VPF ra mắt Ban tư vấn đạo đức
Chiều 21/2, VPF làm lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu (logo) và Ban tư vấn đạo đức tại TP HCM.
bea2xd4ccx14435x12a6excedcx1620ex13b3cx101b6x14b26xX7xea65x12c69x15017x12893x135f8xcdb8xX5xc933xXaxcf99x148edx14ad5xd037xX3xd3b0xX6xX3x16296x14881xXexX3xfdadxX6xd942xX3xXexefb9xX3xd9d9xd780xX20xX3x12287xd9b3x11c7fxX3xX29x1461cxX4xX0x12495xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14763xX10xX6x11048xXaxX12x14f0dxX1xXdxe7fdxd0d8xX3xe5c1xX2xX31xX4cxe139xX3xX13xX14xX15xX3xX5xd9c1xX1axX3xX5xfb50xX3xX17xX6xX3xX1axX1bxXexX3x12325xe34axX3xX20xX1x10a99xX20xX3xX43xXdxc6fbxX20xX3xXexX1xX23x14271xX20x147cexX3xX1xXdxX6exX4axX3xda1exX5xX2bxX76xX2bx10ff1xX3xX25xX57xX3xX1exX6xX20xX3xXexX23xX3xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX2exX4xX3xXexX2axXdxX3xXcxX14xX3xX40xX46xdfa2x15acexX0xX31xXbxX12xX0xXexX6xX64xX5xX10xX3xf84fxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX76xX9xXax163caxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX43xX43xXdxX20xX76xX9xXax1473bxXaxX3xX64xX2bxX17xX43xX10xX17xX9xXaxXc7xXaxX3xX6xX5xXdxX76xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX46xX6xXbxXexXdxX2bxX20xXaxX12xX0xXexX64xX2bxX43x13bc0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX43xX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10x15f48xXex1033exX6xX5xXdxX76xX20xcad8xX3xX4xX10xX20xXexX10xX17xXaxX12xX0xXdxX1axX76xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX31xX31xXdxXa4xX64xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX20xX1xXa4xX25xX20xX31xX20xX10xXb0xX7xX31xX2xXd7xXc7x15118xX31x100e5xff05xX43xX157xXc7x15b2ex14504xXd7xXc7xXc7xXexX4cxX15bxX156xX156xXd7xX5xXc7xXa4x1217fxXbxX76xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax16044xX1axX6xX76xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX2bxX20xXaxX12xXcxX1xX57xX20xX1xX3xX25xXdx140e5xX20xX3xX13xX14xX15xX3xX25xX57xX3xX5xX2bxX76xX2bxX3xX1axc833xXdxX3xXexX17xX2bxX20xX76xX3xX64xX4ax14358xXdxX3xX17xX6xX3xX1axX1bxXexXa4xX3xfff7xX20xX1xX127xX3xX0xX10xX1axX12x15513xX20xX3x124bcxX1xX74xX20xX0xX31xX10xX1axX12xX0xX31xXbxX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexX17xX12xX0xX31xXexX64xX2bxX43xX10cxX12xX0xX31xXexX6xX64xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX2bxX43xX10cxXaxX12xX1exX6xX20xX3xXexX23xX3xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX2exX4xX3xX76x10d39xX1axX3xX154xX3xXexX1xX57xX20xX1xX3xX25xXdxX1acxX20xX50xX3xXexX17xX2bxX20xX76xX3xX29xd853xX3xX20xX1xX57xX3xX64xc8acxX2bxX1dexX76xX4axX10cxX5bxX20xX3xX46x10a5axX20xX76xX3x10264xX1x138b5xX50xX3x15533xe42cxX3xX25xXdxX1acxX20xX3xX13xX14xX15xX3xX76xXdxe640xX3xX4xX1xX2exX4xX3xXcxX17xX23x15b99xX20xX76xX3xX64xX6xX20xX50xX3xX4xX1xX4axX10cxX1acxX20xX3xX76xXdxX6xX3xX64xX242xX20xX76xX3xX29xX249xX3xX1dexX76xX4axX10cxX5bxX20xX3xX13xe79dxX20xX3xX13xXdxX20xX1xX3xX25xX57xX3xXcxX17x14736xX20xX3xX13xX298xX20xX3xXa3xX4axXdxX3xX5xX57xX1axX3xX14xX1xX242xX3xX64xX6xX20xXa4xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX2bxX43xX10cxXaxX12xX1exX6xX20xX3xXexX23xX3xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX2exX4xX3xX7x129edxX3xX1xX2bxX2axXexX3xX29xX65xX20xX76xX3xX29xX65xX4xX3xX5xX69xXbxX3xX25xX1bcxXdxX3xX20xX76xX4axX22axX20xX3x121c7xXdxX20xX1xX3xXbxX1x11b7axX3xXexcba4xX3xX25xX69xX20xX3xX29xX65xX20xX76xXa4xX3xX40xX2bxX2axXexX3xX29xX65xX20xX76xX3xX1xX57xX20xX76xX3xX29xX2a5xX4axX3xX4x14943xX6xX3xX1exX6xX20xX3xXexX23xX3xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX2exX4xX3xX5xX57xX3xXbxX1x121bexXdxX3xX1x12496xXbxX3xXbxX1x14b6dxX20xX76xX3xX4xX1xX348xX20xX76xX3xX25xX57xX3xX20xX76xX298xX20xX3xX20xX76xf8e6xX6xX3xXexXdxX1acxX4axX3xX4xX30dxX4xX3xX64x15848xX20xX76xX3xX25xXdxX6exX4xX3xXexX23xX3xX25xX26xX20xX3xX4xX1xX2bxX3xX40xX65xXdxX3xX29xX22axX20xX76xX3x1262axX4ax15200xX20xX3xXexX17x12f4fxX3xX13xX14xX15xX3xX25xX57xX3xX1exX6xX20xX3xXexX1c7xX3xX4xX1xX2exX4xX3xX76xXdxX391xXdxX3xX25xX49xX3xX4xX249xX4xX3xXexX17xX69xX20xX3xX29xX26xX4axX3xX20xX1xX2axX10cxX3xX4xX391xX1axX50xX3xX4xX249xX4xX3xX7xX30dxX3xX25xXdxX6exX4xX3xX5xXdxX1acxX20xX3xX38fxX4axX6xX20xX3xX29xX259xX20xX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX2exX4xX3xX4xX32dxX6xX3xX4xX249xX4xX3xXexX1xX57xX20xX1xX3xX25xXdxX1acxX20xX3xXexX17xX2bxX20xX76xX3xX76xXdxX391xXdxX3xX4xX242xX3xXexX1x13199xX3xX20xX391xX10cxX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX17xX2bxX20xX76xX3xX38fxX4axX249xX3xXexX17xf7cexX20xX1xX3xXexX1xXdxX3xX29xX26xX4axXa4xX40xX2bxX2axXexX3xX29xX65xX20xX76xX3xXexX1xX2exX3xX1xX6xXdxX3xX4xX32dxX6xX3xX1exX6xX20xX3xXexX23xX3xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX2exX4xX3xX5xX57xX3xX4xX1xX26xX1axX3xX29xXdxX40fxX1axX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX2exX4xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX249xX4xX3xX46x13cd4xX1exX3xXexX17xX2bxX20xX76xX3xX76xXdxX391xXdxX3xX1axX65xXexX3xX4xX249xX4xX1xX3xX4xX1xX30axX20xX1xX3xX11fxX249xX4xX3xX20xX1xX26xXexX3xX38fxX4axX6xX3xXexX365xX20xX76xX3xX25xX351xX20xX76xX3xX29xX26xX4axX3xX25xX57xX3xX7xX2e5xX3xX4xX253xX20xX76xX3xX64xX348xX3xX1xX57xX20xX76xX3xXexX1xX249xX20xX76xX3xX29xX40fxX3xX4xX249xX4xX3xX46xX479xX1exX3xX4xX242xX3xX1xX23xX1bcxX20xX76xX3xXbxX1xX26xX20xX3xX29xX26xX4axX50xX3xX29xXdxX49xX4axX3xX4xX1x1453axX20xX1xXa4xX3xX46xX4axX348xXdxX3xX29xX34cxXexX3xXexX1c7xX20xX76xX3xX29xXdxX40fxX1axX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX2exX4xX3xX29xX23xX34cxX4xX3xX11fxX259xXbxX3xX1xX2axX20xX76xX3xX4xX32dxX6xX3xX4xX249xX4xX3xX46xX479xX1exX3xX7xX2e5xX3xX5xX57xX3xX4xX74xX3xX7xX274xX3xX29xX40fxX3xX13xX14xX15xX3xX25xX57xX3xX1exXcxX46xX3xX76xXdxX391xXdxX3xX1axX2exX4xX3xX1x13c99xX3xXexX17xX34cxX3xX303xXdxX20xX1xX3xXbxX1xX30axXa4xXaxX46xX1xe9c5xX20xX76xX3xXexX253xXdxX3xX7xX2e5xX3xXexX69xXbxX3xXexX17xX4axX20xX76xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX43x135d1xXdxX3xX25xX57xX3xX4xX242xX3xX1xX23xX1bcxX20xX76xX3xX11fx15b33xX3xX5x14d89xX3xX4xX249xX4xX3xXexX1xX253xX20xX76xX3xXexXdxX20xX3xX38fxX4axX6xX3xXexX365xX20xX76xX3xXexX17xX69xX20xX3xX29xX26xX4axX50xX3xXexX365xX20xX76xX3xX25xX351xX20xX76xX3xX29xX26xX4axX3xX29xX40fxX3xX4xX242xX3xXexX1xX40fxX3xX29xX249xX20xX1xX3xX76xXdxX249xX3xXexX23xX74xX20xX76xX3xX29xX348xXdxX3xX29xX2a5xX10cxX3xX29xX32dxX3xX25xX49xX3xX4xX249xX4xX3xX64xXdxX40fxX4axX3xX1xXdxX6exX20xX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xX40fxX3xXexX1xX6xX2bxX50xX3xX29xX49xX3xX20xX76xX1xX396xX3xX4xX249xX4xX1xX3xX76xXdxX391xXdxX3xX38fxX4axX10cxX259xXexX3xX4xX249xX4xX3xX7xX30dxX3xX4xX348xX3xX5xX1acxX20xX3xX1exX6xX20xX3xX303xX25dxX3xX5xX4axX69xXexX3xX13xX15xX15xXa4xX3xX1dexX76xX2bxX57xXdxX3xX17xX6xX50xX3xX4xX1xX55fxX20xX76xX3xXexX253xXdxX3xX7xX2e5xX3xXbxX1xX348xXdxX3xX1xX34cxXbxX3xX25xX1bcxXdxX3xX4xX391xX20xX1xX3xX7xX249xXexX3xX29xX40fxX3xXexX426xX1axX3xX4xX74xX3xX7xX274xX3xX11fxX249xX4xX3xX29xX396xX20xX1xX3xXexXdxX1acxX4axX3xX4xX30dxX4xXaxX50xX3xX253xX20xX76xX3xX257xX1xX259xX3xX20xX1xX26xX20xX3xX1axX2axX20xX1xXa4xX46xX1xX32dxX3xXexX396xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX57axX3x14f64xX4axX348xX4xX3xXcxX1xX1bxX20xX76xX3xX29xX249xX20xX1xX3xX76xXdxX249xX3xX4xX6xX2bxX3xX25xX6xXdxX3xXexX17xX351xX3xX4xX32dxX6xX3xX1exX6xX20xX3xXexX23xX3xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX2exX4xXa4xX3xXaxXcxX253xXdxX3xX1xX10cxX3xX25x11911xX20xX76xX3xX7xX30dxX3xX7xX2e5xX3xX17xX6xX3xX29xef82xXdxX3xX4xX32dxX6xX3xX1exX6xX20xX3xXexX23xX3xX25xX26xX20xX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX2exX4xX3xX20xX57xX10cxX3xX7xX2e5xX3xX76xXdxX55fxXbxX3xX1exX6xX20xX3xXexX1c7xX3xX4xX1xX2exX4xX3xX76xXdxX391xXdxX3xX7xX1bcxX1axX3xXexX348xX3xX76xXdxX249xX4xX50xX3xX20xX76xX298xX20xX3xX4xX1x15818xX20xX3xX303xX396xXbxX3xXexX1xX6f7xXdxX3xX20xX1xX23xX3xXexX17xX23xX6f7xX20xX76xX3xX1xX34cxXbxX3xX4xX32dxX6xX3xX4xX2a5xX4axX3xXexX1xX32dxX3xX13xX57axX3xX1dexX1xX69xXexX3xXcxfcfexX20xX3xX29x140d3xX3xX5xX57xX1axX3xX274xX3xX1ax14d0cxX6xX3xX76xXdxX391xXdxX3xXexX17xX23xX1bcxX4xXaxX50xX3xX253xX20xX76xX3xXcxX1xX1bxX20xX76xX3xX20xX242xXdxXa4xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX4axXexX1xX2bxX17xXaxX12xX0xX7xXexX17xX2bxX20xX76xX12xX1dbxX20xX3xX1dexX1xX74xX20xX0xX31xX7xXexX17xX2bxX20xX76xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12cb4xX2bxX4axX17xX4xX10xXaxX12xX1dexX76xX4axX22axX20xX127xX3xX13xX20xf4edxX11fxXbxX17xX10xX7xX7xX0xX31xXbxX12
An Nhơn