Ở Di Maria giờ chỉ có cơn thịnh nộ với Real Madrid
Một chiếc lò xo nếu chịu sức ép quá độ sẽ có lực đàn hồi rất mạnh khi được giải phóng. Câu chuyện của Angel di Maria trên đất Paris tối nay sẽ như thế.
d848x10bdcxfd59x13b90x13c4dx1512bx15fa3xec4bx150dfx1195cx15a3ex136a3x133d8x13990x10f45xf408xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1277bxe95bxfcd4xXexX0x118f9xXaxX17xX18xX19xXexX0x16308x15294xX19x139f2xXexX0xXax14414xX9xe8a2xXdxX18x137b2xX2fx1585dx11604x14b58xX5x12b57xXbxXdxX17xX32xXex1311fxX9xX2xX35xX9x1341cxX18x100f2xX35xX18xX9x10f18xX35x123a1xX9xX2cxXax12ae9xX9xX2cx11640xX9xX2cx15c17xfeacxX9xXbxXax15e87xX53xXaxX9xX53x134d3xX9xf37fx1003exX35xX9xf052xX17xX18xXdxX9xX40xX18xX19xX42xX35xX19xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xdda7xX17xX18xX19xX32xXexX40xX5cxXbxX9xX2cxXaxX35x12541xX2cxX9xXdx16709xX9x12692xX24xX9xX53xX8axef65xX9xX2cxXaxX57xX95xX9xX2fxdc60xX2cxX9x10d92xX33xX9x146adxX95x11453xX9x155abxX5cxX9xX2fx11388xX9xX2cxX4fxX9xXdx14756xX2cxX9xXa7x1690fxX53xX9xXax15ec2xX35xX9xX42x14964xXbxX9xXcx141c9xX53xXaxX9x10d58xXaxX35xX9xXa7x11ef1x13d41xX2cxX9xX46xX35x10b90xX35xX9xX33xXaxX4fxX53xX46x134b9xX9xX4x114aexX95xX9xX2cxXaxX95xX26x168eaxX53xX9xX2cxec46xX18xX9x11194xX53xX46xX17xXdxX9xX19xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xXbxX42xfa75xX53xX9xXa7xXbdxXbxX9xX7xX18xX42xX35xX2fxX9xXbx128c3xX35xX9xX53xX18xX26xX9xX2fxXabxX9xX53xXaxXcaxX9xXbxXaxX8axXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xe64dxX24xX19xX26xX32xXexX129xX4fxX53xX46xX9xXa7xXa5xX9xXa3xX95xXd0xX9xXbxXaxe57fxXbxX9xXa3xX95xXa5xX9xX23xXc1xX2cxX9xX23xXabxX24xX9xXc5xXaxX35xX9xXcx163bdxX35xX9xX42xX18xX53xXaxX9xX46xX35xX5fxX35xX9xXcxX24xX53xX46xX9xXcxX18xX53xXaxX9xX53xXaxXcaxX9xX2fxXcbxX35xX9xX2cxXaxX4cxXd8xX9xX40xX5fxX35xX9xXax14942xXcxX9xXa3xX95xX18x13c90xX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xXbxX42xf1ddxX9xXbxXaxXb5xX53xXaxX9xX53xX46xXcaxX48xX35xX9xX2cxXaxX52xX35xX9xXaxX18xX26xX9xX53xXaxXbdxXbxX9xXbxX42xX24xX53xX46xX9xXa7xXfaxXcxX9xX62xX17xX18xXdxX9xXaxX24xXb5xX53xX9xXbxXbdxXbxX9xX46xX35xXbdxX2cxX9xXcxX52xX9xX32x10decxX18xX9xX2xX17xX2cxX35xXcxX18xX32xX180xX9xX2cxXaxX4cxX9xX5exXb5xX35xX9xXbxXaxXa5xX53xX46xX9xX2fxX18xX95xX9xX18xX53xXaxX9xXdxXc1xX35xX9xX23xX57xX9xX2cxXax13a07xX53xXaxX9xXa7xX5cxX35xX9xX23xX4fxX53xX46xX9xX33xXax123eexX9xX33xXaxXb5xX53xX46xX9xXa7xe934xX26xX9xXc5xXaxf19cxX35xX9xX129xX17xX42xX53xX18xX23xX17xX95xXd8xX9xX40xX151xX35xX9xXaxX26xX9xX2fxX35xX53xXaxX180xX9xX2cxX108xX53xX46xX9xXaxX35xX8axX53xXd8xXd8xXd8xX9xXbxXbdxXbxX9xX2cxXd0xX9xXbxX18xX53xX9xX23xX35xX8axX53xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxXcaxX18xX9xXbx15f06xX53xX46xX9xX23xXb5xX26xX9xXbxX212xX9xX2fxXb1xX9xX2cx143efxXcxX9xX33xXax11ecfxX53xX180xX9xX53xXaxXcaxX53xX46xX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xXdxX95xX17axX53xX9xX2fx11635xX2cxX9xX2fxX17axX35xX9xXc5xXaxX18xX24xX9xXc5xXaxXa5xXbxX9xX33xXaxX291xX2cxX9xXbxXaxda7dxX9xX62xX17xX18xXdxXd8xX9xf587xX35x164aaxX95xX9xX53xXb5xX26xX9xXbxXaxdf65xX9xXaxX35xXe2xX53xX9xXa3xX95xX18xX9xX2cxXdbxX95xX9xX53xX4fxX35xX9xX46xX35x14b65xX18xX9xX18xX53xXaxX9xX5exXb5xX9xX32xX1caxX24xX2fxX9xX129xXdxX18xX53xX2cxX24xX2fxX32xX9xXc5xXaxX17axX53xX46xX9xX2cxX8exX53xX9xX23xXbdxXbxX9xXc5xf214xX9xXcxX108xX35xX9xXdxX35xXfaxX53xX9xXaxXe2xX9xX53xXb5xX24xX9xX23xX18dxX35xX9xX53xX4fxX9xXa7x1568dxX9xXbxXaxXb1xX2cxX9xX2fxXb1xX9xXc5xX8axXbxX9xXbxXax125bcxX2cxX9xXbxX264xX9x14045xX9xX53xX273xXcxX9xXbxX42xXcaxX5fxX2cxXd8xX9xX5xX42xX24xX53xX46xX9xX32xXbxXaxX35xXfaxX53xX9xXbxXaxf8eexX53xX32xX9x1046fxX2cxXaxX52xX35xX9xX2cxXaxX2d1xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxXfaxX53xX9xX32xXe9xX53xX46xX17xXdxX32xfb82xX9xX2cxXaxX4cxX9xX2cxX4fxX9xX2cxX52xX53xX9xXbxXaxX57xX53xXaxX9xX53xX5cxXd8xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX42xX46xX35xX53x141a3xX9x11303xX33xX90xX9xX18xX95xXbxX24x10947xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX42xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxX42xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX390xX1cxX1cxX35xXd8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX53xXaxXd8xX5exX53xX1cxX53xX17x113ebxX2fxX1cxX2ax10208xX2ax106cdxX1cxX2axX3d4xded2xX19xX392xX3d4xX3d2x1136cxX3d2xX3ddxX2axXbxX3d8xX3ddxX3d2x12fa5xXdxX3d4xXd8x143f8xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX24xX9xX19xX35xX9xXcxX18xX42xX35xX18xX9xX46xX35xX24xX9xX2cxXaxX35xX9xX2cxX24xX9xX2cxX24xX53xX9xXbxXaxX35xX53xXaxX9xX53xX24xX9xX5exX24xX35xX9xX42xX17xX18xXdxX9xXcxX18xX19xX42xX35xX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX42xXexX0xXbxX42xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX53xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX90xXbx12f85xX18xXdxX35xX46xX53xX390xX9xX3e9xX95xX2fxXbxX35x14509xX26xX39axX32xXexXe9xX53xX46xX17xXdxX9xX19xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xX53xXaxX35xX2b3xX95xX9xXc5xXaxXd0xX9xX53xX273xX53xX46xX9xXa7xXcaxXcbxX2cxX9xX7x15fd8x16654xX9xX2fx1518dxX9xX19xX291xX53xX46xX9xXbxX42xXcaxX5fxX2cxX9xX62xX17xX18xXdxX9xXbxX42xX24xX53xX46xX9xXbxX42xX13dxX53xX9xXdxXcaxXcbxXbxX9xX5exX2b3xX9xX5exX8exX53xX46xX9xX2axX1cxX3d2xX9xX4xXaxX18xXcxX33xX35xX24xX53xX2fxX9xX1caxX17xX18xX46xX95xX17xX9xX19xX35x14ecfxX53xX9xX42xX18xX9xXdxX322xX2cxX9xX3d4xX392xXaxX328xX3d8xX9xX53xX46xXb5xX26xX9x164dcxX1cxX3ddxXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX42xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX5xXb9xX53xX9xXbxXc1xX35xX9xX46xX35xX2d1xX18xX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xX5exXb5xX9xX62xX17xX18xXdxX9xX2fxX18xX95xX9xXa7xXfaxXcxX9xX1caxX35xX2fxX23xX24xX53xX9xXc5xXaxX17axX53xX46xX9xX2cxX4fxX9xX53xXaxX35xX2b3xX95xX9xXc5xdb81xX9xX53xX35xXe2xXcxX9xXa7x155d5xX33xXd8xX9xX40xX5cxXbxX9xXbxX42xX24xX53xX46xX9xX2fxX108xX9xXa7xX4fxX9xX90xX95xXbdxXbxX9xX33xXaxXa5xXbxX9xXbxX264xX9xX2cxXdbxX95xX9xX2cxXaxX95xX26xXe2xX53xX9xX90xXd0xX26xX9xX42xX18xX9xX18dxX9x16711xX24xX42xXdxX19xX9xX4xX95xX33xX9xX392xX3d4xX2axX328xX180xX9xXbxX35xX2b3xX53xX9xX5exXe2xX9xX53xX46xXcaxX48xX35xX9xXe9xX42xX46xX17xX53xXbxX35xX53xX18xX9xX23xXbdxXbxX9xX53xX46xX48xX9xX53xXaxX13dxX53xX9xXa7xXcaxXcbxX2cxX9xXbxXaxX17axX53xX46xX9xXa7xX35xXe2xX33xX9xX26xXfaxX95xX9xX2cxX344xX95xX9xXbxXb1xX9xX2cxXaxX57xX95xX9xXbxX42xXa5xX2cxXaxX9xX53xXaxX35xXe2xXcxX9xXbxX42xXcaxX5fxX2cxX9xX53xXaxX2d1xX53xX46xX9xX2cxXaxXbdxX53xX9xXbxXaxXcaxX52xX53xX46xXd8xX9xX4xXaxX4cxX9xX19xXbdxX95xX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxXb1xX9xX42xXc1xX53xX9xX53xX9dxXbxX9xXaxX35xXe2xX53xX9xX42xX18xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xX2fxX35xX53xXaxX9xXa7xX322xX53xX46xX9xX5exXb5xX24xX9xX19xX57xX33xX9x1677axX18xXdxX17xX53xXbxX35xX53xX17xX9xX2axX328xX1cxX392xX180xX9xX53xXaxXcaxX53xX46xX9xXa7xX4fxX9xXc5xXaxX17axX53xX46xX9xX33xXaxXd0xX35xX9xX53xX46xXb5xX26xX9xXc5xX55axX9xX53xX35xXe2xXcxX9xXaxXc1xX53xXaxX9xX33xXaxX322xX2cxX9xXbxX42xX24xX53xX46xX9xX53xX273xXcxX9xX392xX3d4xX2axX3d2xXd8xX9xX5xX42xX13dxX53xX9xXdxXcaxXcbxXbxX9xXa7xX35xX9xX5exX8exX53xX46xX9xX2axX1cxX3d2xX9xX4xXaxX18xXcxX33xX35xX24xX53xX2fxX9xX1caxX17xX18xX46xX95xX17xX180xX9xX18xX53xXaxX9xX53xX46xXb9xX35xX9xX53xX46xX24xXb5xX35xX9xX2cxXaxX9dxX53xX46xX9xXc5xX35xX8axX53xX9xX7xX490xX491xX9xX23xX57xX9xX62xX17xX18xXdxX9xX53xXaxXbdxX53xX9xX2cxXaxX2f8xXcxX9xX5exX5fxX35xX9xXbxX55axX9xX2fxX108xX9xX2axX45axX3ddxX9xXbxXc1xX35xX9xX129xX17xX42xX53xX18xX23xX17xX95xXd8xX9x12fa9xX53xX46xX9xXc5xX1f5xX53xXaxX9xXbxX42xX95xX26xX2b3xX53xX9xXaxX2f8xX53xXaxX9xXa7xX17axX35xX9xXdxX322xX2cxX9xXaxXcaxX5fxX53xX46xX9xX5exX2b3xX9xX46xXaxX8axX9xX19xXb1xX9xX23xX57xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX2b1xX35xX2b3xX95xX9xXa7xX4fxX9xX5exXcaxXcbxXbxX9xXa3xX95xXa5xX9xX2fxXb1xX9xX2cxXaxX57xX95xX9xXa7xXb1xX53xX46xX9xe4a7xX24xX42xX46xX17xXdxX35xX53xX18xX9xX4xX18xX42xX19xX24xX2fxX24xX180xX9xX23xXb5xX9xX90xX312xX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xXd8xX9xX32x1368ax108caxX9xXdxXb1xX2cxX180xX9xX2cxXaxX273xXcxX9xX2cxXaxX4cxX180xX9xX53xXaxX2d1xX53xX46xX9xX23xXb5xX53xX9xXbxXax116a8xX53xX46xX180xX9xX2cxXa5xX2cxX9xX33xXaxX18xX9xXc5xX35xX8axX53xX9xXbxXc1xX24xX9xX5exXb5xX9xX33xXaxX24xX53xX46xX9xXa7xX5cxX9xXbxX108xXbxXd8xXd8xXd8xX9xXa7xXa5xX53xXaxX9xXa7x167c7xX35xX9xX23x16820xX53xX46xX9xXcxX5cxXbxX9xX2fxX95xXbdxXbxX9xXbxX42xXfaxX53xX9xX46xXaxX8axX9xX19xXb1xX9xX23xX57xXd8xX9xX490xX18xX95xX9xX2cxX2a9xX53xX46xX180xX9xX53xX46xXcaxX48xX35xX9xXbxX18xX9xX23xXd0xX24xX9xX33xXaxX291xX9xX53xX2d1xX9xX2cxXax1649fxX53xX46xX9xX23xX35xX8axXbxX9xX46xX2f8xX9xX5exX2b3xX9xX23xX4fxX53xX46xX9xXa7xXa5xX32xX180xX9xX53xXb5xX53xX46xX9xX597xXe9xX491xX2fxX9xX53xX7f3xX35xX9xX2cxX52xX53xX9xXbxXaxX57xX53xXaxX9xX53xX5cxX9xXbxX42xXfaxX53xX9xX5xX3cexX35xXbxXbxX17xX42xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX4xXdbxX95xX9xX2cxXaxX95xX26xXe2xX53xX9xXa7xX4fxX9xX2cxXa5xX2cxXaxX9xXa7xXdbxX26xX9xX2axX9xXbxXaxXa5xX53xX46xXd8xX9xX4xX8exX53xX9xXc5xXaxX35xX9xX7a6xX17xX26xXcxX18xX42xX9xX2cxXaxX7c4xX2cxX9xX2cxXaxX7c4xX53xX9xX5exX7c4xX53xX46xX9xXcxee5cxXbxX180xX9xX40xX23xX18xX33xX33xX17xX9xX23xX212xX9xX53xX46xX212xX9xXc5xXaxXd0xX9xX53xX273xX53xX46xX9xX42xX18xX9xX2fxXdbxX53xX180xX9xX2cxX52xX9xXaxX5cxX35xX9xXbxXaxX95xX5cxX2cxX9xX5exX2b3xX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xXd8xX9xX2b1xX322xX53xX46xX9xXdxXb5xX9xX33xXaxX291xX9xX53xX2d1xX9xX2cxX4fxX9xXbxXaxX2bcxX9xX2cxXaxX834xX53xX46xX9xX23xX35xX8axXbxX9xX46xX2f8xX9xX5exX2b3xX9xX23xX4fxX53xX46xX9xXa7xXa5xX180xX9xXbxX95xX26xX9xX53xXaxX35xXfaxX53xX9xXbxXaxX17axX53xX46xX9xXa7xX35xXe2xX33xX9xX2cxXe6xX18xX9xX4xX18xX42xX19xX24xX2fxX24xX9xXc5xXaxX17axX53xX46xX9xX2cxX344xX53xX9xX23xXb5xX53xX9xX2cxX312xX35xXd8xX9xX7xX490xX491xX9xXa7xX18xX53xX46xX9xX2cxX4fxX9xXbxX35xX2b3xX53xX9xX5exXe2xX9xX2cxXa5xX53xXaxX9xX5exX5fxX35xX9xX33xXaxX24xX53xX46xX9xXa7xX5cxX9xXbxX108xXbxX9xX53xXaxXbdxXbxXd8xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX42xX46xX35xX53xX390xX9xX392xX33xX90xX9xX18xX95xXbxX24xX39axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX42xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxX42xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX390xX1cxX1cxX35xXd8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX53xXaxXd8xX5exX53xX1cxX53xX17xX3cexX2fxX1cxX2axX3d2xX2axX3d4xX1cxX2axX3d4xX3d8xX19xX392xX3d4xX3d2xX3ddxX3d2xX3ddxX2axXbxX392xX328xX3d8xX3ddxXdxX2axXd8xX3e9xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX24xX9xX19xX35xX9xXcxX18xX42xX35xX18xX9xX46xX35xX24xX9xX2cxXaxX35xX9xX2cxX24xX9xX2cxX24xX53xX9xXbxXaxX35xX53xXaxX9xX53xX24xX9xX5exX24xX35xX9xX42xX17xX18xXdxX9xXcxX18xX19xX42xX35xX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX42xXexX0xXbxX42xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX53xX32xXexX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xXa7xX18xX53xX46xX9xX2cxX4fxX9xX33xXaxX24xX53xX46xX9xXa7xX5cxX9xX42xXbdxXbxX9xXbxX108xXbxX9xX46xX344xX53xX9xXa7xXdbxX26xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX42xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xX2cxXe6xX18xX9xX53xX273xXcxX9xX392xX3d4xX2axX3d2xX9xXcxX18xX53xX46xX9xX19xX35xXe2xX53xX9xXcxXc1xX24xX9xX42xXbdxXbxX9xXcxX5fxX35xXd8xX9xX5xX264xX9xXcxX5cxXbxX9xX2cxX344xX95xX9xXbxXaxXe6xX9xX2cxXaxXc1xX26xX9xX2cxXa5xX53xXaxX180xX9xX46xX7c4xX53xX9xX5exX5fxX35xX9xXaxX2f8xX53xXaxX9xXd0xX53xXaxX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX95xX26xX2bcxX53xX9xXbxX108xX2cxX9xXa7xX5cxX9xX5exXb5xX9xX2cxXa5xX2cxX9xXa7xXcaxX48xX53xX46xX9xX2cxXaxX95xX26xX2b3xX53xX9xX19xXb5xX35xX9xX5exXb5xX24xX9xX5exX8exX53xX46xX9xX2cxXbdxXcxX180xX9xX32xXbxXaxX35xXfaxX53xX9xXbxXaxX344xX53xX32xX9xX46xX35xX48xX9xX46xXaxX35xX9xX23xXb5xX53xX9xX42xXbdxXbxX9xX46xX35xX212xX35xX180xX9xX5exX5fxX35xX9xX2axX4eaxX9xX33xXaxX18xX9xXdxX13dxX33xX9xX2cxX17axX53xX46xX9xXbxX264xX9xXa7xX344xX95xX9xXcxX2a9xX18xX180xX9xX53xXaxX35xX2b3xX95xX9xX53xXaxXbdxXbxX9xXbxX42xX24xX53xX46xX9xX2fxXb1xX9xX53xX46xXaxX35xXe2xX33xXd8xX9xX2axX3d4xX9xXbxX42xX13dxX53xX9xX46xX344xX53xX9xX53xXaxXbdxXbxX180xX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xX46xXaxX35xX9xX3d2xX9xX23xXb5xX53xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX1caxXb5xX9xXbxX35xX2b3xX53xX9xX5exXe2xX9xX2cxXa5xX53xXaxX180xX9xX53xXaxXcaxX53xX46xX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xX2cxX4fxX9xXaxX35xXe2xX95xX9xX2fxX95xXbdxXbxX9xX46xXaxX35xX9xX23xXb5xX53xX9xXa7xXa5xX53xX46xX9xX53xX2bcxXd8xX9xX2b1xX264xX53xX46xX9xX2fxX24xX9xX2fxXa5xX53xXaxX9xX32xXbxXaxX35xXfaxX53xX9xXbxXaxX344xX53xX32xX9xX5exX5fxX35xX9xX7a6xX17xX26xXcxX18xX42xX9xXaxX18xX26xX9xX40xX17xX2fxX2fxX35xX180xX9xX2cxX4fxX9xXbxX55axX9xXdxXe2xX9xX23xXb5xX53xX9xXbxXaxX7c4xX53xX46xX9xXbxX42xX95xX53xX46xX9xX23xX2f8xX53xXaxX9xXbxX264xX9xX2axXd8xX3ddxX9xX23xXb5xX53xX1cxXbxX42xX13dxX53xX9xXbxX42xX18dxX9xXdxXfaxX53xX180xX9xX23xX18dxX35xX9xXa7xX35xX2b3xX95xX9xXa7xX4fxX9xX42xXbdxXbxX9xXc5xXaxX13dxX33xX9xXc5xXaxX35xX4d5xX53xX46xXd8xX9xX7a6xX17xX26xXcxX18xX42xX9xX5exXb5xX9xX40xX17xX2fxX2fxX35xX9xXa7xXcaxXcbxX2cxX9xX2cxXd0xX9xXfaxX45axXc5xX1f5xX33xX9xXaxX7a7xX9xXbxX42xXcbxX9xX33xXaxX1f5xX18xX9xX2fxX18xX95xX180xX9xX2cxX8exX53xX9xX53xX46xX17axX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX7xX490xX491xX9xX2fxX7c4xXcxX9xX5exX18xX35xX9xXbxX42xX8exX9xX2cxXaxX95xX26xXfaxX53xX9xXa7xX35xX9xX33xXaxX291xX2cxX9xX5exX291xX9xXc5xff8cxX9xXc5xXaxXa5xX2cxXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX2b1xX35xX2b3xX95xX9xXa7xX4fxX9xX2cxXb5xX53xX46xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXbdxX26xX9xX33xXaxX24xX53xX46xX9xXa7xX5cxX9xX2cxXe6xX18xX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xX2fxXabxX9xXbxX42xX18dxX9xXbxXaxXb5xX53xXaxX9xXcxX5cxXbxX9xXbxX42xX24xX53xX46xX9xX53xXaxX2d1xX53xX46xX9xXbxXaxX9dxX9xX5exX204xX9xXc5xXaxX1f5xX9xXdxXcbxX35xX9xXaxXc1xX35xX9xX7xX490xX491xX9xX19xXb5xX53xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX62xX17xX18xXdxXd8xX9xX129xXb5xX53xX9xXbxXaxX7c4xX53xX46xX9xXcxX18xX53xX46xX9xXa7xX8axX53xX9xX2cxXaxX24xX9xX32xXbxXaxX35xXfaxX53xX9xXbxXaxX344xX53xX32xX9xXbxXb1xX9xXbxX35xX53xXd8xX9xXe9xX53xXaxX9xX2cxX4fxX9xXbxXaxX264xX18xX9xX53xX46xX151xX53xX9xXdxX494xX18xX9xX2fxX291xX2cxX9xX2fxX17axX35xX9xXa7xXa5xX53xXaxX9xX23xXc1xX35xX9xXa7xX108xX35xX9xXbxXaxXe6xXd8xX9xX40xX5cxXbxX9xX2cxXaxX35xX8axX53xX9xXbxXaxX7c4xX53xX46xX9xX2cxX204xX53xX46xX9xX2cxXaxX4cxX9xX19xXbdxX95xX9xX2cxXaxX24xX9xe6ecxXdxX24xX42xX17xX53xXbxX35xX53xX24xX9xX7xX17xX42xX17x126cfxX9xX42xX7f7xX53xX46xX180xX9xX17axX53xX46xX9xXa7xX312xX9xX2fxX18xX35xX9xXc5xXaxX35xX9xXa7xX2bcxX9xXcxXbdxXbxX9xXcxX5cxXbxX9xXbxXb5xX35xX9xX53xX273xX53xX46xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX5xX42xXcaxX5fxX2cxX9xX46xX35xX48xX9xX23xX4fxX53xX46xX9xXdxX273xX53xX180xX9xXbxXbdxXbxX9xX2cxXd0xX9xXa7xX18xX53xX46xX9xX2cxX18xX9xXbxXaxXa5xX53xX9xX2cxXaxX24xX9xX7a6xX17xX26xXcxX18xX42xXd8xX9xX7dxX151xX9xX46xX151xX35xX9xXa7xXdbxX26xX9xXdxXb5xX9xXbxX42xX13dxX53xX9xXa7xXbdxX95xX9xX32xX5exX2f8xX9xX53xX46xX17axX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX53xX46xXcaxX48xX35xX9xX129xX42xX18xXe28xX35xXdxX32xXd8xX9xX7a6xXaxX2d1xX53xX46xX9xX18xX35xX9xXdxXc1xX2cxX9xXdxX108xX35xX9xXbxX42xX24xX53xX46xX9xXcxXe2xX53xXaxX9xXa7xX2b3xX9xX53xXb5xX26xX9xX2cxX344xX53xX9xX53xXaxX2f8xX53xX9xXdxXc1xX35xX9xX53xXaxX2d1xX53xX46xX9xX46xX2f8xX9xX19xX35xX4d5xX53xX9xX42xX18xX9xX18dxX9xX129xX17xX42xX53xX18xX23xX17xX95xXd8xX9xX5xX42xX95xX53xX46xX9xX33xXaxX24xX53xX46xX9xX53xX46xXcaxX48xX35xX9xX129xX42xX18xXe28xX35xXdxX9xX2cxXaxX52xX35xX9xX42xXbdxXbxX9xX2cxXa5xX9xX53xXaxXdbxX53xX180xX9xX42xXfaxX9xX19xX7c4xXbxX9xXdxX35xXfaxX53xX9xXbxX291xX2cxX9xX5exXb5xX9xXa7xX17axX35xX9xXdxX344xX53xX9xXc5xXaxX35xX8axX53xX9xX53xXaxX2d1xX53xX46xX9xX33xXaxX18xX9xXbxXbdxX53xX9xX2cxX17axX53xX46xX9xX7xX490xX491xX9xX23xX57xX9xX23xXd12xX9xX46xX312xX26xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX42xX46xX35xX53xX390xX9xX392xX33xX90xX9xX18xX95xXbxX24xX39axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX42xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxX42xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX390xX1cxX1cxX35xXd8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX53xXaxXd8xX5exX53xX1cxX53xX17xX3cexX2fxX1cxX2axX3d2xX2axX3d4xX1cxX2axX3d4xX3d8xX19xX392xX3d4xX3d2xX3ddxX3d2xX3ddxX2axXbxX3d8xX2axX328xX3d8xXdxX392xXd8xX3e9xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX24xX9xX19xX35xX9xXcxX18xX42xX35xX18xX9xX46xX35xX24xX9xX2cxXaxX35xX9xX2cxX24xX9xX2cxX24xX53xX9xXbxXaxX35xX53xXaxX9xX53xX24xX9xX5exX24xX35xX9xX42xX17xX18xXdxX9xXcxX18xX19xX42xX35xX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX42xXexX0xXbxX42xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX53xX32xXexX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xX5exXb5xX9xX4xX18xX5exX18xX53xX35xX9xX33xXaxX108xX35xX9xXaxXcbxX33xX9xX5exX5fxX35xX9xX53xXaxX18xX95xX9xX42xXbdxXbxX9xX273xX53xX9xf573xX9xX18dxX9xX7xX490xX491xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX42xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX7a6xX17xX26xXcxX18xX42xX9xX2cxX4fxX9xXbxX108xX9xX2cxXaxXbdxXbxX9xXcxX5cxXbxX9xX53xX46xX17axX35xX9xX2fxX18xX24xX180xX9xX53xXaxXcaxX53xX46xX9xX2cxX344xX53xX9xXaxX151xX2cxX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xX5exX2b3xX9xX2fxXb1xX9xXaxX26xX9xX2fxX35xX53xXaxX9xX5exXb5xX9xXc5xX35xX8axX53xX9xXbxXc1xX24xXd8xX9xX4xX4fxX9xXbxXaxX2bcxX180xX9xXaxX312xX26xX9xXaxX212xX35xX9xX8xX19xX35xX53xX2fxX24xX53xX9xX4xX18xX5exX18xX53xX35xX9xXcxX95xX108xX53xX9xXa7xXa5xX9xX2cxX8c9xX33xX9xX5exX5fxX35xX9xX18xX35xX9xXbxX42xXfaxX53xX9xXaxXb5xX53xX46xX9xX2cxX17axX53xX46xXd8xX9xX129xX18xX9xXcxX2a9xX18xX9xX46xX344xX53xX9xXa7xXdbxX26xX180xX9xXbxX35xX2b3xX53xX9xXa7xXc1xX24xX9xX53xX46xXcaxX48xX35xX9x12746xX42xX95xX46xX95xX18xX26xX9xXaxXcaxX18dxX53xX46xX9xXdxXcbxX35xX9xX42xXbdxXbxX9xX53xXaxX35xX2b3xX95xX9xX53xXaxX48xX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX180xX9xX5exX5fxX35xX9xX2axX4eaxX9xX23xXb5xX53xX9xXbxXaxX7c4xX53xX46xX9xX46xXaxX35xX9xXa7xXcaxXcbxX2cxX9xX90xX95xXbdxXbxX9xX33xXaxXa5xXbxX9xXbxX264xX9xX53xXaxX2d1xX53xX46xX9xX33xXaxX18xX9xXc5xX35xX8axX53xX9xXbxXc1xX24xX9xX2cxXe6xX18xX9xX32xXbxXaxX35xXfaxX53xX9xXbxXaxX344xX53xX32xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX5xX42xX24xX53xX46xX9xXcxXb5xX95xX9xXa5xX24xX9xX62xX17xX18xXdxX180xX9xX62xX24xX53xX18xXdxX19xX24xX9xX5exXb5xX9xX129xX17xX53xXe28xX17xXcxX18xX9xX2cxX204xX53xX46xX9xX53xXaxX35xX2b3xX95xX9xXdxX344xX53xX9xX33xXaxXd0xX35xX9xX23xX35xX8axXbxX9xX52xX53xX9xXc5xXaxXd0xX9xX53xX273xX53xX46xX9xX2cxXaxX95xX26xX2b3xX53xX9xX23xX4fxX53xX46xX9xX2cxXaxX1f5xX53xXaxX9xX90xXa5xX2cxX9xXbxX264xX9xXa7xX17axX35xX9xX2cxXaxXdbxX53xX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xXd8xX9xX7dxX151xX9xX53xXcbxX9xX32xXbxXaxX35xXfaxX53xX9xXbxXaxX344xX53xX32xX9xX328xX392xX9xX23xXb5xX53xX9xXbxXaxX7c4xX53xX46xX180xX9xX5exXb5xX9xXbxXbdxXbxX9xX2cxXd0xX9xXa7xX8axX53xX9xXbxX264xX9xX2fxX108xX9xX33xXaxX18xX9xX19xX151xX53xX9xX2cxX7a7xX9xX2cxXe6xX18xX9xX53xX46xX17axX35xX9xX2fxX18xX24xX9xXe9xX42xX46xX17xX53xXbxX35xX53xX18xX180xX9xX53xX46xXcaxX48xX35xX9xX2cxX8exX53xX9xX42xXbdxXbxX9xXa7xX18xX9xX53xX273xX53xX46xX9xXc5xXaxX35xX9xX2cxX4fxX9xXbxXaxX2bcxX9xXdxX95xX35xX9xX5exX2b3xX9xX33xXaxX8exX53xX46xX9xX53xX46xXb1xX9xX5exXb5xX9xXbxXc1xX24xX9xX42xX18xX9xX53xXaxX2d1xX53xX46xX9xXc5xXaxX24xXd0xX53xX46xX9xXbxX42xX108xX53xX46xX9xXbxX42xXfaxX53xX9xX2fxXdbxX53xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX491xX344xX53xX9xX2axX9xXbxX95xX344xX53xX9xX2fxX18xX95xX9xXc5xXaxX35xX9xX7xX490xX491xX9xX46xX291xX2cxX9xX53xX46xX312xX9xXbxX42xXcaxX5fxX2cxX9xX62xX17xX18xXdxX180xX9xX4xX18xX5exX18xX53xX35xX9xX5exXb5xX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xX2cxX2a9xX53xX46xX9xX53xXaxX18xX95xX9xX273xX53xX9xXbxX108xX35xX9xX18dxX9xX7xX18xX42xX35xX2fxX9xX348xX7xXaxXa5xX33xX362xX180xX9xXaxX151xX9xXbxX7f3xX9xX2cxXaxX9dxX2cxX9xX2fxX35xX53xXaxX9xX53xXaxX13dxXbxX9xXcxX95xX5cxX53xXd8xX9xX4xXd0xX9xXaxX18xX35xX9xX23xXb5xX53xX9xXbxX1f5xX53xXaxX9xX42xXbdxXbxX9xX53xXaxX35xX2b3xX95xX180xX9xX53xX5cxX35xX9xX19xX95xX53xX46xX9xX2cxXaxX7c4xX2cxX9xX2cxXaxX7c4xX53xX9xXdxXb5xXcxX9xX2fxX18xX24xX9xXa7xX2bcxX9xX46xXaxX35xX9xX23xXb5xX53xX9xX5exXb5xX24xX9xXdxXcaxX5fxX35xX9xX32xX1caxX24xX2fxX9xX129xXdxX18xX53xX2cxX24xX2fxX32xXd8xX9xX5xXc1xX35xX9xX2fxX18xX24xX9xXdxXb5xX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xX5exXb5xX9xX4xX18xX5exX18xX53xX35xX180xX9xX33xXaxXd0xX35xX9xX2cxXaxX273xX53xX46xX9xXa7xX4fxX9xX2cxXaxX4cxX9xX5exX2f8xX9xXaxX151xX9xX2cxX4fxX9xX2cxXaxX95xX53xX46xX9xX53xX46xXb5xX26xX9xX2fxX35xX53xXaxX9xX53xXaxX13dxXbx11a09xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX4xXdbxX95xX9xXbxX42xXd0xX9xXdxX48xX35xX9xXdxXb5xX9xXc5xXaxX17axX53xX46xXd8xX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xX9xX5exXb5xX9xX4xX18xX5exX18xX53xX35xX9xXbxX264xX53xX46xX9xXdxXb5xX9xXaxX18xX35xX9xX53xX46xX17axX35xX9xX2fxX18xX24xX9xXbxX212xX18xX9xX2fxXa5xX53xX46xX9xX18dxX9xXcxX2a9xX18xX9xX46xX35xXd0xX35xX9xX53xX273xXcxX9xX53xX46xX24xXa5xX35xX9xXbxX42xX24xX53xX46xX9xX2cxXaxX35xX8axX53xX9xXbxXaxX7c4xX53xX46xX9xXa7xX13dxXcxX9xX328xX45axX3d4xX9xXbxX42xXcaxX5fxX2cxX9xX129xX18xX42xX2cxX17xXdxX24xX53xX18xX9xXbxXc1xX35xX9xX4xX17axX53xX46xX9xX5exX35xXfaxX53xX9xX2cxXa5xX2cxX9xX7dxX24xXb5xX53xX46xX9xXbxX494xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX42xX46xX35xX53xX390xX9xX392xX33xX90xX9xX18xX95xXbxX24xX39axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX42xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxX42xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX390xX1cxX1cxX35xXd8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX53xXaxXd8xX5exX53xX1cxX53xX17xX3cexX2fxX1cxX2axX3d2xX2axX3d4xX1cxX2axX3d4xX3d8xX19xX392xX3d4xX3d2xX3ddxX3d2xX3ddxX2axXbxX3ddxX328xX328xX2axXdxX3ddxXd8xX3e9xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX24xX9xX19xX35xX9xXcxX18xX42xX35xX18xX9xX46xX35xX24xX9xX2cxXaxX35xX9xX2cxX24xX9xX2cxX24xX53xX9xXbxXaxX35xX53xXaxX9xX53xX24xX9xX5exX24xX35xX9xX42xX17xX18xXdxX9xXcxX18xX19xX42xX35xX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX42xXexX0xXbxX42xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX53xX32xXexX7xXaxX24xX53xX46xX9xXa7xX5cxX9xX46xX344xX53xX9xXa7xXdbxX26xX9xX2cxXe6xX18xX9xX2xX35xX9xX40xX18xX42xX35xX18xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX42xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX490xX24xX95xX42xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x10db9xX35xX53xX46xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe