Hoàn thành lấy 150 ngàn mẫu trong sáng nay, Hà Tĩnh tập trung đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm
(Baohatinh.vn) - Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế, Hà Tĩnh sẽ hoàn thành việc lấy 150 ngàn mẫu trong sáng nay (19/6), tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
b4cexbeb8xf7a6x10e69x10d1ex13070x10cf1xbb86x14dbbxX7x13f06xec9dx144eexc78ax12917x14598xX5xf0bcxXaxdcafx138adx12d25x135ccx11bc4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5x1427fxba72xX3xX2x12396x144d9xX3xX16xf715xX15xX16xX3x1395dx1395bxc03bxX3xXex144caxX14xX16xX27xX3xX7xc013xX16xX27xX3xX16xX6xX20x147d3xX3xX13xX15xX3xXcxdcf4xX16xX1xX3xXexd96dxXbxX3xXexX30xX2dxX16xX27xX3x1030cxd7f3xX20xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexbbb4xX4xX3xX51x14b27xX3xcbcaxe9e9xXexX3xX16xX27xX1xXdx120d2xX2bxX0x14cb9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xcb28xXaxX12xf817xc654xXdxX3xX7x107ecxX3xea75xX15xX14xX3xX4xX2dxX60xX4xX3x154f7xX2dxX20x118ecxXexX3xX5xXdxX6axXexX3xX4x152b2xX6xX3xX16xX27xX15xX16xX1xX3xX20xX3xXexX95xX3dxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX7xf543xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX89xXdxX6axX4xX3xX5xX1fxX20xX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX7xX36xX16xX27xX3xX16xX6xX20xX3xd603xX2xe9a3xX6dxf4bcxe780xX3dxX3xXex10b5dxX14xX3xX51xXdxf4e6xX2dxX3xe136xXdxX6axX16xX3xX51xX52xX20xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX5cxX4xX3xX51xX60xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3dxX3xXbxX1x1375fxX4xX3xX89xX11dxX3xX4x11ef1xX16xX27xX3xXexX36xX4xX3xXbxX1xdd74xX16xX27xX3dxX3xX4xX1xX5cxX16xX27xX3xX7fx130f8xX4xX1xX3xbd38xX6axX16xX1xX3xeb7fxX14xX89xXdxX7fx101ecxX2xXeaxe403xX0xX6dxXbxX12xX0xX7fxXdxX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxX30xX10xX5xX6xXexX10xX7fxXaxX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX148xXexX1xX2dxX2bxX13exX148xX6xX16xX7fxX148xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxe5c5xX3xX16xX1x14f39xX2bxX3xX51xX5cxXdxX3xXex11c98xda79xX16xX27xX3xX7xXb6xX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX7xX15xX16xX27xX3xX5x11e2axX4xX3xX89xXdxX30xX2dxX7xX3xc7f7x1206dx14d9fxX1c8xX148xX143xX14xX82xX148xd01fxX3xX13ex132cbxX16xX27xX3xXbxX1xX1a1x12575xX16xX27xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX14bxX14bxX14bxXaxX3xX1xX30xX10xee16xX9xXaxX6dxX4xX1xXdxX16xX1xX148xX7xX6xX4xX1xX148xX62xX6xX148xX1xX14xXdxX6dxX195xX148xX16xX1xX14xX2bxX148xX7fxX14xXdxX148xXexX2dxX14xX16xX27xX148xX7xX10xX148xX7fxX2dxX14xX4xX148xX62xX10xXexX148xX16xX27xX1xXdxX10xX2bxX148xX7xX6xX16xX27xX148xX5xX14xX4xX148xX89xXdxX30xX2dxX7xX148xX7xX6xX30xX7xX148xX4xX14xX89xX148xX1d1xX148xX13exX6xX16xX27xX148xXbxX1xX2dxX14xX16xX27xX148xXbxX1xX6xXbxX148xX30xX10xX6xX5xXexXdxX2bxX10xX148xXbxX4xX30xX6dxX1d1xX2xd288xX195x10c8exX260xX14bxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX27xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX6dxX2bxX10xX7fxXdxX6xX6dxX2xX1d1xX24xX6dxX16xX10xfe0dxX7xX6dxX1d1xX2xX1d1xX262xX6dxX2xX260xX260xX7fxX2xX1d1xX260xX24xX2xX2xX2xXexX262xX24xXecxXecxX23xX5xX24xX14bx116e9xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1fxX20xX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX7xX36xX16xX27xX3xX16xX6xX20xX3dxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xXexX48xXbxX3xXexX30xX2dxX16xX27xX3xX51xX52xX20xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX5cxX4xX3xX51xX60xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxX6xX12xX0xX7fxXdxX89xX12xX0xX7xXexX30xX14xX16xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX195xX3xX16xX1xX199xX2bxX3xX51xX5cxXdxX3xXexX1a1xX1a2xX16xX27xX3xX7xXb6xX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX7xX15xX16xX27xX3xX5xX1bfxX4xX3xX89xXdxX30xX2dxX7xX3xX1c8xX1c9xX1caxX1c8xX148xX143xX14xX82xX148xX1d1xX3xX13exX1d4xX16xX27xX3xXbxX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX14bxX14bxX14bxXaxX3xX1xX30xX10xX1ecxX9xXaxX6dxX4xX1xXdxX16xX1xX148xX7xX6xX4xX1xX148xX62xX6xX148xX1xX14xXdxX6dxX195xX148xX16xX1xX14xX2bxX148xX7fxX14xXdxX148xXexX2dxX14xX16xX27xX148xX7xX10xX148xX7fxX2dxX14xX4xX148xX62xX10xXexX148xX16xX27xX1xXdxX10xX2bxX148xX7xX6xX16xX27xX148xX5xX14xX4xX148xX89xXdxX30xX2dxX7xX148xX7xX6xX30xX7xX148xX4xX14xX89xX148xX1d1xX148xX13exX6xX16xX27xX148xXbxX1xX2dxX14xX16xX27xX148xXbxX1xX6xXbxX148xX30xX10xX6xX5xXexXdxX2bxX10xX148xXbxX4xX30xX6dxX1d1xX2xX260xX195xX262xX260xX14bxX1xXexX2bxXaxX12xX195xX3xX16xX1xX199xX2bxX3xX51xX5cxXdxX3xXexX1a1xX1a2xX16xX27xX3xX7xXb6xX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX7xX15xX16xX27xX3xX5xX1bfxX4xX3xX89xXdxX30xX2dxX7xX3xX1c8xX1c9xX1caxX1c8xX148xX143xX14xX82xX148xX1d1xX3xX13exX1d4xX16xX27xX3xXbxX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX14bxX14bxX14bxX0xX6dxX6xX12xX0xX6dxX7xXexX30xX14xX16xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7fxXaxX12x15025xX1d4xX16xX27xX3xX16xX27xX2dxbaedxX16xX3xX62x123a5xX3xX1xX60xXdxX3xX1xX199xX6xX3dxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX7fxX87xX3xXf9xXdxX95xX16xX3xX7xXb6xX3xXexX30xXdxec6cxX16xX3xXf9xX1xX6xXdxX3xX89xXdxX6axX4xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX7xX15xX16xX27xX3xX5xX1bfxX4xX3xX89xXdxX30xX2dxX7xX3xX1c8xX1c9xX1caxX1c8xX148xX143xX14xX82xX148xX1d1xX3xX13exX1d4xX16xX27xX3xXbxX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX1caxX10xX6xX5xXexXdxX2bxX10xX3xX1caxXcxX148x10e0fxX143xX1caxX3xX4xX1xX14xX3xX195xX3xX16xX1xX199xX2bxX3xX51xX5cxXdxX3xXexX1a1xX1a2xX16xX27xX3xX1a1xX2dxX3xXexXdxd192xX16xX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxX7fxXdxX89xX12xX0xX6dxX5xXdxX12xX0xX6dxX2dxX5xX12xX0xX7fxXdxX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX12xX0xX6dxX7fxXdxX89xX12xX0xX6dxX7fxXdxX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xXcxX1xX124xX16xX27xX3xX92xX2dxX6xX3xX16xX27xX2dxX46bxX16xX3xX62xX46fxX3xX1xX60xXdxX3xX1xX199xX6xX3dxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX51xX46fxX3xXexXdxX95xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xXexX30xXdxX490xX16xX3xXf9xX1xX6xXdxX3xX5xX1fxX20xX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX7xX15xX16xX27xX3xX5xX1bfxX4xX3xX89xXdxX30xX2dxX7xX3xX1c8xX1c9xX1caxX1c8xX148xX143xX14xX82xX148xX1d1xX3xX4xX1xX14xX3xX195xX3xX16xX1xX199xX2bxX3xX51xX5cxXdxX3xXexX1a1xX1a2xX16xX27xX3xX1a1xX2dxX3xXexXdxX4fdxX16xX3xXexX30xX4fdxX16xX3xX51xX13axX6xX3xX13exX15xX16xX14bxX3xd20axfadaxX20xX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xX4xX14xXdxX3xX5xX15xX3xX51xX1a2xXexX3xX5xX1fxX20xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX199xX3xX92xX2dxX20xX3xX2bxX124xX3xX5xX83xX16xX3xX16xX1xX1fxXexX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX5xX13axX4xX1xX3xX7xf75cxX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xX0xXdxX2bxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX143xX10xX16xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX281xXdxX7fxXexX1xd382xX3xXecxX2xX23xXbxX62xe614xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX652xX3xX262xX2xX24xXbxX62xX659xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX14bxX13exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX14bxX89xX16xX6dxX16xX10xX281xX7xX6dxX1d1xX2xX1d1xX262xX6dxX2xX260xX260xX7fxX23xX1d1xX2xX260xX23xX24xXeaxXexX1d1xX195xX2xX195xXecxX5xX24xX14bxX29dxXbxX27xffd5xX30xX9xX23xX23xX1d1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1fxX20xX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX7xX36xX16xX27xX3xX16xX6xX20xX3dxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xXexX48xXbxX3xXexX30xX2dxX16xX27xX3xX51xX52xX20xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX5cxX4xX3xX51xX60xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxXaxX3xX281xXdxX7fxXexX1xX9xXaxXecxX2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX262xX2xX24xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX7xXb6xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX89xXdxX6axX4xX3xX5xX1fxX20xX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX7xX36xX16xX27xX3xX2xXeaxX6dxXecxX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXexX6xX13exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX6xX16xX1xX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX27xX9xXaxX24xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7fxX7fxXdxX16xX27xX9xXaxX23xXaxX12xX0xXexX13exX14xX7fxX20xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX7fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xX0xX7xXexX30xX14xX16xX27xX12xXcxX1xX10xX14xX3xXf9xX95xX3xX1xX14xXf1xX4xX1xX3xX4xX9exX6xX3xX1c8x1538axX3x1240cxX3xXexX95xX3dxX3xX89xXdxX6axX4xX3xX5xX1fxX20xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX7fxXdxcccfxX16xX3xX30xX6xX3xXex146a4xX3xX16xX27xX15xX20xX3xX2xXecxX3xX148xX3xX2xXeaxX6dxXecxX14bxX0xX6dxX7xXexX30xX14xX16xX27xX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xXcxX30xX14xX16xX27xX3xX51xX199xX652xX3xXcxX4dfxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX5xX1fxX20xX3xX4xX1xX14xX3xX1d1xX24xX14bxX24xX24xX24xX3xX16xX27xX1a1x10772xXdxX659xX3xX13xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xX1c8xX1dbxX16xX3xX1d1xX24xX14bxX24xX24xX24xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX659xX3x10951xX60xX4xX3xX13xX15xX3xX2xX23xX14bxX24xX24xX24xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX659xX3xXcxX1xXf1xX4xX1xX3xX13xX15xX3xX2xX23xX14bxX24xX24xX24xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX659xX3xXcxe111xX3xX13xX46bxX16xX27xX3xX88bxX43xX16xX1xX3xX23xX14bxX24xX24xX24xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX659xX3xX5dfx114eexX4xX3xXcxX1xX1bfxX3xX2xX260xX14bxX24xX24xX24xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX659xX3xXcxX8b8xX3x11199x152afxX3xX1c9xX16xX1xX3xX2xX1d1xX14bxX24xX24xX24xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX659xX3x117f9xX27xX1xXdxX3xX8b8xX2dxX5e0xX16xX3xX195xX14bxX24xX24xX24xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX659xX3xX1xX2dxX20xX6axX16xX3xX8eaxX8ebxX3xX1c9xX16xX1xX3xXeaxX14bxX24xX24xX24xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX659xX3xX143xX52xX2bxX3xX8b8xX2dxX20xX4fdxX16xX3xX2xX24xX14bxX24xX24xX24xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX659xX3xX143xX6xX16xX3xX88bxX60xX4xX3xX2xX1d1xX14bxX24xX24xX24xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX659xX3xX82x12538xX3xd86exX2dxX6xX16xX27xX3xX260xX14bxX24xX24xX24xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX659xX3xX13xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xX8eaxX1xX4fdxX3xX195xX14bxX24xX24xX24xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxXexX7fxX12xX0xX6dxXexX30xX12xX0xX6dxXexX13exX14xX7fxX20xX12xX0xX6dxXexX6xX13exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xX5dfxX490xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xX89xXdxX6axX4xX3xX5xX1fxX20xX3xX2bxX60xXexX3xXf9xX1xX5cxXdxX3xX5xX1a1xX1a2xX16xX27xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXf9xX1xc4cdxX16xX27xX3xX5xX46bxX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xXexX1xX86fxXdxX3xX27xXdxX6xX16xX3xX262xX3xX16xX27xX15xX20xX3dxX3xX51xX12exXdxX3xX1x12f81xXdxX3xX4xeeccxX3xX1xX6axX3xXexX1xX5cxX16xX27xX3xX20xX3xXexX95xX3xXexX819xX3xXexe2b1xX16xX1xX3xX51xX95xX16xX3xX4xX1dbxX3xX7xX7f0xX3xXbxX1xXa12xXdxX3xX89xX15xX14xX3xX4xX2dxX60xX4xX3xX2bxX60xXexX3xX4xX36xX4xX1xX3xX92xX2dxX20xX95xXexX3xX5xXdxX6axXexX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xX0xXdxX2bxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX143xX10xX16xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX281xXdxX7fxXexX1xX652xX3xXecxX2xX23xXbxX62xX659xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX652xX3xX262xX2xX24xXbxX62xX659xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX14bxX13exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX14bxX89xX16xX6dxX16xX10xX281xX7xX6dxX1d1xX2xX1d1xX262xX6dxX2xX260xX260xX7fxX23xX1d1xX2xX260xX23xX260xX260xXexX23xee4fxX2xX2xX260xX5xX24xX14bxX29dxXbxX27xX6a2xX30xX9xXad2xXecxXad2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1fxX20xX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX7xX36xX16xX27xX3xX16xX6xX20xX3dxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xXexX48xXbxX3xXexX30xX2dxX16xX27xX3xX51xX52xX20xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX5cxX4xX3xX51xX60xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxXaxX3xX281xXdxX7fxXexX1xX9xXaxXecxX2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX262xX2xX24xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX143xX36xX16xX3xX13exX60xX3xX463xX6axX16xX1xX3xX89xXdxX6axX16xX3xX4dfxX1xX11dxX4xX3xX1xX46bxXdxX3xX4xX1xX8d2xX4xX3xX16x12349xX16xX27xX3xXexXa26xX16xX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX27xXdxX6xX3xX1x10059xX3xXexX30xX1a2xX3xX4xX36xX4xX3xX51xX13axX6xX3xXbxX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xX5xX1fxX20xX3xX2bxX2cxX2dxX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xX88bxX15xX3xX51xX13axX6xX3xXbxX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xX4xX199xX3xXf9xX1xX5cxXdxX3xX5xX1a1xX1a2xX16xX27xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXbxX1xXa12xXdxX3xX5xX1fxX20xX3xX5xX83xX16xX3dxX3xX89xX83xXdxX3xX1d1xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3dxX3xXcxX4dfxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX51xX46fxX3xX1xX2dxX20xX3xX51xX60xX16xX27xX3xXexX9eaxX16xX27xX3xX5xX87xX4xX3xX4xX36xX16xX3xX13exX60xX3dxX3xX16xX1xX5e0xX16xX3xX89xXdxX4fdxX16xX3xX20xX3xXexX95xX3xX4xX9exX6xX3xXcxX30xX2dxX16xX27xX3xXexX5e0xX2bxX3xX7f2xX3xXexX95xX3dxX3xX463xX82xX5dfxX8eaxX3xXcxX4dfxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3dxX3xXexX30xXf1xX2bxX3xX20xX3xXexX95xX3xX4xX36xX4xX3xX62xX46fxX3dxX3xXbxX1xX1a1xX86fxX16xX27xX14bxX3xX8ffxX27xX14xX15xXdxX3xX30xX6xX3dxX3xXcxX4dfxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX4xX12exX16xX3xX16xX1xX48xX16xX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xX7xX87xX3xX4xX1xXdxX3xX89xXdxX6axX16xX3xX4xX9exX6xX3xX4xX36xX16xX3xX13exX60xX3xX16xX1xX5e0xX16xX3xX89xXdxX4fdxX16xX3xX463xX82xX3xX13x10dd7xX2dxX3xX16xX27xX1xX13axX3xX51xX6xX3xXf9xX1xX14xX6xX3xX8ffxX27xX1xX6axX3xX1c9xX16xX3xXe8xXexX30xX14xX16xX27xX3xX2xX3xX13exX2dxX9eaxXdxX3xX7xX36xX16xX27xX3xX16xX27xX15xX20xX3xX2xXecxX6dxXecxXedxX3xX4xf1f2xX16xX27xX3xX463xX82xX5dfxX8eaxX3xXexXa26xX16xX1xX3dxX3xX463xX82xX3xX4dfxX1xX11dxX4xX3xX1xX46bxXdxX3xX4xX1xX8d2xX4xX3xX16xXb97xX16xX27xX3xXexXa26xX16xX1xX3xX51xX490xX3xX5xX1fxX20xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexXf1xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX62xX46fxX3dxX3xXbxX1xX1a1xX86fxX16xX27xX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX13exX36xX4xX3xX7xf72exX3xX8ffxX27xX2dxX20xX812xX16xX3xX8b8xX2dxX5e0xX16xX3xX8eaxX1xX36xX16xX27xX3xX148xX3xX4dfxX1xX11dxX3xXexX30xX36xX4xX1xX3xXcxX30xX2dxX16xX27xX3xXexX5e0xX2bxX3xX7f2xX3xXexX95xX3xXcxX4dfxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3dxX3xX89xX83xXdxX3xX7xX87xX3xX16xXbaaxX3xX5xX87xX4xX3xX4xX9exX6xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX490xX3xX4xX36xX16xX3xX13exX60xX3xXexX30xX2dxX16xX27xX3xXexX5e0xX2bxX3xX4xXd10xX16xX27xX3xX89xX83xXdxX3xX7xX87xX3xX1xXbaaxX3xXexX30xX1a2xX3xX5xX83xX16xX3xX89xXf6xX3xX16xX1xX5e0xX16xX3xX5xX87xX4xX3xX4xX9exX6xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1dbxX3xX7xX7f0xX3xXf9xX1xX36xX2bxX3xX4xX1xXcd9xX6xX3xX13exX6axX16xX1xX3dxX3xX51xX95xX16xX3xX1xX95xXexX3xX16xX27xX15xX20xX3xX2xX195xX6dxXecxX3dxX3xXcxX4dfxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX51xX46fxX3xX5xX1fxX20xX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xXf9xX1xX14xXa12xX16xX27xX3xX2xX195xX14bxX24xX24xX24xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX14bxX3xX143xX12exX16xX3xX5xXf1xXdxX3xX1d1xX14bxX24xX24xX24xX3xX7fxX87xX3xXf9xXdxX95xX16xX3xX7xXb6xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX13exX2dxX9eaxXdxX3xX7xX36xX16xX27xX3xX16xX27xX15xX20xX3xX2xXeaxX6dxXecxX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xX0xXdxX2bxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX143xX10xX16xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX281xXdxX7fxXexX1xX652xX3xXecxX2xX23xXbxX62xX659xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX652xX3xX262xX2xX24xXbxX62xX659xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX14bxX13exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX14bxX89xX16xX6dxX16xX10xX281xX7xX6dxX1d1xX2xX1d1xX262xX6dxX2xX260xX260xX7fxX23xX1d1xX2xX260xX23xX23xX24xXexXad2xX1d1xX1d1xX2xX2xX5xX24xX14bxX29dxXbxX27xX6a2xX30xX9xXad2xX260xX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1fxX20xX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX7xX36xX16xX27xX3xX16xX6xX20xX3dxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xXexX48xXbxX3xXexX30xX2dxX16xX27xX3xX51xX52xX20xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX5cxX4xX3xX51xX60xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxXaxX3xX281xXdxX7fxXexX1xX9xXaxXecxX2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX262xX2xX24xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX5dfxX95xX16xX3xX4xX1xXdxXf6xX2dxX3xXexX5cxXdxX3xX2xX195xX6dxXecxX3dxX3xX13xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xX1c8xX1dbxX16xX3xX51xX46fxX3xX5xX1fxX20xX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xXexX30xX4fdxX16xX3xX2xXeaxX14bxX24xX24xX24xX3xX2bxX2cxX2dxX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xX1c8xX6xX2dxX3xX260xX3xX16xX27xX15xX20xX3xXexX48xXbxX3xXexX30xX2dxX16xX27xX3xXexX14xX15xX16xX3xX5xX87xX4xX3xX5xX1a1xX1a2xX16xX27xX3dxX3xX51xX95xX16xX3xX4xX1xXdxXf6xX2dxX3xXexX5cxXdxX3xX16xX27xX15xX20xX3xX2xX195xX6dxXecxX3dxX3xXexX14xX15xX16xX3xX1xX2dxX20xX6axX16xX3xX13xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xX1c8xX1dbxX16xX3xX51xX46fxX3xX5xX1fxX20xX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xXexX30xX4fdxX16xX3xX2xXeaxX14bxX24xX24xX24xX3xX2bxX2cxX2dxX3dxX3xXcxX1xXf1xX4xX1xX3xX13xX15xX3xX5xX1fxX20xX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xX2xX260xX14bxX24xX24xX24xX3xX2bxX2cxX2dxX659xX3xX7xX5cxX3xX4xX12exX16xX3xX5xXf1xXdxX3xX7fxX87xX3xXf9xXdxX95xX16xX3xX2bxX2dxX60xX16xX3xX16xX1xX1fxXexX3xX5xX15xX3xX7xX36xX16xX27xX3xX7xX83xX2bxX3xX4xX95fxX16xX27xX3xX7xXb6xX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xX16xX27xX15xX16xX1xX3xX20xX3xXexX95xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX2dxX20xX6axX16xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1fxXexX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xX463xX36xX4xX3xX7xXd77xX3xX4dfxX1xXd10xX16xX27xX3xX463x12794xX16xX1xX3xX82xXb97xX16xX3xX148xX3xX4dfxX1xX199xX3x14603xXdxX36xX2bxX3xX51xX5cxX4xX3xXcxX30xX2dxX16xX27xX3xXexX5e0xX2bxX3xX8eaxXdxX490xX2bxX3xX7xX14xX36xXexX3xX13exX6axX16xX1xX3xXexX48xXexX3xXexXa26xX16xX1xX3xX4xX1xX14xX3xX13exXdxX95xXexX3dxX3xX1xXdxX6axX16xX3xX16xX6xX20xX3xX4xX1dbxX3xX13exXa12xX16xX3xX4xX36xX4xX3xX51xX13axX6xX3xXbxX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xX51xX46fxX3xX51xXf1xXexX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xX7xX5cxX3xX5xX1a1xX1a2xX16xX27xX3xX5xX1fxX20xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX1xX10xX14xX3xX4xX1xXa26xX3xXexXdxX4fdxX2dxX3xXbxX1xX5e0xX16xX3xX13exX9eaxX3xX89xX15xX3xX7xXb6xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX7xX83xX2bxX3xX51xX1a2xXexX3xX5xX1fxX20xX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX14xX3xX195xX3xX16xX1xX199xX2bxX3xX51xX5cxXdxX3xXexX1a1xX1a2xX16xX27xX3xX1a1xX2dxX3xXexXdxX4fdxX16xX3xX2bxX15xX3xX1c8xX7f0xX3xX7f2xX3xXexX95xX3xX51xX46fxX3xX51xXf6xX3xX30xX6xX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xX0xXdxX2bxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX143xX10xX16xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX281xXdxX7fxXexX1xX652xX3xXecxX2xX23xXbxX62xX659xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX652xX3xX262xX2xX24xXbxX62xX659xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX14bxX13exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX14bxX89xX16xX6dxX16xX10xX281xX7xX6dxX1d1xX2xX1d1xX262xX6dxX2xX260xX260xX7fxX23xX1d1xX2xX262xX260xX1d1xX2xXexXeaxXeaxX260xXeaxX195xX5xX24xX14bxX29dxXbxX27xX6a2xX30xX9xX195xXad2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1fxX20xX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX7xX36xX16xX27xX3xX16xX6xX20xX3dxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xXexX48xXbxX3xXexX30xX2dxX16xX27xX3xX51xX52xX20xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX5cxX4xX3xX51xX60xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxXaxX3xX281xXdxX7fxXexX1xX9xXaxXecxX2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX262xX2xX24xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xd169xX2cxX2dxX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xX4xX36xX4xX3xX51xX13axX6xX3xXbxX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xX89xX48xX16xX3xX4xX1xX2dxX20xX490xX16xX3xX89xXf6xX3xXcxX30xX2dxX16xX27xX3xXexX5e0xX2bxX3xX8eaxXdxX490xX2bxX3xX7xX14xX36xXexX3xX13exX6axX16xX1xX3xXexX48xXexX3xXexXa26xX16xX1xX3xX51xX490xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX51xX36xX16xX1xX3xX27xXdxX36xX3dxX3xX51xX490xX3xX4xX199xX3xXexX1xX490xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX7xX83xX2bxX3xX51xX1a2xXexX3xX5xX1fxX20xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX7fxXdxX6axX16xX3xX30xX60xX16xX27xX3xX16xX15xX20xX3dxX3xX16xX27xX14xX15xXdxX3xX7xX87xX3xX89xX15xX14xX3xX4xX2dxX60xX4xX3xX2bxXf1xX16xX1xX3xX2bxXb6xX3xX4xX9exX6xX3xX1xX6axX3xXexX1xX5cxX16xX27xX3xX20xX3xXexX95xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX2dxX20xX6axX16xX3dxX3xXexX1xX13axX3dxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX5cxX3dxX3xX4xX12exX16xX3xX16xX1xX86fxX3xX4xX36xX4xX3xX51xX1dbxX16xX3xX89xX13axX3xX20xX3xXexX95xX3xXexX2dxX20xX95xX16xX3xXexXa26xX16xX1xX3dxX3xX4xX1dbxX3xX7xX7f0xX3xXf9xX1xX36xX2bxX3xX4xX1xXcd9xX6xX3xX13exX6axX16xX1xX3xX16xX27xX14xX15xXdxX3xX4xX124xX16xX27xX3xX5xX48xXbxX3xX51xX46fxX3xXf9xX13axXbxX3xXexX1xX86fxXdxX3xX1xX2dxX20xX3xX51xX60xX16xX27xX3xX5xX87xX4xX3xX5xX1a1xX1a2xX16xX27xX3xX89xXf6xX3x1124exX4xX1xXdxX6xX3xX5xX61axX6x1182axX3xX4xXd10xX16xX27xX3xX4xX36xX4xX3xX51xX13axX6xX3xXbxX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX4xX124xX16xX27xX3xXexX36xX4xX3xX5xX1fxX20xX3xX2bxX2cxX2dxX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12x1175fxX16xX27xX3xX88bxX4fdxX3xX82xXb97xX16xX3x12d56xX95fxX16xX27xX3xX148xX3xX4dfxX1xX199xX3xX1128xXdxX36xX2bxX3xX51xX5cxX4xX3xX463xX82xX5dfxX8eaxX3xXexXa26xX16xX1xX3xX4xX1xX14xX3xX13exXdxX95xXexX652xX3xX1494xX463xX6axX16xX1xX3xX89xXdxX6axX16xX3xX51xX46fxX3xX4xX61axX3xX23xX2xX3xX4xX36xX16xX3xX13exX60xX3dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX15xX2bxX3xX2xXad2xX3xXexX9eaxX3xX89xXf6xX3xX1xXbaaxX3xXexX30xX1a2xX3xXcxX4dfxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX89xX15xX3xX1xX2dxX20xX6axX16xX3xX8ffxX27xX1xXdxX3xX8b8xX2dxX5e0xX16xX3xX5xX1fxX20xX3xX2bxX2cxX2dxX14bxX3xX1c8xX6xX2dxX3xX260xX3xX16xX27xX15xX20xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX27xXdxX6xX3xX1xXbaaxX3xXexX30xX1a2xX3xX4xX36xX4xX3xX51xX13axX6xX3xXbxX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3dxX3xX23xX2xX3xX4xX36xX16xX3xX13exX60xX3dxX3xX16xX1xX5e0xX16xX3xX89xXdxX4fdxX16xX3xX463xX82xX5dfxX8eaxX3xXexXa26xX16xX1xX3xX51xX46fxX3xX5xX1fxX20xX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xXexX30xX4fdxX16xX3xXad2xX14bxX24xX24xX24xX3xX2bxX2cxX2dxX3dxX3xX27xXdx1315axXbxX3xX51xX13axX6xX3xXbxX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX6axX2bxX3xX89xX11dxX3xX51xXf6xX3xX30xX6xXaxX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xX0xXdxX2bxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX143xX10xX16xXexX10xX30xX3xX7fxXexX1xX2dxX2bxX13exXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX281xXdxX7fxXexX1xX652xX3xXecxX2xX23xXbxX62xX659xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX652xX3xX262xX2xX24xXbxX62xX659xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX14bxX13exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX14bxX89xX16xX6dxX16xX10xX281xX7xX6dxX1d1xX2xX1d1xX262xX6dxX2xX260xX260xX7fxX23xX1d1xX2xX262xX262xX262xX1d1xXexX23xX1d1xX195xX2xX2xX5xX24xX14bxX29dxXbxX27xX6a2xX30xX9xX1d1xXad2xX1d1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1fxX20xX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX7xX36xX16xX27xX3xX16xX6xX20xX3dxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xXexX48xXbxX3xXexX30xX2dxX16xX27xX3xX51xX52xX20xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX5cxX4xX3xX51xX60xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxXaxX3xX281xXdxX7fxXexX1xX9xXaxXecxX2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX262xX2xX24xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xXcxX30xX2dxX16xX27xX3xXexX5e0xX2bxX3xX8eaxXdxX490xX2bxX3xX7xX14xX36xXexX3xX13exX6axX16xX1xX3xXexX48xXexX3xXexXa26xX16xX1xX3xX51xX6xX16xX27xX3xXexX48xXbxX3xXexX30xX2dxX16xX27xX3xX51xX52xX20xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX95xX16xX3xX51xX60xX3dxX3xX7xX83xX2bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX89xXdxX6axX4xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xX143xXd10xX16xX27xX3xX89xX83xXdxX3xX463xX82xX5dfxX8eaxX3xXexXa26xX16xX1xX3dxX3xX4xX36xX4xX3xX51xX1dbxX16xX3xX89xX13axX3xXf9xX1xX36xX2bxX3dxX3xX4xX1xXcd9xX6xX3xX13exX6axX16xX1xX3xXexX2dxX20xX95xX16xX3xXexXa26xX16xX1xX3xX4xX95fxX16xX27xX3xX51xXf6xX2dxX3xXexXb97xX16xX27xX3xX4xX1a1xX86fxX16xX27xX3xX5xX87xX4xX3xX5xX1a1xX1a2xX16xX27xX3xX1xXbaaxX3xXexX30xX1a2xX3xX4xX36xX4xX3xX51xX13axX6xX3xXbxX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX260xX3xX16xX27xX15xX20xX3xX5xX1fxX20xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX89xX819xX6xX3xX92xX2dxX6xX3dxX3xX16xX1xX1a1xX652xX3xXcxX30xX1a1xX86fxX16xX27xX3xX143xX5dfxX3xX7f2xX3xXexX95xX3xX4xX61axX3xX23xX262xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX3dxX3xX463xX6axX16xX1xX3xX89xXdxX6axX16xX3xX4dfxX1xX11dxX4xX3xX1xX46bxXdxX3xX4xX1xX8d2xX4xX3xX16xXb97xX16xX27xX3xX2xX23xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX3dxX3xX463xX6axX16xX1xX3xX89xXdxX6axX16xX3xX4dfxX1xX9eaxXdxX3xX2xX23xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX3dxX3xX463xX6axX16xX1xX3xX89xXdxX6axX16xX3xX7f2xX3xX1xX1bfxX4xX3xX4xX9eaxX3xXexX30xX2dxX20xXf6xX16xX3xX2xX262xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX3dxX3xX463xX6axX16xX1xX3xX89xXdxX6axX16xX3xXcxX5e0xX2bxX3xXexX1xdfd2xX16xX3xX2xX24xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX3dxX3xX463xX6axX16xX1xX3xX89xXdxX6axX16xX3xX132axe3d5xXexX3xXeaxX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX3dxX3xXcxX30xX2dxX16xX27xX3xXexX5e0xX2bxX3xX8eaxXdxX490xX2bxX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xXexX1xX2dxX5cxX4xX3dxX3xX2bxXd77xX3xXbxX1xX52xX2bxX3dxX3xX7fxX1a1xX1a2xX4xX3xXbxX1xX52xX2bxX3xXecxX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX3dxX3xXcxX30xX2dxX16xX27xX3xXexX5e0xX2bxX3xX4dfxX1xX36xXbxX3xX20xX3xX148xX3xX1128xXdxX36xX2bxX3xX51xX13axX16xX1xX3xX20xX3xXf9xX1xX14xX6xX3xXecxX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xX5dfx14261xX4xX3xX13exXdxX6axXexX3dxX3xX4xX36xX4xX3xX51xX1dbxX16xX3xX89xX13axX3xXf9xX1xX36xX2bxX3xX4xX1xXcd9xX6xX3xX13exX6axX16xX1xX3xX16xX27xX14xX15xXdxX3xX4xX124xX16xX27xX3xX5xX48xXbxX3xX16xX1xX1a1xX652xX3xX463xX82xX5dfxX8eaxX3xX1c8xX15xXdxX3xX1128xX12exX16xX3xX148xX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX4xX95fxX16xX27xX3xX51xX46fxX3xX4xX61axX3xX2xX24xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX3dxX3xX463xX82xX5dfxX8eaxX3xXcxXcxX13xX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX51xX46fxX3xX4xX61axX3xX23xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX3xX51xX490xX3xX1xXbaaxX3xXexX30xX1a2xX3xX4xX36xX4xX3xX51xX13axX6xX3xXbxX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xX51xX52xX20xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX95xX16xX3xX51xX60xX3xX5xX1fxX20xX3xX2bxX2cxX2dxX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX463xX14xX7fxX20xXaxX12xXaxX82xX83xXdxX3xX7xX87xX3xX89xX15xX14xX3xX4xX2dxX60xX4xX3xX92xX2dxX20xX95xXexX3xX5xXdxX6axXexX3dxX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX7xX36xX16xX27xX3xX16xX6xX20xX3xXe8xX2xXeaxX6dxXecxXedxX3dxX3xX89xXdxX6axX4xX3xX5xX1fxX20xX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xXexX30xX4fdxX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexXa26xX16xX1xX3xX7xXb6xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX14bxX3xX143xX124xX16xX27xX3xXexX36xX4xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX51xX6xX16xX27xX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xXcxX30xX2dxX16xX27xX3xXexX5e0xX2bxX3xX8eaxXdxX490xX2bxX3xX7xX14xX36xXexX3xX13exX6axX16xX1xX3xXexX5e0xXexX3xXexXa26xX16xX1xX3xXexX48xXbxX3xXexX30xX2dxX16xX27xX3xX51xX52xX20xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX95xX16xX3xX51xX60xX14bxX3xXcxX30xX4fdxX16xX3xX262xX24xX3xX4xX36xX16xX3xX13exX60xX3xX5xX15xX2bxX3xX4xX124xX16xX27xX3xXexX36xX4xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX4xXd10xX16xX27xX3xX89xX83xXdxX3xX23xX3xX7fxX15xX16xX3xX2bxX36xX20xX3xX51xX6xX16xX27xX3xX5xXdxX4fdxX16xX3xXexX11dxX4xX3xX89xX48xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX51xX490xX3xX7xX83xX2bxX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX13exX60xX3xX2bxX2cxX2dxX3dxX3xX4xX2dxX16xX27xX3xX4xX1fxXbxX3xXf9xX13axXbxX3xXexX1xX86fxXdxX3xXf9xX95xXexX3xX92xX2dxXa12xX3dxX3xXbxX1xX11dxX4xX3xX89xX11dxX3xX4xX124xX16xX27xX3xXexX36xX4xX3xXbxX1xX12exX16xX27xX3dxX3xX4xX1xX5cxX16xX27xX3xX7fxX13axX4xX1xX3xX13exX6axX16xX1xX3xX143xX14xX89xXdxX7fxX148xX2xXeaxX149dxX3xX148xX3xX463xX36xX4xX3xX7xXd77xX3xX4dfxX1xXd10xX16xX27xX3xX463xX111axX16xX1xX3xX82xXb97xX16xX3dxX3xX4dfxX1xX199xX3xX1128xXdxX36xX2bxX3xX51xX5cxX4xX3xXcxX30xX2dxX16xX27xX3xXexX5e0xX2bxX3xX8eaxXdxX490xX2bxX3xX7xX14xX36xXexX3xX13exX6axX16xX1xX3xXexX48xXexX3xXexXa26xX16xX1xX3xX4xX1xX14xX3xX13exXdxX95xXexX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xX7fxXdxX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxX30xX10xX5xX6xXexX10xX7fxXaxX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX148xXexX1xX2dxX2bxX13exX148xX6xX16xX7fxX148xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2dxX20xX4fdxX16xX3xXexX30xX2dxX20xXf6xX16xX3xX51xX490xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX3xX7fxX5e0xX16xX3xX4xX1xX9exX3xX51xX60xX16xX27xX3xXbxX1xX12exX16xX27xX3xX4xX1xX5cxX16xX27xX3xX7fxX13axX4xX1xX3dxX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xX2dxX20xX3xX89xX6xXdxX3xXexX30xX12exX3xXexX9eaxX3xX143xX14xX89xXdxX7fxX3xX14bxX14bxX14bxXaxX3xX1xX30xX10xX1ecxX9xXaxX6dxX20xX148xXexX10xX6dxXexX2dxX20xX10xX16xX148xXexX30xX2dxX20xX10xX16xX148xX7fxX10xX148xX16xX27xX2dxX14xXdxX148xX7fxX6xX16xX148xX4xX1xX2dxX148xX7fxX14xX16xX27xX148xXbxX1xX14xX16xX27xX148xX4xX1xX14xX16xX27xX148xX7fxXdxX4xX1xX148xXbxX1xX6xXexX148xX1xX2dxX20xX148xX89xX6xXdxX148xXexX30xX14xX148xXexX14xX148xX4xX14xX89xXdxX7fxX148xX4xX14xX16xX27xX148xX7fxX14xX16xX27xX6dxX1d1xX2xX262xX2xX2xX260xX14bxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX27xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX6dxX2bxX10xX7fxXdxX6xX6dxX2xX1d1xX24xX6dxX16xX10xX281xX7xX6dxX1d1xX2xX1d1xX262xX6dxXad2xX1d1xX7fxX23xX1d1xX24xX24xXad2xX1d1xX195xXexX23xX262xXad2xX260xXad2xX5xX24xX14bxX29dxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1fxX20xX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX7xX36xX16xX27xX3xX16xX6xX20xX3dxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xXexX48xXbxX3xXexX30xX2dxX16xX27xX3xX51xX52xX20xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX5cxX4xX3xX51xX60xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxX6xX12xX0xX7fxXdxX89xX12xX0xX7xXexX30xX14xX16xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2dxX20xX4fdxX16xX3xXexX30xX2dxX20xXf6xX16xX3xX51xX490xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX3xX7fxX5e0xX16xX3xX4xX1xX9exX3xX51xX60xX16xX27xX3xXbxX1xX12exX16xX27xX3xX4xX1xX5cxX16xX27xX3xX7fxX13axX4xX1xX3dxX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xX2dxX20xX3xX89xX6xXdxX3xXexX30xX12exX3xXexX9eaxX3xX143xX14xX89xXdxX7fxX3xX14bxX14bxX14bxXaxX3xX1xX30xX10xX1ecxX9xXaxX6dxX20xX148xXexX10xX6dxXexX2dxX20xX10xX16xX148xXexX30xX2dxX20xX10xX16xX148xX7fxX10xX148xX16xX27xX2dxX14xXdxX148xX7fxX6xX16xX148xX4xX1xX2dxX148xX7fxX14xX16xX27xX148xXbxX1xX14xX16xX27xX148xX4xX1xX14xX16xX27xX148xX7fxXdxX4xX1xX148xXbxX1xX6xXexX148xX1xX2dxX20xX148xX89xX6xXdxX148xXexX30xX14xX148xXexX14xX148xX4xX14xX89xXdxX7fxX148xX4xX14xX16xX27xX148xX7fxX14xX16xX27xX6dxX1d1xX2xX262xX2xX2xX260xX14bxX1xXexX2bxXaxX12xXcxX2dxX20xX4fdxX16xX3xXexX30xX2dxX20xXf6xX16xX3xX51xX490xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX3xX7fxX5e0xX16xX3xX4xX1xX9exX3xX51xX60xX16xX27xX3xXbxX1xX12exX16xX27xX3xX4xX1xX5cxX16xX27xX3xX7fxX13axX4xX1xX3dxX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xX2dxX20xX3xX89xX6xXdxX3xXexX30xX12exX3xXexX9eaxX3xX143xX14xX89xXdxX7fxX3xX14bxX14bxX14bxX0xX6dxX6xX12xX0xX6dxX7xXexX30xX14xX16xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7fxXaxX12xX463xcd06xX3xXexX1xX1a1xX3xXcxXa26xX16xX1xX3xX9exX20xX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX27xX3xXcxX30xX2dxX16xX27xX3xX14eaxX95fxX16xX27xX3xX20xX4fdxX2dxX3xX4xX18cdxX2dxX3xX4xX36xX4xX3xX51xX13axX6xX3xXbxX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xXexXdxX95xXbxX3xXexX11dxX4xX3xX51xX52xX20xX3xX2bxXf1xX16xX1xX3xX4xX124xX16xX27xX3xXexX36xX4xX3xXexX2dxX20xX4fdxX16xX3xXexX30xX2dxX20xXf6xX16xX3xX16xX27xX1a1xX86fxXdxX3xX7fxX5e0xX16xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX6axX16xX3xX4xX36xX4xX3xX13exXdxX6axX16xX3xXbxX1xX36xXbxX3xXbxX1xX12exX16xX27xX3xX4xX1xX5cxX16xX27xX3xX7fxX13axX4xX1xX659xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xX2dxX20xX3xX89xX6xXdxX3xXexX30xX12exX3xX4xX36xX4xX3xXexX9eaxX3xX143xX14xX89xXdxX7fxX3xX4xX60xX16xX27xX3xX51xX46bxX16xX27xX3xXexX30xX4fdxX16xX3xXexX819xX16xX27xX3xX51xX13axX6xX3xX13exX15xX16xX14bxX14bxX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxX7fxXdxX89xX12xX0xX6dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX652xX3xX13xX1dbxX16xX3xX23xXeaxX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX7fxXdxX6axX16xX3xX30xX60xX16xX27xX3xX5e0xX2bxX3xXexX1f09xX16xX1xX3xX89xX83xXdxX3xX1c8xX1c9xX1caxX1c8xX148xX143xX14xX82xX148xX1d1xXaxX3xX1xX30xX10xX1ecxX9xXaxX6dxX20xX148xXexX10xX6dxX1xX6xX148xXexXdxX16xX1xX148xX1xX14xX16xX148xX23xXeaxX148xX16xX27xX6xX16xX148xX2bxX6xX2dxX148xX62xX10xXexX148xX16xX27xX1xXdxX10xX2bxX148xX7fxXdxX10xX16xX148xX30xX14xX16xX27xX148xX6xX2bxX148xXexXdxX16xX1xX148xX89xX14xXdxX148xX7xX6xX30xX7xX148xX4xX14xX89xX148xX1d1xX6dxX1d1xX2xX262xX2xX24xXeaxX14bxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX27xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX6dxX2bxX10xX7fxXdxX6xX6dxX2xX1d1xX24xX6dxX16xX10xX281xX7xX6dxX1d1xX2xX1d1xX262xX6dxX2xX260xX260xX7fxX23xX2xX195xX1d1xX1d1xX1d1xX195xXexX262xX24xX1d1xX195xX23xX5xX24xX14bxX29dxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1fxX20xX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX7xX36xX16xX27xX3xX16xX6xX20xX3dxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xXexX48xXbxX3xXexX30xX2dxX16xX27xX3xX51xX52xX20xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX5cxX4xX3xX51xX60xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxX6xX12xX0xX7fxXdxX89xX12xX0xX7xXexX30xX14xX16xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX652xX3xX13xX1dbxX16xX3xX23xXeaxX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX7fxXdxX6axX16xX3xX30xX60xX16xX27xX3xX5e0xX2bxX3xXexX1f09xX16xX1xX3xX89xX83xXdxX3xX1c8xX1c9xX1caxX1c8xX148xX143xX14xX82xX148xX1d1xXaxX3xX1xX30xX10xX1ecxX9xXaxX6dxX20xX148xXexX10xX6dxX1xX6xX148xXexXdxX16xX1xX148xX1xX14xX16xX148xX23xXeaxX148xX16xX27xX6xX16xX148xX2bxX6xX2dxX148xX62xX10xXexX148xX16xX27xX1xXdxX10xX2bxX148xX7fxXdxX10xX16xX148xX30xX14xX16xX27xX148xX6xX2bxX148xXexXdxX16xX1xX148xX89xX14xXdxX148xX7xX6xX30xX7xX148xX4xX14xX89xX148xX1d1xX6dxX1d1xX2xX262xX2xX24xXeaxX14bxX1xXexX2bxXaxX12xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX652xX3xX13xX1dbxX16xX3xX23xXeaxX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX7fxXdxX6axX16xX3xX30xX60xX16xX27xX3xX5e0xX2bxX3xXexX1f09xX16xX1xX3xX89xX83xXdxX3xX1c8xX1c9xX1caxX1c8xX148xX143xX14xX82xX148xX1d1xX0xX6dxX6xX12xX0xX6dxX7xXexX30xX14xX16xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7fxXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXf9xX95xXexX3xX92xX2dxXa12xX3xX4xX48xXbxX3xX16xX1xX48xXexX3xX2bxX83xXdxX3xX16xX1xX1fxXexX3dxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX51xX46fxX3xX5xX1fxX20xX3xX51xX1a1xX1a2xX4xX3xX2xX262xX2xX14bxX2xX260xXecxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX4xX1xX14xX3xX195xX3xX16xX1xX199xX2bxX3xX51xX5cxXdxX3xXexX1a1xX1a2xX16xX27xX3xX1a1xX2dxX3xXexXdxX4fdxX16xX14bxX3xX961xX2dxX6xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX51xX46fxX3xX4xX199xX3xX23xXeaxX14bxX24xXecxX23xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX5e0xX2bxX3xXexX1f09xX16xX1xX3xX89xX83xXdxX3xX89xXdxX30xX2dxX7xX3xX1c8xX1c9xX1caxX1c8xX148xX143xX14xX82xX148xX1d1xX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxX7fxXdxX89xX12xX0xX6dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8ffxXcd9xX3xX16xX1xX5e0xX16xX3xX89xXdxX4fdxX16xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX7f0xX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX16xX63xX16xX3xX51xX6xX2dxX3xX89xX95xXexX3xXexX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xX7xX2dxX5cxXexX3xX23xX3xX27xXdxX86fxX3xX51xX490xX3xX51xXa12xX2bxX3xX13exXa12xX14xX3xX89xXdxX6axX4xX3xX14bxX14bxX14bxXaxX3xX1xX30xX10xX1ecxX9xXaxX6dxX16xX2dxXdxX148xX1xX14xX16xX27xX148xX7xX14xX16xX27xX148xX5xX6xX6dxX16xX2dxX148xX16xX1xX6xX16xX148xX89xXdxX10xX16xX148xX62xX10xXexX148xX16xX27xX1xXdxX10xX2bxX148xX14xX148xX1xX6xX148xXexXdxX16xX1xX148xX16xX10xX16xX148xX7fxX6xX2dxX148xX89xX10xXexX148xXexX1xX2dxX14xX16xX27xX148xX7xX2dxX14xXexX148xX23xX148xX27xXdxX14xX148xX7fxX10xX148xX7fxX6xX2bxX148xX13exX6xX14xX148xX89xXdxX10xX4xX148xX5xX6xX20xX148xX2bxX6xX2dxX6dxX1d1xX2xX262xX24xX195xX195xX14bxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX27xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX6dxX2bxX10xX7fxXdxX6xX6dxX2xX1d1xX24xX6dxX16xX10xX281xX7xX6dxX1d1xX2xX1d1xX262xX6dxX2xX23xX262xX7fxX23xX2xX2xX1d1xX1d1xX262xXad2xXexX1d1xX2xX1d1xX1d1xX262xX5xX24xX14bxX29dxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1fxX20xX3xX2xX23xX24xX3xX16xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX14xX16xX27xX3xX7xX36xX16xX27xX3xX16xX6xX20xX3dxX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xXexX48xXbxX3xXexX30xX2dxX16xX27xX3xX51xX52xX20xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX5cxX4xX3xX51xX60xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxX6xX12xX0xX7fxXdxX89xX12xX0xX7xXexX30xX14xX16xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8ffxXcd9xX3xX16xX1xX5e0xX16xX3xX89xXdxX4fdxX16xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX7f0xX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX16xX63xX16xX3xX51xX6xX2dxX3xX89xX95xXexX3xXexX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xX7xX2dxX5cxXexX3xX23xX3xX27xXdxX86fxX3xX51xX490xX3xX51xXa12xX2bxX3xX13exXa12xX14xX3xX89xXdxX6axX4xX3xX14bxX14bxX14bxXaxX3xX1xX30xX10xX1ecxX9xXaxX6dxX16xX2dxXdxX148xX1xX14xX16xX27xX148xX7xX14xX16xX27xX148xX5xX6xX6dxX16xX2dxX148xX16xX1xX6xX16xX148xX89xXdxX10xX16xX148xX62xX10xXexX148xX16xX27xX1xXdxX10xX2bxX148xX14xX148xX1xX6xX148xXexXdxX16xX1xX148xX16xX10xX16xX148xX7fxX6xX2dxX148xX89xX10xXexX148xXexX1xX2dxX14xX16xX27xX148xX7xX2dxX14xXexX148xX23xX148xX27xXdxX14xX148xX7fxX10xX148xX7fxX6xX2bxX148xX13exX6xX14xX148xX89xXdxX10xX4xX148xX5xX6xX20xX148xX2bxX6xX2dxX6dxX1d1xX2xX262xX24xX195xX195xX14bxX1xXexX2bxXaxX12xX8ffxXcd9xX3xX16xX1xX5e0xX16xX3xX89xXdxX4fdxX16xX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX7f0xX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX16xX63xX16xX3xX51xX6xX2dxX3xX89xX95xXexX3xXexX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xX7xX2dxX5cxXexX3xX23xX3xX27xXdxX86fxX3xX51xX490xX3xX51xXa12xX2bxX3xX13exXa12xX14xX3xX89xXdxX6axX4xX3xX14bxX14bxX14bxX0xX6dxX6xX12xX0xX6dxX7xXexX30xX14xX16xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7fxXaxX12xXcxX30xX14xX16xX27xX3xX92xX2dxX36xX3xXexX30xX111axX16xX1xX3xX2bxX6xX16xX27xX3xX1xX1dbxX16xX3xX260xX14bxX24xX24xX24xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX62xX63xXexX3xX16xX27xX1xXdxX6axX2bxX3xX143xX14xX89xXdxX7fxX148xX2xXeaxX3xX89xX15xX14xX3xXcxX30xX2dxX16xX27xX3xXexX5e0xX2bxX3xX8eaxXdxX490xX2bxX3xX7xX14xX36xXexX3xX13exX6axX16xX1xX3xXexX48xXexX3xXexXa26xX16xX1xX3xX13xX15xX3xXcxX43xX16xX1xX3dxX3xX4xX1xX13axX3xX82x101c2xX3xXcxX1xX13axX3xX13xX1d4xX16xX27xX3xX8ffxX27xX6xX3xX148xX3xXcxX30xX2dxX16xX27xX3xXexX5e0xX2bxX3xX7f2xX3xXexX95xX3xX143xX6xX16xX3xX88bxX60xX4xX3xXf9xX1xX124xX16xX27xX3xX2bxX6xX20xX3xX13exX13axX3xXexX1xX1a1xX1dbxX16xX27xX3xX7f0xX3xX16xX27xX199xX16xX3xX4xX1xX5e0xX16xX3xX16xX1xX1a1xX16xX27xX3xX51xX46fxX3xX4xX5cxX3xX16xX63xX16xX3xX51xX6xX2dxX3xX51xX490xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX6axX2bxX3xX89xX11dxX14bxX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxX7fxXdxX89xX12xX0xX6dxX5xXdxX12xX0xX6dxX2dxX5xX12xX0xX7fxXdxX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX12xX0xX6dxX7fxXdxX89xX12xX0xX6dxX7fxXdxX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c9xX2dxXexX1xX14xX30xXaxX12xX4dfxX1xX15d6xX4xX3xX961xX2dxX6xX16xX27xX0xX6dxXbxX12
Phúc Quang