Nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội sẵn sàng “lăn bánh” trở lại
(Baohatinh.vn) - Sau khi Sở GTVT Hà Tĩnh có văn bản cho phép vận hành tuyến xe khách Hà Tĩnh - Hà Nội, nhiều nhà xe đã sẵn sàng phục vụ hành khách trở lại, trên cở sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
72b0x9667x7802xbdfbx8a71xce5ax1030axff3bxd888xX7xbfd4xc5d7x7490xe7ccxfe5cxe419xX5xd333xXaxdf33xbb5dxX1xXdx74c2xd8fcxX3x1059dxX1x9671xX3xc3d0xX10xX3xXexX17xf784xdbacxX19xX3xc479xX1bxX3xXcxfdb7xX19xX1xX3x7e3axX3xX26xX1bxX3xX13x91c0xXdxX3xX7xe2dcxX19xX3xX7xX1bxX19xaa06xX3xbdd4xX5x7690xX19xX3xdbdex104c4xX19xX1xd392xX3xXex106e2xcd26xX3xX5xa41dxXdxX0xc41dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6xfa5fxXaxX12xa054xX6xX17xX3xf954xX1xXdxX3xX68xX4dxX3xa28bxXcx88fexXcxX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4x9d8dxX3x832axX42xX19xX3xX45x8b2exX19xX3xX4xX1xcdf9xX3xXbxX1x7f6exXbxX3xX83xd7b4xX19xX3xX1xX1bxX19xX1xX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xX1dxX10xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2exX3xX26xX1bxX3xX13xX34xXdx9dc9xX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xf09axd195xX3xX7xX38xX19xX3xX7xX1bxX19xX3exX3xXbxX1xfb7exX4xX3xX83xXd9xX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxXbcxX3xXexX4cx7d9dxX19xX3xX4xX4dxX3xX7xX4dxX3xXexX1x8970xX4xX3xX1xXdxfe50xX19xX3xX19xX3exX1xXdxXf5x10125xX3xX4xX46xX4xX3xX45xXdxX105xX19xX3xXbxX1xX46xXbxX3xXbxX1xa64fxX19xX3exX3xX4xX1xa10cxX19xX3exX3xX65xa0f1xX4xX1xX3xf0b4xX8dxX83xXdxX65xX2exX2xf594xccaexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb1e5xX8dxX65xX22xX3xXbxX12exX10xX19xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX10dxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxb28fxXdxX65xXexX1xdeb3xX3x7b22xX2xd2fdxXbxX1dxe140xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX175xX3xc723xX2xd380xXbxX1dxX17cxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX53xX53xXdxX136xX45xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX136xX83xX19xX53xX19xX10xX170xX7xX53xa21dxX188xX2xX177xX53xX2xX186xX135xX65xX186xX1aexf2b4xX188xX188xX1b9xX2xXexX1b9xX1aexX188xX179xX135xX5xX188xX136xad8axXbxX3ex8700xX4cxX9x8bb4xX135xX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2exX3xX26xX1bxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX38xX19xX3xX7xX1bxX19xX3exX3xX40xX5xX42xX19xX3xX45xX46xX19xX1xX49xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX8dxX19xXaxX12xX13xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xe397xX1x7eacxX3x760dxX17xcf26xX3xXexXdxX23xX19xX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX83xX105xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1dxX10xX136xX136xX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xX68xX6xX17xX3xX1x843bxX19xX3xX1aexX188xX3xX19xX3exX1bxX22xX3xX65xb170xX19xX3exX3xX1xX8dxX50xXexX3xXcbxX34xX19xX3exX3xXcbx75e8xX3xXbxX1xX11fxX19xX3exX3xX65xX12axX4xX1xX3xX12exX8dxX83xXdxX65xX2exX2xX135xXbcxX3xX4xX46xX4xX3xX65xX8dxX6xX19xX1xX3xX19xX3exX1xXdxX105xXbxX3xX83xX95xX19xX3xXexX88xXdxX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xXcbxXccxX3xX7xX38xX19xX3xX7xX1bxX19xX3exX3xXbxX1xXd9xX4xX3xX83xXd9xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxX3xX6cxX1xXdxX3xX68xX4dxX3xX73xXcxX75xXcxX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4xX1xX8dxX3xXbxX1xX91xXbxX3xX83xX95xX19xX3xX1xX1bxX19xX1xX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2exX3xX26xX1bxX3xX13xX34xXdxX3xX83xX1bxX8dxX3xX19xX3exX1bxX22xX3xX1xbe00xX10dxX3xfdd2xX17xX6xX3xefb1xX1aexX1b9xX53xX186xd418xX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xX3xXbxX12exX10xX19xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX10dxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX65xXexX1xX175xX3xX177xX2xX179xXbxX1dxX17cxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX175xX3xX186xX2xX188xXbxX1dxX17cxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX53xX53xXdxX136xX45xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX136xX83xX19xX53xX19xX10xX170xX7xX53xX1aexX188xX2xX177xX53xX2xX186xX135xX65xX186xX1aexX188xX179xX135xX186xX135xXexX1b9xX1aexX135xX1aexX135xX5xX188xX136xX1c7xXbxX3exX1caxX4cxX9xX179xX1b9xX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2exX3xX26xX1bxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX38xX19xX3xX7xX1bxX19xX3exX3xX40xX5xX42xX19xX3xX45xX46xX19xX1xX49xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX8dxX19xXaxX12xX136xX136xX136xX83xX1bxX3xX45xX88xX8dxX3xX65xcd60xd303xX19xX3exX3xX1dxX10xX3xXexX4cxX43fx7e05xX4xX3xX6cxX1xXdxX3xX1xX8dxX50xXexX3xXcbxX34xX19xX3exX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xX12exX1xX12axX3xX13xX3exX17xX22xbcb4xX19xX3xXcxX1xX12axX3xX26xX8dxX6xX3xX2exX3xX12exX1x93afxX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xX239xX1xX23bxX3xX23dxX17xX23fxX3xX332xXcxX239xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX337xX3xXbxX1xcfcaxX19xX3xX6cxX1xX4dxXdxX3xX19xX81xXdxX175xX3xX40xX12exX1xX23bxX19xX3exX3xXexX32bxXdxX3xX4xX81xX3xX2xX188xX3xX1dxX10xX3xX4xX1xX50xX22xX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2exX3xX26xX1bxX3xX13xX34xXdxX136xX3xa6bbxX28dxX3xXcbxX88xX10dxX3xX45xX88xX8dxX3xX6xX19xX3xXexX8dxX1bxX19xX3xX4xX1xX8dxX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xX83xX1bxX3xX19xX1xf3e1xX19xX3xX83xXdxXf5xX19xXbcxX3xX4xX1xX23bxX19xX3exX3xXexX32bxXdxX3xX4xX1x919dxX3xX4xX1xX8dxX3xXbxX1xX91xXbxX3xX1xX8dxX50xXexX3xXcbxX34xX19xX3exX3xX1b9xX3xX1dxX10xXbcxX3xX10dxe4c3xXdxX3xX1dxX10xX3xX83xX95xX19xX3xX4xX1xX17xX22xX28dxX19xX3xX6cxX1xX32bxX19xX3exX3xX32exX17xX46xX3xX1aexX188xX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xXexX1xX10xX8dxX3xX32exX17xX22xX3xXcbxX12axX19xX1xX3xX4xX48fxX6xX3xX68xX4dxX3xX73xXcxX75xXcxX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX49xX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xX3xXbxX12exX10xX19xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX10dxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXexX1xX17xX10dxX45xX3xXdxX12exX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX65xXexX1xX175xX3xX177xX2xX179xXbxX1dxX17cxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX175xX3xX186xX2xX188xXbxX1dxX17cxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX53xX53xXdxX136xX45xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX136xX83xX19xX53xX19xX10xX170xX7xX53xX1aexX188xX2xX177xX53xX2xX186xX135xX65xX186xX1aexX1b9xX188xX188xX186xX1b9xXexX135xX1cdxX188xX179xbce4xX5xX188xX136xX1c7xXbxX3exX1caxX4cxX9xX177xX135xX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2exX3xX26xX1bxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX38xX19xX3xX7xX1bxX19xX3exX3xX40xX5xX42xX19xX3xX45xX46xX19xX1xX49xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX8dxX19xXaxX12xX13xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xX239xX1xX23bxX3xX23dxX17xX23fxX3xXexXdxX23xX19xX3xX1xX1bxX19xX1xX3xXcbxX8dxX3xXexX1xX514xX19xX3xX19xX1xXdxX105xXexX3xX4xX1xX8dxX3xX5xX46xXdxX3xX1dxX10xXbcxX3xXbxX1xXd9xX3xX1dxX10xX3xXexX4cxX43fxX44axX4xX3xX6cxX1xXdxX3xX40xX5xX42xX19xX3xX45xX46xX19xX1xX49xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xXaxX13xX3exX8dxX1bxXdxX3xX4cxX6xXbcxX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xX4xd1d6xX19xX3exX3xXcbxXccxX3xXexX1xX100xX4xX3xX1xXdxX105xX19xX3xX19xX3exX1xXdxXf5xX10dxX3xX83xXdxX105xX4xX3xX83xX105xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX6cxX1xe690xX3xXexX4cxadecxX19xX3exX3xX1dxX10xXbcxX3xX7xX730xX3xX65xXd9xX19xX3exX3xX65xX17xX19xX3exX3xX65xX12axX4xX1xX3xX7xX46xXexX3xX6cxX1xX17x106dbxX19xX17cxX3xXexX4cxX6xX19xX3exX3xX45xX12axX3xX83xX1bxX3xX22xXf5xX17xX3xX4x81a3xX17xX3xXbxX1xX88xXdxX3xXcbxX10xX8dxX3xX6cxX1xX755xX17xX3xXexX4cxX6xX19xX3exX3xX22xX3xXexX23xX3xXexX4cxX8dxX19xX3exX3xX7xX17xX125xXexX3xX32exX17xX46xX3xXexX4cxa766xX19xX1xX3xX5xX1bxX10dxX3xX19xX1xXdxX105xX10dxX3xX83xXd9xX3xXcbxX125xXdxX3xX83xX44axXdxX3xX5xX46xXdxX3xX1dxX10xXbcxX3xX19xX1xX514xX19xX3xX83xXdxXf5xX19xX3xXbxX1xXd9xX4xX3xX83xXd9xX136xX136xX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xX4edxa367xX4xX3xX45xXdxX105xXexXbcxX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xX7xfc4cxX3xXexXdxX23xX19xX3xX1xX1bxX19xX1xX3xXcbxX8dxX3xXexX1xX514xX19xX3xX19xX1xXdxX105xXexX3xX4xX1xX8dxX3xX19xX1xX514xX19xX3xX83xXdxXf5xX19xX3xX83xX1bxX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xXexX4cxX43fxX44axX4xX3xX6cxX1xXdxX3xX5xXf5xX19xX3xX1dxX10xXaxXbcxX3xX4xX1xX12axX3xX26xX8dxX6xX3xX4xX1xX8dxX3xX45xXdxX23xXexX3xXexX1xXf5xX10dxX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xX3xXbxX12exX10xX19xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX10dxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX65xXexX1xX175xX3xX177xX2xX179xXbxX1dxX17cxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX175xX3xX186xX2xX188xXbxX1dxX17cxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX53xX53xXdxX136xX45xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX136xX83xX19xX53xX19xX10xX170xX7xX53xX1aexX188xX2xX177xX53xX2xX186xX135xX65xX186xX1aexX1aexX1aexX2xX186xX1cdxXexX1cdxX188xX135xX179xX624xX5xX188xX136xX1c7xXbxX3exX1caxX4cxX9xX2xX186xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2exX3xX26xX1bxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX38xX19xX3xX7xX1bxX19xX3exX3xX40xX5xX42xX19xX3xX45xX46xX19xX1xX49xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX8dxX19xXaxX12xX13xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xc36bxX709xX19xX3exX3xdb17xXdxX19xX1xX3xXcbxX8dxX3xXexX1xX514xX19xX3xX19xX1xXdxX105xXexX3xX4xX1xX8dxX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xXexX4cxX43fxX44axX4xX3xX6cxX1xXdxX3xX5xXf5xX19xX3xX1dxX10xX136xX136xX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX8dxX3xXcbxX50xXdxX3xX65xXdxX105xX19xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xX953xX709xX19xX3exX3xX958xXdxX19xX1xX3xX332xXcxX239xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX337xXbcxX3xX1xX8dxX50xXexX3xXcbxX34xX19xX3exX3xX83xX95xX19xX3xXexX88xXdxX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xX65xX734xX3xXcbxX43fxb228xX4xX3xXbxX1xX91xXbxX3xX1xX8dxX50xXexX3xXcbxX34xX19xX3exX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxX3xX19xX1xX43fxX19xX3exX3xX83xf0acxX19xX3xXbxX1xX88xXdxX3xXexX17xX514xX19xX3xXexX1xX48fxX3xX4xX46xX4xX3xX32exX17xX22xX3xXcbxX12axX19xX1xX3xX19xX1xX43fxX175xX3xX26xX50xX19xX3xX4xX1xX23xX3xX7xX125xX3xX19xX3exX43fxcfa1xXdxX3xXcbxX43fxX9ecxX4xX3xX4xX1xX4dxX3xXexX4cxXf5xX19xX3xX2xX3xX4xX1xX17xX22xX23xX19xXbcxX3xX3exXdxX88xX10dxX3xXexX76axX19xX3xX7xX17xX4afxXexX3xX4xX1xX17xX22xX23xX19xX3xXexX4cxX8dxX19xX3exX3xX19xX3exX1bxX22xX3xX4xX1xX8dxX3xXcbxX23xX19xX3xX6cxX1xXdxX3xX4xX81xX3xX1xX43fxX44axX19xX3exX3xX65xXa0dxX19xX3xX10dxX44axXdxX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xX3xXbxX12exX10xX19xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX10dxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX65xXexX1xX175xX3xX177xX2xX179xXbxX1dxX17cxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX175xX3xX186xX2xX188xXbxX1dxX17cxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX53xX53xXdxX136xX45xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX136xX83xX19xX53xX19xX10xX170xX7xX53xX1aexX188xX2xX177xX53xX2xX186xX135xX65xX186xX1aexX1aexX1aexX1aexX188xX1aexXexX2xX186xX1cdxX186xX1b9xX5xX188xX136xX1c7xXbxX3exX1caxX4cxX9xX186xX177xX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2exX3xX26xX1bxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX38xX19xX3xX7xX1bxX19xX3exX3xX40xX5xX42xX19xX3xX45xX46xX19xX1xX49xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX8dxX19xXaxX12xX13xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xX953xX709xX19xX3exX3xX958xXdxX19xX1xX3xX7x96aexXbxX3xX1dxX23xXbxX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xX19xd47axX10dxX3xX4xX46xX4xX1xX3xX19xX1xX6xX17xX3xX10dxX34xXexX3xX3exXdxX43fxXa3exX19xX3exX3xXexX4cxX8dxX19xX3exX3xX7xX17xX125xXexX3xX32exX17xX46xX3xXexX4cxX797xX19xX1xX3xX65xXdxX3xX4xX1xX17xX22xX28dxX19xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xcbfdxX19xX3exX3xX239xX1xX81xX3xX4edx7c0cxX4xX3xX958xXdxX19xX1xX3xX2exX3xX12exX1xX48fxX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xX953xX709xX19xX3exX3xX958xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX8dxX3xX45xXdxX23xXexX175xX3xX40xX12exX1xX17xX22xX23xX19xX3xX1dxX10xX3xX1dxX17xX4afxXexX3xXbxX1xX46xXexX3xX1aexX1aexX1xX3xXexX125xXdxX3xX1aexX1b9xX53xX186xXbcxX3xX4xX1xX23bxX19xX3exX3xXexX32bxXdxX3xX4xX1xX529xX3xX83xX95xX19xX3xX4xX1xX17xX22xX28dxX19xX3xX2xX179xX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xXbcxX3xX45xX125xX3xXexX4cx85fbxX3xX19xXbb6xX10dxX3xX4xX46xX4xX1xX3xX19xX1xX6xX17xX3xX10dxX34xXexX3xX3exXdxX43fxXa3exX19xX3exX3xXexX4cxX8dxX19xX3exX3xX7xX17xX125xXexX3xX32exX17xX46xX3xXexX4cxX797xX19xX1xX3xX65xXdxX3xX4xX1xX17xX22xX28dxX19xX136xX3xX4edxdd9axX19xX3exX3xXexX1xXa3exXdxX3xX22xXf5xX17xX3xX4xX76axX17xX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xXexX1xX100xX4xX3xX1xXdxX105xX19xX3xX7xX46xXexX3xX6cxX1xX17xX755xX19xXbcxX3xXcbxX10xX8dxX3xX6cxX1xX755xX17xX3xXexX4cxX6xX19xX3exX3xXexX4cxX43fxX44axX4xX3xX6cxX1xXdxX3xX5xXf5xX19xX3xX1dxX10xXaxX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX10xX19xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX10dxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX65xXexX1xX175xX3xX177xX2xX179xXbxX1dxX17cxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX175xX3xX186xX2xX188xXbxX1dxX17cxX3xX65xXdxX7xXbxX5xX6xX22xX175xX3xX45xX5xX8dxX4xX6cxX17cxX3xX10dxX6xX4cxX3exXdxX19xX2exX5xX10x770cxXexX175xX3xX6xX17xXexX8dxX17cxX3xX10dxX6xX4cxX3exXdxX19xX2exX4cxXdxX3exX1xXexX175xX3xX6xX17xXexX8dxX17cxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX53xX53xXdxX136xX45xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX136xX83xX19xX53xX19xX10xX170xX7xX53xX1aexX188xX2xX177xX53xX2xX186xX135xX65xX186xX1aexX2xX188xX1aexX2xX179xXexX2xX624xX135xX135xX188xX5xX188xX136xX1c7xXbxX3exX1caxX4cxX9xX2xX624xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2exX3xX26xX1bxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX38xX19xX3xX7xX1bxX19xX3exX3xX40xX5xX42xX19xX3xX45xX46xX19xX1xX49xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX8dxX19xXaxX12xX13xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xXcxX1xX17xX3xXcxX1xX8dxX50xXdxX3xX83xX105xX3xX7xXdxX19xX1xXbcxX3xX45xX125xX3xXexX4cxXc83xX3xX5xX50xXdxX3xX4xX46xX4xX3xX83xX12axX3xXexX4cxXc83xX3xXexX4cxXf5xX19xX3xX1dxX10xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xXc01xX19xX3exX3xXcxX4cxX76axX19xX3xee15xX1xXba3xX4xX3xXcxX1xX8dxX50xXdxX3xX2exX3xX12exX1xX48fxX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xXcxX1xX17xX3xXcxX1xX8dxX50xXdxX3xX332xX12exX755xX10dxX3xd80exX17xX22xXf5xX19xX337xX3xX4xX1xX8dxX3xX45xXdxX23xXexX175xX3xX40xXcxX4cxX8dxX19xX3exX3xX6cxX1xX8dxX88xX19xX3exX3xXexX1xXa3exXdxX3xX3exXdxX6xX19xX3xX19xX3exX1xX529xX3xX4xX1xX125xX19xX3exX3xX65xX12axX4xX1xX3xX4xX1xX23bxX19xX3exX3xXexX32bxXdxX3xXcbxXccxX3xX45xX88xX8dxX3xX65xX43fxX440xX19xX3exX3xX1dxX10xXbcxX3xXexXdxX23xX19xX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX730xX3xXexX4cxX734xX19xX3exXbcxX3xXcbxX88xX10dxX3xX45xX88xX8dxX3xXexX1xX100xX4xX3xX1xXdxX105xX19xX3xXcbxX76axX22xX3xXcbxX48fxX3xX4xX46xX4xX3xX32exX17xX22xX3xXcbxX12axX19xX1xX3xX83xX16xX3xXbxX1xX11fxX19xX3exX3xX4xX1xX125xX19xX3exX3xX65xX12axX4xX1xX136xX3xX26xXdxX105xX19xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xXcbxXccxX3xX7xX38xX19xX3xX7xX1bxX19xX3exX3xX40xX5xX42xX19xX3xX45xX46xX19xX1xX49xXbcxX3xXbxX1xXd9xX4xX3xX83xXd9xX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xX6xX19xX3xXexX8dxX1bxX19xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xX4edxXcbfxX19xX3exX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX4xX734xX19xX3exX3xX83xX44axXdxX3xX4xX46xX4xX3xX65xX8dxX6xX19xX1xX3xX19xX3exX1xXdxX105xXbxX3xXexX4cxX8dxX19xX3exX3xX83xXdxX105xX4xX3xXbxX1xX11fxX19xX3exX3xX4xX1xX125xX19xX3exX3xX65xX12axX4xX1xX3xX12exX8dxX83xXdxX65xX2exX2xX135xXbcxX3xX146xX6xX19xX3xX23dxX17xX88xX19xX3xX5xX23fxX3xX146xX23xX19xX3xX1dxX10xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4xX709xX19xX3exX3xXexX1xX100xX4xX3xX1xXdxX105xX19xX3xX19xX3exX1xXdxXf5xX10dxX3xX4xX46xX4xX3xX32exX17xX22xX3xXcbxX12axX19xX1xX3xX4xX48fxX6xX3xX68xX4dxX3xX73xXcxX75xXcxXbcxX3xXcbxX88xX10dxX3xX45xX88xX8dxX3xX6xX19xX3xXexX8dxX1bxX19xX3xX4xX1xX8dxX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xXexX4cxXf5xX19xX3xX10dxX545xXdxX3xX4xX1xX17xX22xX23xX19xX3xXcbxXdxX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xX3xXbxX12exX10xX19xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX10dxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX19xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX65xXexX1xX175xX3xX177xX2xX179xXbxX1dxX17cxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX175xX3xX186xX2xX188xXbxX1dxX17cxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX53xX53xXdxX136xX45xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX136xX83xX19xX53xX19xX10xX170xX7xX53xX1aexX188xX2xX177xX53xX2xX186xX135xX65xX186xX1aexX2xX188xX1aexX179xX177xXexX135xX1cdxX1cdxX188xX179xX5xX188xX136xX1c7xXbxX3exX1caxX4cxX9xX1b9xX1aexX624xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2exX3xX26xX1bxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX38xX19xX3xX7xX1bxX19xX3exX3xX40xX5xX42xX19xX3xX45xX46xX19xX1xX49xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX8dxX19xXaxX12xX146xX6xX19xX3xX23dxX17xX88xX19xX3xX5xX23fxX3xX146xX23xX19xX3xX1dxX10xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xXexX1xX100xX4xX3xX1xXdxX105xX19xX3xX19xX3exX1xXdxXf5xX10dxX3xX4xX46xX4xX3xX45xXdxX105xX19xX3xXbxX1xX46xXbxX3xXbxX1xX11fxX19xX3exX3xX65xX12axX4xX1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xXc01xX19xX3exX3xX146xX734xXdxX3xX239xX1xX6xX19xX3xf883xX43fxX272xX19xX3exX3xX2exX3xX239xX1xX81xX3xX73xXdxX46xX10dxX3xXcbxX125xX4xX3xX12exX32bxX19xX3exX3xXexX22xX3xX12exX239xX3xX146xX23xX19xX3xX1dxX10xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4xX1xX8dxX3xX45xXdxX23xXexX175xX3xX40xX146xX6xX19xX3xX23dxX17xX88xX19xX3xX5xX23fxX3xXexX1xX100xX4xX3xX1xXdxX105xX19xX3xX19xX3exX1xXdxXf5xX10dxX3xX83xXdxX105xX4xX3xX1dxX17xX4afxXexX3xX45xX23xX19xX3xX4xX48fxX6xX3xX4xX46xX4xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX1xX10xX8dxX3xX32exX17xX22xX3xXcbxX12axX19xX1xXbcxX3xX6cxXdxX28dxX10dxX3xXexX4cxX6xX3xX7xX125xX3xX5xX43fxX9ecxX19xX3exX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xXexX4cxXf5xX19xX3xX1dxX10xX3xX6cxX1xX32bxX19xX3exX3xX32exX17xX46xX3xX1aexX188xX3xX19xX3exX43fxXa3exXdxXbcxX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xXbxX1xX88xXdxX3xXcbxX43fxX9ecxX4xX3xX3exXdxcbf6xX3xX6cxX1xX8dxX88xX19xX3exX3xX4xX46xX4xX1xX3xX83xX44axXdxX3xX19xX1xX6xX17xX3xXexX4cxX8dxX19xX3exX3xX32exX17xX46xX3xXexX4cxX797xX19xX1xX3xX65xXdxX3xX4xX1xX17xX22xX28dxX19xX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xX4edxXcbfxX19xX3exX3xXexX1xXa3exXdxX3xX22xXf5xX17xX3xX4xX76axX17xX3xX4xX46xX4xX3xXcbxX272xX19xX3xX83xX12axX3xX83xX95xX19xX3xXexX88xXdxX3xX3exX730xXdxX3xX65xX6xX19xX1xX3xX7xX46xX4xX1xX3xX1dxX10xX3xX1xX8dxX50xXexX3xXcbxX34xX19xX3exX3xXexX4cxXf5xX19xX3xXexX27exX19xX3exX3xXexX17xX22xX23xX19xXbcxX3xXexX27exX19xX3exX3xX19xX3exX1bxX22xX17cxX3xX45xXdxX28dxX19xX3xX7xX125xX3xX1dxX10xXbcxX3xX3exXdxXa3exX3xX1dxX17xX4afxXexX3xX45xX23xX19xXbcxX3xX3exXdxXa3exX3xXcbxX23xX19xX3xX45xX23xX19xXbcxX3xX1xX1bxX19xX1xX3xXexX4cxX797xX19xX1xX3xX4xX1xX50xX22xX3xX1dxX10xX3xXexX1xX10xX8dxX3xXexX27exX19xX3exX3xX19xX1xX81xX10dxX3xXexX529xX19xX1xX3xX19xX3exX17xX22xX3xX4xX272xX3xX3exX730xXdxX3xX83xX16xX3xX68xX4dxX3xX73xXdxX6xX8dxX3xXexX1xX32bxX19xX3exX3xX83xX514xX19xX3xXexX88xXdxX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xXaxX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xX12exX709xX19xX3exX3xXexX1xX10xX8dxX3xX32bxX19xX3exX3xX11e1xX43fxX272xX19xX3exXbcxX3xX146xX6xX19xX3xX32exX17xX88xX19xX3xX5xX23fxX3xX45xX23xX19xX3xX1dxX10xX3xXexX1xX43fxXa3exX19xX3exX3xX1dxX17xX22xXf5xX19xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX4cxXf5xX19xX3xX5xX8dxX6xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xX1xXba3xX4xX3xX19xX1xX4dxX3xX19xX3exX43fxXa3exXdxX3xX65xX514xX19xX3xXexX1xX100xX4xX3xX1xXdxX105xX19xX3xX4xX46xX4xX3xX45xXdxX105xX19xX3xXbxX1xX46xXbxX3xXbxX1xX11fxX19xX3exX3xX65xX12axX4xX1xX136xX3xX12exX46xX19xX3xX45xX34xXbcxX3xX19xX1xX514xX19xX3xX83xXdxXf5xX19xX3xXcbxXdxX16xX17xX3xX1xX1bxX19xX1xXbcxX3xX19xX1xX514xX19xX3xX83xXdxXf5xX19xX3xX45xX46xX19xX3xX83xX91xXbcxX3xX5xX46xXdxX3xX1dxX10xXbcxX3xXbxX1xXd9xX3xX1dxX10xX3xX83xX1bxX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xXexX17xX22xX105xXexX3xXcbxX125xXdxX3xXbxX1xX88xXdxX3xXcbxX10xX8dxX3xX6cxX1xX755xX17xX3xXexX4cxX6xX19xX3exX3xX6cxX1xXdxX3xX65xXdxX3xX4xX1xX17xX22xX28dxX19xX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xX13xX3exX8dxX1bxXdxX3xX4cxX6xXbcxX3xXcbxX272xX19xX3xX83xX12axX3xX4xX11fxX19xX3xXexX42xX19xX3exX3xX4xX43fxXa3exX19xX3exX3xXcbxX88xX10dxX3xX45xX88xX8dxX3xX83xX105xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX10dxX32bxXdxX3xXexX4cxX43fxXa3exX19xX3exXbcxX3xX6cxX1xX730xX3xXexX4cxX734xX19xX3exX3xX6cxX1xX17xX3xX83xX100xX4xX3xX45xX23xX19xX3xX45xXccxXdxX3xX4xX709xX19xX3exX3xX19xX1xX43fxX3xX4xX1xX23bxX3xXexX4cxb1d2xX19xX3exX3xX6cxX1xX514xX17xX3xXexX17xX22xXf5xX19xX3xXexX4cxX17xX22xX16xX19xXbcxX3xX4xX17xX19xX3exX3xX4xX4afxXbxX3xXexX1xX32bxX19xX3exX3xXexXdxX19xX3xX4xX95xXbxX3xX19xX1xX95xXexX3xX83xX16xX3xXexX797xX19xX1xX3xX1xX797xX19xX1xX3xX65xX12axX4xX1xX3xX45xX105xX19xX1xX3xXexX50xXdxX3xX6cxX1xX17xX3xX83xX100xX4xX3xXcbxX32bxX19xX3exX3xX19xX3exX43fxXa3exXdxX3xX19xX1xX43fxX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1xXa3exXbcxX3xX19xX272xXdxX3xXcbxX545xX3xX1dxX10xX136xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX45xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dxX6xX19xX1xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX3exX9xXaxX188xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX19xX3exX9xXaxX179xXaxX12xX0xXexX45xX8dxX65xX22xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xX12exX1xXdxX16xX17xX3xX19xX3exX1bxX22xX3xX1aexX1b9xX53xX186xXbcxX3xX68xX4dxX3xX73xXcxX75xXcxX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xXcbxXccxX3xX4xX81xX3xX83xX42xX19xX3xX45xX88xX19xX3xX10dxX44axXdxX3xX19xX1xX4afxXexX3xX32exX17xX22xX3xXcbxX12axX19xX1xX3xX1xX8dxX50xXexX3xXcbxX34xX19xX3exX3xX83xX95xX19xX3xXexX88xXdxX3xX1xX1bxX19xX1xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xXcbxX43fxXa3exX19xX3exX3xX45xX34xX3xX5xXdxXf5xX19xX3xXexX529xX19xX1xXbcxX3xX4xXd9xX3xXexX1xX28dxX175xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xX0xX7xXexX4cxX8dxX19xX3exX12xXeb9xX10xX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xX4xX125xX3xXcbxX12axX19xX1xX0xX53xX7xXexX4cxX8dxX19xX3exX12xX175xX3xX12exX1xX8dxX3xXbxX1xX91xXbxX3xX4xX46xX4xX3xX5xX8dxX50xXdxX3xX1xX797xX19xX1xX3xX6cxXdxX19xX1xX3xX65xX8dxX6xX19xX1xX3xX83xX95xX19xX3xXexX88xXdxX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xX45xXbb6xX19xX3exX3xX1dxX10xX3xX45xX17xX23fxXexX3xX332xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2exX3xX13xX3exX1xX105xX3x7ff0xX19xX337xXbcxX3xX1dxX10xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xX5xXdxXf5xX19xX3xXexX529xX19xX1xX3xXexX27exX3xX19xX3exX1bxX22xX3xX1aexX1b9xX53xX186xX53xX1aexX188xX1aexX188xX3xX4xX1xX8dxX3xXcbxX23xX19xX3xX6cxX1xXdxX3xX4xX81xX3xXexX1xX32bxX19xX3exX3xX45xX46xX8dxX3xX10dxX44axXdxX17cxX3xX4xX1xX529xX3xX1xX8dxX50xXexX3xXcbxX34xX19xX3exX3xXexX125xXdxX3xXcbxX6xX3xXcbxX23xX19xX3xX1b9xX188xf0dexX3xX7xX125xX3xXbxX1xX43fxX272xX19xX3exX3xXexXdxX105xX19xX3xX4xX48fxX6xX3xXcbxX272xX19xX3xX83xX12axX3xXexX4cxXf5xX19xX3xXexX27exX19xX3exX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xXexX1xX10xX8dxX3xX45xXdxX28dxX17xX3xXcbxXcbfxX3xXcbxX125xXdxX3xX83xX44axXdxX3xX4xX46xX4xX3xXexX529xX19xX1xX3xXexX1xX17xX34xX4xX3xX19xX1xX81xX10dxX3xX4xX81xX3xX19xX3exX17xX22xX3xX4xX272xX3xX332xX26xX1bxX3xX13xX34xXdxXbcxX3xX146xXba3xX4xX3xX13xXdxX19xX1xX3xX83xX1bxX3xX26xX1bxX3xX73xXdxX6xX19xX3exX337xX3xX83xX1bxX3xXcbxX23xX19xX3xX179xX188xX1793xX3xX7xX125xX3xXbxX1xX43fxX272xX19xX3exX3xXexXdxX105xX19xX3xX4xX48fxX6xX3xXcbxX272xX19xX3xX83xX12axX3xXexX4cxXf5xX19xX3xXexX27exX19xX3exX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xXexX1xX10xX8dxX3xX45xXdxX28dxX17xX3xXcbxXcbfxX3xXcbxX125xXdxX3xX83xX44axXdxX3xX4xX46xX4xX3xXexX529xX19xX1xX3xXexX1xX17xX34xX4xX3xX19xX1xX81xX10dxX3xX19xX3exX17xX22xX3xX4xX272xX3xXexX1xX4afxXbxX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xX0xX7xXexX4cxX8dxX19xX3exX12xXeb9xX10xX3xX1xX9ecxXbxX3xXcbxXcbfxX19xX3exXbcxX3xX1dxX10xX3xX65xX17xX3xX5xX12axX4xX1xX175xX0xX53xX7xXexX4cxX8dxX19xX3exX12xX3xX12exX1xX8dxX3xXbxX1xX91xXbxX3xX1xX8dxX50xXexX3xXcbxX34xX19xX3exX3xXexX27exX3xX19xX3exX1bxX22xX3xX1aexX1b9xX53xX186xX53xX1aexX188xX1aexX188xX3xX4xX1xX8dxX3xXcbxX23xX19xX3xX6cxX1xXdxX3xX4xX81xX3xXexX1xX32bxX19xX3exX3xX45xX46xX8dxX3xX10dxX44axXdxX17cxX3xX4xX1xX529xX3xX1xX8dxX50xXexX3xXcbxX34xX19xX3exX3xXexX125xXdxX3xXcbxX6xX3xXcbxX23xX19xX3xX1b9xX188xX1793xX3xXexX1xX10xX8dxX3xXex8059xX19xX3exX3xX7xX125xX3xX1dxX10xX3xX4xX48fxX6xX3xXcbxX272xX19xX3xX83xX12axX3xX6cxXdxX19xX1xX3xX65xX8dxX6xX19xX1xX3xX83xX95xX19xX3xXexX88xXdxX3xX83xX44axXdxX3xX4xX46xX4xX3xXexX529xX19xX1xX3xXexX1xX17xX34xX4xX3xX19xX1xX81xX10dxX3xX4xX81xX3xX19xX3exX17xX22xX3xX4xX272xX3xX332xX26xX1bxX3xX13xX34xXdxXbcxX3xX146xXba3xX4xX3xX13xXdxX19xX1xX3xX83xX1bxX3xX26xX1bxX3xX73xXdxX6xX19xX3exX337xX3xX83xX1bxX3xXcbxX23xX19xX3xX179xX188xX1793xX3xXexX1xX10xX8dxX3xXexX1922xX19xX3exX3xX7xX125xX3xX1dxX10xX3xX4xX48fxX6xX3xXcbxX272xX19xX3xX83xX12axX3xX6cxXdxX19xX1xX3xX65xX8dxX6xX19xX1xX3xX83xX95xX19xX3xXexX88xXdxX3xX83xX44axXdxX3xX4xX46xX4xX3xXexX529xX19xX1xX3xXexX1xX17xX34xX4xX3xX19xX1xX81xX10dxX3xX19xX3exX17xX22xX3xX4xX272xX3xXexX1xX4afxXbxX136xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX8dxX65xX22xXaxX12xXcxX1xXa3exXdxX3xX1xX50xX19xX3xXbxX1xX734xX3xX1xXdxX105xX17xXbcxX3xX45xXdxX28dxX19xX3xX1xXdxX105xX17xX3xX4xX48fxX6xX3xX4xX46xX4xX3xX5xX8dxX50xXdxX3xXbxX1xX43fxX272xX19xX3exX3xXexXdxX105xX19xX3xXexX4cxXf5xX19xX3xX4xX81xX3xX3exXdxX46xX3xXexX4cxX12axX3xXexX1xX10xX8dxX3xXexX1xXa3exXdxX3xX1xX50xX19xX3xXcbxXccxX3xXcbxX43fxX9ecxX4xX3xX4xX4afxXbxX136xX3xX12exX46xX4xX3xX5xX8dxX50xXdxX3xX1xX797xX19xX1xX3xX83xX95xX19xX3xXexX88xXdxX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xXcbxX43fxX9ecxX4xX3xXbxX1xX91xXbxX3xX1xX8dxX50xXexX3xXcbxX34xX19xX3exX3xXbxX1xX88xXdxX3xX45xX125xX3xXexX4cxXc83xX3xX6cxX1xX46xX4xX1xX3xX19xX3exXcbfxXdxX3xX3exXdxXccxX19xX3xX4xX46xX4xX1xX3xX83xX1bxX3xXexX1xX100xX4xX3xX1xXdxX105xX19xX3xX19xX3exX1xXdxXf5xX10dxX3xX4xX46xX4xX3xX19xX34xXdxX3xX65xX17xX19xX3exX3xXexX50xXdxX3xX75xX42xX19xX3xX45xX88xX19xX3xX7xX125xX3xX177xX1aexX2xX53xX68xX73xXcxX75xXcxX2exX3xX23dxX11e1xX75xXcxX239xXcx8509xX13xX11e1xX3xX19xX3exX1bxX22xX3xX2xX2xX53xX1b9xX53xX1aexX188xX1aexX188xX3xX4xX48fxX6xX3xX68xX4dxX3xX73xXcxX75xXcxX3xX83xX16xX3xX83xXdxX105xX4xX3xXexX4cxXdxX28dxX19xX3xX6cxX1xX6xXdxX3xX4xX46xX4xX3xX45xXdxX105xX19xX3xXbxX1xX46xXbxX3xXbxX1xX11fxX19xX3exXbcxX3xX4xX1xX125xX19xX3exX3xX65xX12axX4xX1xX3xX45xX105xX19xX1xX3xX12exX8dxX83xXdxX65xX2exX2xX135xX136xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX4cxX12xX0xX53xXexX45xX8dxX65xX22xX12xX0xX53xXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xX65xXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX4cxX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2exXexX1xX17xX10dxX45xX2exX6xX19xX65xX2exX7xX6xXbxX8dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xX46xX19xX3exX3xXcbxX76axX17xX3xXexXdxXf5xX19xX3xX7xX6xX17xX3xX3exXdxXccxX19xX3xX4xX46xX4xX1xX3xX1dxXccxX3xX1xX34xXdxXaxX3xX1xX4cxX10xXd7axX9xXaxX53xX1dxX6xX2exX1xX8dxXdxX53xX1xX6xX2exXexXdxX19xX1xX2exX7xX6xX19xX3exX2exX65xX6xX17xX2exXexXdxX10xX19xX2exX7xX6xX17xX2exX3exXdxX6xX19xX2exX4xX6xX4xX1xX2exX1dxX6xX2exX1xX8dxXdxX53xX2xX135xX188xX135xX624xX135xX136xX1xXexX10dxXaxX12xX0xXdxX10dxX3exX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX53xX10dxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1aexX188xX53xX19xX10xX170xX7xX53xX1aexX188xX2xX177xX53xX2xX1aexX624xX65xX186xX2xX2xX2xX624xX1aexX1b9xXexX177xX2xX1b9xX186xX1aexX5xX188xX136xX1c7xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2exX3xX26xX1bxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX38xX19xX3xX7xX1bxX19xX3exX3xX40xX5xX42xX19xX3xX45xX46xX19xX1xX49xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX83xX12xX0xX7xXexX4cxX8dxX19xX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xX46xX19xX3exX3xXcbxX76axX17xX3xXexXdxXf5xX19xX3xX7xX6xX17xX3xX3exXdxXccxX19xX3xX4xX46xX4xX1xX3xX1dxXccxX3xX1xX34xXdxXaxX3xX1xX4cxX10xXd7axX9xXaxX53xX1dxX6xX2exX1xX8dxXdxX53xX1xX6xX2exXexXdxX19xX1xX2exX7xX6xX19xX3exX2exX65xX6xX17xX2exXexXdxX10xX19xX2exX7xX6xX17xX2exX3exXdxX6xX19xX2exX4xX6xX4xX1xX2exX1dxX6xX2exX1xX8dxXdxX53xX2xX135xX188xX135xX624xX135xX136xX1xXexX10dxXaxX12xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xX46xX19xX3exX3xXcbxX76axX17xX3xXexXdxXf5xX19xX3xX7xX6xX17xX3xX3exXdxXccxX19xX3xX4xX46xX4xX1xX3xX1dxXccxX3xX1xX34xXdxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX4cxX8dxX19xX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX68xX46xX19xX3exX3xX19xX6xX22xX3xX332xX1aexX1b9xX53xX186xX337xX3xX2exX3xX19xX3exX1bxX22xX3xXcbxX76axX17xX3xXexXdxXf5xX19xX3xX32exX17xX22xX3xXcbxX12axX19xX1xX3xX3exXdxXccxX19xX3xX4xX46xX4xX1xX3xX1dxXccxX3xX1xX34xXdxX3xXcbxX43fxX9ecxX4xX3xX3exX440xX3xX45xc938xXbcxX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xX65xX8dxX6xX19xX1xX3xX19xX3exX1xXdxX105xXbxXbcxX3xX4xX1xX48fxX3xX6cxXdxX19xX1xX3xX65xX8dxX6xX19xX1xX3xX65xX12axX4xX1xX3xX83xXd9xXbcxX3xX10dxX7e2xXexX3xX1xX1bxX19xX3exX3xX6cxX1xX32bxX19xX3exX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX22xX23xX17xX3xXexX50xXdxX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xXcbxXccxX3xX10dxX4dxX3xX4xX730xX6xX3xX45xX46xX19xX3xX1xX1bxX19xX3exX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxX136xX3xX4edxXcbfxX19xX3exX3xXexX1xXa3exXdxXbcxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX272xX3xX32exX17xX6xX19xX3xX4xX32bxX19xX3exX3xX7xX4dxX3xX4xX709xX19xX3exX3xX32exX17xX6xX22xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxX3xX5xX12axX4xX1xX3xX5xX1bxX10dxX3xX83xXdxX105xX4xX3xXexX1xX10xX8dxX3xX32exX17xX22xX3xXcbxX12axX19xX1xX136xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX83xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX28dxX17xX3xXexX1xX43fxX272xX19xX3exX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xX730xX6xX3xX7xX8dxX50xX19xX3xX1xX1bxX19xX3exX3xX32exX17xX46xX19xXbcxX3xX4xX1xXa3exX3xX19xX3exX1bxX22xX3xX10dxX4dxX3xX4xX730xX6xXaxX3xX1xX4cxX10xXd7axX9xXaxX53xXexX1xX17xX8dxX19xX3exX2exX10dxX6xXdxX2exX65xXdxX4xX1xX2exX83xX17xX53xXexXdxX10xX17xX2exXexX1xX17xX8dxX19xX3exX2exX1xX6xX2exXexXdxX19xX1xX2exX7xX17xX6xX2exX7xX8dxX6xX19xX2exX1xX6xX19xX3exX2exX32exX17xX6xX19xX2exX4xX1xX8dxX2exX19xX3exX6xX22xX2exX10dxX8dxX2exX4xX17xX6xX53xX2xX135xX188xX135xX2xX179xX136xX1xXexX10dxXaxX12xX0xXdxX10dxX3exX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX53xX10dxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1aexX188xX53xX19xX10xX170xX7xX53xX1aexX188xX2xX177xX53xX2xX179xX2xX65xX1aexX1aexX2xX179xX186xX179xX179xXexX135xX186xX1cdxX1aexX179xX5xX188xX136xX1c7xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX1dxX10xX3xXexX17xX22xX23xX19xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2exX3xX26xX1bxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX38xX19xX3xX7xX1bxX19xX3exX3xX40xX5xX42xX19xX3xX45xX46xX19xX1xX49xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xX50xXdxXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX83xX12xX0xX7xXexX4cxX8dxX19xX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX28dxX17xX3xXexX1xX43fxX272xX19xX3exX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xX730xX6xX3xX7xX8dxX50xX19xX3xX1xX1bxX19xX3exX3xX32exX17xX46xX19xXbcxX3xX4xX1xXa3exX3xX19xX3exX1bxX22xX3xX10dxX4dxX3xX4xX730xX6xXaxX3xX1xX4cxX10xXd7axX9xXaxX53xXexX1xX17xX8dxX19xX3exX2exX10dxX6xXdxX2exX65xXdxX4xX1xX2exX83xX17xX53xXexXdxX10xX17xX2exXexX1xX17xX8dxX19xX3exX2exX1xX6xX2exXexXdxX19xX1xX2exX7xX17xX6xX2exX7xX8dxX6xX19xX2exX1xX6xX19xX3exX2exX32exX17xX6xX19xX2exX4xX1xX8dxX2exX19xX3exX6xX22xX2exX10dxX8dxX2exX4xX17xX6xX53xX2xX135xX188xX135xX2xX179xX136xX1xXexX10dxXaxX12xXcxXdxX28dxX17xX3xXexX1xX43fxX272xX19xX3exX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xX730xX6xX3xX7xX8dxX50xX19xX3xX1xX1bxX19xX3exX3xX32exX17xX46xX19xXbcxX3xX4xX1xXa3exX3xX19xX3exX1bxX22xX3xX10dxX4dxX3xX4xX730xX6xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX4cxX8dxX19xX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX1xX10xX8dxX3xX32exX17xX22xX23xXexX3xXcbxX12axX19xX1xX3xX10dxX44axXdxX3xX19xX1xX4afxXexX3xX4xX48fxX6xX3xXcxX1xX48fxX3xXexX43fxX44axX19xX3exX3xX12exX1xXc83xX19xX1xX3xXbxX1xX48fxX3xX83xX16xX3xXbxX1xX11fxX19xX3exX3xX4xX1xX125xX19xX3exX3xX65xX12axX4xX1xX3xX45xX105xX19xX1xX3xX12exX8dxX83xXdxX65xX2exX2xX135xXbcxX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xX19xXbb6xX10dxX3xXexX4cxX8dxX19xX3exX3xX19xX1xX81xX10dxX3xX19xX3exX17xX22xX3xX4xX272xX3xXexX1xX4afxXbxX3xX83xX16xX3xX65xX12axX4xX1xX3xX45xX105xX19xX1xX136xX3xXcxX1xX10xX8dxX3xXcbxX81xXbcxX3xX10dxX34xXexX3xX7xX125xX3xX4xX272xX3xX7xX4dxX3xX7xX88xX19xX3xX1dxX17xX4afxXexXbcxX3xX6cxXdxX19xX1xX3xX65xX8dxX6xX19xX1xX3xX7xX7f3xX3xXcbxX43fxX9ecxX4xX3xXbxX1xX91xXbxX3xX10dxX4dxX3xX4xX730xX6xX3xXexX27exX3xX19xX3exX1bxX22xX3xX1aexX1b9xX53xX186xX3xX19xX1xX43fxX19xX3exX3xXbxX1xX88xXdxX3xXcbxX88xX10dxX3xX45xX88xX8dxX3xX4xX46xX4xX3xX45xXdxX105xX19xX3xXbxX1xX46xXbxX3xXbxX1xX11fxX19xX3exX3xX65xX12axX4xX1xX136xX3xXcxX4cxX43fxX44axX4xX3xXexX1xX32bxX19xX3exX3xXexXdxX19xX3xXcbxX81xXbcxX3xX19xX1xXdxX16xX17xX3xXexXdxX28dxX17xX3xXexX1xX43fxX272xX19xX3exX3xXexX4cxXf5xX19xX3xXcbxX12axX6xX3xX45xX1bxX19xX3xXcxX239xX3xX26xX1bxX3xXcxX2axX19xX1xX3xXcbxXccxX3xXexXc83xX4xX1xX3xX4xX100xX4xX3xX7xX730xX6xX3xX7xX8dxX50xX19xX3xX5xX50xXdxX3xX1xX1bxX19xX3exX3xX32exX17xX46xX19xXbcxX3xX4xX1xXa3exX3xX19xX3exX1bxX22xX3xX10dxX4dxX3xX4xX730xX6xX136xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX83xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX17xX5xX12xX0xX65xXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4cxXaxX12xX0xX53xX65xXdxX83xX12xX0xX53xX65xXdxX83xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1730xX17xXexX1xX8dxX4cxXaxX12xX75xX42xX19xX3xX12exX1xX17xX19xX3exX0xX53xXbxX12
Văn Chung