Đồng chí Nguyễn Tiến Chương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh từ trần
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Tiến Chương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã từ trần vào hồi 16h30 phút ngày 8/3/2022.
718dx7625xbf09xf861xa030xe451x9399x1045fxefe0xX7x9eaaxcb0exaf36xac30xc25exf17exX5x8594xXaxe93cx8508x9798x7533xfd6dxX3xX4xX1xaa94xX3x8eabxX16xb311x9b8cxedc1xX15xX3xXcxXdxeaf3xX15xX3x10559xX1xe4dex8df7xX15xX16xX3x1012cxX3xX15xX16xX1exX1fx8656xX15xX3x999exX1axX3xXexX1xX2axX3xXcx786cxX15xX1xX3x7d22xX1fxX3x9851xe7e7xX3xXcx7aaaxX15xX1xX3xXex9e4dxX3xXexb7f0x7bc2xX15xX0x7b98xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX6x928bxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xXcxXdxX25xX15xX3xX28xX1xX2axX2bxX15xX16xX3xX2fxX3xX15xX16xX1exX1fxX35xX15xX3xX38xX1axX3xXexX1xX2axX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1fxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xf5e2xc5caxX3xXexX50xX3xXexX53xX54xX15xX3x9e56xX48xd57fxX3xX1xX14xXdxX3xX2xcb32xX1xf8ccx79edxX3xXbxX1xa011xXexX3xX15xX16xX48xX1fxX3xeb3axX57xXbexX57xdae6xXbfxXcfxXcfxb27exX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX0xXdxc71dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX28xX10xX15xXexX10xX53xX3xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax84b5xXdxX69xXexX1x75a7xX3xX2xXbfxad7axX2xXbxe84dxb3acxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX10bxX3x9074xXcfxX11dxXbxX112xX113xXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXd3xc1caxX6xXb5xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xXb3xX15xX57xX15xX10xX106xX7xX57xXcfxXcfxX2xXbfxX57xX2xXbfx8c18xX69xXbexXbfxX10fxX147xX11dxX147xX147xXexXcfxXcbxbb1dxX2xX5xX2xXbfxX2fxX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xXd3xdc86xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xXcxXdxX25xX15xX3xX28xX1xX2axX2bxX15xX16xX3xX2fxX3xX15xX16xX1exX1fxX35xX15xX3xX38xX1axX3xXexX1xX2axX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1fxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xXexX50xX3xXexX53xX54xX15xXaxX3xX106xXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xXbfxX10fxX2xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX11dxXcfxX11dxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1fxf828xX3xX47xX13xX1cx103ccxX1ebxX3x104bdxX38xX1cxX1f0xX1ebxX3x7b6cxX1fxX3xX12exX6xX15xX3x8710xXcxXcxaa75xX3x95cdxXdxba19xXexX3xX1cxX6xXebxX3xXexX40xX15xX1xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX113xX3xXcxX1xX48xX15xX1xX3xX1exe421xX1ebxX3xX47xX13xX1cxX1f0xX1ebxX3xX1f3xX38xX1cxX1f0xX1ebxX3xX1f9xX1fxX3xX12exX6xX15xX3xX200xXcxXcxX203xX3xX205xXdxX207xXexX3xX1cxX6xXebxX3xXexX1xX48xX15xX1xX3xXbxX1xf10bxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX113xX3xX13xa0e7xX15xX16xX3xX44xX1fxX1ebxX3xX47xX13xX1cxX1f0xX1ebxX3xX1f3xX38xX1cxX1f0xX1ebxX3xX1f9xX1fxX3xX12exX6xX15xX3xX200xXcxXcxX203xX3xX205xXdxX207xXexX3xX1cxX6xXebxX3xXbxX1xX2ax10878xX15xX16xX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX1f0xX1exX113xX3xX13xX25bxX15xX16xX3xX44xX1fxX1ebxX3xX47xX13xX1cxX1f0xX1ebxX3xX1f3xX38xX1cxX1f0xX1ebxX3xX1f9xX1fxX3xX12exX6xX15xX3xX200xXcxXcxX203xX3xX205xXdxX207xXexX3xX1cxX6xXebxX3xX112xXa9xX3xa671x934axX3xaca8xX1xXb5xX15xX16xX113xX3xX38xX6xX15xX3xXcxe150xX3xX4xX1xffc9xX4xX3xX5xX20xX3xXexX6xX15xX16xX3xXb3xX48xX3xX16xXdxX6xX3xXa8xc467xX15xX1xX3xXb3xf810xX3xX4x87adxX15xX16xX3xXexX1xX2axX2bxX15xX16xX3xXexXdxX25xX4xX3xX12ex9137xXb5xX3xXexXdxX15xX10bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfadbxX15xXexX10xX53xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX10bxX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xXcxXdxX25xX15xX3xX28xX1xX2axX2bxX15xX16xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xde45xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX48xX1fxX10bxX3xX2xXbfxX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xXbexX3xX15x93c6xXebxX3xX2xX10fxXcfxXbfxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX203xX1exX35xX3xed5bxX1exX302xX15xX10bxX3xX112xXa9xX3xX2c3xX2c4xX3xX2c6xX1xXb5xX15xX16xX1ebxX3xX1xX1exX1fxX207xX15xX3xX2c3xX2c4xX3xf7c6xX15xX1xX1ebxX3xXexX40xX15xX1xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xXd3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xXcxX53xXc3xX3xX38cxX1exX302xX15xX10bxX3xXexX2d2xX3xX69xb95fxX15xX3xXbxX1xX24fxX3xXbexX1ebxX3xXbxX1xX2axX287xX15xX16xX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX1f0xX1exX1ebxX3xXexX1xX48xX15xX1xX3xXbxX1xX24fxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xXd3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX28xX1xX2d6xX4xX3xXb3xb0baxX10bxX3xX1cxX16xX1exX1fxX35xX15xX3xX38xX1axX3xXexX1xX2axX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1fxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX1ebxX3xX15xX16xX1exX1fxX35xX15xX3xX2c6xX1xe880xX3xX38xX1axX3xXexX1xX2axX3xXcxX1xX2axX287xX15xX16xX3xXexX53xba07xX4xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1fxX3xX1cxX16xX1xX207xX3xXcxX4bxX15xX1xX1ebxX3xX15xX16xX1exX1fxX35xX15xX3xXcxX53xX2ax10053xX15xX16xX3xXa8xXb5xX48xX15xX3xX13xX38xX203xX47xX3xXexX40xX15xX1xX3xX1cxX16xX1xX207xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xde21x9df5xX1xX451xX6xX3xX205xX318xc182xX1ebxX3xX4xX302xX15xX3xX12exe7faxX3xXexXdxe89fxX15xX3xX4a1xX1xX483xXdxX3xX15xX16xX1xX4bxX6xXd3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX1cxX16xX48xX1fxX3xXb3xX48xXb5xX3xX13xX25bxX15xX16xX10bxX3xX2xX2xX57xXbexX57xX2xX10fxX153xX11dxX113xX3xX15xX16xX48xX1fxX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xXexX1xX2d6xX4xX10bxX3xX2xX153xX57xX10fxX57xX2xX10fxX153xX11dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXa8xXa9xX3xXexX50xX3xXexX53xX54xX15xX3xXb3xX48xXb5xX3xX1xX14xXdxX3xX2xXbcxX3xX16xXdxX287xX3xXbexXbfxX3xXbxX1xXc3xXexX1ebxX3xX15xX16xX48xX1fxX3xXcbxX57xXbexX57xXcfxXbfxXcfxXcfxX3xX4a0xXexX2d6xX4xX3xX15xX16xX48xX1fxX3xXbcxX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xXcfxX3xX15xX36cxXebxX3xX1cxX1xX3ddxXebxX3xX1f0xX54xX15xX4a8xX1ebxX3xX1xX2axX483xX15xX16xX3xXexX1x7cebxX3xX2xXbfxXbexX3xXexX1exX2d2xXdxXd3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xd35dxX20xX3xXb3xXdxX25xX15xX16xX3xX12exb885xXexX3xXa8xX54xX1exX3xXb3xX48xXb5xX3xX5xXc3xX4xX3xX2xX11dxX3xX16xXdxX287xX1ebxX3xX15xX16xX48xX1fxX3xX10fxX57xXbexX57xXcfxXbfxXcfxXcfxX3xX4a0xXexX2d6xX4xX3xX15xX16xX48xX1fxX3xX11dxX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xXcfxX3xX15xX36cxXebxX3xX1cxX1xX3ddxXebxX3xX1f0xX54xX15xX4a8xX3xXa8xX25xX15xX3xX2xX153xX3xX16xXdxX287xX3xX15xX16xX48xX1fxX3xX2xXbfxX57xXbexX57xXcfxXbfxXcfxXcfxX3xX4a0xXexX2d6xX4xX3xX15xX16xX48xX1fxX3xXcbxX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xXcfxX3xX15xX36cxXebxX3xX1cxX1xX3ddxXebxX3xX1f0xX54xX15xX4a8xXd3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX13xedb7xX6xX3xXa8xXdx94c6xXebxX10bxX3xX47xX4b0xXdxX3xXexX53xX2axX287xX15xX16xX3xX1f3xX38xX1cxX1f0xX3xX112xXa9xX3xX2c3xX2c4xX3xX2c6xX1xXb5xX15xX16xX1ebxX3xX1xX1exX1fxX207xX15xX3xX2c3xX2c4xX3xX3a8xX15xX1xX1ebxX3xXexX40xX15xX1xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xXd3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX5a5xX20xX3xXexX53xX1exX1fxX3xXa8xXdxX207xX1exX3xXb3xX48xX3xXa8xX2axX6xX3xXexX6xX15xX16xX3xXa8xX2ax91e6xX4xX3xXexX2d2xX3xX4xX1xX2d6xX4xX3xXb3xX48xXb5xX3xX1xX14xXdxX3xX2xX153xX3xX16xXdxX287xX3xX15xX16xX48xX1fxX3xX2xXbfxX57xXbexX57xXcfxXbfxXcfxXcfxX3xX4a0xXexX2d6xX4xX3xX15xX16xX48xX1fxX3xXcbxX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xXcfxX3xX15xX36cxXebxX3xX1cxX1xX3ddxXebxX3xX1f0xX54xX15xXd3xX3xX3a8xX15xX3xXexX302xX15xX16xX3xXex83d5xXdxX3xX1cxX16xX1xX4bxX6xX3xXexX53xX6xX15xX16xX3xX28xX14xX15xX3xX1cxX16xX6xX15xX16xX1ebxX3xXexX1xX2eexX15xX3xX1cxX6xXebxX3xX2c6xX1xXb5xX15xX16xX1ebxX3xX112xXa9xX3xX2c3xX2c4xX3xX2c6xX1xXb5xX15xX16xX1ebxX3xX1xX1exX1fxX207xX15xX3xX2c3xX2c4xX3xX3a8xX15xX1xXd3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX38xX6xX15xX3xXcxX2d2xX3xX4xX1xX2d6xX4xX3xX5xX20xX3xXexX6xX15xX16xX3xXb3xX48xX3xX16xXdxX6xX3xXa8xX2e9xX15xX1xX3xXa8xX4b4xX3xX15xX16xX1xX648xX3xX4xX302xX4xX3xXexX2d2xX3xX4xX1xX2d6xX4xX1ebxX3xX4xX302xX3xX15xX1xX3ddxX15xX3xX4a1xX1xXdxX3xXa8xX25xX15xX3xXb3xXdxX25xX15xX16xX1ebxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX12exX1exX14xX15xX1ebxX3xXexX1xX463xX4xX3xX1xXdxX207xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX35xXebxX3xX4xX302xX4xX3xX38cxX1exX1fxX3xXa8xX648xX15xX1xX3xXbxX1x9238xX15xX16xX1ebxX3xX4xX1xX24fxX15xX16xX3xX69xX648xX4xX1xX3xX28xb230xX205xX318xX1f0xX2fxX3xX2xX10fxXd3xX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xX12exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXebxXexX53xX10xX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxXbfxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX15xX16xX9xXaxX147xXaxX12xX0xXexX12exXb5xX69xX1fxX12xX0xXexX53xX12xX0xXexX69xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xXexX69xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX53xX12xX0xXexX53xX12xX0xXexX69xX3xX4xXb5xX5xX7xXbxX6xX15xX9xXaxXcfxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX53xXb5xX15xX16xX12xX203xX1exX302xX3xXexX53xX2e9xX15xX1xX3xX1xXb5xX70dxXexX3xXa8xX4b0xX15xX16xX3xX4xX302xX4xX1xX3xXebxX70dxX15xX16xX10bxX0xX57xX7xXexX53xXb5xX15xX16xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX2fxX3xXcxX50xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xXcbxX57xX2xX10fxX153xX147xX3xXa8xX25xX15xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xX2xX2xX57xX2xX10fxX153xXbcxX10bxX3xX13xX4b0xXdxX3xXexX53xX2axX483xX15xX16xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX35xX15xX3xXexX463xX3xXb3xX207xX1ebxX3xX4xX302xX15xX3xX12exX4b0xX3xX69xX3ddxX15xX3xXb3xe0a8xX15xX3xXexX40xX15xX1xX3xX2c3xX1xX302xX15xX1xX3xX47xX7ddxX6xX1ebxX3xXexX1xX6xXebxX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX48xX15xX1xX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xX38cxX1exX1fxX4b4xX15xX3xXexX70dxXdxX3xXexX1xX48xX15xX1xX3xXbxX1xX24fxX3xX1cxX1xX6xX3xXcxX53xX6xX15xX16xX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX2fxX3xXcxX50xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xX2xXcfxX57xX2xX10fxX153xXbcxX3xXa8xX25xX15xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xXbexX57xX2xX10fxX153xX11dxX10bxX3xX28xX302xX15xX3xX12exX4b0xX3xX69xX3ddxX15xX3xX38cxX1exX3ddxX15xX3xX112xXa9xX3xX2c3xX2c4xX3xX1cxX6xXebxX1ebxX3xX2c3xX2c4xX3xX3a8xX15xX1xX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX2fxX3xXcxX50xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xX153xX57xX2xX10fxX153xX11dxX3xXa8xX25xX15xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xX2xXcfxX57xX2xX10fxX153xX10fxX10bxX3xX28xX1xX1axX15xX1xX3xXexX53xX648xX3xXb3xXdxX35xX15xX3xX13xX70dxXdxX3xXa8xX4b0xXdxX3xX1f0xX1exX3xX4a1xX1axX4xX1xX3xXexX1xX2axX287xX15xX16xX3xXexX53xX463xX4xX3xX1xX1exX1fxX207xX15xX1ebxX3xX47xX1exX1fxX207xX15xX3xXa8xX4b0xXdxX3xXexX53xX2axX483xX15xX16xX3xX47xX1exX1fxX207xX15xX3xXa8xX4b0xXdxX3xX2c3xX2c4xX3xX3a8xX15xX1xX1ebxX3xX1f9xX1fxX3xXb3xXdxX35xX15xX3xX38xX6xX15xX3xX28xX1xf9ecxXbxX3xX1xX48xX15xX1xX3xX13xX25bxX15xX16xX3xX12exX4b0xX3xX1xX1exX1fxX207xX15xX3xX2c3xX2c4xX3xX3a8xX15xX1xX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX2fxX3xXcxX50xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xXbfxX2xX57xX2xX10fxX147xXbfxX3xXa8xX25xX15xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xX10fxX57xX2xX10fxX147xXbexX10bxX3xXcxX40xX15xX1xX3xXa8xX4b0xXdxX3xXbxX1xX451xX1ebxX3xXcxX40xX15xX1xX3xXa8xX4b0xXdxX3xXexX53xX2axX483xX15xX16xX113xX3xX1f9xX1fxX3xXb3xXdxX35xX15xX3xX38xX6xX15xX3xX28xX1xXa4axXbxX3xX1xX48xX15xX1xX3xX13xX25bxX15xX16xX3xX12exX4b0xX3xXexX40xX15xX1xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX1ebxX3xXa8xX70dxXdxX3xX12exXdxX64dxX1exX3xX47xX13xX1cxX1f0xX3xXexX40xX15xX1xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX1ebxX3xX1f9xX1fxX3xXb3xXdxX35xX15xX3xX203xX1exX3ddxX15xX3xX7xX463xX3xX1f9xX1fxX3xX12exX6xX15xX3xX4a1xX1xX302xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX25xX15xX3xX47xX48xX15xX1xX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xXexX40xX15xX1xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX2fxX3xXcxX50xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xX2xXbfxX57xX2xX10fxX147xXbexX3xXa8xX25xX15xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xXbcxX57xX2xX10fxX147xXbcxX10bxX3xXcxX1xX6xXebxX3xXebxX2axX1exX3xXbxX1xX451xX1ebxX3xXcxX53xX2axX483xX15xX16xX3xXbxX1xX7ddxX15xX16xX3xX1f0xX3ddxX15xX3xX38cxX1exX3ddxX15xX1ebxX3xX38xX1axX3xXexX1xX2axX3xX5a5xXdxX35xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX12exX4b0xX3xXexX1xX6xXebxX3xXebxX2axX1exX1ebxX3xX69xX3ddxX15xX3xX38cxX1exX3ddxX15xX3xX38xX4b0xX3xXcxX2axX3xX5xX207xX15xX1xX3xX5a5xXdxX35xX15xX3xX4a1xX1xX1exX3xX318xX205xX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX2fxX3xXcxX50xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xX11dxX57xX2xX10fxX147xXbcxX3xXa8xX25xX15xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xX2xX57xX2xX10fxX11dxXcfxX10bxX3xX1f9xX1fxX3xXb3xXdxX35xX15xX3xX38xX6xX15xX3xXcxX1xX2axX287xX15xX16xX3xXb3xX426xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1fxX3xXexX53xX463xX4xX3xX13xX25bxX15xX16xX1ebxX3xX2c6xX1xX451xX3xX38xX1axX3xXexX1xX2axX3xXexX53xX463xX4xX3xX13xX25bxX15xX16xX1ebxX3xX2c6xX1xX451xX3xX38xX1axX3xXexX1xX2axX1ebxX3xX28xX1xX44xX3xXexX648xX4xX1xX3xX1f3xX38xX1cxX1f0xX3xXexX40xX15xX1xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX2fxX3xXcxX50xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xXcfxX57xX2xX10fxX11dxXcfxX3xXa8xX25xX15xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xX2xX57xX2xX10fxX11dxXbcxX10bxX3xX38xX1axX3xXexX1xX2axX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1fxX3xX47xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX2fxX3xXcxX50xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xXcfxX57xX2xX10fxX11dxXbcxX3xXa8xX25xX15xX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xXbcxX57xX2xX10fxXcbxX2xX10bxX3xX2c6xX1xX451xX3xX38xX1axX3xXexX1xX2axX3xXcxX1xX2axX287xX15xX16xX3xXexX53xX463xX4xX3xXcxX40xX15xX1xX3xX44xX1fxX3xX1cxX16xX1xX207xX3xXcxX4bxX15xX1xX113xX3xXcxX53xX2axX483xX15xX16xX3xXa8xXb5xX48xX15xX3xX13xX38xX203xX47xX3xXexX40xX15xX1xX3xX1cxX16xX1xX207xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xX4a0xX4a1xX1xX451xX6xX3xX205xX318xX4a8xX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX2fxX3xXcxX50xX3xX15xX36cxXebxX3xXexX1xX302xX15xX16xX3xX11dxX57xX2xX10fxXcbxX2xX3xX5xX70dxXdxX3xX15xX6xX1fxX10bxX3xX1cxX16xX1xX40xX3xX1xX2axX1exX3xXexX1xX10xXb5xX3xX4xX1xX25xX3xXa8xX4b0xXd3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXa8xXa9xX3xXa8xX2axX6b9xX4xX3xX13xX25bxX15xX16xX3xXb3xX48xX3xX1cxX1xX48xX3xX15xX2axbf5fxX4xX3xXexX53xX6xXb5xX3xXexbc9fxX15xX16xX10bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX2fxX3xX47xX1exX1fxX3xX1xXdxX207xX1exX3xXbexXbfxX1ebxX3xX153xXbfxX1ebxX3xX153xX147xX1ebxX3xX147xXbfxX1ebxX3xX147xX147xX1ebxX3xXbcxXbfxX1ebxX3xXbcxX147xX1ebxX3xX11dxXbfxX1ebxX3xX11dxX147xX3xX15xX36cxXebxX3xXexX1exX2d2xXdxX3xX13xX25bxX15xX16xX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX2fxX3xX47xX1exX3ddxX15xX3xX4xX1xX2axX2bxX15xX16xX3xX28xX1xXdxX25xX15xX3xXexX1xX5afxX15xX16xX3xX1xX70dxX15xX16xX3xX1cxX1xX2e9xX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX2fxX3xX47xX1exX3ddxX15xX3xX4xX1xX2axX2bxX15xX16xX3xX2c3xX1xX302xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX25xX15xX3xX4xX1xX24fxX15xX16xX3xX200xe595xX3xX1xX70dxX15xX16xX3xX1cxX1xXa4axXexX113xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX12xX2fxX3xX47xX1exX3ddxX15xX3xX4xX1xX2axX2bxX15xX16xX3xX13xX4b0xX4xX3xX5xX90bxXbxX3xX1xX70dxX15xX16xX3xX1cxX1xX2e9xX3xXb3xX48xX3xX15xX1xXdxX4b4xX1exX3xXbxX1xX54xX15xX3xXexX1xX2axX483xX15xX16xX3xX4xX6xXb5xX3xX38cxX1ex10a97xX3xX4a1xX1xX302xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX13xX25bxX15xX16xX3xXb3xX48xX3xX1cxX1xX48xX3xX15xX2axXdd8xX4xXd3xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX53xX12xX0xX57xXexX12exXb5xX69xX1fxX12xX0xX57xXexX6xX12exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX112xXexX2fxX6xX5xXdxX16xX15xX10bxX3xX53xXdxX16xX1xXexX113xXaxX12xX0xX7xXexX53xXb5xX15xX16xX12xX38xX3a8xX1cxX3xXcx7362xX3xX28xX47xb25cxX28xX3xX5a5xf694xX3xXcxX3a8xX1cx8bf0xX3xX205xff8bxX3xXf7fxX318xX3a8xX3xX13x8adcxX1cxX47xX0xX57xX7xXexX53xXb5xX15xX16xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xXb5xX69xX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX112xXexX2fxX6xX5xXdxX16xX15xX10bxX3xX53xXdxX16xX1xXexX113xXaxX12xX0xX7xXexX53xXb5xX15xX16xX12xX2c3xX1axX15xX1xX3xX12exX302xXb5xX0xX57xX7xXexX53xXb5xX15xX16xX12xX0xX57xXbxX12