Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ 2 tàu giã cào Nghệ An khai thác trái quy định
(Baohatinh.vn) - Trong quá trình tuần tra trên biển, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lạch Kèn (xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa phát hiện và bắt giữ 2 tàu đánh cá đến từ Nghệ An sử dụng giã cào khai thác hải sản trái quy định trên vùng biển xã Xuân Liên.
a074xc42bxa5c6xebbfxb835xfc1ex130cex12cffx1064cxX7xed98xf39bxa254x11590x12c20x111ddxX5x100f7xXax10cf7xdfa9xXdxab61x13361xX3xXbxX1xd413xX16xd7caxX3xf23dxc435xX3xXcx12b7bxX16xX1xX3x109a2xc472xXexX3xX1cxXdxf9baxX3xcfe1xX3xXexX1fx106c0xX3xX1cxXdxff59xX3xX4xX1fxfbbdxX3xe921xX1cxX1x12c14xX3xadb4xX16xX3x12718xX1xX6xXdxX3xXexX1x13288xX4xX3xXex134a6xX4bxXdxX3x12b96xX32x12548xX3x11e5exceb5xX16xX1xX0xf1e1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6x12823xXaxX12xXcxX4fxX3axX16xX1cxX3xX53xX32xX4bxX3xXexX4fxd52axX16xX1xX3xXexX32xaf67xX16xX3xXexX4fxX6xX3xXexX4fxX15xX16xX3xX26xXdxa3acxX16xcb8dxX3xX4xX4bxX16xX3xX26xbf84xX93xX3xX4xX1xXdx10970xX16xX3xX7x13138xX3xd47fx10b5exX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3x12647xd1e1xX4xX1xX3x11bd9xc137xX16xX3x11d75xf194xX36xX3x105d2xX32x121a5xX16xX3xXb5xXdxX15xX16xX93xX3xX3cxX1cxX1xXdxX3xXc2xX32xXc4xX16xX93xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1x101dcxX3xb0eexdf34xX6xX3xXbxX1xX4bxXexX3xX1xXdxX3fxX16xX3xXe1xX1fxX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX57xX4bxX16xX1xX3xX4xX4bxX3xX57xXa0xX16xX3xXexXe2xX3xX3cxX1cxX1xX3fxX3xX41xX16xX3xX7x11454xX3xX6ex12942xX16xX1cxX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xX1xb8f2xXdxX3xX7xX132xX16xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xX53xX32xX55xX3xX57xX58xX16xX1xX3xXexX4fxX15xX16xX3xXe1xdbb0xX16xX1cxX3xX26xXdxX91xX16xX3xXbfxX36xX3xXc2xX32xXc4xX16xX3xXb5xXdxX15xX16xfa72xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11e78xX10xX16xXexX10xX4fxXaxX12xX0xXdx12ee9xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX16xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxe053xXdxX6exXexX1x10c77xX3xa8e6xX2x100c1xXbxXbfx10f04xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX19bxX3xf4e7xX2x10144xXbxXbfxX1a2xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19bxX5cxX5cxXdxX162xX26xX6xX3axX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xXe1xX16xX5cxX16xX10xX196xX7xX5cxX2exX1aexX2xX19fxX5cx12358xX2exX6exX1acxX2xX19dxX1aexX1aex12078xb978xXexX1e1xX1e1xX2xeaa8xX1aexX5xX1aexX162xdb4exXbxX1cxb4c4xX4fxX9xX19dxX2exX1e2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX3cxX1cxX1xX3fxX3xX41xX16xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xX53xX32xX55xX3xX57xX58xX16xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX3axX16xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbfxXexabfexX6xX5xXdxX1cxX16xX19bxX3xX1ecxX32xX7xXexXdxa4d0xX55xX1a2xXaxX12xXcxX4fxX3axX16xX1cxX3xX57xcb51xX93xX3xXexX1fxX32xX3xX4xX4bxX3xX3cxX41xX3xX1d9xX1aexX1acxX3xX1e7xX2ex11658xXcxce18xX3xX1e1xX19dxX1aexX3xX172xb6c2xX3xX6exX3axX3xXcxX4fxX83xX16xX3xX2a0xa454xX16xX3xX1exX14dxX16xX1cxX3xXbexX299xX3cxX3xX2xX1d9xX1e7xX1e1xXdfxX3xX5xX1fxX17cxX3xX4xX1xc173xX3xX4xX14dxX16xX1cxX3xX19fxX3xXexX1xX32xX55xa286xX16xX3xXe1xXdxX15xX16xX3xX57xX2d0xX32xX3xXexX4fxac70xX3xXexXb6xXdxX3xXbfxX36xX3xf12fxXdxea78xX16xX3xX3cxX1cxdf96xX4xX3xXbexX2e7xXdxX2e9xX16xX3xX172xX1xXc4xX32xX3xX297xX3xX3cxX1cxX1xX3fxX3xX41xX16xXdfxX3xX26xX58xX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX3xXexXb6xXdxX3xXexX2eexX6xX3xX57xX9axX3xX2xX1e7x11d51xX3xX1acxX1aexb92fxX3xX19fxX1e7xX1aexX19fxbb30xX3xXe1xX22xX3xX57xX9axX3xX13xX27xX4xX1a2xX3xX2xX1aexX19fxX31fxX3xX1acxX1e7xX323xX3xX2exX1d9xX1aexX329xX3xX44xXdxX16xX1xX3xX57xX9axX3xXa6xebc4xX16xX1cxX3xXexX4fxX15xX16xX3xXe1xX14dxX16xX1cxX3xX26xXdxX91xX16xX3xXc2xX32xXc4xX16xX3xXb5xXdxX15xX16xX162xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX10xX16xXexX10xX4fxXaxX12xX0xXdxX17cxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX16xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX196xXdxX6exXexX1xX19bxX3xX19dxX2xX19fxXbxXbfxX1a2xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX19bxX3xX1acxX2xX1aexXbxXbfxX1a2xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19bxX5cxX5cxXdxX162xX26xX6xX3axX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xXe1xX16xX5cxX16xX10xX196xX7xX5cxX2exX1aexX2xX19fxX5cxX1d9xX2exX6exX1acxX2xX19dxX1aexX2exX19fxX19fxXexX2xX1acxX1e1xX19fxX1acxX5xX1aexX162xX1ecxXbxX1cxX1efxX4fxX9xX19dxX19fxX1e2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX3cxX1cxX1xX3fxX3xX41xX16xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xX53xX32xX55xX3xX57xX58xX16xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX3axX16xXaxX12xXb5xb734xX4xX3xX5xfb24xdfecxX16xX1cxX3xX4xX1xa9d0xX4xX3xX16xX2abxX16xX1cxX3xX57xX36xX3xXexX1xX32xX3xX1cxXdxX2cxX3xXexX6xX16xX1cxX3xXe1x10578xXexX3xX5xX1fxX3xX5xX46cxabc9xXdxX3xX6exXb6xX3xX4xX1fxX3axX3xXexX4fxX15xX16xX3xXexX1fxX32xX3xX4xX4bxX3xX3cxX41xX3xX1d9xX1aexX1acxX3xX1e7xX2exX3xX297xX3xXcxX299xX3xX1e1xX19dxX1aexX3xX172xX2a0xX162xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX6exX55xX3xXbxX172xX10xX16xXexX10xX4fxXaxX12xX0xXdxX17cxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX16xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX196xXdxX6exXexX1xX19bxX3xX19dxX2xX19fxXbxXbfxX1a2xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX19bxX3xX1acxX2xX1aexXbxXbfxX1a2xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19bxX5cxX5cxXdxX162xX26xX6xX3axX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xXe1xX16xX5cxX16xX10xX196xX7xX5cxX2exX1aexX2xX19fxX5cxX1d9xX2exX6exX1acxX2xX19dxX1aexX19dxX1acxX2xXexX19dxX1d9xX2xX19dxX19dxX5xX1aexX162xX1ecxXbxX1cxX1efxX4fxX9xX2xX1d9xX19dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX3cxX1cxX1xX3fxX3xX41xX16xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xX53xX32xX55xX3xX57xX58xX16xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX3axX16xXaxX12xX162xX162xX162xX3xXe1xX1fxX3xXexXb6xX17cxX3xX1cxXdxX2cxX3xXbxX1xX46cxb1ffxX16xX1cxX3xXexXdxX3fxX16xX3xXbexXexX1fxX32xX3xX16xX1xf6fcxX3xX26xX15xX16xX3xXbxX1xX132xXdxXdfxX3xXexXb6xXdxX3xX172xX132xX16xX1cxX3xX4xX4bxX3xXc2xX32xXc4xX16xX3xX1exX9axXdxX162xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX6exX55xX3xXbxX172xX10xX16xXexX10xX4fxXaxX12xX0xXdxX17cxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX16xXexX10xX4fxX3xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX196xXdxX6exXexX1xX19bxX3xX19dxX2xX19fxXbxXbfxX1a2xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX19bxX3xX1acxX2xX1aexXbxXbfxX1a2xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19bxX5cxX5cxXdxX162xX26xX6xX3axX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xXe1xX16xX5cxX16xX10xX196xX7xX5cxX2exX1aexX2xX19fxX5cxX2xX1e1xX19fxX6exX1acxX2xX19dxX1e1xX2exX1e1xX1acxXexX19dxX1e1xX1aexX1d9xX5xX1e2xX26bxX1d9xX2exX6exX1acxX2xX19dxX1aexX1e7xX1e1xX1d9xXexX1acxX1d9xX1e2xX19dxX1e1xX5xX1aexX162xX1ecxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX3cxX1cxX1xX3fxX3xX41xX16xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xX53xX32xX55xX3xX57xX58xX16xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX3axX16xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbfxXexX26bxX6xX5xXdxX1cxX16xX19bxX3xX1ecxX32xX7xXexXdxX278xX55xX1a2xXaxX12xXcxX1fxX32xX3xX4xX4bxX3xX3cxX41xX3xX1d9xX1aexX19fxX1aexX1e1xX297xXcxX299xX3xX1e1xX1e7xX1aexX3xX172xX2a0xX3xX26xX58xX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX3xXexXb6xXdxX3xXexX2eexX6xX3xX57xX9axX3xX2xX1e7xX31fxX3xX1e1xX1d9xX323xX3xX1aexX2xX19fxX329xX3xXe1xX22xX3xX57xX9axX3xX13xX27xX4xX93xX3xX2xX1aexX19fxX31fxX3xX1acxX1e7xX323xX3xX19dxX1e2xX19dxX329xX3xX44xXdxX16xX1xX3xX57xX9axX3xXa6xX34dxX16xX1cxX93xX3xX6exX3axX3xXb5xX15xX3xX2a0xX2abxX16xX3xXb5xX46dxXdxX3xXbexX299xX3cxX3xX2xX1d9xX1e2xX1e2xXdfxX3xX5xX1fxX17cxX3xX4xX1xX2c3xX3xX4xX14dxX16xX1cxX3xXexX1xX32xX55xX2d0xX16xX3xXe1xXdxX15xX16xX3xX3cxX1cxX32xX55xX2e9xX16xX3xXcxX4fxXdxX3xX1exXa7xX16xX1cxX3xXbexX299xX3cxX3xX2xX1d9xX1e7xX19dxXdfxX93xX3xX57xX2d0xX32xX3xXexX4fxX2dexX3xXexXb6xXdxX3xXbfxX36xX3xX2e7xXdxX2e9xX16xX3xX3cxX1cxX2eexX4xX3xXbexX2e7xXdxX2e9xX16xX3xX172xX1xXc4xX32xX3xX297xX3xX3cxX1cxX1xX3fxX3xX41xX16xXdfxX162xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX10xX16xXexX10xX4fxXaxX12xX0xXdxX17cxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX16xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX196xXdxX6exXexX1xX19bxX3xX19dxX2xX19fxXbxXbfxX1a2xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX19bxX3xX1acxX2xX1aexXbxXbfxX1a2xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19bxX5cxX5cxXdxX162xX26xX6xX3axX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xXe1xX16xX5cxX16xX10xX196xX7xX5cxX2exX1aexX2xX19fxX5cxX2xX1e1xX19fxX6exX1acxX2xX19dxX1e1xX1e2xX2exX19fxXexX2exX2exX1e2xX1d9xX5xX19dxX26bxX1d9xX2exX6exX1acxX2xX19dxX1aexX1e2xX2exX1e2xXexX1e2xX2exX1aexX19dxX1e1xX5xX1aexX162xX1ecxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX3cxX1cxX1xX3fxX3xX41xX16xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xX53xX32xX55xX3xX57xX58xX16xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX3axX16xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbfxXexX26bxX6xX5xXdxX1cxX16xX19bxX3xX1ecxX32xX7xXexXdxX278xX55xX1a2xXaxX12xX172xX1xXdxX2d0xX32xX3xX16xX6xX55xX3xXbexX2xX19dxX5cxX1acxXdfxX93xX3xXcxX1xXdxXa0xX32xX3xXexX4bxX3xX3cxX1cxX32xX55xX2e9xX16xX3xXcxX4fxX2eexX16xX1cxX3xX172xX132xX16xX1xX3xX26bxX3xXa6xXa7xX16xX3xXbxX1xX284xX3xX16xX1cxX1xXdxX3fxXbxX3xXe1xX11bxX3xXa6xXa7xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xXb5xXb6xX4xX1xX3xXbaxXbbxX16xX3xX4xX1xX3axX3xX26xXdxXa0xXexX19bxX3xX0xX10xX17cxX12xX299xX6xX32xX3xX44xX1xXdxX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX93xX3xX5xX468xX4xX3xX5xX46cxX46dxX16xX1cxX3xX26xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xX57xX36xX3xX4bxXbxX3xXexX132xXdxX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xXe1xX2d0xX3xX4xX132xX16xX1cxX3xX4xX4bxX3xXc2xX32xXc4xX16xX3xX1exX9axXdxX3xX57xX91xX3xX1cxXdxX132xXdxX3xX53xX32xX55xXa0xXexX162xX3xX2a0xX11bxX3xXe1xXdxX3fxX4xX3xX57xX6xX16xX1cxX3xX57xX46cxX46dxX4xX3xX4xX5d5xX3xX53xX32xX6xX16xX3xX4xX1xX473xX4xX3xX16xX2abxX16xX1cxX3xX57xXdxX2d0xX32xX3xXexX4fxX6xX93xX3xX5xX1fxX17cxX3xX4fxec0bxX3xXe1xX1fxX3xXbfxX118xX3xX5xfceaxX3xXexX1xX10xX3axX3xX53xX32xX55xX3xX57xX58xX16xX1xX3xX4xX2c3xX6xX3xXbxX1xX4bxXbxX3xX5xX32xX48cxXexX162xX0xX5cxX10xX17cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX6exX55xXaxX12xX0xX7xXexX4fxX3axX16xX1cxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX53xX32xX6xX16xX19bxX0xX5cxX7xXexX4fxX3axX16xX1cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxXe1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX4fxX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX26bxXexX1xX32xX17cxX26xX26bxX6xX16xX6exX26bxX7xX6xXbxX3axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX27xXexX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xXbxX1xad32xXbxX3xXexX4fxX15xX16xX3xXe1xX14dxX16xX1cxX3xX26xXdxX91xX16xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xXaxX3xX1xX4fxX10xX278xX9xXaxX5cxXbxX1xX6xXbxX26bxX5xX32xX6xXexX26bxX6exX3axXdxX26bxX7xX3axX16xX1cxX5cxX26xX6xXexX26bxX2exX26bxXexX6xX32xX26bxX1cxXdxX6xX26bxX4xX6xX3axX26bxX44xX1xX6xXdxX26bxXexX1xX6xX4xX26bxXexX4fxX6xXdxX26bxXbxX1xX10xXbxX26bxXexX4fxX10xX16xX26bxXe1xX32xX16xX1cxX26bxX26xXdxX10xX16xX26bxX1xX6xX26bxXexXdxX16xX1xX5cxX2xX1d9xX1aexX1e1xX1acxX19fxX162xX1xXexX17cxXaxX12xX0xXdxX17cxX1cxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX5cxX17cxX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX2exX1aexX5cxX16xX10xX196xX7xX5cxX2exX1aexX2xX1acxX5cxX19dxX1d9xX6exX19dxX2xX19dxX1aexX1e7xX19fxX1e1xXexX1acxX2exX1acxX2xX2xX5xX1aexX162xX26xX17cxXbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX3cxX1cxX1xX3fxX3xX41xX16xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xX53xX32xX55xX3xX57xX58xX16xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXe1xX12xX0xX7xXexX4fxX3axX16xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX27xXexX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xXbxX1xXaf9xXbxX3xXexX4fxX15xX16xX3xXe1xX14dxX16xX1cxX3xX26xXdxX91xX16xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xXaxX3xX1xX4fxX10xX278xX9xXaxX5cxXbxX1xX6xXbxX26bxX5xX32xX6xXexX26bxX6exX3axXdxX26bxX7xX3axX16xX1cxX5cxX26xX6xXexX26bxX2exX26bxXexX6xX32xX26bxX1cxXdxX6xX26bxX4xX6xX3axX26bxX44xX1xX6xXdxX26bxXexX1xX6xX4xX26bxXexX4fxX6xXdxX26bxXbxX1xX10xXbxX26bxXexX4fxX10xX16xX26bxXe1xX32xX16xX1cxX26bxX26xXdxX10xX16xX26bxX1xX6xX26bxXexXdxX16xX1xX5cxX2xX1d9xX1aexX1e1xX1acxX19fxX162xX1xXexX17cxXaxX12xX13xX27xXexX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xXbxX1xXaf9xXbxX3xXexX4fxX15xX16xX3xXe1xX14dxX16xX1cxX3xX26xXdxX91xX16xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX4fxX3axX16xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xXa6xXa7xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xX172xX118xX6xX3xX299xX284xXexX3xXbxX1xced0xXdxX3xX1xX46dxXbxX3xXe1xX494xXdxX3x1115bxX1xX1axX16xX1cxX3xX3cxX3cxb2cdxXd38xXcxX3cxXcxX3xX1xX32xX55xX3fxX16xX3xXb5xX9axX4xX3xX1exX1fxX3xXbexX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xXdfxX3xXe1xXe2xX6xX3xXbxX1xX4bxXexX3xX1xXdxX3fxX16xX93xX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX3xX2xX3xX4xd12bxXbxX3xXexX1fxX32xX3xX4xX2c3xX6xX3xX16xX1cxX46cxX3xX6exXc4xX16xX3xX16xX1cxX3axXb6xXdxX3xXexbf61xX16xX1xX3xX4xX284xX3xX1xX1fxX16xX1xX3xXe1xXdxX3xX6exX14dxX16xX1cxX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xX1xX132xXdxX3xX7xX132xX16xX3xXexX4fxX15xX16xX3xX26xXdxX91xX16xX3xX7xX6xXdxX3xX53xX32xX55xX3xX57xX58xX16xX1xX162xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXe1xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX16xX1cxX3axXb6xXdxX3xXexXd91xX16xX1xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xXbxX1xXaf9xXbxX3xXexX4fxX15xX16xX3xXe1xX14dxX16xX1cxX3xX26xXdxX91xX16xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xXaxX3xX1xX4fxX10xX278xX9xXaxX5cxXbxX1xX6xXbxX26bxX5xX32xX6xXexX26bxX6exX3axXdxX26bxX7xX3axX16xX1cxX5cxXexX6xX32xX26bxX1cxXdxX6xX26bxX4xX6xX3axX26bxX16xX1cxX3axX6xXdxX26bxXexXdxX16xX1xX26bxX44xX1xX6xXdxX26bxXexX1xX6xX4xX26bxXexX4fxX6xXdxX26bxXbxX1xX10xXbxX26bxXexX4fxX10xX16xX26bxXe1xX32xX16xX1cxX26bxX26xXdxX10xX16xX26bxX1xX6xX26bxXexXdxX16xX1xX5cxX2xX1e7xX1d9xX2exX1e7xX1e7xX162xX1xXexX17cxXaxX12xX0xXdxX17cxX1cxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX5cxX17cxX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX2exX1aexX5cxX16xX10xX196xX7xX5cxX2exX1aexX2xX2exX5cxX2xX1e1xX19fxX6exX19fxX2xX19dxX1e1xX2exX19fxX1aexXexX1e2xX19dxX19dxX1aexX5xX2xX26bxX1d9xX2exX6exX1acxX2xX1e2xX19fxX19fxX2exX1e7xXexX19dxX2exX1d9xX1e1xX1acxX5xX1aexX162xX1ecxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX3cxX1cxX1xX3fxX3xX41xX16xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xX53xX32xX55xX3xX57xX58xX16xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXe1xX12xX0xX7xXexX4fxX3axX16xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX16xX1cxX3axXb6xXdxX3xXexXd91xX16xX1xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xXbxX1xXaf9xXbxX3xXexX4fxX15xX16xX3xXe1xX14dxX16xX1cxX3xX26xXdxX91xX16xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xXaxX3xX1xX4fxX10xX278xX9xXaxX5cxXbxX1xX6xXbxX26bxX5xX32xX6xXexX26bxX6exX3axXdxX26bxX7xX3axX16xX1cxX5cxXexX6xX32xX26bxX1cxXdxX6xX26bxX4xX6xX3axX26bxX16xX1cxX3axX6xXdxX26bxXexXdxX16xX1xX26bxX44xX1xX6xXdxX26bxXexX1xX6xX4xX26bxXexX4fxX6xXdxX26bxXbxX1xX10xXbxX26bxXexX4fxX10xX16xX26bxXe1xX32xX16xX1cxX26bxX26xXdxX10xX16xX26bxX1xX6xX26bxXexXdxX16xX1xX5cxX2xX1e7xX1d9xX2exX1e7xX1e7xX162xX1xXexX17cxXaxX12xXcxX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX16xX1cxX3axXb6xXdxX3xXexXd91xX16xX1xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xXbxX1xXaf9xXbxX3xXexX4fxX15xX16xX3xXe1xX14dxX16xX1cxX3xX26xXdxX91xX16xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX4fxX3axX16xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xXcxX1xfd65xXdxX3xX1cxXdxX6xX16xX3xX1cxX83xX16xX3xX57xXc4xX55xX93xX3xXexX7dxX16xX1xX3xXexX4fxXb6xX16xX1cxX3xXexX1fxX32xX3xX4xX4bxX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xXbexX1xX6xX55xX3xX4xX1axX16xX3xX1cxX2eexXdxX3xXexX1fxX32xX3xX6exXb6xXdfxX3xX4xX2c3xX6xX3xX3cxX1cxX1xX3fxX3xX41xX16xX3xXbfxXc4xX17cxX3xX5xfd8exX16xX3xX16xX1cxX46cxX3xXexX4fxX46cxX105fxX16xX1cxX93xX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX93xX3xX57xX4bxX16xX1xX3xX57xX48cxXbxX3xX16xX1cxX46cxX3xX6exXc4xX16xX3xX3cxX1cxX1xXdxX3xXc2xX32xXc4xX16xX3xXbexX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xXdfxX3xX1cxXc4xX55xX3xX1xX3axX6xX16xX1cxX3xX17cxX6xX16xX1cxX3xX4xX1xX3axX3xX16xX1cxX46cxX105fxXdxX3xX6exXc4xX16xX3xX16xX5d5xXdxX3xX57xXc4xX55xX93xX3xX4fxX10b0xXexX3xX4xX83xX16xX3xX7xX468xX3xXe1xX1fxX3axX3xX4xX32xX9axX4xX3xX53xX32xX55xXa0xXexX3xX5xXdxX3fxXexX3xX4xX2c3xX6xX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX10b0xXbxX3xX4xX1xb3bfxX16xX1xX3xX53xX32xX55xX2d0xX16xX93xX3xX16xX1cxX1fxX16xX1xX3xX4xX1xX473xX4xX3xX16xX2abxX16xX1cxX162xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXe1xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX27xXexX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX4xX34dxX16xX1cxX3xX7xX32xX10b0xXexX3xX5xX494xX16xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xX1xX132xXdxX3xX7xX132xX16xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xXbxX1xXaf9xXbxX3xXexXb6xXdxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xXaxX3xX1xX4fxX10xX278xX9xXaxX5cxX6xX16xX26bxX16xXdxX16xX1xX26bxXexX4fxX6xXexX26bxXexX32xX5cxX26xX6xXexX26bxX2exX26bxXexX6xX32xX26bxX1cxXdxX6xX26bxX4xX6xX3axX26bxX4xX3axX16xX1cxX26bxX7xX32xX6xXexX26bxX5xX3axX16xX26bxX44xX1xX6xXdxX26bxXexX1xX6xX4xX26bxX1xX6xXdxX26bxX7xX6xX16xX26bxXexX4fxX6xXdxX26bxXbxX1xX10xXbxX26bxXexX6xXdxX26bxX1xX6xX26bxXexXdxX16xX1xX5cxX2xX1e7xX1d9xX1e1xX2exX19dxX162xX1xXexX17cxXaxX12xX0xXdxX17cxX1cxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX5cxX17cxX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX2exX1aexX5cxX16xX10xX196xX7xX5cxX2exX1aexX2xX2exX5cxX1d9xX19dxX6exX1e1xX2xX1e2xX2xX1d9xX1acxX1acxXexX19fxX1acxX1e1xX19fxX1aexX5xX1aexX162xX1ecxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX3cxX1cxX1xX3fxX3xX41xX16xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xX53xX32xX55xX3xX57xX58xX16xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXe1xX12xX0xX7xXexX4fxX3axX16xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX27xXexX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX4xX34dxX16xX1cxX3xX7xX32xX10b0xXexX3xX5xX494xX16xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xX1xX132xXdxX3xX7xX132xX16xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xXbxX1xXaf9xXbxX3xXexXb6xXdxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xXaxX3xX1xX4fxX10xX278xX9xXaxX5cxX6xX16xX26bxX16xXdxX16xX1xX26bxXexX4fxX6xXexX26bxXexX32xX5cxX26xX6xXexX26bxX2exX26bxXexX6xX32xX26bxX1cxXdxX6xX26bxX4xX6xX3axX26bxX4xX3axX16xX1cxX26bxX7xX32xX6xXexX26bxX5xX3axX16xX26bxX44xX1xX6xXdxX26bxXexX1xX6xX4xX26bxX1xX6xXdxX26bxX7xX6xX16xX26bxXexX4fxX6xXdxX26bxXbxX1xX10xXbxX26bxXexX6xXdxX26bxX1xX6xX26bxXexXdxX16xX1xX5cxX2xX1e7xX1d9xX1e1xX2exX19dxX162xX1xXexX17cxXaxX12xX13xX27xXexX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX1cxXdxX36xX3xX4xX1fxX3axX3xX4xX34dxX16xX1cxX3xX7xX32xX10b0xXexX3xX5xX494xX16xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xX1xX132xXdxX3xX7xX132xX16xX3xXexX4fxX4bxXdxX3xXbxX1xXaf9xXbxX3xXexXb6xXdxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX4fxX3axX16xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xXa6xXa7xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xXbxX1xX1axX16xX1cxX3xXbax10837xX3xXbaxX1xX6xX16xX1cxX3xXbexX13xXa6xX13xXd38xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX16xX1xXdfxX3xXe1xXe2xX6xX3xXbxX1xXd2dxXdxX3xX1xX46dxXbxX3xXe1xX494xXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX5xX468xX4xX3xX5xX46cxX46dxX16xX1cxX3xX4xX1xX473xX4xX3xX16xX2abxX16xX1cxX3xXbxX1xX4bxXexX3xX1xXdxX3fxX16xX93xX3xX26xX27xXexX3xX1cxXdxX2cxX3xX2exX3xXexX1fxX32xX3xX4xX4bxX3xXexX4fxX15xX16xX3xX19dxX1aexX1aexX3xX172xX2a0xX3xX57xX4bxX16xX1xX3xX26xX27xXexX3xX1xX132xXdxX3xX7xX132xX16xX3xX26x1023exX16xX1cxX3xX5xX46cxX494xXdxX3xX44xXaf9xX3axX3xX1cxXdxX36xX162xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXe1xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX32xX5xX12xX0xX6exXdxXe1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4fxXaxX12xX0xX5cxX6exXdxXe1xX12xX0xX5cxX6exXdxXe1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX32xXexX1xX3axX4fxXaxX12xX1exX3axX1fxXdxX3xX3cxX6xX17cxX0xX5cxXbxX12
Hoài Nam