX3xXb4xX26xX15xXfaxX3xXbxX1xX2bxX16xX3xXexX13bxX14xX16xX57xX3xXcxX54xX55xX16xX57xX3xX5xX6xXdxXbaxX3xX34bxX238xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX16exX145xX3xX4xX948xXfaxX3xX365xX2cbxX1xXc9xX16xX57xX3xXfaxX44xX34xX16xX3xX1xX55xX16xX3xX33xX6xX3xX16xX19xXfaxX3xX270xX2efxX3xXexXbdxX3xX16xX57xX15xX45xX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX373xX929xX1fbxX92bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX1f8xXdbxX3xXb5xX1xX54xX55xX16xX57xX3xX2xX171xX3xXb4xXddxX263xX3xX1xX480xX44xX3xXexX13bxX3adxX3xXexX44xX1exXbaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX6xXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX171xXdbxX171xX3xXb4xX26xX27xXdxX3xX43xX448xX3xX15cbxX44xX27xX4xX3xX57xXdxX6xXbaxX145xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXe2xX44xX3xX4xX44xX27xXdxX3xX4xX3b2xX6xX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX1fbxX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX33xXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX171xXdbxX203xX1f8xX3xXb4xX26xX27xXdxX3xXexX54xXc2xX16xX57xX3xX4xX3a1xX3xXexX1xX2efxX3xX21xX54xXc2xX4xX3xXb5xXedxXbxX3xX33xX439xX16xX57xX3xX26xX34xX4xX3xX3c9xX44xX45xX2e3xX16xX3xXddxX2bxX16xX57xX3xX4xX1xX30xXbaxX145xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xXdxXbaxX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX16exX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX16xX15xX45xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xXdxXdxXbaxX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX1fbxX145xX3xX4xXe2xX44xX3xX4xX44xX27xXdxX3xX4xX8b7xX16xX57xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX4xXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX171xXdbxX1fbxX15cxX3xXb4xX26xXdxX2e3xX44xX3xX4xX1xXaa4xX16xX1xX3xXcxX1xX2fdxXdxX3xX1xX282xX16xX3xX4exX439xX16xX57xX3xX7xX2bxX16xX57xX3xX4xX1xX30xX3xX3exX14xX3xX7xX518xX3xX4xX1xX4b9xXfaxX3xXexX13bxX1d7fxX3xX270xX1xXc9xX16xX57xX3xX5xX271xX3xX3exX14xX3xX4xX3b2xX6xX3xXb5xX55xX3xX3c9xX44xX6xX16xX3xX4xXedxXbxX3xX4exX439xX16xX57xX3xX7xX2bxX16xX57xX3xX4xX1xX30xXbaxX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX16xX15xX45xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX203xX15cxX3xX21xX30xX16xX3xX203xX1ffxX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX3exXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX171xXdbxX1fbxX171xX3xXb4xX26xXdxX2e3xX44xX3xX4xX1xXaa4xX16xX1xX3xXcxX1xX2fdxXdxX3xX1xX282xX16xX3xX4exX250xX14xX3xX1xX34xX3xXddxX2bxX16xX57xX3xX4xX1xX30xX3xX3exX14xX3xX33xX22xX3xX13bxX459xXexX3xX16xX57xX5eexX16xX3xX33xXedxXexX3xX1xXc2xXbxX3xX5xX271xXbaxX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX16xX15xX45xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xXexXbdxX3xX1fbxX8e6xX3xX21xX30xX16xX3xX1fbxX171xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX10xXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX171xXdbxX8e6xX15exX3xXb4xX4exX250xX14xX3xX1xX34xX3xX53xX480xX3xX5xXdxX1exX44xX3xXexX1xX448xX3xX16xX57xX1xXdxX1exXfaxX3xX33xX3adxX3xXfaxX4b9xXexX3xX1xX14xX724xX4xX3xX53xX480xX3xX5xXdxX1exX44xX3xX33xX3adxX3xXfaxX4b9xXexX3xX270xX1xX2bxX4xXbaxX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX16xX15xX45xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX8e6xX15exX3xX21xX30xX16xX3xX8e6xX1f8xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX13dxXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX171xXdbxX8e6xX2xX3xXb4xXddxXdxX16xX1xX3xXbxX1xX45dxXfaxXbaxX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX16xX15xX45xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX8e6xX171xX3xX21xX30xX16xX3xX15cxX15exX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX57xXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX171xXdbxX15cxX203xX3xXb4xXcxX1xX2fdxXdxX3xX1xX282xX16xX3xX33xX250xX14xX3xX1xX34xX3xX3c9xX44xX45xX2e3xX16xX3xXexX2bxX4xX3xX57xXdxX250xXe4xX3xX3c9xX44xX45xX2e3xX16xX3xX5xXdxX46xX16xX3xX3c9xX44xX6xX16xXbaxX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX16xX15xX45xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xXexXbdxX3xX1f8xX1fbxX3xX21xX30xX16xX3xX1f8xX1f8xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX1xXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX171xXdbxX15cxX171xX3xXb4xXb5xX2bxX4xX3xX33xXdxX1exX16xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xXb5xXc9xX16xX57xX3xX16xX57xX1xX1exX3xX4exX250xX14xX3xX18xX1exX3xX15cbxX44xX45xX2e3xX16xX3xXb4xXcxXb6xX1e2fxX7xXbaxXbaxX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX16xX15xX45xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX171xX16exX3xX21xX30xX16xX3xX1ffxX8e6xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xXdxXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX171xXdbxX15cxX1ffxX3xXb4xXcxX1xXc9xX16xX57xX3xXexXdxX16xX3xX15cbxX44xX250xX16xX3xX5xX271xX3xX15cbxX44xX45xX2e3xX16xX3xXb4xX77dxX1e2fxX2d8xXbaxXbaxX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX16xX15xX45xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX1ffxX15cxX3xX21xX30xX16xX3xX1ffxX1ffxX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX17dxXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX171xXdbxX1f8xX1ffxX3xXb4xX4exX250xX14xX3xX1xX34xX3xXcxX3adxX16xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX4xX2bxXbxX3xX18xX15xX3xXcxX3adxX16xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX18xX1exX3xXexXdxX16xX1xX3xXfaxX6xX16xX57xX3xX4xX1xX54xX55xX16xX57xX3xXexX13bxX4fxX16xX1xX3xX21xX54xXc2xX4xX3xX1e2fxXf1xX3xX1xX14xX2bxXbaxX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX16xX15xX45xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX2xX203xX1ffxX3xX21xX30xX16xX3xX2xX1fbxX15cxX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX270xXbaxX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX171xXdbxX171xX16exX3xXb4xXb5xX1xX30xX3xXexX15xXdxX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX5xX271xX3xX18xX15xX3xX2cbxX1xX44xX3xX18xX518xX4xX3xX6xX16xX3xXexX14xX15xX16xXbaxX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX16xX15xX45xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xXexXbdxX3xX2xX1fbxX1ffxX3xX21xX30xX16xX3xX2xX8e6xX1ffxX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX5xXbaxX3xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX2xX171xX238xX1886xX3xXb4xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1e2fxX948xX4xX3x135edxXbaxX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX16xX15xX45xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xXfaxXbaxX3xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX2xX171xX238xX2acxX3xXb4xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1e2fxX948xX4xX3xX2565xXbaxX145xX3xXexX14xX15xX16xX3xX33xX34xX3xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX16xX15xX45xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX171xXdbxX3xXb5xX1xX54xX55xX16xX57xX3xX16exX15exX3xXb4xX1e2fxXc9xXdxX3xXexX13bxX54xX2fdxX16xX57xXbaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX26xXdxX2e3xX44xX3xX16exX15exXdbxX2xX1f8xX3xXb4xX4exX250xX14xX3xXexX2a7xX16xX3xX18xX15xX3xXcxX1xX54xX55xX16xX57xX3xXfaxX282xXdxXbaxX3xX34bxX238xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX8e6xX145xX3xX4xX948xXfaxX3xX365xX1xX14xX724xX4xX3xXfaxX34xXexX3xX5xX44xX4b9xXexX3xX2bxXbxX3xX3exX948xX16xX57xX3xX270xX1xX2bxX4xX373xX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX16exX15cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX1ffxXdbxX3xXb5xX1xX54xX55xX16xX57xX3xX16exX15cxX3xXb4xX1e2fxXdxX16xX1xX3xX33xX282xX4xX1xX3xX1xX3a1xX6xX3xX18xX15xX3xXb5xX1xX27xX16xX57xX3xXexX1xX6xXfaxX3xX16xX1xX69cxX16xX57xXbaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX16exX15cxX238xX2abxX3xXb4xX1e2fxXdxX16xX1xX3xX33xX282xX4xX1xX3xX1xX3a1xX6xX3xX18xX15xX3xXb5xXc9xX16xX57xX3xX33xX439xX16xX57xX3xXexX1xX3b2xX3xXexX948xX4xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX2bxX4xX3xXddxX250xX16xX3xXbxX1xX45dxXfaxX3xX53xX54xXc2xX4xX3xXbxX1xX45dxXfaxX3xX18xX15xX3xXcxX1xXdxX30xXexX3xX33xX22xX3xX4edxX3xXexX30xXbaxX145xX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX203xX3xXb4xXb5xXc9xX16xX57xX3xX33xX439xX16xX57xX3xX18xX2e3xX3xXcxX1xX3b2xX3xXexX948xX4xXbaxX3xX33xX6xX14xX3xX57xX2a7xXfaxX3xX4xX1xX459xX3xXexX1xX3adxX4xX1xX3xX2xX2xX3xX21xX30xX16xX3xX2xX15cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX2xX15exXdbxX3xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX2d8xX2d8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX4exXdxX2efxX44xX3xX4xX6xXfaxX3xX270xX30xXexX3xX4xX3b2xX6xX3xX4exX13bxX44xX16xX10xXdxX3xX53xX6xX13bxX44xX7xX7xX6xX5xX6xXfaxX3xX34bxX238xX3xX2xX1fbxX3xX34bxX238xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX203xX145xX3xX4xX948xXfaxX3xX365xX7xX6xX44xX3xX270xX1xXdxX3xX270xX271xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX373xX929xX8e6xX92bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX2xX2xXdbxX3xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX2d8xXf3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX4exXdxX2efxX44xX3xX4xX6xXfaxX3xX270xX30xXexX3xX4xX3b2xX6xX3xX1e2fxX6xX5xX6xX45xX7xXdxX6xX3xX238xX3xX203xX3xX18xX15xX3xX1fbxX3xX34bxX238xX3xXb6xX1xX282xXfaxX3xX18xXdxX3xX4xX3b2xX6xX3xXb5xX2bxX4xX3xX33xXdxX1exX16xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX270xX1xXc9xX16xX57xX3xXbxX1xX8b7xX3xX1xXc2xXbxX3xXb4xX7xX6xX44xX3xX21xXe2xX45xX3xX57xX35fxXdxX3xX5xX15xX3xX365xXb6xX1xX282xXfaxX3xX18xXdxX373xXbaxX145xX3xXexXedxXexX3xX4xX250xX3xX3exX968xX16xX3xX4xX1xXdxX30xX44xX3xXexX102xXdxX3xX4xX948xXfaxX3xX365xX7xX6xX44xX3xX270xX1xXdxX3xX270xX271xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX373xX929xX15cxX92bxXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX929xX2xX92bxX3xX26xX2efxX3xX4xX1xX5eexX4xX3xX4xX1xX5eexX16xX3xX1xX55xX16xXe4xX3xX270xX1xXc9xX16xX57xX3xX21xXdxX2e3xX44xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX16xX15xX14xX3xXexX13bxX14xX16xX57xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX7xXa4fxX3xX3exX15xX16xX1xX3xX33xXedxXexX3xX270xX9e5xX3xX3c9xX44xX45xX2e3xX16xX3xX16xX15xX14xX3xX4xX1xX14xX3xXfaxX34xXexX3xX4exX46xX16xX3xX270xX1xXc9xX16xX57xX3xXbxX1xX250xXdxX3xX5xX15xX3xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX18xXdxX46xX16xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX929xX16exX92bxX3xX26xX2efxX3xX4xX1xX5eexX4xX3xX4xX1xX5eexX16xX3xX1xX55xX16xXe4xX3xX33xXedxXexX3xX270xX9e5xX3xXexX1xX905xX6xX3xXexX1xX44xX4b9xX16xX3xX16xX15xX14xX3xX4xX3b2xX6xX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xXexX13bxX14xX16xX57xX3xX18xXdxX1exX4xX3xX270xX30xXexX3xXexX1xX459xX4xX3xXexX282xXfaxX3xX21xX4fxX16xX1xX3xX4xX1xXaa4xX3xXexX1xX518xX4xX3xX1xXdxX1exX16xX3xX7xXa4fxX3xX4xX1xXaa4xX3xX2bxXbxX3xX3exX948xX16xX57xX3xX21xX27xXdxX3xX18xX102xXdxX3xXfaxX34xXexX3xX4exX46xX16xX3xX270xX1xXdxX3xX4exX46xX16xX3xX21xX3a1xX3xX21xXf1xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX1xX3b2xX3xXexX948xX4xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX5xX271xX3xX4xX304xX16xX3xXexX1xXdxX30xXexXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX929xX203xX92bxX26xX2efxX3xX3exX1d7fxX3xX1xXdxX2efxX44xX3xXb6xX1xX948xX3xX5xX948xX4xX3xX16xX15xX45xXe4xX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xX21xXf1xX3xX7xX448xX3xX3exX948xX16xX57xX3xX3exXedxX44xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXedxXfaxX3xX21xX2efxX3xX3exXdxX1d7fxX16xX3xXexX250xX3xXfaxX34xXexX3xX1xX14xX724xX4xX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xX304xX16xX3xX16xX34xXdxX3xX3exX44xX16xX57xX3xX4xX948xX3xXexX1xX2efxX3xX4xX3b2xX6xX3xXfaxX34xXexX3xX21xXdxX2efxX44xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX21xX54xXc2xX4xX3xXexX282xXfaxX3xX21xX4fxX16xX1xX3xX4xX1xXaa4xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX929xX1fbxX92bxXb5xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xXexX1xX27xX16xX57xX3xX16xX1xXedxXexX3xX13bxX439xX16xX57xX3xX4xX2bxX4xX3xX21xX15xXfaxX3xXbxX1xX2bxX16xX3xX21xX54xXc2xX4xX3xX3c9xX44xX45xX3xX21xX22xX16xX1xX3xXexX282xXdxX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX16exX3xX26xXdxX2e3xX44xX3xX2xX8e6xXdbxX16exX1fbxX3xXb4xX26xX15xXfaxX3xXbxX1xX2bxX16xX3xXexX13bxX14xX16xX57xX3xXcxX54xX55xX16xX57xX3xX5xX6xXdxXbaxX3xX7xXa4fxX3xX21xX54xXc2xX4xX3xXexXdxX30xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX270xX1xXc9xX16xX57xX3xX7xX102xXfaxX3xX1xX55xX16xX3xX16xX19xXfaxX3xX16xX19xXfaxX3xX270xX2efxX3xXexXbdxX3xX16xX57xX15xX45xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xXe4xX3xXexX13bxXbdxX3xX270xX1xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xXexX1xX27xX16xX57xX3xX16xX1xXedxXexX3xX270xX1xX2bxX4xXdbxX3xXb5xX2bxX4xX3xX21xX15xXfaxX3xXbxX1xX2bxX16xX3xX21xX3a1xX3xX7xXa4fxX3xX21xX54xXc2xX4xX3xXexXdxX30xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX10xX14xX3xX45xX46xX44xX3xX4xX304xX44xX3xX4xX3b2xX6xX3xXfaxX34xXexX3xX4exX46xX16xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX929xX8e6xX92bxXf8xX1xX54xX3xX5xX15xX3xX270xX30xXexX3xX3c9xX44xX250xX3xX4xX3b2xX6xX3xX18xXdxX1exX4xX3xXexX282xXfaxX3xX21xX4fxX16xX1xX3xX4xX1xXaa4xXe4xX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xXexX1xX27xX16xX57xX3xX16xX1xXedxXexX3xX13bxX439xX16xX57xX3xX4xX948xXfaxX3xX365xX7xX6xX44xX3xX270xX1xXdxX3xX270xX271xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX373xX3xX7xXa4fxX3xX21xX54xXc2xX4xX3xX1xXdxX2efxX44xX3xX5xX15xX3xX7xX6xX44xX3xX270xX1xXdxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xX3xX21xX27xXdxX3xX18xX102xXdxX3xX4exX13bxX44xX16xX10xXdxX3xX53xX6xX13bxX44xX7xX7xX6xX5xX6xXfaxXdbxX3xX53xX14xX3xX21xX3a1xXe4xX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xX1xXdxX2efxX44xX3xX13bxX439xX16xX57xX3xX18xXdxX1exX4xX3xX3exX968xX16xX3xXexX102xXdxX3xX4xX948xXfaxX3xX365xX4exXedxXexX3xX270xX9e5xX3xX33xXdxX1exX16xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX270xX1xXc9xX16xX57xX3xXbxX1xX8b7xX3xX1xXc2xXbxX3xX16xX15xX14xX3xX21xXf1xX3xX2bxXbxX3xX3exX948xX16xX57xX3xX1xX14xX724xX4xX3xX3exX44xX45xX3xXexX13bxX4fxX373xX3xXexX13bxX14xX16xX57xX3xX270xX1xX14xX250xX16xX3xX16xX15xX45xX3xX7xXa4fxX3xX4xX3a1xX3xX16xX57xX1xX16a6xX6xX3xX5xX15xX3xX33xXedxXexX3xX270xX9e5xX3xX4xX2bxX4xX3xX33xXdxX1exX16xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX270xX1xXc9xX16xX57xX3xXbxX1xX8b7xX3xX1xXc2xXbxX3xX21xXf1xX3xX21xX54xXc2xX4xX3xX2bxXbxX3xX3exX948xX16xX57xX3xX1xX14xX19xX4xX3xX3exX44xX45xX3xXexX13bxX4fxX3xX7xX6xX44xX3xX16xX57xX15xX45xX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX21xX27xXdxX3xX18xX102xXdxX3xX4exX13bxX44xX16xX10xXdxX3xX53xX6xX13bxX44xX7xX7xX6xX5xX6xXfaxXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xX929xX15cxX92bxXf8xX1xX54xX3xX5xX15xX3xX270xX30xXexX3xX3c9xX44xX250xX3xX4xX3b2xX6xX3xX18xXdxX1exX4xX3xXexX282xXfaxX3xX21xX4fxX16xX1xX3xX4xX1xXaa4xXe4xX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xXexX1xX27xX16xX57xX3xX16xX1xXedxXexX3xX13bxX439xX16xX57xX3xX4xX948xXfaxX3xX365xX7xX6xX44xX3xX270xX1xXdxX3xX270xX271xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX373xX3xX7xXa4fxX3xX21xX54xXc2xX4xX3xX1xXdxX2efxX44xX3xX5xX15xX3xX7xX6xX44xX3xX270xX1xXdxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xX3xX21xX27xXdxX3xX18xX102xXdxX3xX1e2fxX6xX5xX6xX45xX7xXdxX6xXdbxX3xX53xX14xX3xX21xX3a1xXe4xX3xX4xX2bxX4xX3xX4exX46xX16xX3xX1xXdxX2efxX44xX3xX13bxX439xX16xX57xX3xX18xXdxX1exX4xX3xX3exX968xX16xX3xX4xX1xXdxX30xX44xX3xXexX13bxX14xX16xX57xX3xXb6xX1xX282xXfaxX3xX18xXdxX3xXexX102xXdxX145xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX6xXbaxX3xX365xX16xX19xXfaxX3xXexX1xX4b0xX3xX16xX1xXedxXexX373xX3xX7xXa4fxX3xX4xX3a1xX3xX16xX57xX1xX16a6xX6xX3xX5xX15xX3xX57xXdxX6xXdxX3xX21xX14xX282xX16xX3xXfaxX34xXexX3xX16xX19xXfaxX3xXexX1xX4b0xX3xX16xX1xXedxXexX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX33xXbaxX3xX365xX4xX2bxX4xX3xX16xX19xXfaxX3xXexX1xX4b0xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX15xX3xXexX1xX4b0xX3xX33xX6xX373xX3xX7xXa4fxX3xX4xX3a1xX3xX16xX57xX1xX16a6xX6xX3xX5xX15xX3xX4xX2bxX4xX3xX57xXdxX6xXdxX3xX21xX14xX282xX16xX3xXfaxX34xXexX3xX16xX19xXfaxX3xXexX1xX4b0xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX15xX3xXexX1xX4b0xX3xX33xX6xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX4xXbaxX3xX365xX16xX19xXfaxX3xXexX1xX4b0xX3xXexX54xX373xX3xX7xXa4fxX3xX4xX3a1xX3xX16xX57xX1xX16a6xX6xX3xX5xX15xX3xX57xXdxX6xXdxX3xX21xX14xX282xX16xX3xXfaxX34xXexX3xX16xX19xXfaxX3xXexX1xX4b0xX3xXexX54xX247xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX3exXbaxX3xX365xX16xX19xXfaxX3xXexX1xX4b0xX3xX16xX19xXfaxX373xX3xX7xXa4fxX3xX4xX3a1xX3xX16xX57xX1xX16a6xX6xX3xX5xX15xX3xX57xXdxX6xXdxX3xX21xX14xX282xX16xX3xXfaxX34xXexX3xX16xX19xXfaxX3xXexX1xX4b0xX3xX16xX19xXfaxX247xX3xX18xX15xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX14xX3exX45xXaxX12xXb4xX10xXbaxX3xX365xX16xX19xXfaxX3xXexX1xX4b0xX3xX7xX2bxX44xX373xX3xX7xXa4fxX3xX4xX3a1xX3xX16xX57xX1xX16a6xX6xX3xX5xX15xX3xX57xXdxX6xXdxX3xX21xX14xX282xX16xX3xXfaxX34xXexX3xX16xX19xXfaxX3xXexX1xX4b0xX3xX7xX2bxX44xXe4xX3xXexX3adxX16xX1xX3xXexXbdxX3xX16xX57xX15xX45xX3xX4xX3a1xX3xX1xXdxX1exX44xX3xX5xX518xX4xX3xX4xX3b2xX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX16xX1xX3xX16xX15xX45xX3xX21xX27xXdxX3xX18xX102xXdxX3xX1e2fxX6xX5xX6xX45xX7xXdxX6xXdbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX14xX44xX13bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXcxXcxX2b2xXf3xXf8xX0xX59xXbxX12