Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 22 liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 1628/QĐ-TTg về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 22 liệt sỹ thuộc Bộ Quốc phòng đã hy sinh ngày 18/10/2020.
5205x585cx7e9ex81e3x5867x7415x86a1x7591x5332xX7xafe8xdaa5xc032x6a96x935axe025xX5xa451xXax571cxc664x8bd1xXbxX3x9f7cxa774x8bd7x9419xX3x822exXcxbccbxX3x826ax842bx5c5axX4xX3xX1axX1xXdxX3xX4x869axX19xX1ax6c0cxX3xX4xX1xdf00xX3xb4a4xX33xX3xX5xXdx542dxXexX3xX7x5f8cxX3x60c8xX31xa1fdxX19xX3x9cfdxXdxX19xX1xX3xXex9d78xe19exd127xX21xX22xX4xX3xXbxX1xba05xX19xX1axX3xc5c8xX56xe107xX0xdb0axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9969xX10xX6x9a83xXaxX12xXcxX1xca72xX3xXex7347xa7cexX19xX1axX3xX13xX1x8e0exX19xX1xX3xXbxX1xX71xX3x7faexX1axX21xbd19x9473xX19xX3x7832xX21x5ffaxX19xX3xdcaaxX1xe131xX4xX3x686bx5f7bxX3xc552xba99xX3xadbexX6xX19xX3xX1xX40xX19xX1xX3xX4bxX21xX86xX49xXexX3xX94xa60fxX19xX1xX3xX7xX22xX3xX2x6dadxX33x5b58xX5axX4bxX3exX4axXcxXcxX1axX3x757dx6424xX3xXbdxXdxX38xX4xX3xX4xX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXcxX1exX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX2axX19xX1axX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX33xX33xX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX3cxX3xXexX1xX21xdfdbxX4xX3xX17xXf3xX3xX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX94xX95xX3xX1xX86xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1axX40xX86xX3xX2xXb4xX5axX2xc6f7xX5axX33xX118xX33xX118x8cf1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX0xXdx967bxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX136xX7xX4axXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXaxX3xX7xa948xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX11exX9axX6xX31xX1xX6xXexXdxX19xX1xX11exXbdxX19xX5axX19xX10xc558xX7xX5axX33xX118xa45bxX33xX5axX2xX33xXb4xX6cxX56xX118x7486xX17axX58xX2xX56xXexX56xX58xX58xX2xX5xX2xX11ex93bdxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXcxX1exX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX2axX19xX1axX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX33xX33xX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX3cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xXaxX3xX6cxX6xXexX6xX4axXbxX1xX31xXexX31xX4axX31xX15exXdxX1axXdxX19xX6xX5xX4axX7xX15exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xcfc8xX5axX5axX4xX6cxX19xXdxX136xX1axX11exXbdxXdxX10xXexX19xX6xX136xXbxX5xX21xX7xX11exXbdxX19xX5axXexXb2xX33xX118xX5axX21xXbxX5xX31xX6xX6cxX10xX6cxX5axX5xX10xXbxcb85xX5axX33xX118xX33xX118xaf9fxX2xX118xX230xX33xX118xX5axXexXex78d6xXbdxX19xX230xX33xX118xX33xX118xX2xX118xX33xX118xX230xX97xXdxX19xX1xX230xXexX10xX230xX20xX21xX31xX4xX230xXbxX1xX31xX19xX1axX230xX56xX56xX58xX11exX190xXbxX1axXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX31xX19xXaxX12xX8axX10xX3xX4xe483xX21xX3xXexX1xX74x9b14xX19xX1axX3xX94xX74xX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xb49bxX3xX4xd011xX19xX3xX9axXf3xdd7exX3xX4xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX3xX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX3xX9axXaaxX3xX7x8dfexXexX3xX19xX91xXdxX3xXbdx9269xXdxX3xX5xX14xXbxX3xX15exX6xX3xX19xX1axX31xX40xXdxX11exX3xca67x92c5xX19xX1xX200xX3xXcxXcxX8axd4b2xX83xX5axXbxX1xX297xXex5b18xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX83xX1axX40xX86xX3xX33xX118xX5axX2xX118xX29cxX3xXcxX1xX71xX3xXexX74xX75xX19xX1axX3xX13xX1xX7bxX19xX1xX3xXbxX1xX71xX3xX83xX1axX21xX86xX87xX19xX3xX8axX21xX8cxX19xX3xX8fxX1xX91xX4xX3xX94xX95xX3xX97xX98xX3xX9axX6xX19xX3xX1xX40xX19xX1xX3xX4bxX21xX86xX49xXexX3xX94xXaaxX19xX1xX3xX7xX22xX3xX2xXb2xX33xXb4xX5axX4bxX3exX4axXcxXcxX1axX3xXbdxXbexX3xXbdxXdxX38xX4xX3xX4xX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXcxX1exX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX2axX19xX1axX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX33xX33xX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX3cxX3xXexX1xX21xXf3xX4xX3xX17xXf3xX3xX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX94xX95xX3xX1xX86xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1axX40xX86xX3xX2xXb4xX5axX2xX118xX5axX33xX118xX33xX118xX3xXexX15exX31xX19xX1axX3xXexX1xa2b0xX4xX3xX1xXdxX38xX19xX3xX19xX1xXdxX38xX136xX3xXbdx7e7axX3xX1axXdxX91xXbxX3xX6cxX8cxX19xX3xX97xX1xe22axX4xX3xXbxX1xX3d9xX4xX3xX1xb208xX21xX3xX20xX21x7fc3xX3xX136xX74xX6xX3xX5x8951xX3xXexX2c7xXdxX3xX97xX1xX21xX3xXbdxX3caxX4xX3xX1xX21xX86xX38xX19xX3xX69xX74xX75xX19xX1axX3xX69x8762xX6xX29cxX3xXexb07bxX19xX1xX3xX4bxX21xX3f4xX19xX1axX3xXcxX15exXaaxX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX0xX7xXexX15exX31xX19xX1axX12xX0xX10xX136xX12xXcxX1xX10xX31xX3xX94xX416xX29cxX3xX6cxX6xX19xX1xX3xX7xX297xX4xX1xX3xX33xX33xX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX3cxX3xX94xX74x61a4xX4xX3xX4xX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX2axX19xX1axX3xX2dxX3xX1ax7e5exX136xX200xX0xX5axX10xX136xX12xX0xX5axX7xXexX15exX31xX19xX1axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX2xX11exX3xX3exX2c7xXdxX3xXexX297xX3x6b8axc941xX3xX2e9xbde6xX19xX3xX4bxX21xX49xX29cxX3xX13xX1xX71xX3xX19xX1xXdxX38xX136xX3xX69xX3efxX21xX3xX4xd5f1xX19xX4axX43xX3cxX3xXexX1xX21xX3efxXexX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX33xX11exX3xXcxX15exX21xX19xX1axX3xXexX297xX3xX8fxX1xX2cfxX19xX1axX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXcxX2cfxX19xX1axX29cxX3xXcxX15exX46axX3xX5xX98xX3xXcxX1exX3xX4xX1xX280xX4xX3xX4bcxX6xX31xX3xX94xXf3xX19xX1axX3xXexXdxXbexX19xX3xX5xX74xX286xX19xX1axX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX56xX11exX3xXcxX15exX21xX19xX1axX3xXexX297xX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX19xX1xX8cxX19xX3xX4xX1xX21xX86xX4bdxX19xX3xX19xX1axX1xXdxX38xXbxX3xX8fxX1xX2c7xX136xX3xX83xX1ax5a97xX4xX3xX4bxX21xX86xX49xXexX29cxX3xXcxX15exX46axX3xX5xX98xX3xXcxX1exX3xX4xX1xX280xX4xX3xX4bcxX6xX31xX3xX94xXf3xX19xX1axX3xXexXdxXbexX19xX3xX5xX74xX286xX19xX1axX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX17axX11exX3xXcxX15exX21xX19xX1axX3xXexX297xX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX19xX1xX8cxX19xX3xX4xX1xX21xX86xX4bdxX19xX3xX19xX1axX1xXdxX38xXbxX3xX83xX1axX21xX86xX87xX19xX3xX13xX6xX31xX3xX13xX74x58bexX19xX1axX29cxX3xX83xX1xX8cxX19xX3xXbdxXdxX4bdxX19xX3xX17xX3f4xX31xX3xX136xX3efxXexX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX183xX11exX3xXcxX15exX21xX19xX1axX3xXexX297xX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX19xX1xX8cxX19xX3xX4xX1xX21xX86xX4bdxX19xX3xX19xX1axX1xXdxX38xXbxX3xX17xX2cfxXdxX3xX3ex71a6xX19xX1xX3xXcxX31xX3f4xX19xX29cxX3xX4bcxX297xXdxX3xX239xX10xX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xXb2xX11exX3xXcxX1xXdxX49xX21xX3xXexX297xX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX19xX1xX8cxX19xX3xX4xX1xX21xX86xX4bdxX19xX3xX19xX1axX1xXdxX38xXbxX3xX83xX1axX21xX86xX87xX19xX3xX13xX3f4xX19xX1xX3xXcxX15exX21xX19xX1axX29cxX3xX83xX1xX8cxX19xX3xXbdxXdxX4bdxX19xX3xX2e9xX4c0xX19xX3xXexX1xX74xX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX58xX11exX3xX3exX2c7xXdxX3xX91xX86xX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX19xX1xX8cxX19xX3xX4xX1xX21xX86xX4bdxX19xX3xX19xX1axX1xXdxX38xXbxX3xX4bcxX4bdxX3xX3exX280xX4xX3xXcxX1xXdxX38xX19xX29cxX3xX83xX1xX8cxX19xX3xXbdxXdxX4bdxX19xX3xX4bxX21xX3f4xX19xX3xX5xX98xX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xXb4xX11exX3xXcxX1xX74xX46axX19xX1axX3xX91xX86xX3xX4bcxX4bdxX3xX69xX3f4xXdxX3xX3exX280xX4xX29cxX3xXcxX15exX46axX3xX5xX98xX3xX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12x602bxX11exX3xXcxX1xX74xX46axX19xX1axX3xX91xX86xX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX19xX1xX8cxX19xX3xX4xX1xX21xX86xX4bdxX19xX3xX19xX1axX1xXdxX38xXbxX3xXcxX15exX4d7xX19xX3xX4bxX21xX22xX4xX3x7f08xX3fbxX19xX1axX29cxX3xX83xX1xX8cxX19xX3xXbdxXdxX4bdxX19xX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX2xX118xX11exX3xXcxX1xX74xX46axX19xX1axX3xX91xX86xX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX19xX1xX8cxX19xX3xX4xX1xX21xX86xX4bdxX19xX3xX19xX1axX1xXdxX38xXbxX3xX4bcxX4bdxX3xX69xX74xX286xX19xX1axX3xXcxX15exX40xX29cxX3xX4bcxX297xXdxX3xX239xX10xX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX2xX2xX11exX3xXcxX1xX74xX46axX19xX1axX3xX91xX86xX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX19xX1xX8cxX19xX3xX4xX1xX21xX86xX4bdxX19xX3xX19xX1axX1xXdxX38xXbxX3xXcxX15exX4d7xX19xX3xX2e9xX4c0xX19xX3xXcxX31xX40xX19xX29cxX3xX4bcxX297xXdxX3xX239xX10xX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX2xX33xX11exX3xXcxX1xX74xX46axX19xX1axX3xX91xX86xX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX19xX1xX8cxX19xX3xX4xX1xX21xX86xX4bdxX19xX3xX19xX1axX1xXdxX38xXbxX3xX83xX1axX21xX86xX87xX19xX3xX2e9xX4c0xX19xX3xXcxX1xX21xX29cxX3xX4bcxX297xXdxX3xX239xX10xX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX3xX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX2xX56xX11exX3xXcxX1xX74xX46axX19xX1axX3xX91xX86xX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX19xX1xX8cxX19xX3xX4xX1xX21xX86xX4bdxX19xX3xX19xX1axX1xXdxX38xXbxX3xX4bcxX4bdxX3xX13xX6xX31xX3xX13xX74xX698xX19xX1axX29cxX3xX83xX1xX8cxX19xX3xXbdxXdxX4bdxX19xX3xX8axX4c0xX19xX1axX3xX6cxX4d7xX21xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xX69xX3efxX21xX3xX4xX4d7xX19xX4axX43xX3cxX3xXexX1xX21xX3efxXexX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX2xX17axX11exX3xXcxX1xX74xX46axX19xX1axX3xX91xX86xX3xX83xX1axX2axX3xX17xX297xX3xX2e9xX4c0xX19xX29cxX3xX83xX1xX8cxX19xX3xXbdxXdxX4bdxX19xX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX2xX183xX11exX3xX69xX2c7xX3xX7xX3cxX3xX13xX6xX31xX3xX2e9xX4c0xX19xX3xXcxX1xX3e6xX19xX1axX29cxX3xX13xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX2xXb2xX11exX3xX69xX2c7xX3xX7xX3cxX3xX4bcxX4bdxX3xXcxX21xX14xX19xX3x6f87xX19xX1xX29cxX3xX13xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX2xX58xX11exX3xX69xX2c7xX3xX7xX3cxX3xX8fxX1xX2c7xX136xX3xX2e9xX4c0xX19xX3xXcxX1xX297xXdxX29cxX3xX13xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX2xXb4xX11exX3xX69xX2c7xX3xX7xX3cxX3xX69xX48cxX3xX2e9xX4c0xX19xX3xX83xX1axX21xX86xX4bdxX19xX29cxX3xX13xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX2xX990xX11exX3xX69xX2c7xX3xX7xX3cxX3xX83xX1axX21xX86xX87xX19xX3xXde3xX19xX1xX3xX9bfxX21xX86xX29cxX3xX13xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX33xX118xX11exX3xX69xX2c7xX3xX7xX3cxX3xX4bcxX4bdxX3x8c1bxX3cxX3xX8fxX1xXdxX4bdxX21xX29cxX3xX13xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX33xX2xX11exX3xX69xX2c7xX3xX7xX3cxX3xX4bcxX4bdxX3xXcxX1xX49xX3xX4bcxXdxX19xX1xX29cxX3xX13xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX33xX33xX11exX3xX69xX2c7xX3xX7xX3cxX3xX83xX1axX21xX86xX87xX19xX3xX4bxX21xX6xX19xX1axX3xX1001xX286xX19xX29cxX3xX13xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX29cxX3xX17xX6xX19xX3xX69xX40xX19xX1xX3xX4xX1xX7bxX19xX1xX29cxX3xX8fxX1xX52xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX136xX3xX136xX74xX21xX4axX43xX49xX3xX1xX31xX2c7xX4xX1xX29cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX83xX1xX74xX3xXcxXcxX8axX2e9xX83xX3xX94xX95xX3xX94xX74xX6xX3xXexXdxX19xX29cxX3xXbdxX40xX31xX3xX97xX1xX31xX3f4xX19xX1axX3xX2xX3xX1axXdxX698xX3xX19xX1axX40xX86xX3xX2xXb4xX5axX2xX118xX29cxX3xXexX2c7xXdxX3xXexX1xX2axX19xX3xX13xX46axXbxX29cxX3xX239xX95xX3xX69xX74xX75xX19xX1axX3xX8fxX1xX2cfxX19xX1axX29cxX3xX1xX21xX86xX38xX19xX3xX136xXdxXbexX19xX3xX19xX91xXdxX3xX69xX74xX75xX19xX1axX3xX69xX416xX6xX29cxX3xXexX41bxX19xX1xX3xX4bxX21xX3f4xX19xX1axX3xXcxX15exXaaxX3xX239xX3f4xX86xX3xX15exX6xX3xXbdxX3d9xX3xX7xX2c7xXexX3xX5x5351xX3xX94xX14xXexX3xX94xdbecxX4xX3xX9axXdxX38xXexX3xX19xX1axX1xXdxX4bdxX136xX3xXexX15exX5e3xX19xX1axX3xX97xX1xXdxX49xX19xX3xX33xX33xX3xX4xX297xX19xX3xX9axXf3xX29cxX3xX13xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX3xX4xX71xX6xX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX3xX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX3xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX3xXexX15exX31xX19xX1axX3xX97xX1xXdxX3xXexX1xX3caxX4xX3xX1xXdxX38xX19xX3xX19xX1xXdxX38xX136xX3xXbdxX3d9xX29cxX3xX9axXaaxX3xXbdxX2cfxXdxX3xX5xX14xXbxX11exX3xX3exX49xX19xX3xX4xX1xXdxXbexX21xX3xX2xX990xX5axX2xX118xX29cxX3xX5xX3caxX4xX3xX5xX74xX46axX19xX1axX3xX4xX280xX21xX3xX1xXf3xX3xX4xX280xX21xX3xX19xX2c7xX19xX3xX94xX95xX3xXexX73fxX136xX3xXexX1xX14xX86xX3xXbdxX40xX3xX94xX74xX6xX3xX33xX33xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX294xX3xX4xX297xX19xX3xX9axXf3xX29cxX3xX13xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX3xX15exX6xX3xX97xX1x6c92xXdxX3xX1xXdxX38xX19xX3xXexX15exX74xX698xX19xX1axX3xXbdxX3d9xX3xX7xX2c7xXexX3xX5xX1217xX3xXbdxXbexX3xX83xX1xX40xX3xXexX1xXdxX3xX94xX14xX21xX3xX94xX6xX3xX19xX4c0xX19xX1axX3xXexX41bxX19xX1xX3xX4bxX21xX3f4xX19xX1axX3xXcxX15exXaaxX11exX3xX83xX1axX40xX86xX3xX33xX33xX5axX2xX118xX29cxX3xX17xXf3xX3xXcxX74xX3xX5xX38xX19xX1xX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX3xXexX1xX21xXf3xX4xX3xX17xXf3xX3xX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xXexX1exX3xX4xX1xX280xX4xX3xX5xX87xX3xXexX6xX19xX1axX3xXexX1xX10xX31xX3xX19xX1axX1xXdxX3xXexX1xX280xX4xX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX94xXf3xXdxX3xX4xX1xX31xX3xX4xX297xX4xX3xX94xX48cxX19xX1axX3xX4xX1xX7bxX3xX1xX86xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX15exX31xX19xX1axX3xX97xX1xXdxX3xXexX1xX3caxX4xX3xX1xXdxX38xX19xX3xX19xX1xXdxX38xX136xX3xXbdxX3d9xX3xXexX2c7xXdxX3xX1xX21xX86xX38xX19xX3xX69xX74xX75xX19xX1axX3xX69xX416xX6xX29cxX3xXexX41bxX19xX1xX3xX4bxX21xX3f4xX19xX1axX3xXcxX15exXaaxX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xXcxX15exX74xX75xX4xX3xX94xX416xX29cxX3xX13xX1xX71xX3xXexXaaxX4xX1xX3xX19xX74xX75xX4xX3xX83xX1axX21xX86xX87xX19xX3xX8fxX1xX91xX3xXcxX15exX5e3xX19xX1axX3xX97xX98xX3xX20xX21xX86xX49xXexX3xX94xXaaxX19xX1xX3xXexX15exX21xX86xX3xXexX121exX19xX1axX3xX69xX21xX8cxX19xX3xX4xX1xX74xX286xX19xX1axX3xX17xX3f4xX31xX3xXbdxX38xX3xXcxX1exX3xX20xX21xX22xX4xX3xX4xX1xX31xX3xX33xX33xX3xX4xX297xX19xX3xX9axXf3xX29cxX3xX13xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX29cxX3xX1xX86xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX15exX31xX19xX1axX3xXexX1xX3caxX4xX3xX1xXdxX38xX19xX3xX19xX1xXdxX38xX136xX3xXbdxX3d9xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX29cxX3xX4xX1xX22xX19xX1axX29cxX3xX97xX1xX3e6xX4xX3xXbxX1xX3d9xX4xX3xX1xX3efxX21xX3xX20xX21xX3f4xX3xXexX1xXdxX4bdxX19xX3xXexX6xXdxX11exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX31xX6cxX86xXaxX12xX83xX1axX40xX86xX3xX2xX990xX5axX2xX118xX29cxX3xX3exX2c7xXdxX3xXexX74xX75xX19xX1axX3xX83xX1axX2axX3xX8axX21xX8cxX19xX3xX4bcxXaaxX4xX1xX29cxX3x9838xX86xX3xXbdxXdxX4bdxX19xX3xX17xXf3xX3xX13xX1xX7bxX19xX1xX3xXexX15exXaaxX29cxX3xX17xXf3xX3xXexX15exX74xX1217xX19xX1axX3xX17xXf3xX3xX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX94xX95xX3xX97xX98xX3xX20xX21xX86xX49xXexX3xX94xXaaxX19xX1xX3xXexX15exX21xX86xX3xXexX1xX4c0xX19xX1axX3xX20xX21xX8cxX19xX3xX1xX40xX136xX3xX4xX1xX31xX3xX4xX297xX4xX3xX94xX48cxX19xX1axX3xX4xX1xX7bxX3xX4xX297xX19xX3xX9axXf3xX3xXexX1xX21xXf3xX4xX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xX29cxX3xX4bxX21xX8cxX19xX3xX97xX1xX21xX3xX17axX29cxX3xX1xX86xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX15exX31xX19xX1axX3xXexX1xX3caxX4xX3xX1xXdxX38xX19xX3xX19xX1xXdxX38xX136xX3xXbdxX3d9xX11exX5axX11exX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxXbdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX15exX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX15exX31xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX4bdxX19xX3xX20xX21xX6xX19xX200xX0xX5axX7xXexX15exX31xX19xX1axX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4axXexX1xX21xX136xX9axX4axX6xX19xX6cxX4axX7xX6xXbxX31xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4c0xX136xX3xX1xX1302xXdxX3xX1axXdxX6xX3xX94xX73fxX19xX1xX3xXexX15exX21xX19xX1axX3xX91xX86xX3xX1217xX3xXcxX1xX2c7xX4xX1xX3xX69xX40xX3xXex888bxX3xX19xX2c7xX19xX3xXexX15exX31xX19xX1axX3xXbdxX3d9xX3xX7xX2c7xXexX3xX5xX1217xX3xX94xX14xXexX3xX1217xX3xX4bxX21xX3f4xX19xX1axX3xXcxX15exXaaxXaxX3xX1xX15exX10xae48xX9xXaxX5axX5xX21xX4xX4axX5xX21xX31xX19xX1axX4axXbdxX21xX4axXexX15exX6xX19xX1axX5axXexX1xX6xX136xX4axX1xX31xXdxX4axX1axXdxX6xX4axX6cxXdxX19xX1xX4axXexX15exX21xX19xX1axX4axX21xX86xX4axX31xX4axXexX1xX6xX4xX1xX4axX1xX6xX4axXexX21xX4axX19xX6xX19xX4axXexX15exX31xX19xX1axX4axXbdxX21xX4axX7xX6xXexX4axX5xX31xX4axX6cxX6xXexX4axX31xX4axX20xX21xX6xX19xX1axX4axXexX15exXdxX5axX33xX118xX118xX17axXb4xX17axX11exX1xXexX136xXaxX12xX0xXdxX136xX1axX3xX7xX15exX4xX9xXaxX5axX136xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX33xX118xX5axX19xX10xX175xX7xX5axX33xX118xX17axX33xX5axX990xXb2xX6cxX33xX33xX2xX118xX56xX56xXb2xXexX33xX990xX2xX2xX990xX5xX118xX11exX190xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXcxX1exX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX2axX19xX1axX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX33xX33xX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX3cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxXbdxX12xX0xX7xXexX15exX31xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4c0xX136xX3xX1xX1302xXdxX3xX1axXdxX6xX3xX94xX73fxX19xX1xX3xXexX15exX21xX19xX1axX3xX91xX86xX3xX1217xX3xXcxX1xX2c7xX4xX1xX3xX69xX40xX3xXexX167dxX3xX19xX2c7xX19xX3xXexX15exX31xX19xX1axX3xXbdxX3d9xX3xX7xX2c7xXexX3xX5xX1217xX3xX94xX14xXexX3xX1217xX3xX4bxX21xX3f4xX19xX1axX3xXcxX15exXaaxXaxX3xX1xX15exX10xX16a7xX9xXaxX5axX5xX21xX4xX4axX5xX21xX31xX19xX1axX4axXbdxX21xX4axXexX15exX6xX19xX1axX5axXexX1xX6xX136xX4axX1xX31xXdxX4axX1axXdxX6xX4axX6cxXdxX19xX1xX4axXexX15exX21xX19xX1axX4axX21xX86xX4axX31xX4axXexX1xX6xX4xX1xX4axX1xX6xX4axXexX21xX4axX19xX6xX19xX4axXexX15exX31xX19xX1axX4axXbdxX21xX4axX7xX6xXexX4axX5xX31xX4axX6cxX6xXexX4axX31xX4axX20xX21xX6xX19xX1axX4axXexX15exXdxX5axX33xX118xX118xX17axXb4xX17axX11exX1xXexX136xXaxX12xXcxX1xX4c0xX136xX3xX1xX1302xXdxX3xX1axXdxX6xX3xX94xX73fxX19xX1xX3xXexX15exX21xX19xX1axX3xX91xX86xX3xX1217xX3xXcxX1xX2c7xX4xX1xX3xX69xX40xX3xXexX167dxX3xX19xX2c7xX19xX3xXexX15exX31xX19xX1axX3xXbdxX3d9xX3xX7xX2c7xXexX3xX5xX1217xX3xX94xX14xXexX3xX1217xX3xX4bxX21xX3f4xX19xX1axX3xXcxX15exXaaxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX15exX31xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX4bcxX95xX19xX1xX3xX94xX2c7xX31xX3xX17xXf3xX3xX13xX69xX4bxX1001xX3xXexX41bxX19xX1xX3xX69xX40xX3xXcx8592xX19xX1xX3xXbdxc472xX6xX3xX94xX49xX19xX3xXexX1xX4c0xX136xX3xX1xX1302xXdxX29cxX3xX94xXf3xX19xX1axX3xXbdxXdxX4bdxX19xX3xX1axXdxX6xX3xX94xX73fxX19xX1xX3xX2axX19xX1axX3xX83xX1axX2axX3xX17xX297xX3xX13xX74xX698xX19xX1axX3xX2e0xXexX1xX2axX19xX3xXcxX15exX21xX19xX1axX3xX8fxX1xX91xX29cxX3xX239xX95xX3xXcxX1xX2c7xX4xX1xX3xXcxX1xX3e6xX19xX1axX29cxX3xXcxX1xX2c7xX4xX1xX3xX69xX40xX29cxX3xX69xX40xX3xXcxX18fcxX19xX1xX2f0xX3xX4xX416xX3xX4xX31xX19xX3xXexX15exX6xXdxX3xX5xX40xX3xXexX15exX21xX19xX1axX3xX91xX86xX3xX83xX1axX2axX3xX17xX297xX3xX2e9xX4c0xX19xX3xXexX167dxX3xX19xX2c7xX19xX3xXexX15exX31xX19xX1axX3xXbdxX3d9xX3xX7xX2c7xXexX3xX5xX1217xX3xX19xX91xXdxX3xXexX2c7xXdxX3xX4bxX21xX3f4xX19xX1axX3xXcxX15exXaaxX11exX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxXbdxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4c0xX136xX3xX1xX1302xXdxX3xX1axXdxX6xX3xX94xX73fxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX3xXexX167dxX3xX19xX2c7xX19xX3xXexX15exX31xX19xX1axX3xXbdxX3d9xX3xX7xX2c7xXexX3xX5xX1217xX3xX94xX14xXexX3xX1217xX3xX4bxX21xX3f4xX19xX1axX3xXcxX15exXaaxXaxX3xX1xX15exX10xX16a7xX9xXaxX5axX19xX1xXdxXbxX4axX4xX6xX21xX4axX86xX10xX21xX4axXexX1xX21xX31xX19xX1axX5axXexX1xX6xX136xX4axX1xX31xXdxX4axX1axXdxX6xX4axX6cxXdxX19xX1xX4axX4xX1xXdxX10xX19xX4axX7xX86xX4axXexX21xX4axX19xX6xX19xX4axXexX15exX31xX19xX1axX4axXbdxX21xX4axX7xX6xXexX4axX5xX31xX4axX6cxX6xXexX4axX31xX4axX20xX21xX6xX19xX1axX4axXexX15exXdxX5axX33xX118xX118xX56xX2xX58xX11exX1xXexX136xXaxX12xX0xXdxX136xX1axX3xX7xX15exX4xX9xXaxX5axX136xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX33xX118xX5axX19xX10xX175xX7xX5axX33xX118xX17axX2xX5axX990xX33xX6cxX118xX2xX58xX183xX183xX2xX183xXexXb2xX56xX2xX56xXb4xX5xX118xX11exX190xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXcxX1exX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX2axX19xX1axX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX33xX33xX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX3cxX3xX3exX31xX40xX19xX3xX43xXdxX19xX1xX3xXexX49xX4axX4bxX21xX22xX4xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX56xX56xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxXbdxX12xX0xX7xXexX15exX31xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4c0xX136xX3xX1xX1302xXdxX3xX1axXdxX6xX3xX94xX73fxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX3xXexX167dxX3xX19xX2c7xX19xX3xXexX15exX31xX19xX1axX3xXbdxX3d9xX3xX7xX2c7xXexX3xX5xX1217xX3xX94xX14xXexX3xX1217xX3xX4bxX21xX3f4xX19xX1axX3xXcxX15exXaaxXaxX3xX1xX15exX10xX16a7xX9xXaxX5axX19xX1xXdxXbxX4axX4xX6xX21xX4axX86xX10xX21xX4axXexX1xX21xX31xX19xX1axX5axXexX1xX6xX136xX4axX1xX31xXdxX4axX1axXdxX6xX4axX6cxXdxX19xX1xX4axX4xX1xXdxX10xX19xX4axX7xX86xX4axXexX21xX4axX19xX6xX19xX4axXexX15exX31xX19xX1axX4axXbdxX21xX4axX7xX6xXexX4axX5xX31xX4axX6cxX6xXexX4axX31xX4axX20xX21xX6xX19xX1axX4axXexX15exXdxX5axX33xX118xX118xX56xX2xX58xX11exX1xXexX136xXaxX12xXcxX1xX4c0xX136xX3xX1xX1302xXdxX3xX1axXdxX6xX3xX94xX73fxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX49xX19xX3xX7xX3cxX3xXexX167dxX3xX19xX2c7xX19xX3xXexX15exX31xX19xX1axX3xXbdxX3d9xX3xX7xX2c7xXexX3xX5xX1217xX3xX94xX14xXexX3xX1217xX3xX4bxX21xX3f4xX19xX1axX3xXcxX15exXaaxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX15exX31xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX4bcxX95xX19xX1xX3xX94xX2c7xX31xX3xX4xX297xX4xX3xX1xX21xX86xX38xX19xX3xX83xX1axX1xXdxX3xX8axX21xX8cxX19xX29cxX3xX69xX74xX286xX19xX1axX3xX43xX1xX4bdxX3xXbdxX1901xX6xX3xX94xX49xX19xX3xXexX1xX4c0xX136xX3xX1xX1302xXdxX29cxX3xX94xXf3xX19xX1axX3xXbdxXdxX4bdxX19xX29cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe12exX3xXbdxX75xXdxX3xX1axXdxX6xX3xX94xX73fxX19xX1xX3xX56xX3xX20xX21xX8cxX19xX3xX19xX1xX8cxX19xX3xXexX167dxX3xX19xX2c7xX19xX3xXexX15exX31xX19xX1axX3xXbdxX3d9xX3xX7xX2c7xXexX3xX5xX1217xX3xX94xX14xXexX3xX1217xX3xXexX41bxX19xX1xX3xX4bxX21xX3f4xX19xX1axX3xXcxX15exXaaxX11exX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxXbdxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX21xX5xX12xX0xX6cxXdxXbdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15exXaxX12xX0xX5axX6cxXdxXbdxX12xX0xX5axX6cxXdxXbdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1001xX31xX21xX15exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX9bfxXdxX38xXbxX3xXcxX15exX74xX286xX19xX1axX3xX2e0xXcxXcxX8axX2e9xX83xX5axX2e9xXdxX10xXexX19xX6xX136x6d9dxX2f0xX0xX5axXbxX12